skolioze

SKOLIOZE

Gledano sa leđne strane, u frontalnoj ravni, kičma bi trebalo da je prava.
Bočno krivljenje kičme na jednu ili drugu stranu zove se skolioza.
Skolioze mogu da nastanu duž cele kičme, počev od vratne, grudne sve do lumbalne.
Skolioze nastaju postepeno, bezbolno i progresivne su.

KOSTI KIČMENOG STUBA

Kičmeni stub (columna vertebralis) sačinjavaju kratke kosti, pršljenovi (vertebrae). Ukupan broj pršljenova je 33-34. Kičmeni pršljenovi se dele prema mestu na kome se nalaze:
vratni pršljenovi – 7
grudni pršljenovi – 12
slabinski pršljenovi – 5
krsni pršljenovi – 5
trtični pršljenovi – 4-5

skolioze-2

Kičmeni stub

Prva 24 pršljena su slobodni i pokretljivi jedan prema drugom. Krsnih 5 i trtičnih 4-5 pršljenova je međusobno sraslo i formiraju dve kosti: krsnu kost (os sacrum) i trtičnu kost (os coccygis) koje čine deo karličnog koštanog pršljena.

SKOLIOZE mogu da budu:

FUNKCIONALNE, posturalne, nefiksirane, labave, gde se iz ležernog stojećeg stava dobija klinička slika iskrivljene skoliotične kičme.Promena je funkcionalna, kao posledica lošeg posturalnog držanja tela, neadekvatnih radnih površina (radni sto), neodgovarajućeg kreveta, nepravilnog nošenja tereta (torbe), ravnih stopala, neadekvatne obuće. Ukoliko funkcionalna skolioza nije na vreme detektovana i ne leči se, funkcionalna skolioza prerasta u strukturalnu. Funkcionalne skolioze su bez ostatka korektibilne.

skolioze-3

STRUKTURALNE skolioze, kod kojih je došlo do promene u strukturi kičmenih pršljenova. Strukturalne skolioze napreduju kako organizam raste i razvija se. U dečijem uzrastu, dok je organizam u razvoju i raste, pravovremenom detekcijom strukturalnih skolioza i adekvatnom terapijom, strukturalna skolioza može potpuno da se iskoriguje.

skolioze-4

PODELA SKOLIOZA PREMA MESTU NASTANKA

TOTALNA skolioza – krivljenje kičme zahvata kompletan kičmeni stub (vratna, grudna i lumbalna). Kičma se krivi u levu ili desnu stranu.

PARCIJALNA skolioza – krivljenje kičme je prisutno u pojedinim delovima kičmenog stuba: vratna skolioza, grudna skolioza, lumbalna skolioza. Parcijalna skolioza može da zahvati i dva susedna kičmena segmenta, tako da postoje vratno-grudna, grudno-lumbalna. Krivljenje kičme je uvek samo na jednu stranu.

KOMPENZATORNA skolioza
, “S”-skolioza, Dupplex, Tripplex skolioza – krivljenje kičmenog stuba može da bude u sva tri dela kičme (vratna, grudna i lumbalna). Krivljenje kičme u jednom delu je npr. udesno, dok je u drugom delu ulevo (S, dupplex skolioza,). Krivljenje kičme u sva tri dela, pri čemu je gornja krivina suprotna donjoj, susednoj i zove se tripplex skolioza.

KLASIFIKACIJA SKOLIOZA PO Cobb-u:

 1. KONGENITALNE – prisutne su po rođenju, kao posledica loše formiranog pršljena, jednog ili više, u intrauterinom razvoju.
 2. IDIOPATSKE – idiopatske skolioze su skolioze kod kojih se osnovni uzrok nastanka ne zna. Javljaju se u oko 90% svih skolioza. Ženska deca 5-7 puta češće obolevaju od idiopatske skolioze od muške dece.

U zavisnosti od uzrasta nastanka idiopatskih skolioza, izvršena je podela na:

 1. Infantilne – nastaje u uzrastu od 0–4 godine
 2. Juvenilne – nastaje u uzrastu od 4-10 godina
 3. Adolescentne skolioze – nastaju u uzrastu preko 10. godine života
 1. NEUROMUSKULARNE skolioze su posledica promena na nervnim ili mišićnim strukturama. Najčešća je miopatska skolioza koja nastaje kao posledica mišićne distrofije.
 2. SKOLIOZE KOD TUMORA nastaju kao posledica pojave tumora na kičmenom stubu ili kičmenoj moždini.
 3. EKSTRASPINALNE skolioze nastaju kao posledica mišićnog grča – kontrakture, koje njačešće nastaju kao polsledica povrede – traume. Zgrčeni mišić povlaći koštanu strukturu pršljenova u stranu.

