bolovi-u-donjem-delu-ledja

BOLOVI U DONJEM DELU LEĐA

Diskus hernija, spondiloza, spondilolisteza, spinalna stenoza, sindrom piriformisa
Pojava bola u donjem delu leđa (lumbo-sakralni deo) je učestala i može da se desi u svakom uzrastu, a najčešće se javlja od 25. godine života.

ZNAČAJ KIČME

Značaj kičme je višestruk. U ovom slučaju, pomenućemo da kičma štiti kičmenu moždinu od povređivanja. Istovremeno, kičma daje čvrstinu i potporu telu.Iz glave, gde je smešten mozak, kao deo centralnog nervnog sistema, nastavlja se kičmena moždina koja prolazi kroz kičmeni kanal.Kičmeni kanal sačinjavaju koštani otvori u svakom pršljenu. Iz kičme se dalje granaju periferni nervi koji oživčavaju celo telo. Kičma se sastoji od pršljenova, a svaki pršljen sa susednim i gore i dole, predstavlja zglob. S obzirom da su pršljenovi po sastavu koštana masa, da ne bi došlo do trenja, između svakog pršljena je smešten po jedan disk koji je od pulpoznog mekanog tkiva, sa funkcijom amortizacije pokreta i sprečavanja trenja koštanih zglobnih površina tela pršljena. Kompaktnost, čvrstina i elastičnost kičme se obezbeđuje ostalim mekim tkivom koje i počinje i završava sa koštane mase pršljenova.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-2

Anatomski prikaz kičmenih pršljenova, diskusi i periferni nervi

NAJČEŠĆE AKTIVNOSTI KOJE UZROKUJU NASTANAK BOLA

Svaka radna ili sportska aktivnost ili aktivnost svakodnevnog života, ukoliko se nepravilno ili naglo izvede ili vremenski dugo traje, može da prouzrokuje bol u lumbalnom delu leđa. Bol se najčešće vezuje za sledeće aktivnosti:

  nepravilno dizanje tereta ma koje težine, gde se trup savija i rotira
  nagli pokret rotacije, savijanja ili rotacije i istezanja trupa
  dugotrajno sedenje
  dugotrajna vožnja automobilom
  dugotrajno hodanje
  dugotrajno stajanje
  loš položaj u toku spavanja
povrede koštano-mišićnog sistema lumbalne regije – traume (najčešće saobraćajni udesi, povrede u toku sportskih aktivnosti…)

SUŠTINSKI RAZLOG NASTANKA LUMBALNOG BOLA

MIŠIĆNA SLABOST KAO POSLEDICA INAKTIVNOSTI

Mišići trupa koji su veza trupa i karlice su: mišići zadnjeg dela leđa (nalaze se pored kičme obostrano – m.m. extensores trunci), glutealni mišići (m.gluteus minimus, medius et maximus), sa prednje strane trupa trbušni mišić (m.rectus abdominis) i fleksor natkolenice (m. iliopsoas), i sa obe strane trupa bočno (m.m.lat. flexores trunci:m.obliquus abdominis ext, m.obliquus abdominis int, m.quadratus lumborum). Lumbalna regija predstavlja mesto gde se trup spaja sa karlicom, a karlica sa nogama i čini jedan od najpokretljivijih delova kičmenog stuba, a u isto vreme je to deo koji trpi najveće opterećenje. Ujedno, to je i mesto gde se nalazi težište čitavog tela ili, tačnije rečeno, njegovo središte. Telo čoveka se u prostoru nalazi u labilnoj ravnoteži koja, da bi se održavala, zahteva konstantnu, preciznu akciju velike grupe mišića. Površina oslonca su stopala, težište tela je najšešće 1 metar od podloge, a kompletno opterećenje težine tela i sile zemljine teže u lumbalnoj kičmi. Mišićna slabost najčešće kao posledicu ima loše posturalno držanje tela i lošu biomehaniku.To je i razlog zbog čega bi trebalo da navedene mišićne grupe budu jake.Stabilnost veze trupa-karlice i nogu proističe iz mišićne mase i snage navedenih mišićnih grupa. Suština telesnog vežbanja, gde je akcenat na stvaranju pelvitrohanteričnog midera, je u što boljoj zaštiti kičme.

