bolovi-u-donjem-delu-ledja

BOLOVI U DONJEM DELU LEĐA

Diskus hernija, spondiloza, spondilolisteza, spinalna stenoza, sindrom piriformisa
Pojava bola u donjem delu leđa (lumbo-sakralni deo) je učestala i može da se desi u svakom uzrastu, a najčešće se javlja od 25. godine života.

ZNAČAJ KIČME

Značaj kičme je višestruk. U ovom slučaju, pomenućemo da kičma štiti kičmenu moždinu od povređivanja. Istovremeno, kičma daje čvrstinu i potporu telu.Iz glave, gde je smešten mozak, kao deo centralnog nervnog sistema, nastavlja se kičmena moždina koja prolazi kroz kičmeni kanal.Kičmeni kanal sačinjavaju koštani otvori u svakom pršljenu. Iz kičme se dalje granaju periferni nervi koji oživčavaju celo telo. Kičma se sastoji od pršljenova, a svaki pršljen sa susednim i gore i dole, predstavlja zglob. S obzirom da su pršljenovi po sastavu koštana masa, da ne bi došlo do trenja, između svakog pršljena je smešten po jedan disk koji je od pulpoznog mekanog tkiva, sa funkcijom amortizacije pokreta i sprečavanja trenja koštanih zglobnih površina tela pršljena. Kompaktnost, čvrstina i elastičnost kičme se obezbeđuje ostalim mekim tkivom koje i počinje i završava sa koštane mase pršljenova.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-2

Anatomski prikaz kičmenih pršljenova, diskusi i periferni nervi

NAJČEŠĆE AKTIVNOSTI KOJE UZROKUJU NASTANAK BOLA

Svaka radna ili sportska aktivnost ili aktivnost svakodnevnog života, ukoliko se nepravilno ili naglo izvede ili vremenski dugo traje, može da prouzrokuje bol u lumbalnom delu leđa. Bol se najčešće vezuje za sledeće aktivnosti:

  nepravilno dizanje tereta ma koje težine, gde se trup savija i rotira
  nagli pokret rotacije, savijanja ili rotacije i istezanja trupa
  dugotrajno sedenje
  dugotrajna vožnja automobilom
  dugotrajno hodanje
  dugotrajno stajanje
  loš položaj u toku spavanja
povrede koštano-mišićnog sistema lumbalne regije – traume (najčešće saobraćajni udesi, povrede u toku sportskih aktivnosti…)

SUŠTINSKI RAZLOG NASTANKA LUMBALNOG BOLA

MIŠIĆNA SLABOST KAO POSLEDICA INAKTIVNOSTI

Mišići trupa koji su veza trupa i karlice su: mišići zadnjeg dela leđa (nalaze se pored kičme obostrano – m.m. extensores trunci), glutealni mišići (m.gluteus minimus, medius et maximus), sa prednje strane trupa trbušni mišić (m.rectus abdominis) i fleksor natkolenice (m. iliopsoas), i sa obe strane trupa bočno (m.m.lat. flexores trunci:m.obliquus abdominis ext, m.obliquus abdominis int, m.quadratus lumborum). Lumbalna regija predstavlja mesto gde se trup spaja sa karlicom, a karlica sa nogama i čini jedan od najpokretljivijih delova kičmenog stuba, a u isto vreme je to deo koji trpi najveće opterećenje. Ujedno, to je i mesto gde se nalazi težište čitavog tela ili, tačnije rečeno, njegovo središte. Telo čoveka se u prostoru nalazi u labilnoj ravnoteži koja, da bi se održavala, zahteva konstantnu, preciznu akciju velike grupe mišića. Površina oslonca su stopala, težište tela je najšešće 1 metar od podloge, a kompletno opterećenje težine tela i sile zemljine teže u lumbalnoj kičmi. Mišićna slabost najčešće kao posledicu ima loše posturalno držanje tela i lošu biomehaniku.To je i razlog zbog čega bi trebalo da navedene mišićne grupe budu jake.Stabilnost veze trupa-karlice i nogu proističe iz mišićne mase i snage navedenih mišićnih grupa. Suština telesnog vežbanja, gde je akcenat na stvaranju pelvitrohanteričnog midera, je u što boljoj zaštiti kičme.

