bolovi-u-donjem-delu-ledja

BOLOVI U DONJEM DELU LEĐA

Diskus hernija, spondiloza, spondilolisteza, spinalna stenoza, sindrom piriformisa
Pojava bola u donjem delu leđa (lumbo-sakralni deo) je učestala i može da se desi u svakom uzrastu, a najčešće se javlja od 25. godine života.

ZNAČAJ KIČME

Značaj kičme je višestruk. U ovom slučaju, pomenućemo da kičma štiti kičmenu moždinu od povređivanja. Istovremeno, kičma daje čvrstinu i potporu telu.Iz glave, gde je smešten mozak, kao deo centralnog nervnog sistema, nastavlja se kičmena moždina koja prolazi kroz kičmeni kanal.Kičmeni kanal sačinjavaju koštani otvori u svakom pršljenu. Iz kičme se dalje granaju periferni nervi koji oživčavaju celo telo. Kičma se sastoji od pršljenova, a svaki pršljen sa susednim i gore i dole, predstavlja zglob. S obzirom da su pršljenovi po sastavu koštana masa, da ne bi došlo do trenja, između svakog pršljena je smešten po jedan disk koji je od pulpoznog mekanog tkiva, sa funkcijom amortizacije pokreta i sprečavanja trenja koštanih zglobnih površina tela pršljena. Kompaktnost, čvrstina i elastičnost kičme se obezbeđuje ostalim mekim tkivom koje i počinje i završava sa koštane mase pršljenova.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-2

Anatomski prikaz kičmenih pršljenova, diskusi i periferni nervi

NAJČEŠĆE AKTIVNOSTI KOJE UZROKUJU NASTANAK BOLA

Svaka radna ili sportska aktivnost ili aktivnost svakodnevnog života, ukoliko se nepravilno ili naglo izvede ili vremenski dugo traje, može da prouzrokuje bol u lumbalnom delu leđa. Bol se najčešće vezuje za sledeće aktivnosti:

  nepravilno dizanje tereta ma koje težine, gde se trup savija i rotira
  nagli pokret rotacije, savijanja ili rotacije i istezanja trupa
  dugotrajno sedenje
  dugotrajna vožnja automobilom
  dugotrajno hodanje
  dugotrajno stajanje
  loš položaj u toku spavanja
povrede koštano-mišićnog sistema lumbalne regije – traume (najčešće saobraćajni udesi, povrede u toku sportskih aktivnosti…)

SUŠTINSKI RAZLOG NASTANKA LUMBALNOG BOLA

MIŠIĆNA SLABOST KAO POSLEDICA INAKTIVNOSTI

Mišići trupa koji su veza trupa i karlice su: mišići zadnjeg dela leđa (nalaze se pored kičme obostrano – m.m. extensores trunci), glutealni mišići (m.gluteus minimus, medius et maximus), sa prednje strane trupa trbušni mišić (m.rectus abdominis) i fleksor natkolenice (m. iliopsoas), i sa obe strane trupa bočno (m.m.lat. flexores trunci:m.obliquus abdominis ext, m.obliquus abdominis int, m.quadratus lumborum). Lumbalna regija predstavlja mesto gde se trup spaja sa karlicom, a karlica sa nogama i čini jedan od najpokretljivijih delova kičmenog stuba, a u isto vreme je to deo koji trpi najveće opterećenje. Ujedno, to je i mesto gde se nalazi težište čitavog tela ili, tačnije rečeno, njegovo središte. Telo čoveka se u prostoru nalazi u labilnoj ravnoteži koja, da bi se održavala, zahteva konstantnu, preciznu akciju velike grupe mišića. Površina oslonca su stopala, težište tela je najšešće 1 metar od podloge, a kompletno opterećenje težine tela i sile zemljine teže u lumbalnoj kičmi. Mišićna slabost najčešće kao posledicu ima loše posturalno držanje tela i lošu biomehaniku.To je i razlog zbog čega bi trebalo da navedene mišićne grupe budu jake.Stabilnost veze trupa-karlice i nogu proističe iz mišićne mase i snage navedenih mišićnih grupa. Suština telesnog vežbanja, gde je akcenat na stvaranju pelvitrohanteričnog midera, je u što boljoj zaštiti kičme.

