bolovi-u-donjem-delu-ledja

BOLOVI U DONJEM DELU LEĐA

Diskus hernija, spondiloza, spondilolisteza, spinalna stenoza, sindrom piriformisa
Pojava bola u donjem delu leđa (lumbo-sakralni deo) je učestala i može da se desi u svakom uzrastu, a najčešće se javlja od 25. godine života.

ZNAČAJ KIČME

Značaj kičme je višestruk. U ovom slučaju, pomenućemo da kičma štiti kičmenu moždinu od povređivanja. Istovremeno, kičma daje čvrstinu i potporu telu.Iz glave, gde je smešten mozak, kao deo centralnog nervnog sistema, nastavlja se kičmena moždina koja prolazi kroz kičmeni kanal.Kičmeni kanal sačinjavaju koštani otvori u svakom pršljenu. Iz kičme se dalje granaju periferni nervi koji oživčavaju celo telo. Kičma se sastoji od pršljenova, a svaki pršljen sa susednim i gore i dole, predstavlja zglob. S obzirom da su pršljenovi po sastavu koštana masa, da ne bi došlo do trenja, između svakog pršljena je smešten po jedan disk koji je od pulpoznog mekanog tkiva, sa funkcijom amortizacije pokreta i sprečavanja trenja koštanih zglobnih površina tela pršljena. Kompaktnost, čvrstina i elastičnost kičme se obezbeđuje ostalim mekim tkivom koje i počinje i završava sa koštane mase pršljenova.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-2

Anatomski prikaz kičmenih pršljenova, diskusi i periferni nervi

NAJČEŠĆE AKTIVNOSTI KOJE UZROKUJU NASTANAK BOLA

Svaka radna ili sportska aktivnost ili aktivnost svakodnevnog života, ukoliko se nepravilno ili naglo izvede ili vremenski dugo traje, može da prouzrokuje bol u lumbalnom delu leđa. Bol se najčešće vezuje za sledeće aktivnosti:

  nepravilno dizanje tereta ma koje težine, gde se trup savija i rotira
  nagli pokret rotacije, savijanja ili rotacije i istezanja trupa
  dugotrajno sedenje
  dugotrajna vožnja automobilom
  dugotrajno hodanje
  dugotrajno stajanje
  loš položaj u toku spavanja
povrede koštano-mišićnog sistema lumbalne regije – traume (najčešće saobraćajni udesi, povrede u toku sportskih aktivnosti…)

SUŠTINSKI RAZLOG NASTANKA LUMBALNOG BOLA

MIŠIĆNA SLABOST KAO POSLEDICA INAKTIVNOSTI

Mišići trupa koji su veza trupa i karlice su: mišići zadnjeg dela leđa (nalaze se pored kičme obostrano – m.m. extensores trunci), glutealni mišići (m.gluteus minimus, medius et maximus), sa prednje strane trupa trbušni mišić (m.rectus abdominis) i fleksor natkolenice (m. iliopsoas), i sa obe strane trupa bočno (m.m.lat. flexores trunci:m.obliquus abdominis ext, m.obliquus abdominis int, m.quadratus lumborum). Lumbalna regija predstavlja mesto gde se trup spaja sa karlicom, a karlica sa nogama i čini jedan od najpokretljivijih delova kičmenog stuba, a u isto vreme je to deo koji trpi najveće opterećenje. Ujedno, to je i mesto gde se nalazi težište čitavog tela ili, tačnije rečeno, njegovo središte. Telo čoveka se u prostoru nalazi u labilnoj ravnoteži koja, da bi se održavala, zahteva konstantnu, preciznu akciju velike grupe mišića. Površina oslonca su stopala, težište tela je najšešće 1 metar od podloge, a kompletno opterećenje težine tela i sile zemljine teže u lumbalnoj kičmi. Mišićna slabost najčešće kao posledicu ima loše posturalno držanje tela i lošu biomehaniku.To je i razlog zbog čega bi trebalo da navedene mišićne grupe budu jake.Stabilnost veze trupa-karlice i nogu proističe iz mišićne mase i snage navedenih mišićnih grupa. Suština telesnog vežbanja, gde je akcenat na stvaranju pelvitrohanteričnog midera, je u što boljoj zaštiti kičme.

