NIKA - Ambulanta fizikalne medicine

Vladimir Perić

Imam 35 godina i u poslednjih 10ak godina sam u nekoliko navrata koristio usluge, ili bolje reći bio podvrgnut tretmanima, osoblja Ambulante Nika, o kojima imam najpozitivnije mišljenje, a o metodama koje primenjuju imam samo reči hvale. Naime…