MIŠIĆNI DISBALANS

Mišićna snaga pojedinačnih mišića i mišićnih grupa trebalo bi da bude izbalansirana, harmonična i ujednačena.Telo čoveka je simetrično.Preko 640 mišića se nalazi u čovekovom telu. Svaki od tih mišića ima svoju osnovnu funkciju. U svakoj situaciji tela, postoje mišići koji vrše određeni pokret (agonisti) kome se suprostavljaju mišići koji isti taj pokret onemogućavaju/otežavaju (antagonisti).Ukoliko postoji bilo koji mišićni disbalans, mišićni tonus se povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje.

NAJČEŠĆE MEHANIČKE PROMENE NA KIČMI KOJE UZROKUJU LUMBALNI BOL

Spondiloza (spondylosis) – okoštavanje dva ili više susednih pršljenova, kao posledica degenerativnih promena
Spondilolisteza (spondylolisthesis) – pomeranje pršljena put napred u odnosu na susedne pršljenove, kao posledica traume.
Spinalna stenoza (stenosis spinalis) – suženje kičmenog kanala, kao posledica degenerativnih i upalnih procesa na jednom ili više diskusa. Česta je kod starih osoba.
Hernija diska (discus hernia) – pucanje spoljnog omotača diska i ispadanja mekog pulpoznog sadržaja koji čini disk u okolni prostor.
Sindrom piriformisa (Sy. m.piriformis) – mišićni disbalans pelvitrohanterične muskulature vodi pomeranju u zglobu kuka i karlici, čime se provocira mišić piriformis, koji vrši pritisak na išijadični nerv (n.ishiadicus).

KLINIČKA SLIKA

Bol je teško lokalizovati, jer boli cela regija. Bol je najčešće pojasni i kreće se od leve do desne strane glutealne regije lumbo-sakralne kičme. Često se oseti mravinjanje ili oštar bol koji ide iz kičme duž jedne noge (ili obostrano), do sredine butine, lista ili stopala. Ova senzacija je kratkotrajna i veoma je neprijatna.Pacijenti navode i stezanje mišića i osećaj “pečenja” (butina, list) koji može da traje neko vreme. Moguće je da bolovi i ne postoje, ali da je prisutan osećaj nelagodnosti u lumbo-sakralnoj kičmi, koji implicira nesigurnost i nespremnost pacijenta za bilo koju fizičku aktivnost. Telo na bol reaguje tako što zauzima zaštitni, najmanje bolni položaj (antalgičan položaj) koji je uvek i nepravilan.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-3

Trup je najčešće nagnut na jednu stranu, a mišići su u spazmu (grču), tako da su pokreti trupa značajno limitirani. Položaj koji prija je različit i individualan.Najčešće prija tzv.fiziološki položaj na leđima sa savijenim kolenima (urolani veći peškir ili ćebe debljine 20 cm), mada je čest slučaj da prija i položaj na stomaku sa urolanim većim peškirom, koji se postavlja ispod karlice.

Najčešće, pacijent spontano sam pronađe antalgičan (bezbolan) položaj.Koliko god taj položaj bio nefiziološki, u tom trenutku bi trebalo da se primenjuje.Svaka pojava bola je siguran znak tela da nešto ne valja i da bi trebalo nešto da preduzmemo kako bi bol otklonili.

DIJAGNOSTIKA

U poslednjih 30 godina u medicini je značajno uznapredovala dijagnostika. Bitno je ispoštovati redosled dijagnostičkih metoda i krenuti od prostijih ka složenijim, ukoliko za tim ima potrebe. Uspostavljanje dijagnoze započinje uzimanjem anamneze i kliničke slike.

