bolovi-u-donjem-delu-ledja

BOLOVI U DONJEM DELU LEĐA

Diskus hernija, spondiloza, spondilolisteza, spinalna stenoza, sindrom piriformisa
Pojava bola u donjem delu leđa (lumbo-sakralni deo) je učestala i može da se desi u svakom uzrastu, a najčešće se javlja od 25. godine života.

ZNAČAJ KIČME

Značaj kičme je višestruk. U ovom slučaju, pomenućemo da kičma štiti kičmenu moždinu od povređivanja. Istovremeno, kičma daje čvrstinu i potporu telu.Iz glave, gde je smešten mozak, kao deo centralnog nervnog sistema, nastavlja se kičmena moždina koja prolazi kroz kičmeni kanal.Kičmeni kanal sačinjavaju koštani otvori u svakom pršljenu. Iz kičme se dalje granaju periferni nervi koji oživčavaju celo telo. Kičma se sastoji od pršljenova, a svaki pršljen sa susednim i gore i dole, predstavlja zglob. S obzirom da su pršljenovi po sastavu koštana masa, da ne bi došlo do trenja, između svakog pršljena je smešten po jedan disk koji je od pulpoznog mekanog tkiva, sa funkcijom amortizacije pokreta i sprečavanja trenja koštanih zglobnih površina tela pršljena. Kompaktnost, čvrstina i elastičnost kičme se obezbeđuje ostalim mekim tkivom koje i počinje i završava sa koštane mase pršljenova.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-2

Anatomski prikaz kičmenih pršljenova, diskusi i periferni nervi

NAJČEŠĆE AKTIVNOSTI KOJE UZROKUJU NASTANAK BOLA

Svaka radna ili sportska aktivnost ili aktivnost svakodnevnog života, ukoliko se nepravilno ili naglo izvede ili vremenski dugo traje, može da prouzrokuje bol u lumbalnom delu leđa. Bol se najčešće vezuje za sledeće aktivnosti:

  nepravilno dizanje tereta ma koje težine, gde se trup savija i rotira
  nagli pokret rotacije, savijanja ili rotacije i istezanja trupa
  dugotrajno sedenje
  dugotrajna vožnja automobilom
  dugotrajno hodanje
  dugotrajno stajanje
  loš položaj u toku spavanja
povrede koštano-mišićnog sistema lumbalne regije – traume (najčešće saobraćajni udesi, povrede u toku sportskih aktivnosti…)

SUŠTINSKI RAZLOG NASTANKA LUMBALNOG BOLA

MIŠIĆNA SLABOST KAO POSLEDICA INAKTIVNOSTI

Mišići trupa koji su veza trupa i karlice su: mišići zadnjeg dela leđa (nalaze se pored kičme obostrano – m.m. extensores trunci), glutealni mišići (m.gluteus minimus, medius et maximus), sa prednje strane trupa trbušni mišić (m.rectus abdominis) i fleksor natkolenice (m. iliopsoas), i sa obe strane trupa bočno (m.m.lat. flexores trunci:m.obliquus abdominis ext, m.obliquus abdominis int, m.quadratus lumborum). Lumbalna regija predstavlja mesto gde se trup spaja sa karlicom, a karlica sa nogama i čini jedan od najpokretljivijih delova kičmenog stuba, a u isto vreme je to deo koji trpi najveće opterećenje. Ujedno, to je i mesto gde se nalazi težište čitavog tela ili, tačnije rečeno, njegovo središte. Telo čoveka se u prostoru nalazi u labilnoj ravnoteži koja, da bi se održavala, zahteva konstantnu, preciznu akciju velike grupe mišića. Površina oslonca su stopala, težište tela je najšešće 1 metar od podloge, a kompletno opterećenje težine tela i sile zemljine teže u lumbalnoj kičmi. Mišićna slabost najčešće kao posledicu ima loše posturalno držanje tela i lošu biomehaniku.To je i razlog zbog čega bi trebalo da navedene mišićne grupe budu jake.Stabilnost veze trupa-karlice i nogu proističe iz mišićne mase i snage navedenih mišićnih grupa. Suština telesnog vežbanja, gde je akcenat na stvaranju pelvitrohanteričnog midera, je u što boljoj zaštiti kičme.