MIŠIĆNI DISBALANS

Mišićna snaga pojedinačnih mišića i mišićnih grupa trebalo bi da bude izbalansirana, harmonična i ujednačena.Telo čoveka je simetrično.Preko 640 mišića se nalazi u čovekovom telu. Svaki od tih mišića ima svoju osnovnu funkciju. U svakoj situaciji tela, postoje mišići koji vrše određeni pokret (agonisti) kome se suprostavljaju mišići koji isti taj pokret onemogućavaju/otežavaju (antagonisti).Ukoliko postoji bilo koji mišićni disbalans, mišićni tonus se povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje.

NAJČEŠĆE MEHANIČKE PROMENE NA KIČMI KOJE UZROKUJU LUMBALNI BOL

Spondiloza (spondylosis) – okoštavanje dva ili više susednih pršljenova, kao posledica degenerativnih promena
Spondilolisteza (spondylolisthesis) – pomeranje pršljena put napred u odnosu na susedne pršljenove, kao posledica traume.
Spinalna stenoza (stenosis spinalis) – suženje kičmenog kanala, kao posledica degenerativnih i upalnih procesa na jednom ili više diskusa. Česta je kod starih osoba.
Hernija diska (discus hernia) – pucanje spoljnog omotača diska i ispadanja mekog pulpoznog sadržaja koji čini disk u okolni prostor.
Sindrom piriformisa (Sy. m.piriformis) – mišićni disbalans pelvitrohanterične muskulature vodi pomeranju u zglobu kuka i karlici, čime se provocira mišić piriformis, koji vrši pritisak na išijadični nerv (n.ishiadicus).

KLINIČKA SLIKA

Bol je teško lokalizovati, jer boli cela regija. Bol je najčešće pojasni i kreće se od leve do desne strane glutealne regije lumbo-sakralne kičme. Često se oseti mravinjanje ili oštar bol koji ide iz kičme duž jedne noge (ili obostrano), do sredine butine, lista ili stopala. Ova senzacija je kratkotrajna i veoma je neprijatna.Pacijenti navode i stezanje mišića i osećaj “pečenja” (butina, list) koji može da traje neko vreme. Moguće je da bolovi i ne postoje, ali da je prisutan osećaj nelagodnosti u lumbo-sakralnoj kičmi, koji implicira nesigurnost i nespremnost pacijenta za bilo koju fizičku aktivnost. Telo na bol reaguje tako što zauzima zaštitni, najmanje bolni položaj (antalgičan položaj) koji je uvek i nepravilan.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-3

Trup je najčešće nagnut na jednu stranu, a mišići su u spazmu (grču), tako da su pokreti trupa značajno limitirani. Položaj koji prija je različit i individualan.Najčešće prija tzv.fiziološki položaj na leđima sa savijenim kolenima (urolani veći peškir ili ćebe debljine 20 cm), mada je čest slučaj da prija i položaj na stomaku sa urolanim većim peškirom, koji se postavlja ispod karlice.

Najčešće, pacijent spontano sam pronađe antalgičan (bezbolan) položaj.Koliko god taj položaj bio nefiziološki, u tom trenutku bi trebalo da se primenjuje.Svaka pojava bola je siguran znak tela da nešto ne valja i da bi trebalo nešto da preduzmemo kako bi bol otklonili.

DIJAGNOSTIKA

U poslednjih 30 godina u medicini je značajno uznapredovala dijagnostika. Bitno je ispoštovati redosled dijagnostičkih metoda i krenuti od prostijih ka složenijim, ukoliko za tim ima potrebe. Uspostavljanje dijagnoze započinje uzimanjem anamneze i kliničke slike.

