OBUKE RODITELJA ZA SPROVOĐENJE MASAŽA BEBA I DECE I KOREKCIJE DEFORMITETA BEBA

RODITELJI NISTE SAMI!

POVERENJE SE GRADI OD POČETKA!

PREVENTIVA I PRAGMATIČNO SPROVOĐENJE TERAPIJA

Ustaljena je praksa u Evropi i svetu, da se majke odmah po porođaju, dok su još u porodilištu, obučavaju da samostalno i stručno sprovedu masažu bebe i da ukoliko postoje deformiteti stopala, tortikolis i problem sa mišićnim tonusom, samostalno i stručno sprovedu korekcije.

DOLAZAK U ZDRAVSTVENU USTANOVU – problemi

Problem u lečenju beba i dece je najčešće vezan za termin dolaska na terapiju.

Dnevni ritam i razvojne tegobe u ovo uzrastu se vezuju za spavanje, hranjenje, stomačne grčeve, zatvor, nicanje zuba…

Tako da kada se i zakaže termin u zdravstvenoj ustanovi gde se sprovode korekcije, uvek je pitanje da li je beba raspoložena za terapiju.

Poseban proboblem je organizacija roditelja za dolazak sa bebom.

AKTIVNO UČESTVUJTE U PREVENCIJI, LEČENJU I REHABILITACIJI VAŠIH BEBA I DECE

EDUKACIJA RODITELJA ZA SPROVOĐENJE TERAPIJA U KUĆNIM USLOVIMA

Nikada niste sigurni da li će beba/dete da bude raspoloženo u odnosu na terapijske zahteve u prostoru zdravstvene ustanove u zakazanom terminu.

Realno je da beba/dete provodi sve svoje vreme sa roditeljima, najčešće kod kuće.

Zarad terapijskog uspeha, u Ambulanti fizikalne medicine NIKA, u okviru Škole masaže NIKA, edukujemo roditelje da pravilno sprovedu terapijske ciljeve kod kuće u momentu kada je beba/dete spremno da sarađuje i pruži svoj maksimum.

REDOVNE KONTROLE

Periodično sprovodimo kontrole, kako bi se proverila ispravnost sprovođenja kućne terapije od strane roditelja, kao i zbog uključivanja i/ili isključivanja terapijskih segmenata.

Periodično sprovodimo kontrole, kako bi se proverila ispravnost sprovođenja kućne terapije od strane roditelja, kao i zbog uključivanja i/ili isključivanja terapijskih segmenata.

  1. OBUČAVAMO RODITELJE ZA SPROVOĐENJE MASAŽE BEBA I DECE
  • samostalno i stručno rešite problem STOMAČNIH GRČEVA
  • samostalno i stručno rešite problem ZATVORA – KONSTIPACIJE
  • samostalno i stručno rešite problem POVIŠENOG MIŠIĆNOG TONUSA – HYPERTONUS
  • samostalno i stručno rešite problem SNIŽENOG MIŠIĆNOG TONUSA – HYPOTONUS
  1. OBUČAVAMO RODITELJE ZA SPROVOĐENJE MASAŽE BEBA I SAMOSTALNO SPROVOĐENJE KOREKCIJE DEFORMITETA STOPALA I TORTIKOLISA
  • samostalno i stručno rešite problem DEFORMITETA STOPALA – EQUINUS, VALGUS, VARUM
  • samostalno i stručno rešite problem KRIVOŠIJE – TORTIKOLISA

 

NAZIV OBUKE I VREME TRAJANJA OBUKE

r.broj OBUKE RODITELJA TEORETSKA NASTAVA (sati) PRAKTIČNA NASTAVA (sati)
1. MASAŽA BEBA 2 5
2. MASAŽA BEBA SA KOREKCIJAMA DEFORMITETA STOPALA I TORTIKOLISA 2 8
redni broj OBUKE RODITELJA TEORETSKA NASTAVA (sati) PRAKTIČNA NASTAVA (sati)
1. MASAŽA BEBA 2 5
2. MASAŽA BEBA SA KOREKCIJAMA DEFORMITETA STOPALA I TORTIKOLISA 2 8

OBUKE RODITELJA

70 € / 100 €

/ u dinarskoj protivrednosti

Masaža beba 70 €
Masaža beba sa korekcijama deformiteta stopala i tortikolisa 100 €

OBUKE RODITELJA

70 € / 100 €

/ u dinarskoj protivrednosti

Masaža beba 70 €
Masaža beba sa korekcijama deformiteta stopala i tortikolisa 100 €

POGODNOSTI

Cena obuke obuhvata i BESPLATAN pregled bebe i detekciju prisustva deformiteta i/ili hiper i hipotonusa!

POSTANITE RAVNOPRAVAN ČLAN NAŠEG STRUČNOG TIMA!

Dobrodošli!