BOL U DONJEM DELU LEĐA I VRATNOJ KIČMI

Diskus hernija, spondiloza, spondilolisteza, spinalna stenoza, sindrom piriformisa
Pojava bola u donjem delu leđa (lumbo-sakralni deo) je učestala i može da se desi u svakom uzrastu, a najčešće se javlja od 25. godine života.

ZNAČAJ KIČME

Značaj kičme je višestruk. U ovom slučaju, pomenućemo da kičma štiti kičmenu moždinu od povređivanja. Istovremeno, kičma daje čvrstinu i potporu telu.Iz glave, gde je smešten mozak, kao deo centralnog nervnog sistema, nastavlja se kičmena moždina koja prolazi kroz kičmeni kanal.Kičmeni kanal sačinjavaju koštani otvori u svakom pršljenu. Iz kičme se dalje granaju periferni nervi koji oživčavaju celo telo. Kičma se sastoji od pršljenova, a svaki pršljen sa susednim i gore i dole, predstavlja zglob. S obzirom da su pršljenovi po sastavu koštana masa, da ne bi došlo do trenja, između svakog pršljena je smešten po jedan disk koji je od pulpoznog mekanog tkiva, sa funkcijom amortizacije pokreta i sprečavanja trenja koštanih zglobnih površina tela pršljena. Kompaktnost, čvrstina i elastičnost kičme se obezbeđuje ostalim mekim tkivom koje i počinje i završava sa koštane mase pršljenova.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-2

Anatomski prikaz kičmenih pršljenova, diskusi i periferni nervi

NAJČEŠĆE AKTIVNOSTI KOJE UZROKUJU NASTANAK BOLA

Svaka radna ili sportska aktivnost ili aktivnost svakodnevnog života, ukoliko se nepravilno ili naglo izvede ili vremenski dugo traje, može da prouzrokuje bol u lumbalnom delu leđa. Bol se najčešće vezuje za sledeće aktivnosti:

  nepravilno dizanje tereta ma koje težine, gde se trup savija i rotira
  nagli pokret rotacije, savijanja ili rotacije i istezanja trupa
  dugotrajno sedenje
  dugotrajna vožnja automobilom
  dugotrajno hodanje
  dugotrajno stajanje
  loš položaj u toku spavanja
povrede koštano-mišićnog sistema lumbalne regije – traume (najčešće saobraćajni udesi, povrede u toku sportskih aktivnosti…)

SUŠTINSKI RAZLOG NASTANKA LUMBALNOG BOLA

MIŠIĆNA SLABOST KAO POSLEDICA INAKTIVNOSTI

Mišići trupa koji su veza trupa i karlice su: mišići zadnjeg dela leđa (nalaze se pored kičme obostrano – m.m. extensores trunci), glutealni mišići (m.gluteus minimus, medius et maximus), sa prednje strane trupa trbušni mišić (m.rectus abdominis) i fleksor natkolenice (m. iliopsoas), i sa obe strane trupa bočno (m.m.lat. flexores trunci:m.obliquus abdominis ext, m.obliquus abdominis int, m.quadratus lumborum). Lumbalna regija predstavlja mesto gde se trup spaja sa karlicom, a karlica sa nogama i čini jedan od najpokretljivijih delova kičmenog stuba, a u isto vreme je to deo koji trpi najveće opterećenje. Ujedno, to je i mesto gde se nalazi težište čitavog tela ili, tačnije rečeno, njegovo središte. Telo čoveka se u prostoru nalazi u labilnoj ravnoteži koja, da bi se održavala, zahteva konstantnu, preciznu akciju velike grupe mišića. Površina oslonca su stopala, težište tela je najšešće 1 metar od podloge, a kompletno opterećenje težine tela i sile zemljine teže u lumbalnoj kičmi. Mišićna slabost najčešće kao posledicu ima loše posturalno držanje tela i lošu biomehaniku.To je i razlog zbog čega bi trebalo da navedene mišićne grupe budu jake.Stabilnost veze trupa-karlice i nogu proističe iz mišićne mase i snage navedenih mišićnih grupa. Suština telesnog vežbanja, gde je akcenat na stvaranju pelvitrohanteričnog midera, je u što boljoj zaštiti kičme.

MIŠIĆNI DISBALANS

Mišićna snaga pojedinačnih mišića i mišićnih grupa trebalo bi da bude izbalansirana, harmonična i ujednačena.Telo čoveka je simetrično.Preko 640 mišića se nalazi u čovekovom telu. Svaki od tih mišića ima svoju osnovnu funkciju. U svakoj situaciji tela, postoje mišići koji vrše određeni pokret (agonisti) kome se suprostavljaju mišići koji isti taj pokret onemogućavaju/otežavaju (antagonisti).Ukoliko postoji bilo koji mišićni disbalans, mišićni tonus se povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje.

NAJČEŠĆE MEHANIČKE PROMENE NA KIČMI KOJE UZROKUJU LUMBALNI BOL

Spondiloza (spondylosis) – okoštavanje dva ili više susednih pršljenova, kao posledica degenerativnih promena
Spondilolisteza (spondylolisthesis) – pomeranje pršljena put napred u odnosu na susedne pršljenove, kao posledica traume.
Spinalna stenoza (stenosis spinalis) – suženje kičmenog kanala, kao posledica degenerativnih i upalnih procesa na jednom ili više diskusa. Česta je kod starih osoba.
Hernija diska (discus hernia) – pucanje spoljnog omotača diska i ispadanja mekog pulpoznog sadržaja koji čini disk u okolni prostor.
Sindrom piriformisa (Sy. m.piriformis) – mišićni disbalans pelvitrohanterične muskulature vodi pomeranju u zglobu kuka i karlici, čime se provocira mišić piriformis, koji vrši pritisak na išijadični nerv (n.ishiadicus).