MIŠIĆNI DISBALANS

Mišićna snaga pojedinačnih mišića i mišićnih grupa trebalo bi da bude izbalansirana, harmonična i ujednačena.Telo čoveka je simetrično.Preko 640 mišića se nalazi u čovekovom telu. Svaki od tih mišića ima svoju osnovnu funkciju. U svakoj situaciji tela, postoje mišići koji vrše određeni pokret (agonisti) kome se suprostavljaju mišići koji isti taj pokret onemogućavaju/otežavaju (antagonisti).Ukoliko postoji bilo koji mišićni disbalans, mišićni tonus se povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje.

NAJČEŠĆE MEHANIČKE PROMENE NA KIČMI KOJE UZROKUJU LUMBALNI BOL

Spondiloza (spondylosis) – okoštavanje dva ili više susednih pršljenova, kao posledica degenerativnih promena
Spondilolisteza (spondylolisthesis) – pomeranje pršljena put napred u odnosu na susedne pršljenove, kao posledica traume.
Spinalna stenoza (stenosis spinalis) – suženje kičmenog kanala, kao posledica degenerativnih i upalnih procesa na jednom ili više diskusa. Česta je kod starih osoba.
Hernija diska (discus hernia) – pucanje spoljnog omotača diska i ispadanja mekog pulpoznog sadržaja koji čini disk u okolni prostor.
Sindrom piriformisa (Sy. m.piriformis) – mišićni disbalans pelvitrohanterične muskulature vodi pomeranju u zglobu kuka i karlici, čime se provocira mišić piriformis, koji vrši pritisak na išijadični nerv (n.ishiadicus).

KLINIČKA SLIKA

Bol je teško lokalizovati, jer boli cela regija. Bol je najčešće pojasni i kreće se od leve do desne strane glutealne regije lumbo-sakralne kičme. Često se oseti mravinjanje ili oštar bol koji ide iz kičme duž jedne noge (ili obostrano), do sredine butine, lista ili stopala. Ova senzacija je kratkotrajna i veoma je neprijatna.Pacijenti navode i stezanje mišića i osećaj “pečenja” (butina, list) koji može da traje neko vreme. Moguće je da bolovi i ne postoje, ali da je prisutan osećaj nelagodnosti u lumbo-sakralnoj kičmi, koji implicira nesigurnost i nespremnost pacijenta za bilo koju fizičku aktivnost. Telo na bol reaguje tako što zauzima zaštitni, najmanje bolni položaj (antalgičan položaj) koji je uvek i nepravilan.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-3

Trup je najčešće nagnut na jednu stranu, a mišići su u spazmu (grču), tako da su pokreti trupa značajno limitirani. Položaj koji prija je različit i individualan.Najčešće prija tzv.fiziološki položaj na leđima sa savijenim kolenima (urolani veći peškir ili ćebe debljine 20 cm), mada je čest slučaj da prija i položaj na stomaku sa urolanim većim peškirom, koji se postavlja ispod karlice.

Najčešće, pacijent spontano sam pronađe antalgičan (bezbolan) položaj.Koliko god taj položaj bio nefiziološki, u tom trenutku bi trebalo da se primenjuje.Svaka pojava bola je siguran znak tela da nešto ne valja i da bi trebalo nešto da preduzmemo kako bi bol otklonili.

DIJAGNOSTIKA

U poslednjih 30 godina u medicini je značajno uznapredovala dijagnostika. Bitno je ispoštovati redosled dijagnostičkih metoda i krenuti od prostijih ka složenijim, ukoliko za tim ima potrebe. Uspostavljanje dijagnoze započinje uzimanjem anamneze i kliničke slike.

