bolovi-u-donjem-delu-ledja

BOLOVI U DONJEM DELU LEĐA

Diskus hernija, spondiloza, spondilolisteza, spinalna stenoza, sindrom piriformisa
Pojava bola u donjem delu leđa (lumbo-sakralni deo) je učestala i može da se desi u svakom uzrastu, a najčešće se javlja od 25. godine života.

ZNAČAJ KIČME

Značaj kičme je višestruk. U ovom slučaju, pomenućemo da kičma štiti kičmenu moždinu od povređivanja. Istovremeno, kičma daje čvrstinu i potporu telu.Iz glave, gde je smešten mozak, kao deo centralnog nervnog sistema, nastavlja se kičmena moždina koja prolazi kroz kičmeni kanal.Kičmeni kanal sačinjavaju koštani otvori u svakom pršljenu. Iz kičme se dalje granaju periferni nervi koji oživčavaju celo telo. Kičma se sastoji od pršljenova, a svaki pršljen sa susednim i gore i dole, predstavlja zglob. S obzirom da su pršljenovi po sastavu koštana masa, da ne bi došlo do trenja, između svakog pršljena je smešten po jedan disk koji je od pulpoznog mekanog tkiva, sa funkcijom amortizacije pokreta i sprečavanja trenja koštanih zglobnih površina tela pršljena. Kompaktnost, čvrstina i elastičnost kičme se obezbeđuje ostalim mekim tkivom koje i počinje i završava sa koštane mase pršljenova.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-2

Anatomski prikaz kičmenih pršljenova, diskusi i periferni nervi

NAJČEŠĆE AKTIVNOSTI KOJE UZROKUJU NASTANAK BOLA

Svaka radna ili sportska aktivnost ili aktivnost svakodnevnog života, ukoliko se nepravilno ili naglo izvede ili vremenski dugo traje, može da prouzrokuje bol u lumbalnom delu leđa. Bol se najčešće vezuje za sledeće aktivnosti:

  nepravilno dizanje tereta ma koje težine, gde se trup savija i rotira
  nagli pokret rotacije, savijanja ili rotacije i istezanja trupa
  dugotrajno sedenje
  dugotrajna vožnja automobilom
  dugotrajno hodanje
  dugotrajno stajanje
  loš položaj u toku spavanja
povrede koštano-mišićnog sistema lumbalne regije – traume (najčešće saobraćajni udesi, povrede u toku sportskih aktivnosti…)

SUŠTINSKI RAZLOG NASTANKA LUMBALNOG BOLA

MIŠIĆNA SLABOST KAO POSLEDICA INAKTIVNOSTI

Mišići trupa koji su veza trupa i karlice su: mišići zadnjeg dela leđa (nalaze se pored kičme obostrano – m.m. extensores trunci), glutealni mišići (m.gluteus minimus, medius et maximus), sa prednje strane trupa trbušni mišić (m.rectus abdominis) i fleksor natkolenice (m. iliopsoas), i sa obe strane trupa bočno (m.m.lat. flexores trunci:m.obliquus abdominis ext, m.obliquus abdominis int, m.quadratus lumborum). Lumbalna regija predstavlja mesto gde se trup spaja sa karlicom, a karlica sa nogama i čini jedan od najpokretljivijih delova kičmenog stuba, a u isto vreme je to deo koji trpi najveće opterećenje. Ujedno, to je i mesto gde se nalazi težište čitavog tela ili, tačnije rečeno, njegovo središte. Telo čoveka se u prostoru nalazi u labilnoj ravnoteži koja, da bi se održavala, zahteva konstantnu, preciznu akciju velike grupe mišića. Površina oslonca su stopala, težište tela je najšešće 1 metar od podloge, a kompletno opterećenje težine tela i sile zemljine teže u lumbalnoj kičmi. Mišićna slabost najčešće kao posledicu ima loše posturalno držanje tela i lošu biomehaniku.To je i razlog zbog čega bi trebalo da navedene mišićne grupe budu jake.Stabilnost veze trupa-karlice i nogu proističe iz mišićne mase i snage navedenih mišićnih grupa. Suština telesnog vežbanja, gde je akcenat na stvaranju pelvitrohanteričnog midera, je u što boljoj zaštiti kičme.