PODELA SKOLIOZA U ODNOSU NA STEPEN ISKRIVLJENOSTI (po Cobbu):

 1.  SKOLIOZE I STEPENA – lake skolioze (do 30°)
 2.  SKOLIOZE II STEPENA – srednje skolioze (od 30-50°)
 3.  SKOLIOZE III STEPENA – teške skolioze (preko 50°)

SKOLIOTIČNO DRŽANJE:

Procena se vrši iz ležernog stojećeg stava.
glava je nagnuta na jednu stranu
jedno rame je povišeno u odnosu na drugo
lopatice nisu simetrične
trbušni zid je mlitav i ispupčen
Lorencovi trouglovi nisu simetrični (prostor koji grade ruke koje su pored tela, grudni koš i bokovi)
jedna noga je blago savijena (semiflexio) dok je druga opružena (hyperextensio)
glutealni mišići su na jednoj strani jači i naglašeniji u odnosu na druge (asimetrija glutelne brazde)

skolioze-5

KAKO RAZLIKOVATI FUNKCIONALNU OD STRUKTURALNE SKOLIOZE

Ukoliko je konstatovano skoliotično držanje tela, potrebno je da se proceni da li je reč o funkcionalnoj ili strukturalnoj skoliozi.

Prvi način: iz ležernog stojećeg stava saviti trup napred (antefleksija) trupa. Ukoliko krvljenje kičme nestane, reč je o FUNKCIONALNOJ skoliozi.
Ukoliko se i dalje uočava krivljenje kičme reč je o STRUKTURALNOJ skoliozi.

Drugi način: iz ležernog stojećeg stava napred podignuti ruku uvis do maksimuma (uraditi maksimalnu fleksiju od 180 stepeni). Diže se ona ruka sa koje se strane nalazi kičmena krivina. Ukoliko krvljenje kičme nestane, reč je o FUNKCIONALNOJ skoliozi.
Ukoliko se i dalje uočava krivljenje kičme, reč je o STRUKTURALNOJ skoliozi.

Rtg. i MR U DIJAGNOSTIKOVANJU SKOLIOZA

Za precizno određivanje stepena skolioze, pored kliničkog pregleda, radi se i Rtg. i MR kičme.

skolioze-6

Navedenim metodama se dobija rezultat koji je referentna vrednost od koje se kreće sa procesom lečenja-korekcije. U bilo kom trenutku moguće je uraditi kontrolne snimke kako bi se proverilo terapijsko dejstvo.

LEČENJE SKOLIOZA

U lečenju skolioza primenjuju se aktivne fizikalne procedure, kineziterapija (vežbanje), kao i pasivne metode nošenja korektivnih gipseva i midera, kao i hirurška intervencija.

FIZIKALNA TERAPIJA

Cilj fizikalne terapije u tretmanu skolioze je relaksacija skoliotičnih mišićnih grupa koja se nalaze sa strane krivine.

Od aparaturnih fizikalnih procedura u dečijem uzrastu, gde još nije završen rast i razvoj, primenjuju se procedure koje isključuju upotrebu magnetnog polja. Koriste se IR lampe, Bioptron lampe,  TENS, kvantne metode.

Od bezaparaturnih fizikalnih procedura primenjuju se masaže, najčešće terapijske, kao i termo procedure koje uključuju parcijalnu upotrebu tople gline, toplih kupki.

Fizikalne procedure su samo priprema tela za sistemsko rešavanje skolioza kineziterpijskim procedurama – terapijskim vežbanjem.

TERAPIJA

Po detektovanju bilo kakvog krivljenja kičme, što pre započeti sa fizikalnim i kineziterapijskim procedurama sa ciljem lečenja i korekcije. Najbolji terapijski rezultati se postižu do 16. godine života.

NAJČEŠĆA TERAPIJSKA GREŠKA

Učestalo je da je kompletna muskulatura deteta prilično napeta, nekada i u spazmu, tako da se odmah po detekciji skolioze ne započinje sa korekcijom primenom kineziterapije (medicinsko vežbanje).

