bolovi-u-donjem-delu-ledja

BOLOVI U DONJEM DELU LEĐA

Diskus hernija, spondiloza, spondilolisteza, spinalna stenoza, sindrom piriformisa
Pojava bola u donjem delu leđa (lumbo-sakralni deo) je učestala i može da se desi u svakom uzrastu, a najčešće se javlja od 25. godine života.

ZNAČAJ KIČME

Značaj kičme je višestruk. U ovom slučaju, pomenućemo da kičma štiti kičmenu moždinu od povređivanja. Istovremeno, kičma daje čvrstinu i potporu telu.Iz glave, gde je smešten mozak, kao deo centralnog nervnog sistema, nastavlja se kičmena moždina koja prolazi kroz kičmeni kanal.Kičmeni kanal sačinjavaju koštani otvori u svakom pršljenu. Iz kičme se dalje granaju periferni nervi koji oživčavaju celo telo. Kičma se sastoji od pršljenova, a svaki pršljen sa susednim i gore i dole, predstavlja zglob. S obzirom da su pršljenovi po sastavu koštana masa, da ne bi došlo do trenja, između svakog pršljena je smešten po jedan disk koji je od pulpoznog mekanog tkiva, sa funkcijom amortizacije pokreta i sprečavanja trenja koštanih zglobnih površina tela pršljena. Kompaktnost, čvrstina i elastičnost kičme se obezbeđuje ostalim mekim tkivom koje i počinje i završava sa koštane mase pršljenova.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-2

Anatomski prikaz kičmenih pršljenova, diskusi i periferni nervi

NAJČEŠĆE AKTIVNOSTI KOJE UZROKUJU NASTANAK BOLA

Svaka radna ili sportska aktivnost ili aktivnost svakodnevnog života, ukoliko se nepravilno ili naglo izvede ili vremenski dugo traje, može da prouzrokuje bol u lumbalnom delu leđa. Bol se najčešće vezuje za sledeće aktivnosti:

  nepravilno dizanje tereta ma koje težine, gde se trup savija i rotira
  nagli pokret rotacije, savijanja ili rotacije i istezanja trupa
  dugotrajno sedenje
  dugotrajna vožnja automobilom
  dugotrajno hodanje
  dugotrajno stajanje
  loš položaj u toku spavanja
povrede koštano-mišićnog sistema lumbalne regije – traume (najčešće saobraćajni udesi, povrede u toku sportskih aktivnosti…)

SUŠTINSKI RAZLOG NASTANKA LUMBALNOG BOLA

MIŠIĆNA SLABOST KAO POSLEDICA INAKTIVNOSTI

Mišići trupa koji su veza trupa i karlice su: mišići zadnjeg dela leđa (nalaze se pored kičme obostrano – m.m. extensores trunci), glutealni mišići (m.gluteus minimus, medius et maximus), sa prednje strane trupa trbušni mišić (m.rectus abdominis) i fleksor natkolenice (m. iliopsoas), i sa obe strane trupa bočno (m.m.lat. flexores trunci:m.obliquus abdominis ext, m.obliquus abdominis int, m.quadratus lumborum). Lumbalna regija predstavlja mesto gde se trup spaja sa karlicom, a karlica sa nogama i čini jedan od najpokretljivijih delova kičmenog stuba, a u isto vreme je to deo koji trpi najveće opterećenje. Ujedno, to je i mesto gde se nalazi težište čitavog tela ili, tačnije rečeno, njegovo središte. Telo čoveka se u prostoru nalazi u labilnoj ravnoteži koja, da bi se održavala, zahteva konstantnu, preciznu akciju velike grupe mišića. Površina oslonca su stopala, težište tela je najšešće 1 metar od podloge, a kompletno opterećenje težine tela i sile zemljine teže u lumbalnoj kičmi. Mišićna slabost najčešće kao posledicu ima loše posturalno držanje tela i lošu biomehaniku.To je i razlog zbog čega bi trebalo da navedene mišićne grupe budu jake.Stabilnost veze trupa-karlice i nogu proističe iz mišićne mase i snage navedenih mišićnih grupa. Suština telesnog vežbanja, gde je akcenat na stvaranju pelvitrohanteričnog midera, je u što boljoj zaštiti kičme.