MIŠIĆNI DISBALANS

Mišićna snaga pojedinačnih mišića i mišićnih grupa trebalo bi da bude izbalansirana, harmonična i ujednačena.Telo čoveka je simetrično.Preko 640 mišića se nalazi u čovekovom telu. Svaki od tih mišića ima svoju osnovnu funkciju. U svakoj situaciji tela, postoje mišići koji vrše određeni pokret (agonisti) kome se suprostavljaju mišići koji isti taj pokret onemogućavaju/otežavaju (antagonisti).Ukoliko postoji bilo koji mišićni disbalans, mišićni tonus se povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje.

NAJČEŠĆE MEHANIČKE PROMENE NA KIČMI KOJE UZROKUJU LUMBALNI BOL

Spondiloza (spondylosis) – okoštavanje dva ili više susednih pršljenova, kao posledica degenerativnih promena
Spondilolisteza (spondylolisthesis) – pomeranje pršljena put napred u odnosu na susedne pršljenove, kao posledica traume.
Spinalna stenoza (stenosis spinalis) – suženje kičmenog kanala, kao posledica degenerativnih i upalnih procesa na jednom ili više diskusa. Česta je kod starih osoba.
Hernija diska (discus hernia) – pucanje spoljnog omotača diska i ispadanja mekog pulpoznog sadržaja koji čini disk u okolni prostor.
Sindrom piriformisa (Sy. m.piriformis) – mišićni disbalans pelvitrohanterične muskulature vodi pomeranju u zglobu kuka i karlici, čime se provocira mišić piriformis, koji vrši pritisak na išijadični nerv (n.ishiadicus).

KLINIČKA SLIKA

Bol je teško lokalizovati, jer boli cela regija. Bol je najčešće pojasni i kreće se od leve do desne strane glutealne regije lumbo-sakralne kičme. Često se oseti mravinjanje ili oštar bol koji ide iz kičme duž jedne noge (ili obostrano), do sredine butine, lista ili stopala. Ova senzacija je kratkotrajna i veoma je neprijatna.Pacijenti navode i stezanje mišića i osećaj “pečenja” (butina, list) koji može da traje neko vreme. Moguće je da bolovi i ne postoje, ali da je prisutan osećaj nelagodnosti u lumbo-sakralnoj kičmi, koji implicira nesigurnost i nespremnost pacijenta za bilo koju fizičku aktivnost. Telo na bol reaguje tako što zauzima zaštitni, najmanje bolni položaj (antalgičan položaj) koji je uvek i nepravilan.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-3

Trup je najčešće nagnut na jednu stranu, a mišići su u spazmu (grču), tako da su pokreti trupa značajno limitirani. Položaj koji prija je različit i individualan.Najčešće prija tzv.fiziološki položaj na leđima sa savijenim kolenima (urolani veći peškir ili ćebe debljine 20 cm), mada je čest slučaj da prija i položaj na stomaku sa urolanim većim peškirom, koji se postavlja ispod karlice.

Najčešće, pacijent spontano sam pronađe antalgičan (bezbolan) položaj.Koliko god taj položaj bio nefiziološki, u tom trenutku bi trebalo da se primenjuje.Svaka pojava bola je siguran znak tela da nešto ne valja i da bi trebalo nešto da preduzmemo kako bi bol otklonili.

DIJAGNOSTIKA

U poslednjih 30 godina u medicini je značajno uznapredovala dijagnostika. Bitno je ispoštovati redosled dijagnostičkih metoda i krenuti od prostijih ka složenijim, ukoliko za tim ima potrebe. Uspostavljanje dijagnoze započinje uzimanjem anamneze i kliničke slike.

Probleme lumbo-sakralnog bola moguće je dijagnostikovati sledećim dijagnostičkim metodama:

KLINIČKI PREGLED

bolovi-u-donjem-delu-ledja-4

Rendgenski snimak lumbo-sakralnog dela kičme (X- rays)
Kompjuterizovana tomografija (CT) skener – Computed Tomography (CT) Scan
Magnetna rezonanca (MR) – Magnetic Resonance Imaging (MRI)
Elektromišićna neurografija EMNG

TERAPIJA

Odmah po nastanku bola, potrebno je uzeti nešto od analgetka i miorelaksanata.
Bitno je napomenuti da se navedeni lekovi konzumiraju posle jela. Naravno, sve životne aktivnosti bi trebalo ograničiti na najneophodnije. Moguće je, u kućnim uslovima, primeniti i lekovitu glinu na bolno mesto, kao i tople kupke. Aplikacija gline i kupke bi trebalo vremenski da traje 15-30 minuta. Ukoliko bol ne prestane u roku od par dana, obratite se stručnjaku za pomoć.

