bolovi-u-donjem-delu-ledja

BOLOVI U DONJEM DELU LEĐA

Diskus hernija, spondiloza, spondilolisteza, spinalna stenoza, sindrom piriformisa
Pojava bola u donjem delu leđa (lumbo-sakralni deo) je učestala i može da se desi u svakom uzrastu, a najčešće se javlja od 25. godine života.

ZNAČAJ KIČME

Značaj kičme je višestruk. U ovom slučaju, pomenućemo da kičma štiti kičmenu moždinu od povređivanja. Istovremeno, kičma daje čvrstinu i potporu telu.Iz glave, gde je smešten mozak, kao deo centralnog nervnog sistema, nastavlja se kičmena moždina koja prolazi kroz kičmeni kanal.Kičmeni kanal sačinjavaju koštani otvori u svakom pršljenu. Iz kičme se dalje granaju periferni nervi koji oživčavaju celo telo. Kičma se sastoji od pršljenova, a svaki pršljen sa susednim i gore i dole, predstavlja zglob. S obzirom da su pršljenovi po sastavu koštana masa, da ne bi došlo do trenja, između svakog pršljena je smešten po jedan disk koji je od pulpoznog mekanog tkiva, sa funkcijom amortizacije pokreta i sprečavanja trenja koštanih zglobnih površina tela pršljena. Kompaktnost, čvrstina i elastičnost kičme se obezbeđuje ostalim mekim tkivom koje i počinje i završava sa koštane mase pršljenova.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-2

Anatomski prikaz kičmenih pršljenova, diskusi i periferni nervi

NAJČEŠĆE AKTIVNOSTI KOJE UZROKUJU NASTANAK BOLA

Svaka radna ili sportska aktivnost ili aktivnost svakodnevnog života, ukoliko se nepravilno ili naglo izvede ili vremenski dugo traje, može da prouzrokuje bol u lumbalnom delu leđa. Bol se najčešće vezuje za sledeće aktivnosti:

  nepravilno dizanje tereta ma koje težine, gde se trup savija i rotira
  nagli pokret rotacije, savijanja ili rotacije i istezanja trupa
  dugotrajno sedenje
  dugotrajna vožnja automobilom
  dugotrajno hodanje
  dugotrajno stajanje
  loš položaj u toku spavanja
povrede koštano-mišićnog sistema lumbalne regije – traume (najčešće saobraćajni udesi, povrede u toku sportskih aktivnosti…)

SUŠTINSKI RAZLOG NASTANKA LUMBALNOG BOLA

MIŠIĆNA SLABOST KAO POSLEDICA INAKTIVNOSTI

Mišići trupa koji su veza trupa i karlice su: mišići zadnjeg dela leđa (nalaze se pored kičme obostrano – m.m. extensores trunci), glutealni mišići (m.gluteus minimus, medius et maximus), sa prednje strane trupa trbušni mišić (m.rectus abdominis) i fleksor natkolenice (m. iliopsoas), i sa obe strane trupa bočno (m.m.lat. flexores trunci:m.obliquus abdominis ext, m.obliquus abdominis int, m.quadratus lumborum). Lumbalna regija predstavlja mesto gde se trup spaja sa karlicom, a karlica sa nogama i čini jedan od najpokretljivijih delova kičmenog stuba, a u isto vreme je to deo koji trpi najveće opterećenje. Ujedno, to je i mesto gde se nalazi težište čitavog tela ili, tačnije rečeno, njegovo središte. Telo čoveka se u prostoru nalazi u labilnoj ravnoteži koja, da bi se održavala, zahteva konstantnu, preciznu akciju velike grupe mišića. Površina oslonca su stopala, težište tela je najšešće 1 metar od podloge, a kompletno opterećenje težine tela i sile zemljine teže u lumbalnoj kičmi. Mišićna slabost najčešće kao posledicu ima loše posturalno držanje tela i lošu biomehaniku.To je i razlog zbog čega bi trebalo da navedene mišićne grupe budu jake.Stabilnost veze trupa-karlice i nogu proističe iz mišićne mase i snage navedenih mišićnih grupa. Suština telesnog vežbanja, gde je akcenat na stvaranju pelvitrohanteričnog midera, je u što boljoj zaštiti kičme.