Korektivne vežbe sa prenapregnutom muskulaturom čine više štete nego koristi, dok rezultat uveliko izostaje.

Takve vežbe stvaraju otpor kod deteta zbog prenaglašenog prisustva bola i nerealnih terapeutskih zahteva!!!

Kod takve dece, potrebno je prvo mišiće opustiti primenom fizikalnih procedura i masaža, kako bi se telo adekvatno pripremilo za vežbanje.

Terapija bi u prvoj fazi trebalo da bude krajnje individualna!

Svako dete kada u tom osetljivom pubertetskom uzrastu primeti estetsku terapijsku promenu, kao i olakšanje i odsustvo bola, nema problem sa motivom u sprovođenju kineziterapije.

KINEZITERAPIJA – MEDICINSKO VEŽBANJE

Koja god da je skolioza, funkcionalna ili strukturalna, kolika god da je krivina, bez obzira što se nosi mider ili je obavljena operacija, kineziterapija je jedino sistemsko rešenje u lečenju skolioza.

Vežbe su terapijske i u početku naporne. Terapija je dugotrajna, te se zbog bolje motivacije preporučuje da se radi u grupi.

Da bi se izradio kineziterapijski plan i program, potrebno je uraditi detaljan antropometrijski pregled. Pregled kičmenog stuba je samo segment antropometrjiskog pregleda.

Prvi deo kineziterapijskog plana i programa predstavljaju aktivne vežbe istezanja skoliotičnih mišićnih grupa.

Drugi deo kineziterapijskog plana i programa predstavljaju vežbe snage skoliotičnih mišićnih grupa.

Kineziterapijskim vežbama mišići postaju fiziološki istegnuti i elastični, jaki i sposobni da iskoriguju loše držanje tela. Stiče se automatizam dobrih posturalnih manira pri sedenju, stajanju, nošenju terata, hodanju, trčanju. Stvara se pretpostavka da se dete pravilno razvija i raste i da se genetske predispozicije ispolje u svom maksimumu.

MIDERI

Mideri se koriste za pasivno lečenje skolioza koje iznose preko 30 stepeni. Kod galopirajućih progresivnih skolioza, koje su preko 25 stepeni, indikovano je nošenje midera.

Postoje dva osnovna tipa midera:
VISOKI MIDERI – Cerviko-Torakalno-Lumbo-Sakralni mideri (ortoze) – CTLSO
Torako-Lumbo-Sakralni mideri (ortoze) – TLSO

Mideri se nose tokom celog dana kako bi dali rezultat. Dnevno nošenje midera 6-8 sati ne daje rezultat. Skoliotično dete, bez obzira što nosi mider, mora redovno i svakodnevno da primenjuje kineziterapijske procedure (vežbe).

skolioze-mider-7

Mider

U lečenju skolioza mideri predstavljaju pomoćnu pasivnu metodu korekcije kičmene krivine. Nisu najsrećnije rešenje zato što ih deca nerado prihvataju. Bez obzira što se danas mideri izrađuju od laganih i kvalitetnih materijala, u 84% dece javljaju se psihičke tegobe u smislu gubljenja samopouzdanja, noćnog mokrenja, anorexia nervosa.

Nositi mider znači vidno se razlikovati od okoline. Deca su sputana, telo im je u oklopu, znoje se, javljaju se promene na koži zbog pritiska midera, kao i alergijske reakcije na materijale od kojih je mider napravljen.

skolioze-mider

Mider

Upotrebom midera smanjuju se vitalni kapacitet pluća, funkcionalni rezidualni i totalni plućni kapacitet pluća. Učestali su i problemi digestivnog trakta.

Zbog nuspojava i komplikacija, midere treba koristiti samo kod slučajeva gde postoji jasna indikacija za njihovu primenu.

skolioze-mider-1

Mider

Njihovo korišćenje van nabrojanih indikacija samo dovodi do komplikacija bez pozitivnih efekata.

KOREKTIVNI GIPS

Korektivni gips je, slično mideru, pasivna pomoćna metoda u korekciji skolioza. Korekcija je bolja i čvršća, komplikacije nastale od aplikacije gipsa su učestalije, tako da se vrlo retko koristi.

OPERATIVNO LEČENJE SKOLIOZA

Kada fizikalna i kineziterapija, potpomognute nošenjem midera ili korektivog gipsa, ne pomognu, a skolioza značajno ugrožava vitalne organe, primenjuje se operativni zahvat korekcije skolioze.

