bolovi-u-donjem-delu-ledja

BOLOVI U DONJEM DELU LEĐA

Diskus hernija, spondiloza, spondilolisteza, spinalna stenoza, sindrom piriformisa
Pojava bola u donjem delu leđa (lumbo-sakralni deo) je učestala i može da se desi u svakom uzrastu, a najčešće se javlja od 25. godine života.

ZNAČAJ KIČME

Značaj kičme je višestruk. U ovom slučaju, pomenućemo da kičma štiti kičmenu moždinu od povređivanja. Istovremeno, kičma daje čvrstinu i potporu telu.Iz glave, gde je smešten mozak, kao deo centralnog nervnog sistema, nastavlja se kičmena moždina koja prolazi kroz kičmeni kanal.Kičmeni kanal sačinjavaju koštani otvori u svakom pršljenu. Iz kičme se dalje granaju periferni nervi koji oživčavaju celo telo. Kičma se sastoji od pršljenova, a svaki pršljen sa susednim i gore i dole, predstavlja zglob. S obzirom da su pršljenovi po sastavu koštana masa, da ne bi došlo do trenja, između svakog pršljena je smešten po jedan disk koji je od pulpoznog mekanog tkiva, sa funkcijom amortizacije pokreta i sprečavanja trenja koštanih zglobnih površina tela pršljena. Kompaktnost, čvrstina i elastičnost kičme se obezbeđuje ostalim mekim tkivom koje i počinje i završava sa koštane mase pršljenova.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-2

Anatomski prikaz kičmenih pršljenova, diskusi i periferni nervi

NAJČEŠĆE AKTIVNOSTI KOJE UZROKUJU NASTANAK BOLA

Svaka radna ili sportska aktivnost ili aktivnost svakodnevnog života, ukoliko se nepravilno ili naglo izvede ili vremenski dugo traje, može da prouzrokuje bol u lumbalnom delu leđa. Bol se najčešće vezuje za sledeće aktivnosti:

  nepravilno dizanje tereta ma koje težine, gde se trup savija i rotira
  nagli pokret rotacije, savijanja ili rotacije i istezanja trupa
  dugotrajno sedenje
  dugotrajna vožnja automobilom
  dugotrajno hodanje
  dugotrajno stajanje
  loš položaj u toku spavanja
povrede koštano-mišićnog sistema lumbalne regije – traume (najčešće saobraćajni udesi, povrede u toku sportskih aktivnosti…)

SUŠTINSKI RAZLOG NASTANKA LUMBALNOG BOLA

MIŠIĆNA SLABOST KAO POSLEDICA INAKTIVNOSTI

Mišići trupa koji su veza trupa i karlice su: mišići zadnjeg dela leđa (nalaze se pored kičme obostrano – m.m. extensores trunci), glutealni mišići (m.gluteus minimus, medius et maximus), sa prednje strane trupa trbušni mišić (m.rectus abdominis) i fleksor natkolenice (m. iliopsoas), i sa obe strane trupa bočno (m.m.lat. flexores trunci:m.obliquus abdominis ext, m.obliquus abdominis int, m.quadratus lumborum). Lumbalna regija predstavlja mesto gde se trup spaja sa karlicom, a karlica sa nogama i čini jedan od najpokretljivijih delova kičmenog stuba, a u isto vreme je to deo koji trpi najveće opterećenje. Ujedno, to je i mesto gde se nalazi težište čitavog tela ili, tačnije rečeno, njegovo središte. Telo čoveka se u prostoru nalazi u labilnoj ravnoteži koja, da bi se održavala, zahteva konstantnu, preciznu akciju velike grupe mišića. Površina oslonca su stopala, težište tela je najšešće 1 metar od podloge, a kompletno opterećenje težine tela i sile zemljine teže u lumbalnoj kičmi. Mišićna slabost najčešće kao posledicu ima loše posturalno držanje tela i lošu biomehaniku.To je i razlog zbog čega bi trebalo da navedene mišićne grupe budu jake.Stabilnost veze trupa-karlice i nogu proističe iz mišićne mase i snage navedenih mišićnih grupa. Suština telesnog vežbanja, gde je akcenat na stvaranju pelvitrohanteričnog midera, je u što boljoj zaštiti kičme.