MIŠIĆNI DISBALANS

Mišićna snaga pojedinačnih mišića i mišićnih grupa trebalo bi da bude izbalansirana, harmonična i ujednačena.Telo čoveka je simetrično.Preko 640 mišića se nalazi u čovekovom telu. Svaki od tih mišića ima svoju osnovnu funkciju. U svakoj situaciji tela, postoje mišići koji vrše određeni pokret (agonisti) kome se suprostavljaju mišići koji isti taj pokret onemogućavaju/otežavaju (antagonisti).Ukoliko postoji bilo koji mišićni disbalans, mišićni tonus se povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje.

NAJČEŠĆE MEHANIČKE PROMENE NA KIČMI KOJE UZROKUJU LUMBALNI BOL

Spondiloza (spondylosis) – okoštavanje dva ili više susednih pršljenova, kao posledica degenerativnih promena
Spondilolisteza (spondylolisthesis) – pomeranje pršljena put napred u odnosu na susedne pršljenove, kao posledica traume.
Spinalna stenoza (stenosis spinalis) – suženje kičmenog kanala, kao posledica degenerativnih i upalnih procesa na jednom ili više diskusa. Česta je kod starih osoba.
Hernija diska (discus hernia) – pucanje spoljnog omotača diska i ispadanja mekog pulpoznog sadržaja koji čini disk u okolni prostor.
Sindrom piriformisa (Sy. m.piriformis) – mišićni disbalans pelvitrohanterične muskulature vodi pomeranju u zglobu kuka i karlici, čime se provocira mišić piriformis, koji vrši pritisak na išijadični nerv (n.ishiadicus).

KLINIČKA SLIKA

Bol je teško lokalizovati, jer boli cela regija. Bol je najčešće pojasni i kreće se od leve do desne strane glutealne regije lumbo-sakralne kičme. Često se oseti mravinjanje ili oštar bol koji ide iz kičme duž jedne noge (ili obostrano), do sredine butine, lista ili stopala. Ova senzacija je kratkotrajna i veoma je neprijatna.Pacijenti navode i stezanje mišića i osećaj “pečenja” (butina, list) koji može da traje neko vreme. Moguće je da bolovi i ne postoje, ali da je prisutan osećaj nelagodnosti u lumbo-sakralnoj kičmi, koji implicira nesigurnost i nespremnost pacijenta za bilo koju fizičku aktivnost. Telo na bol reaguje tako što zauzima zaštitni, najmanje bolni položaj (antalgičan položaj) koji je uvek i nepravilan.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-3

Trup je najčešće nagnut na jednu stranu, a mišići su u spazmu (grču), tako da su pokreti trupa značajno limitirani. Položaj koji prija je različit i individualan.Najčešće prija tzv.fiziološki položaj na leđima sa savijenim kolenima (urolani veći peškir ili ćebe debljine 20 cm), mada je čest slučaj da prija i položaj na stomaku sa urolanim većim peškirom, koji se postavlja ispod karlice.

Najčešće, pacijent spontano sam pronađe antalgičan (bezbolan) položaj.Koliko god taj položaj bio nefiziološki, u tom trenutku bi trebalo da se primenjuje.Svaka pojava bola je siguran znak tela da nešto ne valja i da bi trebalo nešto da preduzmemo kako bi bol otklonili.

DIJAGNOSTIKA

U poslednjih 30 godina u medicini je značajno uznapredovala dijagnostika. Bitno je ispoštovati redosled dijagnostičkih metoda i krenuti od prostijih ka složenijim, ukoliko za tim ima potrebe. Uspostavljanje dijagnoze započinje uzimanjem anamneze i kliničke slike.

