bolovi-u-donjem-delu-ledja

BOLOVI U DONJEM DELU LEĐA

Diskus hernija, spondiloza, spondilolisteza, spinalna stenoza, sindrom piriformisa
Pojava bola u donjem delu leđa (lumbo-sakralni deo) je učestala i može da se desi u svakom uzrastu, a najčešće se javlja od 25. godine života.

ZNAČAJ KIČME

Značaj kičme je višestruk. U ovom slučaju, pomenućemo da kičma štiti kičmenu moždinu od povređivanja. Istovremeno, kičma daje čvrstinu i potporu telu.Iz glave, gde je smešten mozak, kao deo centralnog nervnog sistema, nastavlja se kičmena moždina koja prolazi kroz kičmeni kanal.Kičmeni kanal sačinjavaju koštani otvori u svakom pršljenu. Iz kičme se dalje granaju periferni nervi koji oživčavaju celo telo. Kičma se sastoji od pršljenova, a svaki pršljen sa susednim i gore i dole, predstavlja zglob. S obzirom da su pršljenovi po sastavu koštana masa, da ne bi došlo do trenja, između svakog pršljena je smešten po jedan disk koji je od pulpoznog mekanog tkiva, sa funkcijom amortizacije pokreta i sprečavanja trenja koštanih zglobnih površina tela pršljena. Kompaktnost, čvrstina i elastičnost kičme se obezbeđuje ostalim mekim tkivom koje i počinje i završava sa koštane mase pršljenova.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-2

Anatomski prikaz kičmenih pršljenova, diskusi i periferni nervi

NAJČEŠĆE AKTIVNOSTI KOJE UZROKUJU NASTANAK BOLA

Svaka radna ili sportska aktivnost ili aktivnost svakodnevnog života, ukoliko se nepravilno ili naglo izvede ili vremenski dugo traje, može da prouzrokuje bol u lumbalnom delu leđa. Bol se najčešće vezuje za sledeće aktivnosti:

  nepravilno dizanje tereta ma koje težine, gde se trup savija i rotira
  nagli pokret rotacije, savijanja ili rotacije i istezanja trupa
  dugotrajno sedenje
  dugotrajna vožnja automobilom
  dugotrajno hodanje
  dugotrajno stajanje
  loš položaj u toku spavanja
povrede koštano-mišićnog sistema lumbalne regije – traume (najčešće saobraćajni udesi, povrede u toku sportskih aktivnosti…)

SUŠTINSKI RAZLOG NASTANKA LUMBALNOG BOLA

MIŠIĆNA SLABOST KAO POSLEDICA INAKTIVNOSTI

Mišići trupa koji su veza trupa i karlice su: mišići zadnjeg dela leđa (nalaze se pored kičme obostrano – m.m. extensores trunci), glutealni mišići (m.gluteus minimus, medius et maximus), sa prednje strane trupa trbušni mišić (m.rectus abdominis) i fleksor natkolenice (m. iliopsoas), i sa obe strane trupa bočno (m.m.lat. flexores trunci:m.obliquus abdominis ext, m.obliquus abdominis int, m.quadratus lumborum). Lumbalna regija predstavlja mesto gde se trup spaja sa karlicom, a karlica sa nogama i čini jedan od najpokretljivijih delova kičmenog stuba, a u isto vreme je to deo koji trpi najveće opterećenje. Ujedno, to je i mesto gde se nalazi težište čitavog tela ili, tačnije rečeno, njegovo središte. Telo čoveka se u prostoru nalazi u labilnoj ravnoteži koja, da bi se održavala, zahteva konstantnu, preciznu akciju velike grupe mišića. Površina oslonca su stopala, težište tela je najšešće 1 metar od podloge, a kompletno opterećenje težine tela i sile zemljine teže u lumbalnoj kičmi. Mišićna slabost najčešće kao posledicu ima loše posturalno držanje tela i lošu biomehaniku.To je i razlog zbog čega bi trebalo da navedene mišićne grupe budu jake.Stabilnost veze trupa-karlice i nogu proističe iz mišićne mase i snage navedenih mišićnih grupa. Suština telesnog vežbanja, gde je akcenat na stvaranju pelvitrohanteričnog midera, je u što boljoj zaštiti kičme.

