skolioze

SKOLIOZE

Gledano sa leđne strane, u frontalnoj ravni, kičma bi trebalo da je prava.
Bočno krivljenje kičme na jednu ili drugu stranu zove se skolioza.
Skolioze mogu da nastanu duž cele kičme, počev od vratne, grudne sve do lumbalne.
Skolioze nastaju postepeno, bezbolno i progresivne su.

KOSTI KIČMENOG STUBA

Kičmeni stub (columna vertebralis) sačinjavaju kratke kosti, pršljenovi (vertebrae). Ukupan broj pršljenova je 33-34. Kičmeni pršljenovi se dele prema mestu na kome se nalaze:
vratni pršljenovi – 7
grudni pršljenovi – 12
slabinski pršljenovi – 5
krsni pršljenovi – 5
trtični pršljenovi – 4-5

skolioze-2

Kičmeni stub

Prva 24 pršljena su slobodni i pokretljivi jedan prema drugom. Krsnih 5 i trtičnih 4-5 pršljenova je međusobno sraslo i formiraju dve kosti: krsnu kost (os sacrum) i trtičnu kost (os coccygis) koje čine deo karličnog koštanog pršljena.

SKOLIOZE mogu da budu:

FUNKCIONALNE, posturalne, nefiksirane, labave, gde se iz ležernog stojećeg stava dobija klinička slika iskrivljene skoliotične kičme.Promena je funkcionalna, kao posledica lošeg posturalnog držanja tela, neadekvatnih radnih površina (radni sto), neodgovarajućeg kreveta, nepravilnog nošenja tereta (torbe), ravnih stopala, neadekvatne obuće. Ukoliko funkcionalna skolioza nije na vreme detektovana i ne leči se, funkcionalna skolioza prerasta u strukturalnu. Funkcionalne skolioze su bez ostatka korektibilne.

skolioze-3

STRUKTURALNE skolioze, kod kojih je došlo do promene u strukturi kičmenih pršljenova. Strukturalne skolioze napreduju kako organizam raste i razvija se. U dečijem uzrastu, dok je organizam u razvoju i raste, pravovremenom detekcijom strukturalnih skolioza i adekvatnom terapijom, strukturalna skolioza može potpuno da se iskoriguje.

skolioze-4

PODELA SKOLIOZA PREMA MESTU NASTANKA

TOTALNA skolioza – krivljenje kičme zahvata kompletan kičmeni stub (vratna, grudna i lumbalna). Kičma se krivi u levu ili desnu stranu.

PARCIJALNA skolioza – krivljenje kičme je prisutno u pojedinim delovima kičmenog stuba: vratna skolioza, grudna skolioza, lumbalna skolioza. Parcijalna skolioza može da zahvati i dva susedna kičmena segmenta, tako da postoje vratno-grudna, grudno-lumbalna. Krivljenje kičme je uvek samo na jednu stranu.

KOMPENZATORNA skolioza
, “S”-skolioza, Dupplex, Tripplex skolioza – krivljenje kičmenog stuba može da bude u sva tri dela kičme (vratna, grudna i lumbalna). Krivljenje kičme u jednom delu je npr. udesno, dok je u drugom delu ulevo (S, dupplex skolioza,). Krivljenje kičme u sva tri dela, pri čemu je gornja krivina suprotna donjoj, susednoj i zove se tripplex skolioza.

KLASIFIKACIJA SKOLIOZA PO Cobb-u:

 1. KONGENITALNE – prisutne su po rođenju, kao posledica loše formiranog pršljena, jednog ili više, u intrauterinom razvoju.
 2. IDIOPATSKE – idiopatske skolioze su skolioze kod kojih se osnovni uzrok nastanka ne zna. Javljaju se u oko 90% svih skolioza. Ženska deca 5-7 puta češće obolevaju od idiopatske skolioze od muške dece.

U zavisnosti od uzrasta nastanka idiopatskih skolioza, izvršena je podela na:

 1. Infantilne – nastaje u uzrastu od 0–4 godine
 2. Juvenilne – nastaje u uzrastu od 4-10 godina
 3. Adolescentne skolioze – nastaju u uzrastu preko 10. godine života
 1. NEUROMUSKULARNE skolioze su posledica promena na nervnim ili mišićnim strukturama. Najčešća je miopatska skolioza koja nastaje kao posledica mišićne distrofije.
 2. SKOLIOZE KOD TUMORA nastaju kao posledica pojave tumora na kičmenom stubu ili kičmenoj moždini.
 3. EKSTRASPINALNE skolioze nastaju kao posledica mišićnog grča – kontrakture, koje njačešće nastaju kao polsledica povrede – traume. Zgrčeni mišić povlaći koštanu strukturu pršljenova u stranu.