Probleme lumbo-sakralnog bola moguće je dijagnostikovati sledećim dijagnostičkim metodama:

KLINIČKI PREGLED

bolovi-u-donjem-delu-ledja-4

Rendgenski snimak lumbo-sakralnog dela kičme (X- rays)
Kompjuterizovana tomografija (CT) skener – Computed Tomography (CT) Scan
Magnetna rezonanca (MR) – Magnetic Resonance Imaging (MRI)
Elektromišićna neurografija EMNG

TERAPIJA

Odmah po nastanku bola, potrebno je uzeti nešto od analgetka i miorelaksanata.
Bitno je napomenuti da se navedeni lekovi konzumiraju posle jela. Naravno, sve životne aktivnosti bi trebalo ograničiti na najneophodnije. Moguće je, u kućnim uslovima, primeniti i lekovitu glinu na bolno mesto, kao i tople kupke. Aplikacija gline i kupke bi trebalo vremenski da traje 15-30 minuta. Ukoliko bol ne prestane u roku od par dana, obratite se stručnjaku za pomoć.

FIZIKALNA TERAPIJA

Terapija bola fizikalnim procedurama najpribližnija je prirodnim procedurama zbog blagotvornosti i prijatnosti i odsustva agresije. U određivanju fizikalne terapije, značajna je anamneza, dijagnostika, klinički pregled, funkcionalni status..S obzirom da je širok spektar fizikalnih procedura, odabira se najbolja moguća kombinacija fizikalnih procedura. Značajno je napomenuti da ono što prija i daje efekta u lečenju kod jednog pacijenta, ne mora da prija i dâ efekat u lečenju kod drugog pacijenta sa sličnim problemom.

U fizikalnoj terapiji se primenjuju razne vrste zračenja počev od magneto terapije, ultra zvuka, lasera, infra red, kao i struje različite frekvencije i modulacije. Dejstvo aparaturne fizikalne trapije je anelgezija i vazodilatacija, kao i celularno pospešivanje metabolizma.

Primenjuje se elektroforeza leka lokalno na bolno mesto (prokain ili kalijum jodid, 3% rastvor) koristeći pravilo protoka električne energije od pozitivne do negativne elektrode.

Od bezaparaturnih procedura aplikuje se glina i tople kupke (topla pakovanja). Terapeutska masaža i akupresura bolnih mesta i muskulature koja je u spazmu predstavlja sastavni deo fizikalne terapije. U proseku, trajanje fizikalnih procedura u kontinuitetu iznosi 2-3 nedelje.Bitno je ispoštovati kontinuitet terapije.

Fizikalna terapija predstavlja uvodnu proceduru u sistemsko rešavanje problema lumbalnog bola, a to je kineziterapija (medicinske vežbe).

MANIPULATIVNE METODE – KIROPRAKTIKA LUMBALNOG BOLA

Potpuna indikacija za primenu kiropraktike je mišićni disbalans, gde se mišićni tonus povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje i bol. Kiropraktika nema efekta ukoliko postoji mišićni spazam.

Zato, tek posle par dana od započinjanja sa fizikalnim procedurama, koje sem anelgzije imaju i relaksirajuće dejstvo koje pospešuju masaže, kao i medikamentozna terapija, trebalo bi stvoriti preduslove za primenu kiropraktike kao jedne od metoda za odstranjivanje lumbalnog bola.

KINEZITERAPIJSKE PROCEDURE LUMBALNOG BOLA

Sa kineziterapijom (medicinskim vežbanjem) se započinje kada se potpuno otkloni bol. Sistemsko rešavanje lumbalnog bola, kao i prevencija njegovog nastanka, obuhvata kineziterapijske procedure koje su akcentirane na stvaranje mišićne mase i snage pelvitrohanterične muskulature.

