bolovi-u-donjem-delu-ledja

BOLOVI U DONJEM DELU LEĐA

Diskus hernija, spondiloza, spondilolisteza, spinalna stenoza, sindrom piriformisa
Pojava bola u donjem delu leđa (lumbo-sakralni deo) je učestala i može da se desi u svakom uzrastu, a najčešće se javlja od 25. godine života.

ZNAČAJ KIČME

Značaj kičme je višestruk. U ovom slučaju, pomenućemo da kičma štiti kičmenu moždinu od povređivanja. Istovremeno, kičma daje čvrstinu i potporu telu.Iz glave, gde je smešten mozak, kao deo centralnog nervnog sistema, nastavlja se kičmena moždina koja prolazi kroz kičmeni kanal.Kičmeni kanal sačinjavaju koštani otvori u svakom pršljenu. Iz kičme se dalje granaju periferni nervi koji oživčavaju celo telo. Kičma se sastoji od pršljenova, a svaki pršljen sa susednim i gore i dole, predstavlja zglob. S obzirom da su pršljenovi po sastavu koštana masa, da ne bi došlo do trenja, između svakog pršljena je smešten po jedan disk koji je od pulpoznog mekanog tkiva, sa funkcijom amortizacije pokreta i sprečavanja trenja koštanih zglobnih površina tela pršljena. Kompaktnost, čvrstina i elastičnost kičme se obezbeđuje ostalim mekim tkivom koje i počinje i završava sa koštane mase pršljenova.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-2

Anatomski prikaz kičmenih pršljenova, diskusi i periferni nervi

NAJČEŠĆE AKTIVNOSTI KOJE UZROKUJU NASTANAK BOLA

Svaka radna ili sportska aktivnost ili aktivnost svakodnevnog života, ukoliko se nepravilno ili naglo izvede ili vremenski dugo traje, može da prouzrokuje bol u lumbalnom delu leđa. Bol se najčešće vezuje za sledeće aktivnosti:

  nepravilno dizanje tereta ma koje težine, gde se trup savija i rotira
  nagli pokret rotacije, savijanja ili rotacije i istezanja trupa
  dugotrajno sedenje
  dugotrajna vožnja automobilom
  dugotrajno hodanje
  dugotrajno stajanje
  loš položaj u toku spavanja
povrede koštano-mišićnog sistema lumbalne regije – traume (najčešće saobraćajni udesi, povrede u toku sportskih aktivnosti…)

SUŠTINSKI RAZLOG NASTANKA LUMBALNOG BOLA

MIŠIĆNA SLABOST KAO POSLEDICA INAKTIVNOSTI

Mišići trupa koji su veza trupa i karlice su: mišići zadnjeg dela leđa (nalaze se pored kičme obostrano – m.m. extensores trunci), glutealni mišići (m.gluteus minimus, medius et maximus), sa prednje strane trupa trbušni mišić (m.rectus abdominis) i fleksor natkolenice (m. iliopsoas), i sa obe strane trupa bočno (m.m.lat. flexores trunci:m.obliquus abdominis ext, m.obliquus abdominis int, m.quadratus lumborum). Lumbalna regija predstavlja mesto gde se trup spaja sa karlicom, a karlica sa nogama i čini jedan od najpokretljivijih delova kičmenog stuba, a u isto vreme je to deo koji trpi najveće opterećenje. Ujedno, to je i mesto gde se nalazi težište čitavog tela ili, tačnije rečeno, njegovo središte. Telo čoveka se u prostoru nalazi u labilnoj ravnoteži koja, da bi se održavala, zahteva konstantnu, preciznu akciju velike grupe mišića. Površina oslonca su stopala, težište tela je najšešće 1 metar od podloge, a kompletno opterećenje težine tela i sile zemljine teže u lumbalnoj kičmi. Mišićna slabost najčešće kao posledicu ima loše posturalno držanje tela i lošu biomehaniku.To je i razlog zbog čega bi trebalo da navedene mišićne grupe budu jake.Stabilnost veze trupa-karlice i nogu proističe iz mišićne mase i snage navedenih mišićnih grupa. Suština telesnog vežbanja, gde je akcenat na stvaranju pelvitrohanteričnog midera, je u što boljoj zaštiti kičme.