MIŠIĆNI DISBALANS

Mišićna snaga pojedinačnih mišića i mišićnih grupa trebalo bi da bude izbalansirana, harmonična i ujednačena.Telo čoveka je simetrično.Preko 640 mišića se nalazi u čovekovom telu. Svaki od tih mišića ima svoju osnovnu funkciju. U svakoj situaciji tela, postoje mišići koji vrše određeni pokret (agonisti) kome se suprostavljaju mišići koji isti taj pokret onemogućavaju/otežavaju (antagonisti).Ukoliko postoji bilo koji mišićni disbalans, mišićni tonus se povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje.

NAJČEŠĆE MEHANIČKE PROMENE NA KIČMI KOJE UZROKUJU LUMBALNI BOL

Spondiloza (spondylosis) – okoštavanje dva ili više susednih pršljenova, kao posledica degenerativnih promena
Spondilolisteza (spondylolisthesis) – pomeranje pršljena put napred u odnosu na susedne pršljenove, kao posledica traume.
Spinalna stenoza (stenosis spinalis) – suženje kičmenog kanala, kao posledica degenerativnih i upalnih procesa na jednom ili više diskusa. Česta je kod starih osoba.
Hernija diska (discus hernia) – pucanje spoljnog omotača diska i ispadanja mekog pulpoznog sadržaja koji čini disk u okolni prostor.
Sindrom piriformisa (Sy. m.piriformis) – mišićni disbalans pelvitrohanterične muskulature vodi pomeranju u zglobu kuka i karlici, čime se provocira mišić piriformis, koji vrši pritisak na išijadični nerv (n.ishiadicus).

KLINIČKA SLIKA

Bol je teško lokalizovati, jer boli cela regija. Bol je najčešće pojasni i kreće se od leve do desne strane glutealne regije lumbo-sakralne kičme. Često se oseti mravinjanje ili oštar bol koji ide iz kičme duž jedne noge (ili obostrano), do sredine butine, lista ili stopala. Ova senzacija je kratkotrajna i veoma je neprijatna.Pacijenti navode i stezanje mišića i osećaj “pečenja” (butina, list) koji može da traje neko vreme. Moguće je da bolovi i ne postoje, ali da je prisutan osećaj nelagodnosti u lumbo-sakralnoj kičmi, koji implicira nesigurnost i nespremnost pacijenta za bilo koju fizičku aktivnost. Telo na bol reaguje tako što zauzima zaštitni, najmanje bolni položaj (antalgičan položaj) koji je uvek i nepravilan.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-3

Trup je najčešće nagnut na jednu stranu, a mišići su u spazmu (grču), tako da su pokreti trupa značajno limitirani. Položaj koji prija je različit i individualan.Najčešće prija tzv.fiziološki položaj na leđima sa savijenim kolenima (urolani veći peškir ili ćebe debljine 20 cm), mada je čest slučaj da prija i položaj na stomaku sa urolanim većim peškirom, koji se postavlja ispod karlice.

Najčešće, pacijent spontano sam pronađe antalgičan (bezbolan) položaj.Koliko god taj položaj bio nefiziološki, u tom trenutku bi trebalo da se primenjuje.Svaka pojava bola je siguran znak tela da nešto ne valja i da bi trebalo nešto da preduzmemo kako bi bol otklonili.

DIJAGNOSTIKA

U poslednjih 30 godina u medicini je značajno uznapredovala dijagnostika. Bitno je ispoštovati redosled dijagnostičkih metoda i krenuti od prostijih ka složenijim, ukoliko za tim ima potrebe. Uspostavljanje dijagnoze započinje uzimanjem anamneze i kliničke slike.