Operativno lečenje skolioza se primenjuje kod velikih krivljenja kičme (od 40 stepeni pa naviše) i u slučajevima kada skolioza veoma brzo napreduje.

Princip je da se sačeka sa završetkom rasta i razvoja, pa tek onda da se skolioza operiše.

lecenje-skolioze
lecenje-skolioze-1
lecenje-skolioze-2

Skolioza pre i posle operacije

Komplikacije operativnog lečenja su povrede nerava, nastanak infekcije, limitirana pokretljivost kičme, nastanak patoloških zglobova (pseudoarthrosis).

lecenje-skolioze-3

Ožiljak posle operacije skolioze

Po obavljenoj operaciji skolioze neophodno je nastaviti sa kineziterapijskim procedurama istim intezitetom kao i pre operacije.

KOMPLIKACIJE NELEČENIH SKOLIOZA:

poremećena funkcija pluća
poremećena funkcija srca
poremećen rad unutrašnjih organa smeštenih u trbušnoj duplji
strukturalne promene navedenih organa
nastanak strukturalnih deformiteta na grudnom košu
odsustvo estetike tela koje se karakteriše simetrijom

skolioze-8

Nelečena skolioza

U trudnoći, kod nelečene skolioze, moguća je pojava navedenih komplikacija, uz pojavu bola u lumbalnoj kičmi i oticanje nogu.

PROGNOZA PROGRESIJE SKOLIOZA

Skolioze progresivno napreduju u zavisnosti od stepena krivine i uzrasta. Skolioze sa većom krivinom su progresivnije. Grudne, torakalne skolioze su progresivnije od lumbalnih i torako-lumbalnih skolioza. Najveći napredak u krivljenju kičme nastaje između 5. i 10. godine života.

SKOLIOZE I SPORTSKE AKTIVNOSTI

Sport koji se preporučuje kod dece sa skoliozom je plivanje. Plivanje je još jedna pomoćna metoda u rešavanju problema skolioze. Plivanje pospešuje kineziterapijske procedure, ali nije način lečenja skolioze.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI:  KAKO FIZIOTERAPEUT LEČI TELESNE DEFORMITETE

Comments

 • Nevena

  NevenaFebruary 13, 2017 at 11:31 am

  Imam 18 godina i skoliozu u lumbalnom delu od oko 20 stepeni. Posto sam prestala sa rastom, doktor mi je rekao da to ne moze da se ispravi. Zanima me vase misljenje, da li ce mi vezbe ili mider ili pak nesto trece pomoci i ispraviti kicmu?

  • admin

   adminFebruary 13, 2017 at 12:29 pm

   Poštovana Nevena,
   Skolioze se dele na funkcionalne – posturalne koje su posledica lošeg držanja tela i strukturalne koje su posledica krivljenja kičme.
   Pritom, rast i razvoj se završavaju do 25 godine života.
   Posturlne skolioze su korektibilne bez ostatka. Strukturalne skolioze se leče kompenzovanjem krivine. Dakle, rešenja postoje.
   Predlažem vam da uradite precizan pregled koji obuhvata i uzimanje funkcionalnog statusa na osnovu kojeg se daje procena.
   Ne preporučujem nošenje midera i samoinicijativno vežbanje.
   Takođe, plivanje predstavlja pomoćnu metodu u lečenju.
   Započnite lečenje čim pre!

 • Maja

  MajaOctober 11, 2016 at 9:57 pm

  U trudnoći mi je položaj djeteta bio takav da grubo kažem, naslonjen na kucnu. Medjutim poslije poroda dolazi do jakih glavobolja, koje me dovode do te tacke da nisam znala za sebe 24h ali se sjećam 2-3 dogadjaja u toku tog dana. Bila sam budna, ali ne i svesna bila sam kao “ludak”. Nakon nekog vremena i iscrpljenosti od bolova uradila sam atlas, gdje mi je doktor rekao da imam skoliozu, nije spominjao stepene. Glava me vise ne boli, ali imam ceste upale mišica i bolove u kicmi. Ramena nisu postavljena jednako. Lijevo je vise u odnosu na desno koje je spušteno. Javljaju se cesti bolovi, i moram da se istegnem na sve strane kako bi se čulo “pucketanje” tad bi na par minuta osjetila olakšanje! Moje je pitanje, sta vi mislite u svemu tome i sta mislite o drugoj trudnoći ( moj doktor je ne preporučuje, kako grubo kaže jednom si preživjela ne znaci da ćeš opet) bojim se promjena na kicmi?