Cilj nam je da jaka muskulatura preuzme deo tereta lumbalne kičme.Bitno je napomenuti da ne postoji aktivnost svakodnevnog života koja jača lumbo-sakralne ekstenzore kičme. Isto tako, ne postoji ni sportska aktivnost koja jača mišiće ove regije. To je i najčešći razlog ovih tegoba.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI: Kako zaštiti kičmu i Vežbe za jačanje lumbalne kičme

Comments

 • Aleksandar

  AleksandarOctober 31, 2019 at 1:02 pm

  Dobar dan i postovanje,

  Imam 21. godinu i zeleo bih da potrazim savete oko bola u donjem delu ledja koji imam vec 3. dan. Naime pre 4 dana sam trenirao i na kraju treninga sam osetio bol u donjem delu ledja, ali bez obzira na to hteo sam da uradim jos par vezbi da bih se “uradio” do kraja. Vec isto vece nisam mogao da se savijem do kraja, tipa dok se obuvam i tako tome slicno. U pitanju je neki bol koji me u trenutku blokira i tera da se vratim u prvobitni polozaj. Dok sedim, osecam se neugodno, a tokom hodanja vrlo malo, skoro nista ne osecam. Dok spavam, mislim da tokompromene polozaja tokom noci osetim mali bol, a inace lezanje mi prija.
  Nadam se ubrzo vasim savetima, jer ne bih hteo da ovo potraje duze od ovih 3-4 dana koliko vec traje.

  Hvala na razumevanju!

  • nikawp

   nikawpNovember 1, 2019 at 7:10 am

   Poštovani Aleksandre,
   U vašim godinama su česte povrede na treninzima zbog nestručnosti.
   Najčešće izostaje sistematski pregled pre fizičke aktivnosti koji jasno prikazuje stanje vašeg tela.
   Na osnovu pregleda se irađuje INDIVIDUALNI plan i program treninga ili se dostavlja treneru koji će znati da ga iskoristi.
   Predlažem vam za početak da budete strpljivi i da dok se ne rešite bola isključite svaku fizičku aktivnost.
   Nekada je i mirovanje dovoljno da se rešite bola i lokalna upotreba analgetskih gelova koji se samo nanesu (ne masiraju) na bolno mesto i sačeka da se osuši.
   Ako bol ne prestane, započnite fizikalne tretmane. Moja je pretpostavka da je reč o povredi mekih tkiva.

 • Kristina

  KristinaOctober 29, 2019 at 1:07 pm

  Dobar dan. Imam diskus herniju l5 i s1 pored toga imam distrofiju misica. Vec sam jednpm zavrsila u krevetu gde nisam mogla da ustanem. Sad sam opet u krevetu gde ne mogu da se pimerim imam uzasne bolove lumbalnog dela i leve noge. Vec 12 dana primam inekcije ali je stanje isto molim vas recite sta da eadim i kako da stanem prvo na noge. Hvala

  • nikawp

   nikawpOctober 30, 2019 at 6:46 am

   Poštovana Kristina,
   Navedene dve patologije su sasvim dovoljne za stvaranje začaranog kruga!
   Prvi terapijski zadatak je da se bol eliminiše toliko da mogu da se započnu analgetske Fth.
   Ujedno je potrebno da se reši problem povišenog tonusa, kao i spavanje.
   Dakle, ampulirana terapija bi trebalo u ovoj fazi da se kombinuje sa medikamentoznom (per os).
   Ubuduće, da vam se problem ne vraća, konstantno bi trebalo da primenjujete Kth. sa ciljem jačanja pelvitrohanterične muskulature.

