kifoze

KIFOZA – KYPHOSIS

Anatomski, kičmeni stub ima 3 fiziološke krivine od kojih je jedna kifoza u grudnom delu, odmah iza rebara. Ta krivina (grba) podrazumeva zakrivljenost srednjeg grudnog dela kičme prema nazad, dajući leđima blago okrugli izgled. Normalan raspon krivine je 20-45°.Onog trenutka kada raspon krivine pređe 45°, kifoza prelazi u deformitet, pa se tada naziva hiperkifoza.Najčešće se javlja u torakalnom i torakolumbalnom, a retko u ostalim delovima kičme. Ako se kifoza javi u vratnom ili samo lumbalnom delu kičmenog stuba, tada se naziva patološka kifoza. Za osobe koje imaju kifozu kažemo da su pogrbljene.

kifoze-1

PODELA KIFOZA

Prema obliku konveksiteta, kifoze mogu da budu:
1. lučne ili arkualarne kifoze koje su benigne i gradi ih više pršljenova
2. oštrougle ili angularne koje uvek dovode do neuroloških ispada, a nastaju spajanjem 1. ili 2. tela pršljena.

U odnosu na period života u kojem nastaju, kifoze se dele i na:
1. urođene ili kongenitalne i
2. stečene ili akvirirane.

Kongenitalna kifoza nastaje tokom razvoja fetusa usled oštećenja kičmene moždine, nekog pršljena ili srastanjem nekoliko pršljenova. Ovakva kifoza, sa razvojem deteta, postaje sve izraženija. U 10% slučajeva, ovakve nelečene kifoze dovode i do paraplegije. Ovakav neurološki deficit se sreće već u 2.ili 3. godini, a lečenje je operativno.

Stečene kifoze mogu nastati od rođenja, pa do kraja života. Ove kifoze se mogu podeliti na idiopatske, funkcionalne i strukturalne.
Idiopatske nastaju iz nepoznatih razloga i mogu biti vrlo progresivne.

U odnosu na mogućnost korekcije/redukcije, kifoze se dele na:
1. funkcionalne i
2. strukturalne kifoze

Funkcionalne kifoze su reduktibilne i koriguju se zauzimanjem položaja u visu, ležanjem na leđima ili voljnim zatezanjem mišića leđa. Kod ovakvih kifoza nema promena na koštanom tkivu, već samo na mekom, mišićnom koje je slabo, pa se ovakve kifoze mogu korigovati adekvatnom fizioterapijom. Još se nazivaju i posturalne kifoze.

Strukturalne kifoze su one kod kojih su se već dogodile promene na svim mekim tkivima, ali i koštanom, pa su znatno teže za korekciju. Pokretljivost je znatno smanjena, a nekad je i nema. Ne mogu se korigovati pri zauzimanju različitih položaja tela.

kifoze-2

Prema uzročnicima koji za posledicu imaju razvoj kifoza postoje:

Neuromuskularne
Traumatske
Adolescentne kifoze
Mijelomeningokele (razvojna i kongenitalna)
Postoperativne
Metaboličke
Tumorske
Inflamatorne
Iradijacione
Kolagenske kifoze
Skeletne displazije

Adolescentska kifoza (Morbus Scheuermann) se najčešće javlja između 10.i 15. godine života. Dva puta je češća kod dečaka nego kod devojčica, a uzrok je nepoznat. Početak može biti praćen bolom i umorom, a dijagnoza se postavlja na osnovu rendgenskog snimka.

adolescentska-kifoza

Adolescentska kifoza

Posturalna kifoza je najčešća kod adolescenata i njen početak je prilično spor, ali se i češće javlja kod devojčica. Ova kifoza (hiperkifoza) je najčešće udružena sa povećanom krivinom u slabinskoj kičmi (hiperlordoza), kojom telo pokušava da kompenzuje poremećaj gornjeg dela kičme.

posturalna-kifoza

Posturalna kifoza

Senilna kifoza nastaje usled osteoporoze. Prednji delovi tela pršljenova kolabiraju pod opterećenjem, kičma zauzima okrugli oblik, rebra se približavaju bedrenoj kosti, pokretljivost kičme je smanjena, a visina tela se, zbog svih tih promena, nekada smanjuje i za više od 15 cm, pri čemu nastaje disproporcija u odnosu na ekstremitete.

senilna-kifoza

Senilna kifoza

Pacijent oseća zamor, bol u kičmenom stubu, karlici, a nekad bol ide oko slabina i duž noge.Rtg. je dosta oskudan.Lečenje ovakve kifoze vrši se primenom terapije miderom, dijetom bogatom kalcijumom i vitaminom C.

