skolioze

SKOLIOZE

Gledano sa leđne strane, u frontalnoj ravni, kičma bi trebalo da je prava.
Bočno krivljenje kičme na jednu ili drugu stranu zove se skolioza.
Skolioze mogu da nastanu duž cele kičme, počev od vratne, grudne sve do lumbalne.
Skolioze nastaju postepeno, bezbolno i progresivne su.

KOSTI KIČMENOG STUBA

Kičmeni stub (columna vertebralis) sačinjavaju kratke kosti, pršljenovi (vertebrae). Ukupan broj pršljenova je 33-34. Kičmeni pršljenovi se dele prema mestu na kome se nalaze:
vratni pršljenovi – 7
grudni pršljenovi – 12
slabinski pršljenovi – 5
krsni pršljenovi – 5
trtični pršljenovi – 4-5

skolioze-2

Kičmeni stub

Prva 24 pršljena su slobodni i pokretljivi jedan prema drugom. Krsnih 5 i trtičnih 4-5 pršljenova je međusobno sraslo i formiraju dve kosti: krsnu kost (os sacrum) i trtičnu kost (os coccygis) koje čine deo karličnog koštanog pršljena.

SKOLIOZE mogu da budu:

FUNKCIONALNE, posturalne, nefiksirane, labave, gde se iz ležernog stojećeg stava dobija klinička slika iskrivljene skoliotične kičme.Promena je funkcionalna, kao posledica lošeg posturalnog držanja tela, neadekvatnih radnih površina (radni sto), neodgovarajućeg kreveta, nepravilnog nošenja tereta (torbe), ravnih stopala, neadekvatne obuće. Ukoliko funkcionalna skolioza nije na vreme detektovana i ne leči se, funkcionalna skolioza prerasta u strukturalnu. Funkcionalne skolioze su bez ostatka korektibilne.

skolioze-3

STRUKTURALNE skolioze, kod kojih je došlo do promene u strukturi kičmenih pršljenova. Strukturalne skolioze napreduju kako organizam raste i razvija se. U dečijem uzrastu, dok je organizam u razvoju i raste, pravovremenom detekcijom strukturalnih skolioza i adekvatnom terapijom, strukturalna skolioza može potpuno da se iskoriguje.

skolioze-4

PODELA SKOLIOZA PREMA MESTU NASTANKA

TOTALNA skolioza – krivljenje kičme zahvata kompletan kičmeni stub (vratna, grudna i lumbalna). Kičma se krivi u levu ili desnu stranu.

PARCIJALNA skolioza – krivljenje kičme je prisutno u pojedinim delovima kičmenog stuba: vratna skolioza, grudna skolioza, lumbalna skolioza. Parcijalna skolioza može da zahvati i dva susedna kičmena segmenta, tako da postoje vratno-grudna, grudno-lumbalna. Krivljenje kičme je uvek samo na jednu stranu.

KOMPENZATORNA skolioza
, “S”-skolioza, Dupplex, Tripplex skolioza – krivljenje kičmenog stuba može da bude u sva tri dela kičme (vratna, grudna i lumbalna). Krivljenje kičme u jednom delu je npr. udesno, dok je u drugom delu ulevo (S, dupplex skolioza,). Krivljenje kičme u sva tri dela, pri čemu je gornja krivina suprotna donjoj, susednoj i zove se tripplex skolioza.

KLASIFIKACIJA SKOLIOZA PO Cobb-u:

 1. KONGENITALNE – prisutne su po rođenju, kao posledica loše formiranog pršljena, jednog ili više, u intrauterinom razvoju.
 2. IDIOPATSKE – idiopatske skolioze su skolioze kod kojih se osnovni uzrok nastanka ne zna. Javljaju se u oko 90% svih skolioza. Ženska deca 5-7 puta češće obolevaju od idiopatske skolioze od muške dece.

