skolioze

SKOLIOZE

Gledano sa leđne strane, u frontalnoj ravni, kičma bi trebalo da je prava.
Bočno krivljenje kičme na jednu ili drugu stranu zove se skolioza.
Skolioze mogu da nastanu duž cele kičme, počev od vratne, grudne sve do lumbalne.
Skolioze nastaju postepeno, bezbolno i progresivne su.

KOSTI KIČMENOG STUBA

Kičmeni stub (columna vertebralis) sačinjavaju kratke kosti, pršljenovi (vertebrae). Ukupan broj pršljenova je 33-34. Kičmeni pršljenovi se dele prema mestu na kome se nalaze:
vratni pršljenovi – 7
grudni pršljenovi – 12
slabinski pršljenovi – 5
krsni pršljenovi – 5
trtični pršljenovi – 4-5

skolioze-2

Kičmeni stub

Prva 24 pršljena su slobodni i pokretljivi jedan prema drugom. Krsnih 5 i trtičnih 4-5 pršljenova je međusobno sraslo i formiraju dve kosti: krsnu kost (os sacrum) i trtičnu kost (os coccygis) koje čine deo karličnog koštanog pršljena.

SKOLIOZE mogu da budu:

FUNKCIONALNE, posturalne, nefiksirane, labave, gde se iz ležernog stojećeg stava dobija klinička slika iskrivljene skoliotične kičme.Promena je funkcionalna, kao posledica lošeg posturalnog držanja tela, neadekvatnih radnih površina (radni sto), neodgovarajućeg kreveta, nepravilnog nošenja tereta (torbe), ravnih stopala, neadekvatne obuće. Ukoliko funkcionalna skolioza nije na vreme detektovana i ne leči se, funkcionalna skolioza prerasta u strukturalnu. Funkcionalne skolioze su bez ostatka korektibilne.

skolioze-3

STRUKTURALNE skolioze, kod kojih je došlo do promene u strukturi kičmenih pršljenova. Strukturalne skolioze napreduju kako organizam raste i razvija se. U dečijem uzrastu, dok je organizam u razvoju i raste, pravovremenom detekcijom strukturalnih skolioza i adekvatnom terapijom, strukturalna skolioza može potpuno da se iskoriguje.

skolioze-4

PODELA SKOLIOZA PREMA MESTU NASTANKA

TOTALNA skolioza – krivljenje kičme zahvata kompletan kičmeni stub (vratna, grudna i lumbalna). Kičma se krivi u levu ili desnu stranu.

PARCIJALNA skolioza – krivljenje kičme je prisutno u pojedinim delovima kičmenog stuba: vratna skolioza, grudna skolioza, lumbalna skolioza. Parcijalna skolioza može da zahvati i dva susedna kičmena segmenta, tako da postoje vratno-grudna, grudno-lumbalna. Krivljenje kičme je uvek samo na jednu stranu.

KOMPENZATORNA skolioza
, “S”-skolioza, Dupplex, Tripplex skolioza – krivljenje kičmenog stuba može da bude u sva tri dela kičme (vratna, grudna i lumbalna). Krivljenje kičme u jednom delu je npr. udesno, dok je u drugom delu ulevo (S, dupplex skolioza,). Krivljenje kičme u sva tri dela, pri čemu je gornja krivina suprotna donjoj, susednoj i zove se tripplex skolioza.

KLASIFIKACIJA SKOLIOZA PO Cobb-u:

 1. KONGENITALNE – prisutne su po rođenju, kao posledica loše formiranog pršljena, jednog ili više, u intrauterinom razvoju.
 2. IDIOPATSKE – idiopatske skolioze su skolioze kod kojih se osnovni uzrok nastanka ne zna. Javljaju se u oko 90% svih skolioza. Ženska deca 5-7 puta češće obolevaju od idiopatske skolioze od muške dece.

