bolovi-u-donjem-delu-ledja

BOLOVI U DONJEM DELU LEĐA

Diskus hernija, spondiloza, spondilolisteza, spinalna stenoza, sindrom piriformisa
Pojava bola u donjem delu leđa (lumbo-sakralni deo) je učestala i može da se desi u svakom uzrastu, a najčešće se javlja od 25. godine života.

ZNAČAJ KIČME

Značaj kičme je višestruk. U ovom slučaju, pomenućemo da kičma štiti kičmenu moždinu od povređivanja. Istovremeno, kičma daje čvrstinu i potporu telu.Iz glave, gde je smešten mozak, kao deo centralnog nervnog sistema, nastavlja se kičmena moždina koja prolazi kroz kičmeni kanal.Kičmeni kanal sačinjavaju koštani otvori u svakom pršljenu. Iz kičme se dalje granaju periferni nervi koji oživčavaju celo telo. Kičma se sastoji od pršljenova, a svaki pršljen sa susednim i gore i dole, predstavlja zglob. S obzirom da su pršljenovi po sastavu koštana masa, da ne bi došlo do trenja, između svakog pršljena je smešten po jedan disk koji je od pulpoznog mekanog tkiva, sa funkcijom amortizacije pokreta i sprečavanja trenja koštanih zglobnih površina tela pršljena. Kompaktnost, čvrstina i elastičnost kičme se obezbeđuje ostalim mekim tkivom koje i počinje i završava sa koštane mase pršljenova.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-2

Anatomski prikaz kičmenih pršljenova, diskusi i periferni nervi

NAJČEŠĆE AKTIVNOSTI KOJE UZROKUJU NASTANAK BOLA

Svaka radna ili sportska aktivnost ili aktivnost svakodnevnog života, ukoliko se nepravilno ili naglo izvede ili vremenski dugo traje, može da prouzrokuje bol u lumbalnom delu leđa. Bol se najčešće vezuje za sledeće aktivnosti:

  nepravilno dizanje tereta ma koje težine, gde se trup savija i rotira
  nagli pokret rotacije, savijanja ili rotacije i istezanja trupa
  dugotrajno sedenje
  dugotrajna vožnja automobilom
  dugotrajno hodanje
  dugotrajno stajanje
  loš položaj u toku spavanja
povrede koštano-mišićnog sistema lumbalne regije – traume (najčešće saobraćajni udesi, povrede u toku sportskih aktivnosti…)

SUŠTINSKI RAZLOG NASTANKA LUMBALNOG BOLA

MIŠIĆNA SLABOST KAO POSLEDICA INAKTIVNOSTI

Mišići trupa koji su veza trupa i karlice su: mišići zadnjeg dela leđa (nalaze se pored kičme obostrano – m.m. extensores trunci), glutealni mišići (m.gluteus minimus, medius et maximus), sa prednje strane trupa trbušni mišić (m.rectus abdominis) i fleksor natkolenice (m. iliopsoas), i sa obe strane trupa bočno (m.m.lat. flexores trunci:m.obliquus abdominis ext, m.obliquus abdominis int, m.quadratus lumborum). Lumbalna regija predstavlja mesto gde se trup spaja sa karlicom, a karlica sa nogama i čini jedan od najpokretljivijih delova kičmenog stuba, a u isto vreme je to deo koji trpi najveće opterećenje. Ujedno, to je i mesto gde se nalazi težište čitavog tela ili, tačnije rečeno, njegovo središte. Telo čoveka se u prostoru nalazi u labilnoj ravnoteži koja, da bi se održavala, zahteva konstantnu, preciznu akciju velike grupe mišića. Površina oslonca su stopala, težište tela je najšešće 1 metar od podloge, a kompletno opterećenje težine tela i sile zemljine teže u lumbalnoj kičmi. Mišićna slabost najčešće kao posledicu ima loše posturalno držanje tela i lošu biomehaniku.To je i razlog zbog čega bi trebalo da navedene mišićne grupe budu jake.Stabilnost veze trupa-karlice i nogu proističe iz mišićne mase i snage navedenih mišićnih grupa. Suština telesnog vežbanja, gde je akcenat na stvaranju pelvitrohanteričnog midera, je u što boljoj zaštiti kičme.

MIŠIĆNI DISBALANS

Mišićna snaga pojedinačnih mišića i mišićnih grupa trebalo bi da bude izbalansirana, harmonična i ujednačena.Telo čoveka je simetrično.Preko 640 mišića se nalazi u čovekovom telu. Svaki od tih mišića ima svoju osnovnu funkciju. U svakoj situaciji tela, postoje mišići koji vrše određeni pokret (agonisti) kome se suprostavljaju mišići koji isti taj pokret onemogućavaju/otežavaju (antagonisti).Ukoliko postoji bilo koji mišićni disbalans, mišićni tonus se povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje.

NAJČEŠĆE MEHANIČKE PROMENE NA KIČMI KOJE UZROKUJU LUMBALNI BOL

Spondiloza (spondylosis) – okoštavanje dva ili više susednih pršljenova, kao posledica degenerativnih promena
Spondilolisteza (spondylolisthesis) – pomeranje pršljena put napred u odnosu na susedne pršljenove, kao posledica traume.
Spinalna stenoza (stenosis spinalis) – suženje kičmenog kanala, kao posledica degenerativnih i upalnih procesa na jednom ili više diskusa. Česta je kod starih osoba.
Hernija diska (discus hernia) – pucanje spoljnog omotača diska i ispadanja mekog pulpoznog sadržaja koji čini disk u okolni prostor.
Sindrom piriformisa (Sy. m.piriformis) – mišićni disbalans pelvitrohanterične muskulature vodi pomeranju u zglobu kuka i karlici, čime se provocira mišić piriformis, koji vrši pritisak na išijadični nerv (n.ishiadicus).

KLINIČKA SLIKA

Bol je teško lokalizovati, jer boli cela regija. Bol je najčešće pojasni i kreće se od leve do desne strane glutealne regije lumbo-sakralne kičme. Često se oseti mravinjanje ili oštar bol koji ide iz kičme duž jedne noge (ili obostrano), do sredine butine, lista ili stopala. Ova senzacija je kratkotrajna i veoma je neprijatna.Pacijenti navode i stezanje mišića i osećaj “pečenja” (butina, list) koji može da traje neko vreme. Moguće je da bolovi i ne postoje, ali da je prisutan osećaj nelagodnosti u lumbo-sakralnoj kičmi, koji implicira nesigurnost i nespremnost pacijenta za bilo koju fizičku aktivnost. Telo na bol reaguje tako što zauzima zaštitni, najmanje bolni položaj (antalgičan položaj) koji je uvek i nepravilan.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-3

Trup je najčešće nagnut na jednu stranu, a mišići su u spazmu (grču), tako da su pokreti trupa značajno limitirani. Položaj koji prija je različit i individualan.Najčešće prija tzv.fiziološki položaj na leđima sa savijenim kolenima (urolani veći peškir ili ćebe debljine 20 cm), mada je čest slučaj da prija i položaj na stomaku sa urolanim većim peškirom, koji se postavlja ispod karlice.

Najčešće, pacijent spontano sam pronađe antalgičan (bezbolan) položaj.Koliko god taj položaj bio nefiziološki, u tom trenutku bi trebalo da se primenjuje.Svaka pojava bola je siguran znak tela da nešto ne valja i da bi trebalo nešto da preduzmemo kako bi bol otklonili.

DIJAGNOSTIKA

U poslednjih 30 godina u medicini je značajno uznapredovala dijagnostika. Bitno je ispoštovati redosled dijagnostičkih metoda i krenuti od prostijih ka složenijim, ukoliko za tim ima potrebe. Uspostavljanje dijagnoze započinje uzimanjem anamneze i kliničke slike.

Probleme lumbo-sakralnog bola moguće je dijagnostikovati sledećim dijagnostičkim metodama:

KLINIČKI PREGLED

bolovi-u-donjem-delu-ledja-4

Rendgenski snimak lumbo-sakralnog dela kičme (X- rays)
Kompjuterizovana tomografija (CT) skener – Computed Tomography (CT) Scan
Magnetna rezonanca (MR) – Magnetic Resonance Imaging (MRI)
Elektromišićna neurografija EMNG

TERAPIJA

Odmah po nastanku bola, potrebno je uzeti nešto od analgetka i miorelaksanata.
Bitno je napomenuti da se navedeni lekovi konzumiraju posle jela. Naravno, sve životne aktivnosti bi trebalo ograničiti na najneophodnije. Moguće je, u kućnim uslovima, primeniti i lekovitu glinu na bolno mesto, kao i tople kupke. Aplikacija gline i kupke bi trebalo vremenski da traje 15-30 minuta. Ukoliko bol ne prestane u roku od par dana, obratite se stručnjaku za pomoć.

FIZIKALNA TERAPIJA

Terapija bola fizikalnim procedurama najpribližnija je prirodnim procedurama zbog blagotvornosti i prijatnosti i odsustva agresije. U određivanju fizikalne terapije, značajna je anamneza, dijagnostika, klinički pregled, funkcionalni status..S obzirom da je širok spektar fizikalnih procedura, odabira se najbolja moguća kombinacija fizikalnih procedura. Značajno je napomenuti da ono što prija i daje efekta u lečenju kod jednog pacijenta, ne mora da prija i dâ efekat u lečenju kod drugog pacijenta sa sličnim problemom.

U fizikalnoj terapiji se primenjuju razne vrste zračenja počev od magneto terapije, ultra zvuka, lasera, infra red, kao i struje različite frekvencije i modulacije. Dejstvo aparaturne fizikalne trapije je anelgezija i vazodilatacija, kao i celularno pospešivanje metabolizma.

Primenjuje se elektroforeza leka lokalno na bolno mesto (prokain ili kalijum jodid, 3% rastvor) koristeći pravilo protoka električne energije od pozitivne do negativne elektrode.

Od bezaparaturnih procedura aplikuje se glina i tople kupke (topla pakovanja). Terapeutska masaža i akupresura bolnih mesta i muskulature koja je u spazmu predstavlja sastavni deo fizikalne terapije. U proseku, trajanje fizikalnih procedura u kontinuitetu iznosi 2-3 nedelje.Bitno je ispoštovati kontinuitet terapije.

Fizikalna terapija predstavlja uvodnu proceduru u sistemsko rešavanje problema lumbalnog bola, a to je kineziterapija (medicinske vežbe).

MANIPULATIVNE METODE – KIROPRAKTIKA LUMBALNOG BOLA

Potpuna indikacija za primenu kiropraktike je mišićni disbalans, gde se mišićni tonus povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje i bol. Kiropraktika nema efekta ukoliko postoji mišićni spazam.

Zato, tek posle par dana od započinjanja sa fizikalnim procedurama, koje sem anelgzije imaju i relaksirajuće dejstvo koje pospešuju masaže, kao i medikamentozna terapija, trebalo bi stvoriti preduslove za primenu kiropraktike kao jedne od metoda za odstranjivanje lumbalnog bola.

KINEZITERAPIJSKE PROCEDURE LUMBALNOG BOLA

Sa kineziterapijom (medicinskim vežbanjem) se započinje kada se potpuno otkloni bol. Sistemsko rešavanje lumbalnog bola, kao i prevencija njegovog nastanka, obuhvata kineziterapijske procedure koje su akcentirane na stvaranje mišićne mase i snage pelvitrohanterične muskulature.

Cilj nam je da jaka muskulatura preuzme deo tereta lumbalne kičme.Bitno je napomenuti da ne postoji aktivnost svakodnevnog života koja jača lumbo-sakralne ekstenzore kičme. Isto tako, ne postoji ni sportska aktivnost koja jača mišiće ove regije. To je i najčešći razlog ovih tegoba.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI: Kako zaštiti kičmu i Vežbe za jačanje lumbalne kičme

Comments

 • sandra

  sandraFebruary 16, 2015 at 1:31 am

  Dali se fizikalna terapija moze raditi dok ima bolova??

  • admin

   adminFebruary 19, 2015 at 12:32 pm

   Postovana Sandra,
   Bolovi u donjem delu ledja su siroki i predstavljaju slicnu simptomatologiju razlicite etiologije. Zbog toga je vazno da se pre svega uradi dobra dijagnostika.
   Kod lumbalnog sindroma i bolova u donjem delu ledja koji su nastali zbog iritacije mekog tkiva, ukljucujuci i misice, neagresivna fizikalna terapija, terapeutske masaze i aplikacija toplih obloga daju prave rezultate.
   Kod diskus hernije i upale isijadicnog zivca, na pocetku pojave bola se ne preporucuje fizikalna terapije, vec samo mirovanje i analgetska medikamentozna terapija.
   Svakako, u oba slucaja se ne preporucuje kineziterapija (medicinsko vezbanje), sa kojim zapoceti po otklanjanju bola. To je ujedno i sistemsko resenje.

 • Andrej

  AndrejJune 19, 2015 at 10:58 pm

  Sa dijagnozom L4 diskretnom protruzijom iv.diska i apsolutna stenoza spinalnog kanala u tom delu…da li sa fizikalnom terapijom moze doci do smanjivanja bola i oporavka?

  • admin

   adminJune 21, 2015 at 8:46 am

   Poštovani Andrej,

   Diskretna protruzija diska i apsolutna stenoza spinalnohg kanala ne idu jedno sa drugim.

   U svakom slučaju je pitanje koliko je po intezitetu jak bol koji trpite i koliko dugo, kao i šta ste do sada poduzimali što se terapije tiče.

   Svakako je najvažniji i prezent zdravstveni status.

   Kako bi komentarisali vaše lečenje i rehabilitaciju, trebalo bi da se odgovori na sva gore postavljena pitanja.

   Generalno, fizikalna terapija uspešno otklanja bol kod ovakvih stanja, a kineziterapiske procedure sistemski rešavaju problem i primenjuju se po otklanjanju bola primenom fizikalnih procedura.
   O operativnom lečenju se razmišlja kada postoje apsolutne indikacije za primenu i pri tom je pokušano sa fizikalnim i kineziterapijskim procedurama.

 • Nemanja Stevanovic

  Nemanja StevanovicJune 20, 2015 at 10:53 am

  Imam bol u donjem.desnom delu ledja.Boli me vec 2 godine jedna tacka na ledjima..Treniram fudbal i pri vecim naporima me uvek boli.Sta bi moglo da bude ?

  • admin

   adminJune 21, 2015 at 8:34 am

   Poštovani Nemanja,

   Predlažem Vam da najpre uradite dijagnostiku u smislu magnetne rezonance (MR) bolnog mesta. Tako ćete tačno da saznate razlog bolnih tegoba kao i način lečenja.

 • Hafuric Danijela

  Hafuric DanijelaJuly 15, 2015 at 11:03 am

  Trazim savet muz mi se pre dvadest dana ukocio od kicme vodila sam ga kod kostolomca bili smo kod coveka koji mu je opustao taj zivac ceo od glave do pete ali njega sad boli kost kod trtice i leva noga cela.Brine me jer njega jos uvek boli trticna kost i taj bol mu se spusta duz cele leve noge yateze ga zivac sa unurrasnje srane na levoj nozi i taj bol mu se spusta do stopala.Posto ovo traje vec dvadeset dana ja sam mu od lekova skoro pocela da dajem diklofen u cepicima 1 dnevno B 12,bebipleks 3 puta dnevno i bromazepan od tri mil.3 puta dnevno.
  Molim vas za neki savet posto me brine taj bol u trtici i taj bol u leva nogi sve to dugo traje pa koji je vas savet.

  • admin

   adminJuly 15, 2015 at 3:40 pm

   Postovana g-đo Hafurić,

   Razumem Vašu brigu i potrebu da pomognete Vašem suprugu. Ali molim Vas, sve što ste do sada učinili je potpuno pogrešno.

   Prvi princip u medicini glasi: PRIMUM NON NOCERE što u prevodu znači NAJVAŽNIJE JE NE NAŠKODITI;
   Kiropraktika se primenjuje u situacijama kada za to postoje apsolutne indikacije.

   Iz Vašeg pisma mogu da pretpostavim da je reč o diskus herniji.
   Preporuka je da se čim pre obratite stručnjacima. Nemojte sami da ordinirate i pokušavate da rešite problem.

   Rećiću Vam jedini ispravan put dijagnostikovanja i lečenja:

   1. MR (magnetna rezonanca) LS
   2. pregled neurologa
   3. u akutnoj fazi najčešće se ordinira ampulirana analgetska terapija koja se dopunjuje per os analgeticima, miorelaksansima i sedativima
   4. kada se tegobe u smislu bola malo iskupiraju, započeti fizikalni tretman
   5. po prestanku bola – kineziterapija (medicinske vežbe)

   Sve navedeno je deo protokola lečenja DH !

   Još jednom – pod hitno se javite stručnjacima.

   Mi Vam stojimo na raspolaganju za konsultacije.

 • Небојша

  НебојшаJuly 27, 2015 at 3:44 pm

  Дијагноза ми је на основу магнетне резонанце: дегенеративне промене дискуса L5/S1 и лево конвексна сколиоза L/S дела кичменог стуба. А на основу EMNG: јака и хронична аксонална лезија n.tibialis. Не осећам бол у лумбалном делу леђа, али ми је стопало утрнуло дуже време. Радим вежбе истезања мишића лумбално-сакралне регије, али без већих резултата. Физијатар ме је послао на терапију струјом и дао ми упут код неуролога. Да ли бих требао да радим и вежбе за јачање мишића те регије?

  • admin

   adminJuly 27, 2015 at 6:24 pm

   Poštovani Nebojša,

   Što se dijagnostike tiče, vi ste je potpuno završili. Nalaz MR i EMNG ne moraju da budu u korelaciji, što je kod vas slučaj.
   Vaš odlazak kod neurologa će kliničkim pregledom dopuniti sliku o vašem zdravstvenom stanju, što je protokolarni deo u određivanju medikamentozne terapije,

   Što se tiče vaših sadašnjih terapijskih aktivnosti, predlažem vam da svakako što pre krenete sa primenom fizikalnih procedura sa ciljem revitalizacije i stimulacije n. tibialis-a.

   To vam je suštinski najvažnije.

   Što se tiče kineziterapije – vežbi, u principu bi trebali da primenjujete sve što vas ne iritira, uključujući i lagana jačanja (pevitrohanterične muskulature).
   Vežbe možete ih preuzeti našeg sajta.

   Rezultat neće izostati, ali ne može tako brzo da dođe. Mora puno da se radi (reč je o hroničnoj leziji).

   Ako vam šta bude potrebno, možete me kontaktirati.

   • Небојша

    НебојшаAugust 6, 2015 at 1:06 pm

    Хвала на одговору. Да ли је могуће да имам синдром пириформиса пошто сам приметио да су ми мало и натколенице и седални део утрнули баш куда се креће n.ishiadicus.?

   • admin

    adminAugust 6, 2015 at 3:59 pm

    Poštovani Nebojša,

    Nalaz EMNG-a je pokazao hroničnu leziju n.tibialis-a. To je i razlog utrnutosti. Postupite po preporuci koju sam vam dao i biće vam bolje.

   • Ado

    AdoOctober 5, 2016 at 6:11 am

    Pozdrav imam 29 godina i imam jake bolove u ledjima na gornjoj i donjoj strani pa me zanima sta bi to moglo da bude

   • admin

    adminOctober 5, 2016 at 6:50 am

    Poštovani,
    Molim vas da budete malo precizniji, tako što ćete da podrobnije opišete vašu tegobu, od kada postoji…

 • Joe Grgich

  Joe GrgichAugust 6, 2015 at 12:22 am

  Sageo sam se i oprao ruke ,zatvorio sam vodu. I ispravio dam se, u tom momentu
  U donjem dijelu leda (kicme ) nesto je
  Puklo. Cuo sam neobican jako zvucan
  Prasak od tog momenta poceo je bol u ledima , u pocetku slab , a poslije jaci, posije sam se odvezao u biro, nakon
  1 sata uzeo sam. Motrin protiv bola ,koji
  Pomaze ali ipak osjecam bol u donjem
  Dijelu leda , Ovo nije prvi puta, desavalo
  Mi se vise puta ne od dizanja tezine nego
  Od “ruznog polozaja tijela. Ovo danas
  Ima neobican glasan zvucni efekat (kao
  Kada se slomi suvo drvo ),,i to me cudi i zabrinjava ,bol je normalan kao i ranije,,
  Ne znam koliko. Je to ozbiljno i dali trba
  Da idem ljekaru ,, Mnogo Hvala,,

  • admin

   adminAugust 6, 2015 at 4:03 pm

   Poštovani g-dine Grgich,

   Savetujem vam da čim pre posetite lekara. Navedeni incident može da napravi puno štete i ne može sam po sebi da se reši i nestane.
   Što je najgore, može da se iskomplikuje ukoliko čim pre ne započnete lečenje.
   Kada uradite dijagnostiku, možete me kontaktirati.

 • edita

  editaAugust 26, 2015 at 2:44 pm

  Bol u donjem delu leđa osećam desetak dana, prilikom ustajanja jači, nekada i bol u desnoj nozi. Danas je taj bol mnogo jači, ne mogu se saviti, ne mogu dugo da sedim, desna noga mi nekada “klekne”, teško ustajem. Popila sam diklofen al je bol i dalje isti

  • admin

   adminAugust 29, 2015 at 1:36 pm

   Poštovana Edita,
   Za početak vam savetujem da mirujete, bez dodatne kretnje sem u smislu aktivnosti vezane za osnovne životne potrebe.
   Istovremeno vam savetujem da posetite lekara koji će vam ordinirati adekvatnu analgetsku terapiju. Diklofen je ok ali, kao što vidite, vama ne pomaže.
   Nije isključena ni ampulirana analgetska terapija (injekcije).
   Nakon toga sledi dijagnostika (preporuka MR) i na kraju analgetsk, neinvazivna fizikalna terapija kao uvud u sistemsko rešavanje problema a to je kineziterapija – vežbe.
   Ispoštujte proceduru i rešite sistemski problem.

 • jovana

  jovanaAugust 31, 2015 at 9:15 am

  Maloprije sam pala niz stepenice.Mnogo me boli kad sjedim i lezim.Boli me donjo deo ledja.Moram li kod doktora?

  • admin

   adminAugust 31, 2015 at 2:41 pm

   Poštovana Jovana,

   Bol u donjem delu leđa kao posledica traume je indikacije da se javite doktoru.
   Ono što sami možete da uradite je da u naredna 24 sata hladite bolno mesto. Aplikacija leda iziskuje par minuta da se led drži
   na bolnom mestu, potom napravite pauzu, pa ispočetka.
   Savetujem vam i da uzmete nešto od analgetika. Ali još jednom vas podsećam da odete kod doktora.

 • Novka

  NovkaSeptember 1, 2015 at 8:08 pm

  Imam bolove u donjem dijelu ledja duz citave lijeve noge.Pri sjedenju utrni mi karlica i lijeva.Bol je jaci.Vise me umara.Posla sam kod neurologa,dao mi je terapiju za umirenje bola,ali bol i dalje traje.Odradila sam skener i MR.Nalazi su stigli.IZVESTAJ MR TOMOGRAFIJE
  Nacinjeni su T1,T2 sagitalni:T1 transverzalni tomogrami.

  Normalno odrzana lumbalna lordoza.
  Degenerativno izmijenjeni diskovi od L1 do L5.
  Smorlove hernije na nivoima od L1 do L4.
  Svi 4 diska lumbalnog segmenta su bez signifikantnih hernijacija.
  Spinanli kanal bez stenoze ili kompresivnih manifestacija.
  Konus i kauda normalne morfologije.

  ZAKLJUCAK:Degenerativno izmijenjeni diskovi od L1 do L5.
  Smorlove hernije na nivoima od L1 do L4.Vas odgovor?Unaprijed hvala.

  • admin

   adminSeptember 1, 2015 at 9:05 pm

   Poštovana Novka,
   Očito je reč o levostranoj lumboišialgiji. Od dijagnostičkih metoda preporučujem vam da uradite EMNG (elektromiografija) donjih ekstremiteta. Nalaz koji ćete dobiti odrediće stepen provodljivosti perifernog živca, kao i tačan nivo gde je došlo do oštećenja. Time će dijagnostika biti kompletna, a na osnovu toga i fizikalna terapija adekvatna i uspešna.
   U međuvremenu vas savetujem da narednih par dana pokušate da mirujete, tako što ćete ležati u položaju koji vas najmanje boli. Pored analgetika savetujem vam da započnete terapiju B vitaminom (Beviplex N 2×1), kao i neki od biljnih sedativa, najčešće u obliku čajeva, uveče pre spavanja.

 • Novka

  NovkaSeptember 2, 2015 at 9:22 am

  Uraden je nalaz ELEKTRO MIOGRAFIJE gdje se pregledom registruje bleza do umjerena redukcija inervacionog uzorka u m.abductr hallucis sin.i blaza redukcija inervacionog uzorka uanalognom misicu desno i m.ehtensor digitorum brevis dehet sin.EMNG nalaz upucuje na hronicnu radikulopatiju L5,S1 blazu do umjerenu obostranu.PREPORUKA KONSULTIRATU NEUROHIRURGA.Nalaz je raden 19.1.2015.HVALA na odgovoru.kome se dalje obratiti.Da li u ovakvom stalju moze doci do nesposobnosti i da li postoji mogucnost da dode do hiruske intervencije.HVALA

  • admin

   adminSeptember 2, 2015 at 6:03 pm

   Poštovana Novka,
   Nalazom EMNG-a kompletirali ste dijagnostiku. Svaki dobar terapeut ce znati šta od fizikalnih procedura bi trebalo da primeni. Stoga vam savetujem da čim pre započnete fizikalne terapije.
   Kada je reč o mogućoj operaciji, savetujem vam da prvo date šansu fizikalnoj terapiji, koja u ovakvim situacijama daje odlične rezultate. Budite samo strpljivi.
   Hirurška intervencija se primenjuje u krajnjem slučaju.

 • Niksa

  NiksaSeptember 8, 2015 at 7:48 am

  Pojavio mi se bol u ledjima pre 20 dana i nije prestao da me boli. Nekad boli jace, nekad slabije, ali me i dalje boli. Imam 18 godina i babim se fudbalom vec 5 godina, ozbiljno, po 2 trng dnevno. Od cega to moze da bude?

  • admin

   adminSeptember 8, 2015 at 7:27 pm

   Poštovani Nikša,
   Malo ste mi podataka dali da bih mogao da vam precizno odgovorim.
   Svakako vam savetujem da prestanete sa treninzima i obratite se stručnjaku. U vašim godinama, svaka tegoba se duplo brže rešava, a sama od sebe neće proći, pogotovu ne ako budete nastavili sa treninzima. Čuvajte vaše telo da bi vam duže trajalo. Budite profesionalac. Posvećenost i ozbiljnost koju ste opisali vezano za treninge to zaslužuju.

 • vesna

  vesnaOctober 5, 2015 at 4:13 pm

  Postovani,vec duze vreme91 do 1 I po mesec)imamla sam neprijatne bolove u levoj butini,peckanje niz nogu,umrtvljenost koji se se poceli spustati niz list leve noge,postajali gori,kako radim rano u jutro,uzimala sam sredstva za bolove,neki homeopatia seditiv,posle tramadol(zivim u SAD)kroz dan kako se organizam zagrejavao bol jesmanjivana da bi se posle posla kad dodem kuci I odmaram se ponovo vratila.Neizdrzljivo je postalo jednog jutra pre 15 dana podigla sam kutiju od mozda 15 kg.i bolilo mejako,javila sam se sefu poslali su me odmah doktoru,takva se procedura,rekao je sciatica,izvrsio rengen I propisao fizikalnu terapiju,posle prve terapije koja je bila odmah sutradan bol je gora,mada vise nije iz kuka nego nize,kazali su strpljenjje I nastaviti raditi(takav je ovde system)nisam mogla raditi vratila sam se kuci,bilo je kao malo bolje,pa gore,nisam potpuno mirovala,najbolnije je hodati I stajati u mestu,kad sedim ne boli,ni lezecina ledima je OK,juce posle druge terapije primecujem otok na zadnjoj strain kolena,bol je samo u zadnjem delu natkoljenice,trnjenje I do stopala,boli najvise kad hodam.Sta da radim,fizikalterapeut zahteva da se ispostuju svi tretmani ,jos cetiri,ne znam da li je to zato sto su im unapred placeni,stavi led I miruj kaze nije strasno.Savetujte me molim vas znate kako je I jezicka barijera I osecaj da te ne shvataju ozbiljno jer si stranac a moram da idem kod tih lekara koji rade za firmu u kojoj sam zaposlena.

  • admin

   adminOctober 5, 2015 at 7:55 pm

   Poštovana Vesna,
   Zaista mi nije jasno kako bez odrađene dijagnostike (MRI, EMNG), već samo na osnovu kliničkog pregleda, ste započeli sa fizikalnim tretmanima.
   Jasno je, iz vaše anamneze, da je reč o upaljenom išijadičnom nervu. Ali opet, trebalo bi da se dijagnostika uradi. Time bi vam i terapija bila uspešnija,
   a vaše zdravstveno stanje bi moglo da se prati.

   Vi bi za početak trebali potpuno da mirujete. To isključuje sve fizičke aktivnosti osim osnovnih životnih aktivnosti.

   Prva terapijska faza je analgetska, neinvazivna. Tramadol je prejak i opšti je analgetik. Protokolarno se obično od medikamenata koristi Diklofenak tablete, miorelaksans i vitamini B kompleksa.
   Neretko se daju i injekcije i vitamini gore pomenuti.

   Terapijska reakcija je moguća, ali otoci kao posledica terapije ne smeju da postoje. Najmanji broj terapija koji je potreban da bi se video terapijski efekat je 10.
   Savetujem vam da sačekate rezultate postojećih terapija, pa će možda, ako nema promena, nešto svakao morati da promene.

   • vesna

    vesnaOctober 6, 2015 at 2:18 am

    Puno hvala na brzom odgovoru,danas sam se javila I kod mog porodicnog doktora,on se slozio sa dijagnozom ,oni ne preporucuju duze od 24 sata mirovanje,obicno kazu sta se ne sme raditi,predlozio je za bol diklofenak ,on je dopunio fizikalnu terapiju sa jos 12 tretmana,ako ne bude bolje tek onda bi predlozio CT skeniranje ili nesto slicno,X rey je uraden nekom tridimenzionom tehnikom da se vidi da li ima povreda ili tumora koliko sam razumela.Danas je fizikalna bila smesna,mozda gresim ,nemam iskustva.Jako mi je vazno da ste mi rekli da istrpim terapiju do kraja I tako cu I uciniti.Puno vam zahvaljujem I zelim uspeh u radu.

   • admin

    adminOctober 8, 2015 at 2:12 pm

    Poštovana Vesna,
    Pokušajte da uradite MRI (magnetna rezonanca). Snimak prikazuje stanje mekih tkiva – diskusa, što se ne može videti na Rtg. snimku.
    Hvala na lepim željama. Želim vam uspešan opravak.

 • Petar

  PetarOctober 12, 2015 at 7:05 pm

  Pozdrav ! Nazalost radio sam MR LS
  zakljucak{ Protruzija L5-S IV diska,prisutan lak kontakt diska sa oba L5 korena intraforaminalno.Protruzija L4-5 IV diska,komprimovan odstup L5
  radiksa obostrano i suzen je spiralni kanal.Prisutna spondiloza i lig.hipertrofija u lumbalnom delu kicme.

  • admin

   adminOctober 13, 2015 at 7:30 pm

   Poštovani Petre,
   Svakako da niste očekivali ovakav nalaz, ali bar znate šta vam je, a stručnjaci svakako znaju načine kako da vas leče.
   Savetujem vam da odmah započnete lečenje fizikalnim terapijam. Ne gubite vreme. Terapije daju odlične rezultate.

   • Petar

    PetarOctober 14, 2015 at 9:15 am

    Hvala na odgovoru ,a sad ponovo pitanje dali raditi vezbe dok je prisutan bol, podeljena su misjenja.
    MOZE LI KIROPRAKTIKA POMOCI , inace idem na plivanje vec dve godine ali bol u ledjima nije toliki koliko je jak u kuku,
    pitam se dali da nastavim sa plivanjem posto sam u kondiciji i smrsao sam 15 kg za 18 meseci .

   • admin

    adminOctober 15, 2015 at 6:04 am

    Poštovani Petre,
    Kod prisustva bola, svaka fizička aktivnost je kontraindikovana.
    U vašem slučaju kiropraktika vam ne može pomoći.
    Jednom rečenicom: nema čarobnog rešenja i ne pokušavajte sami da rešite zdravstveni problem. Javite se stručnjacima.

 • Dunja

  DunjaOctober 30, 2015 at 11:32 am

  Imam 35 god a patim od bolova u ledjima od svoje 18-te godine. Imala sam i simptome isijasa iako mi ni jedan lekar to nije potvrdio sa sigurnoscu da je to. Prvi bolovi su trajali tri godine neprekidno duz celih ledja, sve me boelo najvise lumbosakralni deo kicme. A onda je bol nestao. Posle sedam god ponovo se pojavljuje bol i od 2010 stalno imam nekakve bolove. Isla sam 2010 n NMR i rekli su mi dami je jedan disk naduven, kicma malo kriva u torakalnom delu kicme ali ne toliko da izazove takve bolove. U trudnoci (imam dete od 4 god) nikakve posebne bolove nisam imala. U poslednj2 dve god bolovi su uzasni. Reagujem na svaku promenu vremena, ukocim se, sve me pece, gore mi ledja nekada i to se siri sve do vrata, kolena me bole…..a imam samo 48kg , 159cm visine. Desna strana misica mi otekne, boli, pece, ne mogu da stojim, dugo sedim, pomaze mi samo hodanje, ne smem da trcim…..Inace bas zbog tih probema bavim se pilatesom, vezbam sama, znam st mi prija sta ne……vezbam vec 15 god…i ne mogu da kazem da su mi mlitavi misici i dojadilo mi je da t slusam….sta je sa ljudima koji jedva jedan trbusnjak urade…
  Takodje imam ravna stopala,, mozda i to ima uticaja…nacin hoda,, nepravilno drzanje. Evo i sada dok sedim i kucam osecam presecanje u donjem delu kicme. Postavljali su mi do sada deset dijagnoza, isla sam na neke trapije koje nista nisu doprinele boljem stanju, i samo slusam…slaba vam je muskultura……boli me inace i predeo lopatica….Ne ynam koliko je moguce da je problem bas taj naduven disk koji pritiska senzitivni deo nerva ili sta vec i kako je moguce da bolovi traju mesecima……Od terapije najvise mi je prijao parafin (davno primenjivano) i masaza ali ne gruba. Dete ne smem da podizem….onda sam takoreci “gotova” narednih sedam dana. Strasno je kad imate bol a nijedan doktor vas ne uzima za ozbiljno ili nesto napise samo da vas otkaci……i svi se vezuju za krivu kicmu….meni je jako mala skolioza u torakalnom delu prema desnoj strani……Zabrinjava to sto cim dune hladan vetar ja se ukocim……kave veze to ima sa skoliozom??????
  Sta raditi?

  • admin

   adminOctober 31, 2015 at 12:58 pm

   Poštovana Dunja,
   Iz vašeg pisma mogu da zaključim da postoje dva različita zdravstvena problema koje ste vi povezali.
   Prvi je vezan za LS kičmu koji davno prošao i dijagnostikovan, iz vašeg opisa, kao “naduven disk”, što pretpostavljam da odgovara diskopatiji.
   Obzirom da ste trudnoću izneli bez problema, te da je po porođaju sve kako treba, te da redovno vežbate, mogu samo da pretpostavim da nije došlo do prolapsa diska.

   Drugi problem su opisane aktuelne tegobe koje povezujem sa krivljenjem kičme (skolioza) i prijatnošću koju imate prilikom sprovođenja blage masaže i toplih parafinskih pakovanja.
   Mislim da je navedeno u direktnoj vezi sa mijalgijom – mišićnim bolom.
   Zapitajte se da li ste imali neku od neuobičajenih stresnih situacija u protekle 2 godine. Ujedno i sistemski pad imuniteta, mada i porođaj može da bude inicijacija.
   Sistemski poremećaj metabolizma može da da kliničku sliku kakvu vi navodite.
   Predlažem vam da se dok tegobe traju ne bavite fizičkom aktivnošću i da započnete fizikalnu terapiju, a ne samo masaže i parafinske obloge.

   PROČITAJTE: https://nika.rs/v3/sta-lecimo/fibromialgija/
   https://www.facebook.com/Ambulanta-fizikalne-medicine-NIKA-97996064356/?ref=bookmarks

   • Dunja

    DunjaNovember 1, 2015 at 11:52 am

    Postovani,
    evo nasla sam NMR Izvestaj:
    1. Manja fokalna dorzomedijalna protruzija L4-5 IV diska sa kompresijom duralne vrece u nivou ishodista L5 radiksa, uz relativnu stenozu kanala.
    2. Manja dorzomedijalna protruzija L5-S1 IV diska u kontaktu sa oba S1 radiksa nez stenoze kanala i iritacija izlazecih L5 radiksa intraforaminalno obostrano.
    Hvala na odgovoru.

   • admin

    adminNovember 1, 2015 at 5:19 pm

    Poštovana Dunja,
    Snimak je iz 2010 godine i odlično da ste ga našli. Trebalo bi da uradite klinički pregled, ali i dalje smatram, bez obzira na tzv.”relativnu stenozu spinalnog kanala L4-L5″ da bi prvo terapijski trebalo lečiti meko tkivo, jer opisujete da su vam najveće tegobe u dorzumu – gornje torakalno i LS bez propagacije bola duž nogu.

