skolioze

SKOLIOZE

Gledano sa leđne strane, u frontalnoj ravni, kičma bi trebalo da je prava.
Bočno krivljenje kičme na jednu ili drugu stranu zove se skolioza.
Skolioze mogu da nastanu duž cele kičme, počev od vratne, grudne sve do lumbalne.
Skolioze nastaju postepeno, bezbolno i progresivne su.

KOSTI KIČMENOG STUBA

Kičmeni stub (columna vertebralis) sačinjavaju kratke kosti, pršljenovi (vertebrae). Ukupan broj pršljenova je 33-34. Kičmeni pršljenovi se dele prema mestu na kome se nalaze:
vratni pršljenovi – 7
grudni pršljenovi – 12
slabinski pršljenovi – 5
krsni pršljenovi – 5
trtični pršljenovi – 4-5

skolioze-2

Kičmeni stub

Prva 24 pršljena su slobodni i pokretljivi jedan prema drugom. Krsnih 5 i trtičnih 4-5 pršljenova je međusobno sraslo i formiraju dve kosti: krsnu kost (os sacrum) i trtičnu kost (os coccygis) koje čine deo karličnog koštanog pršljena.

SKOLIOZE mogu da budu:

FUNKCIONALNE, posturalne, nefiksirane, labave, gde se iz ležernog stojećeg stava dobija klinička slika iskrivljene skoliotične kičme.Promena je funkcionalna, kao posledica lošeg posturalnog držanja tela, neadekvatnih radnih površina (radni sto), neodgovarajućeg kreveta, nepravilnog nošenja tereta (torbe), ravnih stopala, neadekvatne obuće. Ukoliko funkcionalna skolioza nije na vreme detektovana i ne leči se, funkcionalna skolioza prerasta u strukturalnu. Funkcionalne skolioze su bez ostatka korektibilne.

skolioze-3

STRUKTURALNE skolioze, kod kojih je došlo do promene u strukturi kičmenih pršljenova. Strukturalne skolioze napreduju kako organizam raste i razvija se. U dečijem uzrastu, dok je organizam u razvoju i raste, pravovremenom detekcijom strukturalnih skolioza i adekvatnom terapijom, strukturalna skolioza može potpuno da se iskoriguje.

skolioze-4

PODELA SKOLIOZA PREMA MESTU NASTANKA

TOTALNA skolioza – krivljenje kičme zahvata kompletan kičmeni stub (vratna, grudna i lumbalna). Kičma se krivi u levu ili desnu stranu.

PARCIJALNA skolioza – krivljenje kičme je prisutno u pojedinim delovima kičmenog stuba: vratna skolioza, grudna skolioza, lumbalna skolioza. Parcijalna skolioza može da zahvati i dva susedna kičmena segmenta, tako da postoje vratno-grudna, grudno-lumbalna. Krivljenje kičme je uvek samo na jednu stranu.

KOMPENZATORNA skolioza
, “S”-skolioza, Dupplex, Tripplex skolioza – krivljenje kičmenog stuba može da bude u sva tri dela kičme (vratna, grudna i lumbalna). Krivljenje kičme u jednom delu je npr. udesno, dok je u drugom delu ulevo (S, dupplex skolioza,). Krivljenje kičme u sva tri dela, pri čemu je gornja krivina suprotna donjoj, susednoj i zove se tripplex skolioza.

KLASIFIKACIJA SKOLIOZA PO Cobb-u:

 1. KONGENITALNE – prisutne su po rođenju, kao posledica loše formiranog pršljena, jednog ili više, u intrauterinom razvoju.
 2. IDIOPATSKE – idiopatske skolioze su skolioze kod kojih se osnovni uzrok nastanka ne zna. Javljaju se u oko 90% svih skolioza. Ženska deca 5-7 puta češće obolevaju od idiopatske skolioze od muške dece.