U zavisnosti od uzrasta nastanka idiopatskih skolioza, izvršena je podela na:

 1. Infantilne – nastaje u uzrastu od 0–4 godine
 2. Juvenilne – nastaje u uzrastu od 4-10 godina
 3. Adolescentne skolioze – nastaju u uzrastu preko 10. godine života
 1. NEUROMUSKULARNE skolioze su posledica promena na nervnim ili mišićnim strukturama. Najčešća je miopatska skolioza koja nastaje kao posledica mišićne distrofije.
 2. SKOLIOZE KOD TUMORA nastaju kao posledica pojave tumora na kičmenom stubu ili kičmenoj moždini.
 3. EKSTRASPINALNE skolioze nastaju kao posledica mišićnog grča – kontrakture, koje njačešće nastaju kao polsledica povrede – traume. Zgrčeni mišić povlaći koštanu strukturu pršljenova u stranu.

PODELA SKOLIOZA U ODNOSU NA STEPEN ISKRIVLJENOSTI (po Cobbu):

 1.  SKOLIOZE I STEPENA – lake skolioze (do 30°)
 2.  SKOLIOZE II STEPENA – srednje skolioze (od 30-50°)
 3.  SKOLIOZE III STEPENA – teške skolioze (preko 50°)

SKOLIOTIČNO DRŽANJE:

Procena se vrši iz ležernog stojećeg stava.
glava je nagnuta na jednu stranu
jedno rame je povišeno u odnosu na drugo
lopatice nisu simetrične
trbušni zid je mlitav i ispupčen
Lorencovi trouglovi nisu simetrični (prostor koji grade ruke koje su pored tela, grudni koš i bokovi)
jedna noga je blago savijena (semiflexio) dok je druga opružena (hyperextensio)
glutealni mišići su na jednoj strani jači i naglašeniji u odnosu na druge (asimetrija glutelne brazde)

skolioze-5

KAKO RAZLIKOVATI FUNKCIONALNU OD STRUKTURALNE SKOLIOZE

Ukoliko je konstatovano skoliotično držanje tela, potrebno je da se proceni da li je reč o funkcionalnoj ili strukturalnoj skoliozi.

Prvi način: iz ležernog stojećeg stava saviti trup napred (antefleksija) trupa. Ukoliko krvljenje kičme nestane, reč je o FUNKCIONALNOJ skoliozi.
Ukoliko se i dalje uočava krivljenje kičme reč je o STRUKTURALNOJ skoliozi.

Drugi način: iz ležernog stojećeg stava napred podignuti ruku uvis do maksimuma (uraditi maksimalnu fleksiju od 180 stepeni). Diže se ona ruka sa koje se strane nalazi kičmena krivina. Ukoliko krvljenje kičme nestane, reč je o FUNKCIONALNOJ skoliozi.
Ukoliko se i dalje uočava krivljenje kičme, reč je o STRUKTURALNOJ skoliozi.

Rtg. i MR U DIJAGNOSTIKOVANJU SKOLIOZA

Za precizno određivanje stepena skolioze, pored kliničkog pregleda, radi se i Rtg. i MR kičme.

skolioze-6

Navedenim metodama se dobija rezultat koji je referentna vrednost od koje se kreće sa procesom lečenja-korekcije. U bilo kom trenutku moguće je uraditi kontrolne snimke kako bi se proverilo terapijsko dejstvo.

LEČENJE SKOLIOZA

U lečenju skolioza primenjuju se aktivne fizikalne procedure, kineziterapija (vežbanje), kao i pasivne metode nošenja korektivnih gipseva i midera, kao i hirurška intervencija.

FIZIKALNA TERAPIJA

Cilj fizikalne terapije u tretmanu skolioze je relaksacija skoliotičnih mišićnih grupa koja se nalaze sa strane krivine.

Od aparaturnih fizikalnih procedura u dečijem uzrastu, gde još nije završen rast i razvoj, primenjuju se procedure koje isključuju upotrebu magnetnog polja. Koriste se IR lampe, Bioptron lampe,  TENS, kvantne metode.

Od bezaparaturnih fizikalnih procedura primenjuju se masaže, najčešće terapijske, kao i termo procedure koje uključuju parcijalnu upotrebu tople gline, toplih kupki.

Fizikalne procedure su samo priprema tela za sistemsko rešavanje skolioza kineziterpijskim procedurama – terapijskim vežbanjem.

TERAPIJA

Po detektovanju bilo kakvog krivljenja kičme, što pre započeti sa fizikalnim i kineziterapijskim procedurama sa ciljem lečenja i korekcije. Najbolji terapijski rezultati se postižu do 16. godine života.