PODELA SKOLIOZA U ODNOSU NA STEPEN ISKRIVLJENOSTI (po Cobbu):

 1.  SKOLIOZE I STEPENA – lake skolioze (do 30°)
 2.  SKOLIOZE II STEPENA – srednje skolioze (od 30-50°)
 3.  SKOLIOZE III STEPENA – teške skolioze (preko 50°)

SKOLIOTIČNO DRŽANJE:

Procena se vrši iz ležernog stojećeg stava.
glava je nagnuta na jednu stranu
jedno rame je povišeno u odnosu na drugo
lopatice nisu simetrične
trbušni zid je mlitav i ispupčen
Lorencovi trouglovi nisu simetrični (prostor koji grade ruke koje su pored tela, grudni koš i bokovi)
jedna noga je blago savijena (semiflexio) dok je druga opružena (hyperextensio)
glutealni mišići su na jednoj strani jači i naglašeniji u odnosu na druge (asimetrija glutelne brazde)

skolioze-5

KAKO RAZLIKOVATI FUNKCIONALNU OD STRUKTURALNE SKOLIOZE

Ukoliko je konstatovano skoliotično držanje tela, potrebno je da se proceni da li je reč o funkcionalnoj ili strukturalnoj skoliozi.

Prvi način: iz ležernog stojećeg stava saviti trup napred (antefleksija) trupa. Ukoliko krvljenje kičme nestane, reč je o FUNKCIONALNOJ skoliozi.
Ukoliko se i dalje uočava krivljenje kičme reč je o STRUKTURALNOJ skoliozi.

Drugi način: iz ležernog stojećeg stava napred podignuti ruku uvis do maksimuma (uraditi maksimalnu fleksiju od 180 stepeni). Diže se ona ruka sa koje se strane nalazi kičmena krivina. Ukoliko krvljenje kičme nestane, reč je o FUNKCIONALNOJ skoliozi.
Ukoliko se i dalje uočava krivljenje kičme, reč je o STRUKTURALNOJ skoliozi.

Rtg. i MR U DIJAGNOSTIKOVANJU SKOLIOZA

Za precizno određivanje stepena skolioze, pored kliničkog pregleda, radi se i Rtg. i MR kičme.

skolioze-6

Navedenim metodama se dobija rezultat koji je referentna vrednost od koje se kreće sa procesom lečenja-korekcije. U bilo kom trenutku moguće je uraditi kontrolne snimke kako bi se proverilo terapijsko dejstvo.

LEČENJE SKOLIOZA

U lečenju skolioza primenjuju se aktivne fizikalne procedure, kineziterapija (vežbanje), kao i pasivne metode nošenja korektivnih gipseva i midera, kao i hirurška intervencija.

FIZIKALNA TERAPIJA

Cilj fizikalne terapije u tretmanu skolioze je relaksacija skoliotičnih mišićnih grupa koja se nalaze sa strane krivine.

Od aparaturnih fizikalnih procedura u dečijem uzrastu, gde još nije završen rast i razvoj, primenjuju se procedure koje isključuju upotrebu magnetnog polja. Koriste se IR lampe, Bioptron lampe,  TENS, kvantne metode.

Od bezaparaturnih fizikalnih procedura primenjuju se masaže, najčešće terapijske, kao i termo procedure koje uključuju parcijalnu upotrebu tople gline, toplih kupki.

Fizikalne procedure su samo priprema tela za sistemsko rešavanje skolioza kineziterpijskim procedurama – terapijskim vežbanjem.

TERAPIJA

Po detektovanju bilo kakvog krivljenja kičme, što pre započeti sa fizikalnim i kineziterapijskim procedurama sa ciljem lečenja i korekcije. Najbolji terapijski rezultati se postižu do 16. godine života.

NAJČEŠĆA TERAPIJSKA GREŠKA

Učestalo je da je kompletna muskulatura deteta prilično napeta, nekada i u spazmu, tako da se odmah po detekciji skolioze ne započinje sa korekcijom primenom kineziterapije (medicinsko vežbanje).