U zavisnosti od uzrasta nastanka idiopatskih skolioza, izvršena je podela na:

 1. Infantilne – nastaje u uzrastu od 0–4 godine
 2. Juvenilne – nastaje u uzrastu od 4-10 godina
 3. Adolescentne skolioze – nastaju u uzrastu preko 10. godine života
 1. NEUROMUSKULARNE skolioze su posledica promena na nervnim ili mišićnim strukturama. Najčešća je miopatska skolioza koja nastaje kao posledica mišićne distrofije.
 2. SKOLIOZE KOD TUMORA nastaju kao posledica pojave tumora na kičmenom stubu ili kičmenoj moždini.
 3. EKSTRASPINALNE skolioze nastaju kao posledica mišićnog grča – kontrakture, koje njačešće nastaju kao polsledica povrede – traume. Zgrčeni mišić povlaći koštanu strukturu pršljenova u stranu.

PODELA SKOLIOZA U ODNOSU NA STEPEN ISKRIVLJENOSTI (po Cobbu):

 1.  SKOLIOZE I STEPENA – lake skolioze (do 30°)
 2.  SKOLIOZE II STEPENA – srednje skolioze (od 30-50°)
 3.  SKOLIOZE III STEPENA – teške skolioze (preko 50°)

SKOLIOTIČNO DRŽANJE:

Procena se vrši iz ležernog stojećeg stava.
glava je nagnuta na jednu stranu
jedno rame je povišeno u odnosu na drugo
lopatice nisu simetrične
trbušni zid je mlitav i ispupčen
Lorencovi trouglovi nisu simetrični (prostor koji grade ruke koje su pored tela, grudni koš i bokovi)
jedna noga je blago savijena (semiflexio) dok je druga opružena (hyperextensio)
glutealni mišići su na jednoj strani jači i naglašeniji u odnosu na druge (asimetrija glutelne brazde)

skolioze-5

KAKO RAZLIKOVATI FUNKCIONALNU OD STRUKTURALNE SKOLIOZE

Ukoliko je konstatovano skoliotično držanje tela, potrebno je da se proceni da li je reč o funkcionalnoj ili strukturalnoj skoliozi.

Prvi način: iz ležernog stojećeg stava saviti trup napred (antefleksija) trupa. Ukoliko krvljenje kičme nestane, reč je o FUNKCIONALNOJ skoliozi.
Ukoliko se i dalje uočava krivljenje kičme reč je o STRUKTURALNOJ skoliozi.

Drugi način: iz ležernog stojećeg stava napred podignuti ruku uvis do maksimuma (uraditi maksimalnu fleksiju od 180 stepeni). Diže se ona ruka sa koje se strane nalazi kičmena krivina. Ukoliko krvljenje kičme nestane, reč je o FUNKCIONALNOJ skoliozi.
Ukoliko se i dalje uočava krivljenje kičme, reč je o STRUKTURALNOJ skoliozi.

Rtg. i MR U DIJAGNOSTIKOVANJU SKOLIOZA

Za precizno određivanje stepena skolioze, pored kliničkog pregleda, radi se i Rtg. i MR kičme.

skolioze-6

Navedenim metodama se dobija rezultat koji je referentna vrednost od koje se kreće sa procesom lečenja-korekcije. U bilo kom trenutku moguće je uraditi kontrolne snimke kako bi se proverilo terapijsko dejstvo.

LEČENJE SKOLIOZA

U lečenju skolioza primenjuju se aktivne fizikalne procedure, kineziterapija (vežbanje), kao i pasivne metode nošenja korektivnih gipseva i midera, kao i hirurška intervencija.

FIZIKALNA TERAPIJA

Cilj fizikalne terapije u tretmanu skolioze je relaksacija skoliotičnih mišićnih grupa koja se nalaze sa strane krivine.

Od aparaturnih fizikalnih procedura u dečijem uzrastu, gde još nije završen rast i razvoj, primenjuju se procedure koje isključuju upotrebu magnetnog polja. Koriste se IR lampe, Bioptron lampe,  TENS, kvantne metode.

Od bezaparaturnih fizikalnih procedura primenjuju se masaže, najčešće terapijske, kao i termo procedure koje uključuju parcijalnu upotrebu tople gline, toplih kupki.

Fizikalne procedure su samo priprema tela za sistemsko rešavanje skolioza kineziterpijskim procedurama – terapijskim vežbanjem.

TERAPIJA

Po detektovanju bilo kakvog krivljenja kičme, što pre započeti sa fizikalnim i kineziterapijskim procedurama sa ciljem lečenja i korekcije. Najbolji terapijski rezultati se postižu do 16. godine života.