NAJČEŠĆA TERAPIJSKA GREŠKA

Učestalo je da je kompletna muskulatura deteta prilično napeta, nekada i u spazmu, tako da se odmah po detekciji skolioze ne započinje sa korekcijom primenom kineziterapije (medicinsko vežbanje).

Korektivne vežbe sa prenapregnutom muskulaturom čine više štete nego koristi, dok rezultat uveliko izostaje.

Takve vežbe stvaraju otpor kod deteta zbog prenaglašenog prisustva bola i nerealnih terapeutskih zahteva!!!

Kod takve dece, potrebno je prvo mišiće opustiti primenom fizikalnih procedura i masaža, kako bi se telo adekvatno pripremilo za vežbanje.

Terapija bi u prvoj fazi trebalo da bude krajnje individualna!

Svako dete kada u tom osetljivom pubertetskom uzrastu primeti estetsku terapijsku promenu, kao i olakšanje i odsustvo bola, nema problem sa motivom u sprovođenju kineziterapije.

KINEZITERAPIJA – MEDICINSKO VEŽBANJE

Koja god da je skolioza, funkcionalna ili strukturalna, kolika god da je krivina, bez obzira što se nosi mider ili je obavljena operacija, kineziterapija je jedino sistemsko rešenje u lečenju skolioza.

Vežbe su terapijske i u početku naporne. Terapija je dugotrajna, te se zbog bolje motivacije preporučuje da se radi u grupi.

Da bi se izradio kineziterapijski plan i program, potrebno je uraditi detaljan antropometrijski pregled. Pregled kičmenog stuba je samo segment antropometrjiskog pregleda.

Prvi deo kineziterapijskog plana i programa predstavljaju aktivne vežbe istezanja skoliotičnih mišićnih grupa.

Drugi deo kineziterapijskog plana i programa predstavljaju vežbe snage skoliotičnih mišićnih grupa.

Kineziterapijskim vežbama mišići postaju fiziološki istegnuti i elastični, jaki i sposobni da iskoriguju loše držanje tela. Stiče se automatizam dobrih posturalnih manira pri sedenju, stajanju, nošenju terata, hodanju, trčanju. Stvara se pretpostavka da se dete pravilno razvija i raste i da se genetske predispozicije ispolje u svom maksimumu.

MIDERI

Mideri se koriste za pasivno lečenje skolioza koje iznose preko 30 stepeni. Kod galopirajućih progresivnih skolioza, koje su preko 25 stepeni, indikovano je nošenje midera.

Postoje dva osnovna tipa midera:
VISOKI MIDERI – Cerviko-Torakalno-Lumbo-Sakralni mideri (ortoze) – CTLSO
Torako-Lumbo-Sakralni mideri (ortoze) – TLSO

Mideri se nose tokom celog dana kako bi dali rezultat. Dnevno nošenje midera 6-8 sati ne daje rezultat. Skoliotično dete, bez obzira što nosi mider, mora redovno i svakodnevno da primenjuje kineziterapijske procedure (vežbe).

skolioze-mider-7

Mider

U lečenju skolioza mideri predstavljaju pomoćnu pasivnu metodu korekcije kičmene krivine. Nisu najsrećnije rešenje zato što ih deca nerado prihvataju. Bez obzira što se danas mideri izrađuju od laganih i kvalitetnih materijala, u 84% dece javljaju se psihičke tegobe u smislu gubljenja samopouzdanja, noćnog mokrenja, anorexia nervosa.

Nositi mider znači vidno se razlikovati od okoline. Deca su sputana, telo im je u oklopu, znoje se, javljaju se promene na koži zbog pritiska midera, kao i alergijske reakcije na materijale od kojih je mider napravljen.

skolioze-mider

Mider

Upotrebom midera smanjuju se vitalni kapacitet pluća, funkcionalni rezidualni i totalni plućni kapacitet pluća. Učestali su i problemi digestivnog trakta.

Zbog nuspojava i komplikacija, midere treba koristiti samo kod slučajeva gde postoji jasna indikacija za njihovu primenu.

skolioze-mider-1

Mider

Njihovo korišćenje van nabrojanih indikacija samo dovodi do komplikacija bez pozitivnih efekata.