Korektivne vežbe sa prenapregnutom muskulaturom čine više štete nego koristi, dok rezultat uveliko izostaje.

Takve vežbe stvaraju otpor kod deteta zbog prenaglašenog prisustva bola i nerealnih terapeutskih zahteva!!!

Kod takve dece, potrebno je prvo mišiće opustiti primenom fizikalnih procedura i masaža, kako bi se telo adekvatno pripremilo za vežbanje.

Terapija bi u prvoj fazi trebalo da bude krajnje individualna!

Svako dete kada u tom osetljivom pubertetskom uzrastu primeti estetsku terapijsku promenu, kao i olakšanje i odsustvo bola, nema problem sa motivom u sprovođenju kineziterapije.

KINEZITERAPIJA – MEDICINSKO VEŽBANJE

Koja god da je skolioza, funkcionalna ili strukturalna, kolika god da je krivina, bez obzira što se nosi mider ili je obavljena operacija, kineziterapija je jedino sistemsko rešenje u lečenju skolioza.

Vežbe su terapijske i u početku naporne. Terapija je dugotrajna, te se zbog bolje motivacije preporučuje da se radi u grupi.

Da bi se izradio kineziterapijski plan i program, potrebno je uraditi detaljan antropometrijski pregled. Pregled kičmenog stuba je samo segment antropometrjiskog pregleda.

Prvi deo kineziterapijskog plana i programa predstavljaju aktivne vežbe istezanja skoliotičnih mišićnih grupa.

Drugi deo kineziterapijskog plana i programa predstavljaju vežbe snage skoliotičnih mišićnih grupa.

Kineziterapijskim vežbama mišići postaju fiziološki istegnuti i elastični, jaki i sposobni da iskoriguju loše držanje tela. Stiče se automatizam dobrih posturalnih manira pri sedenju, stajanju, nošenju terata, hodanju, trčanju. Stvara se pretpostavka da se dete pravilno razvija i raste i da se genetske predispozicije ispolje u svom maksimumu.

MIDERI

Mideri se koriste za pasivno lečenje skolioza koje iznose preko 30 stepeni. Kod galopirajućih progresivnih skolioza, koje su preko 25 stepeni, indikovano je nošenje midera.

Postoje dva osnovna tipa midera:
VISOKI MIDERI – Cerviko-Torakalno-Lumbo-Sakralni mideri (ortoze) – CTLSO
Torako-Lumbo-Sakralni mideri (ortoze) – TLSO

Mideri se nose tokom celog dana kako bi dali rezultat. Dnevno nošenje midera 6-8 sati ne daje rezultat. Skoliotično dete, bez obzira što nosi mider, mora redovno i svakodnevno da primenjuje kineziterapijske procedure (vežbe).

skolioze-mider-7

Mider

U lečenju skolioza mideri predstavljaju pomoćnu pasivnu metodu korekcije kičmene krivine. Nisu najsrećnije rešenje zato što ih deca nerado prihvataju. Bez obzira što se danas mideri izrađuju od laganih i kvalitetnih materijala, u 84% dece javljaju se psihičke tegobe u smislu gubljenja samopouzdanja, noćnog mokrenja, anorexia nervosa.

Nositi mider znači vidno se razlikovati od okoline. Deca su sputana, telo im je u oklopu, znoje se, javljaju se promene na koži zbog pritiska midera, kao i alergijske reakcije na materijale od kojih je mider napravljen.

skolioze-mider

Mider

Upotrebom midera smanjuju se vitalni kapacitet pluća, funkcionalni rezidualni i totalni plućni kapacitet pluća. Učestali su i problemi digestivnog trakta.

Zbog nuspojava i komplikacija, midere treba koristiti samo kod slučajeva gde postoji jasna indikacija za njihovu primenu.

skolioze-mider-1

Mider

Njihovo korišćenje van nabrojanih indikacija samo dovodi do komplikacija bez pozitivnih efekata.

KOREKTIVNI GIPS

Korektivni gips je, slično mideru, pasivna pomoćna metoda u korekciji skolioza. Korekcija je bolja i čvršća, komplikacije nastale od aplikacije gipsa su učestalije, tako da se vrlo retko koristi.

OPERATIVNO LEČENJE SKOLIOZA

Kada fizikalna i kineziterapija, potpomognute nošenjem midera ili korektivog gipsa, ne pomognu, a skolioza značajno ugrožava vitalne organe, primenjuje se operativni zahvat korekcije skolioze.