Probleme lumbo-sakralnog bola moguće je dijagnostikovati sledećim dijagnostičkim metodama:

KLINIČKI PREGLED

bolovi-u-donjem-delu-ledja-4

Rendgenski snimak lumbo-sakralnog dela kičme (X- rays)
Kompjuterizovana tomografija (CT) skener – Computed Tomography (CT) Scan
Magnetna rezonanca (MR) – Magnetic Resonance Imaging (MRI)
Elektromišićna neurografija EMNG

TERAPIJA

Odmah po nastanku bola, potrebno je uzeti nešto od analgetka i miorelaksanata.
Bitno je napomenuti da se navedeni lekovi konzumiraju posle jela. Naravno, sve životne aktivnosti bi trebalo ograničiti na najneophodnije. Moguće je, u kućnim uslovima, primeniti i lekovitu glinu na bolno mesto, kao i tople kupke. Aplikacija gline i kupke bi trebalo vremenski da traje 15-30 minuta. Ukoliko bol ne prestane u roku od par dana, obratite se stručnjaku za pomoć.

FIZIKALNA TERAPIJA

Terapija bola fizikalnim procedurama najpribližnija je prirodnim procedurama zbog blagotvornosti i prijatnosti i odsustva agresije. U određivanju fizikalne terapije, značajna je anamneza, dijagnostika, klinički pregled, funkcionalni status..S obzirom da je širok spektar fizikalnih procedura, odabira se najbolja moguća kombinacija fizikalnih procedura. Značajno je napomenuti da ono što prija i daje efekta u lečenju kod jednog pacijenta, ne mora da prija i dâ efekat u lečenju kod drugog pacijenta sa sličnim problemom.

U fizikalnoj terapiji se primenjuju razne vrste zračenja počev od magneto terapije, ultra zvuka, lasera, infra red, kao i struje različite frekvencije i modulacije. Dejstvo aparaturne fizikalne trapije je anelgezija i vazodilatacija, kao i celularno pospešivanje metabolizma.

Primenjuje se elektroforeza leka lokalno na bolno mesto (prokain ili kalijum jodid, 3% rastvor) koristeći pravilo protoka električne energije od pozitivne do negativne elektrode.

Od bezaparaturnih procedura aplikuje se glina i tople kupke (topla pakovanja). Terapeutska masaža i akupresura bolnih mesta i muskulature koja je u spazmu predstavlja sastavni deo fizikalne terapije. U proseku, trajanje fizikalnih procedura u kontinuitetu iznosi 2-3 nedelje.Bitno je ispoštovati kontinuitet terapije.

Fizikalna terapija predstavlja uvodnu proceduru u sistemsko rešavanje problema lumbalnog bola, a to je kineziterapija (medicinske vežbe).

MANIPULATIVNE METODE – KIROPRAKTIKA LUMBALNOG BOLA

Potpuna indikacija za primenu kiropraktike je mišićni disbalans, gde se mišićni tonus povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje i bol. Kiropraktika nema efekta ukoliko postoji mišićni spazam.

Zato, tek posle par dana od započinjanja sa fizikalnim procedurama, koje sem anelgzije imaju i relaksirajuće dejstvo koje pospešuju masaže, kao i medikamentozna terapija, trebalo bi stvoriti preduslove za primenu kiropraktike kao jedne od metoda za odstranjivanje lumbalnog bola.

KINEZITERAPIJSKE PROCEDURE LUMBALNOG BOLA

Sa kineziterapijom (medicinskim vežbanjem) se započinje kada se potpuno otkloni bol. Sistemsko rešavanje lumbalnog bola, kao i prevencija njegovog nastanka, obuhvata kineziterapijske procedure koje su akcentirane na stvaranje mišićne mase i snage pelvitrohanterične muskulature.