Probleme lumbo-sakralnog bola moguće je dijagnostikovati sledećim dijagnostičkim metodama:

KLINIČKI PREGLED

bolovi-u-donjem-delu-ledja-4

Rendgenski snimak lumbo-sakralnog dela kičme (X- rays)
Kompjuterizovana tomografija (CT) skener – Computed Tomography (CT) Scan
Magnetna rezonanca (MR) – Magnetic Resonance Imaging (MRI)
Elektromišićna neurografija EMNG

TERAPIJA

Odmah po nastanku bola, potrebno je uzeti nešto od analgetka i miorelaksanata.
Bitno je napomenuti da se navedeni lekovi konzumiraju posle jela. Naravno, sve životne aktivnosti bi trebalo ograničiti na najneophodnije. Moguće je, u kućnim uslovima, primeniti i lekovitu glinu na bolno mesto, kao i tople kupke. Aplikacija gline i kupke bi trebalo vremenski da traje 15-30 minuta. Ukoliko bol ne prestane u roku od par dana, obratite se stručnjaku za pomoć.

FIZIKALNA TERAPIJA

Terapija bola fizikalnim procedurama najpribližnija je prirodnim procedurama zbog blagotvornosti i prijatnosti i odsustva agresije. U određivanju fizikalne terapije, značajna je anamneza, dijagnostika, klinički pregled, funkcionalni status..S obzirom da je širok spektar fizikalnih procedura, odabira se najbolja moguća kombinacija fizikalnih procedura. Značajno je napomenuti da ono što prija i daje efekta u lečenju kod jednog pacijenta, ne mora da prija i dâ efekat u lečenju kod drugog pacijenta sa sličnim problemom.

U fizikalnoj terapiji se primenjuju razne vrste zračenja počev od magneto terapije, ultra zvuka, lasera, infra red, kao i struje različite frekvencije i modulacije. Dejstvo aparaturne fizikalne trapije je anelgezija i vazodilatacija, kao i celularno pospešivanje metabolizma.

Primenjuje se elektroforeza leka lokalno na bolno mesto (prokain ili kalijum jodid, 3% rastvor) koristeći pravilo protoka električne energije od pozitivne do negativne elektrode.

Od bezaparaturnih procedura aplikuje se glina i tople kupke (topla pakovanja). Terapeutska masaža i akupresura bolnih mesta i muskulature koja je u spazmu predstavlja sastavni deo fizikalne terapije. U proseku, trajanje fizikalnih procedura u kontinuitetu iznosi 2-3 nedelje.Bitno je ispoštovati kontinuitet terapije.

Fizikalna terapija predstavlja uvodnu proceduru u sistemsko rešavanje problema lumbalnog bola, a to je kineziterapija (medicinske vežbe).

MANIPULATIVNE METODE – KIROPRAKTIKA LUMBALNOG BOLA

Potpuna indikacija za primenu kiropraktike je mišićni disbalans, gde se mišićni tonus povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje i bol. Kiropraktika nema efekta ukoliko postoji mišićni spazam.

Zato, tek posle par dana od započinjanja sa fizikalnim procedurama, koje sem anelgzije imaju i relaksirajuće dejstvo koje pospešuju masaže, kao i medikamentozna terapija, trebalo bi stvoriti preduslove za primenu kiropraktike kao jedne od metoda za odstranjivanje lumbalnog bola.

KINEZITERAPIJSKE PROCEDURE LUMBALNOG BOLA

Sa kineziterapijom (medicinskim vežbanjem) se započinje kada se potpuno otkloni bol. Sistemsko rešavanje lumbalnog bola, kao i prevencija njegovog nastanka, obuhvata kineziterapijske procedure koje su akcentirane na stvaranje mišićne mase i snage pelvitrohanterične muskulature.