MIŠIĆNI DISBALANS

Mišićna snaga pojedinačnih mišića i mišićnih grupa trebalo bi da bude izbalansirana, harmonična i ujednačena.Telo čoveka je simetrično.Preko 640 mišića se nalazi u čovekovom telu. Svaki od tih mišića ima svoju osnovnu funkciju. U svakoj situaciji tela, postoje mišići koji vrše određeni pokret (agonisti) kome se suprostavljaju mišići koji isti taj pokret onemogućavaju/otežavaju (antagonisti).Ukoliko postoji bilo koji mišićni disbalans, mišićni tonus se povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje.

NAJČEŠĆE MEHANIČKE PROMENE NA KIČMI KOJE UZROKUJU LUMBALNI BOL

Spondiloza (spondylosis) – okoštavanje dva ili više susednih pršljenova, kao posledica degenerativnih promena
Spondilolisteza (spondylolisthesis) – pomeranje pršljena put napred u odnosu na susedne pršljenove, kao posledica traume.
Spinalna stenoza (stenosis spinalis) – suženje kičmenog kanala, kao posledica degenerativnih i upalnih procesa na jednom ili više diskusa. Česta je kod starih osoba.
Hernija diska (discus hernia) – pucanje spoljnog omotača diska i ispadanja mekog pulpoznog sadržaja koji čini disk u okolni prostor.
Sindrom piriformisa (Sy. m.piriformis) – mišićni disbalans pelvitrohanterične muskulature vodi pomeranju u zglobu kuka i karlici, čime se provocira mišić piriformis, koji vrši pritisak na išijadični nerv (n.ishiadicus).

KLINIČKA SLIKA

Bol je teško lokalizovati, jer boli cela regija. Bol je najčešće pojasni i kreće se od leve do desne strane glutealne regije lumbo-sakralne kičme. Često se oseti mravinjanje ili oštar bol koji ide iz kičme duž jedne noge (ili obostrano), do sredine butine, lista ili stopala. Ova senzacija je kratkotrajna i veoma je neprijatna.Pacijenti navode i stezanje mišića i osećaj “pečenja” (butina, list) koji može da traje neko vreme. Moguće je da bolovi i ne postoje, ali da je prisutan osećaj nelagodnosti u lumbo-sakralnoj kičmi, koji implicira nesigurnost i nespremnost pacijenta za bilo koju fizičku aktivnost. Telo na bol reaguje tako što zauzima zaštitni, najmanje bolni položaj (antalgičan položaj) koji je uvek i nepravilan.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-3

Trup je najčešće nagnut na jednu stranu, a mišići su u spazmu (grču), tako da su pokreti trupa značajno limitirani. Položaj koji prija je različit i individualan.Najčešće prija tzv.fiziološki položaj na leđima sa savijenim kolenima (urolani veći peškir ili ćebe debljine 20 cm), mada je čest slučaj da prija i položaj na stomaku sa urolanim većim peškirom, koji se postavlja ispod karlice.

Najčešće, pacijent spontano sam pronađe antalgičan (bezbolan) položaj.Koliko god taj položaj bio nefiziološki, u tom trenutku bi trebalo da se primenjuje.Svaka pojava bola je siguran znak tela da nešto ne valja i da bi trebalo nešto da preduzmemo kako bi bol otklonili.

DIJAGNOSTIKA

U poslednjih 30 godina u medicini je značajno uznapredovala dijagnostika. Bitno je ispoštovati redosled dijagnostičkih metoda i krenuti od prostijih ka složenijim, ukoliko za tim ima potrebe. Uspostavljanje dijagnoze započinje uzimanjem anamneze i kliničke slike.

Probleme lumbo-sakralnog bola moguće je dijagnostikovati sledećim dijagnostičkim metodama:

KLINIČKI PREGLED

bolovi-u-donjem-delu-ledja-4

Rendgenski snimak lumbo-sakralnog dela kičme (X- rays)
Kompjuterizovana tomografija (CT) skener – Computed Tomography (CT) Scan
Magnetna rezonanca (MR) – Magnetic Resonance Imaging (MRI)
Elektromišićna neurografija EMNG

TERAPIJA

Odmah po nastanku bola, potrebno je uzeti nešto od analgetka i miorelaksanata.
Bitno je napomenuti da se navedeni lekovi konzumiraju posle jela. Naravno, sve životne aktivnosti bi trebalo ograničiti na najneophodnije. Moguće je, u kućnim uslovima, primeniti i lekovitu glinu na bolno mesto, kao i tople kupke. Aplikacija gline i kupke bi trebalo vremenski da traje 15-30 minuta. Ukoliko bol ne prestane u roku od par dana, obratite se stručnjaku za pomoć.