Probleme lumbo-sakralnog bola moguće je dijagnostikovati sledećim dijagnostičkim metodama:

KLINIČKI PREGLED

bolovi-u-donjem-delu-ledja-4

Rendgenski snimak lumbo-sakralnog dela kičme (X- rays)
Kompjuterizovana tomografija (CT) skener – Computed Tomography (CT) Scan
Magnetna rezonanca (MR) – Magnetic Resonance Imaging (MRI)
Elektromišićna neurografija EMNG

TERAPIJA

Odmah po nastanku bola, potrebno je uzeti nešto od analgetka i miorelaksanata.
Bitno je napomenuti da se navedeni lekovi konzumiraju posle jela. Naravno, sve životne aktivnosti bi trebalo ograničiti na najneophodnije. Moguće je, u kućnim uslovima, primeniti i lekovitu glinu na bolno mesto, kao i tople kupke. Aplikacija gline i kupke bi trebalo vremenski da traje 15-30 minuta. Ukoliko bol ne prestane u roku od par dana, obratite se stručnjaku za pomoć.

FIZIKALNA TERAPIJA

Terapija bola fizikalnim procedurama najpribližnija je prirodnim procedurama zbog blagotvornosti i prijatnosti i odsustva agresije. U određivanju fizikalne terapije, značajna je anamneza, dijagnostika, klinički pregled, funkcionalni status..S obzirom da je širok spektar fizikalnih procedura, odabira se najbolja moguća kombinacija fizikalnih procedura. Značajno je napomenuti da ono što prija i daje efekta u lečenju kod jednog pacijenta, ne mora da prija i dâ efekat u lečenju kod drugog pacijenta sa sličnim problemom.

U fizikalnoj terapiji se primenjuju razne vrste zračenja počev od magneto terapije, ultra zvuka, lasera, infra red, kao i struje različite frekvencije i modulacije. Dejstvo aparaturne fizikalne trapije je anelgezija i vazodilatacija, kao i celularno pospešivanje metabolizma.

Primenjuje se elektroforeza leka lokalno na bolno mesto (prokain ili kalijum jodid, 3% rastvor) koristeći pravilo protoka električne energije od pozitivne do negativne elektrode.

Od bezaparaturnih procedura aplikuje se glina i tople kupke (topla pakovanja). Terapeutska masaža i akupresura bolnih mesta i muskulature koja je u spazmu predstavlja sastavni deo fizikalne terapije. U proseku, trajanje fizikalnih procedura u kontinuitetu iznosi 2-3 nedelje.Bitno je ispoštovati kontinuitet terapije.

Fizikalna terapija predstavlja uvodnu proceduru u sistemsko rešavanje problema lumbalnog bola, a to je kineziterapija (medicinske vežbe).

MANIPULATIVNE METODE – KIROPRAKTIKA LUMBALNOG BOLA

Potpuna indikacija za primenu kiropraktike je mišićni disbalans, gde se mišićni tonus povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje i bol. Kiropraktika nema efekta ukoliko postoji mišićni spazam.

Zato, tek posle par dana od započinjanja sa fizikalnim procedurama, koje sem anelgzije imaju i relaksirajuće dejstvo koje pospešuju masaže, kao i medikamentozna terapija, trebalo bi stvoriti preduslove za primenu kiropraktike kao jedne od metoda za odstranjivanje lumbalnog bola.

KINEZITERAPIJSKE PROCEDURE LUMBALNOG BOLA

Sa kineziterapijom (medicinskim vežbanjem) se započinje kada se potpuno otkloni bol. Sistemsko rešavanje lumbalnog bola, kao i prevencija njegovog nastanka, obuhvata kineziterapijske procedure koje su akcentirane na stvaranje mišićne mase i snage pelvitrohanterične muskulature.

Cilj nam je da jaka muskulatura preuzme deo tereta lumbalne kičme.Bitno je napomenuti da ne postoji aktivnost svakodnevnog života koja jača lumbo-sakralne ekstenzore kičme. Isto tako, ne postoji ni sportska aktivnost koja jača mišiće ove regije. To je i najčešći razlog ovih tegoba.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI: Kako zaštiti kičmu i Vežbe za jačanje lumbalne kičme