Prema kategorizaciji Moa, u prvu kategoriju kifoza spadaju pacijenti sa najlakšim oblicima kifoze (posturalne kifoze) gde je kičma pokretljiva, a voljnim pokretima se postiže korekcija. Dovoljna je samo kineziterapija.

U drugu kategoriju spadaju starija deca kod kojih nije izlečena posturalna kifoza. Još uvek su reduktibilne, ali Rtg. pokazuje promene. Koriguju se nošenjem midera i aktivnom kineziterapijom.

Treća grupa su kifoze koje su fiksirane pa se voljno ne mogu ispraviti.Na Rtg.-u se uočavaju klinasti pršljenovi, a lečenje je kompleksno i vrši se u specijalizovanim ustanovama operartivnim zahvatima.

DIJAGNOSTIKA

Dijagnostički postupci u otkrivanju kifoze su:

klinički pregled i
radiografski nalaz
MR nalaz

kifoza-dijagnostika

Rtg. snimak kifoze

Pri pregledu pacijenta, najpre se uzima anamneza. Pacijenti se najčešće žale na bol, zamor i ukočenost u leđima. Kliničkim pregledom se posmatra i analizira čitava postura sa prednje, zadnje i sa bočnih strana, kako bi se uočila odstupanja od fiziološke posture.

KLINIČKI PREGLED

Test pretklona (Adamsov test) – bolesnik uradi pretklon iz stojećeg stava.Ukoliko je kifoza prisutna, deo kičme kao da štrči iz luka kičme.

kifoza-pregled

Test reinklinacije – bolesnik leži na krevetu na trbuhu i izvodi odizanje gornjeg dela trupa, pri čemu se posmatra koliko se grudna krivina ispravlja.
Cervikalni fleš – pacijent sedne na stolicu i leđima se nasloni na zid, a zatim temenom glave pokuša da ga dodirne. Ako uspe, kifoza nije još fiksirana, ali ako ne uspe, ovaj test je pozitivan a kifoza fiksirana.
Vitalni kapacitet pluća i obim disajnih pokreta u tri nivoa (axilla, procesus xyphoideus, abdominalno) radi dobijanja podataka o ugroženosti pluća i stepenu napredovane kifoze.
Rendgenska dijagnostika je najvažnija procedura koja potvrđuje prisutnost kifoze, pomaže u određivanju etiologije, stepena krivine, fleksibilnosti i koštane starosti pacijenta. Za određivanje zakrivljenosti koristi se Cobb-Lippmanova metoda koja se primenjuje na profilnom snimku. U slučajevima gde je kifoza dovela do promena i na kostima, na profilnom snimku se mogu uočiti klinasti pršljenovi čiji je vrh upravljen ka konkavitetu krivine, a mogu biti prisutne i osteoporotične promene na nekoliko susednih pršljenova.

KLINIČKA SLIKA PACIJENATA SA KIFOZOM

glava je blago nagnuta napred
vratna krivina je povećana
ramena su spuštena i povijena ka napred
pojačana zakrivljenost grudnog dela kičmenog stuba ka nazad
grudni koš je uvučen
lopatice su pomerene ka spolja i nagore
trbušni mišići su skraćeni i slabi
karlica je zabačena unazad svojom gornjom ivicom (zadnja inklinacija karlice)
muskulatura zadnje lože natkolenice i potkolenice je skraćena
kolena mogu biti blago savijena

kifoza

Ovako izgledaju svi pacijenti koji imaju pojačanu kifozu u gornjem delu kičme. Međutim, ovakva kifoza često dovodi do kompenzatornog povećanja susedne fiziološke krivine tj. lumbalne lordoze. U tom slučaju, kliničku sliku dalje prati:
trbušna muskulatura istegnuta i slaba, a trbuh se nalazi znatno ispred zamišljene vertikalne linije
gornja ivica karlice je pomerena znatno unapred (prednja inklinacija karlice)
kolena su blago savijena, pa je i muskulatura zadnje lože natkolenice i potkolenice skraćena
stopala su insuficijentna i nepravilno opterećena
Kod kifoze je smanjena zapremina grudnog koša, što za posledicu ima smanjenje vitalnog kapaciteta pluća, ali i opterećenje srca zbog smanjenog prostora za normalan rad.