Cilj nam je da jaka muskulatura preuzme deo tereta lumbalne kičme.Bitno je napomenuti da ne postoji aktivnost svakodnevnog života koja jača lumbo-sakralne ekstenzore kičme. Isto tako, ne postoji ni sportska aktivnost koja jača mišiće ove regije. To je i najčešći razlog ovih tegoba.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI: Kako zaštiti kičmu i Vežbe za jačanje lumbalne kičme

Comments

 • Nikola

  NikolaJanuary 15, 2019 at 8:38 am

  Postovani, imam 23 godine i konstantno treniram u teretani ili napolju na spravama, ali sam pre oko godinu dana na poslu dizao teske stvari i povredio ledja ali sam kao i ivek pustio da prodje samo od sebe, nije me prolazilo osimkada morujem potpuno mesecima a na prvi laksi teret koji dizem bol se potpuno vrati. I tako vec godinu dana. Do sad sam potpuno siguran da sam povredio misic na levoj strani donjeg dela ledja i da mi je najbolniji pokret savijanje ka napred.
  Bio sam kod lekara i uporno sam dobijao razne kreme koje nisu nimalo pomagale, vezbe koje su jos pogorsale,i nista osim beskorisnih saveta, poato mi ovo unistava i san i trening i bilo sta sto radim, molim vas uputite me kakav meni pregled i lekar zapravo trebaju? Ponovicu, bol je u levom misicu donjih ledja (celokupan) ili bar ja tako osecam.
  Hvala unapred

  • nikawp

   nikawpJanuary 16, 2019 at 6:45 am

   Poštovani Nikola,
   Uradite MR LS kičme i sa tim nalazom započnite fizikalne terapije koje će brzo i efikasno da vam reše problem.
   Upravu ste za kreme i kremice. Slaba je to pomoć!
   PS fizikalnim terapijama predhodi pregled na kome se precizno uzima funkcionalni status na osnovu kojeg se ordinira terapija.
   Nakon fizikalnih terapija, po prestanku bola, započinje se kineziterapija (medicinsko vežbanje) što je ujedno i sistemsko rešenje vašeg zdravstvenog problema.

 • Stasa

  StasaJanuary 8, 2019 at 7:02 pm

  Dobar dan,
  Moja cerka ima 17 godina, i vec 13- 14 godina intenzivno se bavila tenisom. Pocela je da se zali na bolove u ledjima i 2012 je snimala ledja sa dijagnoeom “isthmic lisisis L5 na S1.” Koje je lekar objasnio periodom rasta ( pubertet).
  Bolovi su se nastavili u pojacanom obimu tako da je prestala sa tenisom a nova snimanja su pokaza dijagnozu od ranije sa dodatkom “discopathie”.
  Molim vas, pomozite mi,kojoj vrsti lekara se obratiti i sta ciniti u opisanom slucaju.
  Hvala u napred.
  S postovanjem.

  • nikawp

   nikawpJanuary 9, 2019 at 6:35 am

   Poštovana Stašo,
   Predlažem vam da za početak ponovite dijagnostiku.
   Konkretno mislim da bi bilo prilično korisno da se uradi MR (magnetna rezonanca) LS kičme.
   Ukoliko postoji propagacija bola duž nogu, dodatno uraditi EMNG donjih ekstremiteta.
   Time bi dijagnostika bila potpuna, ujedno bi nalazi mogli da se uporede sa nalazima od ranije.
   Na osnovu dobijenih nalaza i kliničkog pregleda sa precizno uzetim funkcionalnim statusom,
   ordiniraju se fizikalne terapije koje su prvoj fazi analgetske.
   Po prestanku bolova se započinje sa kineziterapijom (medicnsko vežbanje) što predstavlja i sistemsko rešenje problema.
   Nemojte da brinete, sa dobrom terapijom zdravstveni problem je rešiv i vaša kćerka će moći
   da nastavi svoj život u potpunosti.

 • Paja

  PajaJanuary 1, 2019 at 4:45 pm

  Pozdrav, imam 23 godine aktivan sam sportista i dok sam radio vezbu mrtvo dizanje i teretani osetio sam bol u desnom delu ledja lum alnoj regiji, nakon toga jos nekoliko dana sam trenirao dok se nisam obratio lekaru. Rentgenom su utvrdili da imam frakturu spinoznog nastavka L4 prsljena mada im je cudno jer se to desi od pada ili udarca. Misle da je to od ranije i samo su mi rekli da pijem nesto za bolove i mazem hyalfit gel i mirujem. Nakon dve nedelje dosao sam na kontrolu i na pitanje kako mi je, rekao sam isto. Receno mi je da dodjem za dve nedelje i nastavim da mazem gel. Mirovao sam cinilo se kao da me je proslo mada mi taj gel ne pomaze, na prvi blagi napor pocelo je jos vise da me boli, prvo se bol pomerio na levu stranu, a sada i na desnu, spusta se duz zadnjice i trne, nekad i do kolena. Kad sedim isto boli, kad hodam ne toliko. Uskoro imam obuku koju moram da pohadjam radi posla, i stvarno ne znam sta da radim, odmaram mazem gel nadam se da ce proci ali nista.

