bolovi-u-donjem-delu-ledja

BOLOVI U DONJEM DELU LEĐA

Diskus hernija, spondiloza, spondilolisteza, spinalna stenoza, sindrom piriformisa
Pojava bola u donjem delu leđa (lumbo-sakralni deo) je učestala i može da se desi u svakom uzrastu, a najčešće se javlja od 25. godine života.

ZNAČAJ KIČME

Značaj kičme je višestruk. U ovom slučaju, pomenućemo da kičma štiti kičmenu moždinu od povređivanja. Istovremeno, kičma daje čvrstinu i potporu telu.Iz glave, gde je smešten mozak, kao deo centralnog nervnog sistema, nastavlja se kičmena moždina koja prolazi kroz kičmeni kanal.Kičmeni kanal sačinjavaju koštani otvori u svakom pršljenu. Iz kičme se dalje granaju periferni nervi koji oživčavaju celo telo. Kičma se sastoji od pršljenova, a svaki pršljen sa susednim i gore i dole, predstavlja zglob. S obzirom da su pršljenovi po sastavu koštana masa, da ne bi došlo do trenja, između svakog pršljena je smešten po jedan disk koji je od pulpoznog mekanog tkiva, sa funkcijom amortizacije pokreta i sprečavanja trenja koštanih zglobnih površina tela pršljena. Kompaktnost, čvrstina i elastičnost kičme se obezbeđuje ostalim mekim tkivom koje i počinje i završava sa koštane mase pršljenova.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-2

Anatomski prikaz kičmenih pršljenova, diskusi i periferni nervi

NAJČEŠĆE AKTIVNOSTI KOJE UZROKUJU NASTANAK BOLA

Svaka radna ili sportska aktivnost ili aktivnost svakodnevnog života, ukoliko se nepravilno ili naglo izvede ili vremenski dugo traje, može da prouzrokuje bol u lumbalnom delu leđa. Bol se najčešće vezuje za sledeće aktivnosti:

  nepravilno dizanje tereta ma koje težine, gde se trup savija i rotira
  nagli pokret rotacije, savijanja ili rotacije i istezanja trupa
  dugotrajno sedenje
  dugotrajna vožnja automobilom
  dugotrajno hodanje
  dugotrajno stajanje
  loš položaj u toku spavanja
povrede koštano-mišićnog sistema lumbalne regije – traume (najčešće saobraćajni udesi, povrede u toku sportskih aktivnosti…)

SUŠTINSKI RAZLOG NASTANKA LUMBALNOG BOLA

MIŠIĆNA SLABOST KAO POSLEDICA INAKTIVNOSTI

Mišići trupa koji su veza trupa i karlice su: mišići zadnjeg dela leđa (nalaze se pored kičme obostrano – m.m. extensores trunci), glutealni mišići (m.gluteus minimus, medius et maximus), sa prednje strane trupa trbušni mišić (m.rectus abdominis) i fleksor natkolenice (m. iliopsoas), i sa obe strane trupa bočno (m.m.lat. flexores trunci:m.obliquus abdominis ext, m.obliquus abdominis int, m.quadratus lumborum). Lumbalna regija predstavlja mesto gde se trup spaja sa karlicom, a karlica sa nogama i čini jedan od najpokretljivijih delova kičmenog stuba, a u isto vreme je to deo koji trpi najveće opterećenje. Ujedno, to je i mesto gde se nalazi težište čitavog tela ili, tačnije rečeno, njegovo središte. Telo čoveka se u prostoru nalazi u labilnoj ravnoteži koja, da bi se održavala, zahteva konstantnu, preciznu akciju velike grupe mišića. Površina oslonca su stopala, težište tela je najšešće 1 metar od podloge, a kompletno opterećenje težine tela i sile zemljine teže u lumbalnoj kičmi. Mišićna slabost najčešće kao posledicu ima loše posturalno držanje tela i lošu biomehaniku.To je i razlog zbog čega bi trebalo da navedene mišićne grupe budu jake.Stabilnost veze trupa-karlice i nogu proističe iz mišićne mase i snage navedenih mišićnih grupa. Suština telesnog vežbanja, gde je akcenat na stvaranju pelvitrohanteričnog midera, je u što boljoj zaštiti kičme.