U zavisnosti od posturalnog poremećaja, od mišićnih grupa su najčešće skraćene:

mišići glave i vrata sa zadnje i bočne strane (m.SCM, m.rectus capitis anterior, m.longus capitis)
mišići prednje strane ramena i grudi (mm.pectorales, m.serratus anterior, m.subclavius)
trbušni mišići (m.rectus abdominis, mm.obliquus internus et externus),
mišići zadnje lože natkolenice-hamstringsi i prednje lože (m.quadriceps femoris, m.iliopsoas)
mišić lista (m.triceps sure)
mišići prednje lože potkolenice (m.tibialis anterior, mm.extensor digitorum longus et hallucis longus, m.peroneus tertius)

Zbog svega navedenog, lečenje kifoza bi trebalo započeti čim pre.

LEČENJE KIFOZA

Kao i svi ostali deformiteti, i kifoze se mogu lečiti neoperativno i operativno.

Neoperativno lečenje je najčešće i ono podrazumeva primenu fizikalne terapije gde se posebno ističu vežbe, tj.kineziterapija. U okviru kineziterapije se rade vežbe opšte kondicije radi poboljšanja funkcije kardiopulmonalnog sistema, vežbe disanja, zatim vežbe pred ogledalom, nakon kojih se prelazi na vežbe istezanja skraćenih i jačanja oslabljenih mišića.

Sa kineziterapijskim procedurama započeti čim pre, jer predstavlja jedino sistemsko rešenje. Suština je da se ne rade ma kakve vežbe već medicinske. U početku vežbe se sprovode pod nadzorom terapeutom u sali, svaki dan, bar jedanput dnevno. Vremenski može trajati od 35 min do 1h 30 min.

Kasnije, moguće je kineziterapijski program sprovoditi u grupi.Grupno vežbanje ima za cilj (pored terapijskog) i svrhu socijalizacije kroz druženje pacijentata kao i dodatni motiv i pojavu potrebe za nadmetanjem.

Ukoliko su prisutni simptomi bola kod osoba sa deformitetom, onda postoje indikacije i za primenu fizikalnih procedura. Najčešće se radi o kombinovanoj primeni elektroterapije sa fototerapijom, termoterapijom…

Ponekad je, a posebno kod dece, sem vežbi i fizikalnih procedura, potrebno i nošenje midera. Njime se postiže prevencija napredovanja krivine, ali i ispravljanje postojeće krivine. Oni se nose 24 sata dnevno (neki se skidaju tokom spavanja) kroz određeni vremenski period.

Za to vreme se rade i vežbe u mideru da bi mišići mogli, po prestanku nošenja istog, da preuzmu na sebe ulogu prirodnog midera.

lecenje-kifoze-mider

Mider za pasivnu korekciju kifoze

Takođe se preporučuju sportovi poput klizanja, leđnog plivanja, odbojke…
Od sportskih aktivnosti, trebalo bi izbegavati veslanje.

Operativno lečenje se sprovodi u slučajevima kada je kifoza veća od 60°, kada je rast završen a promene očigledne, kao i kod nekih bolesti kod odraslih ljudi koje su progresivne i nameću kifotičan stav.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped
POVEZANI TEKSTOVI: DEFORMITETI TELA, LEČENJE KIFOZA, KAKO FIZIOTERAPEUT LEČI DEFORMITETE TELA

Comments

 • Milos

  MilosDecember 3, 2021 at 5:21 pm

  Dobro vece imam dijagnozu kyphosis,zanima me da li ima resenja tome i da li se kicma moze ispraviti?

  • nikawp

   nikawpDecember 4, 2021 at 7:05 am

   Poštovani Miloše,
   Prosto i jednostavno – može.
   Upornim radom pod nadzorom terapeuta!
   Dinamika korekcije zavisi od uzrasta i godina života.