KLINIČKA SLIKA

Bol je teško lokalizovati, jer boli cela regija. Bol je najčešće pojasni i kreće se od leve do desne strane glutealne regije lumbo-sakralne kičme. Često se oseti mravinjanje ili oštar bol koji ide iz kičme duž jedne noge (ili obostrano), do sredine butine, lista ili stopala. Ova senzacija je kratkotrajna i veoma je neprijatna.Pacijenti navode i stezanje mišića i osećaj “pečenja” (butina, list) koji može da traje neko vreme. Moguće je da bolovi i ne postoje, ali da je prisutan osećaj nelagodnosti u lumbo-sakralnoj kičmi, koji implicira nesigurnost i nespremnost pacijenta za bilo koju fizičku aktivnost. Telo na bol reaguje tako što zauzima zaštitni, najmanje bolni položaj (antalgičan položaj) koji je uvek i nepravilan.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-3

Trup je najčešće nagnut na jednu stranu, a mišići su u spazmu (grču), tako da su pokreti trupa značajno limitirani. Položaj koji prija je različit i individualan.Najčešće prija tzv.fiziološki položaj na leđima sa savijenim kolenima (urolani veći peškir ili ćebe debljine 20 cm), mada je čest slučaj da prija i položaj na stomaku sa urolanim većim peškirom, koji se postavlja ispod karlice.

Najčešće, pacijent spontano sam pronađe antalgičan (bezbolan) položaj.Koliko god taj položaj bio nefiziološki, u tom trenutku bi trebalo da se primenjuje.Svaka pojava bola je siguran znak tela da nešto ne valja i da bi trebalo nešto da preduzmemo kako bi bol otklonili.

DIJAGNOSTIKA

U poslednjih 30 godina u medicini je značajno uznapredovala dijagnostika. Bitno je ispoštovati redosled dijagnostičkih metoda i krenuti od prostijih ka složenijim, ukoliko za tim ima potrebe. Uspostavljanje dijagnoze započinje uzimanjem anamneze i kliničke slike.

Probleme lumbo-sakralnog bola moguće je dijagnostikovati sledećim dijagnostičkim metodama:

KLINIČKI PREGLED

bolovi-u-donjem-delu-ledja-4

Rendgenski snimak lumbo-sakralnog dela kičme (X- rays)
Kompjuterizovana tomografija (CT) skener – Computed Tomography (CT) Scan
Magnetna rezonanca (MR) – Magnetic Resonance Imaging (MRI)
Elektromišićna neurografija EMNG

TERAPIJA

Odmah po nastanku bola, potrebno je uzeti nešto od analgetka i miorelaksanata.
Bitno je napomenuti da se navedeni lekovi konzumiraju posle jela. Naravno, sve životne aktivnosti bi trebalo ograničiti na najneophodnije. Moguće je, u kućnim uslovima, primeniti i lekovitu glinu na bolno mesto, kao i tople kupke. Aplikacija gline i kupke bi trebalo vremenski da traje 15-30 minuta. Ukoliko bol ne prestane u roku od par dana, obratite se stručnjaku za pomoć.

FIZIKALNA TERAPIJA

Terapija bola fizikalnim procedurama najpribližnija je prirodnim procedurama zbog blagotvornosti i prijatnosti i odsustva agresije. U određivanju fizikalne terapije, značajna je anamneza, dijagnostika, klinički pregled, funkcionalni status..S obzirom da je širok spektar fizikalnih procedura, odabira se najbolja moguća kombinacija fizikalnih procedura. Značajno je napomenuti da ono što prija i daje efekta u lečenju kod jednog pacijenta, ne mora da prija i dâ efekat u lečenju kod drugog pacijenta sa sličnim problemom.

U fizikalnoj terapiji se primenjuju razne vrste zračenja počev od magneto terapije, ultra zvuka, lasera, infra red, kao i struje različite frekvencije i modulacije. Dejstvo aparaturne fizikalne trapije je anelgezija i vazodilatacija, kao i celularno pospešivanje metabolizma.

Primenjuje se elektroforeza leka lokalno na bolno mesto (prokain ili kalijum jodid, 3% rastvor) koristeći pravilo protoka električne energije od pozitivne do negativne elektrode.

Od bezaparaturnih procedura aplikuje se glina i tople kupke (topla pakovanja). Terapeutska masaža i akupresura bolnih mesta i muskulature koja je u spazmu predstavlja sastavni deo fizikalne terapije. U proseku, trajanje fizikalnih procedura u kontinuitetu iznosi 2-3 nedelje.Bitno je ispoštovati kontinuitet terapije.

Fizikalna terapija predstavlja uvodnu proceduru u sistemsko rešavanje problema lumbalnog bola, a to je kineziterapija (medicinske vežbe).

MANIPULATIVNE METODE – KIROPRAKTIKA LUMBALNOG BOLA

Potpuna indikacija za primenu kiropraktike je mišićni disbalans, gde se mišićni tonus povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje i bol. Kiropraktika nema efekta ukoliko postoji mišićni spazam.

Zato, tek posle par dana od započinjanja sa fizikalnim procedurama, koje sem anelgzije imaju i relaksirajuće dejstvo koje pospešuju masaže, kao i medikamentozna terapija, trebalo bi stvoriti preduslove za primenu kiropraktike kao jedne od metoda za odstranjivanje lumbalnog bola.

KINEZITERAPIJSKE PROCEDURE LUMBALNOG BOLA

Sa kineziterapijom (medicinskim vežbanjem) se započinje kada se potpuno otkloni bol. Sistemsko rešavanje lumbalnog bola, kao i prevencija njegovog nastanka, obuhvata kineziterapijske procedure koje su akcentirane na stvaranje mišićne mase i snage pelvitrohanterične muskulature.

Cilj nam je da jaka muskulatura preuzme deo tereta lumbalne kičme.Bitno je napomenuti da ne postoji aktivnost svakodnevnog života koja jača lumbo-sakralne ekstenzore kičme. Isto tako, ne postoji ni sportska aktivnost koja jača mišiće ove regije. To je i najčešći razlog ovih tegoba.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI: Kako zaštiti kičmu i Vežbe za jačanje lumbalne kičme

UKOČIO SAM SE! – bez panike!
PROTOKOL PRAVILNOG POSTUPANJA I SAMOPOMOĆ 

BOLOVI

Bol u leđima, može da bude lokalizovan u vratnoj kičmi, gornjoj trećini trupa, lopatičnoj regiji, između rebara ili u donjem delu leđa. Govorimo o bolovima mekih tkiva, kao i o koštano-mišićnim bolovima.

Bez obzira koja je regija tela zahvaćena bolom, telo reaguje povećanjem mišićnog tonusa koji se isprva lagano diže. Povećanje mišićnog tonusa uvek vodi smanjenoj pokretljivosti telesnih segmenata.