MIŠIĆNI DISBALANS

Mišićna snaga pojedinačnih mišića i mišićnih grupa trebalo bi da bude izbalansirana, harmonična i ujednačena.Telo čoveka je simetrično.Preko 640 mišića se nalazi u čovekovom telu. Svaki od tih mišića ima svoju osnovnu funkciju. U svakoj situaciji tela, postoje mišići koji vrše određeni pokret (agonisti) kome se suprostavljaju mišići koji isti taj pokret onemogućavaju/otežavaju (antagonisti).Ukoliko postoji bilo koji mišićni disbalans, mišićni tonus se povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje.

NAJČEŠĆE MEHANIČKE PROMENE NA KIČMI KOJE UZROKUJU LUMBALNI BOL

Spondiloza (spondylosis) – okoštavanje dva ili više susednih pršljenova, kao posledica degenerativnih promena
Spondilolisteza (spondylolisthesis) – pomeranje pršljena put napred u odnosu na susedne pršljenove, kao posledica traume.
Spinalna stenoza (stenosis spinalis) – suženje kičmenog kanala, kao posledica degenerativnih i upalnih procesa na jednom ili više diskusa. Česta je kod starih osoba.
Hernija diska (discus hernia) – pucanje spoljnog omotača diska i ispadanja mekog pulpoznog sadržaja koji čini disk u okolni prostor.
Sindrom piriformisa (Sy. m.piriformis) – mišićni disbalans pelvitrohanterične muskulature vodi pomeranju u zglobu kuka i karlici, čime se provocira mišić piriformis, koji vrši pritisak na išijadični nerv (n.ishiadicus).

KLINIČKA SLIKA

Bol je teško lokalizovati, jer boli cela regija. Bol je najčešće pojasni i kreće se od leve do desne strane glutealne regije lumbo-sakralne kičme. Često se oseti mravinjanje ili oštar bol koji ide iz kičme duž jedne noge (ili obostrano), do sredine butine, lista ili stopala. Ova senzacija je kratkotrajna i veoma je neprijatna.Pacijenti navode i stezanje mišića i osećaj “pečenja” (butina, list) koji može da traje neko vreme. Moguće je da bolovi i ne postoje, ali da je prisutan osećaj nelagodnosti u lumbo-sakralnoj kičmi, koji implicira nesigurnost i nespremnost pacijenta za bilo koju fizičku aktivnost. Telo na bol reaguje tako što zauzima zaštitni, najmanje bolni položaj (antalgičan položaj) koji je uvek i nepravilan.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-3

Trup je najčešće nagnut na jednu stranu, a mišići su u spazmu (grču), tako da su pokreti trupa značajno limitirani. Položaj koji prija je različit i individualan.Najčešće prija tzv.fiziološki položaj na leđima sa savijenim kolenima (urolani veći peškir ili ćebe debljine 20 cm), mada je čest slučaj da prija i položaj na stomaku sa urolanim većim peškirom, koji se postavlja ispod karlice.

Najčešće, pacijent spontano sam pronađe antalgičan (bezbolan) položaj.Koliko god taj položaj bio nefiziološki, u tom trenutku bi trebalo da se primenjuje.Svaka pojava bola je siguran znak tela da nešto ne valja i da bi trebalo nešto da preduzmemo kako bi bol otklonili.

DIJAGNOSTIKA

U poslednjih 30 godina u medicini je značajno uznapredovala dijagnostika. Bitno je ispoštovati redosled dijagnostičkih metoda i krenuti od prostijih ka složenijim, ukoliko za tim ima potrebe. Uspostavljanje dijagnoze započinje uzimanjem anamneze i kliničke slike.