MIŠIĆNI DISBALANS

Mišićna snaga pojedinačnih mišića i mišićnih grupa trebalo bi da bude izbalansirana, harmonična i ujednačena.Telo čoveka je simetrično.Preko 640 mišića se nalazi u čovekovom telu. Svaki od tih mišića ima svoju osnovnu funkciju. U svakoj situaciji tela, postoje mišići koji vrše određeni pokret (agonisti) kome se suprostavljaju mišići koji isti taj pokret onemogućavaju/otežavaju (antagonisti).Ukoliko postoji bilo koji mišićni disbalans, mišićni tonus se povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje.

NAJČEŠĆE MEHANIČKE PROMENE NA KIČMI KOJE UZROKUJU LUMBALNI BOL

Spondiloza (spondylosis) – okoštavanje dva ili više susednih pršljenova, kao posledica degenerativnih promena
Spondilolisteza (spondylolisthesis) – pomeranje pršljena put napred u odnosu na susedne pršljenove, kao posledica traume.
Spinalna stenoza (stenosis spinalis) – suženje kičmenog kanala, kao posledica degenerativnih i upalnih procesa na jednom ili više diskusa. Česta je kod starih osoba.
Hernija diska (discus hernia) – pucanje spoljnog omotača diska i ispadanja mekog pulpoznog sadržaja koji čini disk u okolni prostor.
Sindrom piriformisa (Sy. m.piriformis) – mišićni disbalans pelvitrohanterične muskulature vodi pomeranju u zglobu kuka i karlici, čime se provocira mišić piriformis, koji vrši pritisak na išijadični nerv (n.ishiadicus).

KLINIČKA SLIKA

Bol je teško lokalizovati, jer boli cela regija. Bol je najčešće pojasni i kreće se od leve do desne strane glutealne regije lumbo-sakralne kičme. Često se oseti mravinjanje ili oštar bol koji ide iz kičme duž jedne noge (ili obostrano), do sredine butine, lista ili stopala. Ova senzacija je kratkotrajna i veoma je neprijatna.Pacijenti navode i stezanje mišića i osećaj “pečenja” (butina, list) koji može da traje neko vreme. Moguće je da bolovi i ne postoje, ali da je prisutan osećaj nelagodnosti u lumbo-sakralnoj kičmi, koji implicira nesigurnost i nespremnost pacijenta za bilo koju fizičku aktivnost. Telo na bol reaguje tako što zauzima zaštitni, najmanje bolni položaj (antalgičan položaj) koji je uvek i nepravilan.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-3

Trup je najčešće nagnut na jednu stranu, a mišići su u spazmu (grču), tako da su pokreti trupa značajno limitirani. Položaj koji prija je različit i individualan.Najčešće prija tzv.fiziološki položaj na leđima sa savijenim kolenima (urolani veći peškir ili ćebe debljine 20 cm), mada je čest slučaj da prija i položaj na stomaku sa urolanim većim peškirom, koji se postavlja ispod karlice.

Najčešće, pacijent spontano sam pronađe antalgičan (bezbolan) položaj.Koliko god taj položaj bio nefiziološki, u tom trenutku bi trebalo da se primenjuje.Svaka pojava bola je siguran znak tela da nešto ne valja i da bi trebalo nešto da preduzmemo kako bi bol otklonili.

DIJAGNOSTIKA

U poslednjih 30 godina u medicini je značajno uznapredovala dijagnostika. Bitno je ispoštovati redosled dijagnostičkih metoda i krenuti od prostijih ka složenijim, ukoliko za tim ima potrebe. Uspostavljanje dijagnoze započinje uzimanjem anamneze i kliničke slike.

Probleme lumbo-sakralnog bola moguće je dijagnostikovati sledećim dijagnostičkim metodama:

KLINIČKI PREGLED

bolovi-u-donjem-delu-ledja-4

Rendgenski snimak lumbo-sakralnog dela kičme (X- rays)
Kompjuterizovana tomografija (CT) skener – Computed Tomography (CT) Scan
Magnetna rezonanca (MR) – Magnetic Resonance Imaging (MRI)
Elektromišićna neurografija EMNG

TERAPIJA

Odmah po nastanku bola, potrebno je uzeti nešto od analgetka i miorelaksanata.
Bitno je napomenuti da se navedeni lekovi konzumiraju posle jela. Naravno, sve životne aktivnosti bi trebalo ograničiti na najneophodnije. Moguće je, u kućnim uslovima, primeniti i lekovitu glinu na bolno mesto, kao i tople kupke. Aplikacija gline i kupke bi trebalo vremenski da traje 15-30 minuta. Ukoliko bol ne prestane u roku od par dana, obratite se stručnjaku za pomoć.