Zato i kažemo: „Ukočio sam se“!

Dizanje tonusa može da ide do spazma mišića bolne regije i grčenja koje se opisuje kao: „ne mogu da se pomerim – potpuno sam ukočen“!

Navedeno stanje dizanja mišićnog tonusa je normalna-fiziološka reakcija organizma koja ograničava pokretljivost telesnih segmenata i time štiti telo od daljeg povređivanja i bola.

ČEKANJE DA SE ZDRAVSTVENI PROBLEM SAM PO SEBI REŠI

Navedena telesna reakcija je pozitivna kao upozorenje i prevencija i upućuje nas na stručnjake koji će vam pomoći. Dakle, samo telo vam kaže da ne čekate, da se vremenom sve vrati u normalu, već je potrebno da zakažete pregled na osnovu kojeg se određuje terapija.

Ukoliko vam se navedena zdravstvena tegoba godinama javlja periodično i ukoliko se do sada sve spontano rešavalo bez adekvatne terapije, već uz samoinicijativnu upotrebu lekova koji su kako ste čuli „nekom pomogli“ u sličnim situacijama, utoliko pre bi trebalo da potražite stručnu pomoć jer zdravstveno stanje može da se iskomplikuje.

KOMPLIKACIJA NELEČENJA, ODSUSTVO ADEKVATNE TERAPIJE I IZGUBLJENO TERAPIJSKO VREME

Ukoliko tegobe duže traju, više od par dana, telo samo po sebi zauzima tzv. ANTALGIČAN položaj – položaj koji najmanje boli i koji je uvek protivan pravilnoj posturi i biomehanici.

Dešava se da antalgija traje i više od par meseci, nekada i godina! U tom slučaju nastaju funkcionalne i strukturalne promene na telesnim segmentima koje impliciraju nastanak novih bolnih tegoba.

Kako vreme prolazi od inicijalne pojave bola, on više nije isti zato što se tegobe multipliciraju i maskiraju i prenose na ostale telesne segmente. Bol se javlja i u drugim telesnim segmentima koji vas nisu boleli.

Suštinski, osnovni bol više nije prvi terapijski cilj u lečenju, već je potrebno da se sve posledice nelečenja i izgubljenog terapijskog vremena prvo prepoznaju i konstatuju, kako bi se napravio novi terapijski plan i program lečenja gde se kao prioritet postavljaju poslednje nastale tegobe koje su uvek praćene bolom i koje predstavljaju najveću tegobu pacijenta u tom trenutku.

Nikako se ne sme zanemariti činjenica da je reč o posledici i komplikaciji nelečenja ili pogrešnog lečenja primarne tegobe i da terapijski zdravstveni problem nije sistemski rešen.

KAKO DA SAM SEBI POMOGNEM

Potpuna indikacija je mirovanje!

Potrebno je da se sve fizičke aktivnosti svedu na minimum kroz bazične – aktivnosti svakodnevnog života (ASŽ).

SVAKA FIZIČKA AKTIVNOST JE KONTRAINDIKOVANA!

KLIN SE KLINOM NE IZBIJA!

Možete da se dodatno povredite i/ili pogoršate
zdravstveno stanje!

Potrebno je da se veći deo dana provede u položajima koji ne provociraju bol i prvom prilikom se obratiti stručnjacima.

Ukoliko niste u mogućnosti da potražite stručnu pomoć, u nastavku vam dajemo savete samopomoći.

Kao prvo, ne paničite i pokušajte da oslušnete vaše telo. Pokušajte da definišete gde vas boli i kako se bol provocira.

Koji su pokreti tela iritantni. Koji položaji i radnje provociraju bol. Proverite da li se bol spušta duž ruku i nogu (konstantno ili periodično).

Proverite da li osećate peckanje i mravinjanje duž ruku i nogu.

Ukoliko nema propagacije bola i mravinjanja i peckanja duž ruku i nogu, ako vas boli prilikom pomeranja bolnog segmenta (glava/vrat, trup), ukoliko se bol provocira sedenjem, stajanjem, ustajanjem iz sedećeg i/ili ležećeg položaja, ako vas boli u grudima, između rebara, kao prvo bi trebalo da izbegavate sve navedeno što vam smeta.

 

Analgetike, tablete, kapsule protiv bolova ne bi trebalo da uzimate na svoju ruku.

Setite se mišićnog tonusa koji je povišen. Kako njega rešiti?

LOKALNA UPOTREBA LEKA I ČIME MASIRATI!

Neizostavni deo terapija koji se odlično pokazao u rešavanju povišenog mišićnog tonusa je masaža.

Preporuka je da se kod navedenih stanja masaža sprovodi pre svega medikamentom, tačnije lekovitim kremama i mastima koje ZAGREVAJU napetu muskulaturu.

Kao masažno sredstvo izostavili smo ulja za masažu zato što kreme i masti koje „zagrevaju bolnu regiju“, imaju svoju lekovitost, prodiru u tkiva i mogu lako da se nabave.

Masaža može da se sprovede i masažnim biljnim uljima. Prodornost u tkiva i lekovitost se zadržavaju, ali izostaje termo efekat zagrevanja.

Masaža najprostijim uljima je krajnje rešenje. Razlog zbog čega je tako je taj što je reč o mineralnim uljima koja nemaju prodornost u tkiva, lepo mirišu jer su parfimisana i služe samo da otklone trenje. U ovu vrstu ulja spadaju skoro sva bebi ulja!

Ulja koja se koriste u terapijske svrhe i zagrevaju su modifikovana i teško mogu da se nabave.

UPOTREBA GELA KOJI GREJE

Osobe koje nemaju mogućnost sprovođenja masaže – utrljavanja kreme ili masti koje greju masirani segment, mogu da koriste razne vrste gelova koji zagrevaju.

Pravilna upotreba gela izostavlja utrljavanje i korišćenje kao masažno sredstvo.

Gelovi se pravilno koriste tako što se nanesu u tankom sloju na bolni – tretirani segment, ne utrljavaju se, već se po nanošenju ostavi da se osuši.

MASAŽA MEDIKAMENTOM

KAKO SPROVESTI MASAŽU

Na bolno mesto je potreno utrljavati kremu ili mast.

To možemo sami da uradimo ili može da to uradi neko umesto nas.