Probleme lumbo-sakralnog bola moguće je dijagnostikovati sledećim dijagnostičkim metodama:

KLINIČKI PREGLED

bolovi-u-donjem-delu-ledja-4

Rendgenski snimak lumbo-sakralnog dela kičme (X- rays)
Kompjuterizovana tomografija (CT) skener – Computed Tomography (CT) Scan
Magnetna rezonanca (MR) – Magnetic Resonance Imaging (MRI)
Elektromišićna neurografija EMNG

TERAPIJA

Odmah po nastanku bola, potrebno je uzeti nešto od analgetka i miorelaksanata.
Bitno je napomenuti da se navedeni lekovi konzumiraju posle jela. Naravno, sve životne aktivnosti bi trebalo ograničiti na najneophodnije. Moguće je, u kućnim uslovima, primeniti i lekovitu glinu na bolno mesto, kao i tople kupke. Aplikacija gline i kupke bi trebalo vremenski da traje 15-30 minuta. Ukoliko bol ne prestane u roku od par dana, obratite se stručnjaku za pomoć.

FIZIKALNA TERAPIJA

Terapija bola fizikalnim procedurama najpribližnija je prirodnim procedurama zbog blagotvornosti i prijatnosti i odsustva agresije. U određivanju fizikalne terapije, značajna je anamneza, dijagnostika, klinički pregled, funkcionalni status..S obzirom da je širok spektar fizikalnih procedura, odabira se najbolja moguća kombinacija fizikalnih procedura. Značajno je napomenuti da ono što prija i daje efekta u lečenju kod jednog pacijenta, ne mora da prija i dâ efekat u lečenju kod drugog pacijenta sa sličnim problemom.

U fizikalnoj terapiji se primenjuju razne vrste zračenja počev od magneto terapije, ultra zvuka, lasera, infra red, kao i struje različite frekvencije i modulacije. Dejstvo aparaturne fizikalne trapije je anelgezija i vazodilatacija, kao i celularno pospešivanje metabolizma.

Primenjuje se elektroforeza leka lokalno na bolno mesto (prokain ili kalijum jodid, 3% rastvor) koristeći pravilo protoka električne energije od pozitivne do negativne elektrode.

Od bezaparaturnih procedura aplikuje se glina i tople kupke (topla pakovanja). Terapeutska masaža i akupresura bolnih mesta i muskulature koja je u spazmu predstavlja sastavni deo fizikalne terapije. U proseku, trajanje fizikalnih procedura u kontinuitetu iznosi 2-3 nedelje.Bitno je ispoštovati kontinuitet terapije.

Fizikalna terapija predstavlja uvodnu proceduru u sistemsko rešavanje problema lumbalnog bola, a to je kineziterapija (medicinske vežbe).

MANIPULATIVNE METODE – KIROPRAKTIKA LUMBALNOG BOLA

Potpuna indikacija za primenu kiropraktike je mišićni disbalans, gde se mišićni tonus povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje i bol. Kiropraktika nema efekta ukoliko postoji mišićni spazam.

Zato, tek posle par dana od započinjanja sa fizikalnim procedurama, koje sem anelgzije imaju i relaksirajuće dejstvo koje pospešuju masaže, kao i medikamentozna terapija, trebalo bi stvoriti preduslove za primenu kiropraktike kao jedne od metoda za odstranjivanje lumbalnog bola.

KINEZITERAPIJSKE PROCEDURE LUMBALNOG BOLA

Sa kineziterapijom (medicinskim vežbanjem) se započinje kada se potpuno otkloni bol. Sistemsko rešavanje lumbalnog bola, kao i prevencija njegovog nastanka, obuhvata kineziterapijske procedure koje su akcentirane na stvaranje mišićne mase i snage pelvitrohanterične muskulature.

Cilj nam je da jaka muskulatura preuzme deo tereta lumbalne kičme.Bitno je napomenuti da ne postoji aktivnost svakodnevnog života koja jača lumbo-sakralne ekstenzore kičme. Isto tako, ne postoji ni sportska aktivnost koja jača mišiće ove regije. To je i najčešći razlog ovih tegoba.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI: Kako zaštiti kičmu i Vežbe za jačanje lumbalne kičme

Comments

 • Mare

  MareJune 30, 2019 at 9:03 pm

  Imam bolove u donjem delu kicme, a to mi se deseva najcesce kad se hocu nesto da podignem. Da li je moguce da zbog kicme imam problem i sa kolenima?