FIZIKALNA TERAPIJA

Terapija bola fizikalnim procedurama najpribližnija je prirodnim procedurama zbog blagotvornosti i prijatnosti i odsustva agresije. U određivanju fizikalne terapije, značajna je anamneza, dijagnostika, klinički pregled, funkcionalni status..S obzirom da je širok spektar fizikalnih procedura, odabira se najbolja moguća kombinacija fizikalnih procedura. Značajno je napomenuti da ono što prija i daje efekta u lečenju kod jednog pacijenta, ne mora da prija i dâ efekat u lečenju kod drugog pacijenta sa sličnim problemom.

U fizikalnoj terapiji se primenjuju razne vrste zračenja počev od magneto terapije, ultra zvuka, lasera, infra red, kao i struje različite frekvencije i modulacije. Dejstvo aparaturne fizikalne trapije je anelgezija i vazodilatacija, kao i celularno pospešivanje metabolizma.

Primenjuje se elektroforeza leka lokalno na bolno mesto (prokain ili kalijum jodid, 3% rastvor) koristeći pravilo protoka električne energije od pozitivne do negativne elektrode.

Od bezaparaturnih procedura aplikuje se glina i tople kupke (topla pakovanja). Terapeutska masaža i akupresura bolnih mesta i muskulature koja je u spazmu predstavlja sastavni deo fizikalne terapije. U proseku, trajanje fizikalnih procedura u kontinuitetu iznosi 2-3 nedelje.Bitno je ispoštovati kontinuitet terapije.

Fizikalna terapija predstavlja uvodnu proceduru u sistemsko rešavanje problema lumbalnog bola, a to je kineziterapija (medicinske vežbe).

MANIPULATIVNE METODE – KIROPRAKTIKA LUMBALNOG BOLA

Potpuna indikacija za primenu kiropraktike je mišićni disbalans, gde se mišićni tonus povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje i bol. Kiropraktika nema efekta ukoliko postoji mišićni spazam.

Zato, tek posle par dana od započinjanja sa fizikalnim procedurama, koje sem anelgzije imaju i relaksirajuće dejstvo koje pospešuju masaže, kao i medikamentozna terapija, trebalo bi stvoriti preduslove za primenu kiropraktike kao jedne od metoda za odstranjivanje lumbalnog bola.

KINEZITERAPIJSKE PROCEDURE LUMBALNOG BOLA

Sa kineziterapijom (medicinskim vežbanjem) se započinje kada se potpuno otkloni bol. Sistemsko rešavanje lumbalnog bola, kao i prevencija njegovog nastanka, obuhvata kineziterapijske procedure koje su akcentirane na stvaranje mišićne mase i snage pelvitrohanterične muskulature.

Cilj nam je da jaka muskulatura preuzme deo tereta lumbalne kičme.Bitno je napomenuti da ne postoji aktivnost svakodnevnog života koja jača lumbo-sakralne ekstenzore kičme. Isto tako, ne postoji ni sportska aktivnost koja jača mišiće ove regije. To je i najčešći razlog ovih tegoba.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI: Kako zaštiti kičmu i Vežbe za jačanje lumbalne kičme

Comments

 • Novka

  NovkaSeptember 2, 2015 at 9:22 am

  Uraden je nalaz ELEKTRO MIOGRAFIJE gdje se pregledom registruje bleza do umjerena redukcija inervacionog uzorka u m.abductr hallucis sin.i blaza redukcija inervacionog uzorka uanalognom misicu desno i m.ehtensor digitorum brevis dehet sin.EMNG nalaz upucuje na hronicnu radikulopatiju L5,S1 blazu do umjerenu obostranu.PREPORUKA KONSULTIRATU NEUROHIRURGA.Nalaz je raden 19.1.2015.HVALA na odgovoru.kome se dalje obratiti.Da li u ovakvom stalju moze doci do nesposobnosti i da li postoji mogucnost da dode do hiruske intervencije.HVALA

  • admin

   adminSeptember 2, 2015 at 6:03 pm

   Poštovana Novka,
   Nalazom EMNG-a kompletirali ste dijagnostiku. Svaki dobar terapeut ce znati šta od fizikalnih procedura bi trebalo da primeni. Stoga vam savetujem da čim pre započnete fizikalne terapije.
   Kada je reč o mogućoj operaciji, savetujem vam da prvo date šansu fizikalnoj terapiji, koja u ovakvim situacijama daje odlične rezultate. Budite samo strpljivi.
   Hirurška intervencija se primenjuje u krajnjem slučaju.