Masažni pokreti bi trebalo da su blagi, ujednačeni i nikako ne bi trebali da provociraju bol.

Da bi masaža bila što prijatnija i svrsishodnija, osoba koja je sprovodi bi trebalo da je krajnje opuštena i ne sme da se plaši da će „nešto da pokvari“.

Isti princip važi i kod sprovođenja samomasaže (vratna, lumbalna kičma i međurebarni mišići).

Položaj iz kog se sprovodi masaža bolne regije određuje sam pacijent.

Svaki položaj koji ne provocira bol a pri tom čini dostupnom bolnu regiju za sprovođenje masaže je odličan položaj!

UTRLJAVANJE KREME ILI MASTI U TRAJANJU OD 10 MINUTA – TELESNI SEGMENTI

 • vratna kičma, trapezasti mišići
 • donji deo leđa – lumbosakralna kičma
 • lopatična regija
 • grudni koš – između rebara

UTRLJAVANJE KREME ILI MASTI U TRAJANJU DO 30 MINUTA

 • leđa – dorzum

ČAJ OD KORENA VALERIJANE

OPUŠTA MIŠIĆE I SMANJUJE BOL!

Kao odlično sredstvo za opuštanje mišića, a samim tim i rešavanju bola, pokazao se čaj od korena valerijane. Valerijana se u prodaji može naći i u obliku kapsula, tableta i vodenog rastvora.

U terapijske svrhe, najbolje se pokazao čaj od korena valerijane.

Preporučena dnevna doza su dve šoljice čaja.

Minimalna doza je jedna šoljica čaja uveče pre spavanja.

OGRANIČENJA UPOTREBE ČAJA OD KORENA VALERIJANE

 • Kontraindikovana je upotreba kod ljudi koji upravljaju motornim vozilima
 • Kontraindikovana je upotreba tokom trudnoće i dojenja

NEŽELJENI EFEKTI

 • Moguće je da kod osoba koje koriste sedative, potencira njihovo dejstvo.

PRIPREMANJE ČAJA

Jednu kašičicu usitnjenog korena preliti sa 150 ml ključale vode i posle 10 minuta procediti. Piti po potrebi nekoliko puta dnevno po šolju čaja.

Kod prisustva propagacije bola duž ruku i nogu i kod peckanja i mravinjanja duž ruku i nogu, potrebno je da se odmah javite stručnjacima.

U navedenom slučaju, ne pokušavajte sami da rešite zdravstveni problem!

ŠTA OČEKIVATI OD PREGLEDA?! KOLIKO TRAJU TERAPIJE? TERAPIJSKA DINAMIKA!

POČETAK TERAPIJA – PROFESIONALNO POSTUPANJE

Prva terapijska faza počinje nakon precizno uzete anamneze, funkcionalnog statusa i napravljenog uvida u medicinsku dokumentaciju, ako je pacijent ima.

Svaka nejasnoća se potkrepljuje upućivanjem na dodatnu dijagnostiku. Tako se stiče jasna slika zdravstvenog stanja pacijenta.

Na osnovu navedenog, počinje se sa izradom plana i programa fizikalnih terapija koje su uvek analgetske, sa ciljem otklanjanja bola, relaksacije i ukoliko postoje lezije perifernih nerava revitalizirajuće.

Minimalan broj navedenih terapija je dve nedelje. Za to vreme je moguće da se prikaže terapijski efekat u punom obimu.

TERAPIJSKA DINAMIKA  – TERAPIJSKI KONTINUITET JE PREDUSLOV TERAPIJSKOG USPEHA

Fizikalne terapije i kineziterapija se sprovode u kontinuitetu – dan za danom. Izostajanje sa terapija predstavlja remećenje u terapijskom toku.

Pravljenje kompromisa sa dolascima pacijenta na svakodnevne terapije otežava lečenje, ne vodi uspehu u lečenju ili ga značajno komplikuje i prolongira.

Pacijent je dužan da sam odluči šta mu je prioritet. Zdravlje ili bilo šta drugo. Ne može da se očekuje da je terapeutu više stalo do zdravlja pacijenta nego njemu samom.

INDIVIDUALNA TERAPIJA - HOLISTIČKA, HUMANA...

SISTEMSKI REŠAVA ZDRAVSTVENE TEGOBE!

TENDENCIJA LEČENJA U CELOM SVETU!

U ovoj prvoj terapijskoj fazi je prilično važno da se svakog dana pažljivo sluša šta pacijent navodi kao tegobe i svaki put kada dođe, terapeut je dužan da pažljivo proveri navode pacijenta, na osnovu kojih, ukoliko ima potrebe iskoriguje već određenu fizikalnu terapiju.

Svaki pacijent je ljudsko biće sa tegobama koje su jedinstvene. Terapijski protokoli su osnova na koju se nadograđuju specifičnosti zdravstvenog stanja. Izostajanje holističkog i individualnog pristupa u lečenju vodi greškama u lečenju i terapijskom neuspehu.

Najčešća terapijska greška je da navedene terapijske korekcije izostaju. Razlog izostajanja najčešće bi trebalo tražiti u velikom broju pacijenata koji bukvalno samo cirkulišu kroz zdravstvenu ustanovu, gde se nema vremena zbog uspostavljenog sistema da se sprovede navedeno.

Umesto toga, u takvim zdravstvenim ustanovama u kojoj bi trebalo da se pacijenti leče tako što se dobijaju terapijski rezultati kod svakog pacijenta, dobijaju se prividi lečenja, zapravo se gubi dragoceno terapijsko vreme.

Zamislite da kupujete nov automobil i da kao drugu opciju imate automobil koji je izrađen po vašoj meri i vašim potrebama. Otprilike, tolika je razlika u pristupu.

Svaka zdravstvena ustanova je limitirana dnevnim brojem pacijenata. Veliki broj pacijenata na dnevnom nivou daje veliku mogućnost greške i vodi terapijskom neuspehu.

Greške u lečenju su svuda moguće. Suština je da se mogućnost greške svede na minimum. Kada dnevno sprovodite terapije velikom broju pacijenta, mogućnost nastanka greške je mnogo izvesniji.