  • nikawp

   nikawpJuly 1, 2019 at 6:09 am

   Poštovani Mare,
   Telo čoveka je otvoreni kinetički lanac koga čine sastavni delovi – karike: stopala, skočni zglobovi, kolena, karlica sa zglobom kuka, kičma, trup, ramena, ruke, glava i vrat.
   Svaka promena na bilo kom od navedenih segmenata vodi promenama na ostataku kinetičkog lanca.
   Konkretno, vama, je najvažnije da otklonite bol i prepustite stručnjacima da vam ponude sistemsko rešenje, kako se tegobe ne bi više javljale.

 • Nebojsa Todorovic

  Nebojsa TodorovicJune 28, 2019 at 9:04 am

  Pozdrav. Imam bol u donjem delu ledja sa leve strane. Bol je nekad jaci nekad slabiji, ali se najcesce javlja kada ustajem ujutru iz kreveta. Kadaustajem sa stolice, kada duze sedim. Kada se krecem-hodam, nije prisutan bol, ali posle duze setnje pocinje da boli. Radim u kancelariji. Sta ciniti? Traje vec nekih dva meseca, nekad jace nekad slabije

  • nikawp

   nikawpJune 29, 2019 at 5:45 am

   Poštovani Nebojša,
   Zakažite klinički pegled i započnite fizikalne terapije koje će uspešno da reše vaš problem.
   Nakon fizikalnih terapija slede kineziterapije koje se rade isključivo uz nadzor terapeuta,
   nikako da naučite vežbe, pa ćete vi to sami da primenjujete.
   Zapamtite da je Kth. sistemsko rešenje.

 • Vladimir

  VladimirJune 22, 2019 at 7:18 am

  Imam 27 godina i imam kod trtice bol u ledjima donji deo bol je poce od kako sam pao na donji deo ledja na beton i traje dva meseca i neprestaje i kad hodam i kad sedim o sta treba da radim

  • nikawp

   nikawpJune 22, 2019 at 11:15 am

   Poštovani Vladimire,
   Opisane tegobe i razlog nastanka iziskuju dobru dijagnostiku.
   Zato vam predlažem da uradite CT LS sakralne i trtične kosti, predgled ortopeda i neurologa.
   Moguće je da je reč o prelomu.
   Bez panike! Slede vam fizikalne i kineziterapije koje opisanu tegobu uspešno leče.

 • Vukasin

  VukasinJune 21, 2019 at 6:23 pm

  Imam 16 godina i imam blago ostre bolove u lubalnom delu. Prvi bol se javio sa leve strane, i taj isti je nestao, dok se taj isti sad pojavio sam desne strane. Visok sam 193 cm i tezak 94kg i veoma brzo sam izrastao. Bavim se profesionalno borilackim sportom (MMA) i prvi bol se pojavio ujutru posle treninga, iako me na treningu nista nije bolelo. Sta mislite sta bi to moglo da bude?

  • nikawp

   nikawpJune 21, 2019 at 7:52 pm

   Poštovani Vukašine,
   Uzrast u kom si prate i razvojni problemi a jedan od najčešćih je nagli rast i razvoj.
   Da bi ti pre svega bio zdrav i ispoljavao svoje maksimume u borilištu, predlažem ti da se obavi jedan precizan sistematski pregled,
   antropometrija sa daljom predikcijom rasta i razvoja, uzme precizan funkcionalni status vezan za tegobe koje imaš i ponuditi se sistemsko rešenje tvojih tegoba.
   O čemu je reč možeš da pročitaš klikom na link: https://www.nika.rs/sistematski-pregledi-3/
   U tvojim godinama fizikalna i kineziterapija su se odlično pokazale u kratkom vremenu.
   O ovome što sam ti napisao obavesti roditelje.