NAJČEŠĆA TERAPIJSKA GREŠKA

Učestalo je da je kompletna muskulatura deteta prilično napeta, nekada i u spazmu, tako da se odmah po detekciji skolioze ne započinje sa korekcijom primenom kineziterapije (medicinsko vežbanje).

Korektivne vežbe sa prenapregnutom muskulaturom čine više štete nego koristi, dok rezultat uveliko izostaje.

Takve vežbe stvaraju otpor kod deteta zbog prenaglašenog prisustva bola i nerealnih terapeutskih zahteva!!!

Kod takve dece, potrebno je prvo mišiće opustiti primenom fizikalnih procedura i masaža, kako bi se telo adekvatno pripremilo za vežbanje.

Terapija bi u prvoj fazi trebalo da bude krajnje individualna!

Svako dete kada u tom osetljivom pubertetskom uzrastu primeti estetsku terapijsku promenu, kao i olakšanje i odsustvo bola, nema problem sa motivom u sprovođenju kineziterapije.

KINEZITERAPIJA – MEDICINSKO VEŽBANJE

Koja god da je skolioza, funkcionalna ili strukturalna, kolika god da je krivina, bez obzira što se nosi mider ili je obavljena operacija, kineziterapija je jedino sistemsko rešenje u lečenju skolioza.

Vežbe su terapijske i u početku naporne. Terapija je dugotrajna, te se zbog bolje motivacije preporučuje da se radi u grupi.

Da bi se izradio kineziterapijski plan i program, potrebno je uraditi detaljan antropometrijski pregled. Pregled kičmenog stuba je samo segment antropometrjiskog pregleda.

Prvi deo kineziterapijskog plana i programa predstavljaju aktivne vežbe istezanja skoliotičnih mišićnih grupa.

Drugi deo kineziterapijskog plana i programa predstavljaju vežbe snage skoliotičnih mišićnih grupa.

Kineziterapijskim vežbama mišići postaju fiziološki istegnuti i elastični, jaki i sposobni da iskoriguju loše držanje tela. Stiče se automatizam dobrih posturalnih manira pri sedenju, stajanju, nošenju terata, hodanju, trčanju. Stvara se pretpostavka da se dete pravilno razvija i raste i da se genetske predispozicije ispolje u svom maksimumu.

MIDERI

Mideri se koriste za pasivno lečenje skolioza koje iznose preko 30 stepeni. Kod galopirajućih progresivnih skolioza, koje su preko 25 stepeni, indikovano je nošenje midera.

Postoje dva osnovna tipa midera:
VISOKI MIDERI – Cerviko-Torakalno-Lumbo-Sakralni mideri (ortoze) – CTLSO
Torako-Lumbo-Sakralni mideri (ortoze) – TLSO

Mideri se nose tokom celog dana kako bi dali rezultat. Dnevno nošenje midera 6-8 sati ne daje rezultat. Skoliotično dete, bez obzira što nosi mider, mora redovno i svakodnevno da primenjuje kineziterapijske procedure (vežbe).

skolioze-mider-7

Mider

U lečenju skolioza mideri predstavljaju pomoćnu pasivnu metodu korekcije kičmene krivine. Nisu najsrećnije rešenje zato što ih deca nerado prihvataju. Bez obzira što se danas mideri izrađuju od laganih i kvalitetnih materijala, u 84% dece javljaju se psihičke tegobe u smislu gubljenja samopouzdanja, noćnog mokrenja, anorexia nervosa.

Nositi mider znači vidno se razlikovati od okoline. Deca su sputana, telo im je u oklopu, znoje se, javljaju se promene na koži zbog pritiska midera, kao i alergijske reakcije na materijale od kojih je mider napravljen.

skolioze-mider

Mider

Upotrebom midera smanjuju se vitalni kapacitet pluća, funkcionalni rezidualni i totalni plućni kapacitet pluća. Učestali su i problemi digestivnog trakta.

Zbog nuspojava i komplikacija, midere treba koristiti samo kod slučajeva gde postoji jasna indikacija za njihovu primenu.

skolioze-mider-1

Mider

Njihovo korišćenje van nabrojanih indikacija samo dovodi do komplikacija bez pozitivnih efekata.