 • Novka

  NovkaSeptember 1, 2015 at 8:08 pm

  Imam bolove u donjem dijelu ledja duz citave lijeve noge.Pri sjedenju utrni mi karlica i lijeva.Bol je jaci.Vise me umara.Posla sam kod neurologa,dao mi je terapiju za umirenje bola,ali bol i dalje traje.Odradila sam skener i MR.Nalazi su stigli.IZVESTAJ MR TOMOGRAFIJE
  Nacinjeni su T1,T2 sagitalni:T1 transverzalni tomogrami.

  Normalno odrzana lumbalna lordoza.
  Degenerativno izmijenjeni diskovi od L1 do L5.
  Smorlove hernije na nivoima od L1 do L4.
  Svi 4 diska lumbalnog segmenta su bez signifikantnih hernijacija.
  Spinanli kanal bez stenoze ili kompresivnih manifestacija.
  Konus i kauda normalne morfologije.

  ZAKLJUCAK:Degenerativno izmijenjeni diskovi od L1 do L5.
  Smorlove hernije na nivoima od L1 do L4.Vas odgovor?Unaprijed hvala.

  • admin

   adminSeptember 1, 2015 at 9:05 pm

   Poštovana Novka,
   Očito je reč o levostranoj lumboišialgiji. Od dijagnostičkih metoda preporučujem vam da uradite EMNG (elektromiografija) donjih ekstremiteta. Nalaz koji ćete dobiti odrediće stepen provodljivosti perifernog živca, kao i tačan nivo gde je došlo do oštećenja. Time će dijagnostika biti kompletna, a na osnovu toga i fizikalna terapija adekvatna i uspešna.
   U međuvremenu vas savetujem da narednih par dana pokušate da mirujete, tako što ćete ležati u položaju koji vas najmanje boli. Pored analgetika savetujem vam da započnete terapiju B vitaminom (Beviplex N 2×1), kao i neki od biljnih sedativa, najčešće u obliku čajeva, uveče pre spavanja.

 • jovana

  jovanaAugust 31, 2015 at 9:15 am

  Maloprije sam pala niz stepenice.Mnogo me boli kad sjedim i lezim.Boli me donjo deo ledja.Moram li kod doktora?

  • admin

   adminAugust 31, 2015 at 2:41 pm

   Poštovana Jovana,

   Bol u donjem delu leđa kao posledica traume je indikacije da se javite doktoru.
   Ono što sami možete da uradite je da u naredna 24 sata hladite bolno mesto. Aplikacija leda iziskuje par minuta da se led drži
   na bolnom mestu, potom napravite pauzu, pa ispočetka.
   Savetujem vam i da uzmete nešto od analgetika. Ali još jednom vas podsećam da odete kod doktora.

 • edita

  editaAugust 26, 2015 at 2:44 pm

  Bol u donjem delu leđa osećam desetak dana, prilikom ustajanja jači, nekada i bol u desnoj nozi. Danas je taj bol mnogo jači, ne mogu se saviti, ne mogu dugo da sedim, desna noga mi nekada “klekne”, teško ustajem. Popila sam diklofen al je bol i dalje isti

  • admin

   adminAugust 29, 2015 at 1:36 pm

   Poštovana Edita,
   Za početak vam savetujem da mirujete, bez dodatne kretnje sem u smislu aktivnosti vezane za osnovne životne potrebe.
   Istovremeno vam savetujem da posetite lekara koji će vam ordinirati adekvatnu analgetsku terapiju. Diklofen je ok ali, kao što vidite, vama ne pomaže.
   Nije isključena ni ampulirana analgetska terapija (injekcije).
   Nakon toga sledi dijagnostika (preporuka MR) i na kraju analgetsk, neinvazivna fizikalna terapija kao uvud u sistemsko rešavanje problema a to je kineziterapija – vežbe.
   Ispoštujte proceduru i rešite sistemski problem.