MIŠIĆNI DISBALANS

Mišićna snaga pojedinačnih mišića i mišićnih grupa trebalo bi da bude izbalansirana, harmonična i ujednačena.Telo čoveka je simetrično.Preko 640 mišića se nalazi u čovekovom telu. Svaki od tih mišića ima svoju osnovnu funkciju. U svakoj situaciji tela, postoje mišići koji vrše određeni pokret (agonisti) kome se suprostavljaju mišići koji isti taj pokret onemogućavaju/otežavaju (antagonisti).Ukoliko postoji bilo koji mišićni disbalans, mišićni tonus se povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje.

NAJČEŠĆE MEHANIČKE PROMENE NA KIČMI KOJE UZROKUJU LUMBALNI BOL

Spondiloza (spondylosis) – okoštavanje dva ili više susednih pršljenova, kao posledica degenerativnih promena
Spondilolisteza (spondylolisthesis) – pomeranje pršljena put napred u odnosu na susedne pršljenove, kao posledica traume.
Spinalna stenoza (stenosis spinalis) – suženje kičmenog kanala, kao posledica degenerativnih i upalnih procesa na jednom ili više diskusa. Česta je kod starih osoba.
Hernija diska (discus hernia) – pucanje spoljnog omotača diska i ispadanja mekog pulpoznog sadržaja koji čini disk u okolni prostor.
Sindrom piriformisa (Sy. m.piriformis) – mišićni disbalans pelvitrohanterične muskulature vodi pomeranju u zglobu kuka i karlici, čime se provocira mišić piriformis, koji vrši pritisak na išijadični nerv (n.ishiadicus).

KLINIČKA SLIKA

Bol je teško lokalizovati, jer boli cela regija. Bol je najčešće pojasni i kreće se od leve do desne strane glutealne regije lumbo-sakralne kičme. Često se oseti mravinjanje ili oštar bol koji ide iz kičme duž jedne noge (ili obostrano), do sredine butine, lista ili stopala. Ova senzacija je kratkotrajna i veoma je neprijatna.Pacijenti navode i stezanje mišića i osećaj “pečenja” (butina, list) koji može da traje neko vreme. Moguće je da bolovi i ne postoje, ali da je prisutan osećaj nelagodnosti u lumbo-sakralnoj kičmi, koji implicira nesigurnost i nespremnost pacijenta za bilo koju fizičku aktivnost. Telo na bol reaguje tako što zauzima zaštitni, najmanje bolni položaj (antalgičan položaj) koji je uvek i nepravilan.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-3

Trup je najčešće nagnut na jednu stranu, a mišići su u spazmu (grču), tako da su pokreti trupa značajno limitirani. Položaj koji prija je različit i individualan.Najčešće prija tzv.fiziološki položaj na leđima sa savijenim kolenima (urolani veći peškir ili ćebe debljine 20 cm), mada je čest slučaj da prija i položaj na stomaku sa urolanim većim peškirom, koji se postavlja ispod karlice.

Najčešće, pacijent spontano sam pronađe antalgičan (bezbolan) položaj.Koliko god taj položaj bio nefiziološki, u tom trenutku bi trebalo da se primenjuje.Svaka pojava bola je siguran znak tela da nešto ne valja i da bi trebalo nešto da preduzmemo kako bi bol otklonili.

DIJAGNOSTIKA

U poslednjih 30 godina u medicini je značajno uznapredovala dijagnostika. Bitno je ispoštovati redosled dijagnostičkih metoda i krenuti od prostijih ka složenijim, ukoliko za tim ima potrebe. Uspostavljanje dijagnoze započinje uzimanjem anamneze i kliničke slike.

Probleme lumbo-sakralnog bola moguće je dijagnostikovati sledećim dijagnostičkim metodama:

KLINIČKI PREGLED

bolovi-u-donjem-delu-ledja-4

Rendgenski snimak lumbo-sakralnog dela kičme (X- rays)
Kompjuterizovana tomografija (CT) skener – Computed Tomography (CT) Scan
Magnetna rezonanca (MR) – Magnetic Resonance Imaging (MRI)
Elektromišićna neurografija EMNG

TERAPIJA

Odmah po nastanku bola, potrebno je uzeti nešto od analgetka i miorelaksanata.
Bitno je napomenuti da se navedeni lekovi konzumiraju posle jela. Naravno, sve životne aktivnosti bi trebalo ograničiti na najneophodnije. Moguće je, u kućnim uslovima, primeniti i lekovitu glinu na bolno mesto, kao i tople kupke. Aplikacija gline i kupke bi trebalo vremenski da traje 15-30 minuta. Ukoliko bol ne prestane u roku od par dana, obratite se stručnjaku za pomoć.