MIŠIĆNI DISBALANS

Mišićna snaga pojedinačnih mišića i mišićnih grupa trebalo bi da bude izbalansirana, harmonična i ujednačena.Telo čoveka je simetrično.Preko 640 mišića se nalazi u čovekovom telu. Svaki od tih mišića ima svoju osnovnu funkciju. U svakoj situaciji tela, postoje mišići koji vrše određeni pokret (agonisti) kome se suprostavljaju mišići koji isti taj pokret onemogućavaju/otežavaju (antagonisti).Ukoliko postoji bilo koji mišićni disbalans, mišićni tonus se povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje.

NAJČEŠĆE MEHANIČKE PROMENE NA KIČMI KOJE UZROKUJU LUMBALNI BOL

Spondiloza (spondylosis) – okoštavanje dva ili više susednih pršljenova, kao posledica degenerativnih promena
Spondilolisteza (spondylolisthesis) – pomeranje pršljena put napred u odnosu na susedne pršljenove, kao posledica traume.
Spinalna stenoza (stenosis spinalis) – suženje kičmenog kanala, kao posledica degenerativnih i upalnih procesa na jednom ili više diskusa. Česta je kod starih osoba.
Hernija diska (discus hernia) – pucanje spoljnog omotača diska i ispadanja mekog pulpoznog sadržaja koji čini disk u okolni prostor.
Sindrom piriformisa (Sy. m.piriformis) – mišićni disbalans pelvitrohanterične muskulature vodi pomeranju u zglobu kuka i karlici, čime se provocira mišić piriformis, koji vrši pritisak na išijadični nerv (n.ishiadicus).

KLINIČKA SLIKA

Bol je teško lokalizovati, jer boli cela regija. Bol je najčešće pojasni i kreće se od leve do desne strane glutealne regije lumbo-sakralne kičme. Često se oseti mravinjanje ili oštar bol koji ide iz kičme duž jedne noge (ili obostrano), do sredine butine, lista ili stopala. Ova senzacija je kratkotrajna i veoma je neprijatna.Pacijenti navode i stezanje mišića i osećaj “pečenja” (butina, list) koji može da traje neko vreme. Moguće je da bolovi i ne postoje, ali da je prisutan osećaj nelagodnosti u lumbo-sakralnoj kičmi, koji implicira nesigurnost i nespremnost pacijenta za bilo koju fizičku aktivnost. Telo na bol reaguje tako što zauzima zaštitni, najmanje bolni položaj (antalgičan položaj) koji je uvek i nepravilan.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-3

Trup je najčešće nagnut na jednu stranu, a mišići su u spazmu (grču), tako da su pokreti trupa značajno limitirani. Položaj koji prija je različit i individualan.Najčešće prija tzv.fiziološki položaj na leđima sa savijenim kolenima (urolani veći peškir ili ćebe debljine 20 cm), mada je čest slučaj da prija i položaj na stomaku sa urolanim većim peškirom, koji se postavlja ispod karlice.

Najčešće, pacijent spontano sam pronađe antalgičan (bezbolan) položaj.Koliko god taj položaj bio nefiziološki, u tom trenutku bi trebalo da se primenjuje.Svaka pojava bola je siguran znak tela da nešto ne valja i da bi trebalo nešto da preduzmemo kako bi bol otklonili.

DIJAGNOSTIKA

U poslednjih 30 godina u medicini je značajno uznapredovala dijagnostika. Bitno je ispoštovati redosled dijagnostičkih metoda i krenuti od prostijih ka složenijim, ukoliko za tim ima potrebe. Uspostavljanje dijagnoze započinje uzimanjem anamneze i kliničke slike.

Probleme lumbo-sakralnog bola moguće je dijagnostikovati sledećim dijagnostičkim metodama:

KLINIČKI PREGLED

bolovi-u-donjem-delu-ledja-4

Rendgenski snimak lumbo-sakralnog dela kičme (X- rays)
Kompjuterizovana tomografija (CT) skener – Computed Tomography (CT) Scan
Magnetna rezonanca (MR) – Magnetic Resonance Imaging (MRI)
Elektromišićna neurografija EMNG

TERAPIJA

Odmah po nastanku bola, potrebno je uzeti nešto od analgetka i miorelaksanata.
Bitno je napomenuti da se navedeni lekovi konzumiraju posle jela. Naravno, sve životne aktivnosti bi trebalo ograničiti na najneophodnije. Moguće je, u kućnim uslovima, primeniti i lekovitu glinu na bolno mesto, kao i tople kupke. Aplikacija gline i kupke bi trebalo vremenski da traje 15-30 minuta. Ukoliko bol ne prestane u roku od par dana, obratite se stručnjaku za pomoć.