KOREKTIVNI GIPS

Korektivni gips je, slično mideru, pasivna pomoćna metoda u korekciji skolioza. Korekcija je bolja i čvršća, komplikacije nastale od aplikacije gipsa su učestalije, tako da se vrlo retko koristi.

OPERATIVNO LEČENJE SKOLIOZA

Kada fizikalna i kineziterapija, potpomognute nošenjem midera ili korektivog gipsa, ne pomognu, a skolioza značajno ugrožava vitalne organe, primenjuje se operativni zahvat korekcije skolioze.

Operativno lečenje skolioza se primenjuje kod velikih krivljenja kičme (od 40 stepeni pa naviše) i u slučajevima kada skolioza veoma brzo napreduje.

Princip je da se sačeka sa završetkom rasta i razvoja, pa tek onda da se skolioza operiše.

lecenje-skolioze
lecenje-skolioze-1
lecenje-skolioze-2

Skolioza pre i posle operacije

Komplikacije operativnog lečenja su povrede nerava, nastanak infekcije, limitirana pokretljivost kičme, nastanak patoloških zglobova (pseudoarthrosis).

lecenje-skolioze-3

Ožiljak posle operacije skolioze

Po obavljenoj operaciji skolioze neophodno je nastaviti sa kineziterapijskim procedurama istim intezitetom kao i pre operacije.

KOMPLIKACIJE NELEČENIH SKOLIOZA:

poremećena funkcija pluća
poremećena funkcija srca
poremećen rad unutrašnjih organa smeštenih u trbušnoj duplji
strukturalne promene navedenih organa
nastanak strukturalnih deformiteta na grudnom košu
odsustvo estetike tela koje se karakteriše simetrijom

skolioze-8

Nelečena skolioza

U trudnoći, kod nelečene skolioze, moguća je pojava navedenih komplikacija, uz pojavu bola u lumbalnoj kičmi i oticanje nogu.

PROGNOZA PROGRESIJE SKOLIOZA

Skolioze progresivno napreduju u zavisnosti od stepena krivine i uzrasta. Skolioze sa većom krivinom su progresivnije. Grudne, torakalne skolioze su progresivnije od lumbalnih i torako-lumbalnih skolioza. Najveći napredak u krivljenju kičme nastaje između 5. i 10. godine života.

SKOLIOZE I SPORTSKE AKTIVNOSTI

Sport koji se preporučuje kod dece sa skoliozom je plivanje. Plivanje je još jedna pomoćna metoda u rešavanju problema skolioze. Plivanje pospešuje kineziterapijske procedure, ali nije način lečenja skolioze.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI:  KAKO FIZIOTERAPEUT LEČI TELESNE DEFORMITETE

Comments

 • Alisa

  AlisaFebruary 4, 2022 at 11:12 pm

  Postovani imam 19 godina u 13 godini sam saznala da imam skoliozu i pectus carinatum radila sam vezbe i nosila mider od cega mi je gore Sad sa 19 godina imam krivinu od 55+ stepeni a grudni kos mi je kriv 76°stepeni .
  Cisto se kod mene vidi sad da mi nisu noge iste jedna je deblja druga tanja kuk povisen a rame spusteno imam u levu nogu jak bol i zatenutost takodje primetila sam abnormalnosti u hodu smanjeno disanenje .
  Pre nekoliko dana sam pokusala neki salto da uradim i istegla misic zadnjice mislim da imam pitirotos bol je jak i siri se u celu nogu .
  Lekari mi predlazu ako vezbama ne bude bolje krivina kicme da uradim operaciju .
  Pa me zanima vase misljenje unapred hvala .

  • nikawp

   nikawpFebruary 5, 2022 at 7:02 pm

   Poštovana Alisa,
   Tegobe i urađena dijagnostika ukazuju na velike funkcionalne i strukturalne promene koje iziskuju ozbiljan pristup u izradi plana i programa lečenja.
   Trebalo bi da se razgraniče uzročno posledične veze i funkcionalne od strukturalnih promena.
   Siguran sam da ne možete da pre nego što sprovedete analgetsko relaksirajući set fizikalnih terapija da sprovodite kineziterapiju! Dakle ne pre fizikalne vežbe.
   Pre svega vam predlažem da zakažete sistematski pregled https://www.nika.rs/sistematski-pregled/
   Mladi ste i imate šansu da upornim i kontinuiranim radom stvari promenite u vašu korist.
   Pregled možete da zakažete najkasnije jedan dan unapred. Dobrodošli!