FIZIKALNA TERAPIJA

Terapija bola fizikalnim procedurama najpribližnija je prirodnim procedurama zbog blagotvornosti i prijatnosti i odsustva agresije. U određivanju fizikalne terapije, značajna je anamneza, dijagnostika, klinički pregled, funkcionalni status..S obzirom da je širok spektar fizikalnih procedura, odabira se najbolja moguća kombinacija fizikalnih procedura. Značajno je napomenuti da ono što prija i daje efekta u lečenju kod jednog pacijenta, ne mora da prija i dâ efekat u lečenju kod drugog pacijenta sa sličnim problemom.

U fizikalnoj terapiji se primenjuju razne vrste zračenja počev od magneto terapije, ultra zvuka, lasera, infra red, kao i struje različite frekvencije i modulacije. Dejstvo aparaturne fizikalne trapije je anelgezija i vazodilatacija, kao i celularno pospešivanje metabolizma.

Primenjuje se elektroforeza leka lokalno na bolno mesto (prokain ili kalijum jodid, 3% rastvor) koristeći pravilo protoka električne energije od pozitivne do negativne elektrode.

Od bezaparaturnih procedura aplikuje se glina i tople kupke (topla pakovanja). Terapeutska masaža i akupresura bolnih mesta i muskulature koja je u spazmu predstavlja sastavni deo fizikalne terapije. U proseku, trajanje fizikalnih procedura u kontinuitetu iznosi 2-3 nedelje.Bitno je ispoštovati kontinuitet terapije.

Fizikalna terapija predstavlja uvodnu proceduru u sistemsko rešavanje problema lumbalnog bola, a to je kineziterapija (medicinske vežbe).

MANIPULATIVNE METODE – KIROPRAKTIKA LUMBALNOG BOLA

Potpuna indikacija za primenu kiropraktike je mišićni disbalans, gde se mišićni tonus povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje i bol. Kiropraktika nema efekta ukoliko postoji mišićni spazam.

Zato, tek posle par dana od započinjanja sa fizikalnim procedurama, koje sem anelgzije imaju i relaksirajuće dejstvo koje pospešuju masaže, kao i medikamentozna terapija, trebalo bi stvoriti preduslove za primenu kiropraktike kao jedne od metoda za odstranjivanje lumbalnog bola.

KINEZITERAPIJSKE PROCEDURE LUMBALNOG BOLA

Sa kineziterapijom (medicinskim vežbanjem) se započinje kada se potpuno otkloni bol. Sistemsko rešavanje lumbalnog bola, kao i prevencija njegovog nastanka, obuhvata kineziterapijske procedure koje su akcentirane na stvaranje mišićne mase i snage pelvitrohanterične muskulature.

Cilj nam je da jaka muskulatura preuzme deo tereta lumbalne kičme.Bitno je napomenuti da ne postoji aktivnost svakodnevnog života koja jača lumbo-sakralne ekstenzore kičme. Isto tako, ne postoji ni sportska aktivnost koja jača mišiće ove regije. To je i najčešći razlog ovih tegoba.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI: Kako zaštiti kičmu i Vežbe za jačanje lumbalne kičme

Comments

 • Radoslav Vujičić

  Radoslav VujičićAugust 5, 2020 at 6:05 pm

  Poštovani,
  Imam bol u donjem delu kičme sa desne strane kičme može da se napipa kvrzica veličine klikera. Bolovi su povremeni tj kad radim neki teži posao.
  Unapred Hvala na savetu.

  • nikawp

   nikawpAugust 5, 2020 at 7:21 pm

   Poštovani Radoslave,
   O pravilnom postupanju i samopomoći smo pisali na našem sajtu: https://www.nika.rs/ukocio-sam-se/
   Ako budete imali dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

 • Željko

  ŽeljkoAugust 5, 2020 at 11:25 am

  Poštovani.. Imam bolu u desnom donjem delu leđa ali kada me zena. Masira i pritisne jako tačku negde na sredini skroz donjem delu kičme taj bol seče desnu stranu donjeg dela do njega bol se oseća i u butuni manje ali više udara na predeo iznad kuka čak i u kuku i osećamisti bolu istom momentu i skoro do ispod stomaka u predelu kuka i još malo unutra.. Ali ne osećam da mi je kuk problem već tačka bola je desno od centra donjeg dela ledja.. I konstantna je koji god položaj.. Ali kada se pimerim bol se proteže pomenutom putanjom?

