STRUČNA POMOĆ PSIHOLOGA

KLINIČKI PSIHOLOG

Značaj kliničkog kliničkog psihologa u našem timu je višestruk. Postoje patologije kod kojih tok lečenja i brzina oporavka značajno i sistemski se ubrzavaju uz psihološku eksploraciju.

Najbolji rezultati u lečenju fibromialgije, terapiji stresa, razvojnim tegobama dece i adolescenata, tako što se primenom adekvatne fizikalne i kineziterapije i saradnjom sa psihologom terapijski rezultati sistemski i brže postižu.

 

Darja Jokić – klinički psiholog

Osnovne i master studije završila је na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Više od deset godina rada u oblasti zdravstvene psihologije (Specijalna bolnica Beograd, Savetovaliste za decu i mlade Lota, Svetovaliste za starija i invalidna lica Kontakta).

Uža stručna usmerenost:

 • klinička psihologija
 • zdravstvena psihologija
 • psihosomatika
 • savetodavni rad

Licencirani rad sa decom i mladima, sa poremećajem u ponašanju, savetodavni rad (psihoterapeut u edukaciji).

U Ambulanti Fizikalne medicine NIKA radna aktivnost psihologa je na poslovima

 • psihološke procene
 • pružanju psihološke podrške
 • savetodavnom radu
 • psihoterapijskim tehnikama
 • praćenju razvoja psihosomatskih simptoma (redukcije postojećih i prevencije pojave novih simptoma)
 • usmeravanje rasta i razvoja ličnosti
 • razrešenju postojećih psihičkih konflikta
stres-1

Bitno je da se zna da psiholog u terapijske svrhe ne koristi medikamentoznu terapiju.

Bitno je da se zna da pacijenti koji imaju psihičkih problema, trebalo bi prvo da se obrate kliničkom psihologu kojii daje procenu da li ima potrebe za pregledom psihijatra.

POSTAVITE PITANJE PSIHOLOGU

Leave Your Comments