 • Misa

  MisaOctober 23, 2019 at 2:47 am

  MR PREGLED LUMBOSAKRALNOG DELA KICME:MR Pregled je ucinjen u sledecim ravnima i sekvencijama:aksijalnoj(T2W) i sagitalnoj(T2W,T1W,TIRM).
  Prslhenska tela lumbosakralnog segmenta kicmenog stuba su ocuvanog visinskog promera,normalnog IS kostne srzi,bez fokusa pataloske celularne infiltracije.
  Ekstruzija diskusa lakog stepena sa fisurom anulusa vidi se u nivou i.v. prostora L4-5 dorzolateralno foraminalno levo,u bliskom odnosu i kontaktu sa L4 korenom u levom foramenu,bez signifikantne kompromitacije istog.
  U nivou i.v. prostora L5-S1 vidi se laka dorzalna ekstenzija diskusa,bez znakova radikulrane kompromitacije i signifikantne kompromitacije prednjeg aspekta dure.
  Ostali i.v. prostori su normalnog visinskog promera,a i.v. diskusi odgovarajuceg intenziteta signala.
  U regiji posterornih elemenata ne vide se patoloski IS.
  U kicmenom kanalu ,intra i ekstarduralno se ne vide znaci ekspanzivnog spaciokompresivnog procesa.
  U medularnom konusu i pregledom prikazanom mijelonu,ne vide se pataloski intenziteti signala.
  Ne vide se pataloski signali u prikazanoj dorzovertebralnoj muskulaturi.
  Manji edem u subkutanom masnom tkivu(L4-5).
  Zakljucak:Nalaz MR pregleda LS segmenta kicme ukazuje na ekstruziju diskusa lakog stepena u nivou L4-5 dorzolateralno foraminalno levo u kontaktu sa L4 korenom u levom foramenu i pocetnu diskopatiju u nivou L5-S1.
  Ovo pregled je bio 2015 god i od tada bolovi u lumbalnom delu ledja nisu prestajali.Da li je operacija jedino resenje?Hvala.

  • nikawp

   nikawpOctober 23, 2019 at 5:51 am

   Poštovani Mišo,
   Fascinantno je da tegobe traju 4 godine!!!
   Pitanje nije da li je operacija jedino rešenje, već šta ste preduzeli da
   zdravstveni problem rešite kao i adekvatnost terapije.
   Predlažem vam da ponovite MR pregled.
   Čak i bez novog nalaza, pomeranje diska koje vam je dijagnostikovano se uspešno leči
   adekvatnim fizikalnim i kineziterapijskim procedurama.
   Operacija nije opcija sve dok postoje drugi načini lčenja.

 • Tinna

  TinnaOctober 21, 2019 at 10:18 pm

  Dali je neko imao sličan problem kao ja posle porođaja sam dobila na levoj nozi bol koji je počinje na predelu sredine lijeve zadnjice i ide prema kolenu skroz se tesko okrenem kada dobijem taj bol i ako lezim na ledjima onda je bol jaci????😥

  • nikawp

   nikawpOctober 22, 2019 at 6:04 am

   Poštovana Tinna,
   U toku i nakon drugog stanja i porođaja telu je potrebno vreme da se vrati u “normalu”.
   Bol u donjem delu leđa i lumboišialgija su česta pojava. https://www.nika.rs/trudnoca-bolovi-u-donjem-delu-leda-kukovima-i-kolenima/
   Obzirom da se sve dešava nakon porođaja, lečenje je lakše (nije limitirano i uslovljeno).
   Post porođajno imate prilično obaveza vezane za negu bebe, ali zbog prisutnih tegoba ste limitirani.
   Stoga vam predlažem da čim pre započnete fizikalne tretmane koji uspešno rešavaju vaš zdravstveni problem.