  • nikawp

   nikawpAugust 5, 2020 at 5:48 pm

   Poštovani Željko,
   Upravo ste opisali kliničku sliku lumboišijalgije.
   Reč je perifernom nervu koji trpi konstantku iritaciju.
   Savetujem vam da se stanje iskomplikuje već da čim pre započnete lečenje.
   Lečenje počinje pregledom i daje odlične rezultate.

 • Marija

  MarijaJuly 31, 2020 at 8:42 am

  Zdravo, imam momka pomorca koji ima bolove u donjem dijelu ledja i poteze se sve do stopala. On je trenutno na brodu, i kaze najvjerovatnije se povrijedio ili cimnuo tokom posla. Sta vi predlazete kao trenutnu pomoc u ovakvim situacijama?

  • nikawp

   nikawpJuly 31, 2020 at 1:10 pm

   Poštovana Marija,
   Očito da je reč o već formiranoj lumboišijalgiji.
   Preporuč ujem vam da proč itate teks o samopomoći u takvim situacijama:
   https://www.nika.rs/ukocio-sam-se/

 • Damir

  DamirJuly 30, 2020 at 12:58 pm

  Imam jake bolove u donjem delu ledja koii su poceli da se sire ka donjem delu stomaka i preponama. Bol osecam samo pri pokretu i uspeo sam da napipam tacku bola u donjem delu ledja. Da li je bol vezana za kicmu ili unutrasnje organe?

  • nikawp

   nikawpJuly 30, 2020 at 2:02 pm

   Poštovani Damire.
   Oz vašeg opisa mogu da zaključim da je reč o lumboisialgiji koja se uspešno
   leči fizikalnim i kineziterapijskim procedurama.
   Nemojte da čekate, bolovi mogu da budu intenzivniji i stanje može da vam se pogorša. Zakažite pregled!
   opširnije: https://www.nika.rs/ukocio-sam-se/

 • Marija Apostolovski

  Marija ApostolovskiJuly 23, 2020 at 8:44 am

  Molim Vas, dan do dva sam imala bol u lumbalnom delu kicme i sada se jedna tacka bola odrzala unutar leve butine…poput grca. Inace, imam dijagnostifikovanu radikulopatiju od pre pet godina. Bol je izrazen kada duze hodam…steze i kao da je zgrceno. Lumboisijalgija ili?

  • nikawp

   nikawpJuly 24, 2020 at 5:40 am

   Poštovana Marija,
   Posledica radikulopatije može da da opisanu kliničku sliku. Očito da se lumboišijalgija nije razvila u punom obimo.
   Iskoristite upravo tu činjenicu i započnite lečenje pre nego što se zdravstveni status ne iskomplikuje.

 • Isidora

  IsidoraJuly 13, 2020 at 8:49 pm

  Poštovani,
  Vežbam jogu redovno već 4 meseca i vrlo sam agilna i u formi. Međutim, u poslednje vreme me boli kičma u donjem delu leđa posle dužeg hodanja. Da li je moguće da je došlo do povrede?
  Hvala

  • nikawp

   nikawpJuly 14, 2020 at 5:44 am

   Poštovana Isidora,
   Iz vašeg opisa mogu da zaključim da je reč o bolovima mekih tkiva LS kičme.
   Tačnije paraveretbralne muskulature koja je u tom delu tela uglavnom slabija.
   Predlažem vam mirovanje i početak fizikalnih terapija. Pre toga zakažite pregled.
   OPŠIRNIJE: https://www.nika.rs/ukocio-sam-se/

 • Andrijana

  AndrijanaJuly 13, 2020 at 6:48 am

  Postovani,
  Osecam jak bol u lumbalnom delu kicme nakon spavanja, nekada ne mogu da odredim da li je bol u kicmi ili bubrezima. Vratni deo me, takodje, boli. Kada pokusam da izravnam kicmu sa podlogom, imam utisak da cu se ukociti. Jedini polozaj pri spavanju koji mi odgovara je na desnom boku sa savijenim nogana. Na levom boku ne mogu da spavam jer odmah osecam bol. Kako zapoceti otklanjanje ove tegobe?

  • nikawp

   nikawpJuly 13, 2020 at 10:32 am

   Poštovana Andrijana,
   Predlažem vam da prvo uradite UZ abdomena i otklonite sumnju vezanu za problem unutrašnjih organa.
   Verujem da je reč o problemima mekih tkiva i ne isključujem mogućnost polydiscopathije.
   Navedeno proverite kliničkim pregledom eventualno MR LS. Svakako da je potrebno da započnete fizikalne terapije.