 • Tamara

  TamaraNovember 3, 2015 at 11:00 pm

  Evo slucajno naleteh na ovo kada sam surfofalaa o ovome. Vec duze vreme imam bol u lumbalnom delu kicme, koji se spusta duz desne noge. Uradila sam rendgen tog dela kicme i receno mi je da je sa kicmom sve u redu. Ali ja sve cesce imam bol u donjem delu kicme, koji se spusta niz desnu nogu, i zbog toga ne mogu neke fizicke i dnevne aktivnosti da obavljam. Mozete li mi nekako pomoci, sta dalje da radim?

  • admin

   adminNovember 4, 2015 at 6:47 am

   Poštovana Tamara,
   Na osnovu vaše opisane tegobe, pretpostavljam da je reč je reč o lumboišialgiji.
   Na Rtg. snimku ne može precizno da se vidi meko tkivo. Zato Vam preporučujem da uradite MR (magnetnu rezonancu) LS kičme.
   I naravno, započnite fizikalnu terapiju čim pre.

  • Tamara

   TamaraNovember 6, 2015 at 11:39 pm

   Hvala puno. Inace, imam 18 godine pa me zanima je l’ to neobicno za moj uzrast ili ne?

   • admin

    adminNovember 7, 2015 at 4:45 pm

    Poštovana Tamara,
    Lumboišialgija je nažalost prisutna i u adolescentskom uzrastu, te zbog toga bi trebalo dijagnostiku da uradite po protokolu i do kraja, kako bi se stanje pratilo. Inače, oporavak u vašem uzrastu je brži!

 • Adrijana

  AdrijanaNovember 8, 2015 at 8:43 pm

  Postovani, interesuje me koliko dugo otprilike(znam da je individualno) traje oporavak diskopatie(mozda nisam ispravno napisala ali vjerujem da razumijete) i lumboisialgije? Naime, prije mjesec i po MR je pokazala anularno bubrenje L4,L5,S1 i tada sam imala samo jak bol u donjem dijeli kicme kada sjedim, sve ostalo sam mogla normalno i hodati,trcati..fizijatar mi je odredio terapije magnet,struje i ultrazvuk 5 dana pa bi onda ukljucili i vjezbe,medjutim pogorsalo mi se,bila sam gotovo nepokretna,bol u desnoj nozi je bio neizdrziv.Fizijatar me odmah uputio neurologu,primala sam po 4 injekcije na dan diklofenak,dexazon,analgin i B12,tablete diklofenak,doretu i bensedin 7 dana, pa onda opet 7 dana sve isto ali doretu po potrbi.Sada hodam,malo sepam jer mi “zateze” desna noga, nemam.jak bol tj.podnosljivo je i bez tableta ali idalje je ne moguce sjediti.Imam osjecaj da vise nikada necu moci normalno sjediti? Posavjetovala sam se s primarijusom dr ortopedije i traumatologije koji mi je rekao da sigurno nemam diskus herniju. Ali ovo sve dugo traje i bez bolova ne mogu voditi normalan zivot, ne mogu na posao….Koliko ovakvo stanje inace traje i da li mogu ocekivati da cu ponovo moci sjediti? Hvala punoo na odgovoru!

  diklofenaka i bensedina i blilo je 7 dana,kada je bol malo popustila dobila sam tablete diklof.,doretu i bensedin..sad je bol blazi,8doretu pijem samo po.potrebi

  • admin

   adminNovember 9, 2015 at 6:26 pm

   Poštovana Adrijana,
   Diskopatija, u vašem slučaju polidiskopatija je veoma česta. Tzv. “nabubreli” diskovi vrše pritisak na meko tkivo i korenove perifernih nerava. Zato vas boli.
   Iz vašeg pisma zaključujem da je možda malo ranije započeta kineziterapija, te da je to razlog iritacije. Sličnu simptomatologiju može da prikaže i sy.m.piriformis.
   U svakom slučaju, predlažem vam da ponovite set neagresivnih fizikalnih terapija i tek po prestanku bolova da započnete kineziterapiju.
   Kao dobar miorelaksans se pokazao sirdalud tbl. a 2 mg. 2×1, a za kupiranje bola movalis tbl.
   Vi praktično niste terapijski rešeni, ne gubite nadu, za mesec dana od ponovnog započinjanja terapije biće sve kako treba.

 • Marko

  MarkoNovember 11, 2015 at 7:01 pm

  Poštovani, molim Vas za pomoć.
  Godinu dana imam jake bolove, pri hodanju, u donjem delu kičme, trnjene od pojasa do peta i nagon za mokrenje. Fizijatar mi je rekao da radim vežbe i po mogučnosti da šetam.Otežano hodam, svakih trista metara moram da sednem, jel mi počnu bolovi,trnjenje, a a
  ko ne sednem počinje i nagon za mokrenje.
  Zahvaljujem na odgovoru.

  • admin

   adminNovember 11, 2015 at 8:53 pm

   Poštovani Marko,
   Vegetativni centri se nalaze u sakralnoj kičmi. Verujem da je reč o hernijaciji diska u toj regiji. Zato i imate nagon za mokrenjem. Uradite magnetnu rezonancu lumbosakralne kičme i elektromiografiju donjih ekstremiteta i sa tim nalazima započnite vaš oporavak. U međuvremenu preporučujem vam da strogo mirujete!!! Ne gubite dragoceno vreme, dosta je već vremena izgubljeno.

 • Marko

  MarkoNovember 12, 2015 at 5:21 pm

  Poštovan i,
  Magnetnu sam uradio 19.08.2014. Zaključak: 1. ante4rolisteza L4GI.Pseudopotuzija L4-5 IV diska. Oba L5 radiksa su komprimovana i oba L4 kompromitovana intraforaminalo spinalni kanal je stenoziran. 2. Protruzija L5-SI diska oba, S1 radiksa i intraforminalo oba SI radiksa i intraforaminalno oba L5 radiksa su komrpimovani. Spinalni kanal nije značajno sužen. 3. Izražene su spodnilotične i artrotične promene u L4-5 i L5-S1 segmentu kičme.
  Istog dana je uradjena neurološka i elektromioneurografska obrad i Zaključak je: LAESIO NEUTONALIS SL.SINGGRADUS MAJORIS/GRADUSINTERMEDII LASIO NEUROPNALIS L5-SL DEX-. ET L4,L5 SIN. GRADUS INTERMEII. Preporuka daqlje lečenja kod fizijatra. Napominjem fizijatar mi je dao vežb 10 iotkačio me. Otišao sam kod neurologa i on mi je dao da pijem B vitamin, Mg i Thioctacid 600 HRi lagana šetnja. Jedno vreme mi je bilo relativno podnošljiva ali sada su bolovi jaki, trnjene i ostalo.
  Jome da se obratim za pomoč. Pozdrav

  • admin

   adminNovember 12, 2015 at 10:28 pm

   Poštovani Marko,
   Kao što ste i sami primetili, svaka fizička aktivnost, uključujući i šetnju, je kontraindikovana. Dakle, nalaz MR-a ukazuje na stenozu spinalnog kanala, dok su pršljenska tela L4-L5 skliznula i pomerila disk. Kompromitovana je i kičmena moždina i korenovi perifernih nerava.
   Započnite čim pre fizikalnu terapiju koja mora da bude analgetska, terapija bola, sa laganom početnom revitalizacijom.
   Druga opcija je da se javite neurohirurgu. Operativno rešavanje vašeg problema neka bude krajnja opcija. Posle pravilno sprovedene fizikalne terapije nećete morati na operaciju.

 • vesna

  vesnaNovember 14, 2015 at 1:17 am

  postovani,ako je moguce da me prema Vasem znanju I iskustvu savetujete.Uraden mi je MRI,rezultat jeL5-S1There is moderate loss of intervertebral disk height.There is a left paracentral disc extrusion measuring up 7mm.This abuts and displaces the left S1 root in the lateral recess.There is mild bilateral foraminal narrowing.There is not canal stenosis.Imala sam 18 fizikal terapija ,bol se smanjila,na nivo od 2 do 3 (na skali do 10)ali bol u butini I dalje je prisutna,misic noge je oslabljen,nivo svakodnevnog funkcionisanja jako ometen,radim laksi posao I to izdrzim od 6 do 7 sati.doktor me salje kod neurologa,zapravo ja to sve moram ispostovati jer je povreda na poslu,doktor kaze da ce neurology verovatno predloziti kako sam razumela nekakvo ubrizgavanje izmedu diskova,savetujte me da li je dobro to sve isvrsiti,pa I operaciju ako je predloze,jer znamda postoji I pripodno zalecenje koje traje duze.Unapred Vam se zahvaljujem,jako mi znaci da mi netko na mom jeziku da savet.Svako dobro.

  • admin

   adminNovember 15, 2015 at 1:52 pm

   Poštovana Vesna,
   Nalaz MR-a ukazuje da vam je disk L5-S1 istanjen i pomeren za 7 mm, te da je izvršio pritisak ko koren nerva (otuda i bol). Sreća te nema stenoze (suženja) spinalnog kanala.
   Mislim da bi trebali da nastavite sa fizikalnim terapijama, koje su dale rezultat, tako što bi se još jedan terapiski set obavio i kasnije nastavio kineziterapijom (medicinskim vežbanjem).
   Naravno, ne bi trebalo da radite i imate ma kakvu drugu fizičku aktivnost.

 • miki

  mikiNovember 15, 2015 at 7:00 pm

  Postovani!
  Imam dilemu:fizijatar mi preporucio vezbe za ls kicmu a fizioterapeut se ne slaze sa njim i kaze da su pogresne i trebam raditi druge. Sta raditi?

  • admin

   adminNovember 16, 2015 at 7:45 am

   Poštovani Miki,
   Bez detaljnog uvida u vašu medicinsku dokumentaciju, funkcionalni status i anamnezu, ne mogu vam ništa reći.
   Ako je tako kao što kažete, uputite se kod trećeg kolege.

   • miki

    mikiNovember 16, 2015 at 11:20 am

    Evo ukratko nalaza:
    MR-siroka mediolateralna protruzija na nivou L4-L5 iritira L5 radixe na odstupu.
    Cirkularno bubrenje L5-S1 iritira levi S1 radix na odstupu.
    EMNG-umerena do srednje teska,hronicna,dobro kompenzovana radikulopatija radixa L5 obostrano.
    Umerena,hronicna,dobro kompenzovana radikulopatija radixa S1 levo i desno.
    Nalaz fizijatra:PVM relaxirana,hoda na petama i prstima,Lasegue negativan,nije antalgican,kretnje reducirane. Nema bolova na palpaciju.
    Eto,pa vas molim za vase misljenje o vezbama za ovaj problem. Inace nemam bolova niti drugih smetnji.
    Lep pozdrav!

   • miki

    mikiNovember 16, 2015 at 11:50 am

    Konkretno,mene zanima da li smem izvoditi vezbe na stomaku? Fizioterapeut kaze da meni trebaju samo vezbe istezanja jer imam cvrste misice leđa. Inace ja godinama vezbam u teratani a i kod kuce radim redovno istezanja leđne muskulatutre i jacanje trbusnih misica. Međutim,uprkos svemu mene ukoci u leđima s vremena na vreme. U zadnjih 10 godina bio sam oko 5-6 puta ukocen. Imam 42 godine a prvi problemi su poceli pre 10 god.

   • miki

    mikiNovember 16, 2015 at 7:36 pm

    Znaci, s obzirom na protruziju L4-L5 i bubrenje L5-S1,jesu bolje vezbe fleksije ili vezbe extenzije?

   • admin

    adminNovember 17, 2015 at 2:51 pm

    Poštovani Miki,
    Ako vi i terapeut kažete da vam je pelvitrohanterična muskulatura jaka, a fizijatar da nije, predlažem vam da uradite mišićni test navedenih mišića. Nije redak slučaj da postoji mišićni disbalans, pogotovo ako trenirate u teretani.
    Dilemu ćete rešiti i ako se precizno izmere amplitude pokreta pokreta trupa (fleksija sa fleksijom u kolenima, fleksija sa ekstenzijom u kolenima, bočne fleksije i rotacije trupa, fleksija natkolenice u kuku sa ekstenzijom u kolenima).
    Tek onda može da se pravi program vežbanja.

   • miki

    mikiNovember 17, 2015 at 3:02 pm

    Hvala na odgovoru.

 • Zorka

  ZorkaNovember 23, 2015 at 8:09 am

  Imam bol u donjem dijelu ledja vec par dana koji se ponekad spusti duz desne noge.. Kada treniram i krecem se, boli me manje, dok je bol veca prilikom duzeg mirovanja.
  Da li je dovoljno da pijem neke tablete ili je potrebno snimanje? Hvala.

  • admin

   adminNovember 23, 2015 at 9:50 am

   Poštovana Zorka,
   Savetujem vam da prestanete sa fizičkom aktivnošću i za početak uradite klinički pregled. Ukoliko je potrebno da se uradi dodatna dijagnostika, sigurno će vas uputiti.
   Ako vam analgetici koje sada koristite pomažu u otklanjanju bola, nastavite da ih pijete.

 • Ana

  AnaNovember 29, 2015 at 7:02 pm

  Poštovani, jako mi se svidjela Vaša stranica, temeljiti i stručni odgovori na postavljena pitanja, te me to potaknulo da Vas i ja pitam za mišljenje, pokušat ću objasnit svoju situaciju u što kraćem tekstu..naime, bol u lumbalnom području osjećam gotovo cijeli život prilikom dužeg stajanja na nogama i sl, no ozbiljnije tegobe počele su prije nekih pola godine…aktivno se bavim sportom, neko vrijeme sam osjećala intenzivniju bol u donjem djelu leđa koju sam ignorirala, nakon čega me jedan dan pri hodanju “uštekalo” u području desnog gluteusa bez širenja boli u nogu. Bol je bila jako intenzivna te se nisam mogla normalno kretati, akutna faza trajala je nekih tjedan dana, uz sve moguće postupke za smanjenje boli stanje se popravilo..no, ovisno o tome koliko se jako opteretim bol se redovito vraća, i u tim situacijama jako me iritira duze stajanje na nogama ili hodanje, bude mi bolje čim malo sjednem ili legnem, bol je uvijek jednako lokalizirana i zbog nje ne mogu normalno iskoračiti prema naprijed sa desnom nogom, taj pokret me najvise boli..znam povremeno osjetit mravinjanje u lijevom stopalu, a danas evo prvi put i osjećaj peckanja na prednjoj strani lijeve potkoljenice, vjerujem da je to sve povezano. U teretani više ne mogu izvoditi recimo čučanj jer me jako smeta i još neke vježbe te ih naravno izbjegavam ali sam i dalje svakodnevno aktivna, to mi je i posao s druge strane. Možete li mi na temelju ovih podataka reći Vaše mišljenje? Imam 30 godina. Oprostite na dužini teksta :/ Hvala

  • admin

   adminDecember 1, 2015 at 3:50 pm

   Poštovana Ana,
   Pojava bola je uvek vezana za neki poremećaj u funkciji ili strukturi organizma. To je ujedno i najbolja indikacija da bi trebalo da se obratite stručnjacima kako bi se problem dijagnosticirao, ujedno i lečio.
   Bol ne smete da trpite i živite sa njim. U 21. veku nije problem osloboditi se bola. Analgetske terapije su vrlo efikasne ali su samo pretpostavka za dalje delovanje u smislu dijagnostike i lečenja.
   Stoga vam savetujem da pre svega prekinete fizičke aktivnosti, i započnete dijagnostiku. Po svemu sudeći je potrebno uraditi magnetnu rezonancu LS kičme i EMNG nogu.

   Nakon toga Fizikalna terapija koja će vas rešiti bola na najprirodniji mogući način. Sistemsko rešenje je svakako kineziterapija sa ciljem jačanja i povećanja amplituda pokreta.

   Sve navedeno daje odlične rezultate. Bol ne bi trebalo da je sastavni deo života.

 • Marija

  MarijaDecember 11, 2015 at 3:20 am

  Postovani,
  U poslednjih godinu dana 2 puta mi se desilo da osetim iznenadnu bol u donjem delu ledja, prvi put pocetkom godine a drugi put prosle nedelje. Bol bude slaba i pojacava se do jacine da jedva mogu da stojim, prvi put cak nisam mogla 2-3 sata da ustanem bez necije pomoci koliko je bol bila jaka. Prvi dan provedem u velikim bolovima, ne mogu bez pridrzavanja da ustanem i sednem, hodanje i sedenje je prilicno bolno a saginjanje je nemoguce, mada uocila sam da kada se saginjam na stranu nemam problema. Probala sam da ublazim lekovima sto je bilo neuspesno. Drugi dan situacija bude bolja i tako narednih 6-7 dana dok skroz ne prodje. Nisam sigurna, ali mislim da se drugi put bol spustala niz desnu nogu do pola butine, kao da imam upalu misica. Nisam isla kod doktora tako da me zanima da li mozete da mi kazete u cemu bi mogao da bude problem, imam 22 godine tako da bi bilo pozeljno da na vreme resim ovo, da ne bih kasnije u zivotu imala vecih problema. Pozdrav.

  • admin

   adminDecember 12, 2015 at 8:42 am

   Poštovana Marija,
   Po protokolu bi trebalo da se prvo uradi dijagnostika. To uključuje klinički pregled, na osnovu kojeg se upućujete na MR (magnetna rezonanca) LS. Upravo zbog toga što imate 22 godine, a tegoba se ponavlja, snimkom MR bi napravili referncu koja je značajna zbog daljeg praćenja vašeg zdravstvenog stanja.
   Po opisu tegoba, rekao bih da je reč o mišićnom bolu. Zato vam savetujem, da kada bol potpuno prestane, započnete sa opsanim vežbama za jačanje pelvi-trohanterične muskulature. Ako uporno budete vežbali, stvorićete mišićni mider koji će vas rešiti tegoba.

 • Sanja

  SanjaDecember 14, 2015 at 12:18 am

  Poštovani,

  Imam 27 godina i pre dva meseca sam prvi put osetila bolove u donjem delu ledja. Bol počinje u najnižem delu ledja, ako na vreme ne legnem na stomak ili ledja, bez jastuka, bol postane izuzetno jakog inteziteta. Do sada me je bolelo 4 puta. Nekada traje 2 dana, nekada 5-6. Prvi put sam pomislila da je reč o bubrezima, jer imam pesak u levom bubregu, drugi put bol se proširio i na kuk, pa sve do polovine butine.
  Danas mi se desilo, prvi put, da mi je i cela leva noga bila bolna prilikom koracanja, da me užasno boli kuk i donji deo ledja ukoliko se oslonim na nju. Pijem analgetike koje sam dobila od lekara u Svajcarskoj ali apsolutno nista danas nisu mi pomogli. Ne mogu da sedim, ne mogu da lezim, o savijanju da ne govorim. Medjutim, kada iz ležećeg položaja polusavijenih kolena, pokušam saviti i dići nogu iz kuka, samo sa leve strane, cuje se pucketanje. Ranije sam uspevala da iz čučnja obavljam svakodnevne stvari ali od danas ni to jer me kuk “žigne” svaki put i onda krenu strašni bolovi. Danas nisam mogla ni majicu da skinem iz stojeceg polozaja jer mi se cinilo da ta jedna tačka u donjem delu ledja će da eksplodira. Ne mogu da se bezbolno okrenem na krevetu, doslovno sve mi je problem zbog bola u donjem delu ledja i u kuku.
  Da li i gde mogu obaviti potrebno, koje je vaše mišljenje? Ja sam odnedavno u Novom Sadu, te nemam zdravstvenu knjižicu.
  Unapred zahvalna,
  Sanja

  • admin

   adminDecember 14, 2015 at 1:26 pm

   Poštovana Sanja,

   Prvo što bi trebalo da uradite je da shvatite da imate ozbiljan zdravstveni problem što znači da bi trebalo da prestanete sa fizičkim aktivnostima.
   Sada su vam i aktivnosti svakodnevnog života narušene. Zato bi trebalo pronaći lek iz širokog spektra analgetika koji će vam umanjiti tegobe.
   Potom uradite MR (magnetnu rezonancu) LS kičme. Sa tim nalazom zakažite pregled kod nekog od kolega. Time ćete skratiti proceduru.

   Možda će vam uvesti aplikaciju analgetika injektivno.
   Vaše zdravstveno stanje jeste prilično bolno, ali i rešivo.

   PS sve navedeno možete uraditi u privatnim dijagnostičkim centrima i ordinacijama i ne treba vam zdravstvena knjižica.

 • ivica

  ivicaDecember 19, 2015 at 4:05 am

  imam bol u donjem delu ledja , a najveci u desnoj nozi. misljenje doktora je da se radi o isijasu. primio sam 6 injekcija i bol je malo manji ali prilikom ustajanja posle duzeg mirovanja nemogu se osloniti na desnu nogu i bol je veoma jak sve dok se noga ne zagreje hodanjem. najvise od svega me brine sto mi je desna noga u listu otecena. trenutno pijem diklofen duo, bensedin i kompleks b, problem je nastao usled tezeg fizickog posla koji sam bijo prinudjen da obavljam i ako sam vec imao problem sa isijasom jos 2011god. dali nastaviti striktno mirovanje ili setati jer mirujem vec 10 dana. unapred hvala.

  • admin

   adminDecember 22, 2015 at 7:57 am

   Poštovani Ivice,
   Vaše lečenje bi trebalo da nastavite tako što ćete započeti fizikalne terapije. Medikamentozna terapija vam je dobra, a sa mirovanjem nastavite.

 • Marko

  MarkoDecember 19, 2015 at 7:13 pm

  Imam bol u donjem delu ledja vec 3 nedelje. Tri puta nedeljno sam radio lagane vezbe za ledja u nadi da ce bol proci, ali u najboljem slucaju jako malo je popustio. Bol osecam kada lezim na ledjima, posle 20-30 min setanja i prilikom saginjanja ispod pojasa. Bol malo popusti prilikom razgibavanja i istezanja ali je i dalje prisutan, ali kada donji deo ledja namazem kremom(konjska mast) bol skoro u potpunosti nestane, ali se vrati opet posle odredjenog vremena(5-8h). Svaki savet je dobrodosao, hvala unapred.

  • admin

   adminDecember 22, 2015 at 8:01 am

   Poštovani Marko,
   Savetujem vam da odete do stručnjaka i da ne gubite vreme u eksperimentisanju i čekanju da ćete sami rešiti problem. Za početak, prestanite sa fizičkim aktivnostima.
   Obzirom da nema propagacije bola duž nogu i u odnosu na to kako ste tegobe opisali, rekao bih da je bol mišićne prirode, koji se primenom fizikalnih terapija lako rešava.

 • Kima

  KimaDecember 22, 2015 at 12:20 am

  Postovani,devojka mi vec par dana,zapravo i mesec dana osjeca jake bolove u dijelu oko kicme kao i u ledjima,levoj nozi ili ipak i u obe noge.Ti bolovi povremeno i popuste ali je bas vec dugo muce a mene je strah za nju jer govori da ima osjecaj da se raspada.Tesko mi je gledati a ona se ipak protiv da odlazi kod doktora,inace ih je vazda izbjegavala i ne znam sta da radim.Trazim neki savet od vas ako vam ovo znaci.Govori mi i kako kada je bol manji da joj je lakse dok hoda,a ima i trenutaka kada od bolova ne moze ni da ustane a kamo li da seta.Bolovi se pogotovo javljaju uvece,svaku noc gotovo ih osjeca.Takodje ima trenutaka kada je sve to boli istovremeno.
  Hvala Vam unapred i nadam se da cete mi pomoci jer bi mi mnogo znacilo.

  • admin

   adminDecember 22, 2015 at 8:15 am

   Poštovani Manojle,
   Bolovi neće sami da prođu. Zdravstveno stenje je već sada teško, a može biti još teže. Molim vas, pokušajte vašu devojku da je ubedite da ode do dr-a, gde će se uraditi dijagnostika (MR LS) i gde će se ordinirati adekvatna medikamentozna terapija bola (prva faza) a kasnije fizikalna i kineziterapija. I neka miruje.
   To što će započeti lečenje je potvrda da joj je stalo i do vas.

 • Uros

  UrosDecember 28, 2015 at 8:26 pm

  Dijagnostikovano mi je anularno bubrenje diskusa u nivou l5/s1 sa iritacijom duralne vrece. Poceo sam sa fizikalnom terapijom pa me interesuje koliko je otprilike potrebno da se oporavim?

  • admin

   adminDecember 29, 2015 at 8:14 am

   Poštovani Uroše,
   Analgetska Fth. bi trebalo da prikaže pozitivan terapijski učinak u naredne 2-3 nedelje. Za to vreme bi tegobe trebalo da nestanu ili da se znatno smanje.
   Nakon toga sledi kineziterapija (vežbe), u istom trajanju.

 • Zorica Holandija

  Zorica HolandijaDecember 29, 2015 at 4:12 pm

  postovani,
  Postavila sam moj post krajem decembra 2015 ali ste ga izbrisali .Da li mogu da znam zasto?
  Unapred zahvalna Zorica

  Zoricin post:

  Postovani doktore,

  imam 46 godina,zivim u Holandiji,od 2006 godine imam dijagnozu artralgie, hronicnu tendinopathie eci i fibromyalgie L20.
  Od 2006 godine imam problema sa vratom gde su mi otkrili izlizane prsljenove,tako da mi je svaki pokret vratom pomalo bolan,dalje imam problema sa gornjim delom ledja,ramena,laktovi i polsevi.Tada mi je i uspostavljena gornja napisana dijagnoza.Medjutim od 2014 imam bolove u niskom delu ledja celom sirinom,leva strana malo tela povise kuka,kuk,butni deo leve noge i isto tako osecam u peti leve noge kao da je malo umrtvljena i bolna,pri sedenju,pri hodanju,nekada osecam kao da me probada noz u peti dok hodam.Poslednjih par meseci osecam nocu da mi trnu prsti na obema rukama,i probudi me jaka bol u celim ledjima kao da imam jaku upalu misica i onda ne mogu ni da stojim,ni da lezim ni da sedim,sta god da uradim bolno je jako, isto tako osecam bol od kolena na dole do zgloba leve noge.Zbog tog bola koji osecam u predelu kuka tesko mogu da nadjem sebi polozaj tela nocu dok spavam,jer skoro svaki je bolan.
  Bila sam kod ortopeda,neurologa,neurohirurga.Uradjen je MRI sken i pukim slucajem je otkrivena poveca vodena sacrale cista koja se nalazi na kicmenoj mozdini (skroz dole nisko na samom zavrsetku kicmene mozdine).Receno mi je da ne zele da je prazne jer ce se opet napuniti vodom sama po sebi i da ta ista cista nema veze sa bolovima koje ja imam,nadjen je pocetak artroze blizu kuka, scierotische kosti i ossale usurering.Klinicki i radiograficki nema slike o sacroilitis-u.Dakle nemam auto imunu bolest.Klinicki je bitno da imam ostljive i preelasticne tetive sto odgovara tendinomyalgiji i fibromyalgiji.Dakle,sem te ciste nisu nasli nista iako su mislili da se radi o herniji,medjutim MRI sken nije nista pokazao.Ostavljena sam tako sa bolovima i pijem tablete,ali bolovi su svakodnevni i jednostavno sam od njih umorna.
  Pila sam sledece lekove lyrica,doclofenac,ibuprefen,morfine,sad tramadol i diazepam.

  Dali mi mozete dati neki savet,koje jos preglede da uradim i da li vi imate neku sliku o ovome sta sam napisala sta bi to moglo da bude?

  Unapred zahvalna, Zorica Holandija

  • admin

   adminDecember 30, 2015 at 7:53 am

   Poštovana Zorice,
   Ostavili ste post na našem sajtu na stranici KONTAKT.
   Dobili ste i odgovor na vaša pitanja.
   Nijedan post ne brišemo, jer smatrama da nema besmislenih pitanja.
   Naš odgovor ponavljamo. Ako imate još koje pitanje, izvolite, pitajte.

 • Selmo

  SelmoDecember 30, 2015 at 7:49 pm

  Postovani Jedino pitanje uradijo Sam operaciju spinalis stenozis l4 l5 s1 30.11.2015 posto i dalje imam trnjavinu u nogama i Bolove u listovima koliko ce to da traje i da li ima nesto sto moze da mi pomognem,vec sam bio na fizikalnu terapiju?

  • admin

   adminDecember 30, 2015 at 11:26 pm

   Poštovani g-dine Kukuljac,
   Predlažem vam da uradite EMNG (elektromiografiju) nogu istovremeno i kontrolni snimak LS kičme. Dobijeni nalazi će vam precizno reći da li je operacija uspešno obavljena.
   U međuvremenu, bez obzira na nalaze, nastavite sa fizikalnim terapijama – u nekoj drugoj ustanovi.

 • S

  SJanuary 1, 2016 at 1:23 pm

  Postovani,
  imam 46 godina i moji problemi sa kicmom datiraju vec neko duze vreme. Bolovi se javljaju s vremena na vreme, najjace bolove sam imao aprila 2011. kada sam i nacinio snimanje na MR, a jedno sam imao i pre toga 2008. Uglavnom, bolovi su obicno u LS delu ledja, ali se zavisno od intenziteta sire neki put i ka nogama, doduse, veoma retko. Za ovih 7 godina bar nekoliko puta sam primao injekcije i obicno su se bolovi povlacili. Medjutim, pre 15 dana su ponovo poceli bolovi u LS delu sa udarima i na noge. Par dana sam trpeo nadajuci se da ce prestati, treceg dana sam se javio lekaru iako sam tada imao najmanji bol, pa sam cak razmisljao da li da pocnem sa injekcijama. Tokom terapije bol se nekako rasplinuo sa tog veceg LS podrucja i lokalizovao samo na levo od kicme, ali je bio intenzivniji i to je bol koji sam obicno i imao svih ovih prethodnih godina. Posle cetvrte injekcije sam na ubedjivanje jednog prijatelja posetio kiroprakticara i to je bilo prvi i bice poslednji put. Doduse, to sto je on radio nit’ je moglo da pomogne, nit’ da odmogne, radio je samo masazu ledja, cak prilicno daleko od kicme i bez nekog veceg pritiska, sve nije trajalo duze od 5 minuta, ali mi se bol ponovo rasplinuo na celu povrsinu, dok je prestao onaj lokalizovani bol levo od kicme (tamo gde je najintenzivnije anularno bubrenje). Uglavnom, ovo je prvi put da terapija injekcijama nije dala rezultate i taj bol LS podrucja je i dalje prisutan. Veoma brzo cu u BG na aparatu od 1.5T uraditi MR, a do tada vam prilazem izvestaje sa prethodna dva snimanja. Vrlo je verovatno da je doslo do znacajnog pogorsanja zbog toga sto je ranije tusiranje toplom vodom bilo dovoljno da bol prestane i da se ne javi neodredjeno dug vremenski period. Sad ne znam sta da radim, da li da se ponovo javim lekaru i trazim produzetak terapije ili da pocnem da radim elektro i magnetnu terapiju kako bih smanjio bol. Da li uradim MR posle potpunog obezboljavanja ili mogu da je uradim i ovako, sada bol pri lezanju nije akutan, ali se naravno pogorsava pri ustajanju i kretanju.
  Evo linkova ka izvestajima sa MR:
  http://postimg.org/image/x7cbn4w6x/
  http://postimg.org/image/58i5w9uk9/
  Hvala.

  • admin

   adminJanuary 1, 2016 at 4:25 pm

   Poštovani S,
   Pogledao sam vaše nalaze MR-a iz 2008. i 2011. godine. U principu se puno ne razlikuju. Postoji blaga kompresija zadnjih korenova bez hernijacije diskova.
   Tegobe koje ste opisali u potpunosti odgovaraju nalazu. Naravno da možete da uradite još jedan nalaz MR-a LS kičme kao i po prvi put EMNG nogu. Time bi dijagnostika bila kompletna.

   Samo mi nije jasno da ako više godina imate isti problem koji rešavate injekcijama. Znate, u 21. veku je prosto obezboliti, ali to nije sistemsko rešenje.Zato se i vrtite u krug.
   Takođe mi nije jasna vaša poseta kiropraktičaru, kada je telo u spazmu.

   Zato vam savetujem da prestanete da tražite čarobnu pilulu, da shvatite da imate 46 godina (osam više od momenta kada vam je dijagnostikovana tegoba) i da vaše lečenje započnete fizikalnim, a kasnije i kineziterapijskim procedurama.

   • S

    SJanuary 1, 2016 at 5:45 pm

    Postovani,
    hvala na odgovoru. Uz duzno postovanje, rekao bih da su mi tegobe cak i vece nego sto bi se po nalazima to ocekivalo. Znam mnogo onih kojima je kicma u mnogo gorem stanju pa i pored toga nemaju tegobe ili ne bar tako cesto. Verovatno je razlog za to sto nisam, kao sto kazete, trazio sistemsko resenje vec stvari resavao injekcijama. Sto se tice posete kiroprakticaru-ni meni nije jasno kako sam poverovao u nesto u sta celog zivota nisam verovao. Inace, radi se o coveku od nekih 70-ak godina i to sto je on radio, nadam se, nije naskodilo, a i delovalo je totalno bezazleno. Uz to, on to i ne naplacuje sto pokazuje da cak ni on sam ne veruje u to sto radi. Tako da, sto se toga tice to sam uradio tada (trajalo je 5 minuta) i nikad vise.
    Po vasem odgovoru rekao bih da vi ne smatrate da bi MR bila neophodna (rekli ste “mozete”, znaci nije obavezno). E, sad, sto se tice EMNG nogu, voleo bih da mi kazete zasto smatrate da bi taj pregled bio potreban. Jos da napomenem da nikada nisam imao visak kilograma, tacnije neko bi rekao da sam mrsav, mada ni to nije tacno posto mi je visina 188, a tezina 80 i odrzavam je godinama. Sto se tice dijabetesa nikada nisam imao ni blago povisen secer. Prosle godine (sada vec preprosle) sam odradio jedan set fizikalne terapije koje su podrazumevale elektro i magnetnu terapiju. Da li je bila ukljucena jos neka nisam siguran, mozda jos samo laserska. Takodje, da li bi sa bolovima koje trenutno imam bilo bolje da radim neke jednostavne vezbe ili bi cak i to bilo kontraproduktivno?
    Hvala puno.

   • admin

    adminJanuary 2, 2016 at 4:11 pm

    Poštovani S,
    U bolnoj fazi, svaka fizička aktivnost je kontraindikovana uključujući i kineziterapiju.

    ElektroMioNeuroGrafija (EMNG) je elektrodijagnostička metoda kojom se ispituje električna aktivnost mišića i nerava sa mogućnošću utvrdjivanja nivoa, stepena i rasprostranjenosti lezije. Primenjuje se kada postoji sumnja na postojanje bolesti perifernog motornog i/ili senzitivnog neurona, nervnih korenova, pleksusa, perifernih nerava, neuro-mišićne spojnice i mišića.

   • S

    SJanuary 1, 2016 at 6:20 pm

    Malo sam guglao i shvatio da EMNG nije metoda koja je indikovana samo u slucaju dijabetesa, vec jos i cesce kad disk vrsi bilo kakav pritisak na koren nerva, tako da na pitanje o neophodnosti EMNG nemojte ni odgovarati. Odgovorite samo na pitanje o eventualnim jednostavnim vezbama.
    Pozdrav i svako dobro.

 • Dejana

  DejanaJanuary 4, 2016 at 2:46 pm

  Molim vas imam problema sa donjim delom kicme.Vec 4 dana sam ukocena.Pomerala sam krevet i oseti jak bol u kicmi i neka me vrucina oblila.Otisla sam kod lekara daju mi injekcije i pijem diklofenak i bensedin od 5mg ali bol neprolazi.Ne mogu da se savijem da se umijem.Sta bi to moglo biti i dokle ce trajati?

  • admin

   adminJanuary 4, 2016 at 9:13 pm

   Poštovana Dajana,
   Dobra vam je terapija. Mirujte. Za par dana bolovi će da se smanje.
   Moguće da je mialgija (mišićni bol) što bi bilo odlično. U svakom slučaju bi trebalo da se uradi dijagnostika koja obuhvata MR LS (magnetna rezonanca).
   Budite strpljivi i javite se za par dana.

   • ALEKSANDRA

    ALEKSANDRAJanuary 5, 2016 at 2:55 pm

    Postovani, imam pitanje za vas.Pre tri godine me zabolela kicma tj.donji deo l/s, radila sam rengen snimak koji pokszuje spinu bifidu okultu na s1 prsljenu, takodje sam radila i skener koji je isto to pokazao i radila sam emng koji je bio u redu.Bolovi su bili duz noge i nisam mogla da se savijem u predelu struka.Bol je iznenada nestao jedno jutro i nije me zabolelo sve do avgusta prosle godine,Isla sam kod brdo lekara koji su mi davali lekove, prosla brdo terapija fizikalnih, masaza, moj problem sada jeste sto ne mogu dugo da budem u sagnutom polozaju a da me donji deo kicme ne zaboli, inace bol ne osecam kada spavam, niti kada hodam, samo to sto me boli kada se savijan, da li je moguce da su mi se misici ukocili posto sam od strha izbegavala dva meseca i vise da se savijam, da li smem da radim neku vezbu za istezanje donjeg dela,Da li je moguce da sam hipohondar, mnogo sam pocela da se plasim za ovo stanje, pazim na svaku sitnicu vezanu za kicmu i samo razmisljam o tome.

   • admin

    adminJanuary 5, 2016 at 8:10 pm

    Poštovana Aleksandra,
    Fizikalna terapija najveći efekat ima u prvoj bolnoj fazi, u smislu obezboljenja i revitalizacije nerva. Ujedno je i uvod u medicinsko vežbanje – kineziterapiju.
    Vi niste sproveli kineziterapiju.