U zavisnosti od uzrasta nastanka idiopatskih skolioza, izvršena je podela na:

 1. Infantilne – nastaje u uzrastu od 0–4 godine
 2. Juvenilne – nastaje u uzrastu od 4-10 godina
 3. Adolescentne skolioze – nastaju u uzrastu preko 10. godine života
 1. NEUROMUSKULARNE skolioze su posledica promena na nervnim ili mišićnim strukturama. Najčešća je miopatska skolioza koja nastaje kao posledica mišićne distrofije.
 2. SKOLIOZE KOD TUMORA nastaju kao posledica pojave tumora na kičmenom stubu ili kičmenoj moždini.
 3. EKSTRASPINALNE skolioze nastaju kao posledica mišićnog grča – kontrakture, koje njačešće nastaju kao polsledica povrede – traume. Zgrčeni mišić povlaći koštanu strukturu pršljenova u stranu.

PODELA SKOLIOZA U ODNOSU NA STEPEN ISKRIVLJENOSTI (po Cobbu):

 1.  SKOLIOZE I STEPENA – lake skolioze (do 30°)
 2.  SKOLIOZE II STEPENA – srednje skolioze (od 30-50°)
 3.  SKOLIOZE III STEPENA – teške skolioze (preko 50°)

SKOLIOTIČNO DRŽANJE:

Procena se vrši iz ležernog stojećeg stava.
glava je nagnuta na jednu stranu
jedno rame je povišeno u odnosu na drugo
lopatice nisu simetrične
trbušni zid je mlitav i ispupčen
Lorencovi trouglovi nisu simetrični (prostor koji grade ruke koje su pored tela, grudni koš i bokovi)
jedna noga je blago savijena (semiflexio) dok je druga opružena (hyperextensio)
glutealni mišići su na jednoj strani jači i naglašeniji u odnosu na druge (asimetrija glutelne brazde)

skolioze-5

KAKO RAZLIKOVATI FUNKCIONALNU OD STRUKTURALNE SKOLIOZE

Ukoliko je konstatovano skoliotično držanje tela, potrebno je da se proceni da li je reč o funkcionalnoj ili strukturalnoj skoliozi.

Prvi način: iz ležernog stojećeg stava saviti trup napred (antefleksija) trupa. Ukoliko krvljenje kičme nestane, reč je o FUNKCIONALNOJ skoliozi.
Ukoliko se i dalje uočava krivljenje kičme reč je o STRUKTURALNOJ skoliozi.

Drugi način: iz ležernog stojećeg stava napred podignuti ruku uvis do maksimuma (uraditi maksimalnu fleksiju od 180 stepeni). Diže se ona ruka sa koje se strane nalazi kičmena krivina. Ukoliko krvljenje kičme nestane, reč je o FUNKCIONALNOJ skoliozi.
Ukoliko se i dalje uočava krivljenje kičme, reč je o STRUKTURALNOJ skoliozi.

Rtg. i MR U DIJAGNOSTIKOVANJU SKOLIOZA

Za precizno određivanje stepena skolioze, pored kliničkog pregleda, radi se i Rtg. i MR kičme.

skolioze-6

Navedenim metodama se dobija rezultat koji je referentna vrednost od koje se kreće sa procesom lečenja-korekcije. U bilo kom trenutku moguće je uraditi kontrolne snimke kako bi se proverilo terapijsko dejstvo.

LEČENJE SKOLIOZA

U lečenju skolioza primenjuju se aktivne fizikalne procedure, kineziterapija (vežbanje), kao i pasivne metode nošenja korektivnih gipseva i midera, kao i hirurška intervencija.

FIZIKALNA TERAPIJA

Cilj fizikalne terapije u tretmanu skolioze je relaksacija skoliotičnih mišićnih grupa koja se nalaze sa strane krivine.

Od aparaturnih fizikalnih procedura u dečijem uzrastu, gde još nije završen rast i razvoj, primenjuju se procedure koje isključuju upotrebu magnetnog polja. Koriste se IR lampe, Bioptron lampe,  TENS, kvantne metode.