Operativno lečenje skolioza se primenjuje kod velikih krivljenja kičme (od 40 stepeni pa naviše) i u slučajevima kada skolioza veoma brzo napreduje.

Princip je da se sačeka sa završetkom rasta i razvoja, pa tek onda da se skolioza operiše.

lecenje-skolioze
lecenje-skolioze-1
lecenje-skolioze-2

Skolioza pre i posle operacije

Komplikacije operativnog lečenja su povrede nerava, nastanak infekcije, limitirana pokretljivost kičme, nastanak patoloških zglobova (pseudoarthrosis).

lecenje-skolioze-3

Ožiljak posle operacije skolioze

Po obavljenoj operaciji skolioze neophodno je nastaviti sa kineziterapijskim procedurama istim intezitetom kao i pre operacije.

KOMPLIKACIJE NELEČENIH SKOLIOZA:

poremećena funkcija pluća
poremećena funkcija srca
poremećen rad unutrašnjih organa smeštenih u trbušnoj duplji
strukturalne promene navedenih organa
nastanak strukturalnih deformiteta na grudnom košu
odsustvo estetike tela koje se karakteriše simetrijom

skolioze-8

Nelečena skolioza

U trudnoći, kod nelečene skolioze, moguća je pojava navedenih komplikacija, uz pojavu bola u lumbalnoj kičmi i oticanje nogu.

PROGNOZA PROGRESIJE SKOLIOZA

Skolioze progresivno napreduju u zavisnosti od stepena krivine i uzrasta. Skolioze sa većom krivinom su progresivnije. Grudne, torakalne skolioze su progresivnije od lumbalnih i torako-lumbalnih skolioza. Najveći napredak u krivljenju kičme nastaje između 5. i 10. godine života.

SKOLIOZE I SPORTSKE AKTIVNOSTI

Sport koji se preporučuje kod dece sa skoliozom je plivanje. Plivanje je još jedna pomoćna metoda u rešavanju problema skolioze. Plivanje pospešuje kineziterapijske procedure, ali nije način lečenja skolioze.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI:  TELESNI DEFORMITETI, KAKO FIZIOTERAPEUT LEČI TELESNE DEFORMITETE

Comments

 • Biljana

  BiljanaOctober 25, 2017 at 6:47 pm

  Postovani Dr, slucajno smo kod kcerke 7god. primetili blago izbacena rebra, sutradan privatno otisli kod fizijatra, dg. skolioza. Dr je bila jako opustena, radite vezbice, prvo sa terapeutom, zatim kod kuce sami. Kontrola za 6 meseci pp i ranije. Bez uputa za snimanje i bilo kakvog saveta. Kada smo dosli kuci, procitali, uputili se, bili smo paralisani. Planiramo cuti i druga misljenja. Trenutno me interesuje da li je istina da sve skolioze otkrivene tako rano bivaju jako progresivne i zavrsavaju se operacijom? Da li se sve moze resiti vezbama npr Šrotovim, one mi ulivaju poverenje? Za mene mideri i operacija prosto ne postoje kao opcija. Hvala,izvinite na opsirnosti.

  • admin

   adminOctober 26, 2017 at 12:23 am

   Poštovana Biljana,
   Skolioze mogu da budu funkcionalne i strukturalne. Pretpostavljam da je koleginica konstatovala funkcionalnu skoliozu, te vas nije uputila na Rtg.
   Nemojte zbog toga da brinete.
   Upravo u tom uzrastu je potrebno da se redovno sprovode kineziterapijske procedure (vežbe) individualno sa fizioterapeutom.
   Teško da se može kući u tom uzrastu pravilno vežba.
   Šrotov metod je prilično zastupljen u Srbiji, posebno u Vojvodini. Iz mog iskustva, ne daje rezultate.
   Rezultati u korekciji se postižu standardnim vežbama istezanja, korekcije i jačanjem.
   Operacija je opcija kod skolioza kod kojih je krivina 60+ stepeni. Mider je pasivna korekcija i pomoćni metod kod skolioza većeg stepena.
   Krenite sa vežbama (pod nadzorom FT-a) i budite uporni, rezultat neće izostati.