    Savetujem vam da se obratite fizioterapeutu, koji bi sa vama sproveo kineziterapijski program koji svakako obuhvata i vežbe istezanja i vežbe snage. Vežbe ne možete sami sprovoditi.
    Možda će trebati još neka fizikalna terapija, masaža.

    Kada ojačate, shvatićete da niste bili hipohondar, već da ste samo bili uskraćeni – terapijski, čime vam se i kvalitet života promenio – limitirao.

    Kada je reč o obazrivosti kako ne bi povredili kičmu, savetujem vam da pročitate i usvojite opisane zaštitne položaje i pokrete.
    https://nika.rs/v3/baza-znanja/kako-zastititi-kicmu-zastitni-polozaji-i-pokreti/

 • Marko Cacak

  Marko CacakJanuary 7, 2016 at 8:37 am

  Postovanje.
  Sa 18 godina sam doziveo isijas i spondilozu i bio sam od prilike 6 meseci ukocen. Pio sam diklofenak duo i bevipleks i nista nije pomoglo dok mi kostolomac nije izvukao prsljenove i nerve i tada sam se otkocoo. Imao sam svakodnevno bolove na koje sam navikao. Pre godinu dana su poceli bas jaki bolovi i doktorka mi je prepisala vezbe. Isao sam na vezbe ali nista znacajno se nije desilo. Ovih dana bas me jako i neizdrzujuce boli donji deo ledja, pa me zanima da li opet da se obratim nelom lekaru ili jednostavno da pronadjem nekoga masera koji ce mozda znati kako da se rasim bola ili vi ozda imate savet za mene sta mi je najbolje ciniti. Hvala unapred

  • admin

   adminJanuary 7, 2016 at 1:11 pm

   Poštovani Marko,
   Prvi princip u medicine glasi: PRIMUM NON NOCERE – najvažnije je ne naškoditi pacijentu.

   Za početak, dok imate bolove, ne smete da vežbate!!!

   Savetujem vam, ujedno i da ne eksperimentišete sa needukovanim kadrom i da ne tražite čarobnu pilulu jer ona ne postoji.

   Zato postupite po protokolu. Lekar će vam ordinirati analgetsku medikamentoznu terapiju, poslaće vas da uradite dijagnostiku i započećete fizikalnu terapiju.
   Kada se bol otkloni, nastavićete sa kineziterapijom – medicinsko vežbanje.

 • Nada

  NadaJanuary 11, 2016 at 3:05 pm

  Postovani doctore treba mi savjet kome da se obratim I sta trebam prvo uraditi…moja mama ima 73 godine probleme sa stitnom vec 30 godina povecan secer ali najveci problem su noge imala je extimne bolove u koljenima nakon terapije bolove su ublazeni ali problem je sto ona sada slabo hoda cak je nekoliko puta jednostavno pala …sada ima strah da hoda da nebi pala kome bi bilo najbolje da Se obratim sta da radim unaprijed vam hvala

  • admin

   adminJanuary 11, 2016 at 5:17 pm

   Poštovana Nado,
   Niste naveli koliko Vaša g-đa mama ima godina i kilograma.
   Uz pretpostavku da ima 60+ i da ima višak TT, pretpostavljam da je reč o degenerativnom procesu u kolenim zglobovima koji se zove gonartroza.
   Ali ona nikada ne ide sama. Najčešće se upali i tetiva patellae, što je jako bolno pre svega. Stoga bi tetivu trebalo sanirati tj. zaustaviti upalni proces.
   Predlažem krio terapije, tačnije, ledom tretirati bolna mesta i nakon toga naneti gel koji hladi. Možete koristiti 2×1 gel i hladiti 3-4 puta po 3-4 min. sa pauzom od 7 min. i ponoviti (u dva navrata) 3x dnevno. Možete koristiti i medikamentoznu terapiju u smislu analgetskih tableta.

   Nabavite mami i hodalicu, kako bi bila sigurna pri kretanju. Rezultat će biti odličan.

   Možete da ponovite i fizikalne terapije sa nastavkom koji se zove kineziterapija (medicinsko vežbanje) što je ujedno i sistemsko rešenje u smislu jačanja mišića qudriceps femorisa, koji će svojom snagom rasteretiti kolena.

   Ukoliko mama ima višak TT, neka malo smrša.

 • Damir

  DamirJanuary 14, 2016 at 2:22 am

  Postovani dr.mene bole leđa kada stojim uzaludno u jednom mestu duže od 15tak min.posle toga jedva uspem da sednem u auto,da li će značiti da snimim leđa,inače sam vozač autobusa i bavim se sito štampom,posao koji zahteva brzo polu okrete trupa.Bol se javlja samo kada stojim uzaludno,dokle god nešto radim sve je ok,hvala unapred na odgovoru

 • velemirov jelena

  velemirov jelenaJanuary 16, 2016 at 3:45 pm

  postovani suprug je letos dobio bolove u donjem delu kicme isaoje na MR I nalaz je sledeci L5-S1IV nivou anualarno bubrenje desikativno izmenjenog diska. bez kompromitacije ishodecih radiksa mala periradikularna cista na otstupu levog S1radika. dijametra 5.8 mm izliv u fasetnim zglobovima MOLIMO ZA VASE MISLJENJE IMA JAKE BOLOVE

  • admin

   adminJanuary 18, 2016 at 8:26 am

   Poštovana Jelena,
   Vaš suprug bi trebalo da čim pre započne analgetsku fizikalnu terapiju, ujedno i resorpcionu (mislim na izliv). Pre toga vam savetujem da insistirate na promeni analgetika koje uzima, al to će znati ordinarijus.
   Poželjno je da se uključi i neki od miorelaksanasa.
   U svakom slučaju je prognoza dobra, jer nema stenoze spinalnog kanala i kompresije i lezija perifernih nerava.
   Uz dobru Fth. za tri nedelje će mu biti znatno bolje.

 • velemirov jelena

  velemirov jelenaJanuary 18, 2016 at 8:53 am

  a ta cista jel treba to da nas brine dalice ona nestati ili mozda poceti da raste UNAPRED HVALA

  • admin

   adminJanuary 18, 2016 at 3:49 pm

   Poštovana Jelena,
   Pitanje je kakav je sadržaj ciste. Dajte šansu fizikalnim procedurama, u velikom procentu se sadržaj resorbuje i tegobe nestanu.

 • vesna

  vesnaJanuary 20, 2016 at 10:31 pm

  Postovani,interesuje me Vase misljenje o masini za vjezbanje zovu je invertio”,to je sprava koja vas okrene do 180 stepeni naglavacke,u tom polozaju tjelo visi uspravno I kicmeni stub se “rasterecuje” da li je preporucujete za ljude sa pomjerenim kicmenim prsljenom ,ako se dobro izrazavam,Unaprijed se puno zahvaljujem I zelim svako dobro.

  • admin

   adminJanuary 21, 2016 at 8:03 am

   Poštovana Vesna,
   Inversion therapy table, oscilatorni sto ili invertio je prilično smela zamisao koja po mom mišljenju nije preporučljiva za samostalnu upotrebu bez stručnog nadzora.
   Kada je reč o bilo kakvoj patologiji kičme i kičmenih pršljenova, POGOTOVU, zbog toga što vežbač može da se povredi. A podsetiću vas da je prvi princip u medicini PRIMUM NON NOCERE – NAJVAŽNIJE JE NE NAŠKODITI!
   U terapijske svrhe se koriste trakcioni stolovi čiji je rad pod nadzorom ortopeda.

   • vesna

    vesnaJanuary 21, 2016 at 7:10 pm

    Puno hvala na brzom odgovoru,kupila sam tu spravu(poklon od sina za Bozic)I koristim je jednom dnevno,sama sprava je jako sigurna,osjeti se relaksirajuci ucinak na citavom tjelu,ipak sam skepticna s obzirom na moju povredu kicme I reumaticni atritis koji mi stvara bol u koljenu,zategnute tetive I neku vrstu ciste iza koljena koja se povecava I smanjuje ne mogu tacno odrediti koji uzrok toga,inace moj suprug spravu koristi I obozava,preporucuje je svim prijateljima I poznanicima,mozda ipak ne treba pretjerivati sa toliko hvale zato sam I trazila Vase misljenje koje izuzetno cjenim I zahvaljujem na odgovoru.Svako dobro.

   • admin

    adminJanuary 23, 2016 at 9:12 am

    Poštovana Vesna,
    Budite oprezni. Sve što ste naveli kao zdravstvene tegobe spada u kategoriju sistemskih tegoba (RA) dok je, pretpostavljam, Beckeova cista (u poplitealnoj jami), posledica nepravilne i preterane fizičke aktivnosti združeno sa sistemskom bolešću.
    Ipak vam predlažem medicinsko vežbanje – kineziterapiju, ali tek po saniranju tegoba.

 • Bukša Drago

  Bukša DragoJanuary 25, 2016 at 9:15 pm

  Kćerka mi ima problem sa Lumbalnim dijelom kičme. 16 joj je godina i radila je nalaz MR koji je pokaza sledeće :
  1)Umjereno ispravljena fiziološka lumbalna lordoza.
  2)Spinalni kanal imponuje incipijentno sužen u nivou L3-5 AP.
  3)Na nivoo Th 10-11 anularno ispupčenje diskusa, sa relativnom stenozom spinalnog kanala centralno.
  4) Na nivou L1-L2 i L2-L3 se uočava anularno ispupčenje diskusa , sa sužavanjem spinalnog kanala na AP dijametar 12 mm.
  5)Na nivo L3 -L4 anularno ispupčenje diskusa, sa relativnom stenozom spinalnog kanala centralno.
  6)Na nivo L4 -L5 se uočava anularno ispupčenje diskusa, sa relativnom stenozom spinalnog kanala centralno u među pršljenskim otvorima oostrano diskoradikularnikontakt na izlazeće L4 nerve.
  7) Na nivou L5-S1 incipijentno anularno ispupčenje diskusa centralno , sa relativnom stenozom spinalnog kanala centralno .U međupršljenskim otvorima obostrano diskoradikularni kontakt na izlazeće L 5 nerve.
  Radila je fizikalnu terapiju i bol u kičmi se smanjijo ali se preneo na lijevi kuk i lijevu nogu gdje se bol spušta do stopala.

  Šta bi još trebali da joj uradimo?

  • admin

   adminJanuary 26, 2016 at 7:58 am

   Poštovani Drago,
   Nalaz MR-a ukazuje na manje ili više suženje spinalnog kanala LS kičme. Istovremeno i diskopatije I.V. diskova iste regije.

   U prevodu: kičmeni pršljenovi svojim koštanim delovima formiraju otvore koji u celini čine kanal kroz koji prolazi kičmena moždina, koja se nastavlja na mozak i koja sa mozgom predstavlja deo centrlnog nervnog sistema (CNS). Nalaz ukazuje da je taj kanal sužen.

   Ispupčenja diska su zahvatila kompletnu regiju LS. To je pola koraka od nastanka hernije diska. Kod brisanja fiziološke krivine (L-lordoze) veća je šansa nastanka DH.
   Istovremeno, postoji presija ispupčenog diska na korenove perifernog nerva. Zato je i boli.

   Od dijagnostike možete još da uradite EMNG nogu kao bi se tačno odredio nivo presije na živac, ujedno značajan je nalaz zbog praćenja jer je dete u razvoju.

   Savetujem vam da kćerka nastavi sa fizikalnim terapijama gde se tretira n. išijadikus i pored analgetske terapije i revitalizacija živca.

   Kada se tegoba smiri (u smislu bolova) započeti kineziterapiju.

   Kćerci tek predstoji ozbiljan rad u smislu kinezierapije. Dajte joj podršku i strpljenje. Kod dece oporavak ide brže.

 • DUŠICA

  DUŠICAFebruary 9, 2016 at 11:58 am

  Postovani,imam 43 god.i cesto bolove u donjem delu ledja i nogama.Pre par dana sam imala jake bolove,tako da nisam mogla da se namestim ni da legnem a ni da sedim,dok mi je neki rad i u pokretu,odgovaralo,jer su tad bolovi bivali slabiji.Bol u ledjima je prosao za 5-6dana,mada lekovi za bolove(rapidol,diklofen,nimulid) nisu pomagali.Bol u nogama i dalje traje. Isla sam na magnetnu i izvestaj glasi ovako: Prsljenska tela lumbosakralnog dela kicme su uobicajenog visinskog promera i intenziteta signala kostane srzi, pocetno degenerativno izmenjena, bez zona patoloske infiltracije kostne srzi.Iv.prostori su odgovarajuce sirine,a iv.diskusi lako redukovanog intenziteta signala,dorzalno napetih anulusa fibrozusa,bez radikularne iritacije. U nivou S2 desno vidi se cisticna promena oko 7mm,sadrzaja intenziteta signala likvora.Konus medularis je uobicajene morfologije,bez patoloskih signala. ZAKLJUCAK MR pregled lumbosakralnog dela kicme ukazuje na pocetnu spondilozu i polidiskopatiju sa cisticnom promenom u nivou S2 desno,dif.dg.periradikularna cista,arahnoidalna cista.Ne uocavaju se inflamatorne promene prikazanog dela kicme. Molim Vas da mi objasnite ovaj nalaz MR,koliko je to ozbiljno i sta dalje ciniti…da li su neophodne vezbe i koju banju preporucujete? Unapred zahvalna

  • admin

   adminFebruary 10, 2016 at 8:00 am

   Poštovana Dušice,
   Očito da je reč o lumboišialgiji. MR nalaz ukazuje na polidiskopatiju i postojanje ciste, što je dovoljna indikacija za postojanje navedenih tegoba.
   Kada je reč o dijagnostici, predlažem vam da uradite ENMG nogu.
   Kada je reč o terapiji, prva terapijska faza obuhvata analgetske fizikalne procedure kao i revitalizacija n. išijadikusa.
   Po otklanjanju bola započeti kineziterapijske procedure sa ciljem povećanja obima pokreta i mišićne snage.
   U toj fazi možete da radite i vežbe koje smo opisali na našem sajtu.

   Kada je reč o preporuci banje, morate da znate da je svaka banja namenjena i specijalizovana za određenu patologiju.
   Tegobe koje vi imate možete rešavati lokalno – ambulantno, eventualno u Banji Koviljači.

 • tatjana zelic

  tatjana zelicFebruary 9, 2016 at 8:00 pm

  Ispravljena lumbalna lordoza nema znakova frakture ili dislokacije prsljena conus medullaris u visini L1prsljena u duralnoj vreci nema patoloski promena l5s1 prostor umereno suzen disk je dejeretivno izmenjen i pokazuje siroku mediolateralnu protuziju koja stupa u kontakt sa oba s1radiksa na odstupu bez njihove znacajne kompresije nema stenoze. Spinalnog kanala IVforameni slobodni Zakljucak sira mediolateralna protuzija l5s1u kontaktu sa s1. Bila sam kod neurohirurga i dijagnoza je syndrom m’pyriformis l sin PDIVl5s1asimptomska lezija.sta dalje ja imam bol u desnom kuku zadnjici i doljem delu ledja u nozi kada pokusavam da je’udaljim od tela sastrane hvala unaRed

  • admin

   adminFebruary 10, 2016 at 8:13 am

   Poštovana Tatjana,
   U osnovi ove patologije je povreda navedenog mišića i presija na išijadični nerv koji se nalazi ispod navedenog mišića.
   Sy. m. piriformisa se uspešno i brzo tretira fizikalnim procedurama sa ciljem obezboljavanja i revitalizacije išijadičnog nerva.
   Istovremeno se relaksira napeta muskulatura i primenjuje pasivna kineziterapjija sa ciljem rasterećenja zgloba kuka.
   Sistemsko rešenje je primena kineziterapije sa ciljem jačanja pelvitrohanterične muskulature.
   U toj fazi možete da radite i vežbe koje smo opisali na našem sajtu.
   https://nika.rs/v3/baza-znanja/vezbe-za-lumbalnu-kicmu/

 • Jasmina

  JasminaFebruary 19, 2016 at 6:31 pm

  Imam bol u donjem delu ledja i trticne kosti. Najvece bolove osecam pri ustajanju . O cemu se radi?

  • admin

   adminFebruary 20, 2016 at 9:36 am

   Poštovana Jasmina,
   Iz navedenog (šturog), obzirom da niste naveli propagaciju bola duž nogu, pretpostavljam da je reč o mišićnoj tegobi.
   Fizikalna terapija koja uključuje terapeutsku masažu daje odlične rezultate u lečenju.

 • Lena

  LenaFebruary 20, 2016 at 1:21 pm

  Postovani,unazad tri meseca imam bolove u lumbalnom i vratnom delu kicme.Unazad nedelju dana bol se pojacao,povremeno imam mravinjanje u rukama i nogama,terapiju koju sam koristila jeste analgetici i miorelaksanti uz mirovanje.Urađen RTG C i LS kičme:ispravljena fizioloska lordoza vratnog dela kicmesa blagom nestabilnoscu na VC 5-6segmentu na gornjoj pearturi se ne prikazuju patoloske promene.Na lumbalnom delu kicme blaga skoliozai ispravljena lordoza.Sasvim blago suzenje iv prostorana VL5-VS1 visini.Inace radim terenski posao i dosta vozim pa me zanima sta bi moglo biti da mi izaziva bol. Subjektivno imam osecaj da me bolu cela leđa.Hvala.

  • admin

   adminFebruary 21, 2016 at 8:30 am

   Poštovana Lena,
   Potrebno je da dijagnostiku uradite do kraja. Tačnije, nedostaju nalazi MR vratne i lumbalne kičme, ujedno i EMNG ruku i nogu.
   Na Rtg. snimku, ne mogu da se vide meke strukture i stanje perifernih nerava.

   Iz opisanog, rekao bih da je reč o bolovima mekih tkiva uz prisutnu mišićnu slabost.
   Bez obzira na korišćenje analgetika i mirovanje, dugotrajna vožnja automobila je za telo prinudni položaj koji prilično iritira.

   Zato vam savetujem da zaista mirujete, otvorite bolovanje, uradite kompletnu dijagnostiku i započnete fizikalne terapije koje će potpuno da vas reše tegoba.
   Svaka druga kalkulacija može da iskomplikuje vaše zdravstveno stanje u smislu nastanka upalnih procesa nerava brahijalnog spleta i (ili) išijadikusa.

 • Lena

  LenaFebruary 22, 2016 at 11:00 am

  Postovani hvala na odgovoru zanima me jos jedna stvar dali se moze odraditi CT lumbalne kicme posto se magnetna ceka jako dugo da bi se moglo odrediti stanje lumbalnog dela kicme?Hvala.

  • admin

   adminFebruary 23, 2016 at 8:03 am

   Poštovana Lena,
   Magnetnom rezonancom (MR) se stiče uvid u stanje mekih tkiva. Zato vam savetujem da sačekate ili traženu proceduru uradite u privatnoj zdravstvenoj ustanovi.

 • Maja

  MajaFebruary 23, 2016 at 11:44 pm

  Postovani,već 3 nedelje imam lagan bol u donjem delu kucme,taj se bol naglo pojačao, tako da zadnjih 10 dana imam akutne bolove,ti bolovi se šire u pravcu bubrega i u zavisnosti od pokreta dobijem jake blicali bolove, takodje bol se širi sredinom kičme sve do vrata.pila sam 2 dana iboprufen,diklofenak i bolovi su manji pri ležanje ili hodanju,a u sedenju su baš jaki,naravno osjećam bol i u donjem delu stomaka.molim vas za vaše misljenje, unapređenje zahvalna Maja
  PS Još sam zaboravila da kazem da imam 37 god.i naravno izvini te na par gramatičkih gresaka,tel piše automatski.veliki pozdrav

  • admin

   adminFebruary 24, 2016 at 7:46 am

   Poštovana Majo,
   Bolovi koji nisu jasno definisani i prisutni na celom dorzumu su najčešće sistemski, najčešće su to bolovi mekih tkiva.
   Miorelaksansi (preporuka je biljni: persen forte 2×1), pomažu u kombnaciji sa analgeticima.
   Svakako vam preporučujem fizikalnu terapiju koja obavezno uključuje i terapeutsku masažu.
   Sami možete da koristite nešto od gelova ili krema koji zagrevaju tretiranu regiju.

 • Lena

  LenaMarch 3, 2016 at 11:19 am

  Postovani evo ponovo se javljam sa nalazom magnetne rezonance:nema znakova frakture,infiltracije ili dislokacije prsljenskog tela snimljenog segmenta.Spinalni kanal je normalne sirine.Conus medullaris se nalazi u visini L1 prsljena.U duralnoj vreci se nevide patoloske promene.Na L1-2,L2,L3-4,L5-S1 Iv nivou vidi se da je IV disk uredne MR morfologije,bez hernijacija i kompresivnih manifestacija.Na L4-5 nivou vidi se diskretno anularno bubrenje IV diska koji je u lakom kontaktu sa oba L4 korena intraforaminalno.Spinalni kanal nije stenoziran,L5 radiksi nisu komprimovani.Bolovi su i dalje prisutni u celim leđima pa me zanima vase misljenje dokle ce to trajati,nadam se ne dugo,sta dalje,dali je dovoljno samo fizikalna terapija i dali od toga moze da me boli gornji deo leđa,s postovanjem.

  • admin

   adminMarch 3, 2016 at 2:59 pm

   Poštovana Lena,
   Nalaz MR-a vam je dobar, tako da je pretpostavka ispravna, što znači da je su bolovi mišićne prirode. Bolovi u celom dorzumu mogu da ukažu na postojanje fibromialgije.
   Navedene tegobe se uspešno rešavaju analgetskim fizikalnim procedurama (uključuju i terapeutske masaže), koje ujedno i spuštaju tonus – relaksiraju napete mišiće.
   Sistemsko rešenje, koje započeti po otklanjanju bola, je primena kineziterapijskih procedura sa ciljem povećanja obima pokreta i jačanja.

   PREPORUKA: bioelektra direkt magnezijum a 300 mg. 1×1
   PROČITAJTE: https://nika.rs/v3/sta-lecimo/fibromialgija/

 • Lena

  LenaMarch 9, 2016 at 12:16 pm

  POSTOVANI SADA SAM TRENUTNO NA FIZIKALNOJ TERAPIJI ULTRAZVUK,STRUJA I DANAS POCELE VEZBE 6 DAN MI JE ALI NEOSECAM NEKI BOLJITAK CAK ME I MALO BOLI PONEKAD JACE,DALI JE MOGUCE DA JE TO REAKCIJA OD TERAPIJE I DALI JE MOZDA U PITANJU FIBROMIJALGIJA,HOCE LI IKAD PROCI,KOLIKO TO TRAJE.

  • admin

   adminMarch 10, 2016 at 8:27 am

   Poštovana Lena,
   Najmanji broj sprovedenih terapija koji je potreban da bi se terapijski učinak konstatovao je 10.
   Logično je i da postoji reakcija na primenjene fizikalne proceduru koje pacijenti doživljavaju kao pogoršanje zdravstvenog stanja.
   Naravno da je reč o drastičnim promenama na organizam u smislu relaksacije napete muskulature.
   Problem sa fibromialgijom je somatizacija koja nastaje kao posledica dugotrajne izloženosti stresu.
   Prvo što sami i jedino vi možete da uradite je da smanjite količinu stresa. To je i pokazatelj koliko će dugo tegobe da traju.
   Sistemsko rešenje je primena kineziterapijskih procedura, koje započeti po okončanju analgetskih fizikalnih procedura.
   Mislim da bi vam u sklopu navedenih terapija i parcijalna terapeutska masaža prilično značila.

 • Amela

  AmelaMarch 22, 2016 at 10:09 pm

  Poštovanje,
  Imam 22godine,i do sada nisam imala nikakve tegobe ovog tipa. Naime,već 2-3dana osjećam bolove u lumbalnom i sakralnom dijelu kičme koji se šire na desnu natkoljenicu. Na analgetike prodje,i nije konstantna,ali se pojavi 3-4puta dnevno i baš pulsirajuće boli. Pokušala sam ljekovitim kremama ,prodje trenutno. Još se nisam javila ljekaru. Molim Vaše mišljenje. Pozdrav

  • admin

   adminMarch 23, 2016 at 7:55 am

   Poštovana Amela,
   Upravo zbog godina koje imate, predlažem vam da se obradite ordiniraćem lekaru koji će uraditi klinički pregled i dalje će vas uputiti da uradite dodtanu dijagnostiku.
   Dobijeni rezultati će vam biti osnova za ordiniranje adekvatne terapije, ujedno i referenca za dalje praćenje vašeg zdravstvenog stanja.
   Tegobe koje ste naveli ukazuju na lumboišialgiju.
   Lekovi i kreme koje koristite trenutno pomognu i nisu sistemsko rešenje.
   Uz adekvatnu fizikalnu terapiju, vrlo brzo, za oko 3 nedelje, bi trebalo da rešite vaš zdravstveni problem.

   • DUSKO

    DUSKOMarch 26, 2016 at 10:51 pm

    Opis MR PREGLED LS KICME,jaki bolovi u limbarnom delu kicme duz leve noge i trnjenje stopala.Pregled je uradjen u aksijalnoj,sagitalnoj i konoralnoj ravni,u sekvencama T1,T2 i STIR.Pregledom se uocava redukovana lumbarna lordoza.Lumbalizacija prsljena S1.Prsljenska tela su ocuvanih visinskih promera,bez dislokacije,neizmenjenog signala,sa formiranim rubnim osteofitima.U visini L4 iv prostora protruzija diska na sirokoj osnovi,medijalno i paramedijalno obostrano,vise po levoj strani,sa lucnom impresijom duralne vrece,suzenjem oba lateralna recesusa,izrazeno levog.Spondiloartroticne degenerativne promene u ovom nivou suzavaju levi iv foramen,uz intraforaminalni kontakt/kostanih zidova foramena/na koren L4 levo.U visini L5 iv prostora protuzija diska medijalno i paramedijalno sa desne strane,sa suzenjem istostranog lateralnog receusa i iv foramena.Medularni konus je neizmenjenog signala i zavrsava se u visini L1 iv prostora.Unapred zahvalan i jedva cekam vas savet.

   • admin

    adminMarch 27, 2016 at 3:25 pm

    Poštovani Duško,
    Iz opisa vaših tegoba, kao i iz očitanog nalaza MR LS, očito je reč o levostranoj lumboišialgiji.
    Problem je lokalizovan i dešava se na nivou L4 gde je I.V. disk u protruziji medijalno, paramedijalno obostrano, više levo.
    Istovremeno je došlo do suženja I.V. otvora gde se ujedno vrši i pritisak na koren L4 levo. Slično stanje je i u visini I.V. L5.

    Predlažem vam da započnete neagresivnu fizikalnu terapiju sa ciljem obezboljenja i relaksacije ujedno. Navedena terapija bi trebalo da obuhvata i terapeutsku masažu.
    Uporedo sa fizikalnom terapijom bi trebalo da se koriste analgetici, vitamini B kompleksa, miorelaksansi i magnezijum.

    Po prestanku bola, započeti revitalizaciju živca primenom fizikalnih terapija i paralelno sa tim, započeti kineziterapiju (medicinske vežbe)
    sa ciljem povećanja obima pokreta i mišićne snage pelvitrohanterične muskulature.

    Budite strpljivi, poboljšanje bi trebalo, uz adekvatnu terapiju,da osetite za desetak dana.

 • vesna

  vesnaMarch 30, 2016 at 3:31 am

  Postovani,molim Vas da mi objasnite MRI rezultat koji je moga sina starog 31 godinu,imao je duze vreme bolove u ledima,donji dio,koji su bivali gori i gori tako da je konacno zatrazio doktora koji ga je poslao na MRI,od rane mladosti je sportista,nikad nije bio bolestan.Rezultat je Disc bulges with annular tears at L4_5 and L5-S1no significijant canal stenosis,mild right foraminal narrowing at L4_5 and mild bileratal foraminal narowing at L5-S1.Takoder uocena je i mild facet arthrosis na L5-S1 i L4-5.Jako sam zabrinuta da li je ovo jako lose,doktor mu za sada ukljucio fizikalterapiju vec to traje duze i nema poboljsanja.Jako je nervozan i sve to pogorsava stanje.Puno vam unaprijed zahvaljujem,svako dobro.

  • admin

   adminMarch 30, 2016 at 7:01 am

   Poštovana Vesna,
   MRI nalaz ukazuje na bubrenje (diskopatija) I.V. diska L4-L5 i L5-S1,
   bez značajne stenoze (suženja) kičmenog kanala uz blago suženje L4-L5 L5-S1, obostrano.

   Sve navedeno je indikacija za započinjanje fizikalne terapije koja je svakako analgetska.

   Bolovi isključuju i kineziterapiju, medicinsko vežbanje!

   Šta savetujem: reviziju fizikalnih procedura koja bi za period od 10 terapijskih dana trebalo da prikaže rezultat.
   Koje terapijske procedure odabrati zavisi od simptomatologije i funkcionalnog statusa.

   Analgetska medikamentozna terapija se podrazumeva kao deo protokola, ali nije sistemsko rešenje.

   Pretpostavljam da vam sin živi u inostranstvu, gde se pružanje usluga lečenja i sprovođenje fizikalnih teapija
   vezuje za polisu zdravstvenog osiguranja koje ima, tako da je terapija često nedovoljna.

 • Milica

  MilicaApril 6, 2016 at 5:46 pm

  Doktore, imam 24 godine, vec 2 nedelje osjecam jake bolove u lumbosakralnoj regiji, bol koji se siri u desnu nogu, trnjenje, slabost, a povremeno i u lijevu nogu. Pila sam sve ljekove koje ste i vi ovdje preporucili. Radila sam MG lumbalne regije i u nalazu pise: Centralna fokalna protruzija umereno degenerativnog izmenjenog diska L4/L5. Sve ostalo je normalno.Moje pitanje je da li je ovo diskus hernija i kakve su prognoze za oporavak, naravno posle fizikalne i kineziterapije? Unaprijed zahvalna na odgovoru

  • admin

   adminApril 6, 2016 at 7:59 pm

   Poštovana Milice,
   Protruzija diska nije isto što i diskus hernija. Kod hernijacije, disk prsne i želatinozni sadržaj iscuri i izlije se.
   Kod protruzije diska, samo pomeranje diska može a ne mora da izvrši pritisak na korenove perifernog nerva, što je vaš slučaj. Zato vas boli.

   Kada je reč o medikamentoznoj terapiji, ona je krajnje individualna i lek koji nekom umanji tegobe ne mora da znači da će i nekom drugom.
   U tome je i suština dobro ordinirane terapije. Isto je i sa fizikalnim procedurama. Treba puno znanja i umeće kako bi terapija imala efekta.

   Mirujete i budite redovni na terapijama, a po prestanku bola započnite kineziterapiju.

   • Milica

    MilicaApril 7, 2016 at 3:42 pm

    Meni su se doktore bolovi dosta smanjili od pocetka terapije, vise me brine misicna slabost. Naime 15 min setnje po stanu, nakon odmaranja, mi jako tesko pada. Da li je to normalno? Hvala Vam mnogo na odgovoru

   • admin

    adminApril 7, 2016 at 6:59 pm

    Poštovana Milice,
    Na našem sajtu imate detaljan opis vežbi za jačanje pelvitrohanterične muskulature. Započnite jačanja po precizno datim uputsvima.
    https://nika.rs/v3/baza-znanja/vezbe-za-lumbalnu-kicmu/

   • Milica

    MilicaApril 8, 2016 at 6:39 pm

    Postovani doktore, ja sam vec danas bila na 2. fizikalnoj terapiji i vec mi je bolje sto se tice lumbalnog dijela kicme. Medjutim, malo me boli torakalni dio kicme i misici oko lopatica, cim malo odmorim prodje. Inace bolio me je ovih dana malo, ali samo kad prodje bol u lumbalnom dijelu. Inace imam kifoskoliozu, i moj prirodni polozaj nije bas prav, al kako su poceli bolovi, trudim se da drzim pravo kicmu. Moje pitanje je mislite li da treba da snimim i taj dio kicme, ili je vise u pitanju misicni bol? Koji su vasi savjeti za dalji nastavak terapije? Hvala Vam na odgovoru

   • admin

    adminApril 9, 2016 at 7:48 am

    Poštovana Milice,
    Reakcija na terapiju je očekivana pojava. Holistički pristup u lečenju je jedini ispravan. Ali postoje prioriteti kao što je npr. bol.
    Stoga, ne očekujte da će kolege, u ovom momentu, tretirati problem koji perzstira od vašeg puberteta. Mislim na kifozu.
    Sa druge strane, razumem vas u potpunosti, jer je u ljudskoj prirodi da traži instant rešenje – koje ne postoji.
    Budite uporni i strpljivi! Kada se rešite lumbalnog bola, doćiće i kifoza na red.

 • Slavica

  SlavicaApril 13, 2016 at 11:37 am

  Postovani,
  Imam 40 godina, pre par dana sam nezgodno podigla tezu kutiju i od tada osecam jak bol u donjem delu ledja. Svakim danom bol je sve jaca, tesko ustajem i teze hodam. Bol osecam na desnoj strani ledja i kroz desnu nogu. Vas savet? Hvala!

  • admin

   adminApril 13, 2016 at 5:34 pm

   Poštovana Slavice,
   Obzirom da je prošlo par dana od nastanka povrede, te da imate propagaciju bola duž noge, predlažem vam da posetite ordinirajućeg dr-a.Tegoba neće sama da prestane.
   Dobićete analgetsku medikamentoznu terapiju koja može da bude i ampulirana terapija.
   Ujedno ćete započeti i dijagnostiku kao i fizikalnu terapiju.
   U međuvremenu mirujete.
   Idealan položaj je fiziološki položaj – ležeći na leđima sa savijenim kolenima (urolajte ćebe i stavite ga ispod kolena) sa vrlo malim uzglavljem.

 • nonin radmila

  nonin radmilaApril 14, 2016 at 1:04 am

  lezala sam 6 nedelja zbog naprsnuca 3 prsljana odole kakve vezbe treba da radim kuci da bi se vratila u normalu hoda imam bolove u zglobovima nogu karlice ledja nemogu dugo ni da sedim ni da stojim. a dok nedodjem na red za fizikalnu terapiju za koji mesec neznam kako da to podnosim hvala pozdrav radmila

  • admin

   adminApril 14, 2016 at 6:56 am

   Poštovana Radmila,
   I sami znate da je potrebno da čim pre započnete fizikalnu terapiju.
   Prilično je teško da sami sebi ordinirate, a da pri tome ne naškodite sami sebi. Prisutvo terapeuta je neophodno.
   Zato vam savetujem da uradite jedino što bi mogli, a to je da usvojite i savladete aktivnosti svakodnevnog života (ASŽ).
   Probajte i sa šetnjom. Lagano, pa povećavajte destinaciju i minutažu.

 • Zorica

  ZoricaApril 23, 2016 at 7:08 pm

  Postovani;
  Imam ceste bolove na levoj strani plecke,koji mi udara i sa prednje strane grudnog kosa i leve ruke,zatim,od duzeg stajanja negde ispod kosa i u dnu ledja od kog mi bol silazi u levu nogu,skroz do stopala.Da napomenem da imam ceste glavobolje i osecaj ukocenosti u ramenima i vratu i ravne tabane…..Da li ta bol zaista potice od kicme ili je nesto drugo u pitanju?Krvna slika mi je u redu!Hvala na odgovoru!

  • admin

   adminApril 24, 2016 at 10:57 am

   Poštovana Zorice,
   Navedene tegobe su indikacija da se uradi dijagnostika i to: MR C kičme i LS kičme, kao i Rtg. levog ramena.
   Po svemu sudeći da je reč o priličnoj terapijskoj zapuštenosti, gde je meko tkivo uključujući i mišiće, naravno, odreagovalo, ali posledično.
   Savetujem vam da ne čekate, već da čim pre započnete dijagnostiku i lečenje.

 • Lazar

  LazarMay 1, 2016 at 9:51 pm

  Javio mi se bol u donjem delu kicme,kad lezim ne boli mnogo kad ustanem ili nesto radim tesko se uzdizem?
  Koju kremu ili lekove preporucujete?

  • admin

   adminMay 2, 2016 at 9:05 am

   Poštovani Lazare,
   Obzirom da se ne žalite na širenje bola duž nogu (propagacija), verovatno da je reč o mišićnom bolu.
   Svaka termo procedura koja zagreva bolnu regiju bi vam prijala. Probajte sa Krauterhof gelom CRVENIM, koji samo nanesete na bolno mesto bez utrljavanja. I naravno, mirujte.
   Svakako, ako bol ne prođe za 2-3 dana, obratite se lekaru.

 • Bojan

  BojanMay 3, 2016 at 3:24 pm

  U pocetku sam imao samo bol u ledjima ukocenost koja je popustala vremenom a sad imam neprestan bol u donjem delu ledjima i levoj nozi taj bol mi seta kroz celu nogu i trnu mi prsti dodje do toga da nemogu hodati.Treba mi vas savet.

  • admin

   adminMay 4, 2016 at 6:53 am

   Poštovani Bojane,
   Navedene tegobe odgovaraju levostranoj lumboišijalgiji koja se u ovom trenutku medikamentozno tretira, što uključuje i ampulirane lekove.
   Mirovanje se podrazumeva. Kada se bol stavi pod kontrolu, radi se dijagnostika (MR LS kičme) kao i EMNG nogu i istovremeno započinje fizikalna terapija koja osim analgezije podrazumeva i revitalizaciju n. ishiadici.
   Krajnji cilj je primena kineziterapijskih procedura kako bi se poboljšala pokretljivost segmenata i mišićna snaga.