  • admin

   adminOctober 12, 2016 at 7:08 am

   Poštovana Majo,
   Neshvatljivo je da ste prošli kroz trudnoću i porođaj uz prisustvo jakih bolova, da bi po porođaju i dalje bili bez uspostavljanja razloga vaših tegoba.
   Još je neverovatnije da ste, pretpostavljam, samoinicijativno pristali na manipulativnu metodu “nameštanja” atlasa.

   Kiropraktika se primenjuje kada postoje indikacije za primenu i gde je dijagnostikovana dislokacija segmenata!

   Imajući u vidu činjenicu da vam se zdravstveni problem nije rešio u zdravstvenim instistucijama sistema, vi ste sami tražili rešenje za vaš zdravstveni problem što mogu da razumem.
   U čovekovoj je prirodi da se traži čarobno rešenje zdravstvenog problema a ono ne postoji.

   Navedena greška proistekla je iz medijske promocije “popularnih” metode, gde se uglavnom bez dijagnostikovanja primenjuje neka od manipulativnih metoda nejčešće.

   Predlažem vam da uradite klinički pregled kod lekara od povernja, koji će vas ako postoje indikacije za dodatnu dijagnostiku uputiti dalje.
   Kada vam se uspostavi dijagnoza, onda i terapija nije problem kao rešenje vaših tegoba.

   Doktor koji vam je bez svega navedenog preporučio da ne razmišljate o drugoj trudnoći, pre svega je prekršio svaki postulat stručnosti, etičnosti i humanosti.

   • Maja

    MajaOctober 12, 2016 at 9:38 am

    Dragi doktore, pomeren atlas su mu otkrili na rengenu u domu zdravlja. Uradila sam i MR glave, nalaz je bio uredan. U trudnoći sam dobila jake bolove, u predjelu kicme, lumbalni dio. Na osnovu UZV utvrdili su mi položaj djeteta da je naslonjeno na kucnu. Zbog i same rizicne trudnoce nisu smjeli da me izlazu dodatnom zračenju i terapijama. Uradila sam atlas po preporuci doktora iz DZ! Zbog položaja mog tijela doktor je utvrdio skoliozu, posto je u našim DZ red dugačak za rengene, MR, CT. Čekam da uradim ove nalaze! Ako mi možete preporučiti kako bih mogla sebi olaksati bolove u kicmi, nesanicu ( da pomenem da imam dijete od 19 mj)? To zbog čega mi doktor ne preporučuje drugu trudnoću je zbog toga sto bi opet moglo doci do pomjeranja atlasa i opet kroz sve one bolove. Jer malo pomjeranje atlasa mi je prosli put izazvalo zatvaranje arterije cime krv nije stizala do mozga, sto naravno moze da izazove smrt! Zbog mjera opreza doktor mi drugu trudnoću ne preporučuje! Pozzz

   • admin

    adminOctober 12, 2016 at 5:48 pm

    Poštovana Majo,
    I dalje sam blago rečeno šokiran kršenjem dijagnostičkih protokola i dijagnostike.
    Insuficijencija protoka krvi u krvnim sudovima glave i vrata se dijagnostikuje Kolor Dopplerom i transkranijalnim Dopplerom Willisovog poligona.
    Simptomi koje ste naveli mogu da budu i posledica sistemskog poremećaja metabolizma u mekim tkivima (mišićima).
    Na žalost, prilično je učestala pojava “rizičnih” trudnoća uz mirovanje, medikamentoznu terapiju i mirovanje.
    Ali, fizikalna terapija može da se primenjuje i u trudnoći i ona je krajnje prilagođena i nije štetna za plod i daje rezultate!

    Da ne dužim, uradite navedene doplere, Rtg. kičme gde će se kostatovati krivljenje i izmeriti stepen krivljenja.
    Započnite fizikalne i kineziterapijske procedure.

    Zarad vašeg duševnog mira možete da uradite i CT vratne kičme gde će se videti i stanje atlasa.
    I naravno, promenite doktora.

 • Radovan

  RadovanAugust 28, 2016 at 4:32 pm

  Zdravo Dr.
  Imam krivu kičmu i spondilozu vrata,a rekli su mi da sa snimka vide i skoliozu. Interesuje me da li imam od toga bolove u grudima i rebrima.
  Hvala.