KOREKTIVNI GIPS

Korektivni gips je, slično mideru, pasivna pomoćna metoda u korekciji skolioza. Korekcija je bolja i čvršća, komplikacije nastale od aplikacije gipsa su učestalije, tako da se vrlo retko koristi.

OPERATIVNO LEČENJE SKOLIOZA

Kada fizikalna i kineziterapija, potpomognute nošenjem midera ili korektivog gipsa, ne pomognu, a skolioza značajno ugrožava vitalne organe, primenjuje se operativni zahvat korekcije skolioze.

Operativno lečenje skolioza se primenjuje kod velikih krivljenja kičme (od 40 stepeni pa naviše) i u slučajevima kada skolioza veoma brzo napreduje.

Princip je da se sačeka sa završetkom rasta i razvoja, pa tek onda da se skolioza operiše.

lecenje-skolioze
lecenje-skolioze-1
lecenje-skolioze-2

Skolioza pre i posle operacije

Komplikacije operativnog lečenja su povrede nerava, nastanak infekcije, limitirana pokretljivost kičme, nastanak patoloških zglobova (pseudoarthrosis).

lecenje-skolioze-3

Ožiljak posle operacije skolioze

Po obavljenoj operaciji skolioze neophodno je nastaviti sa kineziterapijskim procedurama istim intezitetom kao i pre operacije.

KOMPLIKACIJE NELEČENIH SKOLIOZA:

poremećena funkcija pluća
poremećena funkcija srca
poremećen rad unutrašnjih organa smeštenih u trbušnoj duplji
strukturalne promene navedenih organa
nastanak strukturalnih deformiteta na grudnom košu
odsustvo estetike tela koje se karakteriše simetrijom

skolioze-8

Nelečena skolioza

U trudnoći, kod nelečene skolioze, moguća je pojava navedenih komplikacija, uz pojavu bola u lumbalnoj kičmi i oticanje nogu.

PROGNOZA PROGRESIJE SKOLIOZA

Skolioze progresivno napreduju u zavisnosti od stepena krivine i uzrasta. Skolioze sa većom krivinom su progresivnije. Grudne, torakalne skolioze su progresivnije od lumbalnih i torako-lumbalnih skolioza. Najveći napredak u krivljenju kičme nastaje između 5. i 10. godine života.

SKOLIOZE I SPORTSKE AKTIVNOSTI

Sport koji se preporučuje kod dece sa skoliozom je plivanje. Plivanje je još jedna pomoćna metoda u rešavanju problema skolioze. Plivanje pospešuje kineziterapijske procedure, ali nije način lečenja skolioze.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI:  TELESNI DEFORMITETI, KAKO FIZIOTERAPEUT LEČI TELESNE DEFORMITETE

Comments

 • Andrija

  AndrijaJune 16, 2018 at 10:50 pm

  Poštovani,

  Imam 32 godine, i stepen deformiteta od 64°, u pitanju je skolioza u gornjem desnom delu, izuzetno izražen gibus. Zbog prirode posla (profesor klarineta i saksofona, jako učestala putovanja, veliki broj sati provedeni u kombiju, autu), javlja intenzivan bol u predelu leve strane oko rebara, kao i u donjem desnom uglu oko diskusa. Bavio sam se profesionalno i plivanjem dugi niz godina, s tim što stepen progresije u to vreme ni približno nije bio ovako izražen kao sada… Mala napomena, majka i rođena tetka su operisale skoliozu sa 12 godina u Valdoltri. Šta bi bila Vaša preporuka? Unapred hvala!