Comments

 • Sanela nikolic

  Sanela nikolicJuly 26, 2019 at 6:40 pm

  Operisana sam u 7 marta 2018 god spinalana stenoza imam 6 strafova inace morala operacija jel mi se oduzimala desna noga imala sam udes kao mala..sada pre 3 meseca opet pocela da mi se oduzima noga..ali jos gore pre 3 nedelje krenuli jaki bolovi u lumbalnom delu sa desne strane duz kuka i noge bolovi su prejaki ne mogu da sedim hodam lezim..primala sam vitaminske koktele i ketanol 10 dana malo mi je bilo bplje 3 dana i opet krenulo peckanje trnjenje uzas..doktor koji me operisao predlozio banju..zanima me vas komentar..unapred hvala..inace fizijatar rekao da imam isijalgiju

  • nikawp

   nikawpJuly 27, 2019 at 5:34 am

   Poštovana Sanela,
   Naravno da je reč o lumboišialgiji. Međutim, razlog nastanka iste određuje terapiju.
   Zato vam savetujem, obzirom na stanje posle operacije, OBAVEZNO da vas pregledaju i ortoped i neurolog.
   U međuvremenu se primenjuje analgetska ampulirana terapija koja ako se dobro ordinira može da vam umanji tegobe.
   Po obavljenim pregledima započnite sa fizikalnim terapijama, kasnije kineziterapijama.

 • alisa.tomcic@live,com

  alisa.tomcic@live,comJuly 22, 2019 at 5:15 pm

  Postovani od februara meseca poceli su bolovi u lumbalnom delu kicme ,uz pomoc analgetikabolovi su se smanjili medjutim od pre mesec dana bolovi sve jaci i jaci nema ustajanja iz kreveta,mali pokret bol snazan,Ovo Vas pitam jer se radi o mom suprugu 72.godiste i ide vec 6 meseci na dijalizi.Zbog pojacanog bola nefrolog i neurolog ga salje na magnetnoj rezonanci.Nalaz je sledeci,i to je uradjeno sa kontrastom.,Opisane promene na nivoima th12 i l1 prema svojim mr karakteristikama u prvom redu odgovarajuupalnim spondilodiscitusu sa destrukcijom terminalnim platoa,edemom kostane srzii ekstraduralnom propagacijom,bez kompresijeduralne kese.A drugi problem na nivoima l3 i l4 ocuvana visina parcijalno disikovanog iv diskusa,koji pokazuje pocetnu cirkularnu protruziju uzkompresiju duralne vrece.
  Na nivoima l4 i l5 postoji asimetricna cirkularna protruzija iv diskusa koji pokazuje rupturu anulus fibrozusa sa skracenjem levog laterarnog recesusa uz kontakt sa odstupom l5 radiksa.iv forameni slobodni,bez kompreksije radiksa.bolovi jaki narocito lumbalni deo levo i desno na sredini i na kostima karlice ide od jednog mesta ka drugog.Izvinjavam se zbog predugackog teksta i molim vas sta ovde ciniti, UNAPRED ZAHVALJUJEM

  • nikawp

   nikawpJuly 23, 2019 at 7:27 am

   Poštovana Alisa,
   Shodno primarnoj NEFROLOŠKOJ patologiji i terapiji, fizikalna terapija se ordinira i sprovodi nakon predhodno preciznog uzetog funkcionalnog statusa.
   Savetujem vam da se terapije započnu čim pre jer daju odlične rezultate u terapiji bola, prirodno i sistemski.

 • Danijela

  DanijelaJuly 17, 2019 at 9:17 pm

  Anterolisteza L5 pršljenskog tela u odnosu na S1 za 10mm gradus II sa posledičnom spondilolizom i horizontalizacijom IV foramena u kojima dolazi do kompresije oba L5 radiksa,uoceno i pseudobubrenje IV diska.8meseci fizikalna terapija,kiroprakticar,analgetici,bol je i dalje isti.Hvala na odgovoru.

  • nikawp

   nikawpJuly 18, 2019 at 5:30 am

   Poštovana Danijela,
   Analgetske terapije koje traju preko 6 meseci, nisu adekvatne.
   Inače, adekvatna fizikalna terapija bi trebalo da vam reši pitanje bola i pripremi za kineziterapiju
   koja predstavlja sistemsko rešenje.
   Promenite mesto lečenja!