  • admin

   adminAugust 29, 2016 at 9:07 am

   Poštovani Radovane,
   Najčešći povod nastanku interkostalnog bola je stres koji dovodi do somatizacije gde se diže tonus interkostalnih mišića.
   O tome smo pisali na našoj strani FIBROMIALGIJA, gde možete da pročitate i načine lečenja.
   https://nika.rs/v3/sta-lecimo/fibromialgija/

 • Daver Bale.

  Daver Bale.August 16, 2016 at 9:52 am

  Postovanje.Skolioza 40 stepeni jer operativno a rast deteta he zavrsen .hvala.

  • admin

   adminAugust 16, 2016 at 6:53 pm

   Poštovani Davere,

   Kod deteta kod kojeg rast i razvoj nije završen, sa skoliozom od 40 stepeni preporučuje se kineziterapijski tretman korekcije skolioze a ne operativni!
   U proncipu, skolioze od 60 stepeni su operativne.
   Predlažem vam da uradite pregled, antropometriju i funkcionalni status sa uvidom u kompletnu medicinsku dokumentaciju i čujete još neko mišljenje stručnjaka.

 • SONJA DŽAKOVIĆ

  SONJA DŽAKOVIĆJuly 22, 2016 at 5:33 pm

  Da li kriva kiČma u gornjem dijelu moŽe uZrokovati bol ispod lijeve dojke?

  • admin

   adminJuly 24, 2016 at 8:09 am

   Poštovana Sonja,
   Interkostalni-međurebarni bol kod strukturalnih krivljenja kičme u smislu skolioza, sa krivinom preko 40 stepeni može da bude uzročnik.

 • Emma

  EmmaJuly 1, 2016 at 5:57 pm

  Cerka mi ima 12 godina i ima skoliozu i to smo primetili pre 6 meseci. Dobili smo tri mislenja od 3 doktora, 60 stepeni od prvog, 56 od drugoga i 54 od treceg. Svi su rekli da mora nositi mider, 23 sati na dan. Cerka nosi mider, ide u fiikalnu terapiu, plivanje 3 do 4 puta nedeljno, i poslednji snimak dobili smo mislenje doktora da krivina je 40. Interesuje me vase mislenje, dali ima sanse da mi se cerka spasi pperaciji i sta nam vi preporucujete? Hvala

  • Emma

   EmmaJuly 7, 2016 at 10:07 pm

   Zasto je odgovor na moje pitanje izbrisen?

   • admin

    adminJuly 8, 2016 at 6:56 am

    Poštovana Emma,
    Nemam odgovor na vaše pitanje, gde je nestao pismeni odgovor. Obzirom da sam vam odgovorio,
    ima li nešto konkretno da vam treba pojasniti?

 • Stefan

  StefanJune 23, 2016 at 8:51 pm

  Imam krivu kicmu od 45 stepeni , bavim se boksom . Aktivno se bavim sportom , radim zgibove mislim sve vjezbe. Pitanje je : dali ste culi za delfin spravu koja vraca kicmu . I sta mislite o njoj. I dali je dobro radit propadanja , zgibove , sklekove i bavu ti se boksom. Meni je krivina izmedju plecki na desnu stranu.

  • admin

   adminJune 24, 2016 at 7:04 am

   Poštovani Stefane,
   Grudna skolioza od 45 stepeni je prilično krivljenje kičme. Skolioze se smatraju operativnim sa krivinama od 60 stepeni +.
   Aktivno bavljenje sportom podrazumeva poštovanje zadataka i ciljeva koje taj sport donosi. Najčešće je reč o usavršavanju tehnika, snage i takmičenja.
   Korekcija skolioze nema veze sa treninzima koje sprovodite.
   Zato vam savetujem da jedno vreme pauzirate sa treninzima (2-3 meseca) kada bi se posvetili korekciji skolioze koju bi sprovodio fizioterapeut.
   Nakon tog perioda i sportski rezultati će biti bolji.
   Kada je reč o delfin spravi za korekciju, mislim da se može koristiti ali uz nadzor stručnjaka. Isti učinak sprave se postiže aktivnim fiksiranjem koje sprovodi fizioterapeut.