 • Jasna Gavlas

  Jasna GavlasOctober 21, 2019 at 5:57 pm

  Poštovani, nažalost živim vani i time nemam mogućnost za otići kod naših specijalista,pa bih vas molila za savjet ako je moguće.
  Prije otprilike godinu dana sam imala strašnu bol u donjem djelu leđa,trpjela sam nekih sedmicu dana,dok vise nisam mogla nogu ljevu da dignem…. otišla sam kod doktora opće prakse koji me je poslao ortopedu,odmah mi je dao injekciju i dvije sedmice bolovanja sa strogim mirovanjem, nakon toga sam dobila terapije,vježbe i normalno radila. Situacija se smirila,do prije 3,4 mjeseca,primjetila sam da nakon odmaranje sa povisenim položajem noga ne mogu ustati (strašna bol u području koljena i stopala) te sam prestala da odmaram noge…. no međutim zadnjih 2 mjeseca sam imala bolove u lijevom koljenu i pojačane u desnom,te sam odlučila da odem doktoru,koji je odmah rekao da je stvar u kičmi i poslao me na MRI LWS, sada su ustanovili da su L4,iL5 “iscurili” i stišću živce i tetive,te da su dva iznad na istom putu,i da to stiže leđnim moždani,moje pitanje je dali je tu nužna operacija,i dali smijem raditi,ako da koliko traje oporavak,a ako ne koju mogućnost imam??? Bila bih vam jako zahvalna na odgovoru,jer ne vjerujem doktorima ovdje s obzirom da im je trebalo 3 godine ,2 operacije,injekcije i neznam koliko terapija i vježbi da dijagnosticiraju gnoartritis na oba koljena. Na zadnjem pregledu su mi rekli da su mi ramena,laktovi i ručni zglobovi također jako loše, ali ne i šta mi je i kako pomoći.svaki put samo kažu to nije normalno,I da sam premlada… 🙁
  Samo da napomenem 30 mi je godina,cijeli život sam se bavila borilačkim vještinama (koje su mi zadnjih 3,4 godine potpuno zabranjene), inače puno se krećem a na poslu stojim 8,9 sati i nosim teške stvari…. unaprijed neizmjerno zahvalna Jasna

  • nikawp

   nikawpOctober 22, 2019 at 5:59 am

   Poštovana Jasna,
   Zdravstveni problem koji imate i koji je dijagnostikovan je diskus hernija i to na dva nivoa.
   Svakako da vam predlažem da započnete fizikalne terapije koje u saglasju sa medikamentoznom i
   ne isključujem ampuliranom terapijom daje odlične rezultate i bez operacije.
   Vežbe, kineziterapiju, ne radite dok bol ne prestane.
   Vreme koje je potrebno za vaše lečenje i rehabilitaciju je najmanje 3 meseca ontinuirane terapije.
   Kada se problem sa kičmom reši, započnite saniranje ostalih zdravstvenih problema lokomotornog aparata.
   Mladi ste, budite uporni, nek je zdravlje na prvom mestu i rezultati neće izostati.

 • Steps

  StepsOctober 20, 2019 at 8:50 pm

  Postovsni,

  Imam 25 godina, i već 3 meseca imam jake bolove u donjem delu kičme. Sada već ne mogu da sedim duže od par sati na stolici, pogotovo kada mi leđa nisu ispravljena potpuno. Do pre par meseci cim savijem vrat presekao bi me oštar bol u donjem delu leđa, bio sam kod kiroprakticara i ispucao mi je leđa a prsljen namestao nekim vakumima i taj problem je rešen sad savijam vrat bez bolova ali bol je i dalje prisutan kao što rekoh. Kome da se obratim i šta da radim?

  Hvala unapred

  • nikawp

   nikawpOctober 21, 2019 at 5:58 am

   Poštovani Aleksandre,
   Sedenje od par sati je prinudni položaj koji i te kako iritira. Ako je već tako,
   stavite urolani peškir ispod LS kičme i time će da vam bude lakše jer će taj segment da rasz+teretite. https://www.nika.rs/kako-zastititi-kicmu/
   Ne savetujem vam posete kiropraktičaru dok ne uradite dijagnostiku.
   Pretpostavljam da je reč o antalgiji i da nije reč samo o bolovima mekih tkiva i povećenom tonusu dorzuma,
   već da je glavni razlog u promenama na LS segmentu/ima.
   Zato vam savetujem da uradite MR LS kičme i započnete fizikalne terapije.
   Analgetska terapija per os vam nije sistemsko rešenje.