Administrativno gledano, veliki broj pacijenta je zbrinut protokolima lečenja koji se isključivo sprovode. Jednom ordinirana terapija se uglavnom ne menja 2-3 nedelje. Administrativno je sve pokriveno. Administrativno nije napravljena terapijska greška. Administrativno je urađeno sve što treba. Da li je to dovoljan razlog dolaska na lečenje?

Svakog terapijskog dana, ni jedan pacijent nije isti. Trebalo bi ga saslušati i proveriti šta govori.

Određena terapija danas je adekvatna uglavnom danas! Teško da može da bude adekvatna za 2 do 3 nedelje. To je i jedan od razloga terapijskog neuspeha.

Posvećenost, znanje i iskustvo su ključ uspeha i u lečenju.

NEETIČAN I OLAK PRISTUP U LEČENJU

VODITE RAČUNA KOME POKLANJATE POVERENJE U LEČENJU

Prilično je učestalo da se od strane lekara specijalista, najčešće ortopeda i neurologa, kojima su pacijenti sa gore navedenim tegobama poklonili poverenje da usmeni komentar i preporuka, neretko i napiše u izveštaju da će se zdravstveni problem rešiti tako što se pacijentima preporučuje „da se ide na bazen i pliva“ da se „ide kući i rade vežbe“ koje će mu neko već  pokazati, a pacijent će to da zapamti i onda je potrebno samo da ih „radi kod kuće“.

Neretko i sami lekari specijalisti bivaju demonstratori „vežbi“ u ordinacijama gde ordiniraju, gde uplašenim pacijentima izvode sve samo ne ono što se od njih očekuje.

Od takvih „stručnjaka“ bi trebalo svaki pacijent da se čuva i da ako dođe u takvu situaciju promeni ordinarijusa, neretko i ustanovu.

Hipokrat

U praksi se pokazalo da je nemoguće sprovoditi kineziterapiju bez stručnog vođenja terapeuta. Naravno pod uslovom da su plan i program lečenja adekvatni.

Kineziterapija – medicinsko vežbanje, potpuno se razlikuje od bilo kojeg drugog vežbanja koje može da se vidi u teretanama, fitnesima, na jogi, takmičarskim i borilačkim sportovima…

Da bi se čovek bavio sportom trebalo bi da je zdrav!

Kao takav ima potponu drugu početnu poziciju od nekog kome se sprovodi kineziterapija kojom bi trebalo da dosegne nešto što se zove zdravlje i time izjednačio sa nekim ko se bavi sportom.

Tako je i sa bazenom. Dakle, bazen je pomoćno sredstvo u kineziterapiji, a ne sistemsko rešenje i zamena za kineziterapiju. Isto je i sa medicinskim pomagalima.

SISTEMSKO REŠENJE ZDRAVSTVENOG PROBLEMA

KINEZITERAPIJA – MEDICINSKO VEŽBANJE

Kada se bol otkloni i mišićni tonus dovede u fiziološku normu, kada prestane sa senzacijama peckanja i mravinjanja duž ruku i nogu, počinje se sa sistemskim rešavanjem zdravstvenog problema primenom medicinskog vežbanja – kineziterapijom.

Plan i program kineziterapije se izrađuje na osnovu prvog pregleda gde je uzet precizan funkcionalni status koji bi trebalo da obuhvati precizno uzete amplitude pokreta telesnih pokreta, mišićni test, procenu posture, biomehanike, prisustvo deformiteta tela…

Prva kineziterapijska faza ima za cilj vraćanje fizioloških amplituda pokreta primenom vežbi istezanja skraćenih mišića. Ujedno se započinju i vežbe jačanja slabe muskulature.

Navedena faza kineziterapije se najčešće sprovodi dve nedelje u kontinuitetu.

U toku prvih par dana prve terapijske faze za očekivati je prisustvo terapijske reakcije u smislu postojanja blage upale mišića. Navedena tegoba prolazi za dva dana.

Druga kineziterapijska faza ima za cilj jačanje slabih mišića i mišićnih grupa. Najčešće se sprovodi dve nedelje u kontinuitetu.

Treća kineziterapijska faza je ujedno i završna. Ima za cilj testiranje celog tela kroz setove kineziterapijskih vežbi dodatnog jačanja, istezanja, napora…

Najčešće se sprovodi dve nedelje u kontinuitetu.

Kineziterapijske procedure u prvoj i drugoj fazi se dopunjuju nekom od fizikalnih procedura.

Završetkom treće kineziterapijske faze proces lečenja i rehabilitacije pacijenta je sistemski završen.

Uspešnost terapija se meri vraćanjem svih životnih i sportskih aktivnosti u skladu sa

potrebama i godinama u kojima se pacijent nalazi, naravno, bez bola.

Comments

 • Dragan

  DraganMay 15, 2021 at 11:49 pm

  Poštovani

  Godište 1970, visina 195 cm (toliki sam bio i sa 14 god i sa 62 kg), težina 105kg.
  – Cervikalni deo kičme degenerativne promene (sa bolovima u prednjem delu glave).
  – Torokalni deo skolioza (sa bolovima u rebrima na mahove, ako je od toga).
  – Lumbalni deo takođe skolioza. Na sve to sužen kanal L5S1. U lumbalnom delu imam konstantne bolove osim kad primam injekcije.
  – Na sve to artrozna kolena i želudačna kila.
  – Kukove nisam snimao nikada, jednostavno nemam snage i za to!
  Hobi mi je u zadnjih 20 godina pešaćenje po 10-15 km dnevno.Pokušao sam i sa mirovanjem, tad sam još ukočeniji. U utorak idem kod fizijatra sa ovim rendgenskim nalazima ali sam baš psihički ubijen. Ne znam ni šta bih Vas pitao. Ako imate neki savet, bio bih Vam zahvalan!

  • nikawp

   nikawpMay 16, 2021 at 10:21 am

   Poštovani Dragane,
   Veliko ohrabrenje i najveća vrednost svega što ste naveli u poslednjem pasusu je da ne želite više da živite tako!
   Suštinski je najvažnije da sve može da se terapijski reši uz dobar odabir ko će da vam sprovodi terapije.
   Rado ćemo da vam pomognemo.
   Dobrodošli!