Probleme lumbo-sakralnog bola moguće je dijagnostikovati sledećim dijagnostičkim metodama:

KLINIČKI PREGLED

bolovi-u-donjem-delu-ledja-4

Rendgenski snimak lumbo-sakralnog dela kičme (X- rays)
Kompjuterizovana tomografija (CT) skener – Computed Tomography (CT) Scan
Magnetna rezonanca (MR) – Magnetic Resonance Imaging (MRI)
Elektromišićna neurografija EMNG

TERAPIJA

Odmah po nastanku bola, potrebno je uzeti nešto od analgetka i miorelaksanata.
Bitno je napomenuti da se navedeni lekovi konzumiraju posle jela. Naravno, sve životne aktivnosti bi trebalo ograničiti na najneophodnije. Moguće je, u kućnim uslovima, primeniti i lekovitu glinu na bolno mesto, kao i tople kupke. Aplikacija gline i kupke bi trebalo vremenski da traje 15-30 minuta. Ukoliko bol ne prestane u roku od par dana, obratite se stručnjaku za pomoć.

FIZIKALNA TERAPIJA

Terapija bola fizikalnim procedurama najpribližnija je prirodnim procedurama zbog blagotvornosti i prijatnosti i odsustva agresije. U određivanju fizikalne terapije, značajna je anamneza, dijagnostika, klinički pregled, funkcionalni status..S obzirom da je širok spektar fizikalnih procedura, odabira se najbolja moguća kombinacija fizikalnih procedura. Značajno je napomenuti da ono što prija i daje efekta u lečenju kod jednog pacijenta, ne mora da prija i dâ efekat u lečenju kod drugog pacijenta sa sličnim problemom.

U fizikalnoj terapiji se primenjuju razne vrste zračenja počev od magneto terapije, ultra zvuka, lasera, infra red, kao i struje različite frekvencije i modulacije. Dejstvo aparaturne fizikalne trapije je anelgezija i vazodilatacija, kao i celularno pospešivanje metabolizma.

Primenjuje se elektroforeza leka lokalno na bolno mesto (prokain ili kalijum jodid, 3% rastvor) koristeći pravilo protoka električne energije od pozitivne do negativne elektrode.

Od bezaparaturnih procedura aplikuje se glina i tople kupke (topla pakovanja). Terapeutska masaža i akupresura bolnih mesta i muskulature koja je u spazmu predstavlja sastavni deo fizikalne terapije. U proseku, trajanje fizikalnih procedura u kontinuitetu iznosi 2-3 nedelje.Bitno je ispoštovati kontinuitet terapije.

Fizikalna terapija predstavlja uvodnu proceduru u sistemsko rešavanje problema lumbalnog bola, a to je kineziterapija (medicinske vežbe).

MANIPULATIVNE METODE – KIROPRAKTIKA LUMBALNOG BOLA

Potpuna indikacija za primenu kiropraktike je mišićni disbalans, gde se mišićni tonus povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje i bol. Kiropraktika nema efekta ukoliko postoji mišićni spazam.

Zato, tek posle par dana od započinjanja sa fizikalnim procedurama, koje sem anelgzije imaju i relaksirajuće dejstvo koje pospešuju masaže, kao i medikamentozna terapija, trebalo bi stvoriti preduslove za primenu kiropraktike kao jedne od metoda za odstranjivanje lumbalnog bola.

KINEZITERAPIJSKE PROCEDURE LUMBALNOG BOLA

Sa kineziterapijom (medicinskim vežbanjem) se započinje kada se potpuno otkloni bol. Sistemsko rešavanje lumbalnog bola, kao i prevencija njegovog nastanka, obuhvata kineziterapijske procedure koje su akcentirane na stvaranje mišićne mase i snage pelvitrohanterične muskulature.