FIZIKALNA TERAPIJA

Terapija bola fizikalnim procedurama najpribližnija je prirodnim procedurama zbog blagotvornosti i prijatnosti i odsustva agresije. U određivanju fizikalne terapije, značajna je anamneza, dijagnostika, klinički pregled, funkcionalni status..S obzirom da je širok spektar fizikalnih procedura, odabira se najbolja moguća kombinacija fizikalnih procedura. Značajno je napomenuti da ono što prija i daje efekta u lečenju kod jednog pacijenta, ne mora da prija i dâ efekat u lečenju kod drugog pacijenta sa sličnim problemom.

U fizikalnoj terapiji se primenjuju razne vrste zračenja počev od magneto terapije, ultra zvuka, lasera, infra red, kao i struje različite frekvencije i modulacije. Dejstvo aparaturne fizikalne trapije je anelgezija i vazodilatacija, kao i celularno pospešivanje metabolizma.

Primenjuje se elektroforeza leka lokalno na bolno mesto (prokain ili kalijum jodid, 3% rastvor) koristeći pravilo protoka električne energije od pozitivne do negativne elektrode.

Od bezaparaturnih procedura aplikuje se glina i tople kupke (topla pakovanja). Terapeutska masaža i akupresura bolnih mesta i muskulature koja je u spazmu predstavlja sastavni deo fizikalne terapije. U proseku, trajanje fizikalnih procedura u kontinuitetu iznosi 2-3 nedelje.Bitno je ispoštovati kontinuitet terapije.

Fizikalna terapija predstavlja uvodnu proceduru u sistemsko rešavanje problema lumbalnog bola, a to je kineziterapija (medicinske vežbe).

MANIPULATIVNE METODE – KIROPRAKTIKA LUMBALNOG BOLA

Potpuna indikacija za primenu kiropraktike je mišićni disbalans, gde se mišićni tonus povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje i bol. Kiropraktika nema efekta ukoliko postoji mišićni spazam.

Zato, tek posle par dana od započinjanja sa fizikalnim procedurama, koje sem anelgzije imaju i relaksirajuće dejstvo koje pospešuju masaže, kao i medikamentozna terapija, trebalo bi stvoriti preduslove za primenu kiropraktike kao jedne od metoda za odstranjivanje lumbalnog bola.

KINEZITERAPIJSKE PROCEDURE LUMBALNOG BOLA

Sa kineziterapijom (medicinskim vežbanjem) se započinje kada se potpuno otkloni bol. Sistemsko rešavanje lumbalnog bola, kao i prevencija njegovog nastanka, obuhvata kineziterapijske procedure koje su akcentirane na stvaranje mišićne mase i snage pelvitrohanterične muskulature.

Cilj nam je da jaka muskulatura preuzme deo tereta lumbalne kičme.Bitno je napomenuti da ne postoji aktivnost svakodnevnog života koja jača lumbo-sakralne ekstenzore kičme. Isto tako, ne postoji ni sportska aktivnost koja jača mišiće ove regije. To je i najčešći razlog ovih tegoba.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI: Kako zaštiti kičmu i Vežbe za jačanje lumbalne kičme

Comments

 • Nikoleta

  NikoletaJanuary 12, 2020 at 6:22 pm

  Poštovani,

  Imam 27 godina. Pre 2 godine sam nezgodno pala niz stepenice i dočekala se na donjem delu leđa. Ustala sam i nastavila dalje, nisam imala tegoba tada. Nakon toga oko godinu dana radila u agenciji gde sam većinu vremena provodila sedeći, i to verovatno nepravilno. Od tada mi se javljaju bolovi u donjem delu leđa koji su jako neprijatni. Jedno vreme sam radila jogu i to mi je pomagalo da ne budem ukočena toliko. Volela bih da zakažem pregled kod Vas i da to ispitamo, i da li se u ovom slučaju radi CT?
  Hvala unapred.

  • nikawp

   nikawpJanuary 13, 2020 at 6:47 am

   Poštovana Nikoleta,
   Predlažem vam da prvo uradimo klinički pregled i uzmemo funkcionalni status.
   Ako bude bilo potrebe, lako ćemo zakazati dodatne dijagnostičke metode.
   Termin pregleda možete da rezervišete pozivom na neki od navedenih telefona,
   viber-om ili mail-om.
   Možete i da ostavite br. telefona pa ćemo vas nazvati.
   Termin pregleda se rezerviše najkasnije jedan dan unapred.