   Ležanjem na leđima sa opruženim kolenima je kontraindikovano!
   PROČITAJTE: https://www.nika.rs/kako-zastititi-kicmu/
   PROČITAJTE: https://www.nika.rs/ukocio-sam-se/

 • Nikola

  NikolaJuly 12, 2020 at 8:52 am

  Dobar dan vec sam vas pitao za konsutaciju,sada sam uradio snimanje MR i dijagnoza je sledeca
  Redukovana je lumbalna lordoza.
  Prikazana tela su uredne visine bez znakova dislokacije.
  Vide se incipijentne degenerativne promene u vidurubnih osteofita.
  Spiralni kanal uredne sirine.
  Conus medullaris nalazi se u visini L1prsljena i uredne je morfologije i vrednosti signala.
  Regije para i dorzovertebralne muskaluture su MR morfologije.
  Na nivou L5-S1 vidi se pocetna degeneracija potkrovnih ploca po tipu Modic II. Lako je smanjena visina dehidriranog diska sa protruzijom parasagitalno desno. Vidi se kontakt sa duralnom kesom I odstupnom S1 radiksa desno. Desni lateralni recerus skracen. Neuralni forameni obostranolako ekstraneuralno suzeni,bez disk radikualrnog kontakta L5 korenova.
  Zakljucak: incipijentne spondiloticne promene. Protruzija diskusa iv nivoa L5-S1 izvinite da duzem postu,neuro-hirurg kod kaga sam bio na pregledu predlaze uklanjanje diskushernije neoperativno primenom lasera (PLDD) pitam se jel to neophodno ili se moze resiti nekim fizikalnim terapijama,vezbama ili masaze!? HVALA UNAPRED

  • nikawp

   nikawpJuly 12, 2020 at 5:44 pm

   Poštovani Nikola,
   U prdhodnom postu sam vas savetovao da čim pre započnete analgetske i revitalizirajuće fizikalne terapije, kasnije, po prestanku bolova i kineziterapiju kao sistemsko rešenje.
   Da ste me poslušali, već bi i zaboravili da je postojao problem.
   I sada vam savetujem isto.
   Kada je reč o konsultacijama sa neurohirurgom, naravno da će da vam predloži operaciju. To mu je posao.
   Svaka hirurška intervencija je invazivna. Navedena intervencija je manje invazivna od klasične.
   Svaka hirurška intervencija nosi rizik uspešnosti. Savetujem vam da probate sa fizikalnim terapijama.
   Na vama je da odlučite šta ćete.

 • Zagorka

  ZagorkaJuly 11, 2020 at 5:20 pm

  Poštovani,
  imam užasno jak bol u repiću kičme.
  Nije isprovociran nikakvom provokacijom, osim što sam nosila velike težine periodično u poslednje vreme.
  Bol je veoma neprijatna.
  Boli kost trtične kosti na dodir, a u toku noći se bol drugačije reflektuje na meka tkiva u okruženju.
  Kod kog specijaliste se treba javiti i šta uraditi od dijagnostike?
  Hvala unapred

  • nikawp

   nikawpJuly 12, 2020 at 6:05 am

   Poštovana Zagorka,
   Opisane tegobe korenspodiraju sa nagnječenjem mekih tkiva navedene regije.
   Predlažem vam da započnete lečenje sprovođenjem analgetskih fizikalnih terapija.
   U suprotnom, tegoba bi mogla da se razvije u išijalgiju.

 • Dragana

  DraganaJuly 4, 2020 at 5:57 pm

  Imam bol u donjem desnom dijelu kicmu, proteze se kroz kuk i niz nogu kao peckanje. Iskrivljen mi je polozaj, nagnut u desno, ne mogu da se ispravim. Molim za savjet i pomoc. Hvala.

  • nikawp

   nikawpJuly 5, 2020 at 7:29 am

   Poštovana Dragana,
   Reč je o potpuno formiranoj lumboišijalgiji desno.
   Bol je jak pa ste u anatlgičnom položaju.
   Savetujem vam čim pre da započnete fizikalne terapije koje će vas rešiti tegoba.
   OPŠIRNIJE pročitajte klikom na link: https://www.nika.rs/ukocio-sam-se/

 • 1 41 42 43 44

Leave Your Comments