 • Dragana Mitic

  Dragana MiticMay 15, 2021 at 9:49 am

  Poštovanje,imam problem sa lumbalnim delom ledja.Bolovi su svakodnevni spušta se na desnu nogu imam osećaj peckanja,trnjenja i mravljenja.Ne odgovara mi ni jedan položaj,ni kada sedim,ni kada dugo stojim ni kada ležim a radim u trgovini i po ceo dan sam na nogama..pod tim bolovima.Na fizikalnoj su mi rekli da imam isijas desne strane koji se spušta duz desne noge i spondilozu desne strane,takođe su mi preporučili da uradim magnetnu rezonancu da se ustanovi tačan uzrok.Molim vas za mišljenje i hvala Vam unapred.

  • nikawp

   nikawpMay 16, 2021 at 10:25 am

   Poštovani Dragane,
   Iz vašeg opisa zaključujem da je reč o desnostranoj lumboišialgiji.
   Primenom analgetskih fizikalnih terapija, trebalo bi da se rezultat dobije u prvih 10 sprovedenih terapija.
   MR LS kičme je protokolarna dijagnostika.
   Obzirom da vam nisu pomogli, promenite ustanovu gde se lečite.

 • Hodak Sladjana

  Hodak SladjanaMarch 21, 2021 at 2:37 am

  Poštovanje
  Tacno pre mesec dana sam podigla prilicno tezak “teret” usled čega se pojavio da opisem kao snažan grč sa leve strane straznjice te se spustio bol do stopala i sva bol mi se vratila ka gore do ruku,usled cega sam osetila slabost u rukama.Da ne ispustim “teret” ni sama ne znam sta sam uradila sa nogama kao da sam se ukopala i okrenula da bi spustila “teret”.Sada osecam bol duž unutrasnje strane leve noge od zadnjice ka listu.Bol se i dok hodam,kad sedim bol je veci.U stojecem polozaju kad odignem nogu od poda takodje bol.Čak kad me ne boli a nakašljem se onda sevaju varnice,kad kinem sto je iznenada tad sevne kroz nogu.Molim vas za pomoc,nisam isla kod lekara,sve mislim proći će

  • nikawp

   nikawpMarch 21, 2021 at 7:14 pm

   Poštovana Slađana,
   Predlažem vam da uradite MR LS kičme. Iz vašeg opisa, siguran sam da je reč o levostranoj lumboišijalgiji.
   Mišljenja sam i da je reč o polydiskopatiji LS što će pokazati MR snimak.
   Svakako da vam savetujem da čim pre započnete analgetske i relaksirajuće, kasnije revitalizirajuće terapije.
   Kasnije kineziterapija.

 • Sara

  SaraMarch 5, 2021 at 5:22 pm

  Postovani !
  Malo ce duzi tekst biti jer povijest bolesti traje vec vise od 2 godine ! 26 godina imam, nikada ranije nisam imala problema sa kicmom, pocelo je sve nakon spontanog pobacaja koji se dogodio prije 2 i pol godine. Posto sam bila vec u 4 mjesecu trudnoce i beba se nazalost nije razvila morala sam na kiretazu pod anestezijom. Nakon obavljene kiretaze, 2 dana nisam mogla ustati iz kreveta od bolova u donjem dijelu kicme. Pomislili smo svi da me propuh zakacio, jer je bilo ljeto i svi su prozori bili otvoreni. Kako bol nije prestajala, otisla sam kod svoga ljecnika koji je pomislio da nije nesto ostalo u stomaku od bebe pa da mi se to nije odrazilo na kicmu zbog upale. Obavila sam hitnu magnetnu rezonancu abdomena gdje je sve bilo okay. Zbog bolova dobila sam recept za fizikalnu terpiju uz medikamente za bolove, koji su djelovali samo privremeno! Nakon obavljene megnetne kicme ustanovili su mi kronicnu osteochondrose. Slucajno sretnem naseg doktora ginekologa (nalazim se u Njemackoj) koji mi objasnjava da je mogucnost da su me prilikom kiretaze ostetili jer prilikom kiretaze doslovno zena ´´visi´´ na operacijonalonom stolu.
  Sve te muke, bolove i sve terapije prolazim i nista mi nije pomoglo.
  Prije 14 dana po drugi puta me na ulici voze u kolima hitne pomoci jer ako napravim poglesan korak, ili dignem nesto tesko ukoci me i ne mogu se ispraviti. Napravila sam novu magnetnu gdje se ustanovilo da su mi L4 i L5 odvojeni jedan od drugog pola centimetra, znaci jedan je udubljen, i ortoped me savjetuje da operiram, gdje bi mi ugradili sarafe (laicki receno ).
  Odlazim drugom ortopedu koji mi potvrdjuje da moj problem samo operacijom mogu rijesiti. Posto sam mlada, puna zivota i ispred sebe imam tek zivot, imam veliki strah ! Svako misljenje mi je dobro doslo. Razgovarajuci sa ljudima svi me savjetuju da porazgovaram sa nasim doktorima jer su se u puno slucajeva pokazali strucnije nego Njemci. Voljela bih da mi odgovorite i da cujem i vase misljenje. Bolovi su nesnosivi vise, pocela sam biti jako depresivna i nervozna, jer dok sam u pokretu sve je u redu, kako sjednem ili legnem imam ogromne bolove prilikom ustanja i to je vise za poluditi.

  Hvala Vam unaprijed ! Srdacan pozdrav ! 🙂

  • nikawp

   nikawpMarch 5, 2021 at 5:49 pm

   Poštovana Saro,
   Koliko sam shvatio, imate spondylolistesis L4-L5.
   Kako god. Svakako ste u pravu kada se preispitijuete pred situacijom koja je svršen čin od strane ortopeda.
   Ali nije tako! Svakako bi trebalo dati šansu fizikalnim terapijama!Fizikalna i kineziterapija vam slede i posle eventualne operacije.
   Verujte da svakog dana imamo pacijente sa sličnim tegobama.
   Naravno, rezultati bi trebalo da budu primetni kao i pravac u kom ide fizikalna terapija, u prvih 10 terapijskih dana.
   Pre toga klinični pregled, precizno ordinirana terapija i rezultat je tu.
   Pažlji odaberite kome poklanjate poverenje.