FIZIKALNA TERAPIJA

Terapija bola fizikalnim procedurama najpribližnija je prirodnim procedurama zbog blagotvornosti i prijatnosti i odsustva agresije. U određivanju fizikalne terapije, značajna je anamneza, dijagnostika, klinički pregled, funkcionalni status..S obzirom da je širok spektar fizikalnih procedura, odabira se najbolja moguća kombinacija fizikalnih procedura. Značajno je napomenuti da ono što prija i daje efekta u lečenju kod jednog pacijenta, ne mora da prija i dâ efekat u lečenju kod drugog pacijenta sa sličnim problemom.

U fizikalnoj terapiji se primenjuju razne vrste zračenja počev od magneto terapije, ultra zvuka, lasera, infra red, kao i struje različite frekvencije i modulacije. Dejstvo aparaturne fizikalne trapije je anelgezija i vazodilatacija, kao i celularno pospešivanje metabolizma.

Primenjuje se elektroforeza leka lokalno na bolno mesto (prokain ili kalijum jodid, 3% rastvor) koristeći pravilo protoka električne energije od pozitivne do negativne elektrode.

Od bezaparaturnih procedura aplikuje se glina i tople kupke (topla pakovanja). Terapeutska masaža i akupresura bolnih mesta i muskulature koja je u spazmu predstavlja sastavni deo fizikalne terapije. U proseku, trajanje fizikalnih procedura u kontinuitetu iznosi 2-3 nedelje.Bitno je ispoštovati kontinuitet terapije.

Fizikalna terapija predstavlja uvodnu proceduru u sistemsko rešavanje problema lumbalnog bola, a to je kineziterapija (medicinske vežbe).

MANIPULATIVNE METODE – KIROPRAKTIKA LUMBALNOG BOLA

Potpuna indikacija za primenu kiropraktike je mišićni disbalans, gde se mišićni tonus povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje i bol. Kiropraktika nema efekta ukoliko postoji mišićni spazam.

Zato, tek posle par dana od započinjanja sa fizikalnim procedurama, koje sem anelgzije imaju i relaksirajuće dejstvo koje pospešuju masaže, kao i medikamentozna terapija, trebalo bi stvoriti preduslove za primenu kiropraktike kao jedne od metoda za odstranjivanje lumbalnog bola.

KINEZITERAPIJSKE PROCEDURE LUMBALNOG BOLA

Sa kineziterapijom (medicinskim vežbanjem) se započinje kada se potpuno otkloni bol. Sistemsko rešavanje lumbalnog bola, kao i prevencija njegovog nastanka, obuhvata kineziterapijske procedure koje su akcentirane na stvaranje mišićne mase i snage pelvitrohanterične muskulature.

Cilj nam je da jaka muskulatura preuzme deo tereta lumbalne kičme.Bitno je napomenuti da ne postoji aktivnost svakodnevnog života koja jača lumbo-sakralne ekstenzore kičme. Isto tako, ne postoji ni sportska aktivnost koja jača mišiće ove regije. To je i najčešći razlog ovih tegoba.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI: Kako zaštiti kičmu i Vežbe za jačanje lumbalne kičme

Comments

 • Balsa

  BalsaNovember 22, 2019 at 1:27 pm

  Postovani Doktore,Moj sin ima 15 godina i fudbaler je.Zbog bola u donjem dijelu kicme uradili smo Mr.U nalazu pise zakljucak. MR POKAZUJE IZMIJENJEN SIGNAL DISKA U NIVOU L4/L5-DEHIDRIRAN SA HERNIJACIJOM DISKA POSTERMEDIJALNO. IV DISK U NIVOU L5/S1 MANJEG KK DIJAMETRA, OCUVANOG INTEZITETA SIGNALA SA PROTRUZIJOM POSTERMEDIJALNO I DESNO.Molim vas za objasnjenje i savjet. Srdacan pozdrav.