Cilj nam je da jaka muskulatura preuzme deo tereta lumbalne kičme.Bitno je napomenuti da ne postoji aktivnost svakodnevnog života koja jača lumbo-sakralne ekstenzore kičme. Isto tako, ne postoji ni sportska aktivnost koja jača mišiće ove regije. To je i najčešći razlog ovih tegoba.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI: Kako zaštiti kičmu i Vežbe za jačanje lumbalne kičme

Comments

 • Vidoje

  VidojeDecember 3, 2019 at 7:12 pm

  Postovanje
  Imam 2 problema vezano za lumbalni deo i rameni deo. Pre godinu i po pojavio se jak bol u lumbalnom delu, pokretljivost je bila skoro nemoguca kao i bilo kakav polozaj. Terapije su bile elektro i masaza i trajale su odprilike 7-10 dana posle cega bi bol nestala. Posle toga bol bi se javljala na svaka 3 meseca u blazem ili istom obliku. Prva prognoza na snimanju je bila stenalna spinoza dok je fizijatar ustanovio da je problem u misicnom spazmu. Pre 6 meseci pojavio se bol u desnom ramenu iznad lopatice istovremeno uz fascikulaciju desne strane narocito grudnog misica, nakon nekog perioda doslo je do slabljenja i delimicne atrofije grudnog misica i smanjenja obima desne ruke odprilike 1,5-2 cm, takodje bol se reflektuje u podlaktici i narocito je izrazen prilikom sedenja i duzeg stajanja u mestu. Prva dijagnoza je bila cervikalni sindrom dok su mi nedavno rekli da je spondiloza. Inace aktivno treniram oko 15 god(teretana), pa me s obzirom ns sve to zanima Vase konkretno misljenje i ozbiljnost tog stanja. Unapred hvala

  • nikawp

   nikawpDecember 3, 2019 at 8:16 pm

   Poštovani Vidoje,
   Pojava bola nakon uspešnih fizikalnih terapija vezujem za odsustvo kineziterapija.
   Odsustvo kineziterapija dovodim u vezu sa lošom terapeutskom procenom da ako trenirate u teretani da su vam mišići dovoljno jaki.
   Izostao je precizan klinički pregled kao i precizno uzet funkcionalni status. O tome pročitajte klikom na link:
   https://www.nika.rs/sistematski-pregledi-3/
   Često se dešava da u treniranje u teretani dovodi do mišićne disharmonije. Pojedine mišićne grupe i mišići su hipertrofirani,
   dok pojedini ne zadovoljavaju fiziološku normu.
   Fascikulacije i gubitak u obimu mišića su indikacija da se uradi gore navedeno ujedno i MR LS i C kičme, kao i EMNG ruku i nogu.
   Sa dobijenim nalazima i obavljenim pregledom se započinje fizikalna terapija a kasnije i kineziterapija.

 • Dzumret

  DzumretNovember 27, 2019 at 3:14 am

  Dobar dan i postovanje imam 23 godine. Od skoro mi trne desna noga i pre sam imao bol na prednjoj butini i preponi ,idem kod kiroprakticara bolova sada nemam ali jos uvek mi je desna noga slabija i trne mi,u donjem delu kicme imam mali otok,danas idem na osmoj(po redu)terapiji,sta bi to moglo da bude jel nesto opasno?hvala

  • nikawp

   nikawpNovember 27, 2019 at 6:57 am

   Poštovani,
   Očito da je reč o lumboišialgiji. Bol koji LS sa propagacijom duž noge izaziva spazam paravertebralne muskulature.
   Telo zauzima antalgičan položaj.
   Nisam siguran da vam manipulativne metode mogu pomoći zbog gore opisanog.
   Savetujem vam da započnete fizikalne analgetske i relaksirajuće terapije gde bi se naknadno u
   određenom trenutku primenila i manipulcija koja samo jedna od terapijskih procedura i ima svoje mesto u lečenju a i vreme kada se koristi.