  • nikawp

   nikawpJune 17, 2018 at 5:44 pm

   Poštovani Andrija,
   Skolioza preko 60 stepeni je operativna. I sami imate primer vaše majke i tetke koje su operisane i
   njihov trenutni zdravstveni status. Popričajte sa njima.
   Posao koji radite obiluje prinudnim položajima tela i verujem da je u razvojnoj fazi i doprineo nastaku skolioze.
   Neoperativna korekcija skolioze od 64 stepeni, u vašima godinama je nemoguća.
   Sa druge strane, čak i kada bi se operisali, ukoliko ne promenite posturu, biomehaniku, ne uskladite amplitude pokreta i mišićnu snagu i dalje bi imali tegobe.
   Pitanje je šta vi hoćete.
   Svakako da vam predlažem da započnete fizikalne terapije i kineziterapiju.
   Prvo što bih postavio kao terapijski cilj je otklanjanje bola. Nakon serije analgetskih i relaksirajućih terapija, započeli bi
   kineziterapiju sa ciljem povećanja obima pokreta skraćenih mišića.
   Po dobijanju fizioloških amplituda, krenuli bi sa harmonizacijom mišićne snage.
   Već tada bi postali svesni novih – zaboravljenih životnih kvaliteta.
   Možda čak i kao preoperativna priprema (ako se opredelite za operativni zahvat).
   Svakako da bi vam bilo značajno bolje.

   PS bazen bi bio pomoćna metoda. Ne sistemsko rešenje.

 • Zorica

  ZoricaJune 10, 2018 at 6:15 pm

  Postovani,mojoj cerki (11)gid je dijagnostikovana skolioza.Desno lumbalno i levo torakalno34°.Savetovan joj je mider.Da li je moguce uz pomoc midera,vezbimasaze i plivanja potpuno ukloniti

  • nikawp

   nikawpJune 11, 2018 at 5:43 am

   Poštovana Zorice,
   Sve što ste naveli kao terapijsko rešenje su pasivne korekcije i pomoćne metode koje ne daju rezultat!
   Mider je pasivna korekcija i pomoćna metoda!
   Kineziterapija u kućnim uslovima koje sprovodi samo dete pod nadzorom roditelja ne daje rezultat!
   Masaža u kontekstu svega ovoga je najmanje štetna ali ne daje rezultat!
   Plivanje je pomoćna metoda jačanja a ne i korekcije!
   Predlažem vam da se dee pregleda tako što se uzme precizan funkcionalni status celog tela gde se pored
   dijagnostikovane skolioze proveravaju amplitude pokreta telesnih segmenata, mišićni test, postura i biomehanika.
   Da bi se tretirala skolioza potrebno je pre samih korekcija da se naprave osnovni preduslovi za tretman.
   To znači da je kineziterapiji uvek neophodna fizikalna terapija koja je pre svega relaksirajuća i analgetska.
   Tek potom se sprovode individualne kineziterapijske procedure sa fizioterapeutom!
   Dobra vest je da u uzrastu od 11 godina sve navedeno daje odličan rezultat!

 • Sandra

  SandraApril 18, 2018 at 4:39 pm

  Postovani, od malena imam lumbalnu skoliozu. Nije velika krivina, bas je mala. Sada imam 20 godina, ali me cesto od sedenja ili stajanja jako boli u lumbalnom delu. U poslednje vreme mi se desava da kada se sagnem ili samo krenem da se saginjem presece bol u lumbalnom delu ledja i skoro da padnem ako se ne cimnem unazad ili ne uhvatim za nesto. Ta bol me presece kao da mi je neko “zabo noz u ledja” izgubim osecaju tom delu na momenat kao da nemam snage.. Molim Vas, ako ste umogucnosti dajte mi savet. Srdacan pozdrav

  • nikawp

   nikawpApril 18, 2018 at 5:48 pm

   Poštovana Sandra,
   Savetujem vam da ne gubite vreme, već da zakažete pregled na osnovu kojeg ćete čim pre započeti fizikalne i kineziterapijske tretmane.
   U vašim godinama oporavak kraće traje nego što je uobičajeno.

 • Ivana

  IvanaMarch 21, 2018 at 10:04 am

  Postovani doktore,
  Imam 15,5 godina i 22° u donjem lumbalnom delu kicme,a u gornjem delu kicme 17°. Receno mi je da nosim mider 24h, da li postoji mogucnost da ga nosim 18h?