MIŠIĆNI DISBALANS

Mišićna snaga pojedinačnih mišića i mišićnih grupa trebalo bi da bude izbalansirana, harmonična i ujednačena.Telo čoveka je simetrično.Preko 640 mišića se nalazi u čovekovom telu. Svaki od tih mišića ima svoju osnovnu funkciju. U svakoj situaciji tela, postoje mišići koji vrše određeni pokret (agonisti) kome se suprostavljaju mišići koji isti taj pokret onemogućavaju/otežavaju (antagonisti).Ukoliko postoji bilo koji mišićni disbalans, mišićni tonus se povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje.

NAJČEŠĆE MEHANIČKE PROMENE NA KIČMI KOJE UZROKUJU LUMBALNI BOL

Spondiloza (spondylosis) – okoštavanje dva ili više susednih pršljenova, kao posledica degenerativnih promena
Spondilolisteza (spondylolisthesis) – pomeranje pršljena put napred u odnosu na susedne pršljenove, kao posledica traume.
Spinalna stenoza (stenosis spinalis) – suženje kičmenog kanala, kao posledica degenerativnih i upalnih procesa na jednom ili više diskusa. Česta je kod starih osoba.
Hernija diska (discus hernia) – pucanje spoljnog omotača diska i ispadanja mekog pulpoznog sadržaja koji čini disk u okolni prostor.
Sindrom piriformisa (Sy. m.piriformis) – mišićni disbalans pelvitrohanterične muskulature vodi pomeranju u zglobu kuka i karlici, čime se provocira mišić piriformis, koji vrši pritisak na išijadični nerv (n.ishiadicus).

KLINIČKA SLIKA

Bol je teško lokalizovati, jer boli cela regija. Bol je najčešće pojasni i kreće se od leve do desne strane glutealne regije lumbo-sakralne kičme. Često se oseti mravinjanje ili oštar bol koji ide iz kičme duž jedne noge (ili obostrano), do sredine butine, lista ili stopala. Ova senzacija je kratkotrajna i veoma je neprijatna.Pacijenti navode i stezanje mišića i osećaj “pečenja” (butina, list) koji može da traje neko vreme. Moguće je da bolovi i ne postoje, ali da je prisutan osećaj nelagodnosti u lumbo-sakralnoj kičmi, koji implicira nesigurnost i nespremnost pacijenta za bilo koju fizičku aktivnost. Telo na bol reaguje tako što zauzima zaštitni, najmanje bolni položaj (antalgičan položaj) koji je uvek i nepravilan.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-3

Trup je najčešće nagnut na jednu stranu, a mišići su u spazmu (grču), tako da su pokreti trupa značajno limitirani. Položaj koji prija je različit i individualan.Najčešće prija tzv.fiziološki položaj na leđima sa savijenim kolenima (urolani veći peškir ili ćebe debljine 20 cm), mada je čest slučaj da prija i položaj na stomaku sa urolanim većim peškirom, koji se postavlja ispod karlice.

Najčešće, pacijent spontano sam pronađe antalgičan (bezbolan) položaj.Koliko god taj položaj bio nefiziološki, u tom trenutku bi trebalo da se primenjuje.Svaka pojava bola je siguran znak tela da nešto ne valja i da bi trebalo nešto da preduzmemo kako bi bol otklonili.

DIJAGNOSTIKA

U poslednjih 30 godina u medicini je značajno uznapredovala dijagnostika. Bitno je ispoštovati redosled dijagnostičkih metoda i krenuti od prostijih ka složenijim, ukoliko za tim ima potrebe. Uspostavljanje dijagnoze započinje uzimanjem anamneze i kliničke slike.