 • Slavica

  SlavicaOctober 18, 2017 at 7:56 pm

  Imam sina 14 godina. Ima idiopatsku skoliozu sa gornjom krivinom 22 stepena i donjom 19. Bio je 15 dana u centru Zotovic u Banjaluci.Naucio je vjezbe kohe Radi sam kod kuce a mider ce roboti za par mjeseci. Zelim vase misljenje. Sete redovno Radi vjezbe dva data dnevno.

  • admin

   adminOctober 20, 2017 at 6:44 am

   Poštovana Slavice,
   Kineziterapijske vežbe su prilično zahtevne i potreban je stručan nadzor.
   Bez obzira što je dete usvojilo zadatu terapiju, NE MOŽE samo da je i sprovodi! Korekcija uključuje OBAVEZNO fizioterapeuta koji će u
   pojedinim vežbama da pored nadzora vrši i fiksaciju pojedinih segmenata.
   Mider je pasivna korekcija. Ukoliko je kineziterapija svakodnevna, stručna i svakodnevna, mider i nije potreban.
   Savetujem vam da za rad sa detetom uzmete dobrog fizioterapeuta koji će dete prvo da pregleda i testira (funkcionalni status) i
   naravno u naredna 3 meseca svakodnevno da radi sa deteom nakon čega može da se uradi kontrola.
   Za dalji terapijski tok, možete nas kontaktirati.

 • Dragan

  DraganOctober 2, 2017 at 11:57 am

  Imam kćerku os 16 godina i nedavno je slikala kičmu te je ustanovljena skolioza u gornjem dijelu izmedju plećki 21 stepen a udonjem dijelu 17 stepeni( u obliku slova S). Počela je sa vežbama. Interesuje me Vaše mišljenje. Da li je potreban mider u ovom slučaju. Hvala Vam unapred!!!

  • admin

   adminOctober 3, 2017 at 7:09 am

   Poštovani Dragane,
   Dupla skolioza u navedenom obimu je sistemski korektibilna primenom preciznih kineziterapijskih procedura koje
   su pre svega individualne (ne grupne) i precizne.
   Njima predhode fizikalne procedure u trajanju od 10-ak dana sa ciljem relaksacije napete muskulature kao priprema za kineziterapiju.
   Potrebno je da se pre svega obavi fizioterapeutska procena koja obuhvata procenu ampliuda pokreta u svim telesnim segmentima,
   mišićni test, procena posture i biomehanike.
   Kućno vežbanje i nošenje midera se isključuju!!!
   Mider predstavlja pasivnu korekciju kao pomoćna metoda.
   Kineziterapija je AKTIVNA korekcija koja je teška i zahtevna i iziskuje strpljenje.

 • Simona

  SimonaAugust 4, 2017 at 1:02 am

  Postovani doktore,
  Imam 23 godine. Dijagnoza skolioze mi je postavljena sa 14 godina, radila sam neko vreme vezbe jer nije bio veliki stepen krivljenja. Medjutim, pre 4 godine je ponovo uradjen snimak, gde se pokazalo da imam dve krivine, jednu u torakalnom, drugu na lubalnom delu kicme i tada je trebalo da pocnem sa Sotovim vezbama (ne znam da li ste culi za njih), medjutim tada mi misici nisu bili dovoljno jaki za vezbe i trebalo je prvo oni da se ojacaju i tako na kraju nije uradjeno nista. Mene interesuje, kada bih i pocela sa vezbama, koji je njihov krajnji rezultat: ispravljanje kicme ili zaustavljanje dalje progresije i sta bi bio Vas savet sta dalje da radim jer vec imam tegobe poput trnjenja ruku? P.S za stepen skolioze nisam sigurna, ali mislim da nije prelazio 20 stepeni.
  Hvala unapred

  • admin

   adminAugust 5, 2017 at 7:27 pm

   Poštovana Simona,
   Lečenje skolioze je ozbiljan, naporan i dugotrajan proces koji mora da se radi pod kontrolom fizioterapeuta. Nikako sami.
   Očito je da vam se stanje pogoršalo sa pretpostavkom da je lumbalno krivljenje funkcionalno, nastalo usled odsustva adekvatnih terapija.
   Najčešće se prvo primenjuju fizikalne, analgetske i relaksirajuće procedure napete muskulature, pa tek onda kineziterapija (vežbanje).
   Nelečenjem ili neadekvatnom terapijom grudna krivina može da se poveća, a lumbalna skolioza može da preraste u strukturalnu.
   Pred vama su izazovi zrelog doba, možda trudnoća, rađanje…
   Započnite vaš oporavak čim pre, tako što ćete prvo da uradite dijagnostiku RTG ili MR (bolje) grudne i lumbosakralne kičme, Pregled terapeuta i kao što sam vam opisao.