 • Joe Grgich

  Joe GrgichAugust 6, 2015 at 12:22 am

  Sageo sam se i oprao ruke ,zatvorio sam vodu. I ispravio dam se, u tom momentu
  U donjem dijelu leda (kicme ) nesto je
  Puklo. Cuo sam neobican jako zvucan
  Prasak od tog momenta poceo je bol u ledima , u pocetku slab , a poslije jaci, posije sam se odvezao u biro, nakon
  1 sata uzeo sam. Motrin protiv bola ,koji
  Pomaze ali ipak osjecam bol u donjem
  Dijelu leda , Ovo nije prvi puta, desavalo
  Mi se vise puta ne od dizanja tezine nego
  Od “ruznog polozaja tijela. Ovo danas
  Ima neobican glasan zvucni efekat (kao
  Kada se slomi suvo drvo ),,i to me cudi i zabrinjava ,bol je normalan kao i ranije,,
  Ne znam koliko. Je to ozbiljno i dali trba
  Da idem ljekaru ,, Mnogo Hvala,,

  • admin

   adminAugust 6, 2015 at 4:03 pm

   Poštovani g-dine Grgich,

   Savetujem vam da čim pre posetite lekara. Navedeni incident može da napravi puno štete i ne može sam po sebi da se reši i nestane.
   Što je najgore, može da se iskomplikuje ukoliko čim pre ne započnete lečenje.
   Kada uradite dijagnostiku, možete me kontaktirati.

 • Небојша

  НебојшаJuly 27, 2015 at 3:44 pm

  Дијагноза ми је на основу магнетне резонанце: дегенеративне промене дискуса L5/S1 и лево конвексна сколиоза L/S дела кичменог стуба. А на основу EMNG: јака и хронична аксонална лезија n.tibialis. Не осећам бол у лумбалном делу леђа, али ми је стопало утрнуло дуже време. Радим вежбе истезања мишића лумбално-сакралне регије, али без већих резултата. Физијатар ме је послао на терапију струјом и дао ми упут код неуролога. Да ли бих требао да радим и вежбе за јачање мишића те регије?

  • admin

   adminJuly 27, 2015 at 6:24 pm

   Poštovani Nebojša,

   Što se dijagnostike tiče, vi ste je potpuno završili. Nalaz MR i EMNG ne moraju da budu u korelaciji, što je kod vas slučaj.
   Vaš odlazak kod neurologa će kliničkim pregledom dopuniti sliku o vašem zdravstvenom stanju, što je protokolarni deo u određivanju medikamentozne terapije,

   Što se tiče vaših sadašnjih terapijskih aktivnosti, predlažem vam da svakako što pre krenete sa primenom fizikalnih procedura sa ciljem revitalizacije i stimulacije n. tibialis-a.

   To vam je suštinski najvažnije.

   Što se tiče kineziterapije – vežbi, u principu bi trebali da primenjujete sve što vas ne iritira, uključujući i lagana jačanja (pevitrohanterične muskulature).
   Vežbe možete ih preuzeti našeg sajta.

   Rezultat neće izostati, ali ne može tako brzo da dođe. Mora puno da se radi (reč je o hroničnoj leziji).

   Ako vam šta bude potrebno, možete me kontaktirati.

   • Небојша

    НебојшаAugust 6, 2015 at 1:06 pm

    Хвала на одговору. Да ли је могуће да имам синдром пириформиса пошто сам приметио да су ми мало и натколенице и седални део утрнули баш куда се креће n.ishiadicus.?

   • admin

    adminAugust 6, 2015 at 3:59 pm

    Poštovani Nebojša,

    Nalaz EMNG-a je pokazao hroničnu leziju n.tibialis-a. To je i razlog utrnutosti. Postupite po preporuci koju sam vam dao i biće vam bolje.

   • Ado

    AdoOctober 5, 2016 at 6:11 am

    Pozdrav imam 29 godina i imam jake bolove u ledjima na gornjoj i donjoj strani pa me zanima sta bi to moglo da bude

   • admin

    adminOctober 5, 2016 at 6:50 am

    Poštovani,
    Molim vas da budete malo precizniji, tako što ćete da podrobnije opišete vašu tegobu, od kada postoji…

 • Hafuric Danijela

  Hafuric DanijelaJuly 15, 2015 at 11:03 am

  Trazim savet muz mi se pre dvadest dana ukocio od kicme vodila sam ga kod kostolomca bili smo kod coveka koji mu je opustao taj zivac ceo od glave do pete ali njega sad boli kost kod trtice i leva noga cela.Brine me jer njega jos uvek boli trticna kost i taj bol mu se spusta duz cele leve noge yateze ga zivac sa unurrasnje srane na levoj nozi i taj bol mu se spusta do stopala.Posto ovo traje vec dvadeset dana ja sam mu od lekova skoro pocela da dajem diklofen u cepicima 1 dnevno B 12,bebipleks 3 puta dnevno i bromazepan od tri mil.3 puta dnevno.
  Molim vas za neki savet posto me brine taj bol u trtici i taj bol u leva nogi sve to dugo traje pa koji je vas savet.