Probleme lumbo-sakralnog bola moguće je dijagnostikovati sledećim dijagnostičkim metodama:

KLINIČKI PREGLED

bolovi-u-donjem-delu-ledja-4

Rendgenski snimak lumbo-sakralnog dela kičme (X- rays)
Kompjuterizovana tomografija (CT) skener – Computed Tomography (CT) Scan
Magnetna rezonanca (MR) – Magnetic Resonance Imaging (MRI)
Elektromišićna neurografija EMNG

TERAPIJA

Odmah po nastanku bola, potrebno je uzeti nešto od analgetka i miorelaksanata.
Bitno je napomenuti da se navedeni lekovi konzumiraju posle jela. Naravno, sve životne aktivnosti bi trebalo ograničiti na najneophodnije. Moguće je, u kućnim uslovima, primeniti i lekovitu glinu na bolno mesto, kao i tople kupke. Aplikacija gline i kupke bi trebalo vremenski da traje 15-30 minuta. Ukoliko bol ne prestane u roku od par dana, obratite se stručnjaku za pomoć.

FIZIKALNA TERAPIJA

Terapija bola fizikalnim procedurama najpribližnija je prirodnim procedurama zbog blagotvornosti i prijatnosti i odsustva agresije. U određivanju fizikalne terapije, značajna je anamneza, dijagnostika, klinički pregled, funkcionalni status..S obzirom da je širok spektar fizikalnih procedura, odabira se najbolja moguća kombinacija fizikalnih procedura. Značajno je napomenuti da ono što prija i daje efekta u lečenju kod jednog pacijenta, ne mora da prija i dâ efekat u lečenju kod drugog pacijenta sa sličnim problemom.

U fizikalnoj terapiji se primenjuju razne vrste zračenja počev od magneto terapije, ultra zvuka, lasera, infra red, kao i struje različite frekvencije i modulacije. Dejstvo aparaturne fizikalne trapije je anelgezija i vazodilatacija, kao i celularno pospešivanje metabolizma.

Primenjuje se elektroforeza leka lokalno na bolno mesto (prokain ili kalijum jodid, 3% rastvor) koristeći pravilo protoka električne energije od pozitivne do negativne elektrode.

Od bezaparaturnih procedura aplikuje se glina i tople kupke (topla pakovanja). Terapeutska masaža i akupresura bolnih mesta i muskulature koja je u spazmu predstavlja sastavni deo fizikalne terapije. U proseku, trajanje fizikalnih procedura u kontinuitetu iznosi 2-3 nedelje.Bitno je ispoštovati kontinuitet terapije.

Fizikalna terapija predstavlja uvodnu proceduru u sistemsko rešavanje problema lumbalnog bola, a to je kineziterapija (medicinske vežbe).

MANIPULATIVNE METODE – KIROPRAKTIKA LUMBALNOG BOLA

Potpuna indikacija za primenu kiropraktike je mišićni disbalans, gde se mišićni tonus povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje i bol. Kiropraktika nema efekta ukoliko postoji mišićni spazam.

Zato, tek posle par dana od započinjanja sa fizikalnim procedurama, koje sem anelgzije imaju i relaksirajuće dejstvo koje pospešuju masaže, kao i medikamentozna terapija, trebalo bi stvoriti preduslove za primenu kiropraktike kao jedne od metoda za odstranjivanje lumbalnog bola.

KINEZITERAPIJSKE PROCEDURE LUMBALNOG BOLA

Sa kineziterapijom (medicinskim vežbanjem) se započinje kada se potpuno otkloni bol. Sistemsko rešavanje lumbalnog bola, kao i prevencija njegovog nastanka, obuhvata kineziterapijske procedure koje su akcentirane na stvaranje mišićne mase i snage pelvitrohanterične muskulature.