 • Mirjana

  MirjanaJune 10, 2017 at 4:24 pm

  Postovani, imam dijagnozu skolioze u predelu trticne kosti. U pocetku sam imala blage bolove, mahom kao neprijatno isecaj i trnjenje, sada malo manje. Povreda fizickih nisama imala. Sve se to desilo nakon prodjaja, iako je bio carskim rezom a ne prirodnim putem. Meni je zadnjica bila podignuta i trtastog oblika a sada je nekako ravna. Sta god da obucem bilo da je stara garderoba po staroj konstrukciji tela ili novije u skladu sa sadsnjom gradjom, sve na meni visi i ispada. Sta je izazvalo tu promenu sem krive kicme? Da li su osteceni nervi, ligamenti ili sl, jer ja nikakvo objasnjenje nisam dobila od ortopeda a promena je vidljiva kao da se sama trticna kost spustila nize tj ispravila jer je ona po pravilu izbocena, pa je tek onda pocela da se krivi u stranu? Kako mogu da izlecim deformitet i vratim izgled u predjasnje stanje? Pozdrav i unapred hvala!

  • admin

   adminJune 11, 2017 at 1:40 pm

   Poštovana Mirjana,
   Krivljenje kičme u stranu – skolioza, nije moguća u predelu trtične kosti.
   Bez obzira na to, koliko sam razumeo, nemate bolove i trnjenje duž noge.
   Ležeran stojeći stav čoveka može da se posmatra kao otvoreni kinetički lanac kojeg čine delovi tela: stopala, kolena, karlica, kičmeni stub, ramena, vrat i glava. Svaka od karika koje čine posturu može da bude izmenjena, kako funkcionalno, tako i strukturalno. Segmentarne promene vode poremećaju kinetičkog lanca tj. poremećajima posture.
   Težišna linija tela se projektuje na površini oslonca i predstavlja osnovni pokazatelj u proceni posture. Ona može da se pomera napred, nazad, levo i desno u odnosu na fiziološku projekciju koja se nalazi između skočnih zglobova oba stopala. Najčešća pomeranja su napred i nazad. U trudnoći, težišna linija se pomera napred i pada u nivou prstiju oba stopala. Razlog za to je dodatno opterećenje tela (dodatni kilogrami). Samo pomeranje težišne linije napred, izvodi telo iz i ovako stanja labilne ravnoteže (jer se težište nalazi iznad površine oslonca), tako da se kompenzacija pronalazi u povećanju površine oslonca (razmaknu se stopala), čime se istovremeno spušta težište, a obe natkolenice su u spoljnoj rotaciji, čime se dodatno opterećuju kukovi.
   Gornji deo trupa, ramena i glava se pomeraju ka nazad, čime se dodatno opterećuje lumbalna kičma, jer je zbog pomeranja težišne linije ka napred i karlica pomerena napred (fleksija karlice). Lumbalna lordoza je nagllašena (donji deo leđa – zadnjica je značajno izbačena pozadi. Bol u lumbalnoj kičmi je čest pratilac.
   Savetujem vam da započnete fizikalne terapije kojima bi se tretirala meka tkiva pelvitrohanterične muskulature, kasnije kineziterapijske procedure sa ciljem jačanja navedene regije.
   Nemojte da se brinete, posvetite se sebi i rešićete problem.

 • Rasti

  RastiJune 5, 2017 at 10:04 am

  Hvala

 • Rasti

  RastiJune 3, 2017 at 7:01 pm

  Dobar dan pre nekoliko danana isao sam na rengen zbog pluca, i u izvestaju pise Blaga skolioza, imam 17 godina a do pre nikada to nisam imao (na rengen pluca idem svake godine) doktori mi nista nisu rekli da treba da reagujem na to ni nista, rekli mi samo bavi se malo sportom, moje pitanje je dal treba da se obratim doktorima za kicmu da mi oni kazu sta i dal da radim, ja bih rekao da je ova skolioza zbog neadekvatnog drzanja, vec 3 godine se ne bavim nikakvim sportom nisam fizicki aktivan u skolu idem autom a kod kuce ceo dan sam za radnim stolom, i primetio sam da su mi desni misici jaci na ledjima. (ne bih rekao da se ovo desilo usled naglog rasta posto sam polako i umereno rastao) da li ce mi se skolioza pogorsavati to jest povecavati? hvala vam unapred

  • admin

   adminJune 4, 2017 at 1:59 pm

   Poštovani,
   Prilično je neodgovorno da vam bilo ko, posebno zdravstveni radnik, u vašem slučaju radiolog,
   kaže da malo bavite sportom koji će da reši problem skolioze.