Od bezaparaturnih fizikalnih procedura primenjuju se masaže, najčešće terapijske, kao i termo procedure koje uključuju parcijalnu upotrebu tople gline, toplih kupki.

Fizikalne procedure su samo priprema tela za sistemsko rešavanje skolioza kineziterpijskim procedurama – terapijskim vežbanjem.

TERAPIJA

Po detektovanju bilo kakvog krivljenja kičme, što pre započeti sa fizikalnim i kineziterapijskim procedurama sa ciljem lečenja i korekcije. Najbolji terapijski rezultati se postižu do 16. godine života.

NAJČEŠĆA TERAPIJSKA GREŠKA

Učestalo je da je kompletna muskulatura deteta prilično napeta, nekada i u spazmu, tako da se odmah po detekciji skolioze ne započinje sa korekcijom primenom kineziterapije (medicinsko vežbanje).

Korektivne vežbe sa prenapregnutom muskulaturom čine više štete nego koristi, dok rezultat uveliko izostaje.

Takve vežbe stvaraju otpor kod deteta zbog prenaglašenog prisustva bola i nerealnih terapeutskih zahteva!!!

Kod takve dece, potrebno je prvo mišiće opustiti primenom fizikalnih procedura i masaža, kako bi se telo adekvatno pripremilo za vežbanje.

Terapija bi u prvoj fazi trebalo da bude krajnje individualna!

Svako dete kada u tom osetljivom pubertetskom uzrastu primeti estetsku terapijsku promenu, kao i olakšanje i odsustvo bola, nema problem sa motivom u sprovođenju kineziterapije.

KINEZITERAPIJA – MEDICINSKO VEŽBANJE

Koja god da je skolioza, funkcionalna ili strukturalna, kolika god da je krivina, bez obzira što se nosi mider ili je obavljena operacija, kineziterapija je jedino sistemsko rešenje u lečenju skolioza.

Vežbe su terapijske i u početku naporne. Terapija je dugotrajna, te se zbog bolje motivacije preporučuje da se radi u grupi.

Da bi se izradio kineziterapijski plan i program, potrebno je uraditi detaljan antropometrijski pregled. Pregled kičmenog stuba je samo segment antropometrjiskog pregleda.

Prvi deo kineziterapijskog plana i programa predstavljaju aktivne vežbe istezanja skoliotičnih mišićnih grupa.

Drugi deo kineziterapijskog plana i programa predstavljaju vežbe snage skoliotičnih mišićnih grupa.

Kineziterapijskim vežbama mišići postaju fiziološki istegnuti i elastični, jaki i sposobni da iskoriguju loše držanje tela. Stiče se automatizam dobrih posturalnih manira pri sedenju, stajanju, nošenju terata, hodanju, trčanju. Stvara se pretpostavka da se dete pravilno razvija i raste i da se genetske predispozicije ispolje u svom maksimumu.

MIDERI

Mideri se koriste za pasivno lečenje skolioza koje iznose preko 30 stepeni. Kod galopirajućih progresivnih skolioza, koje su preko 25 stepeni, indikovano je nošenje midera.

Postoje dva osnovna tipa midera:
VISOKI MIDERI – Cerviko-Torakalno-Lumbo-Sakralni mideri (ortoze) – CTLSO
Torako-Lumbo-Sakralni mideri (ortoze) – TLSO

Mideri se nose tokom celog dana kako bi dali rezultat. Dnevno nošenje midera 6-8 sati ne daje rezultat. Skoliotično dete, bez obzira što nosi mider, mora redovno i svakodnevno da primenjuje kineziterapijske procedure (vežbe).

skolioze-mider-7

Mider

U lečenju skolioza mideri predstavljaju pomoćnu pasivnu metodu korekcije kičmene krivine. Nisu najsrećnije rešenje zato što ih deca nerado prihvataju. Bez obzira što se danas mideri izrađuju od laganih i kvalitetnih materijala, u 84% dece javljaju se psihičke tegobe u smislu gubljenja samopouzdanja, noćnog mokrenja, anorexia nervosa.