FIZIKALNA TERAPIJA

Terapija bola fizikalnim procedurama najpribližnija je prirodnim procedurama zbog blagotvornosti i prijatnosti i odsustva agresije. U određivanju fizikalne terapije, značajna je anamneza, dijagnostika, klinički pregled, funkcionalni status..S obzirom da je širok spektar fizikalnih procedura, odabira se najbolja moguća kombinacija fizikalnih procedura. Značajno je napomenuti da ono što prija i daje efekta u lečenju kod jednog pacijenta, ne mora da prija i dâ efekat u lečenju kod drugog pacijenta sa sličnim problemom.

U fizikalnoj terapiji se primenjuju razne vrste zračenja počev od magneto terapije, ultra zvuka, lasera, infra red, kao i struje različite frekvencije i modulacije. Dejstvo aparaturne fizikalne trapije je anelgezija i vazodilatacija, kao i celularno pospešivanje metabolizma.

Primenjuje se elektroforeza leka lokalno na bolno mesto (prokain ili kalijum jodid, 3% rastvor) koristeći pravilo protoka električne energije od pozitivne do negativne elektrode.

Od bezaparaturnih procedura aplikuje se glina i tople kupke (topla pakovanja). Terapeutska masaža i akupresura bolnih mesta i muskulature koja je u spazmu predstavlja sastavni deo fizikalne terapije. U proseku, trajanje fizikalnih procedura u kontinuitetu iznosi 2-3 nedelje.Bitno je ispoštovati kontinuitet terapije.

Fizikalna terapija predstavlja uvodnu proceduru u sistemsko rešavanje problema lumbalnog bola, a to je kineziterapija (medicinske vežbe).

MANIPULATIVNE METODE – KIROPRAKTIKA LUMBALNOG BOLA

Potpuna indikacija za primenu kiropraktike je mišićni disbalans, gde se mišićni tonus povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje i bol. Kiropraktika nema efekta ukoliko postoji mišićni spazam.

Zato, tek posle par dana od započinjanja sa fizikalnim procedurama, koje sem anelgzije imaju i relaksirajuće dejstvo koje pospešuju masaže, kao i medikamentozna terapija, trebalo bi stvoriti preduslove za primenu kiropraktike kao jedne od metoda za odstranjivanje lumbalnog bola.

KINEZITERAPIJSKE PROCEDURE LUMBALNOG BOLA

Sa kineziterapijom (medicinskim vežbanjem) se započinje kada se potpuno otkloni bol. Sistemsko rešavanje lumbalnog bola, kao i prevencija njegovog nastanka, obuhvata kineziterapijske procedure koje su akcentirane na stvaranje mišićne mase i snage pelvitrohanterične muskulature.

Cilj nam je da jaka muskulatura preuzme deo tereta lumbalne kičme.Bitno je napomenuti da ne postoji aktivnost svakodnevnog života koja jača lumbo-sakralne ekstenzore kičme. Isto tako, ne postoji ni sportska aktivnost koja jača mišiće ove regije. To je i najčešći razlog ovih tegoba.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI: Kako zaštiti kičmu i Vežbe za jačanje lumbalne kičme

Comments

 • Andjelija

  AndjelijaSeptember 9, 2020 at 8:26 am

  Poštovani, već skoro 7 meseci imam bolove u donjem desnom delu ledja, takodje i u preponi sa iste strane. Bol se nekad oseti i u desnoj nozi uz prolazno trnjenje.
  Da li bol u preponi može da bude od kičme? Inače sam zdrava i nemam drugih tegoba. Pregled mi je zakazan za koji dan, nekako sam trpela svih ovih meseci medjutim bol postaje nepodnosljiv ne mogu ni da sedim ni da ležim bez bolova.

  • nikawp

   nikawpSeptember 10, 2020 at 11:10 am

   Poštovana Anđela,
   Iz vašeg opisa mogu da zaključim da je reč o već formiranoj lumboišijalgiji.
   Navedena tegoba iziskuje mirovanje i u prvoj terapijskoj fazi primenu analgetske i relaksirajuće fizikalne i medikamentozne terapije.
   Po prestanku bolova se primenjuje kineziterapija – medicinsko vežbanje. Bez navedenog lečenje nije završeno.
   Navedenim terapijama predhodi pregled i dodatna dijagnostika. U vašem slučaju MR LS i EMNG donih ekstremiteta.