  • admin

   adminJuly 15, 2015 at 3:40 pm

   Postovana g-đo Hafurić,

   Razumem Vašu brigu i potrebu da pomognete Vašem suprugu. Ali molim Vas, sve što ste do sada učinili je potpuno pogrešno.

   Prvi princip u medicini glasi: PRIMUM NON NOCERE što u prevodu znači NAJVAŽNIJE JE NE NAŠKODITI;
   Kiropraktika se primenjuje u situacijama kada za to postoje apsolutne indikacije.

   Iz Vašeg pisma mogu da pretpostavim da je reč o diskus herniji.
   Preporuka je da se čim pre obratite stručnjacima. Nemojte sami da ordinirate i pokušavate da rešite problem.

   Rećiću Vam jedini ispravan put dijagnostikovanja i lečenja:

   1. MR (magnetna rezonanca) LS
   2. pregled neurologa
   3. u akutnoj fazi najčešće se ordinira ampulirana analgetska terapija koja se dopunjuje per os analgeticima, miorelaksansima i sedativima
   4. kada se tegobe u smislu bola malo iskupiraju, započeti fizikalni tretman
   5. po prestanku bola – kineziterapija (medicinske vežbe)

   Sve navedeno je deo protokola lečenja DH !

   Još jednom – pod hitno se javite stručnjacima.

   Mi Vam stojimo na raspolaganju za konsultacije.

 • Nemanja Stevanovic

  Nemanja StevanovicJune 20, 2015 at 10:53 am

  Imam bol u donjem.desnom delu ledja.Boli me vec 2 godine jedna tacka na ledjima..Treniram fudbal i pri vecim naporima me uvek boli.Sta bi moglo da bude ?

  • admin

   adminJune 21, 2015 at 8:34 am

   Poštovani Nemanja,

   Predlažem Vam da najpre uradite dijagnostiku u smislu magnetne rezonance (MR) bolnog mesta. Tako ćete tačno da saznate razlog bolnih tegoba kao i način lečenja.

 • Andrej

  AndrejJune 19, 2015 at 10:58 pm

  Sa dijagnozom L4 diskretnom protruzijom iv.diska i apsolutna stenoza spinalnog kanala u tom delu…da li sa fizikalnom terapijom moze doci do smanjivanja bola i oporavka?

  • admin

   adminJune 21, 2015 at 8:46 am

   Poštovani Andrej,

   Diskretna protruzija diska i apsolutna stenoza spinalnohg kanala ne idu jedno sa drugim.

   U svakom slučaju je pitanje koliko je po intezitetu jak bol koji trpite i koliko dugo, kao i šta ste do sada poduzimali što se terapije tiče.

   Svakako je najvažniji i prezent zdravstveni status.

   Kako bi komentarisali vaše lečenje i rehabilitaciju, trebalo bi da se odgovori na sva gore postavljena pitanja.

   Generalno, fizikalna terapija uspešno otklanja bol kod ovakvih stanja, a kineziterapiske procedure sistemski rešavaju problem i primenjuju se po otklanjanju bola primenom fizikalnih procedura.
   O operativnom lečenju se razmišlja kada postoje apsolutne indikacije za primenu i pri tom je pokušano sa fizikalnim i kineziterapijskim procedurama.

 • sandra

  sandraFebruary 16, 2015 at 1:31 am

  Dali se fizikalna terapija moze raditi dok ima bolova??

  • admin

   adminFebruary 19, 2015 at 12:32 pm

   Postovana Sandra,
   Bolovi u donjem delu ledja su siroki i predstavljaju slicnu simptomatologiju razlicite etiologije. Zbog toga je vazno da se pre svega uradi dobra dijagnostika.
   Kod lumbalnog sindroma i bolova u donjem delu ledja koji su nastali zbog iritacije mekog tkiva, ukljucujuci i misice, neagresivna fizikalna terapija, terapeutske masaze i aplikacija toplih obloga daju prave rezultate.
   Kod diskus hernije i upale isijadicnog zivca, na pocetku pojave bola se ne preporucuje fizikalna terapije, vec samo mirovanje i analgetska medikamentozna terapija.
   Svakako, u oba slucaja se ne preporucuje kineziterapija (medicinsko vezbanje), sa kojim zapoceti po otklanjanju bola. To je ujedno i sistemsko resenje.

 • 1 2 3 44

Leave Your Comments