   Dobrodošli!

 • Mirjana

  MirjanaJanuary 11, 2020 at 4:34 pm

  Poštovani, suprug je operisao diskus herniju ( L4-L5) pre mesec dana. U prvim danima posle operacije oporavak je išao dobro, ležao je i šetao, sedenje je izbegaovo, mogao je prošeta bez bolova koje je pre operacije imao. Nakon 15tak dana javlja se ista bol kao i pre operacije. Skenerom je ustanovljeno da je ponovo došlo do iskakanja diska. Dat mu je savet za mirovanje i uzimanje analgetika. U slučaju da se bol i simptomi ne povuku predlaže se ponovna operacija. Da li je bilo koja vrsta fizikalne terapije indikovana? Da li postoji još nešto što možemo uraditi? Hvala na odgovoru

  • nikawp

   nikawpJanuary 12, 2020 at 10:35 am

   Poštovana Mirjana,
   Prilično je često da se posle operacije DH jednog segmenta, pojavi nova hernija.
   Sve to zbog i/ili loše odrađene operacije naravno i zbog poremećaja strukture i funkcije LS segmenta.
   Neretko se dešava i da se posle operacije zatekne recediv…
   Dobar način da se sve navedeno kao rizik smanji na minimum je da se primene fizikalne i kineziterapije kao priprema za operaciju.
   Navedeno najčešće izostaje.
   Kod pacijenata koji su sa indikacijom da se operišu a prošli su Fth. i Kth. do operacije često i ne dođe, a
   ako i dođe postoperativni tok je kraći.
   Predlažem vam da preskočeno sprovedete sada i date šansu fizikalnim i kineziterapijskim procedurama.

 • Dragana

  DraganaJanuary 11, 2020 at 8:28 am

  Postovani,imam bolove u lumbalnom delu kicme.Bol se siri duz leve noge i u listu iste. Uz trnjenje stopala. Sve se to desava prilikom hodanja i duzeg stajanja. Uradjena magnetna rezonanca gde je dijagnostikovano ikliznuce L4 L5 sa apsolutnom stenozom.Predlozena operacija. Da li je moguce popraviti stanje pre operacije fizikalnom terapijom i smanjenjem kilograma. Oko 20 kg viska kg.kao i odlaskom u neku banju

  • nikawp

   nikawpJanuary 12, 2020 at 10:22 am

   Poštovana Dragana,
   Spondylolisteza sa apsolutnom stenozom (!) je indikacija za operaciju DH.
   Međutim, uvek je pitanje kakva je klinička slika pacijenta.
   U vašem slučaju, bez obzira na nalaz, itekako vam preporučujum fizikalnu i kineziterapiju.
   Jednostavno, klinička slika ne korenspodira sa nalazom magneta.
   Prva terapijska faza je primena analgetskih, relaksirajućih i revitalizirajućih terapija.
   Po dobijanju ostvarenju terapijskih zadataka, započinje se sa kineziterapijom
   koja je sistemsko rešenje.
   Sve to u vremenskom okviru od 2 do 3 meseca.
   Višak kilograma jeste remetujući faktor o kome u ovom trenutku ne treba posvećivati posebnu pažnju.
   Bilo bi vam previše!
   Odlazak u banju bez navedenog potrbnog vremena i adekvatne terapije je dobar za vaše mentalno stanje.
   Budite strpljivi i postupite po preporuci i rezultati neće izostati.

 • Marina

  MarinaJanuary 10, 2020 at 2:08 pm

  Već duže vree sećam bol u lumbalnom delu kičme. Prilikom snimanja ustanovljeno je;
  PRIKAZANE KOSTI IMPONUJU SMANJENJE KOŠTANE GUSTINE,
  LAKO SUŽENI ZGL.PROSTOR L1-L2, L2-L3, L4-L5
  ANTERIORNI I LATERALNI OSTEOFITI NA L2, L3 I L5 PRŠ.TELU

  • nikawp

   nikawpJanuary 11, 2020 at 7:07 am

   Poštovana Marina,
   Pretpostavljam da je reč o Rtg. snimku.
   Rtg. dijagnostika ima svoju primenu kod preloma. Meka tkiva se ne vide.
   Adekvatna dijagnostika je MR LS.
   Bez obzira, iz šturog opisa tegobe, savetujem da započnete fizikalne terapije.