 • Branimir Tošić

  Branimir TošićNovember 11, 2021 at 7:17 pm

  Poštovani
  Devedesetih sam godina.Bez ikakvih mentalnih i telesnih tegoba. U sasvim solidnoj kondiciji, bez korišćenja sintetizovanih lekova Koiristim svakodnevno pčelinji med (oko 90 gr/kg telesne težine, cvetni prah-polen, propolis ).

  Pre nekoliko meseci zapazio sam POGNUTI POLOŽAJ GLAVE, povijanje glave na dole, prema grudiuma.
  Pri podizanju, vraćanju glave u normalni uspravni položaj osećam ZATEZAJE vratnih mišića, bez bolova.
  Živim na pčelinjaku, u solidnoj izolacij u ovo doba KORONE. iZBEGAVAM I POSETE I ZDRAVSTVENIH USTANOVA, FIZIJATRA I DR.

  Molim Vas za savet o mom daljem ponašanju.

  P.S.: Uspravni, normalni položaj glave držim samo dok na ovo mislim. Čim skrenem nmisli, glava zauzme pognutiu položaj.

 • Gezim

  GezimAugust 26, 2021 at 9:18 am

  Pozdrav, moj sin ima 15 god ima kifozu, 74 stepeni. sad drzi jedan korset (mider) al nekako meni izgleda da nije kfalitetan. sta nam preporucite ?

  • nikawp

   nikawpAugust 26, 2021 at 8:30 pm

   Poštovani Gezime,
   Mider je pomoćno sretstvo u korekciji i jeste preporuka, ali sam po sebi ne rešava problerm.
   Deca mider doživljavaju kao veliku neprijatnost!
   Sistemsko rešenje je aktivna korekcija primenom kineziterapijskih procedura pod nadzorom terapeuta,
   čemu prethodi sistematski pregled i fizikalna analgetska i relaksirajuća terapija.

 • Dolce

  DolceNovember 24, 2020 at 4:20 pm

  Postovani,

  Mozete mi molim vas reci za dijagnozu M400 kyphosis posturalis, sta bi ste preporucili?ima li tu resenja osim operacije i koliko je takva operacija rizicna?

  Hvala

  • nikawp

   nikawpNovember 25, 2020 at 6:44 am

   Poštovani,
   Posturalna kifoza se uspešno tretira fizikalnim i kineziterapijskim procedurama.
   Kao i kod svake razvojne smetnje ili zdravstvenog problema, potrebno je da se uradi precizna dijagnostika
   i precizan funkcionalni status pacijenta na osnovu kojeg se izrađuje program lečenja.
   https://www.nika.rs/sistematski-pregledi-3/
   Navedeni protokol daje odlične rezultate u lečenju.

 • Danijela

  DanijelaNovember 7, 2020 at 11:53 pm

  Postovani, molim Vas za savet kakav jastuk se preporucuje u slucaju zakrivljenisti kicme u vratno-grudnom delu? Hvala unapred

  • nikawp

   nikawpNovember 8, 2020 at 11:55 am

   Poštovana Danijela,
   Jastuk bi trebalo da je udoban, ni previše mekan ni previše tvrd i izrađen od veštačkih materijala.
   Najvažnija je veličina jastuka koja je opitimalna tačno koliko je visina vratne kirivine (cervikalne lordoze).
   To je otprilike koliko i urolani peškir srednje veličine.

 • Nevena

  NevenaOctober 8, 2020 at 7:26 pm

  dobro vece 🙂 htela sam da vas pitam imam blagu kifozu i desnostrranu skoliozu i ispravljenu lordozu inace imam 29 godina ….dali vezbanjem jacanja misica i korektivnim vezbama mogu korigovati makar malo kicmu ? Pozdrav Nevena

  • nikawp

   nikawpOctober 9, 2020 at 5:48 am

   Poštovana Nevena,
   Apsolutno vam preporučujem da započnete proces lečenja navedenih deformiteta i posturalnih poremećaja.
   Odsustvo korekcije može da dovede pojavu bolova a ukoliko planirate trudnoću, bolovi u LS kičmi i oticanje nogu su prilično izvesni.
   Korekcijama predhodni pregled na osnovu kojeg se izrađuje plan i program lečenja.
   https://www.nika.rs/sistematski-pregledi-3/

 • Prepelica

  PrepelicaJune 20, 2020 at 7:12 am

  Zdravo. Imam kifozu u ramenom delu kicme, a planirAm da ostanem trudna. Zanima me da li moze doci do komplikacija u toku trudnoce i porodjaja?