 • Novica

  NovicaFebruary 10, 2021 at 4:03 pm

  Postovani vise od dva meseca imam bolove u donjem delu leđima karlici kukovima nogama. Dijabeticar sam na insuliu (pod kontrolom). Lekar mi je prepisao infekcije koktele ali nista bolje. Dobijam uput za ortopeda,snimak kukova. Ortoped kaze da nisu problem kukovi vec kicma porrebno uraditi MR kicme MR nalaz:Nacinjeni su t1w. T2w konoralni tomogrami ls kicmenog stuba. Kaoi t2w/pdw transvrzalni regije intervertebralnih prostora l3—l4.l4-l5 i l5-s1. Na nivou l3-l4 obostrano dorzolateralno uocava se protruzija i.v.diskusbez bitnije kompresije naduralnu vrecu. Dorzolateralno levo prisutna jeanularna ruptura fubroznog prstena. Desni intraforminalni prostor je suzen sa znacima diskradikularnogkontakta. Naostalimprikaznim i.v nivoima nema prtruzije ihermijecije i.v.diskusa.Nema komprrsije na duranu vrecu. Korenovi spinalnih nerava su slobodni. Završetak.medularnog konusa je u visini l1 prsljenskog tela. Intrspinalno nema vidljivih ekspanzivnih promena.ni destruktivnih intraosealno. Zakljucak:Protrusio i.v.L3-L4. Spondylosis vertebrae lumbalis incipiens… Pregled kod neurologa i Neurohirurga sa njihovim terapijama nisu pomogli Molim vas sta da radim i dalje lmam iste bolove i probleme sa hodanjem i posle dva meseca Unapred hvala Novica Kragujevac

  • nikawp

   nikawpFebruary 10, 2021 at 9:44 pm

   Poštovani Novice,
   Savetujem vam da ne gubite više vreme i da započnete analgetske fizikalne terapije. Ukoliko je terapija dobra, rezultat će biti primetan već u prvih 10 dana.
   Uz fizikalne terapije može da se ordinira i medikamentozna terapija.
   Po otklanjanju bola, započinje se kineziterapija – medicinsko vežbanje. To je ujedno i sistemsko rešenje.
   Kineziterapija se sprovodi u prisustvu terapeuta.
   Ukoliko nema rezultata u lečenju, promenite terapeuta, ustanovu.

 • Gordana

  GordanaFebruary 9, 2021 at 10:08 am

  Poštovani,

  U poslednjih pola godine povremeno (mada sve češće) imam osećaj ukočenosti i kratkotrajnog bola u donjem delu leđa nakon ustajanja iz sedećeg položaja. Bol traje otprilike koliko mi treba da se ispravim odnosno “uspravim” iz te ukočenosti. U početku su se ovi problemi javljali nakon dugotrajnog sedenja, a sada često i nakon kratkotrajnog sedenja. Nakon što savladam ukočenost još vrlo kratko imam bolove u donjem delu leđa i onda se oni povlače. Da li ima razloga za zabrinutost i da li je potrebno uraditi neku dijagnostiku? Napominjem da nisam sportski tip, imam 35 godina.

  • nikawp

   nikawpFebruary 10, 2021 at 7:01 am

   Poštovana Gordana,
   Iz vašeg opisa, pretpostavljam da je tegoba posledica inaktivnosti.
   Pretpostavljam je pelvitrohanterična muskulatura slaba te da su bolovi mekih tkiva.
   Za početak vam ne savetujem dodatnu dijagnostiku već da zakažete klinički pregled i uzimanje funkcionalnog statusa.
   U ovom trenutku vam savetujem da usvojite zaštitne položaje i pokrete
   https://www.nika.rs/kako-zastititi-kicmu/
   i na taj način zaštitite kičmu.
   Suprotno, bez početka lečenja, navedeno stanje može da se iskomplikuje.

 • Aleksandar Prćić

  Aleksandar PrćićJanuary 17, 2021 at 4:52 pm

  24.12.bol u leđima koji se spusta u desnu nogu. 7 injekcija koktel i situacija je bolja ali malko duži hod i noga malko boli u unutrašnjoj strani butine. Radim vežbe za jačanje leđnih mišića, i pijem vitamin b. Zanima me kolko treba vremena da prođe ovaj bol koji je ponavljam jako mali ali smeta.

  • nikawp

   nikawpJanuary 18, 2021 at 7:23 am

   Poštovani Aleksandre,
   Kineziterapija, vežbe, se ne rade dok postojie bolovi.
   Očito da je reč o lumboišialgiji koja je sada kada je reč o bolovima, kupirana.
   Stanje nije realno i trebalo bi ga iskoristiti za sprovođenje analgetskih i revitalizirajućih fizikalnih procedura, po prestanku bolova i kineziterapiju.

 • Vlastimir

  VlastimirJanuary 14, 2021 at 12:03 pm

  Imam bolove u donjem delu ledja i trnjenje nogu kod duzeg hodanja ili stajanja. u fazi mirovanja skoro da nemam problema.Isao sam na terapije struje, magneta struje, imam 65 godina prosle godine sam isao na magnetnu rezonansu i nalaz je sledeci. Pregledom se uocava ispravljena fizioloska lordoza,uz pocetnu dekstrokonveksnu skoliozu.Visinski promer prikazanih korpusa prsljena globalnoje ocuvan.Na prikazanim kostima nema znakova edema kostne srzi,preloma,zapaljenskog niti neoplasticnog procesa.Nema sekundarnih depozita na kostima niti drugih infiltrtivnih promena.Serijski degenerativne promene pokrovnih ploca i faseta od L5 do L1 nivoa.U nivou L4 postoje znaci pocetne antekorporalne spondilolisteze degenerativne etiologije.Urodjeno kratki pedikli obostrano serijski od L4 do L2 prsljena.U nivou L5 postoje degenerativne promene diska sa znacima pocetne siroke protruzije diska centralno i obostrano paarcentralno, bez kompromitacije korena nerava kako u lateralnim receusima tako ni foraminalno.Nema znacajne stenoze spinalnog kanala.U nivou L4 siroka protruzija diska centralno sa ekstenziom u oba foramena.Postoji kompresija na duralnu vrecu i oba recesusa sa korenima L5 uz apsolutnu stenozu spinalnog kanala cemu znacajno doprinose degenerativne hipertroficne promene faseta,zadnja epiduralna lipomatoza.Stenoza je potencirana spondilolistezom.Postoji ekstenzija diska obostrano foraminalno uz kompromitaciju oba korena L4 od strane kompleksa diskosteofit.Foraminostenoza je potencirana spondilolistezom.U nivou L3 siroka protruzija diska centralno sa ekstenziom u oba foramena.Postoji kompresija na duralnu vrecu i oba recesusa sa korenima L4 uz apsolutnu stenozu spinalnog kanala cemu dopronose degenerativne hipertroficne promene faseta koje komprimujumobostrano zadnje aspekte lateralnih recesusa sa korenima L4.Ekstenzija diska obostrano foraminalno uz kompromitaciju oba korena L3 od strane kompleksa disk osteofit.U nivou L2 siroka protruzija diska centralno i obostrano paracentralno.Postoji kompresija na duralnu vrecu i oba recesusa sa korenima L3 uz takodje apsolutnu stenozu spinalnog kanala cemu doprinose degenerativne hipertroficne promene faseta.Ekstenzija diska obostrano foraminalno uz kompromitaciju oba korena L2.U nivou L1 postoje degenerativne promene diska sa znacima pocetne siroke protruzije diska centralno i obostrano pasrcentralno, bez znacajne kompromitacije korena nerava kako u lateralnim recesusima tako ni foraminalno.Nema znacajne stenoze spinalnog kanala.Konus medularis je normalne morfologije i insercije u nivou diska L1.Vidjeni prekonalni segment medule spinalis je normalne morfologije.Izvinjavam se na malo duzom porukom ali hteo sam da vam iznesem kompletan nalaz sa magnetne rezonanse.Udaljen sam od Beograda oko 50 kilometra.Dali moze neka banja ili terapija da mi pomogne Pozdrav