 • Mirjana

  MirjanaJanuary 7, 2020 at 9:10 pm

  Dobro vece.
  Imam 23 godine i bolove u donjem delu ledja,u predelu trtice. Bolovi su prisutni najcesce kad duze sedim ili stojim,kad podizem bilo sta sa zemlje.. bol bi opisala kao neko peckanje..kao neki pritisak..u poslednje vreme nekad ne mogu ni da lezim na ledjima..sta mi savetujete? Hvala unapred!

  • nikawp

   nikawpJanuary 8, 2020 at 6:37 am

   Poštovana Mirjana,
   Predlažem vam prvo da uradite dijagnostiku. Konkretno MR LS.
   Pretpostvaka je da je reč o diskopatiji.
   Svakako da vam slede fizikalne terapije koje uspešno rešavaju pitanje bola i revitalizacije nerva.
   U međuvremenu, miovanje!

 • Snezana

  SnezanaDecember 30, 2019 at 7:11 pm

  Zdravo.Ima diskus henriju,tj.dehidrirane prsljenove L1 i S1u lumbalnom delu.Bolovi su nepodnosljivi.Koje su najpouzdanije vezbe za jacanje ledjnih misica.Da naponem isla sam kod Kiroprakticara,ali nakon nekoliko dana opet je sve po starom.

  • nikawp

   nikawpDecember 31, 2019 at 7:19 am

   Poštovana Snežana,
   Kiropraktika je samo jedna od terapijskih procedura koja se, kao što je slučaj i kod drugih procedura, primenjuje kada postoje indikacije za primenu.
   Kod vas ne postoje indikacije za primenu kiropraktike. Razlog je prost. Ubog povećanog tonusa mišića koji je nastao zbog antalgije, kiropraktika
   ne može da se primeni i prilično je agresivna.
   Druga greška je da se u bolnoj fazi rade vežbe. U ovoj fazi je indikovano mirivanje!!!
   Predlažem vam da započnete analgetske i relaksirajuće fizikalne terapije, po prestanku bola kineziterapiju.

 • Trudnica

  TrudnicaDecember 29, 2019 at 5:26 am

  Poštovani,
  U 9om mesecu trudnoće sam i ukočila sam se. Dešavalo mi se to par puta i ranije u tim slučajevima popijem diklofen i već sutradan mi bude bolje. Trenutno ne smem da pijem lekove pa mi to otežava proces zaceljenja, bol je i pri samom ležanju prisutan (verovatno od težine stomaka). Dva dana su me bolela ledja, prvi dan nisam mogla samostalno da ustanem iz kreveta, drugi već lagano jesam. Četvrti dan mi je bilo dosta bolje samo nisam mogla da se saginjem ( da čučnem jesam) posle šetnje od možda 2,3 km sam se opet ukočila i sad isto ne mogu da ustanem niti da se namestim u položaj pri kom mi mišići dodjeg dela ledja nisu zategnuti i ne bole. Da li imate neki savet, smernicu? Dok ne prodju praznici pa dok ne odem kod doktora, bliži se i termin porodjaja pa bih što pre da se oporavim.

  Hvala,
  Pozdrav

  • nikawp

   nikawpDecember 29, 2019 at 11:28 am

   Poštovana Kajo,
   Kao i kod svakog bola, svaka fizička aktivnost je kontraindikovana (uključujući i šetnju).
   Do se ne porodite, predlažem vam da zakažete masažu uz pristanak ginekologa koji vam vodi trudnoću. Nije ok da trpite bol.
   Masaža će prijati i vama i plodu.
   Po porođaju, čekaju vas prilično intezivne fizičke aktivnosti vezano za bebu.
   Tada vam savetujem da započnete fizikalne terapije koje će vam se svakako isplatiti.
   U međuvremenu, zaštitite kičmu.
   https://www.nika.rs/kako-zastititi-kicmu/

 • Mirjana

  MirjanaDecember 26, 2019 at 6:37 pm

  Poštovani,
  Imam 56 godina i povremeno probleme sa bolovima u donjem delu leđa.U poslednjih desetak godina sam bila ukočena 3-4 puta i to je trajalo po oko 15 dana. Pre nedelju dana sam bila primorana da sedim bukvalno ceo dan (od 10-18 h) na neudobnoj stolici. Nakon tog celodnevnog sedenja, tokom cele noći sam imala intenzivne grčeve u stopalima koji su prestali tek oko 6 ujutru. Ne znam koliko ih je bilo… Oko podne istog dana je počeo bol u donjeem delu leđa, koji nije snažan, ali je dovoljno neprijatan da mi ograničava pokrete. Povremeno kada dodirnem taj deo leđa, nemam nikakav osećaj (češanje, grebanje, lupkanje – ništa). Bolovi su jači dok sedim i kada ustajem sa stolice/fotelje. Dok ležim i okrećem se u krevetu nema bolova. Mislila sam da će to proći samo od sebe, ali mi se čini da se pogoršava, jer mi sad i hodanje predstavlja problem. Nisam gojazna, ali mi je posao vezan za sedenje. Do lekara je teško doći… Da grejem, hladim, pijem nešto? Mnogo Vam hvala unapred.