Cilj nam je da jaka muskulatura preuzme deo tereta lumbalne kičme.Bitno je napomenuti da ne postoji aktivnost svakodnevnog života koja jača lumbo-sakralne ekstenzore kičme. Isto tako, ne postoji ni sportska aktivnost koja jača mišiće ove regije. To je i najčešći razlog ovih tegoba.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI: Kako zaštiti kičmu i Vežbe za jačanje lumbalne kičme

Comments

 • Aleksandar.

  Aleksandar.March 15, 2019 at 2:39 pm

  Postovani, osecam bol u lumbalnom delu kicme. Dijagnosticki nalaz :NMR lumbalizacija S1, suspektna hidromielija na vratnom delu kicme. Promena L5 za sada benignih karakteristika. Znate li sta da radim dalje?

  • nikawp

   nikawpMarch 16, 2019 at 10:54 am

   Poštovani Aleksandre,
   Savetujem vam da svakako čim pre započnete analgetske fizikalne procedure LS kičme koje
   u sadejstvu sa medikamentoznom terapijom daju izvanredne rezultate u kratkom vremenskom roku.
   Po prestanku bolova, započnite kineziterapiju (medicinsko vežbanje) koja predstavlja sistemsko rešenje.
   Kada je reč o hidromijeliji C kičme, proširenje spinalnog kanala postoji i pre dijagnostikovanja.
   Pitanje je da li imate tegobe ili ne.
   Svakako da predlažem da vas pregleda neurohirurg.

 • Maki

  MakiMarch 3, 2019 at 2:31 pm

  Postovanje,
  Imam 21 godinu student sam, i vec 2 meseca prilikom duzeg sedenja osecam bol u donjem delu ledja. Dok spavam, lezim ili hodam ne osecam bolove. Bol je najizrazeniji kad pokusam da rukama dohvatim pod gde nize od kolena pocinju bolovi ili kad hocu da savijem vrat da dodirnem grudi glavom osetim bol. Takodje bol osecam vise na desnoj strani u donjem delu ledja na kosti? Isla sam kod fizijatra rekao mi je samo da imam skoliozu i da radim vezbe. Ali bol ne prolazi? Pomoc

  • nikawp

   nikawpMarch 3, 2019 at 5:35 pm

   Poštovana Marina,
   Na žalost, prilično je neetično i neodgovorno da vam zdravstveni radnik, u ovom slučaju, doktor,
   kod koga ste došli po pomoć, kaže da imate skoliozu i da idete kući da radite vežbe!!!

   Predlažem vam da se uradi precizan pregled sa Rtg. snimkom kičme, kako bi se odredio stepen skolioze.
   U stanju u kom ste, kada je bol prisutan, kontraindikovana je kineziterapija (vežbe).
   Preporuka je da se primeni neinvazivna, analgetska fizikalna terapija.
   U vašem slučaju pretpostavljam da je prisutan bol mekog tkiva,
   Kada se otkloni bol započinje se proces korekcije deformiteta.

 • Gaga

  GagaFebruary 27, 2019 at 1:47 am

  Postovani,moji problemi pocinju jos 2009 godine kada su mi snimanjem utvrdjena ostecenja 2 prsljena na levoj donjoj strani kicme.Bolovi su bili mali ili nikakvi do pre dva meseca kada pocinju jaki i konstantni bolovi duz cele kicme,posebno u donjem delu.Dodatno,zbog DH,imam upalu mokracnih kanala,koja traje preko mesec dana,levi kanal se i otvorio.Isao sam kod doktora,dobio samo gel za umanjivanje bolova,odradio i fizikalnu terapiju za ledja,nema promena.Posto je ovo problem koji dugo imam,da li mogu izbeci operaciju.Planiram MR kicme.

  • nikawp

   nikawpFebruary 27, 2019 at 6:58 am

   Poštovani,
   Navedeni koraci u lečenju i dijagnostici su do sada bili takvi kakvi su i zbog toga je rezultat izostao.
   Zato vam savetujem da prvo uradite pregled urologa ujedno i MR LS.
   Na osnovu dobro urađene dijagnostike, proces lečenja LS, koji obuhvata adekvatne fizikalne i
   kineziterapijske procedure, siguran sam da će da da rezultat.