Nositi mider znači vidno se razlikovati od okoline. Deca su sputana, telo im je u oklopu, znoje se, javljaju se promene na koži zbog pritiska midera, kao i alergijske reakcije na materijale od kojih je mider napravljen.

skolioze-mider

Mider

Upotrebom midera smanjuju se vitalni kapacitet pluća, funkcionalni rezidualni i totalni plućni kapacitet pluća. Učestali su i problemi digestivnog trakta.

Zbog nuspojava i komplikacija, midere treba koristiti samo kod slučajeva gde postoji jasna indikacija za njihovu primenu.

skolioze-mider-1

Mider

Njihovo korišćenje van nabrojanih indikacija samo dovodi do komplikacija bez pozitivnih efekata.

KOREKTIVNI GIPS

Korektivni gips je, slično mideru, pasivna pomoćna metoda u korekciji skolioza. Korekcija je bolja i čvršća, komplikacije nastale od aplikacije gipsa su učestalije, tako da se vrlo retko koristi.

OPERATIVNO LEČENJE SKOLIOZA

Kada fizikalna i kineziterapija, potpomognute nošenjem midera ili korektivog gipsa, ne pomognu, a skolioza značajno ugrožava vitalne organe, primenjuje se operativni zahvat korekcije skolioze.

Operativno lečenje skolioza se primenjuje kod velikih krivljenja kičme (od 40 stepeni pa naviše) i u slučajevima kada skolioza veoma brzo napreduje.

Princip je da se sačeka sa završetkom rasta i razvoja, pa tek onda da se skolioza operiše.

lecenje-skolioze
lecenje-skolioze-1
lecenje-skolioze-2

Skolioza pre i posle operacije

Komplikacije operativnog lečenja su povrede nerava, nastanak infekcije, limitirana pokretljivost kičme, nastanak patoloških zglobova (pseudoarthrosis).

lecenje-skolioze-3

Ožiljak posle operacije skolioze

Po obavljenoj operaciji skolioze neophodno je nastaviti sa kineziterapijskim procedurama istim intezitetom kao i pre operacije.

KOMPLIKACIJE NELEČENIH SKOLIOZA:

poremećena funkcija pluća
poremećena funkcija srca
poremećen rad unutrašnjih organa smeštenih u trbušnoj duplji
strukturalne promene navedenih organa
nastanak strukturalnih deformiteta na grudnom košu
odsustvo estetike tela koje se karakteriše simetrijom

skolioze-8

Nelečena skolioza

U trudnoći, kod nelečene skolioze, moguća je pojava navedenih komplikacija, uz pojavu bola u lumbalnoj kičmi i oticanje nogu.

PROGNOZA PROGRESIJE SKOLIOZA

Skolioze progresivno napreduju u zavisnosti od stepena krivine i uzrasta. Skolioze sa većom krivinom su progresivnije. Grudne, torakalne skolioze su progresivnije od lumbalnih i torako-lumbalnih skolioza. Najveći napredak u krivljenju kičme nastaje između 5. i 10. godine života.

SKOLIOZE I SPORTSKE AKTIVNOSTI

Sport koji se preporučuje kod dece sa skoliozom je plivanje. Plivanje je još jedna pomoćna metoda u rešavanju problema skolioze. Plivanje pospešuje kineziterapijske procedure, ali nije način lečenja skolioze.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI:  KAKO FIZIOTERAPEUT LEČI TELESNE DEFORMITETE