 • Tatjana

  TatjanaSeptember 4, 2020 at 10:32 am

  Postovani, pre nekog vremena imala sam veoma jak bol u lumbalnom delu kicme. Taj bol postoji vec godinama medjutim pre par meseci dosla sam do toga da par dana nisam mogla da ustanem iz kreveta. Otisla sam kod ortopeda jedva hodajuci, povijena i u teskim bolovima. Ortoped je napravio x-ray snimak donjeg dela ledja, i iako je mislio da zbog mojih godina nece videti mnogo na snimku (32 godine) rekao je da se ipak vidi nesto na L5S1 i da sumnja na diskus herniju (iako bol ne silazi u noge, i nemam nikakvih drugih problema osim tog probadajuceg bola u donjim ledjima). Nakon toga primila sam terapiju strujom koja je trajala oko dve nedelje i koktel injekcije i predlozeno mi je da hodam sto vise i to pomocu staka kako bi se izvlacila kicma. Sve to je pomoglo u smislu da se bol smanjio i mogu da hodam bez problema ali i dalje imam problem pri nekim radnjama, odnosno i dalje me boli. Ja sam zakazala privatno magnetnu rezonancu, koja ce biti gotova krajem sledece nedelje. Ono sto mene zanima je, ako se ispostavi da zaista jeste diskus hernija, sta dalje da radim? Koje su to neinvazivne metode koje mogu da pokusam, i da li tu ima nekog trajnog resenja, pa makar i hirurskim putem? Da li je diskus hernija izleciva do te mere da me vise uopste ne boli?

  • nikawp

   nikawpSeptember 4, 2020 at 4:32 pm

   Poštovana Tatjana,
   Suštinska greška koja je napravljena je ta što niste sproveli kineziterapiju – medicinske vežbe.
   Fascinantno je da vam je ortoped, po završetku fizikalnih terapija i ampulirane terapije savetovao “da hodate što više uz pomoć štaka kako bi se izvlačila”.
   Priznaćete da zvuči, najblaže rečeno neodgovorno! Sve se dešava bez završene dijagnostike (izostaje MR nalaz LS kičme) i ide se sa pretpostavkom.
   Naravno da ne može da vam bude bolje!
   Savetujem vam da započnete analgetske fizikalne terapije kojima predhodi klinički pregled i terapeutski funkcionalni status.
   Kada se bol kupira, započnite kineziterapiju.
   Savetujem vam da o operaciji uopšte ne razmišljate. Navedeni protokoli daju izvanredne rezultate.

   • boshkotatjana@yahoo.com

    boshkotatjana@yahoo.comSeptember 6, 2020 at 9:45 am

    Hvala Vam!

 • Milena

  MilenaSeptember 3, 2020 at 11:03 pm

  Postovanje. Imam 26 godina, aktivan sportista. Osecam bol u donjem delu ledja sa leve strane, kao i bol u desnoj nozi koji se siri od gluteusa pa sve do dole, u listu i u peti. Bol se javlja prilikom sedenja (gotovo je i nemoguce da sedim), dizanja neceg tezeg, a ponekad i savijanja. Bol nije toliko jaka ali smeta u normalnom funkcionisanju. Radjen mi je RT snimak i dijagnostikovana diskopatija. Isla sam i na terapije, 5 terapija strujom i 5 tekar terapija od kojih mi je bilo bolje ali nakon fizicke aktivnosti problem se vraca. Da li je moguce da nije leceno pravilno ili da je nesto drugo u pitanju? I da li je neobicno imati bol u jednoj strani ledja i koji se spusta niz drugu nogu? Srdacan pozdrav

  • nikawp

   nikawpSeptember 4, 2020 at 5:44 am

   Poštovana Milena,
   Iz vašeg opisa mogu da zaključim da je reč o reč o desnstranoj lumboišialgiji. Nalaz Rtg.-a je nedovoljan.
   Od dijagnostike, potrebno je da uradite MR LS kako bi se napravio precizan uvid u stanje mekih tkiva.
   Terapijski je izostala kineziterapija kao sistemsko rešenje. Predlažem vam da započnete lečenje negde drugde.
   Dijagnostiku možete i naknadno da uradite.