 • Helena

  HelenaJune 19, 2019 at 9:02 am

  Postovani
  pre 4 g sam se okliznula na stepenicama…jako sam udarila donji deo kicme sa desne strane…posle ct snimanja koji nije pokazao neku povredu samo jak udarac…ali meni bio problem da pomeram ruku..lecila se kod fizioterapeuta…plivanje kinezke i raznorazne terapije…to sve pomoglo samo sto mi i dalje problem da stojim duze na jednom mestu..problem mi je da duze sedim…da vozim auto..pre 10 dana je poceo da mi skace pritisak…grozan bol u donjem delu stomak ..smeta mi da se nakasljem ..da kinem…jak pritisak i bol prilikom ciscenja…otisla da snimanje bubrega i besike…krv i mokraca sve je ok…osim povecsane sedimentacije sve je ok ali bol neprestaje..pocinjem da sumnjam da je to neka posledica tog mog udarca…molila bi za savet…hvala

  • nikawp

   nikawpJune 19, 2019 at 10:29 am

   Poštovana Helena,
   Pretpostavljam da ste pre 4 godine, posle pada na LS kičmu, uradili CT iste te da je nalaz bio fiziološki.
   Bol u ramenu je odvojena tegoba i uspešno ste je rešili fizikalnim i kinezi terapijama.
   Nala CT daje jasan uvid u čvrste struktre – kosti, tako da se fiziolški nalaz odnosi na osustvo traume i preloma.
   Potrebno je da uradite MR LS koji daje jasnu sliku mekih tkiva LS regije (u vašem slučaju).
   Svakako da vam sledi fizikalna terapija u bolnoj fazi, kasnije kineziterapija.
   U međuvremenu mirovanje.

 • Zvonko

  ZvonkoJune 10, 2019 at 3:26 pm

  Postovani,par dana osecam bol u donjem delu kicme ,desno i u sredini.
  Dok lezim i spavam nemam nikakve bolove ,ali kad sedim ili stojim 10-15 minuta osecam malo bol i kad pokusam da legnem onda imam jace bolove.nakon toka za 5 min nista od bola i mogu da sedim hodam i tako u krug se desava.ovo traje 4-5dana a od terapije sam upotrebio krio masazu 3 puta na dan po 4 min.i lezim na pod na tvrdo.
  Mozda treba toplu masazu kao sto sam citao u vasem objasnjenju.
  Dobrodosoa bi mi sovet.
  Inace ovo mi se prvi put desava na mojih 53 god
  Pozdrav

  • nikawp

   nikawpJune 11, 2019 at 5:42 am

   Poštovani Zvonko,
   Koju od toplotnih procedura primeniti, hlađenje ili grejanje, zavisi od nalaza dijagnostike, kliničkog i funkcionalnog status.
   Svakao da na +30 stepena C nema potrebe da se dodatno regija zagreva.
   Nemojte na svoju ruku da pokušavate da rešite problem.
   Savetujem vam da započnete fizikalne tretmane kuji uspešno rešavaju tegobu.
   U međuvremenu, možete da zaštitite vaše telo primenom zaštitnih položaja i pokreta:
   https://www.nika.rs/kako-zastititi-kicmu/

 • Gianne

  GianneJune 1, 2019 at 3:40 pm

  Postovani
  prvi put se susrecem s bolom u donjem delu leđa, kukovima i donjem delu stomaka. Pre dva meseca sam bila kod lekara, pregled krvi i mokrace su u redu, spondilozu imam vec vise od 30 godina, a kada sam imala 6 operisana mi je, kako su rekli lekar “višak vratne zile” na desnoj strani.To je bi o pokusaj lekara da mi isprave glavu jer je dodirivala rame u svak o m momentu, a nosila sam jako dugo nekakvu, ne znam tačno, ne secam se…nekakvu”Sancovu kravatu”…Ipak nisam sigurna d a li me ledja bole zbog stomaka ili obratno….da napomenem jako vazno nesto, trenutno se nalazim na mestu i zemlji u kojoj nisam u mogucnosti da vrsim lekarske preglede…imate li neki savet …hvala