  • nikawp

   nikawpMarch 21, 2018 at 12:23 pm

   Draga Ivana,
   Očito da se u korekciji duple skolioze primenjuje Schroth metod koji uključuje nošenje midera.
   Takva vrsta korekcije je pasivna i pomoćna u korekciji.
   U Ambulanti fizikalne medicine NIKA primenjujemo aktivne i potpomognute korektivne kineziterapijske procedure,
   kojima predhodi priprema tela, tako što se primenjuju relaksirajuće fizikalne procedure.
   Tako da odgovor na tvoje pitanje je da se tvoj zdravstveni problem može tretirati i drugačije, ali uz puno napornog vežbanja.
   Mislim da bi trebalo da nas kontaktiraju tvoji roditelji kako bi ih informisali o drugim opcijama lečenja.

 • Mladen

  MladenMarch 18, 2018 at 10:57 am

  Poštovani,
  Imam 16 godina. Već 4 meseca imam bol u donjem delu kičme.
  Kada sam otišao kod lekara pre 2 meseca otkrili su mi blagu denivelaciju ramena udesno , asimetrični lorencovi trouglovi stasa i loše držanje tela.
  Radim vežbe redovno ali mene idalje boli.Da li je to opasno i da li se kičma može opet vratiti u prirodan položaj.
  Unapred hvala

  • nikawp

   nikawpMarch 18, 2018 at 1:08 pm

   Dragi Mladene,
   Sve telesne promene mogu da budu strukturalne i funkcionalne. Strukturalne – došlo je do promene u samoj strukturi,
   funkcionalne – došlo je do promene u/zbog funkcije.
   Strukturalne promene se teže koriguju a nekada je potrebno da se primeni i operativni zahvat da bi došlo do korekcije.
   Kod tebe je konstatovano loše držanje tela što spada u funkcionalne – posturalne promene. Korektibilne su najčešće u potpunosti i bez ostatka.
   To znači da je potrebno da čim pre započneš korekcije (vežbe). Budi uporan i rezultat neće izostati.

 • Jelena

  JelenaFebruary 22, 2018 at 10:14 pm

  Postovani,
  Mom sinu koji ima 9g i 9meseci je dijagnostifikovana torakolumbalna skolioza (11st.), torakalna hiperkifoza (49st) i lumbalna lordoza (65st).
  Da li su deformiteti veliki za njegov uzrast i da li ih je moguce iskorigovati vezbanjem?
  Unapred zahvalna

  • nikawp

   nikawpFebruary 23, 2018 at 6:45 am

   Poštovana Jelena,
   Navedeni deformiteti i njihove vrednosti su u potpunosti korektibilni adekvatnim kineziterapijskim procedurama.
   Uzrast vašeg deteta je terapijski plus za postizanje odličnih rezultata. Naravno, potreban je ozbiljan i temeljan tretman.
   Ne gubite vreme, započnite lečenje!

  • željka bošnjak trojko

   željka bošnjak trojkoSeptember 20, 2018 at 12:32 pm

   Pozdrav Jelena, možemo se nekako čuti imamo i mi sličan problem.

 • Andjela

  AndjelaFebruary 10, 2018 at 11:30 pm

  Da li mogu ispraviti krivinu od mogućih 40 stepeni na 0?
  Imam 16,5 godina. Još uvek nije počela da me boli, ali smeta mi izgled kukova, kada nosim majicu to se vidi. Mider sam prestala da nosim pre par meseci(a nisam ga ni nosila previše) zbog kraja rasta. Sada imam preveliku želju da je uklonim. Da li je to u potpunosti moguće?

  • nikawp

   nikawpFebruary 11, 2018 at 4:46 pm

   Draga Anđela,
   Činjenica je da je krivina velika i da je sa korekcijama trebalo početi ranije.
   Da bi se dala prognoza, neophodno je da se obavi pregled i da se pogledaju Rtg. snimci.

 • Jolly

  JollyJanuary 25, 2018 at 10:35 pm

  Postovani,
  Imam 28god. Pre 10god sam imala prelom butne kosti (d), koji je operacijom i nakon toga upornom rehabilitacijom odlicno “saniran”. Kicma mi je oduvek bila prava, postura odlicna. Zadnjih nekoliko godina dosta radim fizicki a i dosta stojim na nogama, uredno vezbam, pa I svako vece. Pre godinu dana sam savijanjem ka napred ispred ogledala uocila ogromni gibus sto me je jako uplasilo. Zbog posla nisam mogla dovoljno vezbanjem da se posvetim tome. Trenutno sam spremna da dam sve od sebe da korigujem tu skoliozu. Da li je to u mojim godinama moguce? Pritom kada odizem karlicu desna strana kao da utanja, nije u ravnotezi sa drugom stranom. Da li ce uporno i pravilno vezbanje pomoci da ispravim svoj deformitet?