 • Bogdan

  BogdanDecember 17, 2021 at 8:28 am

  Поштовани,

  имам десну грудну сколиозу већ годинама. Стекао сам је у одраслом добу.
  Баш је изражена, а прије неколико мјесеци ми се појавио и тортиколис.
  Снимао сам и главу и разне прегледе вршио, и само што је установљено, то је грудна сколиоза која се
  може и голим оком и те како видјети.
  Да ли може овај тортиколис бити последица дуготрајне и нелијечене сколиозе ?
  Хвала Вам!

  • nikawp

   nikawpDecember 19, 2021 at 7:05 am

   Poštovani Bogdane,
   I sami ste zaključili da prisustvo skolioze remeti i ostale telesne segmente.
   Predlažem vam da zakažete sistematski pregled na kom će se na osnovu dobijenih rezultata
   precizno dati procena vaše posture i odrediti terapija.
   https://www.nika.rs/sistematski-pregled/
   Dobrodošli!

 • milica

  milicaNovember 1, 2021 at 1:56 pm

  Poštovani, pre skoro mesec dana sam operisala kicmu imam 14 godina i imala sam duplu skoliozu S gore 40 dole 38 operisana sam na Banjici u Beogradu 7 dana od operacije pustili su me kuci receno mi je da 14tog dana od operacije skidam konce kada sam skinula konce tokom izlaska iz automobila jako me je zabolela desna strana u predelu lopatice nakon toga poceli su bolovi u desnoj ruci pod određenim pokretom imam bolove u donjem delu ledja i teze mi je da se ispravim dok hodam. Moje pitanje je da li je to normalno i da li sam nesto “pokvarila” kada sam izlazila iz kola imam osecaj da su ti bolovi iz dana u dan manji ali opet neki strah postoji. Nadam se brzom odgovoru hvala unapred

  • nikawp

   nikawpNovember 2, 2021 at 6:56 am

   Draga Milice,
   Posle navedene operacije, normalno je da postoji reakcija. Savetujem ti da kao što si meni opisala u svom pismu koje tegobe imaš,
   o navedenim reakcijama obavestiš i roditelje i lekare.
   Siguran sam da će da ti pomognu tako što će te uputiti na fizikalnu terapiju koja navedeno uspešno rešava.
   Strah od toga da nešto “ne pokvariš” se uspešno rešava kineziterapijom – medicinskim vežbanjem koje bi trebalo da se započnu po završetku fizikalne terapije.

 • Aco

  AcoJuly 18, 2021 at 2:54 pm

  Zdravo, imam levostranu skoliozu grudnog dela kičme. Levo rame mi je visocije od desnog,pretpostavljam bas zbog skolioze. Skolioza nije naročito naglašena! Da li mogu izjednačiti ramena da budu simetrična i na koji način. Imam 28 godina.

  • nikawp

   nikawpJuly 18, 2021 at 7:06 pm

   Poštovani Aco,
   Svaki telesni deformitet može da bude funkcionalan (posledica lošeg držanja tela) ili strukturalan (promena u strukturi)
   Upornim i kontinuiranim kineziterapijama – medicinsko vežbanje uz nadzor terapeuta, kome predhodi fizikalna terapija i sistematski pregled,
   funkcionalna promena može da se iskoriguje bez ostatka, strukturalna da kod koje proces progresivan, uspori ili zaustavi.