  • nikawp

   nikawpJune 2, 2019 at 5:54 am

   Poštovana Gianne,
   Operacija kaja vam je sprovedena u detinjstvu je operacija tortikolisa i
   uglavnom se po rođenju sprovodi jer se već tada lako dijagnostikuje.
   Po protokolu je potrebno da se uradi klinički pregled, a od dodatnih dg. magnetna rezonanca (MR) LS kičme.
   I sprovode se terapije.
   Svakao se ordiniraju medikamentozne i fizikalne procedure.
   Sprovode se i kineziterapije (medicinsko vežbanje) po prestanku bola i primenjuju zaštitni položaji i pokreti uz naravno mirovanje.
   Šta vi možete da uradite:
   -mirovanje
   -analgetska, vitaminsko-mineralna terapija (“tablete”)
   -lokalna aplikacija leka na bolno mesto (gel ili krema/mast)
   -primena zaštitnih položaja i pokreta: https://www.nika.rs/kako-zastititi-kicmu/

   Želim vam da se čim pre obratite stručnjaku koji bi gore navedeno primenio.

 • Sara Žižović

  Sara ŽižovićMay 22, 2019 at 7:46 pm

  Poštovani, imam 15 godina i vec nekoliko meseci osećam bolove u donjem delu ledja i ukočenost kroz desnu nogu, ali ne ispod kolena. Treniram u teretani namenjenoj i za ispravljanje deformiteta kicme vec 4 meseca (skolioza)… Imam instruktora koji mi je odredio plan vežbanja. Uzrok bola je to što sam radila jednu vežbu za ledja sa većim težinama i tako prouzrokovala bol. U početku sam naravno radila sa manjim težinama, pa povećavala, ali i u početku bih osećala taj bol posle vezbe. Kasnije se to prenelo i na svakodnevni život. Ta vežba se izvodi na spravi u sedećem položaju, naginjanjem torzoa ka napred i vraćanjem dok vam jastuk gura ledja. Sada ne radim tu vežbu, ali odmah nakon treninga radeći vezbe za ledja (radim ih svaki trening uz ostale vezbe zbog skolioze) osecam jaku ukočenost u nozi i bol u leđima pri saginjanju. Svako podizanje iz kreveta je bolno, nameštam se u položaje u kojima mi noga nije ukočena. Savetujem se sa instruktorom oko toga vec neko vreme, želim da čujem vase misljenje. Koje je rešenje mog problema. Hvala.

  • nikawp

   nikawpMay 23, 2019 at 5:40 am

   Draga Saro,
   Iz tvog opisa mogu da zaključim da je nastala lumboišialgija.
   U prisustvu bola, svaka fizička aktivnost je kontraidikovana. Momentalno prestani sa vežbanjem.
   Zdravstveni status ti već sada narušen, sa tendencijom daljeg komplikovanja.
   Uz dužno poštovanje tvom instruktoru i uz dužno poštovanje tvoje želje da iskoriguješ skoliozu,
   kao što vidiš, nisi se obratila terapeutu čiji je to posao, ujedno, teretana nije mesto za krekciju.
   Korekcije sprovode stručnjaci primenom medicinskog vežbanja gde se ne primenjuje velike težine i gde je ceo
   koncept drugačiji od vežbanja u teretani.
   Savetujem ti da o svemu popričaš sa mamom i tatom i da zakažete pregled i započneš lečenje primenom fizikalnih terapija.
   Instruktor nije stručan a nije ni profesionalan jer nastao problem nije prosledio dalje na postupanje.

   • Sara Žižović

    Sara ŽižovićJune 19, 2019 at 2:21 pm

    Tek sada sam videla vaš odgovor, do danas sam imala samo jednu fizikalnu terapiju kod instruktora. On je diplomirani fizioterapeut i prostor u kome vežbam je kombinacija teretane i mesta za korektivnu gimnastiku itd. On mi je takodje objasnio da je u pitanju išijas i da je uzrok to sto se pre vezbe koju sam radila sa većim težinama nisam pravilno istezala i tako sam zgrčila mišić i pritegla nerv. Naravno sada ne vežbam ledja, a slabo vežbam i ostale delove tela, jer kao sto ste rekli pri svakom manjem naporu dolazi do upale. Instruktor trenutno nije u Srbiji, vraća se za četiri dana, pa bih htela vas da pitam da li ću moci da se oporavim u potpunosti, jer ste mi rekli da sam narušila zdravlje. Ta prva terapija mi uopšte nije pomogla. Puštao mi je električne talase kroz kičmu, osecaj je poput ,,mravinjanja”…da li bi to trebalo u mom slučaju da reši problem, opet se pozivam na prethodno pitanje ukoliko je to uopšte moguće?