Comments

 • marko

  markoOctober 31, 2020 at 12:48 pm

  Dobar dan ,imam problem sa skoliozom vec 4 5 godina tj.imao sam zakrivljenje lumbalnog dela u levo i levi kicmeni misic je bio previse jak .Krenuo sam sa vezbama i krenulo je da mi bude bolje ali posle 2meseca tih tretmana odustao sam posto kad mi se ohlade misici i odmorim 2 dana od upale ista mi je kicma kao i pre tih vezbi.Krenuo sam neke vezbe u teretani ali sta god da radim radi mi i leva strana kicme (ona koja je vec jaka i odvukla kicmu).Dal imate neki savet koje vezbe da primenim posto one vezbe sa youtube kako se isteze misic na mene ne reaguje uopste ili bar da mi kazete kako da lezim,sedim… da nekako podstaknem desnu stranu misica na rast tj da prestanem da jacam levu stranu.Mogu da vam pustim slike kicme na mail ako bi vam znacilo.Hvala

  • nikawp

   nikawpOctober 31, 2020 at 9:07 pm

   Poštovani Marko,
   Trenutno vam je kompletna postavka u tretmanu skolioze pogrešna.
   Korekcija skolioza je prilično ozbiljan terapeutski zadatak koji iziskuje upornost pacijenta i stručni nadzor.
   Korekcijama predhodi sistematski pregled celog tela gde se na osnovu dobijenih rezultata izrađuje plan i program lečenja.
   https://www.nika.rs/sistematski-pregledi-3/
   Kineziterapiji, medicinskom vežbanju, najčešće predhode analgetske i relaksirajuće fizikalne terapije.
   Na taj način se telo priprema za sistemsko rešavanje deformiteta – kineziterapiju.
   Plan i program kineziterapije se deli na faze.
   Prva faza u tretmanu skolioza su najčešće vežbe istezanja koje se personalno određuju i sprovode pod nadzorom terapeuta.
   Druga faza obuhvata samu korekciju i treća faza jačanja.
   Sve to u vremenskom okviru, zavisno od stepena skolioze, koji može da traje od 6 meseci i više.
   Vremenska determinisanost zavisi i od uzrasta u kome je pacijent.
   Dakle, ozbiljan posao za stručnjaka.

 • Danica

  DanicaOctober 18, 2020 at 1:04 pm

  Poštovani, imam 20 godina i od rodjenja se borim sa cerebralnom paralizom. Ne mogu da hodam a i kičma mi se krivi na desnu stranu čitala sam o skoilozi i da do skoiloze može doći i zbog cerebralne paralize. Zbog krivljenja mi se i stomak deformira u lijevu stranu. Pa me zanimalo da li bi za mene bila rizična tako neka operacija, ili možda samo neke terapije zavisi koliko je oštećena kičma. Mogu pomijerati lagano noge i imam osjećaj u nogama ali zbog krivljenja se ne mogu podignuti sama pa mi drugi moraju pomoći. Nosim i mider i samo su mi rekli da kući radim vjezbe što ja mislim da nije dovoljno za moj oporavak i da tu treba mnogo više raditi. I da li bi skoiloza uticala na trudnoću ako se nekad odlučim na taj korak s obzirom da mi je ciklus redovan i nemam nikakvih problema.

  • nikawp

   nikawpOctober 18, 2020 at 1:42 pm

   Draga Danice,
   Cerebralna paraliza, skolioza, mider i samostalno sprovođenje kineziterapije je siguran put ka terapijskom neuspehu.
   Trebalo bi da se uradi pregled celog tela, na osnovu čega bi se napravio precizan plan i program lečenja.
   Kineziterapija bi trebalo da obuhvati tretman CP pre svega, gde bi se tretirale kontrakture, mišićni tonus, ravnoteža, balans…
   Tretmanu skolioze bi trebalo da predhode i vežbe sa ciljem povećanja pokreta telesnih segmenata, korekcije i na kraju jačanja.
   Naravno, sve pod nadzorom fizioterapeuta. Terapijski period koji bi trebalo da ispuni postavljene osnovne terapijske ciljeve je minimum 6 meseci kontinuiranog rada.
   Savetujem vam da se na vreme pripremite za svoj život kasnije i trudnoću. Nemojte odustajati!