 • Tijana

  TijanaSeptember 2, 2020 at 11:18 pm

  Postovanja, ja sam trudnica u osmom sam mesecu trudnoće,bol mi se pojavio pre 2dana blazi u ledjima vec danima spavam samo na levoj strani zbog jednogodišnjeg deteta trazi da sam tu licem ka njemu i ne mogu bas da se okrenem ka drugoj strani ,a bol se javlja u predelu leve strane u donjem delu ledja pa se siri malo ka lopatici sad je malo jaci u odnosu kako je bilo,sta da radim? Nekada me zaboli samo kod lopatice i vamo malo kicmeni stub po sredini da li to ukazuje na neki prslje ili je to ipak nesto drugo?

  • nikawp

   nikawpSeptember 3, 2020 at 5:46 am

   Poštovana Tijana,
   Masaža trudnica se isključivo radi nakon 16. nedelje trudnoće, kada plod oživi i uz saglasnost ginekologa koji vodi trudnoću.
   Predlažem vam da ne trpite bolove, pitate za saglasnost i dođete na masažu koja će vam pomoći.

 • Alexandar

  AlexandarSeptember 2, 2020 at 6:34 pm

  Jaki,tupi bolovi u donjem delu ledja,pri jacoj fizickoj aktivnosti ili radu,bol zahteva da se prekine sa trenutnim radom ili sportskom aktivnoscu,i lezanju na ledjima,gde polako ta bol nestaje smirivanjem tela,bolovi dolaze postepeno i postepeno se pojacava a tako i odlazi,o cemu se radi,i moze li nesto pomoci?Hvala puno

  • nikawp

   nikawpSeptember 3, 2020 at 5:44 am

   Poštovani Aleksandre,
   Iz vašeg opisa mogu da pretpostavim da je bolna tegoba posledična i da je reč o bolovima mekih tkiva, posledično zbog promena na mekim tkivima LS kičmi.
   Predlažem vam da uradite MR LS kičme a pre svega (i bez MR nalaza) da započnete fizikalne terapije.

 • Miloš

  MilošAugust 25, 2020 at 6:12 am

  Poštovana, imam problem u donjem delu, bolove preko dana tu i tamo ali više noću, pa se prenosi i na grudni koš imam osećaj kao me boli želudac, na određene momente i položaje malo prestaje bol, nisam išao na nijedne preglede e sad dali je u pitanju kičma ili nešto drugo ne znam? Hvala

  • nikawp

   nikawpAugust 25, 2020 at 5:32 pm

   Poštovani Miloše,
   Predlažem vam da preciznije definišete šta vas najviše boli/smeta, kako vas boli, od kada vas boli i šta provocira bol.

 • Anna

  AnnaAugust 20, 2020 at 9:23 am

  Postovani,

  Imam bolove u donjem delu ledja, blizu trticne kosti i gluteusa. Bol zna da se siri duz desne noge. Uradjen je regen kicme i dijagnostikovana incipijentna dekstrokonveksna skolioza i spina bifida S1.
  Osecaj boli je trajao 15 dana, nakon toga bol je prestao, medutim nakon mesec dana opet osecam bol u donjem delu kicme.
  Jos uvek nisam krenula ni sa kakvim procesom lecenja jer sam u medju vremenu imala hirurski zahvat stitne zlezde (operisan je papilarni karcinom stitne zlezde)
  Imam 27. godina. Zamolicu Vas za savet.

  • nikawp

   nikawpAugust 20, 2020 at 11:34 am

   Poštovana Ana,
   Inače, Rtg. snimak je nedovoljan u dijagnostici opisane kliničke slike jer se ne dobija uvid u stanje mekih tkiva.
   Predlažem vam da se započne lečenje fizikalnim i kasnije kineziterapijskim procedurama, kako bi sprečili
   ponovni nastanak išijalgije.

 • Biljana

  BiljanaAugust 16, 2020 at 7:55 am

  Poštovanje,
  Već nekoliko godina me boli kičma u slabinskom delu. Bol je konstantan, kao da sama kost pravi problem, pri svakom pokretu. Boli ali je očigledno podnošljivo, jednostavno sam se navikla. Na stomaku ne spavam već od prvog porođaja (14 god.). Bol se pojačava ako duže stojim, hodam, sedim ( kad ustajem kao da me žuljaju kosti). Polusavijeni položaj mi je ubistvo, bol je iritirajući. Ako perem veš ili kosu nad kadom, ja moram da klečim na kolenima jer mi je lakše. Inače mi se savije kičma, pršljenovi kao da se blokiraju i napravi se kao mala grba koju ne mogu naglo da ispravim nego čekam par minuta. Rađen je rendgen kičme ali nema vidljivih oštećenja.
  Imam 48 godina i baba mi je imala baš povijenu kičmu u donjem delu. Imam i izdubljena stopala, izraženo visok ris. I to moguće ima veze.
  Prošle godine sam primala injekcije i pila lek Atroxia, bez nekog poboljšanja.
  Već neko vreme, sa obe strane krsta osećam oštre bolove, posebno ako se iskrećem u stranu. Ovi su baš jači od onih u kičmi. Ako se savijam, spušta se sa zadnje strane do pola butina. Ako čučim, sa teškom mukom ustajem i par minuta sam zgrčena kao buba.
  Šta mi Vi predlažete?

