STRUČNA POMOĆ LOGOPEDA

KAŽI – JASNO I GLASNO!

LOGOPED

Značaj logopeda u našem timu je višestruk.

Najbolji rezultati u lečenju se dobijaju u tretmanu razvojnih tegoba dece i adolescenata, tako što se primenom adekvatne logopedske terapije uz saradnju sa ostalim članovima tima, fizioterapeutima, defektolozima, psihologom, terapijski rezultati sistemski i brže postižu.

 

Aleksandra Sovtić – logoped

Osnovne i master studije završila je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu.

Višegodišnje iskustvo rada u oblasti poremećaja govora i komunikacije kod dece i odraslih (Zavod za psihofiziloške poremećaje i govornu patologiju “Cvetko Brajović”,Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju “Đorđe Kostić”,kao i rad u osnovnim školama i vrtićima).

Uža stručna usmerenost:

  • rane intervencije i terapije za različite vrste invaliditeta kod dece
  • poremećaji artikulacije
  • poremećaji govora i jezika
  • poremaćaji pisanog jezika
  • poremećaji glasa
  • afaziološke terapije
  • poremećaj pisanog jezika (disleksija, disortografija, disgrafija)

U Ambulanti Fizikalne medicine NIKA radna aktivnost logopeda je na poslovima

  • dijagnostika i procena govora i jezika
  • sprovođenje govorno-jezičkog tretmana
  • konsultacije, savetodavni rad i pružanje podrške

DOBRODOŠLI!

POSTAVITE PITANJE LOGOPEDU

Leave Your Comments