 • Aleksandra

  AleksandraOctober 1, 2020 at 4:32 am

  Postovani, pre 14 god sam operisala skoliozu na Banjici, imala sam diplo S…. Nakon operacije nisam radila vezbe… ostao mi je gibus na desnoj strani ledja… pre par meseci pocela sam da idem u teretanu I dizem tegove..Zanima me moze li se nesto desiti sa kicmom I gibusom kao sto je krivljenje? Da li se sme trenirati uopste?

  • nikawp

   nikawpOctober 1, 2020 at 6:03 am

   Poštovana Aleksandra,
   Čak i da niste operisali duplu skoliozu pre 14 godina, medicinski protokol nalaže da se pre svake fizičke aktivnosti, pogotovu rad u teretani,
   obavi sistematski pregled tela gde se vrši procena funkcionalnosti i detektuju patološke promene na telesnim segmentima.
   https://www.nika.rs/sistematski-pregledi-3/
   Na osnuvu dobijenih rezultata se daju preporuke u smislu na kojim segmentima poraditi na pokretljivosti, gde forsirati (koje mišiće) dodtano jačati,
   da li je potrebna korekcija deformiteta…
   U ovom trenutku, ukoliko imate vidljivi gibus, savetujem vam da prekinete sa sportskom aktivnošću.
   Predlažem vam da zakažete sistematski pregled i nakon toga da izanaliziramo nalaz.
   Krajnji cilj je da radite sve što je uskladu sa vašim potrebama i u skladu sa vašim godinama, bez ograničenja i rizika od povređivanja.
   Dobrodošli!

 • Poli

  PoliApril 26, 2020 at 10:02 pm

  Da li se operise skolioza kod odradlih ljudi 45 god.

  • nikawp

   nikawpApril 27, 2020 at 5:53 am

   Poštovana Mirjana,
   Skolioze preko 60 stepeni su indikacija za hiruršku intervenciju. Zavisno od tegoba, potrebna je dobra dijagnostika i klinički pregled.

 • Kristina

  KristinaJanuary 26, 2020 at 10:48 pm

  Postovani,
  Zanima me vase misljenje. Imam kcerku, 8 godina,prije 2 mjeseca doktori u Trapistima u Zavodu za fizikalnu medicinu ” Dr. Miroslav Zotovic” su joj dijagnostikovali skoliozu. Citiram vam nalaz :” Lijeva torakolumbalna skolioza, u testu pretklona lijeva torakolumbalna prominencija 3 stepena mjereno pediskoliometrom. RTG nalaz : Primarna torakalna lijeva skolioza sa vrhom krivine na TH11 korpusu 20° po Cobbu, granicni prsljenovi TH7 i L2. Koronalni balans :- 1mm, Distanca C7-S1 : 333,1 mm. Klavikularni ugao : 3° , Risser: 0.
  Dijagnoza : M411 – Scoliossis puerilis idiophatca., ”
  Preporucena joj je individualna tetapija sa elementima Schrotha, uzimanje mjere i izrada Seno midera.
  U zadnjih mjesec dana je isla na vjezbe u Zavod i ucila vjezbice iz Schrot metode, sad ih radimo svakodnevno kod kuce. Prije 2 dana su joj uzeli mjere za mider i sad cekamo njegovu izradu.
  E sad, ono sto mene interesuje i zbunjuje, da li je za njenu krivinu zaista neophodan mider, jer gdje god sam citala pise da se mider preporucuje za krivine preko 25 ° a oni su njoj odmah preporucili i rekli da se mora nositi 22 sata dnevno. Ona je jos mala i jos se igra, bojim se da nece imati djetinjstvo zbog tog midera , ne moze voziti biciklo, rolere, baviti se sportom, na sta je sve naucila. Da li je moguce zaustaviti krivljenje ako redovno bude radila vjezbe, a da ne nosi mider? Bojim se da necemo biti u stanju da ispostujemo tih 22h, jer kako da zabranimo djeciju igru. Citala sam da je gore da pocne nositi mider pa da odustane, da ce se tad jos vise iskriviti? Bojim se da ne napravimo jos gore? Mozete li mi molim vas odgovoriti da li je mider neophodan sa njenom dijagnozom? Kao roditelji smo zbunjeni i preplaseni da ne donesemo pogresnu odluku, i u strahu kako ce to sve uticati na njeno samopouzdanje i razvoj.
  Hvala vam unaprijed.