  • nikawp

   nikawpJanuary 15, 2021 at 6:25 am

   Poštvani Vlastimire,
   Navedene tegobe su suštinski posledica spondilolisteze, što je dovelo do stenoze spinalnog kanala.
   Indikovane su analgetske i relaksirajuće fizikalne terapije u prvoj fazi do prestanka bola, kao uvod u kineziterapiju (sistemsko rešenje).
   Vaše lečenje i rehabilitacija bi trebalo da traje 2-3 meseca u kontinuitetu.
   Odlazak u banju je limitiran boravkom od 3 nedelje maksimalno!
   Probajte negde drugde da se lečite.

   • Vlastimir

    VlastimirJanuary 15, 2021 at 8:00 am

    Ja bolove nemam kod sedenja,lezanja par koraka ali kod duzeg stajanja i hodanja krece trnjenje obe noge od stopala pa navise do straznjice i moram da sednem.

   • nikawp

    nikawpJanuary 15, 2021 at 6:15 pm

    Poštovani Vlastimire,
    Koja aktivnost ili mirovanje su uzrok pojave bola, sa rezultatima funkcionalnog statusa su smernice za određivanje adekvatne terapije.
    Promenite ustanovu gde se lečite i budite strpljivi.

 • Jelena

  JelenaNovember 21, 2020 at 2:55 am

  Poštovani,
  Već dugo mučim sebe time što trpim bolove u leđima, nekada su učestali a nekada i nisu. Trenutno me ne bole leđa ali me boli cela leva noga, najjači bol mi je u stopalu koji se do sada nije javljao, zatim ispod zadnjice i iza kolena. Dešavalo se ranije da me ukoči u vratu takođe sa leve strane, a pre određenog vremena počeli su da me bole prsti na rukama. Lekar opšte prakse mi je rekao da se javim reumatologu dok mi je on rekao da to nije slučaj za njega i da bi trebalo da se javim neurologu.

  • nikawp

   nikawpNovember 21, 2020 at 8:37 am

   Poštovana Jelena,
   First thing first. Uradite prvo dijagnostiku.
   Predlažem vam da prvo uradite EMNG donjih i gornjih ekstremiteta, nakon čega će se odlučiti da li da radite MR LS i/il MR C.
   Možete da uradite i lab. analize reuma faktora.
   U svakom slučaju, kakvi god da su nalazi dijagnostike,
   potrebno je čim pre da se započnu analgetske fizikalne terapije koje se određuju na osnovu terapeutskog funkcionalnog statusa.
   Pretpostavka je da je najveći problem sa lumboišijalgijom koju bi terapijski trebalo rešiti.
   Bol ne smete da trpite!

 • Enes

  EnesOctober 5, 2020 at 7:09 am

  Postovani, uradio sam MR lumbalnog dela I nalaz je sledeci:
  Pregledom se uočava redukovana lumbalna fiziološka lordoza sa očuvanim visinskim promerima pršljenskih tela ,umerenim suženjem I.V. prostora L5 ,početnom degeneracijom L5 diska.

  ZAKLJUČAK:MR nalaz ukazuje na obostrano umereno diskalno suženje nervnih recesusa u nivou I.V. prostora L5.
  Molim Vas za misljenje?
  Pozdrav

  • nikawp

   nikawpOctober 6, 2020 at 5:54 am

   Poštovani Enese,
   Uopšteno, degenerativne promene na kičmenom stubu počinju da se dešavaju od 25. godine života.
   Značajno za dalje terapijsko postupanje je naravno i vaša lična anamneza.
   Pod predpostavkom da imate bolne tegobe zbog čega ste i uradili MR LS, savetujem vam da započnete analgetske Fth. kasnije
   Kth. gde bi ojačaji pelvitrohanteričnu muskulaturu.

   • Enes

    EnesDecember 23, 2020 at 6:24 pm

    Postovani, prihvatio sam Vas savet da pocnem sa jacanjem donjeg dela ledja pomocu vezbi koje ste preporucili i rezultati su odlicni. Mozda da je ostalo jos 20% ili manje bola. Zanima me da li treba napraviti bar jednu pauzu nedeljno od vezbi ili vezbati svaki dan?

   • nikawp

    nikawpDecember 23, 2020 at 11:17 pm

    Poštovani Enese, bravo!
    Preporuka je da se jedan dan u nedelji odmarate.
    Isto tako, navedeni set vežbi radite naredne 3 nedelje u kontinuitetu sa navedenom jednodnevnom pauzom.
    Nakon toga nastavite sa četiri ternina nedeljno, narednih 10 dana.
    Potom 3 termina, takođe 10 dana i na kraju vam ostaju dva termin nedeljno koje bi trebalo da radite kao prevencija ceo život.

 • 1 44 45 46 47

Leave Your Comments