   Očigledno da je reč o zapuštenosti vašeg zdravstvenog stanja. Trebalo je da reagujete odmah, dok je bol bio lokalizovan u LS kičmi.
   Retko se desi da se zdravstveno stanje spontano poboljša.

 • ljiljana

  ljiljanaMay 4, 2016 at 6:53 pm

  POSTOVANI!
  1) PRIMANRNO SUZENJE SPINALNOG KANALA U CIJELOJ VISINI LUMBALNOG SEGMENTA, MEDIOSAGITALNI DIJAMETAR KOSTANOG KANALA MJEREN U VISINI SREDINE PRSLJENSKIH TIJELA (korjenova spinoznih nastavaka) MJERI OKO 10mm:
  2) SUBLIGAMENTARNA HERNIJACIJA L4-5 IV DISKA NA SIROKOJ BAZI, NAJPROMINENTINIJA U LIJEVOM PARACENTRALNOM I DORZOLATERNALNOM ASPEKTU, SA MANJIM DIJELOM HERNIRANE DISKALNE MASE U KRANIJALNOJ MIRGACIJI, KOMPRIMUJE DURALNU VRECU, SIGNIFIKANTNO SUZAVA SPINALNI KANAL I PRIKAZUJE SIGNIFKANTNU KOMPROMITACIJU ISHODISNIH ZONA I ODSTUPA L5 KORJENOVA OBOSTRANO, PROMINENTNIJE NA LIJEVOJ STRANI, KAO I INTRAFORAMINALNU KOMPROMITACIJU LIJEVOG L-4 KORJENA.
  3) ANULARNO BUBRENJE L5-S1 IV DISKA SUPERPONIRANO FOKALNOM ANULARNOM RUPTUROM U DESNOM PARACENTALNOM ASPEKTU, KOMPRIMUJE DURALNU VRECU I RELATIVNO SUZAVA SPINALNI KANAL.
  4) ANULARNA BUBRENJA IV DISKOVA U L1-L4 SEGMENTU, IMPRIMUJU DURALNU VRECU I RELATIVNO SUZAVALJU SPINALNI KANAL.

  OVO JE NALAZ MAGNETNE REZONANCE. MOLIM VAS DALI MOZETE DA MI ODGOVORITE, DALI SE OVO MOZE LIJECITI FIZIKALNOM TERAPIJOM ILI JE POTREBNA OPERACIJA?

  • admin

   adminMay 5, 2016 at 6:48 am

   Poštovana Ljiljana,

   Kao što i sami znate, dostavljeni nalaz MR LS kičme ukazuje na prilično velike promene.
   Ovom nalazu bi trebalo pridodati EMNG nalaz nogu i time bi dijagnostiku kompletirali.

   Preporuka je da date šansu fizikalnim a kasnije i kineziterapijskim procedurama, što bi vremenski moglo da traje negde oko tri meseca.
   Za operaciju uvek ima vremena.

 • ljiljana

  ljiljanaMay 5, 2016 at 2:24 pm

  Postovani doktore!
  Uradila sam nalaz EMNG (M,extn dig brevis dex et sin, prorijedjen intermed inerv uzorak sastavljen do akc pot ampl do 2,5mV. M.tibialis ant dex et sin,M.flexor hall brevis dex et sin, nalaz u granicamo fiz.varijacija. Kod neurohirurga sam narucena 13.6. Sve ovo je pocelo prije 2 mjeseca tacno 18.2. Taj dan sam pokisla. Sagela sam se i tad me presjeklo preko leda. Bila sam na injekcionoj terapiji. Bol se smanjila, ali prsti desne noge su mi i dalje utrnuti, a kada hodam cesto osjecam trnce iz kuka duz cijele noge. Sada nemam nikakvih terapija. Hvala za predhodni odgovor. Osjecam promjene, ali nisam znala koliko su velike. Srdacan pozdrav!

  • admin

   adminMay 5, 2016 at 3:45 pm

   Poštovana Ljiljana,
   Iz priloženog, prilično sam siguran da su tegobe nastale tako što ste napravili nagli nepravilan pokret.
   Obzirom da je urađen MR LS kao i EMNG nogu, dijagnostika je potpuna.
   Ja bih se fokusirao na nalaz EMNG-a u odnosu na nalaz MR-a koji je teži, ali u ovom trenutku nisu sve detektovane patologije aktivne.Terapijski ciljevi su jasniji, stoga bi terapiju usmerio ka obezboljavanju i revitalizaciji.
   Navedeni nalaz potpuno otklanja kalkulaciju oko odabira adekvatne fizikalne procedure, leka, kao i pozicioniranja elektroda, što znači da će i terapijski učinak da bude veći i brži.
   Ne gubite vreme, započnite fizikalne terapije čim pre.

 • vuk

  vukMay 6, 2016 at 11:32 pm

  vec 2 meseca me boli u donjem delu ledja, pre 2 meseca sam se 2 tri puta udario u donji deo. boli me kad se naslonim sa donjim delom ledja i kad lezim na sredini

  • admin

   adminMay 7, 2016 at 1:25 pm

   Poštovani Vuče,

   Trebalo bi da vas neko pregleda i uputi na dijagnostiku. Bol neće sama da prestane.

 • Mia

  MiaMay 10, 2016 at 10:53 pm

  Postovani,
  Iz cistog mira su mi se javili bolovi u lumbalnom delu kicme , levom kuku koji se spustaju do kolena. Najjaca bol je od kuka pa dole. Imam 38 ,godina, cervikalni, torakalni sindrom ( to je sve zadnjih deset godina). Kako sebi da pomognem dok ne stignem do fizijatra?
  Srdacan pozdrav!

  • admin

   adminMay 11, 2016 at 6:58 am

   Poštovana Mia,
   Za početak bi trebalo da mirujete. To znači da je svaka fizička aktivnost, sem aktivnosti koje zadovoljavaju osnovne fizičke potrebe, se isključuje.
   Pokušajte da pronađete neki od položaja prilikom leženja koji vam najviše prija.
   Preporučuje se i medikamentozna analgetska terapija.
   Čim pre se javite stručnjaku.

 • Viktor

  ViktorMay 14, 2016 at 8:53 pm

  Neznam sta vide da radim pri.ao sam blokade na vma pa inekcije pa akumpukturu pa infuzije pa lekove pa sad neke specijalne inekcije opet 7 meseci se vec mucim disko hernija nemam tolko jak bol u ledjima l5 je problem gurnuo mi je venu ili zivac boli me levi kuku i pusta se duz leve noge bol sa unutrasnje strane butni misic i list me jako bole i noga je konstatno utrnuta od bolova se savijam ko prut a polozaj nekad i nemogu da nadjem da mi prija cesto nespavam nocima zna li neko resenje il neku pomoc gde da idem i sta da radi. Ovako vise nemogu inace se bavim zemljoradnjom cak se desilo i cetvoronoske da se penjem u traktor

  • admin

   adminMay 16, 2016 at 8:58 am

   Poštovani Viktore,
   Trebalo bi, pre svega, da sami sebe pitate šta zapravo hoćete. Ako je zaista, a ne deklarativno, odgovor da hoćete da se lečite, onda krenite u tom pravcu.
   Sve dosad što ste terapijski sproveli, ostavlja utisak žurbe da se se vaše zdravstveno stanje reši u par tretmana. Niste dobili rezultat zato što je to nemoguće.

   Shvatam da morate da radite, ali isto tako bi vi trebalo da shvatite da vam nema izlečenja dok god radite.

   Što se terapije teče, predlažem vam da započnete fizikalne terapije koje bi bile analgetske i relaksirajuće, sve to u naredne 3 nedelje. Nakon toga započeti kineziterapijske procedure sa ciljem jačanja pelvitrohanterične muskulature i povećanja obima pokreta.

   U međuvremenu uraditi reviziju medikamentozne terapije.

 • Viktor

  ViktorMay 14, 2016 at 8:56 pm

  I da nezaboravim radjena magnetna rezonanca tacno se vidi kako l5 i l4 pritiskaju venu duz kicme hvala

 • Seka

  SekaMay 19, 2016 at 2:54 pm

  Prije 3 godine pala sam u komu-meningitis.Sada nakon tri godine pocinje da me boli donji dio ledja i kicme,ne mogu da hodam,da sjedim,lezim,tj. sve je tako tesko i bolno.Pre dvije veceri sam zavrsila u hitnoj. Da li postoji neko rjesenje za moj problem,neke terpaije,vjezbe…bilo sta?
  Hvala unaprijed.

  • admin

   adminMay 20, 2016 at 6:37 am

   Poštovana,

   Potrebno je da se javite vašem ordinirajućem lekaru koji će vas uputiti da uradite dijagnostiku, na osnovu čega će se odrediti terapija.
   Ne gubite vreme!

   • Seka

    SekaMay 20, 2016 at 10:06 pm

    Mozete li mi konkretno reci kakve uputnice da trazim,danas sam bila kod porodicnog doktora nije mi dao nijednu uputnicu samo tablete protiv bolova?Hvala unapred.

   • Seka

    SekaMay 20, 2016 at 10:08 pm

    Samo da napomenem da bol osjecam uglavnom u djelu gde mi je radjeno punktiranje kicme.

   • admin

    adminMay 21, 2016 at 11:44 am

    Poštovana,
    Tegobe koje ste opisali gde kažete da je bol nesnosan u smislu nesmetanog sprovođenja aktivnosti svakodnevnog života i propagacije bola duž nogu, iziskuju, svakako, analgetsku medikamentoznu trapiju kao i započinjanje procesa dijagnostike koji pored MR LS kičme obuhvata i EMNG nogu. Fizikalna terapija se podrazumeva.

 • Ajla

  AjlaMay 20, 2016 at 10:19 pm

  Imam bol u donjem.delu kicme ponekad me boli i od vrata pa izmedju ramena niz ceo kicmeni stub i bol mi ide niz noge ,nogemi trne da li je rec o diskusu ili necemu drugom .Unaped hvala.

  • admin

   adminMay 21, 2016 at 11:48 am

   Poštovana Ajla,
   Očito da je reč o dve različite vrste bola. Vratna i gornje torakalna kičma gde pretpostavljam da je reč o mišićnim bolovima i bolovima mekih tkiva i LS kičma sa propagacijom duž nogu (trnjenjem) gde je reč o lumboišijalgiji.

   Za lumboišijalgiju može da se veže prolaps diska, te vam svakako predlažem da uradite MR LS i EMNG nogu.
   Svakako analgetska medikamentozna terapija i započinjanje fizikalne terapije.

 • vuk

  vukMay 22, 2016 at 9:44 pm

  Imam problem vec 3 meseca me bole ledja u donje delu kada lezim, naslonim donji deo na stolicu itd imam 17 godina pre 3 meseca sam se udario i u donji deo ledja. Please odgovorite sta da radim

  • admin

   adminMay 23, 2016 at 6:50 am

   Poštovani Vuče,
   U vašim godinama je vrlo važno da svaka povreda koja nastane bude po protokolu lečenja ispraćena od dijagnostike do lečenja. Rezultati u lečenju su prlično dobri i brzi.
   Ne sanirane i nepravilno lečene povrede, u kasnijoj životnoj dobi, mogu da naprave velike zdravstvene probleme.
   Zato vam savetujem da se javite vašem lekaru.

 • vuk

  vukMay 22, 2016 at 9:45 pm

  bole me ledja u donjem delu vec 3 meseca kada lezim i naslonim donji deo ledja na stolicu. Odgovorite please

 • sasa kukic

  sasa kukicMay 30, 2016 at 11:13 am

  Veliki pozdrav…hteo bih da vas pitam za savet ili pomoc, verujte neznam vise sta da radim po pitanju bolova u mojim ledjima…inace radim na brodu i dosta vremena provodim na nogama,neverovatne bolove imam u vratnom i donjem delu kicme ,toliko da ne mogu uvece da zaspim bez lekova sto naravno nije resenje…molim vas ako imate neki savet ,koje cipele da nosim ili neki pojas , jer verujte sve sam zivo probao i ne mogu da nadjem adekvatno resenje.hvala unapred

  • admin

   adminMay 30, 2016 at 7:01 pm

   Poštovani Saša,
   Istovremena pojava bolova u više telesnih segmenata, najčešće, a ne mora da znači, ukazuju na sistemski problem mekog tkiva.
   Pošto ne navodite propagaciju bolova duž ruku i nogu, otuda i moja pretpostavka.
   Naravno da je reč i o poremećaju posture, biomehanike, napornim fizičkim radnim aktivnostima, sa konstantnom izloženošću stresu.

   Ono što možete da uradite je svakako preduslov, da pokušate da se što manje nervrate. Time će vam mišići biti manje napeti, a samim tim i tegobe.
   Kao medikamentozna podrška, preporučujem vam nešto od biljnih miorelaksanasa kao što je persen forte 2×1 kome je u osnovi koren valerijane. U obzir dolaze slični preparati.

   Od analgetika vam savetujem Ketonal forte 2×1
   Savetujem vam da redovno uzimate i magnezijum (naredna 3 meseca).

   Što se tiče obuće, najmanje ćete telo opteretiti noseći MBT obuću.
   http://www.mbt.com/

   Naravno, trebalo bi da usvojite zaštitne položaje i pokrete https://nika.rs/v3/baza-znanja/kako-zastititi-kicmu-zastitni-polozaji-i-pokreti/

   Uveče pre spavanja i ujutru po buđenju, zauzmite fiziološki položaj tela, tako što ćete da legnete na leđa, sa jastukom ispod kolena i malim uzglavljem. U tom položaju ostanite 10 minuta.

   Prvom prilikom započnite vaše lečenje tako što ćete da uradite dijagnostiku i fizikalnu terapiju.
   Nemojte da vežbate dok imate navedene tegobe i čuvajte vaše zdravlje!

 • Marko

  MarkoMay 31, 2016 at 6:01 pm

  Imam bolove u donjem delu ledja vec 15-ak dana.Lezim kuci po ceo dan i bol nije mnogo popustio.Pio sam diklofenak 6-7 dan.Mnogo me boli kad pokusam da se savijem i kad sedim.Kad sedim duze od 3min pocnem da se kocim i boli me.Mogu da hodam.Nemam bolove niz nogu.Jel mozete da me posavetujete sta da radim?

  • admin

   adminJune 1, 2016 at 7:55 am

   Poštovani Marko,
   Bol koji opisujete, po svemu sudeći je bol mekog tkiva i akutan je, ali ako potraje duže od 3 nedelje, prerašće u hroničan, te je i lečenje duže.
   Rekoste da vam diklofenak ne pomaže, pa vam savetujem da započnete fizikalne tretmane koji brzo daju željeni razultat.

 • Dejan

  DejanJune 2, 2016 at 10:35 pm

  Poštovanje! Snimljena mi je kičma na MR .Zakljucak:Degenerativno izmenjeni i ispupcen IV disk.Ne postoji hernijacije IV diskova lumbalne kičme.Osećam hronične bolove i zglobovima ,listovima i butinama.Posetio sam neurologa,ortopeda i reumatologa.Svi nalazi sa njihove strane su uredni.Šta može da bude problem koji je već hronicni i traje 2 god.Hvala !

  • admin

   adminJune 3, 2016 at 7:11 am

   Poštovani Dejane,
   Nalaz MR-a i izveštaji ortopeda i neurologa isključuju mogućnost problema sa perifernim nervima. To je dobro!

   Problem koji imate je, po svemu sudeći, problem mekog tkiva, verovatno povezan sa mišićnom slabošću, mišićnim disbalansom, poremećenom posturom i biomehanikom.
   Verujem da je došlo i do sistemskog poremećaja u metabolizmu u mišićima.

   Dakle, potreban je dobar pregled i adekvatna terapja koja u potpunosti. sistemski rešava problem.
   Dosta ste vremena izgubili, započnite terapije.

 • Dejan

  DejanJune 3, 2016 at 8:43 am

  Molim vas uputite me kom specijalisti da se obratim,i da li alternativa u mom slučaju može da pomogne.Hvala !

  • admin

   adminJune 4, 2016 at 6:39 am

   Poštovani Dejane,
   Imate kompletno urađenu dijagnostiku, tako da ste spremni za fizikalne terapije.
   Alternativa se primenju kada postojeća terapija ne daje rezultate. U vašem slučaju nema potrebe za tim.

   Ako živite u Beogradu, možete nas kontaktirati.

 • Sladjan

  SladjanJune 3, 2016 at 4:35 pm

  Postovani! Imam prejake bolove dole kod trticne kosti,na snimanje su mi rekli da imam diskus herniju prvog petog i treceg prsljena,od lekova su mi prepisali prvi put movalis i gavez gel,a drugi put ibubrufen i gavez gel,dok mi treci put prepisali diklo duo i fastum gel,redovno to pijem ali nema nekog poboljsanja,unapred Hvala!

  • admin

   adminJune 4, 2016 at 6:43 am

   Poštovani Slađane,
   Imate ozbiljni problem sa LS kičmom koji se tretira terapijom koja ne daje rezultate u smislu kupiranja bola, a sve to dugo traje.
   Fizikalna terapija dolazi u obzir i daje odlične rezultate u sadejstvu sa medikamentoznom terapijom i mirovanjem.

   Predlažem vam da promenite lekara koji će vam promeniti i terapiju koja će da da rezultat.

 • Jovana

  JovanaJune 5, 2016 at 6:18 am

  Iz nezgodnog polozaja sam podigla predmet(10kg) i u tom trenutku me je jako zaboleo donji deo kicme. Nakon toga sam odradila par vezbi i to mi je omogucilo vecu pokretljivos, posle toga sam imala trening(R.Aikido). Danas je drugi dan nakon povrede i dalje me boli pri vecem naporu(npr. saginjanje, istezanje). Zelela bih ako mozete na osnovu opisa da mi kazete do kakve povrede kicme je doslo i kakav je proces lecenja lecenja?

  • admin

   adminJune 5, 2016 at 9:07 am

   Poštovana Jovana,

   Iz navedenog zaključujem da ste napravili veliku grešku što ste nakon povređivanja vežbali i trenirali.
   Uvek je potrebno, posle navedenog zadesa, da se miruje. Nakon 24-48 sati pokaže se realna klinička slika.

   Ukoliko ste mlađa osoba, tegobe naravno da postoje i lakše se podnose, posebno ako ste u treningu.

   Navedeni zades može da povredi meka tkiva, najčešće mišiće, ligamente i tetive, ujedno i da bude razlog nastanka diskus hernije.

   Predlažem vam da pokušate bol da kupirate medikamentozno, analgetskom terapijom i lokalno upotrebom KRAUTERHOF zelenim gelom.
   Ako tegoba ne prestana nakon 2 dana, obratite se stručnjaku.

   Naravno, mirovanje se podrazumeva.
   Zato vam savetujem

 • Aleksandar

  AleksandarJune 6, 2016 at 11:16 pm

  Već dva meseca unazad osećam bol u dodnjem-levom predeli kičme i iz dana u dan bol je sve veći,koči mi se cela leva noga i utrne..bolovi su nekad neizdržljivi..strah me je da odem kod lekara,pijem neke antibiotike ali imam osećaj kao da blago deluju na taj bol.. plaši mi to što imam 18 godina a imam problem sa kičmom..

  • admin

   adminJune 7, 2016 at 7:15 am

   Poštovani Aleksandre,
   Bol koji traje dva meseca je hroničan, a tegobe koje ste naveli odgovaraju levostranoj lumboišijalgiji.
   Bol je konstantan i pojačava se pomeranje trupa i nogu. Kao takav sam od sebe neće da prođe. Kvalitet života je prilično loš.
   Ne znam zašto pijete antibiotike, ali znam da oni svakako ne mogu da vam ublaže bol.
   Strah od suočevanja sa zdravstvenim stanjem je čest i nije neuoubičajen.
   Vaših 18 godina života bi trebalo da vam budu potstrek za lečenje.
   Dakle, javite se ordinirajućem lekaru koji će vam kupirati bol medikamentoznom terapijom (u obzir dolazi i ampulirana analgetska terapija),
   uputiti vas na dijagnostiku i započećete fizikalnu terapiju.
   Ne plašite se vašeg zdravstvenog stanja u budućnosti. Da bi imali budućnost, trebalo bi da vam je zdravstveno stanje u prezentu dobro.
   Glavu gore Aleksandre, ne čekajte već započnite lečenje!

   • Aleksandar

    AleksandarJune 7, 2016 at 7:01 pm

    Hvala vam,potrudiću se da to rešim u što kraćem roku jer je neizdržljivo više..

 • Milos

  MilosJune 15, 2016 at 6:47 pm

  Postovani imam 32 godine,problem je sledeci vec 5 meseci dosadan ne jak bol u donjem delu ledja vise kao smetnja nije neizdrziv. Ne boli posebno na odredjene pokrete ali ni u jednom polozaju ne moze se reci da smetnje nema,kada podizem teret (radim to sto opreznije i iz cucnja ponekad) zna da se malo pogorsa. Kada sedim tada smeta prilikom promene polozaja nestane na minut pa onda opet krene.
  Kada radim poneke vezbice za ledja bol nestane ali kad se ohlade misici opet po starom.
  Radio sam dosta poslova koji ukljucuju podizanje tereta.
  Molio bih vas da mi date neki savet. Hvala vam unapred!

  • admin

   adminJune 15, 2016 at 8:19 pm

   Poštovani Miloše,
   Prisustvo bola je signal koji vam telo šalje i koji kaže da nešto ne valja. Ako tegoba traje pet meseci i vi ništa ne menjate i ne preduzimate,
   realno je za očekivati da vaš problem ide u progresiju i hroniku.

   Šta bi trebalo uraditi?! Za početak prestanite sa fizičkim aktivnostima, uključujući i vežbe i bilo kakvo dizanje i nošenje tereta.

   Iz opisanog, cenim da je reč o bolu mekih tkiva koji se brzo rešava fizikalnim procedurama.

   Započnite fizikalne terapije, kao i dijagnostiku.
   U vašim godinama bi bilo poželjno da se uradi MR LS kičme, kako bi se detektovao problem i kasnije pratio.

 • Milutin

  MilutinJune 17, 2016 at 8:50 pm

  Postovanje. Pao sam pre 3 dana i na siljatoj ivici od stepenica udario misic u donjem delu kicme sa desne strane. Jedva mogu da hodam kad se nakrivim na desnu stranu, jedva se i u krevetu okrecem a bol je kao da me nesto bode unutra. Od trenutka pada utrnuo mi je desni guz do pola i kad napravim neki nagli potez jako zaboli (isto bode) cak vise nego ledja. Trenutno mazem No Dol traumgel i pije brufen. Nalazim se na Malti jos uvek nemam osiguranje i nisam bio kod lekara, ukoliko ispadne da je ovo opasno, vraticu se za Srbiju i otici kod lekara. Imam 25 godina.

  • admin

   adminJune 17, 2016 at 8:58 pm

   Poštovani Milutine,
   Zamolio bih vas ČIM PRE, bez obzira što nemate osiguranje, uradite jedan rentgenski snimak povređene regije.
   Osnovna dijagnostika nije skupa, a uz snimak ćete dobiti i izveštaj radiologa.
   Nakon toga me možete kontaktirati.
   U međuvremenu, mirujte. Dozvoljene su samo kretnje za zadovoljenje osnovnih životnih potreba.
   Naravno nastavite sa analgeticima. Eventualno možete pre spavanja da koristite nešto za sedaciju i miorelaksaciju.

 • zlatko

  zlatkoJune 19, 2016 at 12:17 pm

  Postovani…
  Juce sam potegao nesto ne tako tesko i trpim jaku bol na kicmi u predjelu krsta, u visini kukova. Nisam imao nekih problema do sada. Bol je jak, ne mogu da hodam, tesko mogu da ustanem i da se ispravim…koristim Rapten K i neke gelove. Nisam isao ljekaru… inace se rekreativno bavim sportom, trcanje, vjetbe snage itd…. u dobroj kondiciji. Bas me zabrinulo… POMOC!

  • admin

   adminJune 20, 2016 at 9:09 am

   Poštovani Zlatko,
   U ovom trenutku je najvažnije kupirati bol medikamentoznom terapijom. Ako vam Rapten K ne pomaže, možete da probate sa movalis-om a 15 mg 2×1/2 i uveče pre spavanja nešto od sedativa-miorelaksanata (bensedin, bromazepam).
   Svakako bi trebalo da se javite lekaru kako bi se započela dijagnostika i terapija, koja ne isključuje ampulirane analgetike.
   Fizikalnu terapiju započeti u narednih 7 dana.
   U međuvremenu mirujete iz fiziološkog položaja na leđima.

   FIZIOLOŠKI POLOŽAJ NA LEĐIMA

   Ovaj položaj karakteriše ravnomerno opterećenje/rasterećenje čitavog tela. Svi mišići i zglobovi su ravnomerno istegnuti, fiziološke krivine su rasterećene. Ovo je tzv. idealan položaj, jer telo troši minimalnu količinu energije za njegovo održavanje.
   Podloga na kojoj se leži nije ni previše tvrda ni previše meka. Ispod vratne kičme urola se manji peškir ili manji jastuk te debljine. Time rasterećujemo vratnu fiziološku krivinu (cervikalnu lordozu). Ispod savijenih kolena urolamo ćebe ili stavimo rolnu čime rasterećujemo krsnu fiziološku krivinu – lumbalnu lordozu.
   Preporuka je da se ovaj položaj sprovede pre spavanja i ujutru kada se probudite. Dovoljno je 5-10 minuta da se kompletna muskulatura i telo harmonizuju kroz ovaj položaj.

   Preporuka: fiziološki jastuk i rolna (za ispod kolena).

   https://nika.rs/v3/baza-znanja/kako-zastititi-kicmu-zastitni-polozaji-i-pokreti/

 • Borjana

  BorjanaJune 19, 2016 at 6:53 pm

  Imam dugi vremenski period bol u lumbalnom delu kicme,uradila sam skener i mr LS kicme.Nalaz odgovara lumbalnoj skoliozi,spondilozi,diskartrozi L5/S1 I spondilolistezI L5 GR drugi.Vec mesec dana imam trnjenje u obe noge i obe ruke i neprestani bol u ledjima.Bila sam na terapije 10 dana i nista mi nije bolje .Sta da radim veoma sam uplasena sto imam trnjenje ruke i noge .hvala unapred

  • admin

   adminJune 20, 2016 at 9:20 am

   Poštovana Borjana,
   Navedene tegobe trnjenja ruku i nogu, nemaju veze sa jedno sa drugim. Prvi terapijski zadatak je regiju većeg bola tretirati prvo. U vašem slučaju je to LS kičma.
   Spondilolisteza II stepena, može da da opisanu kliničku sliku.
   Obzirom da fizikalna terapija nije dala rezultat u prvih 10 dana od započinjanja, trebalo bi promeniti terapijski set i nastaviti sa analgezijom i revitalizacijom oba išijadična nerva primenom fizikalnih procedura.
   Od medikamentozne terapije bi trebalo odabrati dobar analgetik, vitamine: Optimum B komplex (1×1), kao i mineral: Bioelectra direct Mg a 300 mg (1×1);
   U obzir dolazi i miorelaksant.
   Kada je reč o trnjnjenju ruku, potrebno je da se uradi klinički pregled i na osnovu čega biste bili upućeni na dalju dijagnostiku.

 • Saska

  SaskaJune 21, 2016 at 12:49 am

  Pre 5 god. sam počela da osećam bol u desnom zglobu. Bol je tada bila podnošljiva i prolazna.Od pre nekoliko meseci bol ne prestaje i povremeno ga osećam i u levom zglobu.Pošto su mi pre 10 god .otkrili da bolujem od MS ja sam ovu bol u zglobovima povezivala sa tim.Reuma nije ,provereno.Moj neurolog kaze da Ms ne boli.Inače da napomenem da za 10 god.nisam imala velikih problema .Bol u zglobu ne prolazi .Postala je hronična i sve me više iscrpljuje.Lekovi protiv bolova ne pomažu.A slabost desne noge od bolova postaje sve veća.Snimljeni su mi zglobovi i očuvani su.Nema nikakvih promena.Molim vas, šta može da bude uzrok? Hvala

  • admin

   adminJune 21, 2016 at 6:45 am

   Poštovana Saška,
   Pretpostavka je da govorite o bolu u skočnom zglobu. MS koja daje sistemske tegobe i drastično menja kvalitet života navodite da je dijagnostikovana!?
   Nemoguće je da remisija traje pet godina, a da to vi niste primetili.
   U svakom slučaju, prezentovani podaci su neprecizni i nedovoljni bez kliničkog pregleda i uvida u medicinsku dokumentaciju.
   Generalno, savetujem vam da preduzmete terapijske korake u smislu lečenja bolova u zglobovima. Započnite fizikalne tretmane, šta god da je uzrok, bol mora da se kupira.
   Podsećam vas da ste dovoljno vremena izgubili, istovremeno, kada je reč o dijagnostici, da mi je sve što ste naveli prilično konfuzno.

 • Saska

  SaskaJune 21, 2016 at 7:48 am

  Postovani admine sve cu vam objasniti i ja sam zbunjena.Ortoped iz grada u kome zivim me je poslao da MR snimim skocne zglobove.Uradjena je. Doktor je video artroza.Sa tim snimcima odlazim Na Banjici.Doktor sa Banjica mi ponovo snima oba zgloba sa svih strana i govori da nema A od artroze.Šalju me kod reumatologa ,radjena su analize nema ni reume.Sama odlazim kod neurohirurga gleda snimak MR i govori mi da su prsljeni svi očuvani ,ali prilikom fizičkog pregleda govori mi da imam isijas.Što se MS tiče kada kažem da nisam imala većih problema to znači da sam,, ispad ” imala 2006 zatim 2011 ali ovaj put sa zamucenjem vida.Bol u zglobu je krenuo od 2011.Prvo sam povezivala sa tim kada sam podizala neki teret ne uopšte težak kako me je preseklo u ledjima da sam bukvalno pala na kolena.Ta bol u ledjima je prošla ,ali bol u zglobu ne prolazi.Počeo je povremeno da boli i drugi da bi se bolovi širili u mišićima.I ja sam veoma zbunjena i ne znam šta dalje ?

  • admin

   adminJune 21, 2016 at 4:09 pm

   Poštovana Saška,
   Predlažem vam da čim pre započnete fizikalne tretmane skočnih zglobova. Terapijama predhodi pravilno urađen funkcionalni status u skočnim zglobovima, koji bi precizno definisao tegobe.
   Taerapija bi obuhvatila i aktivnu bandažu skočnih zglobova, kao i izradu rasteretnih uložaka po otisku stopala.
   Kada je reč o MS ponovio bih kompletnu dijagnostiku, naravno kod drugih lekara.

 • Nikolina

  NikolinaJune 21, 2016 at 3:07 pm

  POŠTOVANI: moj tata ima jake bolove već 5 mjeseci duž lijeve noge, a manje bolove ima u donjem dijelu kičme, te se naglo povećavaju ka lijevom zglobu kuka te se šire u donji dio lista noge. Koljeno ga apsolutno ne boli i nema otoka. Narušena mu je šema hoda zbog jakog bola u zglobu kuka. Uradio je CT pregled L-S kičme i MR pregled L-S kičme. ZAKLJUČAK: NA L4/L5 IV PROSTORU SE VIDI ŠIROKOBAZNA DORZALNA PROTRUZIJA IV DISKA UZ OBOSTRANI DISK RADIKS KONTAKT SA L5 KORIJENIMA. Radio je deset (10) fizikalni terapije ( laser, magnet, struja + gel ) nema poboljšanja. Na prstima i peti može da hoda, a sve fiziološke potrebe obavlja uredno. Komisija ga upućuje da radi ( stoji u mjestu 8 sati ) a njega strašno boli duž lijeve noge. NAPOMINJEM : da ga neurolog, fizijatar, i neurohirurg upućuju na Banjsko – fizikalno liječenje. Šta da radi? Dal ga čeka operativni zahvat. Najgore mu je noću i dali smije raditi vježbe pod vakim bolovima. Od tableta koristi: Zaldiar 3X1,Nimulid 100mg 2×1, i Lexaurin 3mg 1×1 pred spavanje.

  • admin

   adminJune 21, 2016 at 4:30 pm

   Poštovana Nikolina,
   Zbog prisutnog kontakta u nivou L5 na korenove perifernih nerava, bol je prisutan i jak je.
   Sprovedenih 10 terapija je nedovoljno a očito, obzirom da nije prikazan rezultat u smislu smanjenja bola, i neadekvatno.
   Ordinirana medikamentozna terapija je opšta analgetska i prilično jaka i neadekvatna.
   Fizička aktivnost se u ovakvim slučajevima potpuno isključuje! Kineziterapija je kontraindikovana kod bolnih stanja!
   Mogućnost operativnog rešavanja se razamatra tek kada ništa drugo ne da rezultat.
   Vašem ocu prava šansa nije ni pružena tako da bih ponovo pokušao sa novom medikamentoznom i fizikalnom terapijom. Banjsko lečenje je nova šansa.
   Od medikamentozne terapije dobro se pokazao Movalis tbl. a 15 mg (2×1/2), Sirdalud tbl. a 2 mg (2×2), Optimum B komplex (1×1), Bioelectra direct mG. a 300 mg. (1×1)
   Nije isklučena ni ampulirana terapija.
   Vaš otac mora da je ponosan na vas.

 • Nikolina

  NikolinaJune 21, 2016 at 7:00 pm

  Hvala vam doktore na komplimentu, borimo se zajedno. Kad ste rekli moze i ampulirana terapija jel to mislite na inekcije? Ako jest molim vas napišite mi recept odnosno koliko bi trebalo dana primati da nebi napravili grešku.Primio je i tri infuzije: MANITOL 20%, NIRUPAN AMP. I KETANOL AMP.Nije mu nešto pomoglo. A u banju ide 4.jula. POZDRAV

  • admin

   adminJune 22, 2016 at 6:42 am

   Poštovana Nikolina,

   Probajte prvo sa per os terapijom (lekovi koji se piju).

   Do 04. jula ima dovoljno vremena da se bolovi kupiraju. U Banji će biti drugačije i pod nadzorom.

   Svako dobro želim!

 • Aleksandra

  AleksandraJune 30, 2016 at 10:41 pm

  Vec oko godinu dana osecam bol u donjem delu ledja pri duzem hodanju ili duzem sedenju i u tom delu ledja mi je u tim trenucima otezana pokretljivost, tj. imam utisak kao da mi se taj deo ukoci. Takodje, bol osecam, kao da se prenosi, i na predeo izmedju lopatica. Da li da snimim kicmu i da li se uopste snimkom moze utvrditi uzrok bola? Sta najpre uciniti? Pozdrav

  • admin

   adminJuly 1, 2016 at 6:58 am

   Poštovana Aleksandra,
   Pretpostavljam da je reč o mišićnom bolu koji je najverovatnije sistemski. Zato vam savetujem da prvo obavite klinički pregled.
   Lekar će odrediti da li ima potrebe za Rtg. snimcima.
   Fizikalna terapija će vas brzo rešiti bola, a sistemsko rešenje su kineziterapijske procedure.

 • Adriana

  AdrianaJuly 7, 2016 at 9:07 pm

  Postovani nalaz ct -a mi je protuzija diska L3l4 i protuzijL4l5 i ekstruzija l5s1.uzasno me boli trtica.sta vi savjetujete

  • admin

   adminJuly 8, 2016 at 6:52 am

   Poštovana Adriana,

   Savetujem vam da mirujete i posetite lekara koji će vam ordinirati analgetsku terepiju i uputiti vas da uradite EMNG nogu.
   U prvoj terapijskoj fazi, svakako vam slede fizikalne procedure, koje kada vas obezbole trebalo bi da se nastave kineziterapijskim terapijama što ujedno predstavlja i sitemsko rešenje vašeg zdravstvenog problema.
   Budite strpljivi i uporni. Bol ne smete da trpite.

 • Ljubomir

  LjubomirJuly 14, 2016 at 5:51 am

  Imam bolove u donjem delu kicme pravio sam mrt i rekli su mi da su diskovi u pitanju noge mi se stalno koce kako bih mogao izleciti bol

  • admin

   adminJuly 14, 2016 at 6:57 am

   Poštovani Ljubomire,
   Pretpostavljam da je reč o diskus herniji.
   U ovom momentu je najvažnije kupirati bol. Postoji širok spektar medikamentozne terapije, što ne isključuje i primenu ampulirane analgetske terapije.
   Ujedno se ordinira i vitaminska terapija (najčešće vitamini B kompleksa) sa ciljem revitalizacije išijadičnog nerva. Mirovanje se podrazumeva.
   Fizikalne terapije započnite paralelno sa navedenim.
   Po otklanjanju bola započnite kineziterapiju.

 • Bojana

  BojanaJuly 25, 2016 at 10:30 am

  Pozdrav.
  Imam 35 godina. Imam umjerene bolove u donjem lijevom dijelu leđa unazad mjesec dana. Posljednjih nekoliko dana bolovi su nešto jači, otežano sjedim i saginjem se. Bol se ne širi prema dugim dijelovima kičme niti prema nogama. Šta je potrebno da uradim od nalaza, molim Vas da mi odgovorite, obzirom da sutra idem kod porodičnog doktora po uputnice. Da li je dovoljan Rtg ili da insistiram i na Mr? Napominjem da na poslu dosta sjedim, a kod kuće često podižem i nosim djecu.
  Hvala Vam.