   • nikawp

    nikawpJune 19, 2019 at 7:31 pm

    Poštovana Saro,
    Već sam vam objasnio postupanje.
    Takođe sam vam naglasio da je u ovoj fazi indikovano MIROVANJE.
    Kineziterapija se sprovodi po prestanku bolova. U međuvremenu se radi dijagnostika i fizikalna analgetska terapija.
    Promenite terapeuta. Način na koji pokušava da reši vaš zdravstveni problem je pogrešan.

 • Miki

  MikiMay 13, 2019 at 10:24 am

  Postovani, dobio sam herniu diska prije 2mjeseca ca. 11mm između L5iS1(znaci bol u dojnjem djelu leđa i u desnu nogu) radim kineziterapije i izbjegavao sam fizičke poslove i bilo mi je puno bolje ali me je jutros probudio bol i sad mi je isto kao na pocetku. Da li sam se mogao povrediti prilikom spavanja ili je to normalno da se vrate bolovi. Hvala na odgovoru

  • nikawp

   nikawpMay 14, 2019 at 5:49 am

   Poštovani Miki,
   Ponovna pojava bolova u sred kineziterapijskih procedura je moguća.
   Ukoliko je terapijski proces dao rezultat, najčešće “vraćanje kao na početku” se vezuje za činjenje nepravilnog,
   naglog pokreta i prinudnog položaja tela.
   Naravno da nije sve kao na početku.
   U takvim situacijama se terapija koriguje prekidom kineziterapije i primenom fizikalnih procedura.
   Ceo proces traje par dana, nakon čega pacijent nastavlja sa kineziterapijom. Uvode se i medikamenti koji daju odličan rezultat.
   Cela situacija je tranzitorna.
   Shvatite samo da je jačanje pelvitrohanterične muskulature proces i sistemsko rešenje a da je telo prilično roviti i slabo.

 • Suzana

  SuzanaMay 12, 2019 at 12:45 pm

  Postovani,
  Imam nesnosne bolove u donjem delu ledja vec godinama unazad,s tim sto su vremenom postali sve jaci i intezivniji. Bolovi se javljaju u periodu kada idem da spavam. Bukvalno mi nijedan polozaj ne odgovara,bolovi su jaki tokom cele noci,takoreci,ujutru jedva ustajem iz kreveta,nekada mi je potrebna pomoc supruga da bih ustala. Imam 34 godine i to mi predstavlja jako veliki problem. Hvala unapred na odgovoru. Srdacan pozdrav….

  • nikawp

   nikawpMay 12, 2019 at 10:00 pm

   Poštovana Suzana,
   Uradite MR LS kičme i započnite čim pre fizikalne terapije koje će vam svakako pomoći.
   Ne pokušavajte da zdravstveni problem sami rešite i ne očekujte da će sam po sebi nestati.
   Ne uzimajte lekove samoinicijativno! Ako pomognete sebi i porodica će biti srećnija.

   • Suzana

    SuzanaMay 13, 2019 at 2:40 pm

    Mozete li da mi pojasnite sta znaci to MR LS kicme? Hvala puno…

   • nikawp

    nikawpMay 14, 2019 at 5:43 am

    Poštovana Suzana,
    MR nalaz LS kičme je dijagnostička procedura i znači Magnetna Rezonanca Lumbo-Sakralne kičme (donjeg dela leđa).
    Nalaz je prilično značajan i egzaktan.

 • 1 26 27 28 29 30 45

Leave Your Comments