  • nikawp

   nikawpJune 20, 2020 at 7:30 am

   Poštovana Gligorija,
   Svaki poremećaj posture implicira neku od tegoba u smislu pojave bolova.
   U trudnoći, inače se menja i posturalno držanje tela i biomehanika.
   Redovno pratilac trudnoće je pojava bolova u donjem delu leđa (najčešće) kao i oticanje nogu.
   Navedene tegobe se uspešno rešavaju primenom masaža, posle 16. nedelje trudnoće i uz saglasnost ginekologa koji vam vodi trudnoću.
   O trudnoći i navedenim promenama možete da pročitate više na našem sajtu klikom na sledeći link:
   https://www.nika.rs/trudnoca-bolovi-u-donjem-delu-leda-kukovima-i-kolenima/

   • Prepelica

    PrepelicaJune 20, 2020 at 7:45 am

    Mnogo Vam hvala, narocito jer ste me uputili na link. Hvala.

 • Tamara

  TamaraMay 19, 2020 at 10:29 pm

  Dobro veče. Zanima me da li je moguće samo vežbama ispraviti kifozu i koliko dugo bi trebalo da se rade vežbe da bi smo videli rezultate. Ja imam 16 godina i nisam debela ali imam dosta izbačen stomak zbog kičme i to mi baš smeta pa me stvarno zanima da li je lako ispraviti to. Pozdrav.

  • nikawp

   nikawpMay 20, 2020 at 5:45 am

   Draga Tamara,
   Tvoje godine su pravo vreme za korekciju!
   Popričaj sa roditeljima, objasni im koliko ti kifoza smeta a terapeuti će na pregledu da i tebi i roditeljima
   da objasne postupanja.
   Svakako bi trebalo da se zakaže pregled i da se čim pre započne sa korekcijama.
   Ne pokušavaj da sama rešavaš problem!!!
   Nemoj da se brineš, kifoza je prilično korektibilna.

 • Rade

  RadeMay 13, 2020 at 8:24 pm

  Postovani,
  Imam kifozu radio sam snimak ali nije magnetnom nego skenerom i napisano je izrazenija kifoza,lekar mi je rekao da to nije toliko strasno mada mi je mnogo ruzno kad pogledam u ogledalo,radio sam vezbe za jacanje misica ledjnih,trenirao odbojku ali ti misici ka da ih nema, ne mogu da se razviju imam 31 god,da l’ bi realno bilo da odradim operaciju

  • nikawp

   nikawpMay 14, 2020 at 7:11 am

   Poštovani Rade,
   Fascinantna postavka!
   “Radio sam vežbe za jačenje miišića i trenirao…”
   Ne ide to tako! Korekcija telesnih deformiteta se radi u zdravstvenoj ustanovi i sprovode je stručnjaci.
   Znate, slično bi bilo da sami popravljate auto zato što imate šrafciger i mislite da znate.
   Vežbe jačanja nisu korektivne. Korektivnim vežbama predhode veže za povećanje obima pokreta. Potom korekcija i na kraju jačanje.
   Malo sam direktniji jer je vaša odluka za operacijom prilično ekstremna.
   Zakažite pregled, funkcionalni status i pustite terapeute da rade svoj posao.
   Vašu veliko želju da rešite problem usmerite u pravom smeru!
   Rezultat će brzo da bude očigledan!

 • Nikola Dzudovic

  Nikola DzudovicMay 6, 2020 at 11:38 am

  Dobar dan ,samo par informacija posto imam kifozu interesuje me da li je moguce kod vas uraditi snimak i kompletan pregled i uraditi neophodno lijecenje?

  • nikawp

   nikawpMay 6, 2020 at 7:36 pm

   Poštovani Nikola,

   Kifoza je tekesni deformitet, koji se protokolarno tretira tako što se prvo obavi klinički pregled i

   uzme precizan funkcionalni status, na osnovu čega se ceni da li je potrebno da se uradi dodatna dijagnostika i

   na osnovu čega se određuje precizna individualna terapija.

   Predlažem vam da zakažete pregled.
   https://www.nika.rs/sistematski-pregledi-3/

   Dobrodošli, na pravom ste mestu!

 • 1 2

Leave Your Comments