  • nikawp

   nikawpJanuary 27, 2020 at 7:01 am

   Poštovana Kristina,
   Potpuno razumem vašu zabrinutost i sumnju proisteklu od ponuđenog rešenja za vašu osmogodišnju devojčicu.
   Medicina je prilično logična!
   Korekcija skolioze se obavlja pod stručnim nadzorom fizioterapeuta.
   Naučiti vežbe i sami da ih sprovodite kod kuće je privid da se nešto radi i ne daje rezultat.
   Kineziterapijski plan i program korekcije je krajnje individualan i menja se u skladu sa
   terapijskim učinkom.
   Mider predstavlja pomoćno sredstvo u korekciji, nije sistemsko rešenje.
   Kineziterapijama predhodi fizikalna terapija koja pripremi telo za korekciju.
   Dakle, u navedenom uzrastu, gde rast i razvoj traju, najbolje je da promenite ustanovu gde dete lečite.
   I naravno, pričajte sa deteom i ukoliko imate još kakvu dilemu oko lečenja, slobodno nas kontaktirajte.

 • Ana

  AnaJanuary 13, 2020 at 5:37 pm

  Поштовани докторе,

  У колико је подигнут десни кук да ли је у питању сколиоза? И која? Хвала

  • nikawp

   nikawpJanuary 14, 2020 at 6:28 am

   Poštovana Ana,
   Postura je otvoreni kinetički lanac čije su karike segmenti tela.
   Pomeranje, deformitet, bilo kojeg segmenta direktno implicira promenu na celom telu.
   Siguran sam da je kod “podignutog kuka” došlo i do promene na kičmenom stubu.
   Pitanje je zbog čega i šta je sistemsko rešenje.
   Zato vam predlažem da uradite pregled na osnovu kojeg možete da započnete rešavanje zdravstvenog problema.

 • Esmina

  EsminaOctober 18, 2019 at 3:35 pm

  Imam Skoliozu ,i spiranikanal sužen predlaže mi operaciju šinu da stavim i pet šafove .lmam 54 god šta nam vi predlazete. Ako ima neko ovaku operaciju nek se javi unapred hvala.

  • nikawp

   nikawpOctober 19, 2019 at 5:34 am

   Poštovana Jasmina,
   Bez obzira što mi nije jasno iz vašeg pisma šta su vam predložili da operišete,
   a niste napisali ni kakve tegobe imate, predlažem vam da započnete fizikalne i kineziterapijske procedure i date šansu ne invazivnom tretmanu.

 • Mara

  MaraSeptember 8, 2019 at 7:51 pm

  Operisala sam kicmu pre 10 god. tad sam imala 18 god.skolioza 58 stepeni,interesuje me da li kicma moze i dalje da se krivi,posto u zadnje vreme imam blage bolove u ledjima….