  • nikawp

   nikawpNovember 22, 2019 at 5:34 pm

   Poštovani Balša,
   Navedeni nalaz ukazuje na ozbiljnu patologiju. Shodno tome, fizikalna i kineziterapiuja su
   neophodne, bez obzira da li dete ima ili nema trenutno tegobe.
   Godine u kojima vam je sin su takve da svako lečenje traje kraće i rezultati su i brzi i zgarantovani uz adekvatnu terapiju.
   Bavljenje sportom sa ovakvom patologijom je kontraindikovano u bolnoj fazi.
   Ali ako se dva puta godišnje sprovodi adekvatna Fth. i Kth. izostaće i bolna faza.

 • Marija

  MarijaNovember 21, 2019 at 7:57 pm

  Dobar dan, pre godinu dana ustanovljen mi je isijas(preddiskushernija). Isla sam na terapije u Zotovicu, i veoma su mi pomogli. Zanima me sem plivanja i setnje kojim sportom bih mogla jos da se bavim, da li roleri dolaze u obzir? Jer posle onih bolova imam strah da se sve to ne vrati, ili da pogorsam stanje od pre. Hvala 🙂

  • nikawp

   nikawpNovember 22, 2019 at 7:11 am

   Poštovana Marija,
   Fizička aktivnost bi trebalo da kao cilj ima jačanje pelvitrohanterične muskulature.
   Na žalost ne potoji aktivnost svakodnevnog života, niti sportska aktivnost koja jača LS ekstenzore trupa.
   Zato vam savetujem da svakodnevno radite kineziterapijske vežbe koje smo na našem sajtu opisali. Radite ih po opisanim preporukama.
   https://www.nika.rs/vezbe-za-lumbalnu-kicmu/
   Sve sportske aktivnosti su pomoćne metode u lečenju.
   Kada je reč o šetnji, ona je odlična za kardiovaskularni sistem!Ne za ovo što je vama potrebno!
   Iskombinujte jednom nedeljno bazen sa vožnjom rolera ili bicikle.
   Ali opisane vežbe obavezno radite!

 • Dusan

  DusanNovember 21, 2019 at 2:00 pm

  D.dan..radim u magacinu tezak fizicki posao i imam jake bolove u gornjem delu ledja..oko kicme u gornjem dellu tela sve me kako boli ti misici…doktor mi kaze da sam ukljestio zivac i sve me sad boli od polovine kicme pa nagore..kad sedim..kad stojim ili bilo sta imam bolove..popusti pa se bol ponovo pojavi

  • nikawp

   nikawpNovember 22, 2019 at 7:12 am

   Poštovani Dušane,
   Nemate šta da čekate, započnite fizikalne terapije čim pre!

 • Sem

  SemNovember 14, 2019 at 3:50 pm

  Postovani,
  u zadnjih mesec dana osecam povremene bolove u donjem levom uglu ledja, vise ka bocnom delu. Prvih nekoliko dana sam mislio da je u pitanju polozaj spavanja i poceo sam da koristim jastuk (izmedju nogu kada spavam na boku i ispod kolena kada sam na ledjima) i to je pomoglo, medjutim zadnjih dana opet osecam blagi bol u tom delu posebno ujutru nakon budjenja. Kasnije u toku dana dok sam na poslu ili u setnji nemam bolove. Imam 31 godinu, oko 90kg i povremeno se bavim sportom (uglavnom trcanje i teretana). Radim kancelarijski posao i 10tak sati sam u sedecem polozaju. Nikad ranije nisam osecao ovaj bol pa se pitam da li mozda imate neki savet.
  Hvala puno!

  • nikawp

   nikawpNovember 15, 2019 at 9:22 am

   Poštovani Sem,
   Za početak vam savetujem da isključite svaku fizičku aktivnost.
   Klin se klinom izbija – ovde ne važi! Fizička aktivnost će vam pogoršati zdravstvenii status.
   Uradite klinički pregled i započnite fizikalne procedure. Verujem da ćete od dijagnostičkih metoda raditi MR LS.
   Malo terapijskog strpljenja i problem će se brzo i sistemski rešiti.

  • Aleksandra

   AleksandraNovember 18, 2019 at 10:57 am

   Postovani, imam bolove u lumbalnom dijelu ledja i ukocenost pa sve do trticnog dijela ponekad i gluteusa. Imam dijagnkzu diskopatija L4-L5. Radim vjezbe za ledja ali mi se cini da je ovaj bol samo pogorsan njima sad. Da li smijem prestati da ih radim i imate li neki savjet? Unaprijed zahvalna!