  • admin

   adminJuly 25, 2016 at 9:25 pm

   Poštovana Bojana,
   Mišljenja sam da bi jedan dobar klinički pregled i funkcionalni status mogli da otkriju uzrok vaših tegoba. Tako da bi vam ordinirana terapija bila adekvatna i svrsishodna.
   Ukoliko promenite loše životne navike i počnete da redovno vežbate, gde bi akcenat bio na jačanju pelvitrohanterične muskulature i pokretljivosti segmenata, te ako vam se i tada budu javljale tegobe, predlažem vam da uradite MR LS kičme.

 • Luka

  LukaJuly 28, 2016 at 1:32 pm

  Pozdrav.
  Imam 19 godina. Od osnovne skole sam imao krivu kicmu kao i vecina djece danas(znaci isao sam vise puta raditi vjezbe u polikliniku, ali ih nisam radio kod kuce). Otprilike godinu i po do dve sam dizao tegove kod kuce(tegovi tj. bucice). Sa ovim vjezbanjem sam poceo sa nekih 17, 18 godina. Napravio sam pauzu od vjezbanja otprilike godinu dana zbog povrede koja nema veze sa kicmom(rucni zglob, nije ni bitno). Medjutim poslije nekog vremena poceo se javljati bol u donjem dijelu kicme. Nisam otisao odmah ljekaru. Nakon pola godine sam odlucio da odem i ustanovljena mi je kifoskolioza. Fizijatar me je poslao neurologu koji mi je preporucio MR. Na nalazu MR pise u zakljucku: MRI nalaz lumbosakralne kicme ukazuje na anularno bubrenje diska L3-4, L4-5 I L5-S1.
  Diskretno naznacena S forma skolioze torakolumbalne kicme.
  Mene sad zanima je li to ista ozbiljno i da li cu moci kasnije(poslije fizikalne terapije i vjebi) moci nastaviti sa sportom i teretanom, posto mi je sport veoma bitna stavka u zivotu. Sportom se bavim od 7 godine.
  Hvala Vam unaprijed.

  • admin

   adminJuly 29, 2016 at 7:18 am

   Poštovani Luka,
   U korekciji deformiteta kičmenog stuba, najčešće skolioze, osnovnoškolski uzrast je idealan.
   Većina deformiteta je funkcionalna, posturalna i u potpunosti korektibilna.

   Korekcije se rade uz nadzor fizioterapeuta, u početnoj fazi koja traje 1-2 meseca u kontinuitetu,
   kasnije u grupi sa drugom decom sa sličnim zdravstvenim problemom.

   Vežbe ne možete da radite sami, zato što su specifične i zahtevaju nadzor stručnjaka.

   Vaš trenutni zdravstveni status iziskuje pored medikamentozne analgetske terapije i započinjanje analgetske fizikalne terapije.
   Bubrenje I.V. diskova u 3 nivoa govori u prilog tome da ste ili nepravilno dizali teret ili napravili nagli nepravilan pokret trupa.
   Stručan naziv za naznačeno stanje je diskopatija, u vašem slučaju, obzirom da su 3 I.V. diska u pitanju, reč je o polidiskopatiji.

   U ovom momentu i kasnije dok traju terapije, svaka fizička aktivnost je isključena.
   Kada se otkloni bol, započinje se sa kineziterapijom. U prvoj fazi akcenat je jačanje pelvitrohanterične muskulature, kasnije na korekciji skolioze.

   Ukoliko se terapija sprovede kako je opisano, vaš život možete da nastavite tamo gde ste stali,
   što podrazumeva svaku fizičku aktivnost u skkladu sa potrebama i godinama.

 • Sanita

  SanitaJuly 31, 2016 at 9:08 am

  Poštovanje
  Već duže vrijeme imam bolove u daljnjem djelu leđa. Išla sam i na CT i na MRI pregled i nalaz je u redu, a mene i dalje bole leđa 🙁 . Najviše nakon dugog stajanja/ hodanja i ležaja (pogotovo ako se okrenem na stomak) kao da mi se leđa ukočena i onda se polako moram saviti ili čučnuti da bi se bol smanjila.
  Šta mi savjetujete? Unaprijed hvala na odgovoru.

  • admin

   adminJuly 31, 2016 at 10:27 am

   Poštovana Sanita,
   Ako su vam nalazi CT-a i MR-a LS kičme fiziološki, predlažem vam da započetne analgetske fizikalne terapije mekog tkiva navedene regije.
   Uz navedenu terapiju se najčešće ordinira i per os terapija u koju pored analgetika spadaju i miorelaksansi.
   Po prestanku bola, predlažem vam kao sistemsko rešenje, da započnete kineziterapijske procedure sa ciljem jačanja pelvitrohanterične muslkulature.
   U međuvremenu čuvajte vašu kičmu primenom zaštitnih položaja i pokreta.
   https://nika.rs/v3/baza-znanja/kako-zastititi-kicmu-zastitni-polozaji-i-pokreti/

 • Biljana

  BiljanaAugust 1, 2016 at 11:25 am

  Poštovani,
  Imam 22 godine, igrao sam aktivno košarku 12 godina. Nisam imao nikakve povrede ali od marta ove godine imam bolove u lumbosakralnom delu kičme. Nalaz MR : 1.anularno bubrenje L5-S1 IV diska, imprimuje duralnu vreću i blago nesignifikantno sužava spinalni kanal.
  2.blaža fasetna hipertrofija na L5-S1 IV nivou bez značajnih kompresivnih manifestacija.
  3.incipijentno-minimalno bubrenje fibroznog anulusa L4-5 IV diska , bez značajnih kompresivnih manifestacija. Sportski lekar mi je preporučio vežbe za jačanje trbušnih mišića koje radim po uputstvu.
  Molim Vas za pomoć, pošto imam bolove kada hodam, kada sedim duže… (student sam ) da li bi trebalo da radim još neke vežbe i da li bubrenje diska može uopšte da se povuče ? Hvala Vam

  • admin

   adminAugust 2, 2016 at 7:16 am

   Poštovana Biljana,
   Da bi se vaš sin bavio ma kakvom fizičkom aktivnošću, uključujući i kineziterapiju, ništa ne sme da ga boli.
   Patologija koja mu je dijagnostikovana bez potrebne terapijske pažnje može značajno da se pogorša.
   Godine Vašeg sina (22) će doprineti da analgetska fizikalna terapija brzo da rezultat.
   Kada bol nestane, neka započne kineziterapiju.
   Prilično je neozbiljno da vežbe radi sam bez nadzora fizioterapeuta, tako da osoba koja mu je to rekla prelazi iz svoje oblasti medicine u oblast o kojoj malo zna
   i time naraušava prvi princip u lečenju: PRIMUM NON NOCERE – najvažnije je ne naškoditi pacijentu, čime devalvira i svoj ugled i etičnost.

 • Jova

  JovaAugust 9, 2016 at 5:39 pm

  Molim vas za savet,imam 30 godina usled nezgodnog pokret pri nosenju,posle toga prisutan je tup bol
  koji je konstantan ponekad menja regiju ali vecinom je dole levo iznad kuka, saznao sam da je u pitanju
  povreda tetive ili mozda misica … Da li to moze proci samo od sebe vremenom?? Vec traje skoro godinu dana!
  Hvala vam unapred!

  • admin

   adminAugust 11, 2016 at 8:34 am

   Poštovani Jovo,
   Konstantan tup bol u predelu levog kuka koji je prisutan skoro godinu dana i nastao je usled nezgodnog nošenja tereta, iziskuje dobar klinički pregled
   koji ne isključuje nalaz magnetne rezonance (MR) LS kičme.
   Kao što vidite, ako za godinu dana nije prošlo, verujte da nikad i neće bez pomoći stručnjaka.

 • Petar

  PetarAugust 19, 2016 at 4:48 pm

  Poštovani,

  Imam 33 godine i par meseci unazad imam tupi bol u donjem delu leđa koji sam povezivao sa dugotrajnim sedenjem na poslu.
  Rekreativno se bavim laganiim trčanjem i brzim hodanjem i primetio sam da me leđa skoro ne bole nakon ovih aktivnosti.
  Pre oko mesec dana prilikom sedenja počela je da mi trni spoljna strana levog stopala (ja sam ovo povezivao sa neumerenim treningom jer sam znao i da hodam i više od 90 minuta).

  Javio sam se lekaru opšte medicine koji je posumnjao na probleme sa kicmom, tj lumboisijalgiju.
  Lazarevicev test je bio negativan, bez problema sam hodao i na prstima i na petama. Uradio sam rentgenski snimak L/S kičme i na tom snimku se ne vide patološke promene.
  Obzirom da me i dalje leđa zabole (naročito pri dužem sedenju) i blago mi trni stopalo u mirovanju, lekar me je uputio neurologu koji je uradio EMNG test noge i rezultati su sledeci:

  “EMG pregledom viđena je manja količina denervacionih potencijala u gastrocnemius-u gde su i AMP visljih amplitude.
  ENeG pregledom dobijena je produžena latencija F odgovora za n.tibialis leve noge.
  Preostali parametri motornog provođenja su uredni kao i senzitivna provodljivost kroz n.suralis.
  Registrovan pad senzitivne sprovodljivosti kroz tarzalni tunel leve noge.
  Nalaz u celini ukazuje na aktuelnu korensku leziju S1 levo lakšeg stepena i Tarzalni tunel sindrom levog stopala.
  Predlaže se fizikalni tretman i MR LS kičme”.

  Da li mi možete pojasniti ovaj nalaz, kao i da li su tegobe u leđima i trnjenje stopala (usled neumerenog treninga) nezavisne pojave ili ne?

  Unapred zahvalan,

  S poštovanjem,
  Petar

  • admin

   adminAugust 21, 2016 at 11:11 am

   Poštovani Petre,
   Odlično je što ste uradili EMNG i što ste upućeni na MR LS. Nalaz MR-a ne mora uvek da bude u korelaciji sa EMNG nalazom.
   To i jeste suština dobro urađene dijagnostike. Praktično to znači da će biti mnogo lakše i krajnje individualno određivanje terapije koja će vam pomoći.
   Ujedno, tu se stavlja i tačka što se tiče dijagnostičkih procedera.

   Ono što vam sledi, bez odlaganja, je započinjanje fizikalnih tretmana koji za cilj imaju revitalizaciju i stimulaciju levostranog n. ishiadicus-a kao i tretman tarzalnog tunela leve noge (isti Fth. cilj – revitalizacija i stimulacija), zbog senzitivnog pada i trnjenja u stopalu. Savetujem i primenu laganog pasivnog pokreta u levom skočnom zglobu uz trakciju naravno.

   Savetujem vam da preventivno dok sedite i radite, ne prekršate noge, te da pravite česte pauze (na 15 min.) koje su kratke (1-2 minuta)
   koje bi trebalo da iskoristite tako što ćete da prošetate.

   Navedeni nalaz ne potvrđuje prisustvo motornih ispada perifernih živaca.
   Ali vam savetujem da mirujete, bez fizičkih aktivnosti, sačekate nalaz MR-a, pa tek onda uradite funkcionalni status tela koji će vam značiti u fazi sistemskog rešavanju vaše tegobe a to je primena kineziterapijskih procedura.

   Odmah možete da krenete sa unošenjem Optimum B complex-a – 2×1, kao i Bioelektra direct Mg. a 300 mg. – 1×1

 • djole

  djoleAugust 27, 2016 at 12:30 am

  ovako ,Ja sam kosarkas(17godina) inace imam vise probleba mislim na probleme fizicke prirode ,imao sam vise sportskih povreda ali izmedju ostalog brine me i cinjenica da kada pomeram nogu u nekim polozajevima desi se da mi (ne krcne )vec jako pukne malo u stranu u zavisnosti koja je noga i to u donjem delu ledja . moje 1. pitanje :da li je to nesto opasno tj hitno za lecenje ,2. da li moze ostati nekih posledica u buducnosti cega se i najvise plasim tj. da postanem invalid jer puckanje koje cujem nije nimalo tiho

  • admin

   adminAugust 29, 2016 at 9:04 am

   Poštovani Đorđe,
   U 17 godini života, sa fizičkom aktivnošću koju imate, potpuno je normalno prisustvo krepitacija (puckanje, krckanje) koje je fiziološko i ne leči se.
   Sem neprijatnosti, nema nikakvih posledica po zdravlje. Krepitacije će da nestano jačanjem tela, u vašem slučaju savetujem jačanje mišića nogu sa akcentom na m.m. quadriceps femoris.

 • Milica Milovanovic

  Milica MilovanovicAugust 29, 2016 at 9:58 am

  Molim za odgovor ja sam operisala kicmu diskus herniju 4 i 5 prsljen 1995.godine i bilo mi je super. Operisana sam na Kliničkom centru u Beogradu dr.Samardžić i to vrlo spešno. Super je lekar. Medjutim, daktilograf sam po struci imam 58 godina i stalno sedim. Sada mi se stalno dešava takoreći svakih 1-2 da nekoliko dana ne mogu da hodam jednostano mi se noge oduzmu nemam konrolu, ne mogu da hodam, da idem u WC, imam jake bolov. Molim vas kome doktoru sada da se obratim.Kakve nalaze da vadim. Iste godine sam operisala i lipome masnog tkiva na potkoleniicama i normalno vratilo mi se na desnu nogu, opet oteklina. Dal i to da snimam i bojim se da nije ono najgore.Molim vas ako ste u mogućnosti posašite mi odgovor na imejl adresu. Unapred zahvalna. Hvala.

  • admin

   adminAugust 29, 2016 at 9:14 pm

   Poštovana Milice,
   Predlažem vam da uradite MR LS kičme, EMNG donjih ekstremiteta, zakažete pregled kod neurologa koji bi trebalo da uporedi nalaze od pre sa novim.
   Predlažem vam i da započnete analgetske fizikalne terapije. Ovog puta shvatite da je potrebno da se vaše zdravstveno stanje održava tako što ćete da
   po kupiranju bola da radite medicinske vežbe.

 • Atina

  AtinaSeptember 2, 2016 at 10:30 am

  Postovani,moj problem pocinje pre tri godine,posle porodjaja(carski rez epiduralom),prvih godinu dana sam imala bolove samo pri saginjanju na koje nisam obracala paznju,da bi posle godinu dana bol se pogorsala,prvo sam se ukocila(ne znam da li posledica stresa,selidba iz jednog grada u drugi),da bih sada evo vec druga godina imala stalne bolove u donjem delu ledja,prvo je to bila bol samo sa desne stane i desna noga,da bi se bol pre dva meseca promenila t.j sada me bole obe noge i celom duzinom donji deo ledja.Ranije mi je prijala setnja a sada mi se u toku setnju pogorsa.Radjen je rendgen ,dijagnoza skolioza.Zivim u Grckoj i posle posete doktoru nisam upucena na fizikalnu vec sam sama privatno isla sto nije dalo neke rezultate,vezbe radim ali ne pomaze.Preporuka od dr magnetna koju trebam da uradim za koji dan.Ja sam vec ocajna jer bolovi ne popustaju vec mi se cene gorim,a pijem i tablete i na fizikalnu sam isla,radim vezbe a ne vidim da mi je bolje..hvala .

  • admin

   adminSeptember 3, 2016 at 6:49 am

   Poštovana Jelena,
   Za početak vam savetujem da mirujete. Ne možete da šetate i vežbate dok vas boli. To je ono što možete da uradite.
   Savetujem vam da od lekova svakako koristite analgetik, B kompleks i magnezijum (najmanja doza od 300 mg.)
   Fizikalna terapija koju ste sproveli, nije dala rezultat iz razloga što nije sprovedena protokolarna dijagnostika.
   Zato vam predlažem da pored MR LS kičme uradite i EMNG (elektromiografija) nogu.

 • Marko jovic

  Marko jovicSeptember 2, 2016 at 9:13 pm

  Postovani imam bolu ledjima kod u dnu kicme koji me boli,nemam bolove u nogama i nespusta se bol ni do peta ali kad uradim neki pokret kao napr: nemogu da izadjem iz auta a kada hodam ili kada trcim je uredu,ali kada sedim duze ustajem sa bolom mucnim sta da radim,i to iskljucivo u tom donjem predelu kicme.

  • admin

   adminSeptember 3, 2016 at 7:05 am

   Poštovani Marko,
   Ono što vi za početak možete da uradite je da sprovodite zaštitne položaje i pokrete koji su opisani na našem sajtu: https://nika.rs/v3/baza-znanja/kako-zastititi-kicmu-zastitni-polozaji-i-pokreti/
   Predlažem vam i da uradite prvo klinički pregled i funkcionalni status.
   Na osnovu toga će se proceniti da li je potrebno raditi još nešto od dijagnostičkih procedura, i kojih.
   Fizikalna terapija je svakako nešto što će se raditi, ali bez gore navedenog neće biti rezultata.

 • Žika

  ŽikaSeptember 10, 2016 at 10:05 pm

  Poštovani! Unapred vam se zahvaljujem na svakom savetu i eventualnoj pomoći!
  Problem je sledeći dijagnostikovana mi je Diskus-hernija L5S1 blažeg oblika koja uzrokuje bolove
  i iziritiranost donjeg dela ledja Sa leve strane. Po preporuci radim vežbe istezanja (povlačenje kolena iz ležećeg položaja ka sebi) i Pritiskanje tla sa rukama iza ledja … Da li bi trebalo da radim i Leđne trbušnjake (noge fiksirane ležeći na stomaku dižem trup na gore) kako bih ojačao te mišiće? Da li ta vežba može da ima negativan efekat ovoj fizikalnoj terapiji koju sam naveo?

  • admin

   adminSeptember 12, 2016 at 7:14 am

   Poštovani Žiko,
   Po protokolu lečenja DH bi trebalo da se fizikalnim procedurama oslobodite bola i tek onda započnete sa kineziterapijskim procedurama jačanja pelvi-trohanterične muskulature.
   Navedena vežba istezanja je samo jedan segment Reganovih vežbi što predstavlja osnovu.
   Dobro je da nemate propagaciju bola duž nogu, tako da je prognoza vašeg oporavka dobra i neće dugo da traje.

   • Žika

    ŽikaSeptember 13, 2016 at 6:14 pm

    Hvala,poslušaću vaš savet! Dali mi možete dati neku prognozu koliko treba da radim vežbe istezanja i pritiskanja tla da bi mi prošli bolovi ?? Mesec,dva ili … koliko već ? Pozdrav.

   • admin

    adminSeptember 14, 2016 at 6:50 am

    Poštovani Žiko,
    Kao što sam vam preporučio, obratitite se stručnjaku koji bi vam upotpunio kineziterapiju i pridodao fizikalne procedure.
    Rezultate ćete osetiti u prvih 10 dana od započinjanja.
    Kada je reč o daljoj prognozi, u narednih mesec dana bi trebalo da vam se problem reši.
    Po završetku teapije vraćate se vašim fizičkim aktivnostima u skladu sa potrebama i godinama koje imate.
    Nemojte da smetnete sa uma da bi trebalo da vodite računa o zaštitnim položajima i pokretima,
    https://nika.rs/v3/baza-znanja/kako-zastititi-kicmu-zastitni-polozaji-i-pokreti/
    kao i o redovnoj fizičkj aktivnosti koja mora da sadrži vežbe istezanja i jačanja pelvitrohanterične muskulature.

 • Sredoje

  SredojeSeptember 13, 2016 at 12:07 pm

  Pre oko 3 nedelje povredio sam se prilikom podizanja kutije od 20 kg imam bol u donjem levom delu kicme ,preponi i kuku leve noge ponekad bol se spusta niz nogu pijem celebrex200mg fizio za sada nedaje rezultate= unapred hvala

  • admin

   adminSeptember 14, 2016 at 6:54 am

   Poštovani Sredoje,
   U 21. veku je prilično lako osloboditi se bola. Ali to nije uvek rešenje vašeg problema.
   Zato vam savetujem da se obratite stručnjaku koji će da vas klinički pregleda, uzme funkcionalni status i
   ako ima potrebe uputi na dalju dijagnostiku koja obuhvata MR LS kičme i/ili EMNG nogu.
   Na osnovu dobijenih rezultata se ordinira terapija koja bi trebalo da prikaže rezultat.
   Iz vaše anamneze pretpostavljam da je reč o lumboišijalgiji tako da gore navedeno MORA da se obavi.

 • saska

  saskaSeptember 14, 2016 at 12:54 pm

  Postovanje! Imam problem sa kicmom. Hronicna lumboisijalgija, afekcija korenova l4 i l5 bez hernijacije. Odradjene su mi 10 tretmana dekompresije kicme. Bol u kicmi je pojacan posle dekompresija.Sada mi trnu obe noge i pecu. Pre dekompresije je bio problem u samo u desnoj nozi. Pijem Epiku zbog neuropatskih bolova i milgamu. Da li ce ova bol ikada da prestane. Molim vas posavetujte me sta dalje. Hvala !!!

  • admin

   adminSeptember 14, 2016 at 6:16 pm

   Poštovana Saška,
   Prvi princip fizikalne terapije je da se bol ukloni ili ublaži tako da se primenjuje analgetska fizikalna terapija.
   Ujedno se relaksira antalgično napeta paravertebralna muskulatura.
   Koriste se i analgetici opšte namene kao i miorelaksansi, minerali i vitamini.
   Molio bih vas da mi objasnite šta vam je tačno sprovedeno kada kažete 10 terapija dekompresije kičme.

 • Saska

  SaskaSeptember 14, 2016 at 10:11 pm

  To je vid terapije prvenstveno za lečenje diskusa u vratnom i krsnom delu kičme kod pacijenata koji ne žele ili ne mogu da se podvrgnu operaciji. Bila je poznata i pre 50 godina, ali zbog neusavršene tehnike nije imala dugotrajnu primenu u medicini, tek poslednjih godina, zbog usavršene tehnike i kompjuterskih aparata, ušla je na „široka vrata“ u medicinu . Ovom metodom se bave fizijatri, neurolozi i ortopedi.Veoma je popularna u Americi , Evropi, a u bivšim republikama, najviše u Hrvatskoj. Posebno je dala dobre rezultate kod mladih osoba koji celo radno vreme provode u radu na kompjuteru, kao i kod mladih osoba sa diskusom u LS delu kičme.

  Ova terapija stvara negativni pritisak i efekat vakuma u samom diskusu koji se nalazi između dva prešljena i na taj način povlači herniju unutar diska.
  Vakum povećava cirkulaciju oko diska i tako leči upalni proces.
  Vrši istezanje receptora u mišićima i ligamentima oko kičmenog stuba, smanjuje pritisak na međupršljenske zglobove i kičmene korenove i nerve povećavajući pokretljivost kičme.
  Zatim, odvaja tj., vrši separaciju pršljenova i povećava prostor između njih, proširenje intravertebralnog foramena i ispravljanje krivina kičmenog stuba.
  Ovakav princip delovanja smanjuje bol i omogućava lečenje diskusa bez operacije.
  Dosadašnja klinička ispitivanja pokazuju njenu efikasnost u 76-86% slučajeva, što predstavlja izuzetno veliki procenat uspešnosti ove terapije. PREKOPIRALA SAM DA NETA,NISAM BAŠ TOLIKO STRUČNA DA LEPO POJASNIM.Bolje mi je to što mogu duže da pesacim,ali mi stajanje u mestu teško pada.A i bolovi koji su zareci i iscrpljujući.Hvala!

  • admin

   adminSeptember 15, 2016 at 7:05 am

   Poštovana Saška,
   Da, mislite na trakcije. Mišljenja sam da je promašena terapijska tema, kao i metod. Svaki vid terapije je segment u lečenju i kombinuje se drugim terapijskim metodama.
   Ni u jedan terapijski vid ponaosob ne računam kao o jedinom.Velika je umešnost iskombinovati terapijski set. Od toga i zavisi uspešnost terapije.
   U vašem slučujau vam je naneta ozbiljna terapijska šteta primenom ove inače agresivne metode koja je primenjena u momentu kada vam je pelvitrohanterična muskulatura bila u antalgičnom spazmu.
   Predlažem vam da postupite po terapijskim protokolima lečenja.

 • Vesna

  VesnaSeptember 19, 2016 at 10:57 pm

  Poštovani,

  Već skoro godinu dana imam bolove u donjem delu leđa i često osećam trnjenje desne natkolenice koja obično prelazi u peckanje, a zatim počinje intenzivno da peče sve dok ne sednem ukoliko stojim, ustanem ukoliko sedim ili se okrenem ako ležim. Takođe osećam i da mi smeta kada mi je spoljna strana natkolenice izložena suncu ili drugom izvoru toplote. Ponekad osetim i neku vrelinu u butini, kao da se nešto “razlije”, ne znam kako bih to drugačije objasnila. Pre nekoliko godina mi je posle magnetne rezonance neurolog dijagnostikovao DH (manja protruzija S4 i na taj bol sam se skoro navikla, vremenom se i smanjio), ali krajem prošle godine počela sam da osećam veoma jak bol u donjem delu leđa, jači kad se savijam unazad ili u stranu, nego kada se savijam napred, a od pre nekoliko meseci i gore pomenuto trnjenje i pečenje u nozi. Ovog puta, posle snimanja rendgenom u februaru ove godine, dijagnostikovana je spondiloza, diskartroza, a videlo se i da mi je kičma povijena na jednu stranu (smanjila sam se 5 cm po visini). Išla sam na elektro terapiju i od fizijatra dobila savet da pijem Nimulid i vitamin D i da se javim kada mi bolovi prestanu radi kinezi terapije. Međutim, bolovi ne prestaju i u velikoj meri mi ograničavaju kretanje i normalan život, pa se unapred zahvaljujem na savetu šta da radim.

  • admin

   adminSeptember 20, 2016 at 6:46 am

   Poštovana Vesna,
   Od dijagnostičkih metoda, pored urađene MR LS gde je dijagnostikovana DH, smatram da je potrebno da se uradi i EMNG nalaz nogu. O tome odlučuje neurolog.
   Moja je pretpostavka da je senzitivni živac oštećen.

   Savetujem vam da sa navedenim nalazom započnete fizikalnu terapiju koja upravo i služi da u
   prvoj terapijskoj fazi oslobodi ili umanji bolove, ujedno da se započne
   i revitalizacija oštećenog nerva.

   Ako vam nimulid ne odgovara, trebalo bi reći i zahtevati promenu terepije.
   Pored adekvatnog analgetika, ordinira se i miorelaksans i vitamini B kompleksa i magnezijum.

 • Marijana

  MarijanaSeptember 21, 2016 at 1:07 am

  Imam probleme sa kicnom,ukljustenje izmedju dva prsljena i imala sam velike bolove ali sam uspela da ih saniram dostauz pomoc lekara.Pre par dana sam nosila tezu torbu na ramenu do 3kg sto je naporno za moju kicmu i tada sam duze setala tako da su pocela ledja da me bole.Pila sam movalis sto su mi doktori (posle magnetne rezonance koju sam radila pre 3 god ) preporucili.Bol je za 2 dana prestao ali je nastavuo duz noge do kolena da se siri a ledja ne bole.Bol niz nogu go kolena traje jos uvek..Interesuje me sta da uradim..da li da opet uzimam neko vreme movalis a vec mazem voltaren gel.Kako ustanem zaboli niz nogu i to mbogo ali posle par koraka prestane i tako svaki put kad ustanem.Ovo traje vec par dana.

  • admin

   adminSeptember 21, 2016 at 6:58 am

   Poštovana Marijana,
   Trnjenje i bolovi duž nogu su posledica lezije perifernog nerva.
   Korišćenje analgetika je preporučena, ali je daleko od sistemskog rešenja.
   Preporuka je i korišćenje vitamina B kompleksa.
   Sistemsko rešenje je da se ne zadovoljite nestanom bolova i propagacije, već da usvojite zaštitne položaje i pokrete i primenjujete u svakodnevnim životnim aktivnostima.
   Sistemsko rešenje je u ovoj fazi i započinjanje analgetske fizikalne terapije ujedno i da se započne revitalizacija nerva.
   Sve su to pretpostavke za kineziterapiju koja ima za cilj jačanje pelvitrohanterične muskulature.
   U svakom drugom slučaju, remisija vaše zdravstvene tegobe će trajati sve manje.

 • Milenka Zzlatar

  Milenka ZzlatarSeptember 25, 2016 at 9:22 am

  Postovani gospodine, molim vas za savet. Od aprila meseca, a i raprošle godine, imam jak bol u predelu karlice, kukovima. Obratila sam se fizijatru u DZ. Uradila sam po njegovom predlogu Ro grafiju L i LS kicme. DG.Spondylosis lumbalnim, Sklerosis aorte abd. Dijagnoze:Spondylosis M47. Dobijala sam injekcije movalisa 3 puta i deksazona takodje 3 puta, u vise navrata. Zadnje sto sam dobila da pijem su Midokalm i Aflamil. Bol i dalje traje istim intenzitetom. Obratila sam se neurologu. Njegov izvestaj je: – na kanijalnim nervima – visiš koriguje. Ostali nalaz na Kn je uredan. Vrat – eutonija, eutrofija, molitilitet je uredan, meningealni znaci su neg. – GE – eutonija, eutrofija. MTR su živi, simetricni, GMS uredna i simetrična za fleksore saka. Wartnbenberg uredan. DE – Lazarevic + levo na 70 0. Migazzini uredan. MTA – Ahilov levo nizi. GMS – blaga slabost za m pernous re brevis levo. Plantarni odgovor je fleksionog tipa obostrano. Romberg sa zo i oo uredan. Cucanj ne izvodi. Dizinhjibicini fenomeni su negativni. Cerebralni znaci su uredni. Senzibilitet – hipertenzija u S1 levo. K stub je jako ogranicene antefleksije, spazma, PVM levo. Sf delimicno kontroliše. DG – RadyculopThi S1 sin /G 54.4/ Incontinentio urinae. Savetuje se NMR LS kicme odmah, EMNG na DE. Th. Epica a 50 mg. 3×1, 7 dana, potom Epica caps a 75 mg 2×1. Savet strogo mirovanje do kontrole.
  2007 godine mi je operiran karcinom dojke. Pod kontrolom je za sada.
  Imala sam zračnu terapiju.
  radila osteodezitometriju 2015, dg: Ostepenia M 81.0. 2012 uradjena.
  Scintigrafija skeleta 99mTc- DPD, Scingrafski nalaz najverovatnije odgovara degenerativnih promjenam u skeletnom sistemu.
  Hvala unapred.
  Veliki pozdrav.

  • admin

   adminSeptember 25, 2016 at 6:59 pm

   Poštovana Milenka,
   Neurolog vas je uputio da uradite MR LS, kao i EMNG DE. Navedenim nalazima ćete zavriti dijagnostiku.

   Inkontinencija bešike i delimičan gubitak senzibiliteta odgovara leziji na nivou L5-S1
   Ograničena i bolna fleksija trupa upotpunjuje pretpostavku.

   Navedene tegobe se rešavaju operativno, ali bih svakako po završenoj dijagnostici, dao šansu fizikalnim procedurama
   sa ciljem obezboljavanja, relaksaciji pelvitrohanterične muskulature koja je u spazmu, ujedno započeti proces revitalizacije živca.
   Pri tom je potrebno da se zbog operisanog karcinoma dojke, iz fizikalnih procedura isključi terapija magnetom.
   Budite strpljivi i uporni.

 • Horhe

  HorheSeptember 30, 2016 at 8:32 pm

  Postovani dijagnostikovana mi je diskus hernija L5 S1 sa sekvestracijom iradikulopatijom,intervenciju sam uradio pre 10 dana..ono sto me brine je jos uvek prisutan blagi grc u listu i pozitivan Lazarevic..neurohirurg kaze da je to normalno i da ce se vremenom izgubiti kako se živbac bude oporavljao,da li je to zaista tako ili još postoji kompresija..pridrzavam se zastitnih polozaja i pokreta..kada bih mogao krenuti sa vezbama za jačanje lumbalne muskulature

  • admin

   adminOctober 1, 2016 at 1:04 pm

   Poštovani,
   Sama struktura perifernih nerava je takva da je reč o mekom tkivu koje nakon otklanjanja uzroka kompresije, hirurški ili fizikalnim terapijama,
   potrebno je neko vreme da se nerv revitalizuje.
   Sa kineziterapijom možete da krenete odmah, pod nadzorom fizioterapeuta, gde ćete svaku vežbu raditi do granice bola i malo preko te granice.
   Ujedno, kineziterapiju bi trebalo kombinovati sa fizikalnim procedurama revitalizacije živca i relaksacije napete muskulature.
   Preporuka je da se koristi Mg a 300 mg 1×1, kao i Otimum B komplex 1×1

 • Milenka Zlatar

  Milenka ZlatarOctober 1, 2016 at 5:34 am

  Poštovani, svoj problem sa iznela 25. 09. o.g. Dobila sam savet i hvala vam.
  Sada vam saljem zaključak sa MR – pregled LS kičme: lezije korpusa L3, L4 i L5, svježije L4 i L5, sa edemom koštane srži Scmorl-ovim haringama i lakim sniženjem, bez intra i ekstraspinalnih masa i kolekcija.
  Nalaz pre ukazuje na promjene na bazi osteopenije nego na osteoplasticnu infiltraciju, sto ipak sa sigurnošću se ne može isključiti. Degenerativne promene. Perineuralne ciste na grupnim korenovima.
  Molim vas za savet.

  • admin

   adminOctober 1, 2016 at 1:20 pm

   Poštovana Milenka,
   Odličnio je što ste uradili MR nalaz kojim je potvrđeno postojanje perineuralnih cista na grupnim korenovima. Ostaje problem inkontinencije.
   Zato sam mišljenja da bi trebalo da uradite i EMNG nogu. Time bi završili sa dijagnostikom.
   Kao što sam vam i savetovao, sada već možete da započnete fizikalne procedure, sa ciljem resorpcije, revitalizacije i obezboljivanja.
   Neurologa konsultujte po završenoj dijagnostici.

 • Natalija

  NatalijaOctober 2, 2016 at 6:02 am

  Dobar dan imam 28 god i imam jako velikih problema sa kicmom mislim da je ovo vec hronicno ja lezem i ustajem sa bolovima,svakodnevne aktivnosti su mi ogranicene ne mogu da se savijem prema dole skroz desna noga me konstano boli na desnom palcu noge vrh ne osetim,svaki put kad se ukocim a to traje tri godine svaka 4 meseca se ukocim skroz da ne mogu da ustanem iz kreveta ne mogu da kinem da kasljem ali to traje tri godine ko sto sam rekla nocu ne mogu bas da spavam ali prosli put sam se ukocila i nikad mi tako nije bilo da ne mogu da stanem na noge pa su mi dali morfijum u canadi,doktorica mi je rekla imate malo okostavanje i to je to

  • admin

   adminOctober 2, 2016 at 8:37 am

   Poštovana Natalija,
   Uzimajući u obzir vaše godine, skrećem vam pažnju na to da nije suština da se jakim lekovima bol kupira, već da se sistemski problem reši.
   Da bi se problem rešio morate da znate šta je problem. To ćete da znate ako uradite dijagnostiku.
   Navedeni simptomi ukazuju na ozbiljne strukturalne promene LS kičme sa kompromitacijom išijadičnog nerva.
   Pretpostavka je da je reč o diskus herniji.
   Potrebno je da uradite magnetnu rezonancu LS kičme i EMNG (elektromiografiju) nogu.
   Navedene nalaze daćete neurologu.
   Protokol je da se u bolnoj fazi aplikuje ampulirana analgetsko vitaminska terapija i apsolutno mirovanje.
   Možete da se javite po završenoj dijagnostici.
   Ne gubite vreme. Način kako ste do sada pokušavali da rešite problem nije dobar, a problem se sam od sebe neće rešiti.

 • Lena

  LenaOctober 3, 2016 at 6:08 pm

  Radjen RTG PA i L profila zadnji okrajci rebara poput jelke,inace su bolovi u ledjima pa me zanima dal je to jako opasno i sta dalje.Hvala unapred.

  • admin

   adminOctober 4, 2016 at 6:56 am

   Poštovana Leno,
   Navedeni nalaz sa opisom koji ste naveli ništa ne znači. Uradite klinički pregled i/ili MR LS kičme.

 • Lena

  LenaOctober 4, 2016 at 2:36 pm

  Kako mislite neznaci nista okrajci rebara poput jelke mene zanima dali to moze biti urodjeno i dali zbog toga mogu biti problemi sa kicmom?Sto se tice lumbalnog dela kicme uradjena magnetna i u redu je sve,jmam 37 god.pa mislim da je rano jos za osteoporozu sto se tice mojih rebara,a bol se sad javlja i u predelu rebara.Sva dijagnostika je odradjena sto se tice lumb.dela kicme i rtg,EMG nogu uredan pa sad neznam sta ciniti zbog tih rebara?Hvala puno na odgoru.

  • admin

   adminOctober 4, 2016 at 4:51 pm

   Postovana Leno,
   Kada ste rekli da vas bole leđa na stranici BOL U DONJEM DELU LEĐA, logično je da pomislim na donji deo leđa.
   Shvatam da imate problem, ali budite barem malo fokusiraniji sa pitanjem.
   Vaš rentgenski snimak neću da komentarišem jer je iz vašeg opisa ništavan.
   Pokušaću da vas posavetujem.
   Svaki čovek ima 12 pari rebara, od toga se 7 pari direktno zglobljava za grudnu kost, 8.,9. i 10. par se preko svojih hrskavica se zglobljavaju za 7. rebra i 11. i 12. par rebra su slobodna.
   Grudni koš može da bude deformisan, bačvast najčešće. Deformiteti grudnog koša mogu da budu i urođeni i stečeni.
   Uostalom, kosti ne mogu da bole, već meko tkivo interkostalnih mišića koji su oživčeni perifernim nervima.
   Savetujem vam da vas neurolog pregleda i testira na postojanje fibromialgije i/ili interkostalne neuralgije.
   https://nika.rs/v3/sta-lecimo/fibromialgija/
   Osteoporoza je prirodan proces dekalcifikacije koji nastaje starenjem. Odakle uopšte pomisao na osteoporozu?