  • nikawp

   nikawpSeptember 8, 2019 at 8:29 pm

   Poštovana Maro,
   Vaš problem je zapravo večita dilema. Da li operisati skoliozu ili ne?!
   Praksa je da se strukturalne skolioze od preko 60 stepeni operišu.
   Činjenica je da se nakon 10-15-20 od operacije javljaju bolne tegobe.
   Razlog je vrlo prost. Operacija skolioze je prilično radikalna i koriste se metalni fiksatori
   koji se vezuju za kičmeni stub. Vremenom, svako materijal popusti pogotovu što fiksator nije iste strukture kao i kost za koju je fiksiran.
   Zato se kičma dodatno krivi. Ne značajno, ali dovoljno da predstavlja problem.
   Šta uraditi? Čak i kod opisanih krivina se daje šansa kineziterapiji. Čak i posle operacije se nastavlja sa kineziterapijom.
   U vašem konkretnom slučaju pre kineziterapije je potrebno da se sprovedu analgetske fizikalne procedure.
   Vežbajte potom ali pod nadzorom fizioterapeuta!

  • Esmina

   EsminaOctober 19, 2019 at 10:26 pm

   Imam bol u kuku i u stopali lijeve noge tesko hodam kad lezim nemam bolova

   • nikawp

    nikawpOctober 20, 2019 at 6:52 am

    Poštovana Esmina,
    Već sam, očito da je reč o lumboišialgiji. Kao što sam vam i predložio, započnite fizikalne terapije koje uspešno rešavaju vaš zdravstveni problem.
    Budite uporni i ne odustajte i budite svesni da nema čarobne pilule koju ako popijete odjednom rešava sve probleme.

 • Alisa

  AlisaDecember 20, 2018 at 10:33 pm

  Postovani doktore ja imam 16 godina I imam pectus carinatum vise izrazeniji u levu stranu I imam kifoskoliozu negde oko 30 stepeni
  Nemogu duboko da disem I imam bol u grudnom kosu I kicmi zanimame dali bi imala probleme u buducnosti u vezi trudnoce ili tako nesto a inace kicma mi inace na Levu stranu

  • nikawp

   nikawpDecember 21, 2018 at 6:45 am

   Draga Alisa,
   Navedeni deformiteti iziskuju ozbiljno i dugotrajno lečenje koje obuhvata primenu fizikalnih i kineziterapijskih procedura.
   Sada kada postoje bolne senzacije i limitirana pokretljivost grudnog koša sa
   indikovana je primena analgetskih i relaksirajućih fizikalnih procedura.
   To je ujedno i uvod u kineziterapiju – medicinsko vežbanje.
   Ne lečenje navedenih deformiteta predstavlja, kao što vidiš, ne samo estetski problem, u perspektivi
   umnožavanje, progresiju i pojavu bola i u LS kičmi.
   Predlažem ti da obaviš razgovor sa roditeljima i da čim pre započneš terapije.

 • Milica

  MilicaOctober 27, 2018 at 11:46 am

  Postovani doktore,
  Imam 23god, skoliza dupla, u obliku slova S, u gornjem delu kicme 10 posto, u donjem 14, shvatam da je iskrivljenje malo, sada sam u drugom stanju prvi put, tek pocetak, ali vec nedelju dana, tacnije malo vise, osecam bol unutar leve butine, pa me interesuje da li to ima veze sa kicmom, a kicma se krivi na desnu stranu, ne na levu? I da li mislite da je porodjaj opasan, a ne bi mozda trebalo obzirom da je iskrivljenje malo? Unapred hvala

  • nikawp

   nikawpOctober 27, 2018 at 5:24 pm

   Poštovana Milice,
   Navedene tegobe su posledično vezane za LS kičmu.
   Inače, u trudnoći su učestali bolovi u LS kičmi kao i oticanje nogu.
   Pročitajte više: https://www.nika.rs/trudnoca-bolovi-u-donjem-delu-leda-kukovima-i-kolenima/
   Ako je trudnoća preko 16. nedelje konsultujte se sa ginekologom koji vodi trudnoću
   i pitajte tj. tražite saglasnost za sprovođenje masaža.
   Masaže su blagotvorne u otklanjanju bola a prijaju i bebi.
   Ujedno možete da pohađate kineziterapijske vežbe za trudnice. I one će vam pomoći.
   Posle porođaja rešavajte pitanje skolioze.

 • 1 2 3 4 5 6

Leave Your Comments