Cilj nam je da jaka muskulatura preuzme deo tereta lumbalne kičme.Bitno je napomenuti da ne postoji aktivnost svakodnevnog života koja jača lumbo-sakralne ekstenzore kičme. Isto tako, ne postoji ni sportska aktivnost koja jača mišiće ove regije. To je i najčešći razlog ovih tegoba.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI: Kako zaštiti kičmu i Vežbe za jačanje lumbalne kičme

Comments

 • Vlastimir

  VlastimirFebruary 20, 2020 at 10:25 am

  Imam bolove u donjem delu ledja i trnjenje nogu kod duzeg hodanja ili stajanja. u fazi mirovanja skoro da nemam problema.Isao sam na terapije struje, magneta struje, imam 65 godina prosle godine sam isao na magnetnu rezonansu i nalaz je sledeci. Pregledom se uocava ispravljena fizioloska lordoza,uz pocetnu dekstrokonveksnu skoliozu.Visinski promer prikazanih korpusa prsljena globalnoje ocuvan.Na prikazanim kostima nema znakova edema kostne srzi,preloma,zapaljenskog niti neoplasticnog procesa.Nema sekundarnih depozita na kostima niti drugih infiltrtivnih promena.Serijski degenerativne promene pokrovnih ploca i faseta od L5 do L1 nivoa.U nivou L4 postoje znaci pocetne antekorporalne spondilolisteze degenerativne etiologije.Urodjeno kratki pedikli obostrano serijski od L4 do L2 prsljena.U nivou L5 postoje degenerativne promene diska sa znacima pocetne siroke protruzije diska centralno i obostrano paarcentralno, bez kompromitacije korena nerava kako u lateralnim receusima tako ni foraminalno.Nema znacajne stenoze spinalnog kanala.U nivou L4 siroka protruzija diska centralno sa ekstenziom u oba foramena.Postoji kompresija na duralnu vrecu i oba recesusa sa korenima L5 uz apsolutnu stenozu spinalnog kanala cemu znacajno doprinose degenerativne hipertroficne promene faseta,zadnja epiduralna lipomatoza.Stenoza je potencirana spondilolistezom.Postoji ekstenzija diska obostrano foraminalno uz kompromitaciju oba korena L4 od strane kompleksa diskosteofit.Foraminostenoza je potencirana spondilolistezom.U nivou L3 siroka protruzija diska centralno sa ekstenziom u oba foramena.Postoji kompresija na duralnu vrecu i oba recesusa sa korenima L4 uz apsolutnu stenozu spinalnog kanala cemu dopronose degenerativne hipertroficne promene faseta koje komprimujumobostrano zadnje aspekte lateralnih recesusa sa korenima L4.Ekstenzija diska obostrano foraminalno uz kompromitaciju oba korena L3 od strane kompleksa disk osteofit.U nivou L2 siroka protruzija diska centralno i obostrano paracentralno.Postoji kompresija na duralnu vrecu i oba recesusa sa korenima L3 uz takodje apsolutnu stenozu spinalnog kanala cemu doprinose degenerativne hipertroficne promene faseta.Ekstenzija diska obostrano foraminalno uz kompromitaciju oba korena L2.U nivou L1 postoje degenerativne promene diska sa znacima pocetne siroke protruzije diska centralno i obostrano pasrcentralno, bez znacajne kompromitacije korena nerava kako u lateralnim recesusima tako ni foraminalno.Nema znacajne stenoze spinalnog kanala.Konus medularis je normalne morfologije i insercije u nivou diska L1.Vidjeni prekonalni segment medule spinalis je normalne morfologije.Izvinjavam se na malo duzom porukom ali hteo sam da vam iznesem kompletan nalaz sa magnetne rezonanse.Pozdrav

  • nikawp

   nikawpFebruary 20, 2020 at 11:40 am

   Poštovani Vlastimire,
   Nalaz MR LS je prilično kompleksan. Glavni problem je u stenozi spinalnog kanala u nivou L4.
   A potom i sve ostalo.