 • draga

  dragaOctober 8, 2016 at 6:47 pm

  postovani vec dve godine imam bolove u dolnjem delu ledja sa sirenjem duz desne noge ponekad imam osecaj da me boli i dolnji deo stomaka zbog tog sirenja bola u dolnji deo stomaka dugo sam imala pogresne dijagnoze da bi sada nakon dve godine me poslali na magnetnu rezonansu nalazi su sledeci na i.v diskovima u nivoima L4-L5 i L5-S1 se uocavaju znaci dorzomedijalnog bubrenja bez kompresije na pripadajuce spiralne korenove za petnaest dana sam narucena kod neurologa mozete li mi objasniti molim vas sta je tu u pitanju i kako da se resim bola

  • admin

   adminOctober 9, 2016 at 2:48 pm

   Poštovana Dragice,
   dorzomedijalno “bubrenje” I.V. diskova ili diskopatija je manje više prisutna kod većine ljudi kojima je zajednička slabost pelvitrohanterične muskulature.
   I.V. disk se sastoji od jezgra i omotača. Jezgro je žitko, dok je omotoč elastičnije strukture. Usled naprezanja najčešće, dolazi do potiskivanja omotača
   od strane jezgra, gde nastaje klobuh “bubrenje” diska. Ako je napor veći, sadržaj jezgra može da probije omotač i da se izlije. Tada je reč o diskus herniji.
   Obzirom da nalaz MR ne pokazuje kompresiju spinalnih korenova, a vi navodite bol koji se širi duž noge, savetujem vam da u ovih 15 dana, pre nego što odete
   na pregled neurologa, uradite EMNG nogu. Time ćete završiti dijagnostiku, a neurolog će imati jasnu sliku.
   Slede vam analgetske fizikalne procedure, a po prestanku bola kineziterapija. Sve ukupno oko 30 dana.

 • ivan

  ivanOctober 12, 2016 at 7:49 pm

  Imam 28 godina i nikad nisam vodio nezdrav zivot, po profesiji sam profesor fizickog vaspitanja, pa samim tim i svestan sam posledica hipokinezije. Pre 2 meseca osetio sam bolove u lumbalnom delu kičmenog stuba, bez širenja ka periferiji.Otišao sam kod svog doktora koji mi je prepisao inekcije i oralnu terapiju.Posle završene terapije bol nije prestajao,već je se spuštao niz levu nogu.Otišao sam da snimim to i ustanoviljene su mi spondilotične promene odnosno M47 Spondylosis. Danas sam počeo sa terapijama koje su zasnovane na inekcijama OHB12, xeforapid, Diprofos. Zanima me koliko ću morati da menjam životne navike i šta može da bude uzrok ovog oboljenja u ovim godinama? Hvala na razumevanju

  • admin

   adminOctober 13, 2016 at 6:54 am

   Poštovani Ivane,
   Spondylosis je najčešći opis Rtg. snimka. Iz vaše anamneze, rekao obih da je reč o lumboišijalgiji.
   Da bi se stekao uvid u stanje mekih tkiva, u konkretnom slučaju, I.V. diskusa LS potrebno je da se uradi MR LS. Zbog prisustva propagacije duž noge, potrebno je da se uradi i EMNG nogu.
   Uz navedeno i pregled neurologa to bi bila kompletna dijagnostika.

   Navedena dijagnostika je potrebna ne samo zbog uspešnosti terapije, već i zbog sticanja reference i daljeg praćenja vašeg zdravlja.

   Ako su vam životne navike zdrave, ne treba ih menjati. Verovatno da ste napravili neki nagli nepravilan pokret. Dešava se.
   Jedina preporuka je nastavite vaš život tamo gde ste stali uz usvajanje zaštitnih položaja i pokreta
   https://nika.rs/v3/baza-znanja/kako-zastititi-kicmu-zastitni-polozaji-i-pokreti/
   uz pojačane vežbe za jačanje pelvitrohanterične muskulature.
   https://nika.rs/v3/baza-znanja/vezbe-za-lumbalnu-kicmu/

   • ivan

    ivanOctober 13, 2016 at 9:10 am

    Najlepše hvala, zanima me još da li je ova terapija u redu i da li odmah da krenem sa vezbama?

   • admin

    adminOctober 13, 2016 at 5:28 pm

    Poštovani Ivane,
    Po završenoj dijagnostici, uz medikamentoznu terapiju, započnite i fizikalnu terapiju.
    Kada se bol otkloni, započnite kineziteraoiju – vežbe.

 • Mirjana

  MirjanaOctober 17, 2016 at 8:34 pm

  Poštovani imam bolove u leđima donjem delu leđa nekih pola godine.Kad nemogu da izdržim bol odem kod lekara dobijem par infekcija pa prodaje neko vreme sad zadnje vreme neopisiv je bol desava mi se da mi oduzima noge par minuta nemogu da stanem na noge.Kad treba da legnem prava noćna mora nemogu da nađem položaj da me ne boli.Sta mi Savetujete?

  • admin

   adminOctober 18, 2016 at 7:17 am

   Poštovana Mirjana,
   Za početak vam savetujem da usvojite zaštitne položaje i pokrete koji su svakako deo sistemskog rešenja zaštite kičmenog stuba, ujedno i način da se tegobe ublaže.
   https://nika.rs/v3/baza-znanja/kako-zastititi-kicmu-zastitni-polozaji-i-pokreti/
   Bolne senzacije i tegobe koje ste naveli su hronične, a terepija koja je do sada primenjivana je usmerena na kupiranje bola, koja ne vodi rešenju zdravstvenog problema.
   Zato vam savetujem da uradite klinički pregled kod vašeg ordinirajućeg lekara, koji će vas uputiti, ako ima potrebe, na dalju dijagnostiku i terapiju.
   Svakako morate da odvojite vreme za vaše lečenje, a posledica neadekvatne terapije mogu da se iskomplikuju i pojačaju.
   Fizikalna terapija vam svkao sledi i ne pristajte na samo na ampuliranu terapiju koja je kratkog daha. Zahtevajte sistemsko rešenje.

 • Ivana

  IvanaOctober 18, 2016 at 6:24 am

  Poštovani,
  molim Vas za pomoć
  Imam česte bolove u donjem delu leđa, naročito noću, toliko da kada ustanem, klecaju mi kolena…i udara mi bol u desnu nogu, teško nalazim položaj za spavanje. Imam bebu 7 meseci i dečkića 22 meseca, veoma veoma sam aktivna po kući, maltene ne sedam, bolovi su mi krenuli brzo posle porođšaja, molim Vas za savet i pomoć.

  • admin

   adminOctober 18, 2016 at 7:26 am

   Poštovana Ivana,
   Trudnoća i porođaj sa sobom nose i pretpostavku za nastanak bolnih tegoba i promena tela.
   Obaveze koje nastaju postporođajno prema porodici, u vašem slučaju prema bebi i detetu, su velike i fizički naporne.
   Predlažem vam da odvojite vreme potrebno za lečenje.
   Pre svega je neophodno da se uradi klinički pregled i dijagnostika u smislu MR LS kičme.
   Fizikalna terapšija je izvesna sa akcentom na analgetske i relaksirajuće procedure.
   Ujedno je i uvod u kineziterapiju-medicinske vežbe, koja predstavlja sistemsko rešenje.
   Posvetite se lečenju i svima će biti bolje.

 • Djurdjanovic

  DjurdjanovicOctober 18, 2016 at 4:39 pm

  Vec mesec dana lmam bolove u donjem delu kime l bol u desnoj nogu i,vucem je.idemi na fzikalnu inekcije sam primala ali ja nemogu da hodam i da sedim duze od 15minuta. Na fizikalnu kaze doktor bice bolje a nista nema

  • admin

   adminOctober 18, 2016 at 7:56 pm

   Poštovana Milice,
   Pretpostavljam da vam je pre nego što ste započeli sa fizikalnim terapijama završili sa dijagnostikom.
   Iz vašeg opisa, mislim da je reč o lumboišialgiji. Prvi terapijski cilj je otkloniti bol i revitalizovati živac.
   Verujem da je i odabir fizikalnih procedura dobar i da će dati rezultat samo je potrebno da budete malo strpljivi.
   Možete, ako već nije ordinirano, da koristite pored standardnih analgetika i magnezijum i vitamine B kompleksa (Optimum B).

 • Pera

  PeraOctober 19, 2016 at 7:16 pm

  postovani bio dijagnostikavana mi je putem MR diskus hernija donjeg dela ledja.
  Preporucena mi je vezba ( sa valjkom precnika 15cm lezeci na njemu da pritiskam sa ledjima)
  nije mi receno samo koji deo ledja da pritiskam sa tim, dali lubmalnu krivinu ,bolno mesto ili izbocine dole… ???
  molim vas za savet jer necu moci skoro da idem do pomenutog lekara i fizioterapeuta …
  Hvala unapred.

  • admin

   adminOctober 20, 2016 at 8:15 am

   Poštovani Pero,
   Neozbiljno je da vam se vežbe preporuče i da ih ne radite uz nadzor fizioterapeuta.
   Dodatna neozbiljnost je da se preporuči jedna vežba!!!
   Vežbe se rade sa ciljem jačanja pelvitrohanterične muskulature, po prestanku bola.
   Preporučujem vam da se držite opisa vežbi koje smo dali na našem sajtu: https://nika.rs/v3/baza-znanja/vezbe-za-lumbalnu-kicmu/

 • ivanko

  ivankoOctober 24, 2016 at 12:13 pm

  Poštovani
  Dijagnostkovana mi je prolapsus disci intervertebraalis lumbalis et disci intervertebralis aliorum cum radiculopathia M511. Preporučena mi je fizikalna terapija i Arcoxia i Mydocalm kao lekovi, od kojih i nema nekoh poboljšanja Koliko je stvar ozbiljna i da li mi može pomoći kiropraktičar? Hvala

  • admin

   adminOctober 25, 2016 at 6:58 am

   Poštovani Ivanko,
   O prolapsu I.V. diska i ostalim patološkim promenama LS smo pisali upravo na ovoj strani https://nika.rs/v3/baza-znanja/bolovi-u-donjem-delu-leda/
   Započnite fizikalnu terapiju koja mora da bude analgetska i relaksirajuća ujedno i uvod u kineziterapiju – medicinske vežbe. Kth. započeti po prestanku bola.
   Kada je reč o medikamentoznoj terapiji koja vam je ordinirana, trebalo bi promeniti analgetik – Arcoxia, pridodati – Mg a 300 mg i B komplex
   Mišićnu relaksaciju ćete postići fizikalnim procedurama, tako da je upitna primena Mydocalm-a.

 • Andjela

  AndjelaOctober 26, 2016 at 12:37 am

  Imam 13 godina i vec 2 godine imam jake bolove u donjem desnom delu ledja.Toliko me boli da ponekad ne mogu da se pomerim, i osecam kao da me u tom delu nesto pritiska.Bila sam kod doktora i rekli su mi da je to verovatno od rasta i da nemam krivu kicmu.Ali mene jako boli i ne mogu da izdrzim, tako da ne znam sta vise da radim.

  • admin

   adminOctober 26, 2016 at 7:02 am

   Poštovana Anđela,
   Prisustvo bola je indikacija i signal organizma da postoji zdravstveni problem koji bi trebalo rešavati.
   Naravno da dete sa 13 godina života raste i razvija se. Krajnje neprofesionalno je da i
   cenjene kolege a i roditelji olako izriču i prihvataju površnu dijagnostiku, dok je sa druge strane realnost takva da je bol prisutan dve godine.
   Trebalo bi uraditi klinički pregled kod drugog ordinarijusa. Ukoliko ima nejasnoća, trebalo bi da se dodatno urade
   dodatne dijagostičke procedure u ovom slučaju magnetna rezonanca (MR) LS kičme.
   Roditelji bi trebalo da budu uporni i pomognu i ne prihvataju prazne priče i naklapanja već dijagnozu i rešenja.

 • Jakov

  JakovOctober 28, 2016 at 7:53 pm

  Molio bih vas za savjet u vezi dijagnoze za moju curicu ,skoro 3 god..Dijagnoza: Ima X noge i nespretno hoda.Klinicki-spusteni svodovi i stopala i umjeren valgus peta.Ali postoji izrazen valgus kolena,koji u lezecem polozaju uz blago priljubljena kolena daje intermelaol.Razmak od 9 cm…Dg.PPV Genua valga….Th//potrebno poceti sa nosenjem visokih ortopedskih cipela sa medijalnim ojacanjima,tomas petama,duzim supinacionim klinovima i prednjim antivarusom…

  • admin

   adminOctober 30, 2016 at 10:11 am

   Poštovani Jakove,
   Genua valga predstavlja poremećen odnos između potkolenice i natkolenice.
   Ugao koji natkolenica zaklapa sa potkolenicom sa spoljašnje strane kolena je nešto manji od fiziološkog.
   Kod ovog deformiteta, linija opterećenja je pomerena više lateralno i prolazi kroz lateralni (spoljašnji) kondil butne kosti,
   a zatim kroz glavu fibule i završava se na unutrašnjoj strani kalkaneusa. U ovom položaju previše je zategnut lig. collaterale tibiale,
   a preopterećeni su i lateralni meniskus i zglobne hrskavice, što dovodi do njihovog bržeg starenja i propadanja.
   Problem „X” i „O” nogu posebno se loše odražava na pravilan rast i razvoj kičmenog stuba.
   Zato je neophodno da deca koja imaju problem spuštenih i deformisanih stopala ili kolena u iks ili oks, rade vežbe za kičmeni stub da bi sprečila pojavu komplikacija na kičmenom stubu, kao i nastanak deformacija, najčešće skolioza i kifoza.
   Zbog navedenih mogućih komplikacija, lečenje deformiteta kolena bi trebalo započeti što je ranije moguće.
   Terapijske procedure koje se primenju u lečenju:
   – Kineziterapija ima najvažniju ulogu u procesu korekcije deformiteta. Obuhvata aktivne vežbe jačanja slabe muskulature i vežbe istezanja skraćenih mišića.
   – Fizikalna terapija, kroz primenu toplotnih procedura, kao i elektrostimulacija slabe muskulature, daju odlične rezultate u lečenju.
   – Pasivna korekcija kod većih deformiteta, korišćenjem ortopedskih pomagala (korektivne šine), koja se aplikuju noću.
   Uzrast od 3 godine je idealan za započinjanje procesa korekcije. Ortopedske cipele su sjajna pomoćna metoda pasivne korekcije.
   Nađite dobrog fizioterapeuta koji će sa detetom raditi u početku seriju kineziterapijskih procedura,
   ujedno bi trebalo da izvrši edukaciju roditelje za sprovođenje iste, a kasnije da sprovodi kontrolu sprovođenja.
   Upornim radom dobićete rezultat.

 • Zorica Agbaba

  Zorica AgbabaNovember 1, 2016 at 1:00 pm

  Poštovani,
  Dijagnostifikovana mi je LUMBALNA POLIDISKOPTIJA(Spondylosis et Spondyloarthrosis lumb)Šta to konkretno znači?
  Hvala

  • admin

   adminNovember 3, 2016 at 8:21 am

   Poštovana Zorice,
   Lumbalna polidiskopatija predstavlja pomeranja međupršljenskih diskova, bez pucanja opne diska i curenja sadržaja jezgra.
   Pomeranja načešće vrše presiju na okolno tkivo, najčešće na korenove perifernih nerava, ređe sužavaju spinalni kanal.
   Zato su učestale tegobe u smislu prisustva bola.
   Spondiloartroza je degenerativan proces.
   Započnite fizikalne i kineziterapijske procedure.

 • Snežana

  SnežanaNovember 8, 2016 at 9:07 pm

  Poštovani,vec dve godine imam problem u desnom kuku i bol u desnoj preponi kao i bol u desnom zadnjem delu leđa.Bolovi su sve intenzivniji naročito nakon hodanja i stajanja.Nisam znala sta me boli pa sam obavila i pregled kod ginekologa,urologa…Sve je ok osim kamena u bubregu koji nije krenuo jer imam sužetak kanala!Urolog me je uputio kod fizijatra uradila sam snimak ali sve je ok!!Ja i dalje imam bolove,čak mi sada smeta i hrana odnosno muke imam pre velike nužde!! Vise ne znam sta da radim!!?

  • admin

   adminNovember 9, 2016 at 7:08 am

   Poštovana Snežana,
   Savetujem vam da uradite MR (magnetnu rezonancu) LS kičme kako bi se videlo stanje mekih tkiva.
   Ako ste uradili Rtg. snimak LS kičme, na njemu ne može da se vidi stanje mekih tkiva.
   Ako ste uradili MR LS, bilo bi korisno da uradite i EMNG nogu.
   Time bi proverili stepen provodljivosti perifernih nerava i kompletirali dijagnostiku.

 • Lejla

  LejlaNovember 23, 2016 at 1:58 pm

  Poštovani dobar dan
  Bolove u leđima imam oko 4 godine i napokon jedan doktor odluci da ja to snimam posle CT snimka preporuke su MR jer su vidjeli da imam neku cistu pise ovako :u skeniranom dijelu sakralnog segmenta vertrebalnog kanala medijalno i lijevo nivoa S1i S2 segmenta prisutna nepravilno ovalne forme fluida/likvora area dijametra oko 2.3×1.7cm (LL. AP) undulira kost i dilatira kanal CTslike arahnoidne ciste. Zanima me sada dok cekam da li da radim neke vjezbe za jacanje misica ili ne mada sam pokusala ali bol se javlja veca i kako se ta cista lijeci molim odgovor

  • admin

   adminNovember 23, 2016 at 7:30 pm

   Poštovana Lejla,
   Napravljen je propust u odabiru dijagnostičke procedure. Odličan uvid u meka tkiva dobija se nalazom MR-a.
   Kada napravite MR LS kičme, imaćete i jasni uvid u stanje mekih tkiva LS kičme.
   Najčešće, kada je reč o arahnoidalnoj cisti, ona nije uzrok bolnih senzacija.
   Struktura same ciste je likvor, urođene su i najčešče ne vrše kompresiju na CNS i/ili periferne nerve, pa se ne diraju.
   Savet je da se dijagnostikom konstatuje njeno postojanje, a dijagnostika fokusira na ostala meka tkiva.

   Sledi vam fizikalna terapija koja je analgetska, ne agresivna. Vežbe možete da radite po otklanjanju bola.

   • merima dulovic

    merima dulovicNovember 27, 2016 at 4:54 pm

    Imam ceste bolove u donjem dijlu ledja .Dok sam sageta i taj bo potraje i dok ne dobijem inekciju protiv bolova nista mi nemoze pomaoci

   • admin

    adminNovember 28, 2016 at 8:05 am

    Poštovana Merima,
    Česti bolovi su indikacija da morate da reagujete adekvatno i ne dozvolite komplikacije vašeg zdravstvenog stanja jer vam se
    život prilično menja na gore u smislu aktivnosti svakodnevnog života i radnih aktivnosti.

    Stoga vam predlažem da za početak uradite MR LS kičme i pregled lekara, eventualno neurologa.
    U ovom trenutku se preporučuje medikamentozna analgetska i miorelaksirajuća terapija, ali nije sistemsko rešenje.

 • Aleksandra

  AleksandraNovember 29, 2016 at 11:00 pm

  Fizijatar mi je svojevremeno dok sam lecila skoliozu rekao da imam prsljen viska. Uz to je rekao da ce me kad budem starija boleti donji deo ledja. Sada imam bolove u ledjima i posle krace setnje ili cak stajanja u mestu. Pokusala sam da pronadjem nesto o visku prsljena, ali mi ne polazi za rukom. Da li tako nesto postoji uopste?

  • admin

   adminNovember 29, 2016 at 11:24 pm

   Poštovana Aleksandra,
   Kičmeni stub (columna vertebralis) sačinjavaju kratke kosti, pršljenovi (vertebrae).
   Ukupan broj pršljenova je 33-34. Kičmeni pršljenovi se dele prema mestu na kome se nalaze:

   vratni pršljenovi – 7
   grudni pršljenovi – 12
   slabinski pršljenovi – 5
   krsni pršljenovi – 5
   trtični pršljenovi – 4-5
   Predlažem vam da promenite ordinarijusa, ujedno da uradite dijagnostiku koja svakako obuhvata klinički prgled, uzimanja funkcionalnog statusa kao i MR LS kičme.
   Time ćete se baviti lečenjem i rešavanju vašeg zdravstvenog problema na pravi način.

 • Marica

  MaricaDecember 4, 2016 at 4:50 pm

  Postovani,
  Prvenstveno sve pohvale za vasu stranicu.
  Ja imam problem nekih par mjeseci bol u donjem desnim dijelu kicme, sirio se do polovine noge, do koljena.. Odradila sam CT nalaz i zakljucak je ‘ na nivou IV prostora L5/S1 anularna medijalna proturzija diska’ Dr ortoped kaze da je to Diskus hernija tako da i primam inekcije, i strogo mirovanje 15 dana.. zanima me da li vi imate neki savjet, i predlog sta da radim, i kolike su mogucnosti da se ovo izlijeci.

  Srdacan pozdrav,

  • admin

   adminDecember 5, 2016 at 4:39 pm

   Poštovana Marice,
   Dijagnostikovana DH LS kičme se u akutnoj fazi tretira medikamentoznom i ampuliranom terapijom sa ciljem uklanjanja bola.
   Pored navedenog, ordinira se vitaminsko-mineralna teraoija gde se uključuje Mg direk a 300 mg (1×1) i Optimum B komplex (1×1), kao i lekovi koji
   se koriste zarad opuštanja napete muskulature – miorelaksanti ili suplementi (Persen forte 2×1).
   Zavisno od stanja u kom se pacijent nalazi, moguće je ordinirati apsolutno mirovanje ili odmah započeti neinvazvnu fizikalnu terapiju.
   Po prestanku bola, započinju se kinezeterapijske procedure, kao sistemsko rešenje jačanja pelvi-trohanterične muskučlature.
   Šanse za vaš opravak primenom fizikalne terapije su realne i spadaju u redovne terapijske ciljeve.

   • Marica

    MaricaDecember 7, 2016 at 2:31 pm

    Hvala puno na odgovoru.
    Ja evo vec pet dana primam injekcije ( apaurin, OHB12 12, dexason+ analgin), i imam jos dvije da primim.. Dr. mi je prepisao i ‘blokade’, ali sam odustala od toga.. pijem i Magnezijum 375plusB6. Uglavnom sam u lezecem polozaju, medjutim nije mi puno lakse..ne znam koliko treba vremena da ovi bolovi prestanu.. ja mogu i pored ovih inekcija da pijem tablete protiv bolova ?

   • admin

    adminDecember 8, 2016 at 7:44 am

    Poštovana Marice,
    Budite strpljivi, ordinirana terapija vam je dobra i uz nju možete da koristite i analgetike per os.

 • Dejan

  DejanDecember 11, 2016 at 12:26 pm

  Poštovani, već duže vrijeme trpim slabije a periodično i jače bolove u donjem dijelu kičme. Čitao sam puno o svom problemu i ne mogu jasno da zaključim o čemu bi se konkretno moglo raditi. Bol nestaje kada sam fizički aktivan i tijelo se “uggrije” a vraća se jak prilikom hlađenja i onda slabi. Takođe zna biti jak kod ležanja na leđima. Po nekad mi pomogne korištenje masaže ili nekih hladnih gelova. takođe sam pokušavao koristiti diklofenak mast koja mi nekada pomogne a nekada ne. Nadprosječno sam visok i veoma fizički aktivan.
  Da li imate neko mišljenje ili prijedlog.
  S poštovanjem
  Dejan

  • admin

   adminDecember 13, 2016 at 8:05 am

   Poštovani Dejane,
   Predlažem vam da svakako uradite MR LS kičme i sa navedenim nalazom obavite klinički pregled i funkcionalni status kod izabranog lekara.
   Tako ćete uštedeti na vremenu i bez dijagnostičke sumnje započeti lečenje i oporvak.
   Ne isključujem mogućnost kao razlog vaših tegoba mišićni bol i bol mekih tkiva, što će u terapijskom smislu brzo i da se reši.
   Navedene kreme i gelovi nisu se pokazili efikasnim.

 • Jelena

  JelenaDecember 17, 2016 at 7:05 pm

  Poštovanje…. u pitanju je L4/L5 i L5s1
  Imam bolove već par godina na terapijama sam bila i da bi u oktobru 2014god.podigla saksiju s cvećem i kada sam sela više nisam mogla da ustanem tada su me odvezli u bolnicu dali morfiumu i 9.10 je bila operacija posle operacije krenuli su bolovi ponovo sve jači i jači tako da sam 06.12.16 bila u banji i vratili me 14.12 zbog jakih bolova imala sam “Aktiv” gimnastika i vežbe za tih par dana jednu masažu od 10min i Infrarot 10min. davali mi Tramadl i morfiumu flastere sada sam na bolovanju primam infuzije i injekcije svaki dan Molila bi vas ako bi mogli da mi date neki savet sta dalje da radim Hvala unapred Jelena

  • admin

   adminDecember 18, 2016 at 10:44 am

   Poštovana Jelena,

   U praksi je, na žalost, uobičajeno da i kada hirurška intervencija bude urađena kako treba,
   bez redovne kineziterapije, najčešće u periodu od 2 do 5 godina, radi se i druga operacija kičme.
   Dakle niste prvi ko je operisao diskus herniju i kasnije imao tegobe.

   Svakako da je potrebno pre hirurške intervencije i postoperativno da se sprovedu i
   fizikalne i kineziterapijske procedure. Time dajete šansu da do operacije i ne dođe,
   ujedno se i pripremate da vam postoperativni tok – rehabilitacija bude kraći i uspešniji.

   Zato bi trebalo obazrivije donositi odluku o operaciji uz konsultacije ne samo neurohirurga, koji je uvek za to da se operiše,
   već bi trebalo da čujete i mišljenja ostalih članova medicinskog tima.

   Očito da vam hirurška intervencija nije rešila problem. Stoga i predlažem da vaše lečenje započnete po protokolu, ispočetka,
   tako što ćete da uradite novi MR snimak LS kičme i EMNG donjih ekstremiteta.

   Na osnovu nalaza, ordinirala bi vam se svakako blaža ANALGETSKA terapija od ove koju sada koristite, što je najčešće uoptreba medikamenta per os, koji uključuju
   i vitamine B kompleksa i miorelaksanse. Verovatno da bi se zbog jačine bolova aplikovala i ampulirana terapija u protokolarnim dozama.
   Kada vam se zdravstveno stanje malo stabilizuje, započnite fizikalne anelgetske terapije koje će ujedno revitalizovati i relaksirati mekaa tkiva.

   Verujem da vam se stanje pogoršalo time što ste u Banji sprovodili kineziterapijske procedure uz prisustvo bola.

   Bitno je da znate da se kineziterpija sprovodi nakon fizikalnih procedura, po prestanku bola.

   Siguran sam da ćete protokolarnim delovanjem rešiti vaš zdravstveni problem.

 • Jelena

  JelenaDecember 19, 2016 at 11:46 am

  Hvala vam puno na savetu i brzom odgovoru.Trenutno imam terapiju sa infuzijama i injekcije tj.blokadama,ali ne osećam ništa da mi je bolje,bolovi su još uvek tu i trnjenje u levoj nozi.

 • Sava

  SavaDecember 28, 2016 at 9:47 am

  Poštovanje!I mam hronicni isijas.Afekciju korenova L4 i L 5. Bolovi u desnoj nozi pogotovu u zglobu desnog stopala su veoma jaki.Išao sam na 20 dekompresija kicme.Primio 3 Diprofosa,8 dexsazona,8 Zodola.Tenutno pijem Milgamu i Xefo rapid.Imam i terapiju Epikom već 5 meseci zbog neuropatskog bola.Sva ova terapija je od jula meseca.A bol je i dalje prisutna.Trebam da primim i injekcije Reumasser po preporuci lekara.Isao sam na fiziklnu laserom i magnetom.Vezbe radim kada se bol po malo smanji.Molim za vaše mišljenje.

  • admin

   adminDecember 29, 2016 at 8:27 am

   Poštovani Savo,
   Dekompresiona terapija je prilično agresivna i zna da dodatno iziritira već iziritirano tkivo.
   Kod vas se to i desilo, tako da nisam iznenađen količinom analgetika i kortiko preparata koji su vam aplikovali.
   Jednostavno ste zatvorili začarani krug bola. Kineziterapiju ne započinjite u rovitom stanju.
   Bol moze potpuno da se kupira protokolarnom fizikalnom terapijom, ujedno možete da započnete i proces revitalizacije nerva i relaksaiju napete muskulature.
   Sve to vi niste uradili!
   Terapija laserom i magnetom predstavlja samo deo rešavanja vašeg zdravstvenog problema koji je rešiv u potpunosti ali uz adekvatnu terapiju.

 • Sava

  SavaDecember 29, 2016 at 9:37 am

  Doktore šta mi preporucujete.Ova bol koju osecam prelazi granice moje izdržljivosti.Fizijatar mi preporučuje injekcije Reumasser i kaze da jedino to može da mi pomogne.Šta vi mislite i tome.Kako da izlecim korenova nerava koji su iziritirani.Nisam za operaciju.Mr tako pokazuje.Hvala puno!

  • admin

   adminDecember 30, 2016 at 8:00 am

   Poštovani Savo,
   Širok je dijapazon lekova koji se koristi u kupiranju bolova u LS kičmi.
   Rheumasser je kombinacija kortikosteroida, antiupalnih nesteroidnih susptanci i vitamina B12 i ne sme se dugo koristiti.
   Dobre rezultate daje i upotreba Sirdalud tableta od 2 mg. (2×1)
   Koristi se i Mg (direkt a 300 mg. 1×1) kao i B vitamin (optimum B komplex 1×1)
   Jasno mi je da vam je bol najveći problem i terapijski bi trebalo njegova eliminacija da bude zadatak br. 1
   Shvatite da vam je sistemsko rešenje napisano u predhodnom odgovoru na vaše postavljeno pitanje.

 • Sava

  SavaDecember 30, 2016 at 12:09 pm

  Hvala vam puno!

 • Dejan

  DejanJanuary 4, 2017 at 6:51 pm

  Pozdrav
  Imao sam tumor testisa desnog,medjutim na vrijeme je prosao sam sa 2 zastitne HT i svi nalazi su ok,pa od bojazni da nije opet nesto tako radio sam UZ vise puta kod razlicitih strucnjaka,naravno nema promje a sto se toga tice.Bol u lijevoj preponi,koja silazi u nogu pa se vraca na dodnji dio ledja nekad me boli i do lopatice tj.plecke,bol seta stalno,,jel to DH kao sto doktorica misli ili sta bi moglo biti,20 januara idem na Magnetnu,pa ovako po simptomima bil mi mogli reci sta bi to moglo biti.
  Pozdrav

  • admin

   adminJanuary 5, 2017 at 7:48 am

   Poštovani Dejane,
   Odlično je što ćete da uradite MR LS kičme. Preporuka je da uradite i EMNG nogu. Time ćete da završite dijagnostiku.
   Difuzni bolovi mogu da budu posledica sistemskog stanja fibromijalgije.
   Bol u preponi može da bude i posledica sy. mišića piriformisa. Takođe, može da bude
   posledica antalgije zbog čega je došlo do poremećaja posture i biomehanike.
   Predlažem vam da ne dangubite i čekate rezultate dijagnostike, već da uradite klinički pregled i
   funkcionalni status na osnovu čega bi započeli fizikalnu terapiju.
   Kolege sigurno znaju šta NE KORISTITI od terapijskih procedura kada je reč o st. post op. Tu

 • DEJAN MILINKOVIC

  DEJAN MILINKOVICJanuary 11, 2017 at 8:15 pm

  POSTAVANI
  vECA MESEC DANA MI JE DONJI DEO PALCA DESNE NOGE UTRNUT DO POLOVINE TABANA.,POVREMENO IMAM NEKI NEUGODAN OSECAJ KAODA IMAM JOS JEDNU CARAPU PREKO PRSTA,I UTRNUTOST SE PONEKAD PRETVORI U BLAGU BOLA ALI SAMO KAD DODIRNEM VRH PRSTANEMAM NIKAKVE BOLOVE NI U LEDJIMA NI U NOZI…DOKTORIMA NIJE JASNO STA JE U PITANJU….TRENUTNO NEMAM TERAPIJU I CEKAM DA SE JAVIM NA PONOVNI PREGLED

  • admin

   adminJanuary 12, 2017 at 7:43 am

   Poštovani Dejane,
   Tegobe koje opisujete nisu neuobičaje kod oštećenja senzitivnog nerva.
   Predlažem vam da uradite MR LS kičme i OBAVEZNO EMNG donjih ekstremiteta.
   Nakon toga, obavite klinički pregled neurologa koji će vas uputiti na fizikalne terapije.
   U međuvremenu, možete da koristite Optimum B komplex 1×1

 • Emir

  EmirJanuary 16, 2017 at 9:40 pm

  Poštovani, već duže vrijeme imam problem sa kičmom. U posljednje vrijeme imam bol u donjem dijelu kičme koji prouzrokuje trnjenje desne noge u određenim položajima tijela prilikom sjedenja. RTG kičme pokazuje da imam discopathia L5-S1. Problem sam, na preporuku fizijatra, pokušao riješiti fizikalnim terapijama, ali bez nekog velikog uspjeha. Sta vi preporučujete? Unaprijed zahvaljujem

  • admin

   adminJanuary 17, 2017 at 7:56 am

   Poštovani Emire,

   Da bi se ordinirala adekvatna terapija, potrebno je da se uradi osnovni pregled i uzme funkcionalni status.
   Na osnovu procene, dalje se upućujete na dodatnu dijagnostiku.
   Vi ste upućeni na Rtg. što je jeftina dg. metoda, ali i neadekvatna. Diskopatija se može dijagnostikovati u preko 90% populacije uzrasta preko 25 godina života.
   Rtg. pregledom se ne dobija uvid u meka tkiva LS kičme.
   Iz opisa koji ste dali, rekao bih da je reč o lumboišijalgiji, što je indikacija za započinjanje fizikalne terapije.
   Ujedno se ordinira i medikamentozna analgetska terapija, kao i vitaminsko-mineralna.
   Fizikalne procedure nisu dale rezultat, očito što nisu bile adekvatne.
   Pokušajte sa dodatnom dijagnostikom MR LS i EMNG nogu.
   Ili promenite fizijatra.

 • Predrag

  PredragJanuary 19, 2017 at 11:47 pm

  Molim za savet,problem je nastao posle dizanja velikog tereta,ot tog Dana prosli Su nekih 10 Dana,osetio sam slabi bol u ledjima I blagu muku u ledjima,posle nikih 2 meseca na stomaku u tom predilu doio sam osip kao bubuljice,zatim posle jos mesec Dana isto se pojabio osip na vratu I Tada poceo I bol u vratu,zatim je bol u Karlicu kao da mi neko vrti sapciger,povrrmeno se javi bol u glavi,bol u rukama,nadlakticama,sve me zari,pecka,svrab se javlja,kada se tusiram sa vrucom vodom tesko mije par sati,imam osecaj da mi inficirana svaka koska,molim za savet ocajam sam I plasim se najgoreg.

 • Mila

  MilaJanuary 20, 2017 at 2:32 pm

  Postovani,

  Imam bol u donjem delu kicme vec dugo vremena. Nekada je to nepodnosljiv bol toliko da ne mogu ni da sedim ni da lezim ni da hodam,prosto ni jedan polozaj ne odgovara a to boli i boli jako.
  Pre par godina sam imala jak stres i od tada traju ovi bolovi(znaci ne svaki dan al vrlo cesto),tada nisam ni mogla kod lekara vec je lekar dosao kuci,dobila sam tada inekcije sedam dana ujutru i uvece i to je bilo malo popustilo,medjutim nikad nije prestalo stvarno.
  Radila magnetnu kazu nema nista sve u redu,fizijatar isto kaze sve u redu. Ja mozda neznam da opisem dobro ovaj bol ali to boli uzasno.
  Sredina dodnjeg dela kicme…pa ponekad se spusti niz butine i tako…al uvek boli.
  Najcesce se javi ako se malo samo iznerviram a za dalje da vam ne pisem…
  Mozete li me posavetovati sta bi mogla uraditi i gde da se obratim?
  Hvala unapred

  • admin

   adminJanuary 20, 2017 at 8:22 pm

   Poštovana Mila,
   Nalaz MR-a ne mora uvek da korenspodira sa nalazom EMNG-a. Zato vam i savetujem da uradite EMNG domjih ekstremiteta.
   Potrebno je da se uradi i klinički pregled celog tela i da se uzme precizan funkcionalni status.
   Proverite i prisustvo somatizacije kao posledice stresa kao i antalgije zbog dužine trajanja tegobe.
   Ako ste u Beogradu, možete nas kontaktirati.

 • Andrea

  AndreaJanuary 30, 2017 at 3:27 am

  Poštovani,

  Dugo sam se bavila profesionalno košarkom, međutim prestala sam naglo pre 4 godine.
  Sve više je bilo sedenja za kompjuterom, izležavanja, itd.
  Poslednje 2 godine, imam hroničan bol u srednjem donjem delu leđa, sa obe strane, blizu kičmenog stuba. Tražila sam po internetu i mislim da je u pitanju Quadratus luborum.
  Ponekad su bolovi nepodnošljivi noću da ne mogu mirno da spavam već moram da prošetam po sobi.
  Bol je itenziteta kao da me neko bode tupim nožem, ponekad me samo preseče, a ponekad traje satima.
  Da li mi možete preporučiti neke vežbe, ili je ipak potrebno posetiti lekara?