   • nikawp

    nikawpNovember 18, 2019 at 3:40 pm

    Poštovana Aleksandra,
    Kontraindikovano je u fazi bola raditi ma kakve vežbe uključujući i kineziterapijske.
    Umesto toga, započnite analgetsku fizikalnu terapiju.
    Kada se bol otkloni, nastavite sa kineziterapijom koju sprovoditi
    pod nadzorom i ordiniranjem od strane fizioterapeuta.

 • Haris

  HarisNovember 14, 2019 at 8:41 am

  Postovani,
  Vec neko vrijeme imam bolove u donjem dijelu kicme koji “silazi” u prepone, te me boli kuk i bol u desnoj nogi i koljenu.
  Uradio sam RTG koji je pokazao sljedece:
  RTG kicme:
  Ukazuje na umjerene degerativne promjene po tipu def. Spondiloze i spondiloartroze. Lumbalizacija S1 segmenta. Diskopatija na nivou L5/S1.
  RTG karlice sa kukovima:
  Umjerene koksartroticne promjene obostrano, izrazitijedesno.
  Pocetne entezopatske promjene ramus inferior osssis pubis obostrano.
  Posto ja obavljam teske fizicke poslome mozete li mi dati svoje misljenje dali sam ja sposoban za obavljanje istih.
  Unaprijed hvala.

  • nikawp

   nikawpNovember 15, 2019 at 9:16 am

   Poštovani Harise,
   Mislim da odgovor na pitanje vaše sposobnosti za obavljanje teških fizičkih poslova i sami znate.
   Međutim, medicinska dokumentacija bi vaše stanje trebalo da potkrepi.
   Savetujem vam da uradite MR LS i EMNG donjih ekstremiteta kao i pregled neurologa.
   Navedena dijagnostika je dovoljna uz klinički pregled, za određivanje adekvatne fizikalne terapije,
   ujedno i administrativno realno i dovoljno za procenu radne sposobnosti koju ceni Komisija.

   • Haris

    HarisNovember 15, 2019 at 12:46 pm

    Poštovani,
    Zahvaljujem Vam se na odgovoru i u pravu ste kada kazete da ja znam dali sam sposoban za teški rad ili ne.
    Istina je da se ne osjećam sposobnim, ali mislim da je dug i težak put tog dokazivanja.
    Moj doktor smatra da nije potrebno raditi bilo kakve dodatne pretrage, te da uz lijekove i vježbe mogu prevazići ovo moje stanje, te da mogu nastaviti sa radom.
    Zamolio bih Vas da mi odgovorite dali je to zaista tako.
    Spoštovanjem.

   • nikawp

    nikawpNovember 15, 2019 at 1:57 pm

    Poštovani Harise,
    Već sam vam napisao način kako da uspešno rešite zdravstveni problem.
    Urađena dijagnostika je prilično lak način da se dokaže vaš zdravstveni status a rešava i administrativne probleme.
    Započnite fizikane terapije čim pre i rezultati neće izostati!

 • Brankica

  BrankicaNovember 13, 2019 at 7:19 pm

  Pozdrav, imam 37 god. I od svoje 19.god. Radim fizički posao, ciscenje soba po hotelima, ciscenje biroa, i kao prodavacica gde sam bukvalno po ceo dan stajala ispred kase u jednom mestu itd. E sad, imala sam bolove cesto u donjem delu kicme vec par godina unazad,ali nisam uzimala za ozbiljno, mislila sam normalno je sobzirom da sam radila takav posao. Medutim pre 2meseca odprilike taj bol se odjednom naglo pojacao, cak sam jedno jutro ustala i bukvalno jedva hodala od tog ostrvog bola, nakon cega par dana kasnije bol prelazi u desnom kuku a sad vec i levom,naročito kada sedim to je uzas. Dobila Diagnostiku Periartritis kuka za sta mi je prepisao fizioterapije i pijem analgetik TILUR (zivim u Ch) al moj dr nije uzeo u obzir to sto sam rekla za kicmu.. Koje je vase misljenje? Hvala unapred.