 • Bojana

  BojanaMay 20, 2021 at 9:48 pm

  Poštovani, molila bih vas za mišljenje, djevojčici 7 godina dijagnostikovana je skolioza sa vrhom krivine na L2 korpusu 15* po Cobb-u i preporučili nošnje midera. Nisam najsretnija sa rješenjem da dijete od 7 godina stavim u mider, da li, s obzirom na godine postoji drugačiji način, da li je mider najbolje rješenje?
  Unaprijed zahvalna

  • nikawp

   nikawpMay 21, 2021 at 5:41 am

   Poštovana Bojana,
   Mideri i ortoze su pomagala koja vrše pasivnu korekciju.
   Akcenat je na kineziterapiji – medicinskom vežbanju!!!
   Kineziterapija se sprovodi uz prisustvo fizioterapeuta i daje odlične rezultate.
   Predhodi joj precizno uzet funkcionalni status https://www.nika.rs/sistematski-pregled/
   Problem se ne rešava samo aplikacijom midera!

 • Nikola

  NikolaApril 27, 2021 at 12:24 am

  Postovani, dijagnostikovana mi je skolioza,isao sam na terapije i vezbe nekih mesec dana,gde je tokom terapije bol nestao,ali bez lekova za opustanje misica i protiv bolova ne mogu da funkcionisem. Hirurg ortoped mi je pri prvom pregledu rekao da je za lecenje kasno,posto vec imam 26 godina i da je rast zavrsen. Kasnije,posle pregleda snimaka kicme mi je receno da se jedino moze problem resiti operativnim putem ,ali da postoji opasnost od ostecenja nerava i nemogucnosti hodanja posle operacije. Sad vise ni ja ne znam sta da radim,da li da se pripremam za operaciju ili da jos pokusavam sa terapijama i vezbama?
  Hvala vam.

  • nikawp

   nikawpApril 27, 2021 at 5:34 am

   Poštovani Nikola,
   Naravno da će hirurg ortoped da vam predloži operaciju i naravno da su navedeni rizici prisutni.
   Lečenje i korekcija skolioza započinje precizno uzetim funkcionalnim statusom gde se strukturalna promena konstatuje.
   Prva faza lečenja obuhvata analgetsku i relaksirajuću fizikalnu terapiju, kao priprema za medicinske vežbe – kineziterapiju.
   Izostajanje reference (funkcionalnog statusa) ili fizikalne terapije i kasnije kineziterapije bez kombinovanja sa fizikalnom terapijom i sprovođenje bez prisustva terapeuta vodi terapijskom neuspehu!
   https://www.nika.rs/sistematski-pregled/

 • Mia

  MiaApril 15, 2021 at 11:13 pm

  Postovani doktore, imam 22 godine i lumbalnu skoliozu trenutno 33 stepena. Prvi put sam se susrela sa skoliozom sa 15 godina. I tada su mi date odredjene vezbe, koje sam radila naredne dve godine bez velikog pomaka. I posle sam pocela da treniram razne sportove. A sad pre 5 meseci su se javili jaki bolovi u kicmi, levoj strani kuka i levoj nozi. I od tada idem na fizikalne terapije i radim vezbe svaki dan. Ali to ne pokazuje neki napredak. Zanima me da li da nastavim sa vezbama ili je potrebna operacija, ili nesto trece? Unapred hvala

  • nikawp

   nikawpApril 16, 2021 at 5:40 am

   Poštovana Mia,
   Rezultat u korekciji je izostao zbog odsustva terapeuta koji bi nadgledao sprovođenje terapije, menjao programe i
   usklađivao ih sa vašim trenutnim stanjem.
   Naravno da se podrazumeva pre toga uzimanje preciznog funkcionalnog statusa koji bi bio referenca od koje se polazi
   i služi za dalje praćenje terapijskog učinka.
   Sve navedeno kroz kontrole koje bi se radile u određenim vremenskim intervalima.
   U ovom trenutku vam predlažem da upravo krenete od pregleda i funkcionalnog statusa
   https://www.nika.rs/sistematski-pregledi-3/
   Obzirom da postoje bolovi, savetujem da se sprovede analgetska i relaksirajuća fizikalna terapija, kasnije,
   po otklanjanju bolova, za otprilike 10 terapija, kineziterapija kao sistemsko rešenje, na opisani način.
   Rezultati neće izostati!