   • Dzumret

    DzumretNovember 28, 2019 at 7:50 am

    Postovanje pre svega hvala vam na ovako brzom pdgovoru.Juce sam opet bio kod onog masera on mi od pocetka terapije daje milgamu kapsule i juce mi reko da uzmem da pijem diklofenak duo kapsule 2×1 kao za smanjenje otokai kaze da je zivac ostpusten ali je sigirno ostecen pa zato moras piti milgamu (da ga oporavis). Danas se osecam super bolova nemam ni u nogama ni u kicmi jedino gde je otkot osecam kao da nesto imam “prikaceno” i tnjenje je nestalo,radim 12 sati dnevno stalno sam na nogama,uskoro idem na odmor sta mi vi savetujete da li se treba snimati kicma mg rezonansom ili se moze videti od cega je nastao otok pkmocu rendgenskog snimka? Ja posto nemam zdravstvenu knjizicu zamoli bih vas da me posavjetujete ako mi se bolovi vrate koga trebam da posetim doktora opste prakse ili neko strucno lice,posto mi ovaj sada posle terapije daje vezbe da li ce i to biti od koristi i onaj otok sto mi nastao hoce li nestati i po svim ovim simptomima da li imam ozbiljan problem sa kicmom da napomene jos jednom nemam bolova u kicmi cak me kiroprakticar terao da hodam na peticama i prstima i hodao sam normalno kaze da nije strasno ali ipak se plasim…hvala na razumevanju

   • nikawp

    nikawpNovember 28, 2019 at 12:57 pm

    Poštovani,
    Lekovi koje koristite su analgetik i B vitamin.
    Trenutno stanje nije sistemski izvedeno. Vaša mladost je najbolji lek!
    Zato uradite MR LS i EMNG nogu. Kada prestane dejstvo leka imaćete realno stanje koje savetujem još jednom da rešavate sistemski fizikalnom i kineziterapijom.
    Ovu vrstu terapija određuju i sprovode fizioterapeuti! Vežbe se rade pod njihovim nadzorom!

 • Maja

  MajaNovember 25, 2019 at 5:18 pm

  Postovani,
  Nalaz i misljenje su:Morfoloski izmenjena gornja ivica IV korpusa (susp. stara trauma) lako redukovana fiz. lordoza. Molim za neki komentar, jer imam uzasne bolove, a trenutno nemam zdravstveno. Hvala. Pozdrav!

  • nikawp

   nikawpNovember 25, 2019 at 9:35 pm

   Poštovana Majo,
   Iz vašeg opisa nalaza ne vidim stanje I.V. diska.
   Pretpostavljam da je ovaj opis Rtg. snimka LS kičme.
   Tegobe koje ste opisali korenspodiraju sa bolovima mekih tkiva što se brzo i efikasno rešava fizikalnim procedurama.
   Svakako vam predlažem da uradite MR LS.

 • Nick_Irl

  Nick_IrlNovember 25, 2019 at 2:08 pm

  Postovani,imam 32 godine,poslednjih 10 meseci radim u skladistu,nocnu smenu,sto podrazumeva konstantno podizanje tereta(ne tezeg od 15kg),dodao bih da sam visok 1.93,a tezak 75kg…problemi pocinju posle nekih mesec dana u vidu bola u donjem delu ledja,trnjenje obe noge…e sad u poslednja 2 meseca mi smeta i sedenje,duze stajanje,poceli cu bolovi i grcevi u listovima i stopalima…da navedem da zivim u Irskoj i da je ovde svaki pregled veoma skup…molim za savet.