 • Ana

  AnaFebruary 23, 2019 at 8:13 pm

  Postovani, operisala sam l4l5 pre tri i po godine. Simptomi su nakon operacije skoro nestali, i uz manje upale-doduse ucestale-odrzavala sam kicmu stabilnom vezbama sa tegovima. Medjutim, to je funkcionisalo dok nisam bila prinudjena da promenim posao. Novi posao zahteva osmocasovno sedenje i nije dugo trebalo, ponovo me boli cela noga. Bol je postao takav, da ne mogu niti da stojim niti da sedim bez bola a i kad lezim, retko koji polozaj je bezbolan

  • nikawp

   nikawpFebruary 24, 2019 at 3:46 pm

   Poštovana Ana,
   Na žalost, pacijenti ne shvataju da operacija resava pitanje tegoba i da nije sistemsko rešenje.
   Operacija DH, bez promene loših životnih navika vodi ponovnoj operaciji.
   Moj predlog je da je uvek potrebno prvo dati šansu fizikalnim terapijama.
   Stoga vam predlažem da uradite MR LS kao i EMNG donjih ekstremiteta, kao i precizni pregled fizioterapeuta koji
   će uzeti funkcionalni status, na osnovu čega se izrađuje precizan plan lečenja.
   Sve će se efikasno rešiti uz dobru terapiju, ovog puta sistemski, neoperativno!
   Krajnji cilj je nesmetano sprovođenje svake fizičke aktivnosti u skladu sa životnom dobi i potrebama.

 • MArijana

  MArijanaFebruary 23, 2019 at 1:35 pm

  Nakon dijagnoze diskus hernije L4/5 primenjena je terpaija zagrevanja i vezbi nakon cega je doslo do bolova u levoj nozi i trnjenje prstiju, prste ne osecam vec 8 meseeci. Zanima me nastavak lecanja i celokupno Vase misljenje? (ukoliko mozete posaljite mi odgovor i na mejlu, hvala )

  • nikawp

   nikawpFebruary 23, 2019 at 6:50 pm

   Poštovana Marija,
   Pretpostavljam da ste uradili MR LS na osnovu čega je dijagnostikovana DH L4-L5.
   Slažem se da je terapija bila neadekvatna i/ili nedovoljna.
   U suprotnom ne bi imali dodatnu tegobu u smislu parestezije prstiju stopala.
   Upravo zbog toga je neophodno da se uradi EMNG donjih ekstremiteta kako bi se
   utvrdio stepen provodljivosti perifernih nerava na osnovu čega,
   uz precizno uzet fizioterapeutski funkcionalni status, odredila adekvatna terapija.
   Kineziterapija ne sme da se sprovodi dok bol postoji!!!
   Savetujem vam da uradite navedeno i započnete lečenje ne obazirujući se na dosadašnje terapijske greške.

 • Dragana

  DraganaFebruary 16, 2019 at 9:19 pm

  Sestra mi ima upaljen lumbalni misic a i trudna je,molim vas pomozite mi,sta ks najbolje za nju s obzirom da je u drugom sganju posto joj krema Gavez slabo pomaze a farmaceut je rekao da sme samo nju evengualno paracetanol

  • nikawp

   nikawpFebruary 17, 2019 at 1:38 pm

   Poštovana Dragana,
   Bolovi u donjem delu leđa i oticanje nogu prate trudnoću.
   Preporuka ja da se sprovede fizikalna neinvazivna terapija.
   Masaža koja bi se sprovela u okviru fizikalne terapije se sprovodi od 16. nedelje trudnoće.
   Naravno da je potrebno mišljenje i odobrenje ginekologa koji vodi trudnoću.
   I naravno da je potrebno da terapiju sprovode stručnjaci.
   Ono što možete sestri da preporučite je svakako da pogleda na našem sajtu kako da zaštiti kičmu:
   https://www.nika.rs/kako-zastititi-kicmu/