   • Mia

    MiaApril 16, 2021 at 7:17 am

    Postovani, bila sam po pojavi bolova odmah na laserima, ultrazvuku, strujama, i magnetima ukupno 10 terapija. Potom na masazama i kineziterapiji bas i ujedno radila i vezbe koje su mi date. Ali problem je sto je bol i dalje tu, iako dobijam razlicite vezbe, a stanje se prati od strane fizioterapeuta. I receno mi je obavezne vezbe istezanja svaki dan i tako da nastavim..hvala

   • nikawp

    nikawpApril 17, 2021 at 5:47 am

    Poštovana Mia,
    Fizikalna terapija bi trebalo da bude analgetska i revitalizirajuća. Iz navedenog, navedeno ne vidim. Kineziterapija se sprovodi
    po prestanku bolova, pod nadzorom terapeuta u prvoj terapijskoj fazi, i uvek se kombinuje sa nekom od fizikalnih procedura.
    Zato je rezultat izostao!

   • Mia

    MiaApril 16, 2021 at 8:38 pm

    Hvala lepo na brzom odgovoru. Potrudicu se da ispostujem Vase savete. Nadam se uspehu

 • Milena

  MilenaMarch 13, 2021 at 7:06 pm

  Da li se skolioza moze preneti na potomke?

  • nikawp

   nikawpMarch 14, 2021 at 6:52 am

   Poštovana Milena,
   Skolioza nije hereditarna!

 • Biljana

  BiljanaNovember 24, 2020 at 3:50 pm

  Hvala za Vaš odgovor. Htela sam još da pitam šta da radimo mi koji živimo u unutrašnjosti i nemamo mogućnost da radimo vežbe sa fizioterapeutima svaki dan. Kod nas je praksa da nam pokažu vežbe i da ih radimo sami kod kuće. Molim za savet

  • nikawp

   nikawpNovember 25, 2020 at 6:40 am

   Poštovana Biljana,
   Pomenuta praksa zahteva disciplinu, upornost roditelja i deteta, puna rada i nadzor. Navedeno je prilično teško da se zadovolji.
   Terapijski uspeh nema kompromisa!
   Prilično je uobičjeno da roditelji sa decom koja imaju razvojnu smetnju najčešće sa ispoljenim deformitetom, a koji žive
   u unutrašnjosti Srbije ili iz inostranstva, dovedu svoje dete u Beograd, zarad lečenja ili putuju svakog dana na terapije.
   Kasnije se sprovode redovne kontrole.
   Rezultati u lečenju ne mogu da izostanu.

 • Biljana

  BiljanaNovember 17, 2020 at 5:04 pm

  Poštovani doktore,
  Ćerka mi ima 13 godina i pre 10 dana su nam rekli da ima skoliozu, bikonveksna, 32 stepena u th segmentu. Krivine vidljive golim okom, prošlog leta ih nije bilo. Lopatice nisu u istoj ravni, kao ni ramena. Takođe piše na nalazu gibus u th segmentu sa znakovima rotacije u l segmentu. Prepisali su nam vežbe sa kojim krećemo za par dana i mider. Pročitala sam skoro sve o ovoj bolesti, ali bih volela da mi iskreno kažete da li sa ovom dijagnozom postoji mogućnost zaustavlja ja ili smanjenja deformitet uz redovno vežbanje i nošenje mider. To je samo po sebi stresno za dete ovog uzrasta, ali bi bilo još gore da se godinama borimo da savladao bolest i da nam na kraju kažu da je operacija neophodna.
  Hvala i pozdrav

  • nikawp

   nikawpNovember 17, 2020 at 6:59 pm

   Poštovana Biljana,
   Najbolji rezultati u korekciji skolioza se postižu aktivnim korekcijama, isključivo uz prisustvo terapeuta.
   Plan i program lečenja se izrađuje na osnovu funkcionalnog statusa dobijenog na sistematskom pregledu.
   https://www.nika.rs/sistematski-pregledi-3/
   Kineziterapiji predhodi fizikalna terapija koja obuhvata analgetske i relaksirajuće procedure, kao uvod i pripremu za kineziterapiju.
   Uzrast od 13 godina je odličan za korekciju skolioze.
   Mider je pasivna metoda korekcije koja ukoliko se radi kako je navedeno može i da izostane.
   Potrebno je dosta vremena i rada i rezultati nikada ne izostaju (6-12 meseci).
   Sami da radite vežbe kući vodi neuspehu!

 • 1 3 4 5 6

Leave Your Comments