   Operacija bi bila krajnja opcija koja ne može da garantuje potpuno rešenje zdravstvenog problema jer ih ima previše.
   I u opciji operacije bi trebalo uraditi preoperativnu pripremu i post operativnu rehabilitaciju. Navedeno se sprovodi primeno fizikalnih i kineziterapijskim procedurama.
   Predlažem vam da započnete lagane kineziterapije koje bi se kombinovale sa analgetskim i revitalizirajućim fizikalnim terapijama.
   Rezultat mora da se napravi!

 • Jovica

  JovicaFebruary 19, 2020 at 6:55 pm

  Imam bolove u donjem delu kicme kada stojim u mestu ili hodam laganim hodom. Posle 15min pocinje bol. A kada hodam brzo i budem sktivan nemam bolove. U cemu je problem i kako ga resiti. U napred zahvalan.

  • nikawp

   nikawpFebruary 20, 2020 at 6:46 am

   Poštovani Jovice,
   Iz vašeg opisa tegoba mogu da zaključim da je reč o bolovima mekih tkiva.
   Navedene tegobe se uspešno rešavaju fizikalnim procedurama

   Zato vam predlažem da zakažete pregled i uzimanje preciznog funkcionalnog statusa kako bi precizno utvrdili šta je razlog vaših tegoba.
   Ukoliko bude potrebe za dodatnom dijagnostikom i to ćete uraditi.
   U međuvremenu je indikovano mirovanje – bez fizičkih aktivnosti!

 • Gorana

  GoranaFebruary 16, 2020 at 7:29 am

  Postovani moja sestra ima miasteniu gravis prima plazmu ima osteoporozu podizala je majku sa poda koja je pala i ukocila se .Da li smem za pocetak da joj dam inj analgetik? Inace sam med sestra?Hvala.Cujemo se za dalje vase instrukcije.

  • nikawp

   nikawpFebruary 16, 2020 at 8:46 am

   Poštovana Gordana,
   Predlažem vam da sestra par dana miruje i sa analgeticima per os pokušate da je rešite bola.

 • Marko

  MarkoFebruary 11, 2020 at 12:19 pm

  Poštovani
  Oprostite, 2 puta sam poslao istimail. U redu, razumeo sam. Pre mesec dana sam naručio gravitacione čizme koje koristim do 2 puta dnevno. Upisao sam se na blage vežbe ojačavanja karličnog dela kao i leđa. Ove nedelje ću početi i sa blagim treninzima.
  Recite mi vaše mišljenje o gravitacione čizmama? I da li da nastavim sa vežbama pomoću njih?

  Srdačan pozdrav!

  • nikawp

   nikawpFebruary 11, 2020 at 7:22 pm

   Poštovani Marko,
   Prvi princip medicine je: PRIMUM NON NOCERE – najvažnije je ne naškoditi, tako da mi nije jasno zašto pokušavate da bizarnim metodama pokušavate da rešite zdravstveni problem?
   Možete da se povredite…

 • Marko

  MarkoFebruary 10, 2020 at 9:39 pm

  Poštovani
  Upavo sam dobio rezultat pregleda MR, pa bih Vas zamolio da mi pojasnite o čemu se radi.