  • nikawp

   nikawpAugust 17, 2020 at 5:51 am

   Poštovana Biljana,
   Greške koje ste sami napravili su brojne.
   Prva je što toliko dugo trpite bol i što ste zbog toga dozvolili da vam se kvalitet života urušio.
   Drugo je izostajanje primene zaštitnih položaja i pokreta.
   pročitajte: https://www.nika.rs/kako-zastititi-kicmu/
   Ali nemojte da brinete.
   Opisane tegobe i dužina trajanja istih su indikacije za primenu fizikalnih, kasnije kineziterapija.
   Pre toga je potrebno da se uradi MR LS kičme i klinički regled.
   Terapijama bi vaš zdravstveni problem trebalo u potpunosti da bude rešen.

 • Jovan

  JovanAugust 8, 2020 at 9:30 pm

  Postovani, imam 27 godina i vec 2 meseca imam bolove u donjem delu ledja. Kada sedim duze od 15min pa ustanem ne mogu do kraja da se ispravim i bolovi su jaci. Vise bol osecam na levoj strani te mi se desi ponekad i da mi leva noga u hodu nakratko utrne. Radio sam rendgen snimak i fizijatar kaze da je u pitanju diskus hernia, tacnije 4 i 5 prsljen. Dobio sam vezbe kojih se pridrzavam i bol se smanjio ali je i dalje tu. Postoji li jos nesto sto mogu uraditi kako bih otklonio ovaj bol?
  Hvala na odgovoru.

  • nikawp

   nikawpAugust 9, 2020 at 5:38 am

   Poštovani Jovane,
   I sami ste primetili da nešto nije u redu sa “terapijom” i “dijagnostikom”. Tačno je napravljene su greške.
   Dijagnostički, urađen je Rtg. snimak na osnovu kojeg je dijagnostikovana diskus hernija!!!
   Rentgenskim snimkom ne može da se napravi uvid u stanje mekih tkiva. Reč je o pretpostavci!!!
   Ali ni to nije toliko važno u ovom trenutku. Važna je terapija. Pre svega analgetska.
   Terapijama bi terbalo prvo da se bol stavi pod kontrolu i iz vašeg opisa spreči dalje napredovanje lumboišialgije.
   U ovom momentu, dok imate bolove, svaka fizička aktivnost, uključujući i kineziterapiju je kontraidikovana.
   Navedena greška je susštinski dovela do sledeće krucijalne greške gde vam je fizijatar “dao vežbe” koje bez kontrole sami sprovodite u kućnim uslovima!!!
   Predlažem vam da promenite ordinarijusa i zakažete novi klinički pregled na osnovu kojeg bi trebalo prvo da se sprovede analgetska fizikalna terapija, po prestanku
   bola i kineziterapija pod nadzorom fizioterapeuta.
   Od dijagnostike možete da uradite MR LS kičme kao i EMNG donjih ekstremiteta.
   Biće rezultata, samo pravilno postupite.

 • Aleksandar94

  Aleksandar94August 6, 2020 at 2:17 pm

  Imam 26 godina. Imam bol u donjem delu kicme. Tacnije sa desne strane odmah pored krste(kako narod kaze). Pri savijanju na napred i nekim drugim pokretima, tipa ustajanje iz kreveta, osecam tup, jak bol i to traje nekih 3 dana vec. Ometa mi normalan zivot. Sta mogu uraditi po tom pitanju, kako da otklonim taj bol? Koja je vasa procena?

  • nikawp

   nikawpAugust 7, 2020 at 5:47 am

   Poštovana Aleksandra,
   Opisane tegobe u ovom trenutku ne daju kliničku sliku lumboišialgije.
   To znači da bi trebalo da započnete čim pre lečenje kako ne bi došlo do komplikacija zdravstvenog statusa i nastanka navedenog.
   Zakažite pregled i započnite lečenje.

 • 1 42 43 44 45

Leave Your Comments