  Srdačno,

  • admin

   adminJanuary 30, 2017 at 8:04 am

   Poštovana Andrea,
   Profesionalno bavljenje sportom iziskuje posebnu dijagnostičku pažnju.
   Stoga vam savetujem da za početak uradite MR LS kičme.
   Sa rezultatima bi trebalo da vas pregleda lekar koji će vas klinički pregledati i uzeće funkcionalni status.
   Mišićni bol, još ako je hroničan, je najčešće posledica. Zato je gore navedeno neophodno sprovesti.
   Naravno da je upućivanje na fizikalnu terapiju izvesno.
   Ne gubite vreme, već započnite lečenje.

 • Emir

  EmirFebruary 7, 2017 at 11:03 am

  Poštovani,

  nedavno sam Vam se javljao sa problemom koji imam u lumbalnom dijelu kičme. U međuvremenu sam uradio CT kičme i nalaz je sljedeći:
  ”Nalaz upućuje na degenerativne promjene po tipu def. spondiloze. Protruzija diska nivoa L4-L5 usmjerena dorzomediolateralno, umjereno kompresivna na duralnu vreću.
  Protruzija diska nivoa L5-S1 usmjerena dorzomediolateralno, umjereno kompresivna na duralnu vreću.”
  Fizijatar mi je preporučio medikamentoznu terapiju za početak uz mirovanje. Zamolio bih Vas da mi date mišljenje i eventualno preporuku za nastavak liječenja.

  Unaprijed zahvaljujem!

  • admin

   adminFebruary 7, 2017 at 5:02 pm

   Poštovani Emire,
   Od dijagnostičkih metoda uradite EMNG nogu. CT ne daje uvid u stanje mekih tkiva.
   Navedeno je značajno u ordiniranju adekvatne terapije.
   Predlažem vam da započnete fizikalne tretmane. Dosta je vremena izgubljeno.

 • Verica

  VericaFebruary 11, 2017 at 7:58 pm

  Od 1.januara ove godine imam bolove u donjem delu leđa, koji su nakon nekoliko dana poceli da se manifestuju kao sevanje kroz negu, sad trenutno se dešava da me boli pregib noge iza kolena. Imam 32god. Šta mi predlažete? Nisam koristila nikakve lekove. Unapred zahvalna, Verica.

  • admin

   adminFebruary 11, 2017 at 8:38 pm

   Poštovana Verice,
   Iz vašeg opisa tegoba, pretpostavljam da je reč o lumboišijalgiji.
   Predlažem vam da čim pre započnete fizikalne tretmane sa ciljem otklanjanja bola i
   revitalizacije išijadičnog nerva.
   Terapijama predhodi pregled i/ili upućivanje na dodatnu dijagnostiku koja uključuje MR LS eventualno EMNG nogu.
   U međuvremenu indikovano je mirovanje, per os analgetska medikamentozna terapija i vitamini B kompleksa.

   • Verica

    VericaFebruary 11, 2017 at 8:57 pm

    Hvala Vam puno! Pozdrav

 • Darko

  DarkoFebruary 12, 2017 at 12:40 pm

  Pri podizanju frizidera osetio sam bol u ledjima . Bol se javio desno iznad kalice sa zadnje strane ledja. Sada trenutno ne mogu da se savijem ni pertle da vezem. Dok stojim ne osecam bol. Da li treba da se javim doktoru ili ce diklofenak duo pomoci?

  • admin

   adminFebruary 13, 2017 at 7:57 am

   Poštovani Darko,
   Predlažem vam da sačekate par dana (2-3) i u međuvremenu MIRUJETE i koristite analgetike, eventualno masti, kremove ili gelove koji greju.
   Masti i kremovi se utrljavaju na bolno mesto, gelovi se samo nanesu, bez utrljavanja.
   Moguće je da je reč o mišićnoj tegobi.
   Ukoliko bol ne prestane ili se spusti niže duž noge, obratite se stručnjacima.
   U međuvremenu, sve aktivnosti svakodnevnog života sprovodite kroz zaštitne pokrete i položaje:

 • dragomir

  dragomirFebruary 12, 2017 at 6:01 pm

  Postovanje.zena mi se 4 godine patila sa kicmom ,dobijala blokade ,masaze,samo da takozvani doktor je uputi kodsebe privatno na lecenje.nakon dugog vremena jastucic izmedju prsljenova je pukao i upalio se sto je pokazalo se na magnetnoj.trodon je dobijala nije pomoglo sto se tice bollova.operisana je ocistit gel sto je iscurio oko zivca.i nista nije izmedju prsljenova stavito ,kost o kost čese.samo ubanju ide i vezbe.pitanje imali neko pomagalo jastucic ili slicno da pomogne pri sjedenju hodanju jer sjedeci joj je posao.stabi preporucili pojas za kicmu jastuk neki ili nesto drugo.hvala

  • admin

   adminFebruary 13, 2017 at 7:51 am

   Poštovani Dragomire,
   Diskus hernija koju je supruga operisala, postoperativno ne bi trebalo da izaziva bol. Zato je i urađena hirurška intervencija.
   Takođe je značajno da znate da je potrebno posle operacije da se sprovede fizikalna terapija ujedno i kineziterapija što predstavlja sistemsko rešavanje problema.
   Kineziterapijske procedure se sprovode sa ciljem jačanja pelvitrohanterične muskulature, kao i povećanja amplituda pokreta segmenata.
   Pomagala za koja ste pitali su pasivna sredstva ujedno i pomoćna koja se kratko nose u bolnoj fazi bolesti.
   Ne savetujem NIKAKO da se sada primenjuju.
   Ukoliko i dalje bol dominira, savetujem vam da se uradi kontrolni pregled neurologa.

 • marina

  marinaFebruary 20, 2017 at 3:43 pm

  Postovani,
  ja sam mama jedanaestomesecne bebe, jutros pre dojenja sam legla sa bebom u krevet i pri tome osetila kao hneko prozimanje struje kroz desnu butinu ,nakon cega i bol u u desnom kuku. Vec pola dana imam bol u celom desnom donjem delu ledja, ali i sa prednje strane, tj u predelu janika. Pokreti su mi otezani uz bol, ali postoje. Moje pitanje je sta da cinim, jos nista nisam uzela tj. nikakav analgetik, bol je izdrziv ali mi tesko pada saginjanje, izuvanje, drzanje bebe, a da napomenem da jos uvek dojim i ne zelim prestati, naravno, ukoliko je to moguce.

  • admin

   adminFebruary 21, 2017 at 7:49 am

   Poštovana Marina,
   Bol koji ste opisali i nastala tegoba su apsolutna indikacija za započinjanje fizikalnih terapija.
   Zbog laktacije, upotreba analgetika per os je prilično redukovana.
   Fizikalne analgetske procedure će na najprirodniji način da vas reše tegoba i bolova.
   Sistemsko rešenje je, naravno, kineziterapija, vežbe, koje bi trebalo da započnete po otklanjanju tegoba.

   • marina

    marinaFebruary 21, 2017 at 10:09 pm

    Hvala puno, na brzom odgovoru. Jedino sto sam umesto reci desna, trebala napisati leva strana. Danas je bol manji, pokreti manje onemoguceni, jedino sto osecam trnjenje u celoj levoj nozi. Nadam se da je to logican sled dogadjaja i da ce tegobe uskoro proci. Brat mi je fizioterapeut pa ocekujem i par vezbica.

   • admin

    adminFebruary 22, 2017 at 8:00 am

    Poštovana Marina,
    Uz par fizikalnih terapija, trnjenje će prestati ujedno i bol, tako da ćete moći da čim pre započnete sa vežbanjem.

 • Sanja

  SanjaFebruary 21, 2017 at 7:53 pm

  Postovani,od pre nekih godinu dana sam pocela da imam probleme prvo sa kolenom,pa sa kukom.Prosle godine u ovo doba vise se i ne secam kako tacno ali pojavio se bol u kolenu leve noge,najvise pri odrecenim pokretima i ponekad pri hodanju.Pretpostavila sam da je doslo do neke banalne povrede i nisam isla kod lekara iako je koleno nastavilo da me boli,nekad manje nekad vise.Nikad to nije bio neki prejak neizdrziv bol ali dovoljan da nervira i smeta.Onda sam neko vreme pripazila na ishranu i bol je prestao,sada se samo ponekad javi na tom mestu.Ali u poslednje vreme je tu bol oko desnog kuka,ka desnoj preponi,u donjem delu ledja.Isto ne klasicni bol,nista prejako,vise kao neka neprijatnost ukocenost koja smeta.Tu je i pri kretanju i pri mirovanju,takodje sam imala i neki cudan osecaj oko gleznja desne noge nesto kao neki pritisak napetost ne znam kako bih to opisala.Takav slican osecaj je kod kuka.Nista nije oteceno,nema promene boje na kozi,spolja sve deluje ok.Imam 29 godina,moram da kazem da imam visak od 10-15 kila koji mi dosad nije smetao,doduse bila sam aktivnija a vec duze vreme sam jako pasivna ne hranim se zdravo,premalo krecem,dosta nerviram,..Imam dobru misicnu masu.Pre neki dan sam pocela da dizem noge radi poboljsanja cirkulacije,da hodam i pomalo vezbam,pripazila sam na ishranu i sad nema tog osecaja u gleznju ali u kuku je i dalje tu.Imam taj opsti osecaj ukocenosti,kuk mi smeta pomalo i pri hodu,posle setnje i vezbi smanjuje se da bi se opet malo pojacao posle.Sta bi to sve moglo biti?Moze li biti od tezine ili mozda loseg drzanja,ppsto ni na to bas ne pazim:)?Loseg polozaja pri spavanju?Nameracila sam se da pokusam da resim to kretanjem i pravilnom ishranom,pa ako ne prodje da odem kod doktora.Hvala vam puno

  • admin

   adminFebruary 22, 2017 at 7:57 am

   Poštovana Sanja,
   Tegobe koje ste opisale su zatvorile začarani krug koji bi što pre trebalo prekinuti. Razlog za to je kompromitacija išijadičnog nerva koja je izvesna ukoliko ne dođe do promena.
   Višak kilograma i inaktivnost vode mišićnoj slabosti, bez obzira na mišićnu masu.
   Slabost pelvitrohanterične muskulature vodi L-S tegobama kao i bolovima u kukovima i preponma.
   O stepen vaše inaktivnosti koja je značajna, govori pojava bolova u kolenima što implicira slabost m.quadrceps femorisa koji je inače prilično masivan i jak mišić zbog
   aktivnosti hoda koju izvodi.
   Naravno da vam je i držanje tela poremećeno pre svega zbog prisutnih bolnih tegoba gde telo da ne bi trpelo bol zauzima tzv. antalgične položaje koji su uvek i nepravilni.

   Savetujem vam da redukujete telesnu težinu, započnete fizikalne terapije koje će vas rešiti bola, a nakon toga započnete kineziterapiju kojoj predhodi precizno urađen mišićni test i procena posture.
   Vežbe ne možete sami i odmah da sprovodite.

 • Amel

  AmelMarch 23, 2017 at 7:33 pm

  Lijep pozdrav.Udarilo me auto prije 11 godina i slikao snimao sve ok bilo ali sad evo godina dana patim sa bolom u donjem dijelu kicme kad me uhvati nmg ni da lezim a kamoli nešto drugo.Radio sam nove snimke i tamo piše ovako:Aplanirana fizioloska lordoza sa diskretnom sinistro-konveksnom skoliozom,sužen IV prostor u nivou L5/s1.Pa šta mi je činit

  • admin

   adminMarch 24, 2017 at 7:48 am

   Poštovani Amele,
   Ne bih direktno povezao saobraćajni udes pre 11 godina sa trenutnim tegobama.
   Iz vašeg opisa, pretpostavljam da ste uradili Rtg., zaključujem da je reč o akutnom bolu, najverovatnije mekih tkiva.
   Od dodatnih dijagnostičkih procedura, pored kliničkog pregleda, mogli bi da uradite i MR LS kičme.
   Stoga vam predlažem da započnete analgetske fizikalne terapije, mirujete dok one traju i uzimate analgetsku medikamentoznu terapiju per os.

 • slobodan

  slobodanMarch 25, 2017 at 10:30 am

  Bolovi u donjem dijelu ledja prilikom kasljanja savijenja i hodanja.
  Da li je potrebno mirovanje?

  • admin

   adminMarch 26, 2017 at 11:42 am

   Poštovani Slobodane,
   Navedene tegobe najčešće ukazuju na postojanje diskus hernije koja zahteva kompletnu dijagnostiku (MR LS, EMNG DE, pregled neurologa, ebentualno neurohirurga),
   medikamentoznu terapiju (najčešće ampuliranu), fizikalnu terapiju i mirovanje.

   • slobodan

    slobodanMarch 27, 2017 at 12:34 pm

    Pozz dobio sam nalaz Rtg L/S kicme na kojem pise:
    Uz lako reduciranu lordozu i naznacenu sinistrokonveksnu skoliozu, suspektno je inicijalno suzenje iv prostora L5/S1
    Dobio sam neke tablete dexomen i fastum gel koje koristim vec 5 dana ali ja i dalje osjetim bolove.
    mozete mi reci o cemu se radi i preporucit jos neke tablete ili gelove?

   • admin

    adminMarch 28, 2017 at 6:56 am

    Poštovani Slobodane,
    Ukoliko se na osnovu Rtg. nalaza sumnja na stenozu I.V. prostora, potrebno je da se uradi dodatna dijagnostika u smislu MR LS kičme.
    Terapija je u tom slučaju prilično drugačija.
    Kada je reč o ordiniranoj terapiji, siguran sam da vam fastum gel neće pomoći.
    Takođe, Dexomen granule jesu blagi nesteroidni analgetik, simptomatski koji nije dao rezultat.
    Probajte Movalis tbl. a 15 mg. 2×1/2

 • daca

  dacaMarch 26, 2017 at 6:53 pm

  Dok Sam igrala odbojku naglo Sam se savila I od tad me Malo boli Ali danas je pocelo halo da boli u donjem delu ledja sa leve strane I leva noga u butini da li mozda znate sta je to ?
  Pomozi

  • admin

   adminMarch 28, 2017 at 6:51 am

   Poštovana Danijela,
   Predlažem vam da u narednih par dana, pored mirovanja koje je indikovano, koristite nešto od analgetika (per os).
   Ukoliko bol ne prestane ili ako se bol spusti duž noge, obratite se vašem ordinarijusu.

 • Djole

  DjoleApril 1, 2017 at 3:50 pm

  Postovani molio bih vas za jedan kratak savet. Imam blago ostecenje hrckavice u lumbalnom delu kicme
  i zglobovima kuka nastalih usled velikih i dugih fizickih napora sto vezanih za posao kao i sport.
  Bol je stalan i tup,nije puno jak prilikom duzeg hodanja cuje se blago krckanje u donjem delu ledja tj kukovima!
  Imam 28 godina i u odlicnoj sam fizickoj formi.
  Bilo kakav savet! Ako mozete da mi navedete jos neke simptome vezane za ovaj problem i jos po nesto.
  Hvala vam unapred. Sa postovanjem Djole.

  • admin

   adminApril 2, 2017 at 9:31 am

   Poštovani Đole,
   Prisustvo bola je indikacija za započinjanje analgetske fizikalne. Po otklanjanju bola, zdravstveno stanje koštano-mišićnog sistema se
   sistemski rešava medicinskim vežabanjem – kineziterapijom.
   Navedenim procedurama predhodi dijagnostika u smislu MR LS i klinički pregled i uzimanje funkcionalnog statusa (akcenat na mišićnom testu i amplitudama pokreta segmenata).

   Prilično sam siguran da je u vašem slučaju sistemska greška mišićni disbalans koji bi harmonizacijom mišićne snage
   sistemski otklonio navedene tegobe, a vi nastavili vaš život u skladu sa godinama koje imate i potrebama.

 • Nikola

  NikolaApril 11, 2017 at 12:48 am

  Pozdrav… Javljam se zbog bola koji osećam u desnom gornjem delu zadnjice. To je bol u jednoj tački, najčešće je jako slab, ali se ponekad desi da se pojača posle fizičke aktivnosti… Jedan kratak period sam osećao i blago, jako blago ali osetno trnjenje i mravinjanje u nozi… Bio sam kod sportskog lekara i on mi je rekao da mi je prso diskus i dao mi je tablete Alanerv, neke za opuštanje mišića i neke za bolove.. Te za bolove nisam ni uzeo jer bol nije uopšte jak, pa nisam osetio potrebu za tim… Nakon par dana trnjenje je skroz prestalo (i nije se vraćalo), ali i sada još uvek osećam podrhtavanje u nekim delovima zadnjice koje se javlja ponekad i u nekim delovima desne noge, ali samo sa zadnje strane.. Pomislio sam da mi igra živac… Takođe sam počeo da radim i vežbe za istezanje i ubacio sam novu vežbu a to je višenje naglavačke… Prvog puta sam samo visio i kasnije sam osetio nekakav bol u celim donjim leđima, ali taj bol je bio prijatam.. Juče sam se iz tog položaja naglavačke povukao nadole rukama, trudeći se da mi donja leđa ostanu opuštena… Nešto mi je kvrcnulo na desnoj strani donjih leđa, i baš me je bolelo narednih 20 minuta.. .Ne znam da li je to loše ili dobro, i ne znam da li da nastavim sa tom vežbom… Inače balim se street workoutom, i nemam problema kada radim vežbe za gornji deo tela…

  • admin

   adminApril 11, 2017 at 6:45 am

   Poštovani Nikola,
   Trakcija kičme koju samoinicijativno sprovodite je prilično rizična, zbog slabe kontrole, samim tim i velike verovatnoće da se ozbiljno povredite.

   Inače je i u kontrolisanim uslovima teško i rizično pravilno sprovesti trakciju.

   Predlažem vam da to više ne radite.
   Još jednom napominjem: možete ozbiljno da se povredite.

   Započnite fizikalne terapije, kojima predhodi precizno uzet funkcionalni status.

   Bilo kakva fizička aktivnost može da se primeni po otklanjanju bola.

   • Nikola

    NikolaApril 11, 2017 at 8:42 am

    Hvala Vam na brzom odgovoru… Pa to nije bila moja ideja, to mi je rekao jedan od trenera da bi bilo okej da radim… Prestaću naravno… Inače ono što mi nije jasno je to što 2 trenera u teretani imaju iste simptome kao ja, koji se kod njih povremeno javljaju, a obojica su mi rekli da kada bi ih zadesila diskus hernija, morali bi da prekinu treniranje, to znači da je oni sada nemaju… Ili bar smatraju da nemaju.. Da li postoji neka druga opcija za ove simptome ili je to sigurno vezano za diskus? Koliko sam čuo, ljudi sa tim problemom imaju ozbiljne neizdržive bolove, dok je kod mene to jedva osetno, i pojača se tipa posle dužeg trčanja… Hvala na strpljenju…

   • admin

    adminApril 11, 2017 at 1:04 pm

    Poštovani Nikola,
    Veliki je broj ljudi koji imaju tegobe u donjem delu leđa, kao posledica diskus hernije, ali najčešće zbog mladosti i
    jake pelvitrohanterične muskulature te tegobe nisu toliko značajne i intezivne u smislu prisustva bola.

    Najbolji primer za gore navedeno su ljudi koji se bave CROSSFIT-om.
    Ova sportska aktivnost obiluje fizičkim naprezanjima koje je potrebno ispuniti u zadatnom vremenu.
    Obiluje tzv. “mrtvim dizanjima” koja su prilično rizična fizička aktivnost za LS kičmu.
    Skoro svaki ozbiljni takmičar ima dijganostikovanu diskus herniju, manjeg ili većeg stepena.

    Važno je da znate šta je sa vašim telom. Svaka sumnja se otklanja dijagnostikom. Pored EMNG-a nogu, možete da uradite i MR LS.

    Jednostavno je: uradite dijagnostiku, suočite se sa problemom kakav god da je i prepustite stručnjacima da vam pomognu.
    Dobra terapija i edukacija vezana za postojanje DH vas ne mora da spreči da nastavite sa vašim fizičkim aktivnostima u skladu sa godinama i potrebama.

   • Nikola

    NikolaApril 11, 2017 at 11:13 pm

    Puno Vam hvala!

 • Nesa

  NesaApril 17, 2017 at 11:08 pm

  Pozdrav i poštovanje. Molio bih Vas za vaše mišljenje i savete vezano za moja leđa. Guglam, tražim, čitam iskustva drugih, od svega nadjem ponešto, ali ipak sam se odlučio da pokušam, da napišem ‘istoriju mojIh leđa i još ponešto’, pa da možda naučim nešto novo, a i svakako, pre svega, da možda dobijem i još neko od rešenja za moj problem… Pokušaću najkraće moguće, ali mislim da je anamneza važna, posebno kada je ovakav ‘pregled’ u pitanju… Imam 25 godina. Prvi veći problem sa leđima javio mi se oko 17te godine (jaki bolovi u lumbalnom delu leđa, koliko se sećam, bol se nije izrazito spuštao duž nogu, ometao me je u sedenju, ispravljanu posle sedenja, dužem stajanju, pa i ležanju. Ono što je tad prethodilo tom periodu i negde bio okidač, jesu 2 jaka fudbalska treninga, u kojima je akcenat bio, pre svega na trbušnu muskulaturu… Mnogo veći intenzitet, u odnosu na to šta je bilo uobičajeno za moje telo). U prvom obraćanju doktorima, tada nisam imao sreće, jer na osnovu urednog RTG nalaza, besmisleno rešenje su mi ponudili u šaci lekova… posle 15h spavanja, odustajem od te terapije, i odlučujem se za privatnog fizioterapeuta. Posle 7-8 tretmana u roku od nekih mesec dana (masaže sa kiropraktikom, prvih 2-3 puta je bilo dosta bolno), osećao sam se kao preporođen, možda i nikad bolje u životu… Nastavio sam sa fudbalom (uvek amaterski nivo, ali manje-više svakodnevna aktivnost od 6,7.godine do 19te). Posle par meseci, problem sa leđima postepeno se vraća, nije onog intenziteta kao prvi put, ali sasvim dovoljno da ometa funkcionisanje u sportu, i da stoji i gusi kao stalna slaba tačka. Specijalista sportske medicine, na osnovu kliničkog pregleda, jedini uzrok vidi u skraćenoj zadnjoj loži (tvrdi tereni, mali fudbal na betonu, (ne)stručni treninzi itd.), i rešenje tada definitivno nalazimo u intenzivnijem i dugotrajnijem istezanju. Nakon toga, to je nešto što sam sam dozirao… Kao i svi, kada su ledja bolela i kad mi je bilo neophodno istezanje, bio sam vredniji i uporniji, kad nije bolelo, nije mi bilo u prvom planu, ali definitivno je da je istezanje dalo rezultata i uvek da, kada su u pitanju moja leđa. Do prošle godine, nisam imao nikad većih problema sa leđima, da kažem da to znači da me nisu ometala u svakodnevnom funkcionisanju, ponekad su bolela posle nekog teškog fizičkog rada, ili neke forsirane sportske aktivnosti, ali ništa vredno pomena. Ono što je vredno pomena, bar, po meni može da bude, u medjuvremenu, povreda (2012) i operacija (2013) prednjih ukrštenih ligamenata (uspešno, bez komplikacija), i plantarni fascitis (2014-2015,neuspešno lečen i mirovanjem, i shockwave-terapijom, i ulošcima-izrada po stopalu i istezanjem… sve dok uspeh, samostalno, nisam pronašao u noćnom splintu). Inače, u pitanju su desno koleno i desno stopalo. Uporedo sa svim ovim što je bilo, priprema za operaciju, operacija, rehabilitacija, pa i ovaj hronican problem sa stopalom, i sada posle svega, uglavnom sam vrlo aktivan, trčim, vežbam sve grupe mišića, (bez teretane i tegova), između ostalog i razne vežbe za jačanje stomaka i leđa, koje su indikovane u kineziterapiji, takođe dosta se i istežem, vratio sam se i malom fudbalu, redovno u poslednje 2 godine, rekreativno 2x nedeljno… S obzirom, da sam ipak samo rekreativac, dosta sam pažljiv i oprezan u smislu procene koliko i šta mogu, tu posebno mislim na aktivnosti gde su kolena ugroženija… Iako mi je nekad teško da odolim i teško da se kontrolišem, posebno što ne postoji više strah posle povrede, gledam da izbegavam te aktivnosti ako nisam spreman, ako mi mišići nisu spremni u tom obimu u kom je potrebno, i ako moja opšta kondicija ne može da isprati te aktivnosti… Da se vratim na leđa, prošle godine u ovo, prolećno vreme, fudbal, znojenje, vetar = pojava bola najviše u lumbalnom delu leđa, neprijatan bol u mišićima i d. i g. ekstremiteta, malo izraženije duž desne noge, uopšte nelagodan osećaj u celom telu, nemogućnost dugog sedenja, problemi koji opet remete svakodnevno funkcionisanje. To je trajalo nekih par meseci, s tim da kako je prolazilo, bol je ostajao u predelu koji je karakterističan za piriformis sindrom (desna noga), što klinički pregled nije potvrdio. Niti su mi mišići tako skraćeni, niti imam neki deformitet ništa što bi ukazivalo na bolove tog intenyiteta. Upućen sam na EMNG (postojanje blage neurogene aksonske lezije u mišičima miotoma L5 desno. U preostaloj muskulaturi nalaz uredan. Inserciona aktivnost uredna, nema patološke spontane aktivnosti odnosno znakova aktuelizacije. Svi registrovani parametri senz.i mot. neurografije su uredni (ispitani su n.suralis. n.tibialis. n.peroneus. obostrano)) BLAGA radikulopatija L5 desno bez znakova aktuelizacije). Iako to bas i nije bilo jasno objašnjenje, tj.nije bilo srazmerno bolu, ostalo je na tome, nisam išao dalje po lekarima, nastavio sam sa uobičajenim aktivnostima, malo sam proučavao i piriformis, ubacio i nešto od specifičnih istezanja za njega i to je to, kako je vremenom bol prolazio, tako sam i ja zaboravio na leđa. Nažalost, pre neki dan su me opet podsetila, da su slaba tačka, opet prolećni dan i opet taj mizerni vetar, ali ne i za moja leđa. Sad sa sigurnošću znam da mi on stvori problem, iako ni sam ne znam sta tačno uradi, i da moram čuvati leđa, kako god znam u tim situacijama. Trenutno bolovi nisu strašni, i verujem da će proći. Ali ne znam da li će baš uvek biti tako, i to je onoga čega se bojim. Inače, moram napisati i da sam sam, fizioterapeutski tehničar, a za 2 ispita i ‘diplomirani fizioterapeut’, ali isto tako se moram i ograditi, jer nažalost, tokom školovanja, nisam imao mnogo prakse u ovoj oblasti (kao ni u ostalim). Time želim da kažem, neiskusan sam i nemam bog zna kakvo znanje, ali ponešto i znam o svemu ovome, i koristim ponešto, ali problemi se javljaju, iako sam mlad… Jasno mi je da na moja leđa, utiču svi nabrojani faktori po malo, konkretno za ovo, jasno mi je da moram izbegavati vetar, ili se obući nekako praktičnije za njega, ali da li postoji još nešto i šta sve, kako bih prevenirao to, neko trajnije ili trajno rešenje, šta da radim kada dođe do problema, kako brže da ga se rešim, šta mi još predlažete od pregleda i kod koga, a da mogu da očekujem nešto novo, neko drugačije mišljenje. Kako vidim da ste ovde vrlo aktivni i ažurni, tako verujem i da ste se susretali i da imate iskustva sa raznim problemima, pa čak možda i neka leđa, koja su tako specifično osetljiva na vetar. Bar ja, trenutno tako gledam na moju situaciju. 🙂 U svakom slučaju želim da čujem Vaše stručno misljenje, savete ili neki predlog, šta mi je činiti. Hvala unapred!

  • admin

   adminApril 18, 2017 at 6:57 am

   Poštovani Nešo,
   Zaista je fascinantno da za sve ove godine trajanja tegoba koje su rezultirale operacijom kolena nije urađen MR LS na samom početku.
   U redu je EMNG, ali je u vašem slučaju nedovoljan.
   Svakako da je reč o sistemskom problemu koji je rešavan odokativno (skraćena m.m. i sl.) bez precizno uzetog funkcionalnog statusa,
   tačnije bez uspostavljanja referentnih vrednosti sa dodatnom procenom posture, biomehanike, mišićne snage i amplituda pokreta.
   Navedeno je prvo što je trebalo uraditi.

   Zbog dugtrajnosti tegobe i operacije, pretpostavka je da ste usvojili zaštitne položaje i pokrete.
   U terapijskom planu i programu, posle precizne dijagnostike i funkcionalnog statusa izrađuje se plan i program lečenja,
   koji akcentira analgetske tegobe kao posledice.
   Kineziterapija je sistemsko rešenje i sa njom se započinje po otklanjanju tegoba.
   Mladost je na vašoj strani i odabir pravih stručnjaka koji će vas voditi.

   • Nesa

    NesaApril 18, 2017 at 10:18 am

    Pre svega, hvala Vam na brzom odgovoru.
    E sad i meni je fascinantno da se Vaše mišljenje toliko razlikuje od spomenutih iskustava sa lekarima. S tim da moram reći, da se i ja naspram mog skromnog znanja, i viđenja situacije, slažem sa Vama. Iskreno, namerno nisam ni spominjao MR, jer MR LS mi od doktora nikad nije spominjao prvi kao mogućnost dalje dg. Nisam neko ko nije bio kod lekara za sve ovo vreme… Specijalista sportske medicine, ortopedi (između ostalog i hirurzi koji su radili operaciju, bez da traže i MR kolena, koji na kraju urađen više samoinicijativno pre operacije, jer je ligament bio delimično pokidan i mišljenja nekih doktora se razilazilo… Takođe što se tiče same te povrede, nigde nisam čuo da se ispituje zašto je došlo do nje kod pojedinaca ponaosob. Hirurzi rade samu operaciju sa velikim uspehom, posle toga se radi rehabilitacija, koja uglavnom, u najvećoj meri zavisi od toga šta pacijent namerava posle, čime se bavi, i koliko će se baviti sportom i na kom nivou…), zatim više specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, reumatolozi… Bilo je tu i zvaničnih i nezvaničnih pregleda. Da me ne shvatite pogrešno, ne sumnjam u stručnost, zaista, nijednog spomenutog doktora. Mislim da je više problem u pristupu, uopšte u zdravstvu, i nekom gledanju pacijenta kao celine… Ne znam da li ce te me razumeti baš šta želim da kažem… Inace na moje pitanje vezano za MR, odgovori su uglavnom bili, da nema potrebe za zračenjem, da se neće ništa veliko (ozbiljno) naći, u smislu dg, i koliko ja to razumem, može biti samo još jedan od faktora koji bi se pridružio. ali nije tako značajan u celoj priči… Nije mi najjasnije kako može da se zna ako se ne uradi, ali istovremeno i verujem u njihova iskustva u radu. Iskreno, trenutno nisam u mogućnosti da sam sebe uputim na MR, ili da idem i tražim na svoju ruku pregled (i plaćam). U potpunosti se slažem sa Vama, kada su u pitanju zaštitni položaji i pokreti, najpre operacija desnog kolena, pitanje je koliko sam uspeo u ‘ponovnom izjednačavanju’ i korišćenju leve i desne noge, pa iz toga vrlo moguće i taj plantarni fascitis,… statika, postura, stav, da je sve udruženo… Činjenica je i da kod mene nije savršeno kada je u pitanju svaki faktor, vrlo je složeno, i nije lako sve to korigovati na pravi način… ali isto tako znam, i da ima dosta ljudi koji su mnogo, da kažem ”gori” (i što se tiče svega navedenog, a tako i godina, aktivnosti, BMI, itd), ali nemaju ni približan problem na pojavu banalnog vetra. 🙂 Pokušaću u nekom narednom periodu, da dođem do MR LS, i pratiću situaciju. A Vi mi recite, prvo, pre kineziterapije, da li ima nešto i šta Vi predlažete od konzervativnog lečenja za uklanjanje tegoba?

   • admin

    adminApril 18, 2017 at 12:57 pm

    Poštovani Nešo,
    Stav koji zastupam i mišljenje koje sam vam dao je rezultat temeljnog bavljenja strukom koja je prilično pragmatična i
    ako se posvetite, daje sistemska rešenja zdravstvenih tegoba.
    Na žalost, najčešće se fizikalni tretmani započinju tako što se terapija ordinira od strane fizijatra, koji bi trebalo na stolu da ima kompletnu dijagnostiku.
    Isti ti specijalisti fizijatrije, terapiju koju su vam sproveli ne znaju da sprovedu, a pacijenta vide nakon 3 nedelje!
    Funkcionalni status, preko kog i vi olako prelazite, je najznačajniji u terapiji. Terapija nije sveta krava koja ne sme da se menja.
    U zavisnosti od stanja i reakcije pacijenta, terapiju bi trebalo i menjati.
    Prilično je značajno kom specijalisti se obraćate za pomoć. Postoje protokoli.

    Ne očekujte da će se nešto značajno naći na MR nalazu. Bitnost tog nalaza je u uspostavljanju reference i daljeg praćenja.

    Još jednom, rekoh da je sistemsko rešenje fizikalna th. u prvo fazi, kasnije kineziterapija kao sistemsko rešenje.
    Pre toga uzeti funkcionalni status.

   • Nesa

    NesaApril 18, 2017 at 1:37 pm

    Hvala Vam još jednom. Uglavnom shvatam šta želite da kažete… Pitao bih Vas samo još jednu konkretnu stvar, s obzirom da kažete da postoje protokoli i da je važno kom specijalisti idem da se obratim… Po Vašem mišljenju, koje je to odeljenje i koji specijalista, do kog ja treba da dodjem da dobijem ono što je trenutno neophodno i da to ide putem koji je dobar za mene i moja leđa (u ovom slučaju najpre MR, kao dodatnu dg metodu)? Dakle, koji uput i za koje odeljenje (konkretno Novi Sad je u pitanju, ako Vam nešto znači), šta treba da priželjkujem, sutra kada odem kod lekara opšte prakse? Hvala i veliki pozdrav!

   • admin

    adminApril 19, 2017 at 7:21 am

    Poštovani Nešo,
    Sa kompletnom medicinskom dokumentacijom, obratite se dobrom fizioterapeutu.

 • Marko

  MarkoMay 2, 2017 at 10:21 am

  Postovani,nisam vam detaljno opisao bolove u ledjima…oni su poceli od 15 februara…a simptomi su bili sledeci:ujutru kada ustajem iz kreveta i kada se sagnem da obujem carape ili patike osecam zatezanje i bol u lumbalnom delu i na jednom prsljenu sa strane a ispod sredine kicme a iznad lumbalnog dela koji nije nepodnosljiv ali je dosadan i konstantan,a prilikom zatezanja cujem neki cudan zvuk(ne mislim na pucketanje u smislu prsljenova ili zglobova)…ne mogu bas lepo da vam opisem..kao neki vazduh da pisti…ali to je samo ujutru dok se ne zagrejem…dok sam radio vezbe za istezanje i jacanje misica nekim danima je bilo bolje a nekim jos vora situacija…ponekad sam osecao zatezanje u grudima i grc izmedju lopatica,evo preko 20 dana ne radim vezbe i bol je mali…a na sredini kicme je nestao…zanima me vase misljenje dali su u pitanju misici ili je nesto ozbiljnije?Mislite da nije diskus hernia i ako nije dali cu moci u potpunosti da se oporavim?Dosada nisam imao nikakvih problemima sa ledjima,mada najvise sumnjam da je od loseg kreveta koji sam u medjuvremenu zamenio novim,inace zaboravio sam da kazem da imam 27 god,hvala vam puno na izdvojenom vremenu i na ljubaznosti

  • admin

   adminMay 2, 2017 at 6:39 pm

   Poštovani Marko,
   Svakako uradite MR LS, radi uvida u realno stanje vaše kičme. Opisane tegobe ne odgovaraju DH.
   Započnite fizikalne terapije, po prestanku bola kineziterapiju.

 • Gojko

  GojkoMay 18, 2017 at 6:47 pm

  Poštovani,prilikom nošenja u savijenom položaju napravio sam nezgodan pokret i od tada imam nelagodnost i napetost u donjem delu ledja sa leve strane kod kukova. Nekada pređe i u desnu stranu.
  U pitanju je verovatno nešto oko kukova jer me na savijanje ledja i lazarevićev test ništa ne boli kao ni na dodir.
  prilikom dužeg hodanja čuje se pucketanje u predelu levog kuka!
  To traje nekih godinu dana radio sam razne vežbe istezanja bez rezultata ,ali ipak nema ni progresa bola tj eskalacije.
  imam 26 godina i u dobroj sam formi inače.
  Molim vas za savet šta bi moglo biti u pitanju ? Hvala na pomoći!

  • admin

   adminMay 19, 2017 at 6:48 am

   Poštovani Gojko,
   Iz opisa vaših tegoba, vidim da ne pominjete propagaciju bola duž nogu, tako da isključujem mogućnost lumboišijalgije.
   Pretpostavka je da bez obzira na dužinu trajanja tegobe, je reč o bolu mekih tkiva.
   Terapija je pored mirovanja i odsustva fizičkih aktivnosti, korišćenje analgetskih i relaksirajućih medikamenata.
   Naravno, fizikalna terepija je pravi izbor jer će brže rešiti vaš problem.
   Suprotno, ne lečenje može da implicira nastanak lumboišijalgije.