  • nikawp

   nikawpJanuary 31, 2018 at 7:29 am

   Poštovana Jovana,
   Verujem da je skolioza i ranije postojala. Zaista je neophodno da se uradi pregled i uvid u Rtg. LS još bolje CT ili MR LS.
   Ne gubite vreme.

 • Rada

  RadaDecember 19, 2017 at 9:36 pm

  Postovani,
  Imam krivu kicmu vec dugo godina, S skolioza, nosila sam mider, 6 godina vezbala, plivala… poslednji put sam bila na kontrolu pre 4godine jer mi je lekar rekao da skidamo mider i kontrola po potrebi, krivine su poslednji put bile do 30maksimlno.. sad imam 23godine u drugom sam stanju i sad kad sam u 6 mesecu trudnoce osetom bol u gornjem delu kicme tacnije lopatica… Sta da radim, sacekam da prodje trudnoca pa se obratim lekaru ili to uradim odmah, mislim zbog rengena?

  • admin

   adminDecember 20, 2017 at 7:44 am

   Poštovana Rado,
   Bol u trudnoći ne isključuje primenu analgetskih aparaturnih procedura i naravno masaže.
   Tegobe koje ste naveli su tegobe mekog tkiva, svakako su i posledica skolioze.
   Bol ne smete da trpite. Konsultujte se sa ordinirajućim ginekologom o započinjanju terapija.
   Po porođaju, uradite dijagnostiku, pregled i započnite lečenje skolioze.
   https://www.nika.rs/trudnoca-bolovi-u-donjem-delu-leda-kukovima-i-kolenima/

 • Nina

  NinaNovember 26, 2017 at 1:17 am

  Postovani doktore,
  Imam 65 godina i skoliozu od detinjstva koja je lecena vezbama ali samo povremeno. Nemam nikakvih problema u vezi toga a ni drugih zdravstvenih, tj. zdrava sam. Znam da se covek sa godinama smanjuje a to bi u mom slucaju znacilo da se kidma dodatno krivi. Da li je to realno ili se meni samo cini ? Skolioza je u gornjem delu, ne znam koliko je stepeni, malo je preko granice vidljivosti da se tako izrazim. Naravno, celog zivota zelim da je ispravim. Isla sam samoinicijativno na Banjicu i interesovala se za operaciju ali su mi rekli da nema razloga i da je estetski prihvatljivo. Ali, ipak nije.
  Problem mi je sto desno rame drzim vise a to ne znam. Da znam, lako bih ih drzala u istoj ravni.
  Sta mi savetujete ?
  Hvala.

  • admin

   adminNovember 26, 2017 at 10:55 am

   Poštovana Nina,
   Jedna od podela skolioza je i na funkcionalne (posturalne) i strukturalne. Obe su vidljive.
   Razlika je u tome što su funkcionalne nastale zbog poremećaja u držanju tela – lošeg držanja tela (zato se i zovu i posturalne).
   Kod posturalnih skolioza nije došlo do poremećaja u strukturi kičmenih pršljenova u smislu skoliotičnog krivljenja.
   Kod Strukturalnih skolioza je došlo do strukturalnih pronena u smislu postojanja skoliotičnog krivljenja kičme.
   Razlika između ove dve vrste skolioza se utvrđuje pregledom.
   Prprognoza u lečenju funkcionalnih skolioza je mnogo bolja od prognoze u lečenju strukturalnih skolioza.
   Lečenje je kraće i uz dobru prognozu ide bez ostatka.
   Savetujem vam da se prvo razluči o kojoj skliozi je reč, pri tom ne isključujem i treći tip skolioze koji se zove staračka ili senilna skolioza.
   Svakako da mi je drago da hoćete bolji kvalitet života koji uključuje ne ma kakvu fizičku aktivnost već kineziterapiju – medicinsko vežbanje.

 • 1 2 3 4 5

Leave Your Comments