  Na C2-3 nivou se detektuje incipijentno anularno bubrenje superponirano minornom fokalnom medijalnom protruzijom, uz redukciju prednjeglikvorskog prostora. Nema kompresivnih manifestacija na medulu, niti stenoze spinalnog kanala. IV fora eni slobodni.
  Na L3-4 IV nivou prisutno incipijentno anularno bubrenje bez kompresivnih manifestacija. Spinalni kanal nije stenoziran. Prisutan izliv u fasetnim zglobovima. IV fora eni bez stenoze.
  Na L4-5 IV nivou lako snižena visina IV prostora, disk početno desikativno izmenjen pokazuje anularno bubrenje bez kompresivnih manifestacija. Minimalni izliv u fasetima. IV forameni nisu stenozirani.
  Na L5-S1 IV nivou prisutno anularno bubrenje bez kompresivnih manifestacija i stenoze spinalnog kanala. Prisutan izliv u fasetnim zglobovima. IV fora eni slobodni.
  ZAKLJUČAK: SPONDILOTIČNE I DISKARTROTIČNE PROMENE, BEZ DISKALNIH HERNIJACIJA, KOMPRESIVNIH MANIFESTACIJA ILI STENOZE SPINALNOG KANALA.
  -PRISUTAN IZLIV U FASETNIM ZGLOBOVIMA NA L3-4 I L5-S1 IV NIVOU.

  Ovo je rezultat. Inače, imam 31 godinu i sportom sam se aktivno bavio do pre 5 godina (tenis, košarka). U poslednje vreme sam manje aktivan i dobio sam na kilaži, 175cm-92kg, strašno.
  Molim Vas da li mi možete ,,prostijim rečima” objasniti od čega bolujem?
  I šta mi predlažete kao terapiju?
  Unapred zahvalan, Marko Stanimirović.

  • nikawp

   nikawpFebruary 10, 2020 at 11:23 pm

   Poštovani Marko,
   Sveukupni nalaz MR kompletne kičme ukazuje na prisustvo degenerativnih promena, u ovom trenutku bez hernijacije diska ali sa otvorenom realnom mogućnošću da do toga dođe.
   Dobro je da ste napravili ovaj snimak i stekli referencu u odnosu na koju bi vaš zdravstveni status mogao da se prati.
   Bez obzira šta je bio povod da uradite navedenu dijagnostiku, najvažnije je kakve zdravstvene tegobe imate.
   Sami ste rekli da ste se “fizički zapustili” tako da vam savetujem da čim pre zakažete pregled i započnete fizikalne terapije.
   Odluku ste doneli, namate šta da čekate. Terapijama bi vratili svoj život nazad koji uključuje i bavljenje sportom. U međuvremenu – mirovanje!

 • Boban

  BobanFebruary 4, 2020 at 9:08 am

  Postovani…imam 33.godine, poslednjih 6 meseci sam dobijao bolove u lumbalnom delu kicme i od pre mesec dana jak nepodnosljiv bol, kod ortopeda dobijam injekcije od kojih prestaje bol u ledjima i prelazi u levu nogu na spoljnom delu potkolenice u jednoj tacki gde vise ne mogu da napravim vise od 3-4 stupnja od cega dobijam prejak bol i padam. Kod fizijatra sam dobio lek za bolove i za opustanje nerava i da cekam 10 dana i kada prestane bol da radimo nrke terapije. Koji je vas predlog, da li da cekam ili da idem kod neurohirurga da radim mr i konstatujem odmah o cemu se radi? Hvala unapred

  • nikawp

   nikawpFebruary 5, 2020 at 6:53 am

   Poštovani Bobane,
   Pretpostavka je da je reč o lumboišialgiji. Možete da uradite MR LS i EMNG nogu i time definitivno
   potvrdite pretpostavku i otkrijete razlog nastanka.
   Terapije možete da započnete odmah.
   Mislim da vam u ovom trenutku nije neophodan pregled neurohirurga.