 • Miroljub ivanovic

  Miroljub ivanovicOctober 19, 2019 at 1:58 pm

  Moja supruga ima bolove u donjem delu kicme a posao kojim se bavi je naporan i mora da stoji po 12 sati dnevno…

  • nikawp

   nikawpOctober 20, 2019 at 6:56 am

   Poštovani Miroljube,
   Jasno je da svako od nas mora da radi. Isto tako je jasno da je zdravlje preduslov da bi se radilo.
   Shodno tome, supruga neka otvori bolovanje i započne lečenje. Dovoljan je klinički pregled za početak
   i započinjanje terapija. Medikamentozna terapija per os nije sistemsko rešenje.

 • Natasa ljubisavljevic

  Natasa ljubisavljevicOctober 17, 2019 at 4:02 pm

  Ja sam 8o to godiste i imama jake bolove u karlicnom delu ledja svakodnevno osecam bolove i u levom kuku radim u hladnjaci sa vocem i nije mi lak posao. Nije bitno da li sedim, lezim ili radim ja osecam bol cak i ujutru kad ustanem osecam bol ne znam sta da radim to traje duze od godinu dana.

  • nikawp

   nikawpOctober 17, 2019 at 5:36 pm

   Poštovana Nataša,
   Rad u hladnjači koji iziskuje da se dnevo više desetina puta uđe i izađe iz toplog u hladno je razlog navedenih tegoba.
   Bolovi su najčešće bolovi mekih tkiva u vašem slučaju pelvitrohanteričnih mišića.
   Fizikalnim procedurama se problem brzo rešava, ali sistemski, sve dok radite opisane poslove, imaćete navedene tegobe.
   Nije vam rešenje ni da koristite analgetike. Sami morate da donesete odluku.

 • Aleksandra

  AleksandraOctober 16, 2019 at 9:02 pm

  Moja mama vec 7 god ima problem sa desnom nogom. Uradjena su jos tada sva ispitivanja i sve je ok. Jedino su joj nasli suzenje na kicmenoj mozdini u predelu grudnog kosa. Ona oseca zatezanje u donjem i srednjem delu kicme i desna noga joj nije stabilna, i stopalo joj ide unutra. Ali nikakvu bol ne oseca. I ima problem sa rukama, trnu joj prsti, peku i bockaju i to najvise 3 prsta. Da li postoji neki lek za to trnjenje? I sta da radi sa tim problemom vezanim za nogu. Ona ima taj problem kao sto sam vam opisala, ali ne oseca nikakvu bol. Pozdrav

  • nikawp

   nikawpOctober 17, 2019 at 6:09 am

   Poštovana Aleksandra,
   Predlažem da se uradi EMNG ruku i nogu, kao i klinički pregled.

 • Zoka

  ZokaOctober 16, 2019 at 1:32 pm

  Zaravljena je fizioloska lordoza lumbalne kicme.Pocetna osteohondroticne promene u skoro svim segmentima.
  Na donjoj pokrivajucoj povrsini LI i VTh XIIsuspektna mala smorlova hernija.Pocetno suzenje disk prostora u LV-SI i suspentan sacrum acutum.
  Molim vas objasnjenje

  • nikawp

   nikawpOctober 17, 2019 at 6:08 am

   Poštovani Zorane,
   Brisanje fizioloških krivina, u vašem slučaju L lordoze, vodi fokusiranju opterećenja tela u tački LS kičme.
   Ostatatk nalaza je suspektan (sumnja se).
   U prevodu – kompletan nalaz ukazuje na moguće komplikacije u narednom periodu i potpuna jasno razvijanje patologija.
   Savetujem vam da ako već imate tegobe, započnete fizikalne terapije, kasnije i kineziterapiju što bi procese moglo da uspori ili zaustavi.

 • 1 30 31 32 33 34 45

Leave Your Comments