  • nikawp

   nikawpNovember 25, 2019 at 5:27 pm

   Poštovani,
   Iz vašeg opisa, očito da je lumboišijalgija nastala.
   Obzirom da je reč o situaciji kada bi trebalo da vam se pomogne sa što manje para,
   već krećemo sa kompromisima što u medicini ne valja.
   Za početak bi trebalo da uradite MR LS kičme. Ova dijagnostika je skupa i kod nas.
   Trebalo bi da se uradi i EMNG nogu. Tek onda fizikalna terapija.
   Potpuno isključujem jedino kupiranje bola medikamentima per os jer bi vam maskirali problem a po isteku dejstva leka
   još bi vas intezivnije bolelo.
   Predlažem svakako da započnete fizikalne terapije. Naravno, uz mirovanje i odsustvo sa posla.
   Rezultati će se videti u deset dana.
   Znam da je već šteta napravljena, ali ipak pročitajte kako da ubuduće zaštitite kičmu:
   https://www.nika.rs/kako-zastititi-kicmu/

   • Nick_Irl

    Nick_IrlNovember 25, 2019 at 5:31 pm

    Hvala na brzom odgovoru…nisam se lepo izrazio,nije problem platiti preglede vec doci na red…ne moze se otici kao kod nas i privatno to odraditi bez prvo odlaska kod gp,doktora opste prakse,a zakazati termin kod njega je naucna fantastika…meni je najveci problem taj sto moram odsustvovati sa posla,a nemam prava na bolovanje itd…i svakom slucaju hvala na savetu i brzom odgovoru.

 • Predrag

  PredragNovember 23, 2019 at 5:52 am

  Postovani, zakljucak sa magn.rezonance je sl:Protruzija diska l4 centralno i paracentralno desno sa kompresijom duralne vrece i desnog korena l5 u nivou odstupa. Sta to znaci i kako da se zastitim s obzirom da me tremutno ledja ne bole?

  • nikawp

   nikawpNovember 23, 2019 at 5:46 pm

   Poštovani Predraže,
   Dobro je da vas ne boli jer je uz ovakvu patologiju bol prilično intezivan.
   Sa dobijenim nalazima je potrebno da se započnu fizikalne terapije kojima predhodi pregled.
   Razlog je vrlo prost. Trebalo bi da se utvrdi prisustvo antalgija, kao i pokretljivost segmenata, mišićni test, kao i stanje mišićnog tonusa.
   Na osnovu dobijenih nalaza se ordinira terapija koja je sistemsko rešenje i koja će vam vratiti životne aktivnosti nazad.
   Iznenadižete se koliko ste stvari kompenzovali. Vežbe koje budete naučili na terapijama kasnije sprovodite i sami.

 • Azra

  AzraNovember 22, 2019 at 10:00 pm

  Postovani, vec dugi niz godina imam bol u kuku koji se spusta niz butinu, bol zahvata obe strane kuka i noge ali nikad zajedno.Traje 3-4 dana,upocetku je slabog intenziteta a onda ide do te tacke da ne mogu da se krecem.Zatim prodje sam od sebe,da napomenem da je bol negde unitra duboko ne mogu tacno precizirati gde je bolno mesto ali znam da je osecaj kao da je nesto ukljesteno.Od skora se javio i sledeci problem jako cesto osecam nagnjecenje u grudnom kosu i gornjem delu kicme, narocito lad hocu da udahnem duboko ili kad se nakasljam,takodje imam i bolove u desnoj lopatici.Imam 29 godina,i dva porodjaja iza sebe.Cini mi se da sam nakon prve trudnoce i pocela osecati bolove.Da naglasim da nisam gojazna.Unapred vam hvala na odgovoru.
  Srdacan pozdrav.

  • nikawp

   nikawpNovember 23, 2019 at 5:40 pm

   Poštovana Azra,
   Da bi rešili zdravstveni problem morate prvo da donesete čvrstu odluku gde ćete sebe da stavite na prvo mesto.
   Dakle, uradite za početak MR LS kičme i EMNG donjih ekstremiteta.
   Sa dobijenim nalazima započnite fizikalne terapije. One će vas rešiti bolova.
   Ali tada nije kraj lečenja. Tek tada možete da započnete sa kineziterapijama (medicinsko vežbanje)
   koje se radi uz stalno prisustvo fizioterapeuta i predstavlja deo sistemskog rešenja.
   Ali da vas podsetim, prvo odluka.

 • 1 32 33 34

Submit Your Comment To nikawp