 • Sonja

  SonjaJuly 10, 2019 at 4:55 pm

  Postovanje,imam bolove u donjem delu leđa,pocelo je u trudnoci(treca trudnoca)i nastavilo se evo vec godinu dana od porodjaja.Najvise bol osecam tokom spavanja i kad treba da se okrenem u snu to su strasni bolovi u tom donjem delu ledja.Kad pre spavanja popijem lek protiv bolova onda u toku noci nema bolova.Preko dana bolovi nisu toliko jaki cak sta vise i nema ih jedino ako sam dugo u savijenom polozaju,tad se malo sporije ispravim i prodje.Najgore su nocu bolovi tad me bol i probudi.Takve bolove sam imala i u prve dve trudnoce pred kraj 8 i 9 mesec i mozda par meseci posle ali su prosli.Sta bi to moglo biti i kod kog doktora bi trebala da odem,da li kod neurologa ili ortopeda?Hvala.

  • nikawp

   nikawpJuly 11, 2019 at 5:02 am

   Poštovana Sonja,
   Predlažem vam da zakažete pregled kod fizijatra ili fizioterapeuta koji će uzeti precizan funkcionalan status
   i odrediti terapiju.
   Problem vam se ponavlja zbog slabosti pelvitrohanterične muskulature, tako da znate da kada se završi prva
   analgetska faza lečenja primenom fizikalnih procedura, da lečenje nije završeno, već je potrebno, a telo je spremno,
   za primenu sistemskog rešenja, a to je kineziterapija – medicinsko vežbanje koje se primenjuje ISKLJUČIVO uz prisustvo i nadzor fizioterapeuta.

 • Viki

  VikiJuly 9, 2019 at 11:35 am

  Poštovani.Javlja mi se bol u donjem delu ledja malo desno od kičmenog stuba uglavnom prilikom nekog i minimalnog rada a da su mi donji deo ledja izloženi hladnoći, promaji i slično.Bol se javlja prilikom ustajanja sa stolice ili kreveta sve dok se ne ispravim u stojećem položaju.Da li su u pitanju upala mišića ili nešto drugo. Bol traje po nekoliko dana.

  • nikawp

   nikawpJuly 10, 2019 at 6:51 am

   Poštovani,
   Mislim da je vaša pretpostavka ispravna i da je iz vašeg opisa reč o bolovima mekih tkiva.
   Međutim, izmeštanje bola na stranu (“malo desno”) govori u prilog toma je moguće da
   se razvije lumboišialgija. Stoga vam predlažem da započnete fizikalne terapije kako bi sprečili
   nastanak iste.

 • Livanjka

  LivanjkaJuly 8, 2019 at 9:32 pm

  Molim.vas imam strasnu nol u predjelu desnoga kuka prema kraljeznici.nemoga da sjesim,da stojim.a lezat da i ne govorim.inace imam.problema sa prsljenovimMolila.bih vas sta od.lijekova da popijem.da malo popusti,jer strasno mi smeta i noli me?lp

  • nikawp

   nikawpJuly 9, 2019 at 5:39 am

   Poštovana Alma,
   Predlažem vam da vas pregleda stručnjak i odredi adekvatnu analgetsku terapiju per os i/ili ampuliranu.
   Ne pokušavajte sami da rešite problem!

 • Ivana

  IvanaJuly 7, 2019 at 5:37 pm

  Postovani …imam bolove unazad godinu dana u lumbalnom dijelu kicme ,u lijevom kuku i butini do koljena,bolovi su uglavnom bili u toku fizicke aktivnosti stojanja na nogama minimum 10/12 sati ,medjutim zadnje mjesec dana bolovi su poceli da se sire i u desni kuk stopala i listove ustanju mirovanja sjevajuci bolovi kroz citave noge,hramljem zbog bolova u lijevom kuku koji je jaci,mucenje prilikom penjanja uz stepenice i silaska sa istih,lijecena sam od lumboisijalgije, medjutim nema poboljsanja,doktor fizijatar mi je ustanovio da imam trohanteritis oba kuka,dok neurolog tvrdi da je od kicme,radila sam ct lumbalnog dijela kicme nemam duskus herniju osim dijagnoze londroze dva prsljena,sta da dalje radim od pretraga posto se doktori ne slazu u dijagnozama ,bolovi postaju nepodnosljivi.Hvala unaprijed na odgovoru

  • nikawp

   nikawpJuly 7, 2019 at 8:05 pm

   Poštovana Ivana,
   Obzirom da vam je MR nalaz uredan, složio bih se da je reč o sindromu mišića piriformisa. (Sy.m. piriformis).
   Posledica je lumboišiačgija!
   Lumboišialgija može da nastane zbog iritacije m.piriformisa. Simptomatologija je slična.
   Tretman je drugačiji, zato niste imali rezultat.
   Pokušajte sa novim adekvatnim terapijskim setom. Piriformni sindrom se uspešno leči primenom fizikalnih terapija.