 • Milan

  MilanJanuary 21, 2020 at 5:13 pm

  Dobar dan. Naime, pre godinu dana ustanovljena mi je discus hernia, lecen sam prvo parenteralnom terapijom kortikopreparatima i analgeticima, takodje I oraalna terapija, zatim I fizikalne terapije, nije bilo boljitka opsteg stanja. Otisao sam na pregled neurohirurga u Beogradu u privatnoj bolnici Medigroup, gde je lekar trazio kontrolni magnet kicmenog stuba, na kom je ustanovljen izliv diska . Operisan sam endoskopskom metodom , ali posle 6meseca, nije se nista novo desavalo, nikakva vrsta poboljsanja stanja, I dalje imam isti bol kao I pre, koji se spusta najvise u potkolenicu I onesposobljava mi kretanje, isto tako osecam zatezanje u prednjoj strani kuka. I pored svih vezbanja nisam dosao do boljitka, pritom sam 88 godiste. Uradio sam I kontrolni magnet posle operacije Koji je ok.Inace mene je na pocetku Samo potkolenica bolela 3 meseca,I onda je krenulo da se sri ka lozi I ledjima.Posto radim u Kini tamo se bol I prosirila jos vise ,cak sam I njihovom medicinom lecen I malo mi je pomoglo,najvise akumpuntura.Ali bol u potkolenici se nije gasio.Kada sam dosao kuci vracalo se u 3 navrata I ponovo isti bolovi.Onda sam resio da se operisem.Pritom ne radim teske fizicke poslove I nisam gojazan.Pio sam I neuronal i liriku I nista.Osecam nestabilnos ,zatezanje u ledjima I naravno bol u potkolenici.To traje sve ukupno vise od godinu I 3 meseca.

  • nikawp

   nikawpJanuary 21, 2020 at 5:29 pm

   Poštovani Milane,
   Za početakr uradite EMNG nogu. Potom se fokusirajte na lečenje.
   Šta to znači? Pre svega činjenica da ne postoji čarobna pilula koja rešava sve probleme.
   Nema ni čarobne procedure.
   Terapijski protokol je jasan. Odaberite stručnjake kojima poklanjate poverenje i koji će vam u početku
   aplikovati analgetske, relaksirajuče i revitalizirajuće procedure nakon toga i kineziterapiju koja je sistemsko rešenje.
   Budite strpljivi. Za tri meseca bi trebalo da vam se životne funkcije vrate kroz normalno funkcionisanje aktivnosti svakodnevnog života.
   Uspešnost terapija zavisi od kliničkog pregleda i precizno uzetog funkcionalnog statusa.

   • Milan

    MilanJanuary 21, 2020 at 5:43 pm

    Ja bih zeleo da vas pitam,da li bih smeo da idem na trcanje,setanje Ili tako nesto?Hvala

   • nikawp

    nikawpJanuary 22, 2020 at 8:27 am

    Poštovani Milane,
    Dokle god da je bol prisutan, svaka fizička aktivnost je kontraindikovana!

  • DiplomiraniFizio

   DiplomiraniFizioJanuary 24, 2020 at 9:44 pm

   Slazem se da treba da se uradi EMNG donjih ekstremiteta..
   Ali, isto tako bih voleo da znam kojim ste metodama leceni nakon operacije? Kojim fizikalnim modalitetima,tako i kineziterapijskim vezbama? Da li ste oporavak radili u drzavnoj ili privatnoj ordinaciji?
   Jer je nazalost velika razlika izmedju kolega koji jednostavno mehanicki rade svoj posao i onih koji su voljni i zeljni da Vam pomognu i zaista osposobe za normalnu funkcionalnu svakodnevnicu.

 • Saska

  SaskaJanuary 21, 2020 at 11:25 am

  Postovanje! Pre šest meseci sam se operisala L5S1.Poslednja kontrola u kojoj je DR napisao prolaps više medjuprsljenskih diskusa sa obolenje korena radiokolupatijom.Posle operacije DR mi je rekao da su oba nerva bila jako upaljena.Da li je moguce da se upala i posle šest meseci nije smanjila.Sada najviše osecam bol u potkolenicama , listovima i skocnim zglobovima.Odradila sam kontrolni magnet koji govori da je sve dobro.Malopre sam se vratila od neurologa.Rekao mi je da pijem Liriku i Taitu , da mogu da ih pijem doživotno jer nisu opasni.Pila sam neuronal dva meseca i combinerv.Desna noga ,tj.stopalo čak menja i boju.Uzela sam da odradim dopler krvnih sudova nogu.Ovo više nije život.Bolovi su hronični u potkolenicama i traju non stop . Prošla sam banjsko lečenje i odradila posle banje fizikalnu u domu zdravlja.Pošto sam dugo godina trpela bolove , jel su mi govorili da nisam za operaciju sve dok mi stopalo nije palo. Da li je sada potrebno i više vremena da se upala smiri.I zašto sada ovoliko potkolenice bole .Da li bi možda Tens aparat pomogao.Videla sam da postoje manji za kucnu upotrebu.Hvala puno !