 • gordana

  gordanaJune 9, 2016 at 8:05 pm

  Imam skoro 65 godina. Skolioza od 38% (mjerenje od prije 10 godina). Prva dijagnoza u 35 godini (nisam htjela na operaciju tada. Velike bolove u početnim godinama eliminirala sam nekim posebnim mastima i dijetom. Sada imam i artrozu desnog kuka, problem s plućima (KOBS III) i smanjenju rotaciju kukova.Lijevo koljeno boli, i čudni bolovi u trbuhu. Mogu li, i kojim tipovima vježbi sve ovo ublažiti (neki tvrde da kralježnicu mogu skoro i ispraviti ), ili moram na operaciju, vajlda, prvo kukova a onda i kralježnice.

  Molim za neki “zdravi” pristup. Srdačan pozdrav. Gordana

  • admin

   adminJune 10, 2016 at 5:45 pm

   Poštovana Gordana,

   Na žalost, vi ste školski primer šta se dešava sa ne pravovremenim lečenjem skolioze. Sve navedene tegobe i bolna stanja su posledica ne lečene skolioze.
   Skolioza od 38 stepeni je neoperativna.

   Niste je lečili ni pre 10 godina. Samo ste bol uspešno eliminisali. Nakon 10 godina, verujem da je krivina veća od 38 stepeni.
   Stičem utisak da ste išli linijom manjeg otpora.

   Zamislite da je telo otvoreni kinetički lanac, čije su karike stopala, kolena, karlica, kukovi, kičma, trup, ramena, glava i vrat.
   Pomeranjem jedne karike, ceo lanac se krivi.

   Predlažem vam da se prvo svi postojeći bolovi kupiraju, primenom fizikalnih procedura. Po prestanku SVIH bolova, započinje kineziterapijski proces medicinskog vežbanja koji obuhvata
   korekciju skolioze istovremeno i povećanje obima pokreta u svim telesnim segmentima. Time ćete dobiti na vitalnosti.

   Nakon toga predlažem kineziterapiju sa ciljem jačanja pelvitrohanterične, paravertebralne muskulature, kao i jačanje m.m. quadriceps femorisa (mišići natkolenice).

   Sve navedeno je sistemsko rešenje a navedene vežbe bi trebalo raditi ceo život. Blagodet je velika jer dobijate na kvalitetu života.

   Želim vam istrajnost u lečenju.

 • Daver Bale.

  Daver Bale.June 2, 2016 at 7:28 am

  Zdravo Dr. Imam cerku 12 godine godinu Dana IMA cikl ima skoliozu 44 stepeni a imala pre 5 meseci 60 evo 5 maseci nosi ortozu milwoki jel to dobar rezultat hvala Dr.

  • admin

   adminJune 3, 2016 at 7:06 am

   Postovan-a/i,

   Progresija koja je napravljena u smislu pogoršanja krivljenja kičme od 16 stepeni za period od 5 meseci je ogromna, a terapija je shodno tome krajnje neadekvatna. Tačnije, terapija NE POSTOJI.
   Skolioza od 60 stepeni je operativna te sada postoji realna mogućnost, ukoliko NE ZAPOČNETE LEČENJE da se problem reši operacijom.

   Nošenje midera predstavlja pomoćnu metodu lečenja i da sam po sebi NE DAJE REZULTAT u smislu izlečenja.

   Potrebno je obaviti dobar antropometrijski pregled i uzeti funkcionalni status kako bi se odrdila adekvatna terapija, koja u prvoj fazi obuhvta fizikalne procedure (1-2 nedelje) a kasnije i kineziterapija koja je svakodnevna.

   Ne očekujte da se na dosadašnji način reši problem!!!
   Za dodatne informacije vam i dalje stojim na raspolaganju.

 • RINnA

  RINnAMarch 22, 2015 at 8:41 pm

  Ja mider za skoliozu nosim već 7.5 godina i nikada nisam htela da sprovodim fizikalni tretman. Kada sam videla slike nelečene skolioze, šlogirala sam se. Ovo mi je puno pomoglo da shvatim koliko su vežbe važne za mene.

  • admin

   adminMarch 26, 2015 at 7:58 pm

   Postovana Nikolina,
   Korekcija skolioze nošenjem midera je pasivna korekcija i nije dovoljna. Isto kao i plivanje, to je zapravo pomoćna metoda u lečenju. Ne postoji ni jedan racionalni razlog za izbegavanje fizikalnih i kineziterapijskih tretmana. Krenite sa vežbama pod stručnim nadzorom isključivo!

 • 1 2 3 6

Leave Your Comments