 • Aleksandar

  AleksandarMay 30, 2017 at 10:55 am

  Postovani, 7 dana sam imao bolove od donjeg dela kicme ka levoj butini od pozadi, nisam mogao da sedim jer bi bol bio sve jaci, prilikom ustajanja osetio bi jak bol koji se posle par koraka smiri.Takodje i blago trnjenje tabana-mravenje. Koristio sam diklofen duo i stekao utisak da me prolazi bol i prestao sa koriscenjem. Medjutim tokom vikenda javio mi se opet bol koji je bio bas jak i bio je prisutan i tokom lezanja. Odlucio sam da odem do hitne jer bolnica nije radila u tom momentu ,oni su mi dali inekciju diklofen. Posle dva dana bol me je prestao i mogu normalno da sedim i lezim ali tokom hodanja osetim bol u levom listu kao da je istegnut i petu kao da je malo utrnula . Deluje mi kao da imam blagu slabost u nogama. Zanima me Vas savet koji korak sledeci da preduzmem. Unapred zahvalan

  • admin

   adminMay 31, 2017 at 7:29 am

   Poštovani Aleksandre,
   Prvo što vam savetujem je mirovanje, redovno korišćenje analgetika i miorelaksansa. Svakako da je ovo preduslov za dalje korake u lečenju.
   Trebalo bi da se započne analgetska fizikalna terapija kojoj predhodi pregled i u međuvremenu (da se vreme ne gubi) dijagnostika u smislu MR LS, eventualno EMNG nogu.
   Savetujem vam i da primenite zaštitne položaje i pokrete kako bi tegobe smanjili.
   https://nika.rs/v3/baza-znanja/kako-zastititi-kicmu-zastitni-polozaji-i-pokreti/
   Ne gubite vreme, započnite na pravi način lečenje. Tegobe neće same po sebi da nestanu.

   • Aleksandar

    AleksandarMay 31, 2017 at 1:45 pm

    Hvala na savetima! Sve pohvale za stranicu.

 • Edin Čampara

  Edin ČamparaJune 9, 2017 at 1:34 pm

  Mene muči osjećaj hladnih nogu.Inače mi se noge pojačano znoje pa je taj osjećaj hladnoće intenzivniji.Ljekari su mi nakon snimka magnetom konstatirali promjene na kičmi ali kao ništa zabrinjavajuće s obzirom na godine(imam 52 godine).Od lijekova su mi preporučili B12 i da aktiviram šetnju.Molim vaš komentar.

  • admin

   adminJune 9, 2017 at 6:28 pm

   Poštovani Edine,
   Problem hladnih nogu je problem cirkulacije. Savetujem vam da uradite kolor Doppler krvnih sudova nogu.
   Ukoliko nemate problem sa krvnim sudovima, uz svakodnevne šetnje, predlažem vam da idete i na masaže stopala i nogu pre svega.
   Ordinirani B12 vitamin služi za revitalizaciju nerva. Uzimajte što više tečnosti u toku dana što isključuje pijenje pune čaše na iskap,
   već manje gutljaje što češće.

 • Ivan

  IvanJune 13, 2017 at 9:19 am

  Poštovani,.. – Imam 38 godina,I do dan danas (13.jun.17),nisam imao ni najmanji bol u bilo kom delu Kičme,mislim naravno na Deo od Hipotalamusa pa sve do Repnog dela,ili kako se već Stručno zove,kao ni bilo koju Spoljnu povredu,nagnječenje i sl. U večernjim časovima pri polasku na Spavanje,po ustajanju iz Fotelje, Bol u donjem delu Kičme (Lumbalnom),bukvalno me je Paralisao,.!! Nisam Sportista,ali daleko od toga da sa svojih 38 god.ne izlazim iz Kuće,ili iz Automobila,naprotiv,Fizički sam Aktivan i u proseku Dnevno prepešačim i do 3-4/km. Kako dolazi do ovakvog,ili je bolje pitati ,zašto dolazi do ovakvog bola koji me je Paralisao, cele te Noći pa i sada,Ujutru dok Vam pišem,(malo manje jer sam morao da popijem Analgetik).Nadam se da će proći,posetiću svakako i Lekara,mada se trenutno sve ovo dešava u Vikendici,a najbliži Grad je Niš – 60/km. Molim vas da razumete Moj Strah i odgovorite mi,jer koliko sam uspeo pročitati,nisam jedini koga ovo muči,osim možda činjenice da nisam nikada imao bilo kakav problem vezan za bilo koji deo kičme,kao i Moje Godine I ne izlaganje Kičmenog Stuba bilo kakvoj vrsti napora,podizanja tereta I sl. Osim ako je moguće da Promaja ili slično ne izazovu ovako ne specefičan Bol. Unapred Hvala, IVAN.

  • admin

   adminJune 13, 2017 at 4:27 pm

   Poštovani Ivane,
   Opisane tegobe odgovaraju trenutnom pritisku na periferni živac ili tzv. “ušinuću”. Dobro ste postupili što ste popili analgetik.
   Savetujem vam da popijete i lek koji bi opustio napetu paravertebralnu muskulaturu LS kičme.
   Može da posluže tablete bromazepama ili bensedina koje možete da uzmete pre spavanja.
   Ujedno je potrebno i da mirujete u položaju koji vam odgovara.
   Kada budete u mogućnosti, javite se ordinirajućem lekaru koji će vas uputiti na dijagnostiku i fizikalne terapije.
   Kada je reč o potpunom iznenađenju zbog tegoba, reću ću vam da se postura i biomehanika menjaju protokom vremena,
   te da je potreban jedan nepravilan pokret, najčešće brz, koji dovodi do opisanog stanja.
   Šetnje su odlične za kardiovaskularni sistem, a da bi kičma služila, potrebno je da se sprovode vežbe pokretljivosti i jačanja pelvitrohanterične muskulature.

 • dane

  daneJune 24, 2017 at 4:56 pm

  Postovani,molio bih vas da mi pomognete. Imam 32 godine prilikom hodanja kada drzim ruku na boku
  na spoju butne kosti i kuka osecam nepravilno preskakanje i neku vrstu cesanja i kada malo duze hodam
  cuje se puckanje i kada dizem noge po 90 stepeni iz lezeceg polozaja isto se cuje puckanje. Vazno da napomenem
  puckanje nije praceno bolom,vec blagom iziritiranoscu u butinama. takodje imam iziritiranost i nelagodnos u donjem
  delu ledja sa leve strane. Sta bi moglo biti uzrok molio bih vas da mi odgovorite. Hvala unapred. Dane.

  • admin

   adminJune 24, 2017 at 6:56 pm

   Poštovani Dane,
   Po svemu sudeći, tegobe koje ste opisali su posledica slbosti pelvitrohanterične muskulature i “razvučenosti” zglobne kapsule kuka.
   Kada kažem slabost, pre svega mislim na m. iliopsoas i m. piriformis.
   Predlažem vam da redovno primenjujete vežbe jačanja navedene regije koje su detaljno opisane na našem sajtu:
   Držite se detaljnih opisa!

   • Dane

    DaneJune 24, 2017 at 10:57 pm

    Problem je nastao usled nezgodnog pokreta kada sam bio savijen. traje vec dve godine, sumnjali su neki da
    je u pitanju ostecenje hrskavice kuka? (dali biste mi mogli reci nesto o ostecenju hrckavice kuka???)
    I molim vas ako biste mogli da mi date link ili web sajt gde bih mogao da vidim vezbe za jacanje
    misica Iliopsoas i Piriformis koji ste naveli u prvom odgovoru. Hvala vam puno! Dane.

   • admin

    adminJune 25, 2017 at 9:36 am

    Poštovani Dane,
    Već sam vam detaljno odgovorio i prosledio link sa vezbama detaljno opisanih na našem sajtu.
    https://nika.rs/v3/baza-znanja/vezbe-za-lumbalnu-kicmu/
    Budite uporni sa vežbama.

 • Juve

  JuveAugust 9, 2017 at 7:22 pm

  Postovani imam jake bolove u donjem desnom dojelu ledja,u desnom kuku,i desna noga,prosle godine radio ct kicme koji je uredan,da li mogu dobiti vase misljenje.hvala

  • admin

   adminAugust 10, 2017 at 6:49 am

   Poštovani Juve,

   Iz opisanih tegoba, očito da je reč o lumboišijalgiji.
   Fizikalna terapija je neophodna i to u prvoj fazi analgetska, relaksirajuća i revitalizirajuća.
   Da bi terapija bila efikasna, potrebno je da se uradi precizna dijagnostika koja obuhvata MRI LS i EMNG donjih ekstremiteta.
   CT nalaz ne prikazuje stanje mekih tkiva kao ni provodljivost nerava.
   Kasnije po pestanku bola, potrebno je sprovesti kineziterapijske procedure sa ciljem povećanja obima pokreta i povećanja m.m. snage pelvitrohanterične m.m..
   U međuvremenu se ordinira analgetska per os terapija uz magnezijum, B vitamin i miorelasanse.

 • Dragan Simic

  Dragan SimicSeptember 4, 2017 at 2:55 pm

  Postovani……neznam dali i dalje odgovarate na pitanja,posto sam tek sada pronasao ovaj sajt,a ako i dalje to radite,zeleo bi da vas upitam za jedan savet…..Naime,bicu kratak,bio sam kod lekara neurologa izvrsio sva ispitivanja i rezultat je ovaj:Polidiskopatija L-S kicme sa vodecim nivoom L4-5 gde se uocava ekstruzija sa kaudalnom migracijom iv diska uz kriticnu stenozu kanala i kompresivnim manifestacijama na oba odstupajuca L5 i desni L4 radiks intraforaminalno.
  Neurohirurg mi je preporucio prvo fizikalnu terapiju pa ako nepomogne onda operacija.Pitanje-dali ovde moze nesto da pomogne terapija ili cu morati ipak na operaciju.
  Hvala unapred na odgovoru…..

  • admin

   adminSeptember 5, 2017 at 6:46 am

   Poštovani Dragane,
   Kao što vidite, na svako postavljeno pitanje preko našeg sajta se odgovara najkasnije u jednom danu.
   Vaša patologija je ozbiljna zbog stenoze spinalnog kanala i kompresije nervnog korena. Bol je posledica navedenog.
   Imali ste sreće te vam je neurohirurg rekao istinu.
   Fizikalna terapija uz medikamentoznu terapiju, uspešno rešava bol, propagaciju, relaksira napetu muskulaturu i revitalizuje periferne nerve.
   To je ujedno i priprema za kineziterapiju gde se vaš zdravstveni problem sistemski rešava.
   Rezultati ne izostaju, naravno uz dobru i adekvatnu terapiju. Vreme oporavka je od 2-3 meseca.
   Uspešan oporavak vam želim.

 • Semir Catovic

  Semir CatovicSeptember 13, 2017 at 12:43 am

  Poštovani,
  Imam jaku bol u donjem dijelu leđa, kroz butine i silazi u lijevu nogu sve do mala tri prsta na lijevoj nozi od 08.07.2017. Na prstima mogu da hodam a na petama nikako. Par dana sam pio woltaren tablete, jedno vrijeme koristio čepiće. Pa sam onda od doktora dobio da primam koktele. Primio sam 7 komada i nista mi nije pomoglo. Samo bol nestane kada primim inekciju nekih 8 sati i ponovo se vracala. Onda sam isao kod kiroprakticara gdje sam dobio inekciju u kičmu i pet tetapija za dekompresiju kičme, ultrazvucno masiranje i struje. Ni to nije pomoglo. Onda je me fizijatar poslao na fiziklane terapije gdje sam imao spajanje na struje, ultrazvucno masiranje i na kraju masiranje ledom i tako 20 tretmana. Ni to mi nije pomoglo. Zbog bolova nemogu da radim vjezbe. Kada sam snimio ct nalaz radiologa je sledeći:

  CT LS KIČME

  Rađeni nativni aksijalni skenovi LS kičme kroz trupove i iv prostore na kojima se vidi reducirana gotovo aplanirana lumbalna lordoza.

  Na nivou L1-L2,L2-L3,L3-L4 koncentrična protruzija diska uz graničnu stenozu vertebralnog kanalal (AP dijametra oko 9mm). Iv forameni suženi diskokorporalnim promjenama.

  Na nivou L4-L5 snižen iv prostor.Vidi se dorzomedijalna protruzija diska sa manjom kaudalnom migracijom kritično stenozira vertebalni kanal(AP dijametra oko 7mm).

  Na nivou L5-S1 snižen iv prostor vidi se široka dorzalna protruzija iv diska sa lateralizacijom u desno i kontaktom na desni S1 korijen u odstupu.

  Kontrola i dalja neuroradiološka obrada u skladu sa kliničkim nalazom.

  Kada sam otisao na pregled neurhirurgu i kada je pregledao snimak rekao mi je da sam za operaciju. Jer vec sad sam preko 2 mjeseca u bolovima. Kada popijem indometacin 2x po 25mg prođe bok nekih 4 sata ali poslije se opet vrati.

  Hvala na Vašem mišljenju. Pozdrav

  • admin

   adminSeptember 13, 2017 at 6:56 am

   Poštovani Semire,
   Svakako da je reč o DH u tri nivoa sa stenozom spinalnog kanala i pritiskom na periferni nerv išijadikusa.
   Savetujem vam da osim medikamentozne analgtske terapije koristite i miorelaksanse.
   Odlično se pokazao sirdalud tbl. a 2 mg. koji se koriste 2x dnevno.
   Potrebno je da koristite i vitamine B kompleksa.
   Neurohirurg će vam uvek preporučiti operaciju. Ja sam za to da se da šansa fizikalnim terapijama.
   Za određivanje adekvatne fizikalne terapije potrebno je znanje i iskustvo. Za operaciju uvek ima vremena.

 • Dragan Simic

  Dragan SimicSeptember 18, 2017 at 3:34 pm

  Postovani,,,,,,poslao sam vam pitanje pre dvadesetak dana,niste mi odgovorili……….molim vas ako mozete da odgovorite jako mi je bitno,hvala unapred……

  • admin

   adminSeptember 19, 2017 at 6:36 am

   Poštovani Dragane,
   Na postavljeno pitanje sam vam odgovorio u roku od par sati od prijema.
   Pretpostavljam da se niste snašli. Odgovor vam je na istoj strani je na kojoj ste postavili pitanje.
   Skrolujte stranu skoro do kraja.
   https://nika.rs/v3/baza-znanja/bolovi-u-donjem-delu-leda/

 • Ratko

  RatkoSeptember 26, 2017 at 4:51 pm

  poštovani,molio bih vas za savet ili bilo kakav odgovor. Stvar je sledeća 2015te godine počeo sam da radim trbušnjake nikad ih ranije nisam radio,takođe i pogizanje nogu iz ležećeg stava,mislim da sam radio nepravilno
  jer su mi noge odnosno ruke bile fiksirane pa je donji deo leđa i karlica trpeo velik pritisak.
  Brzo sam napredovao sa trbušnjacima pa sam radio serije sa puno ponavljanja čak i preko 100 …
  radio sam ukupno 6 meseci. Dobio sam nelagodnost u donjem delu leđa kada sedim i stalnu tenziju u tom delu
  takođe kada hodam malo duže čuje se puckanje a i primetio sam preskakanje vel.trohantera butne kosti pri hodu.
  Stalna tenzija i nelagodnost nekad je pristna i oko zadnjice i gornjem delu butina.
  Šta bi moglo biti i kako bih mogao to da zalečim? Molim savet pomoć bilo šta. Ratko

  • admin

   adminSeptember 27, 2017 at 6:41 am

   Poštovani Ratko,
   Vežbe jačanja su najčešći razlog nastanka mišićnog disbalansa, koji nastaje usled ne planskog-nestručnog rada.
   Tačnije, najčešće se forsiraja određeni mišić ili mišićne grupe, a ne celina.
   Greška nastaje i zbog izostajanja istezanja pre i posle treninga.

   U vašem slučaju konkretno, došlo je do mišićnog disbalansa u m. snazi m. rectus abdominisa i ostatka mišića pelvitrohanterične regije.
   Pretpostavljam da je bol koji opisujete mišićne prirode, ali svakako je potrebno prvo da prekinete sa fizičkom aktivnošću,
   obavite pregled i testiranja, gde bi vam se predočilo koje su m.m. grupe slabije u odnosu na m. rectus.
   Vežbanju bi predhodile analgetske i relaksirajuće fizikalne procedure.

 • nada

  nadaOctober 1, 2017 at 10:52 pm

  Postovani,
  U pitanju je moj suprug. Zbog usporenog hoda i stalnog rsta CK u krvi isao na razne preglede pa je 2015 snimio MR kicme.
  U medjuvremenu zbog slabe pokretljivosti, zgrceni prsti desne noge i hod na spoljnjem delu stopala desne noge, dobija dijagnozu atipicna prezentacija parkinsonizma lek madopar cime se stanje ne popravlja. Ovo je iz 2015.
  Lako naglasena lumbalna lordoza.
  Prsljenska tela su ocuvanih visinskih promera ali degenerativno izmenjenog signala. Umerene degenerativne promene prsljenskih tela, sa suzenjem svih iv.prostora, narocito L4 L5, Degenerativne promene i na pokrovnim povrsinama prsljenskih tela L4 L5 po tipu Modic III.
  Na nivou iv.prostora L1,L2 i L3 ne vidi se diskalnih lezija.
  Na nivou iv.prostora L4 vidi se diskretna protruzija iv.diska na sirokoj osnovi, sa akcentuacijom dorsomedijalno i paramedijalno levo sa kontaktom na duralnu vrecu. Umereno su suzena oba resursa. Znaci umierene foraminostenoze.Na nivou iv.prostora L5 vidi se mala protruzija iv.diska dorsomedialno i paramedialno levo i foraminalno levo sa kontaktom na duralnu vrecu i kompresijom na pripadajuci koen S1 levo.Suzen je levi recesus. Znaci foraminostenoze levo. Ne uocavaju se znakovi za centralnu stenozu vertebralnog kanala. Medularni konus je normalne sirine i IS, zavrsava se u visini korpusa L1.
  Ima 66 godina nema volje, cesto se saplice o sopstvene noge koje ga ne slusaju i pada, Sta predlazete da preduzmemo.

  • admin

   adminOctober 3, 2017 at 7:03 am

   Poštovana Nado,
   Iz vašeg opisa mogu da potvrdim da klinička slika, nalaz MR i lab. mogu da upute na parkisonizam, ali ne tipični.
   Povišene vrednosti kreatin kinaze (CK) mogu a ne moraju da prate navedenu patologiju.
   Nalaz MR LS govori o provokaciji bola zbog ostvarenog kontakta na duralnoj vreći kao i zbog pomeranja I.V. diskova.
   Svakako da je neophodno da se uradi EMNG donjih ekstremiteta i sa tim nalazom je neophodno da zakažete pregled kod neurologa.

   U međuvremenu, da ne gubite dragoceno vreme, neophodno je da se napravi fizioterapetska procena, na osnovu koje bi ODMAH
   mogli da započnete rehabilitaciju vašeg supruga.
   Ona obuhvata i fizikalne i kineziterapijske procedure sa ciljem obezboljivanja, saniranja limitiranih pokretljivosti telesnih segmenata,
   povećanja mišićne snage, korekciju posture i biomehanike.

   Stojimo vam na raspolaganju.

 • Dejan

  DejanOctober 2, 2017 at 1:11 pm

  Postovani, juce su me ukljestila ledja u doljnjem delu, bol je konstantan kao da me neko probada nozem, jedino mogu da lezim tada je situacija normalna, sinoc sam cak i pokusao naglo da ustanem sto je izazvalo jak bol i padanje u nesvest, zvali smo hitnu posle toga oni su nam rekli da moram da popijem brusen ili nesto za opustanje misica medjutim bol je i dalje prisutna, nema sanse da mogu ustati iz kreveta, mazao sam i fastum gelom i on kao nesto ublazi ali opet je ista situacija, ne mogu ni do toleta poci, sta da radim popio sam 3 tablete i evo vec ne ustajem 13h

  • admin

   adminOctober 3, 2017 at 7:13 am

   Poštovani Dejane,
   Akutni bol se tretira analgetskom ampuliranom terapijom u kombinaciji sa terapijom per os.
   Dobro se pokazao Sirdalud od 2 mg koji se pije 2×1 koji relaksira napetu muskulaturu.
   Širok je dijapazon analgetika koji se kombinuju. Brufen od 400 mg je jedan od njih.
   Po kupiranju bola uradite MR LS i pregled. Indikovane su fizikalne terapije.

 • Sinisa

  SinisaOctober 12, 2017 at 10:20 pm

  Ja vec neko vreme imam bol u ledjima donjoj koja se spust duz leve noge trne molim vas ako mozete mi reci o cemu se radi hvala unapred

  • admin

   adminOctober 13, 2017 at 6:42 am

   Poštovani Siniša,
   Iz navedenog zaključujem da je reč o lumboišijalgiji, čiji bi razlog nastanka trebalo utvrditi preciznom dijagnostikom na osnovu koje bi vam se ordinirala adekvatna terapija.
   Ne čekajte da se problem sam reši već posetite doktora.

 • Milos

  MilosNovember 6, 2017 at 9:01 pm

  Postovani,
  Imam 31 godinu i nakon nepravilnog pokrenta u teretani osetio sam bol u donjem delu ledja. Nakon nekoliko dana pauze bol je skroz prosao i bez konsultacije sa lekarom opet sam otisao na trening. Ovog puta nije bilo nepravilnog pokreta medjutim bol je tokom treninga postao jaci te sam odlucio da odustanem. Na zalost, ni posle 15ak dana bol nije skroz prestao iako se smanjio pa sam odlucio uraditi MR snimak lumbosakralnog dela kicme i evo zakljucka:
  U novou L1-L2 i L2-L3 i.v prostora postoji dorzomedijalno i obostrano bubrenje diskusa sa iritacijom dure. Degenerativne proeme L-S dela kicmenog stuba i diskusa u novou L1-L2 , L2-L3 i L3-L4. U novou L1-L2 , L2-L3 i L3-L4 i L4-L5 i.v prostora vidljive su umerene Smrlove hernije.
  Koliko je ozbiljno ovo i da li cu fizikalnom terapijom uspeti da “popravim” stanje? Da li je ovo uzrok visegodisnjeg bavljena sportom (teretanom) i da li cu u buduce ikada moci da treniram ? Unapred hvala.

  • admin

   adminNovember 7, 2017 at 7:52 am

   Poštovani Miloše,
   I sami ste se uverili da je kod pojave bola svaka fizička aktivnost kontraindikovana!
   Odlično je što ste uradili MR nalaz.
   Njegovo očitavanje upravo korenspodira sa tegobama koje imate.
   Naime iritacija dure kao posledica bubrenja diska kao i postojanje Šmorlovih hernijacija su razlozi nastanka bola.
   Fizikalna terapija je svakako neophodna i to u prvoj fazi kao analgetska, relaksirajuća i revitalizirajuća.
   Njeno trajanje je od 2 do 3 nedelje kontinuiranog sprovođenja. Uključuje se i per os analgetska terapija, korišćenje vitamina B kompleksa i magnezijuma.
   Kada se bol otkloni, započinje se sa kineziterapijskim procedurama (nedicinsko vežbanje ISKLJUČIVO) sa ciljem jačanja pelvitrohanterične muskulature.
   Dobro sprovedene terapije su garant vraćanja svih životnih i fizičkih aktivnosti nazad, uključujući i sportske.

 • igor

  igorNovember 9, 2017 at 11:22 pm

  Cao zovem se Igor imam bol u doljnem delu kicme do sredinu leve noge i koleno vec 6 meseca uradio sam rengen snimak,MR snimak EMNG fizfizikalnu terapiju i sta jos ne pio pregledali su me strucnjaci i na svi pregleda su mi rekli da je moja kicma sasim uredu ja i dalje osecam isti bol i od leve strane malo iznad levog kuka imam mali topcic izgleda nesto kako kad vena popusti i nabobre molim vas za strucni savet i sta dalje da radim hvala va unapred.

  • admin

   adminNovember 10, 2017 at 7:44 am

   Poštovani Igore,
   Siguran sam da je reč o kompresiji na periferni živac n. išijadikus.
   Stim u vezi predlažem da se uzme precizan funkcionalni status i započnete sa fizikalnim terapijama.
   Kada je reč o dijagnostici, ponovite nalaz EMNG-a nogu, kod drugog dijagnostičara.
   Terapiju sprovodite u drugoj ustanovi.

 • ivica

  ivicaNovember 10, 2017 at 6:44 am

  postovani imam vec duze vrema problem sa isijasom ali nisam odradio mr. jer je lista cekanja poprilicna. imao sam bolove svih vrsta i sve sam to prevazisao lekovima, vezbama i slicno, sada mi se desava da nemam apsolutno nikakav bol i mogu praviti sve pokrete bez problema ali imam utrnelost pete i gluteusa do te mere da mogu ubosti utrnulo mesto iglom i ne osecam ubod uopste. interesuje me dali mirovati ili smem raditi jer radim gradjevinske poslove koji su prilicno naporni. i naravno vase misljenje sta preduzeti , unapred hvala

  • admin

   adminNovember 10, 2017 at 7:50 am

   Poštovani Ivice,
   Reč je o oštećenju senzitivnog nerva. Ne morate da čekate MR već zakažite EMNG nogu.
   Ova dg. procedura je pilično značajna, a nije ni skupa da se plati.
   Slede vam fizikalne procedure revitalizacije oštećenog živca. Njih započnite čim pre. Uspešne su i brzo daju dobar rezultat.
   U međuvremenu nemojte da radite fizčke poslove i krenite sa per os terpijom Optimum B+ kompleksa 1×1, kao i bioelektra direkt Mg a 300 mg. 1×1;
   Budite disciplinovani i ne gubite više vreme. Vaša rehabilitacija nije završena.

 • Vildana

  VildanaNovember 29, 2017 at 8:47 pm

  Pozdravv,imam bolove u donjem djelu kicme i preponama,najgore mi je kada sjedim,bol se pojavila prije mjesec,posto sam zadnjih mjesec dana sjedila na stolici po 4 do 5 sati,pripremam ispit kontam da je od tog sjedenja…radim neke vjezbice i pijem lijekove bol u ledjima i popusti ali u preponama taj bol ili pritisak ne prolazi,kada hodam svr je ok ali kada sjedim smeta i boli i jedno i drugo…nije to bol koji se ne moze izdrzat al definotivno smeta toliko da covjek ne moze bas funkcionisat,i da masirala sam kremama toliko da sada je taj dio ledja utrnio…e interesuje me jos to da li taj bol u preponama moze biti od kicme ili pak je nesto drugo..l.p

  • admin

   adminNovember 30, 2017 at 7:51 am

   Poštovana Vildana,
   Opisane tegobe govore u prilog razvijene lumboišijalgije.
   Potreban vam je pregled, ordinirana terapija i mirovanje (prestanite da vežbate).
   Ne gubite vreme, idite kod lekara.

 • dacko

  dackoNovember 30, 2017 at 4:27 pm

  postovani,
  imam bolove u donjem delu ledja kada stojim, ali bol u ledjima mi se pojavio pre tri godine kada sam cepao drva posle toga sam osetio bol.mazao sam konjsku mast crvenu i bilo mi je bolje .Od tog dana stalno imam bol kada stojim i pete me bole. Molim vas mozete li da mi date neki strucni savet.

  • admin

   adminNovember 30, 2017 at 8:14 pm

   Poštovani Dalibore,
   Savetujem vam da ne gubite vreme i obratite se lekaru koji će vas uputiti na dijagnostiku koja bi trebalo da obahvati MR LS kičme i EMNG donjih ekstremiteta.
   Na osnovu toga će vam se ordinirati precizna terapija koja svakako obuhvata medikamente i fizikalne tretmane.

 • Petrovic

  PetrovicNovember 30, 2017 at 9:49 pm

  Postovani doktore,
  Ove godine sam imala dve operacije diskus hernije L5-S1 , u razmaku od skoro 3 meseca
  Tek posle druge operacije sam nekako prohodala , ali bolovi su i dalje prisutni 24h , nekad samo tupi , a nekad nepodnosljivi. Od operacije je proslo 6 meseci
  Leva noga mi trni jos od prve operacije , od kolena do stopala , medjutim , trnjenje je pocelo da se siri ka butini i bolovi su sve jaci i nepodnosljiviji. Poceo je da me boli cak i trticni deo. Idem na fizikalne terapije , ne znam ni sama koliko dugo , ali nista ne pomaze. Diskus hernija je prisutna i na nivou L4-L5 , ali taj deo nije diran operativno , i imam sindrom fasetnih zglobova u nivou L3. EMNG je pokazao hronicnu upalu korena nerava obostrano. Nijedan analgetik mi ne pomaze. Pridrzavam se zastitnih polozaja jos od pre operacija i generalno ne radim nista , osim sto idem na fakultet i terapije.
  Zanima me , kako su mi posle toliko vremena bolovi jaci i kada ce mi biti bolje , sta mogu da uradim ?

  • admin

   adminDecember 1, 2017 at 7:50 am

   Poštovana Jovana,
   Po svemu sudeći da operacija nije dala željeni rezultat. Zato je i rađena revizija.
   Odrediti adekvatnu terapiju, u ovom trenutku mislim na medikamentoznu analgetsku per os, je prvi prioritet.
   Bol ne sme da se trpi.
   Proces rehabilitacije (misli se na fizikalne i kineziterapijske procedure) jeste dugotrajan ali u vašem slučaju previše traje.
   Siguran sam, da bez obzira što je jedini logičan izbor fizikalna i kineziterapija,
   jedino mogu da vam pomognu naravno ako su adekvatni.
   Predlažem vam da promenite ordinirajuće lekare i terapeute.

 • Vjeko

  VjekoDecember 8, 2017 at 2:38 pm

  Poštovani doktore,
  Molio bih Vas savjet. Prije 7 godina dobio sam protruziju diska na nivou L4L i to za 7-8 mm. Bol se širila niz lijevu nogu. Trnjenje, mravinjanje. Bol je nekakva opčenita, dakle kao da boli cijela noga, ali onako, nije da umirem od bolova. Dijagnostika je napravljena. Dakle MR I EMNG. Fizikalne terapije su rađene u više navrata. Bol je popustila nakon 2 mjeseca. Učinjen je ponovni MR, na kojem je vidljivo da se protruzija smanjila na 3-4 mm. EMNG je pokazao umjereno, srednje teško do teško oštećenje živaca, na raznim nivoima obostrano. Ja sam svoje stanje riješio, vježbao sam kod kuće, od tada pazim na svaki pokret I sl. Nekad me znalo uhvatiti u nozi, ali bol je prolazila poslije paracetamola. Uglavnom, zaboravio sam na herniju. Nakon 3 godine učinjen je kontrolni EMNG koji je nepromijenjen. PROBLEM JE što se nakon 6 godina meni bol vratila, dakle mravinjanje I bol u lijevoj nozi, a koja se znala šetati I u desnu, puno manje. Ja sam se pazio I nisam se sigurno nigdje povrijedio. To me sad pati oko 2 mjeseca. A zna se dogoditi dan, dva da nestane, bez anelgetika I sl. Pokušavam se pomalo istezati, grijati, hladiti I sl. Ali kako koji dan, opet se vrati. E sad, znam sve što sam prolazio prije 7 godina. Da li da se opet upuštam na MR I razmišljam o minimalnoinvazivnoj operaciji? Psihički me to sad rastura. Bol je podnošljiva, ali neznam da li da sad idem opet u sve dijagnostike kako bi spriječio eventualno pogoršanje. Pijem b komplex, magnezij, glukozamin. Što mislite, da li je to samo nerv iziritiran I da li trebam mirovati ili vježbati. Koristim I tens ali ne pomaže nešto. Piti možda kortiklosteroide? Gubitka snage nemam mokrenje je uredno. Samo ta povremena putujuća bol. Da lu sam se ja ponovno sredio?

  • admin

   adminDecember 8, 2017 at 4:55 pm

   Poštovani Vjekoslave,
   Trebalo bi ponoviti MR LS kao i EMNG donjih ekstremiteta.
   Predhodni nalaz je značajan kao referenca kako bi se uporedilo trenutno stanje i dala predikcija daljeg toka promena na nervu i kičmi.
   Čak i da su vam nalazi lošiji (za očekivati je) nego a.a. 7 iz vaše anamneze može se zaključiti i da su vam tegobe manje.
   Moguće je i da su vam odreogavala meka tkiva i/ili ožiljno meko tkivo.

   Predlažem pregled i da se sprovedu analgetske fizikalne procedure kao uvod u kineziterapiju koje je suštinsko rešenje vašeg zdravstvenog problema.

   Ne savetujem kortiko preparate, već simptomatsku analgetsku terapiju per os.
   Dobro je da pijete vitamine B komplexa i magnezijum. Dobro su se pokazali i miorelaksansi kao što je sirdalud tbl. a 2 mg 1×1 uveče pre spavanja.
   Nema šta da klonete duhom, operacija je krajnja opcija, Vaš kompletan oporavak će svakako kraće trajati!

 • Vjeko

  VjekoJanuary 12, 2018 at 1:19 pm

  Još jedno novo pitanje, nemogu staviti u komentar. Oprostite sto se ovako javljam. Molio bih misljenje.
  Imam diskus herniju L4-L5 5 god, bolovi i trnjenje su bili u lijevoj nozi. Stanje sanirano, godinama bez bolova i kretnje normalne. Prije 7 dana ničim izazvano, počeli su bolovi lokalno u desnoj strani križa (ne lijevoj). Točno u području bubrega. Probada me kad se ustajem, pogotovo ujutro. Kad savijem glavu prema prsima, bol u lumbalnom dijelu s desne strane je jaka. Kao da me netko nožem ubode. Točno prije 7 dana počeo sam piti antibiotik Klavocin (amoksil) od 1000 mg zbog zuba. Pomislio sam da je zbog toga. Što bi moglo biti? Da li je neka glupa upala ili nešto nevezano s kičmom? Antibiotik sam izbacio, ibuprofen i ketoprofen ne pomažu
  Hvala

  • nikawp

   nikawpJanuary 15, 2018 at 6:49 am

   Poštovani Vjekoslave,

   Bolovi bi mogli da budu bolovi mekih tkiva i/ili posledica pritiska na periferni nerv.

   U svakom slučaju, prvo bi trebalo da vas klinički pregleda ordinirajući lekar koji će dati

   procenu i/ili vas upututi MR LS kičme i EMNG nogu.

   Svakako vam sledi analgetska Fth. za početak, a

   po prestanku bola kineziterapija (sistemsko rešenje).

 • Milan Švabić

  Milan ŠvabićJanuary 14, 2018 at 11:01 am

  Poštovani

  duže od godinu dana imam jake bolove u donjem delu leđa desno, koji se šire u desnu preponu.Bolovi su najintenzivniji pri kretanju a javljaju se i ujutro nakon ustajanja, kao i nekoliko puta u toku dana pri mirovanju.Imam 61 godinu.

  MR: proturzije i.v.diskusaTh11-Th12 dorzalnim delom cirkumferencije najizraženije paramedijalno i dorzolateralno levo sa lakim angažovanjem anteriornog aspekta spinalnog kanala, L2-L3,L3-L4 i L4-L5 vide se proturzije diskusa dorzalnim delovima cirkumferencije najizraženije dorzolateralno levo sa lakom iritacijom odgovarajućih nervnih korenova (L3,L4 i L5 obostrano, nešto izraženije levo), kao i na spondilozu i spondiloartozu.

  EMNG: Radikuloneuropatija L5 i S1 obostrano, pri čemu se radi o umereno jakoj hroničnoj leziji korena L5 desno i S1 levo, umerenoj do umereno jakoj i hroničnoj leziji korena S1 desno i umerenoj i hroničnoj leziji korena L5 levo. Nema znakova lezije motirnog dela korenova L4 obostrano i L2 i L3 desno,što ne isključuje senzitivnu i bolnu simptomatologiju usled eventualne lezije ili usled iritacije senzitivnog dela nekog od ovih korenova.

  RTG lumbosakralnog dela kičmenog stuba AP i profil: Diskretna levokonveksna skolioza, redukovana fiziološka lordoza. Visinski promeri pršljenskih tela očuvani. Na pršljenskim telima L2, L3,L4 rubni osteofiti. Sniženje intervertebralnog prostora L2-L3.

  Do sada sam išao na tri tretmana fizikalne terapije po 15 dana i pio različite vrste lekova protiv bolova i miorelaksanate, vitamine B, ali bez ikakvog poboljšanja. Sada po predlogu neurologa pijem lek Epica 50 mg, 15 dana 3×1, i do sada ništa nije dovelo do bitnijeg poboljšanja. Bolovi mi gotovo onemogućavaju kretanje.
  Svi ostali rezultati u granicama: vaskularni, urolog, RTG karlice i kukova, itd.

  Molim vas za analizu i savet.

  Unapred veliko hvala,

  Srdačan pozdrav,
  Milan

  • nikawp

   nikawpJanuary 15, 2018 at 6:48 am

   Poštovani Milane,

   Bez obzira na dijagnostikovane tegobe, trebalo bi da vam se odredi adekvatna analgetska terapija.

   Bol ne smete da trpite. U ovakvim situacijama se odlično pokazala ampulirana terapija.

   Kada je reč o fizikalnim procedurama, one bi takođe trebalo da su analgetske, relaksirajuće i revitalizirajuće.

   Da, sve je to moguće!

   Predlažem vam da ako u narednih par dana terapije (per os i fizikalne) ne daju rezultat, promenite ordinarijusa.

   Za sada mirovanje, po prestanku bola kineziterapija kao sistemsko rešenje.

Leave Your Comments