   Skolioze malog stepena-diskretne, sa načinom života koji ste opisali u uzrastu gde rast i razvoj nisu završeni
   mogu da progrediraju i iz funkcionalnog poremećaja, vremenom, prerastu u strukturalnu promenu koja sa sobom nosi i poremećaj posture,
   biomehanike, mišićnu disharmoniju, smanjene obime pokreta u telesnim segmentima, pojava bola…

   Savet je da se obratite stručnjacima i iskorigujete nastali deformitet.
   Terapijski gledano, u vašim godinama je malo vremena potrebno kako bi sve bilo fiziološki ispravno.

   • Rasti

    RastiJune 4, 2017 at 4:23 pm

    Da li ima nade da se kicma dovede u ravnu liniju i da se uklone bolovi posto me nekad ledja bole. hvala vam na odgovoru

   • admin

    adminJune 5, 2017 at 7:10 am

    Poštovani,
    Kao što rekoh, u vašim godinama sa nalazom diskretne funkcionalne skolioze i sa pretpostavkom poremećaja posture, biomehanike, mišićnog tonusa… stanje je u potpunosti korektbilno.

 • Andjela

  AndjelaApril 10, 2017 at 10:13 pm

  Imam skoliozu vec 3 god i ona ima 30 stepeni u avgustu sam dobila mider koji i ne nosim toliko. Prosto me nervira da me steze pravi crvenila i tkd. Cula sam za delfin spravu i ne znam da li ona moze da mi pomogne u resavanju svog problema
  Inace imam 15.5god

  • admin

   adminApril 11, 2017 at 6:53 am

   Poštovana Anđela,
   Korišćenje midera u korekciji skolioza predstavlja pasivni DODATNI metod kineziterapijskim procedurama (medicinskim vežbama).
   Isto je i sa plivanjem.
   Jedini pravi način korekcije skolioze koji daje rezultat je VEŽBANJE.
   Delfin sprava je koncipirana da olakša terapeutima u kineziterapijskom tretmanu skolioza.
   U prevodu, koristi se da bi se VEŽBALO. Iste te fiksacije trupa mogu da terapeuti AKTIVNO izvedu.
   Nema čarobnog rešenja. Mora da se VEŽBA, uporno i precizno.

 • Zoran

  ZoranMarch 20, 2017 at 10:42 pm

  Poštovanje,imam ćerku s Dawn sindromom,ima 12 godina.Pre deset dana je došla iz škole i pozalila se na ledja,kada samo videli bili smo u šoku,odmah smo otišli kod lekara,rekli su nam da je skolioza.Bili smo na Banjici izmeriti su joj 66 stepeni i rekli nam da je za operaciju.Mider može da pomogne da joj fiksira hod i zaustavi dalje krivljenje ali ne i ispravljanje.Dali je operacija jedini način ili to može da se sanira sa vežbama i moderom.Ona je i dalje u rastu i razvoju.Hvala unapred.

  • admin

   adminMarch 21, 2017 at 8:16 am

   Poštovani Zorane,
   Uzrast u kojem vam je kćerka svakako da bi trebalo da pruži šansu kineziterapijskim procedurama u lečenju skolioze.
   Inače, skolioze od 60 i više stepeni jesu operativne.
   Naše iskustvo je da smo uspevali i uspevamo da izvršimo korekcije upornim i napornim radom.
   Moj je savet da pokušate sa kineziterapijom.

 • Wqy

  WqyMarch 18, 2017 at 8:54 pm

  Pozdrav imam skoliozu 3 stepena u ledjima i na vratu 5 stepeni. Kako ispraviti?

  • admin

   adminMarch 19, 2017 at 2:33 pm

   Poštovani Dado,
   Navedena krivljenja su u potpunosti korektibilna upornim i predanim radom pod nadzorom fizioterapeuta.

 • 1 2 3 4

Leave Your Comments