 • Miljana

  MiljanaFebruary 13, 2019 at 11:28 pm

  Mom drugu je pre 5 godina dijagnostifikovana diskushernija. Povredio se u teretani. Predlagali su operaciju, ali je on po savetu jednog lekara sa VMA ipak izbegao, poceo intenzivno da vezba i nakon nekog vremena bol se smanjivao, da bi ubrzo nastavio potpuno normalno da funkcionise. Danas mu se u teretani desilo, prilikom mrtvog dizanja, da oseti jak i nagli bol u donjem delu kicme. Prestao je sa vezbanjem. Nakon kratkog istezanja bol se malo smanjio, medjutim, kada se telo “ohladilo”, bol se vratio i sada je kicma potpuno ukocena, ne moze da se savije, tesko mu je da sedi, retko koji polozaj mu odgovara, ali moze da hoda normalno skroz. Problem kod njega je sto mu to jako tesko pada psihicki i ne zeli da ponovo prolazi kroz isto. Znam da nece zeleti da ode kod lekara. Sta vi mislite da je u pitanju? Imate li neki savet? Unapred hvala.

  • nikawp

   nikawpFebruary 14, 2019 at 6:37 am

   Poštovana Milijana,
   Mrtvo dizanje tereta je najčešći razlog nastanka prolapsa diska LS kičme.
   Predlažem da se uradi MR LS kičme i da se čim pre započne sa fizikalnim terapijama.
   Pretpostavljam da je mlad što je velika prednost kada je reč o vremenu trajanja oporavka.
   Navedeno stanje – povreda usled nelečenja može da mu obeleži život
   u smislu postojanja hroničnih bolva, oštećenja nerva i limitiranja
   životnih i fizičkih aktivnosti uz mogućnost zdravstvenih komplikacija.
   Vaš drug nema prostora za ljutnju i odbijanje stručne pomoći i
   ne može da očekuje da će se stvari i ovoga puta same popraviti.

 • Ivan

  IvanJanuary 21, 2019 at 11:04 am

  Poštovani,uradio sam magnetnu rezonancu kao sto ste mi predlozili zakljucak je sledeci: Na L4/5 nivou asimetricno bubrenje iv diska uz umerenu kompromitaciju istupa desnog i konflikt levog L5 korena;na L5/S1 asimetricno bubrenje iv u konflikt istupa desnog i kontakt levog s1 nivoa;nema stenoze spinalnog kanala. Moje pitanje glasi kako da se postavim prema ovom,posto se profesionalno bavim sportom koje vezbe da radim a koje da izbegavam,i sto se tize kinezi terapije jel dobra u mom slucaju,takodje me interesuje sta mi predlateze od medikamenata?Hvala

  • nikawp

   nikawpJanuary 22, 2019 at 7:01 am

   Poštovani Ivane,
   Odlično što ste uradili MR!
   Nalaz potvrđuje moju inicijalnu pretpostavku uz konstataciju da je do do oštećenja diska došlo na dva nivoa L4L5 i L5-S1.
   Sa dobijenim nalazom započnite lečenje.
   U prvoj fazi sus indikovane isključivo analgetske fizikalne procedure uz primenu medikamentozne terapije per os.
   Osim analgetika, preporuka je da se koriste vitamini grupe B kao i Mg direkt.
   Ordiniraju se i miorelaksansi.
   Kada se bol potpuno otkloni, započinje se kineziterapija – medicinsko vežbanje.
   Vežbe su KONTRAINDIKOVANE sve dok bol postoji!!!
   Uz dobru terapiju rešićete vaš zdravstveni problem u potpunosti i vratićete se na sportske terene!

 • 1 24 25 26

Leave Your Comments