  • nikawp

   nikawpJanuary 21, 2020 at 2:31 pm

   Poštovana Saška,
   Naravno da nije normalno da imate istu kliničku sliku kao i pre operacije.
   Jedino što niste uradili je EMNG DE. Navedeni nalaz ne mora da bude u korelaciji sa nalazom MR
   Trauma i ožiljci od operacije mogu često da budu razlog postoperativnom bolu.
   Nisu mi jasni ni terapije koje su vam sprovedene…
   Svakako sam mišljenja da se uradi precizan funkcionalni status.
   Savetujem vam da se ne igrate sa TENS-m već da promenite terapeute.

 • Vlada

  VladaJanuary 18, 2020 at 1:16 pm

  Mene je preseklo dole samo sto sam se savio da uradim sklek, ujutru, necu to vise nikad raditi, ali sta se moze u tom slucaju, vrede li neke tablete mast, ili ce morati samo da popusti, lakse mi je da stojim nego da lezim, ali noge izdaju a ne popusta ni malo vec satima.

  • nikawp

   nikawpJanuary 19, 2020 at 11:49 am

   Poštovani Vlado,
   Ako nema propagacije bola duž nogu, moguće da je reč o mekim tkivima.
   U navedenom slučaju preporuka je mirovanje,
   primena zaštitnih položaja i pokreta, https://www.nika.rs/kako-zastititi-kicmu/
   aplikacija termo procedura koje greju bolnu regiju i primena opštih analgetika.
   Ukoliko bol u narednih par dana ne prestane, započnite fizikalne procedure.

 • Slobodan

  SlobodanJanuary 17, 2020 at 5:03 am

  Postovani, pre pet dana sam posle uradjenog MRI dobio odgovor na bolove koje sam trpeo 1,5 godina, naime ustanovili su diagnozu Significante Canalis stenose L3/L4 en L4/L5. Predlozenu operaciju sam odbio. Niski bol u ledjima koji zraci kroz desnu nogu prema stopalu I povremeno trnjenje jedne ili obe noge I gubljenje osecaja stabilnosti za sada mogu da trpim. Zamolio bih vas da mi date savet sta dalje da radim. Unapred hvala (imam 55 godina, sarcoidose ll, uz sva ogranicenja stalno sam fizicki aktivan).

  • nikawp

   nikawpJanuary 17, 2020 at 6:47 am

   Poštovani Slobodane,
   Značajna stenoza na 2 nivoa spinalnog kanala i opisane tegobe koje traju 18 meseci
   su u saglasju sa kliničkom slikom koju ste opisali.
   Čestitam vam na stavu! Naravno da za operaciju uvek ima vremena a dati šansu fizikalnim i kineziterapijskim procedurama
   je zdravorazumski odabir koji će dati odlične rezultate ukoliko pažljivo odaberete
   ko će vam sprovoditi terapiju.
   Terapijski protokol nalaže da se u naredne 3 nedelje sprovedu analgetske, relaksirajuće i revitalizirajuće fizikalne terapije,
   kao uvod u kineziterapiju koja je sistemsko rešenje.
   Ceo proces bi trebalo da traje 2-3 meseca.
   Budite strpljivi i polako!

 • 1 34 35 36 37 38

Leave Your Comments