  • nikawp

   nikawpDecember 26, 2019 at 7:04 pm

   Poštovana Mirjana,
   Mislim da je vama naporno da preživljavate isto, tačnije da vam se tegobe javljaju u što kraćim intervalima dobrog, koje svaki put traju duže i intezivnije su.
   Zato vam predlažem da uradite snimak MR LS kičme, zakažete pregled na osnovu kojeg se ordinira fizikalna terapija po prestanku bola i kineziterapija.
   Za period lečenja koji će trajati 1-2 meseca, dobićete sistemsko rešenje i načine da održavate vaše telo bez tegoba.
   Imate šta da dobijete, krenite u sistemsko rešavanje.

   • Mirjana

    MirjanaDecember 29, 2019 at 10:53 pm

    Hvala Vam puno!
    Ulivate mi poverenje posvećenošću.
    Sve najbolje u 2020. 🙂

   • nikawp

    nikawpDecember 30, 2019 at 6:40 am

    Poštovana Mirjana,
    Hvala i vama na ukazanom poverenju.
    Sve najbolje!

 • Zarko

  ZarkoDecember 25, 2019 at 4:02 pm

  Dobar dan.imam problem sa bolom u donjem delu ledja koji se u vidu utrnulosti spusta do ispod kolena uglavnom sa unutrasnje strane. Odradjen mi je mr i nalaz je sledeci:
  Veca protuzija l3-4 lv diska foraminalno i ekstraforaminalno levo,uz umerenukompresiju levog L3 radiksa na izlazu iz IV foramena;pocetna stenoza spinalnog kanala.
  Manja ekstruzija L2-3IV diska ekstraforaminalno levo,uz umerenu kompresiju levog L2 radiksa na izlazu iz IV foramena ekstraforaminalno;
  Anularno bubrenjeL4-5 IV diska superponirano protuzijom foraminalno i ekstraforaminalno desno,uz blagu do umerenu kompresiju desnogL4 radiksa na izlazu iz IV foramena;diskoradikularni kontakti sa oba L5 radiksa u odstupu,izrazenije desnim; pocetna do umerena stenoza spinalnog kanala;
  Anularno bubrenje normohidriranogL5-S1IV diska,lako naglaseno foraminalno levo,uz umerenu bilateralnu fasetnu hipertrofiju i diskoradikularni kontakt sa levim L5 radiksom na izlazu iz IV foramena; pocetna stenoza spinalnog kanala.
  Zanima me sta mogu uraditi kako bi popravio i da li moze da se popravi stanje u kojem se nalazi donji deo ledja. Imam 36 godina i bavim se uglavnom fizickim poslom koji zahteva svakodnevni rad sa teskim predmetima. Hvala unapred

  • nikawp

   nikawpDecember 26, 2019 at 6:48 am

   Poštovani Žarko,
   Reč je o lumboišialgiji kao posledica polidiskoatije i stenoze.
   Ako odete ko neurohirurga, verujem da će većina da vam predloži da operišete kičmu.
   Predlažem vam da započnete fizikalne analgetske terapije, po prestanku bola kineziterapiju.
   Budite strpljivi i uporni. Uz adekvatnu terapiju rešićete sistemski zdravstveni problem za 2-3 meseca.
   U međuvremenu mirovanje i osustvo fizičke aktivnosti. Budite disciplinovani!

 • Srgjan

  SrgjanDecember 24, 2019 at 3:11 pm

  Dobar dan…
  Da li moze magnetna rezonanca odrediti koliko je stara povreda na kicmenom stubu.. Pozdrav

  • nikawp

   nikawpDecember 25, 2019 at 8:29 am

   Poštovani,
   MR daje precizan uvid u meke strukture i tkiva. CT daje precizan prikaz čvrstih struktura.

 • 1 33 34 35 36 37 38

Leave Your Comments