 • Jelena

  JelenaJuly 5, 2019 at 9:38 pm

  Molim Vas za odgovor .Pojavio mi se bol u donjem desnom dijelu ledja i već mjesec dana me boli.A najgore mi je kada sjedim i treba da ustanem ne mogu da idem isto tako me boli kada ležim dok ne nadjem odgovarajući položaj.Inace imam 27 god nijesam do sada imala nikakvih problema. Koji je Vaš savjet ?

  • nikawp

   nikawpJuly 6, 2019 at 5:47 am

   Poštovana Jelena,
   Bol u donjem delu leđa bez propagacije duž nogu potvrđuje odsustvo lumboišialgije, što je dobra vest.
   Dugotrajnost trajanja i nelečenje tegobe može da dovede do iste.
   Zato vam i preporučujem da čim pre započnete fizikalne terapije koje uspešno rešavaju vaš zdravstveni problem.

 • Stefan

  StefanJuly 3, 2019 at 9:22 pm

  Podrav,imam bol u donjem delu na desnoj strani i pocelo je da me boli pri naglom okretu,i boli me ves vise od 2 meseca,imam 18 godina,je l moze da se desi da je nesto ozbiljnije,i dali ce proci?
  Jos nesto,radio sam teretanu ali mi bol nije nastao tamo,evo pauziram vec 2 meseca i dalje me boli,da li da nastavim ili da cekam jos?

  • nikawp

   nikawpJuly 4, 2019 at 5:55 am

   Poštovani Stefane,
   Kao što vidite, bol nije prošao nakon 2 meseca!
   Savetujem vam da zakažete pregled i započnete čim pre fizikalne terapije koje daju izvanredne rezultate u lečenju.
   Pogotovu u vašim godinama gde se terapijski učinak brzo vidi i oseti.

   • Stefan

    StefanJuly 4, 2019 at 10:49 pm

    juce sam popio jedan lek protiv kostanih bolova,znatno manje me boli

   • nikawp

    nikawpJuly 5, 2019 at 5:35 am

    Poštovani Stefane,
    Medikamentozna terapija per os sistemski ne rešava zdravstveni problem već vam pomaže da se tegobe
    umanje ili eliminišu i sve to traje dokle traje i dejstvo analgetika.
    Zakažete pregled i započnete čim pre fizikalne terapije.

 • Vesna

  VesnaJuly 3, 2019 at 6:58 pm

  Imam bol u donjem delu ledja,karlice i bol se spusta u butinama,do prosle nedelje sam isla na fizikalnu terapiju jer me je bolela cela desna strana od plecke pa nadole,snimala se rengenom,neurolog je pogledao snimak i uputio me fizijatru,osecala sam se odlicno ali evo vec dva dana osecam sad ove druge bolove meni nepoznate.Bila bih vam zahvalna za neki savet sta preporucujete da uradim hvala.

  • nikawp

   nikawpJuly 4, 2019 at 5:51 am

   Poštovana Vesna,
   Kada se zdravstveno stanje zapusti, što je kod vas slučaj, terapijski se prvo tretira bol
   i posledice nastale zbog dužine trajanja tegobe.
   Terapijska reakcija mora da postoji!
   Kažete da vam je nakon terapija bilo bolje.
   Odlično, rešene su posledica koje su maskirale lumboišialgiju.
   Predlažem vam da nastavite sa fizikalnim tretmanima i tek po prestanku bola OBAVEZNO započnete kineziterapiju pod nadzorom terapeuta, nikako sami!
   Rezultati neće izostati.

 • 1 27 28 29 30 31 45

Leave Your Comments