  • nikawp

   nikawpNovember 14, 2019 at 6:47 am

   Poštovana Brankice,
   Protokol nalaže da uradite MR LS kičme i na osnovu toga bi trebalo da terapija koja se ordinira bude adekvatna i da rezultate.
   Mislim i na medikamentoznu, eventualno ampuliranu i naravno fizikalnu.
   Stoga, promenite doktora i nađite nekog ko će da ispoštuje protokolarnu proceduru.

 • Sofija

  SofijaNovember 13, 2019 at 11:29 am

  Hvala na savetu

 • Zvonimir

  ZvonimirNovember 12, 2019 at 9:43 am

  Dobar dan,
  Imam 38 godina i slabu fizičku aktivnost zadnjih nekoliko godina, telesna težina mi je oko 100 kg.. Nekada šetnje od 20-30 km nisu predstavljale problem, mada sam imao 15 kg manje.
  Zadnjih nekoliko dana u pokušaju da vratim stare navike šetnje i kretanja posle 2-3 km osećam bol u donjem delu kičme. Jel na osnovu ovih informacija možete nešto zakljuciti i predložiti dalje postupke?
  Unapred hvala

  • nikawp

   nikawpNovember 12, 2019 at 10:31 am

   Poštovani Zvonimire,
   Odlično zvuči da ponovo u vaš život uvedete fizičku aktivnost.
   Obzirom da ste sami videli da nije to baš tako jednostavno nakon duže pauze,
   predlažem vam da telo prvo dovedete u stanje da je moguće bez prisutva bola.
   Stoga predlažem da obavite precizan pregled na kom će se ustanoviti šta vas bol i na osnovu čega ordinira
   fizikalna terapija koja bi otklonila bol.
   Po otklanjanju bola je potrebno sprovesti set medicinskog vežbanja – kineziterapija, kako bi telo pripremili za bilo kakav fizički napor.
   A onda to dobro zdravo stanje održavajte.

 • Snezana

  SnezanaNovember 12, 2019 at 9:16 am

  Imam 33 godine i bol u donjem delu ledja primila sam sedam koktela 3-4 dana me ledja nisu bolela ali se bol vratio bol se javlja kada se savijem tada se teze ispravljam volela bih da mi kazete sta dalje da radim

  • nikawp

   nikawpNovember 12, 2019 at 10:26 am

   Poštovana Snežana,
   Iz vašeg opisa, rekao bih da je reč o tegobi mekih tkiva.
   Fizikalna terapija koja obuhvata pored aplikacije aparaturne terapije morala bi da sadrži i terapeutsku masažu,
   daje izvanredne rezultate.

 • Dragana Pavić

  Dragana PavićNovember 1, 2019 at 11:37 pm

  Poštovani doktore ove nedelje je ćerku koja ima 13 godina zabolela ledja.Inace se aktivno i profesionalni judo sportom.Dijagnostovano je spondilolisteza L5 S1 GR II sa spondilolizom.Receno nam je da je urodjeno.Nikad se do sad nije žalila na bol.Da li je to 100 izlecivo i da li će moći da nastavi da se bavi sportom.
  HVALA PUNO NA VREMENU .POZDRAV DRAGANA

  • nikawp

   nikawpNovember 2, 2019 at 10:25 am

   Poštovana Dragana,
   Spodylolistesis je patologija koja se manifestuje “proklizavanjem” tela pršljenja.
   Brojne su tegobe koje idu uz navedenu patologiju. Bol – svakako!
   Fizikalna terapija bi odlično rešila problem bola. Ali tu se terapijska priča ne završava.
   Sistemsko rešenje je primena kineziterapije (medicinske vežbe) sa ciljem pokušaja korekcije prisutne patologije.
   Prvi prioritet neka vam bude zdravlje deteta, ne sport. Znam da je teško objasniti detetu koje aktivno trenira,
   ali morate da otklonite mogućnost daljeg povređivanja.
   Problem koji ide u skladu sa godinama su i razvojne tegobe.
   Drugim rečima, dete mora da bude konstantno praćeno i na kineziterapijama.
   Mislim da joj neće teško pasti jer se konstantno rade vežbe.
   Veliki je to terapijski izazov ali vredi pokušati i realno je dati šansu mladosti i stručnom planu i programu.
   Ako imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

 • 1 31 32 33 34 35 44

Leave Your Comments