  • nikawp

   nikawpJanuary 1, 2019 at 9:01 pm

   Poštovani Pajo,
   Stanje koje ste opisali zahteva ozbiljnu dijagnostiku i pre dvega APSOLUTNO mirovanje.
   Ne zbog preloma spinoznog nastavka (kad god da se desio) već zbog opisanih tegoba koje mogu da odu u progresiju.
   Trebalo bi proveriti stanje diskusa, išijadičnog nerva…
   Uradite čim pre magnetnu razonancu (MR) LS kičme i započnite fizikalne terapije i ne čekajte da će se stanje samo od sebe rešiti.

 • Dzoni

  DzoniDecember 31, 2018 at 1:50 am

  Pozdrav, vec u nazad 3-4 nedelje imam bolove u donjem delu ledja i siri mi se bol prema gore (kicmi), konstantan bol imam pri duzem sedenju ili lezanju tacnije (nekih sat ipo do dva vremena) bol se pojacava i pri lezanju na stranu osecam bolove, nista tesko nisam radio da bi mogao reci da sam izdeglio misice. Ako moze neki savet mnogo bi mi znacio. Unapred hvala

  • nikawp

   nikawpDecember 31, 2018 at 7:02 am

   Poštovani,
   Iz vašeg opisa bih rekao da je reč o bolovima mekog tkiva.
   U tom slučaju, osim mirovanja i primene zaštitnih položaja i pokreta
   https://www.nika.rs/kako-zastititi-kicmu/
   dobro čini i blaga analgetska terapija per os, kao i lokalna aplikacija
   preparata koji zagrevaju bolnu regiju. Dobro se pokazao Krauterhof gel CRVENI
   koji se samo nanese u tankom sloju i ostavi da se osuši.
   Može da se primeni i Ukoliko bolovi ne prođu nakon par dana od početka primene navedene terapije,
   započnite fizikalne terapije.

 • Aleksandra

  AleksandraDecember 30, 2018 at 7:02 am

  Dobar dan puno pozdrava od mene .
  Hitno mi je potreban odgovor .
  Duze vreme me boli u desnom lumbalnom delu kicme i siri se na desnu butinu . Kao da me je neko prikljestio . Bolovi se svaki dan posebno nakon spavanja javljaju . Otezano hodam takodje . Imam skoliozu koja je ublazena snimala sam . Sta mi predlazete da radim kome da se obratim ? Posebno kada sam u pms-u mnogo me boli desna strana . Ginekolog mi je rekao da je sve uredu .
  Da nije nerv koji je povezan sa glavom pa ide do desno stopalo , sta vi mislite ?

  Mogu li doci kod Vas ?
  Puno pozdrava i Sretni praznici

  • nikawp

   nikawpDecember 30, 2018 at 2:11 pm

   Poštovana Aleksandra,
   Navedene tegobe ukazuju na postojanje desnostrane lumboišialgije.
   Predlažem vam da čim pre započnete fizikalne terapije koje će vam pomoći.
   Možete nas kontaktirati već danas mailom na office@nika.rs kako bi zakazali sutrašnji pregled
   ili sutra 31.12. od 08,00 sati na neki od brojeva telefona ili viber-om.
   Sutrašnje radno vreme je od 08,00 do 16,00 sati.
   Dobrodošli!

 • Milica

  MilicaDecember 23, 2018 at 4:43 pm

  Zdravo imam problem sa kicmom donji deo ledja presekla me ledja i leva noga mi trni i nemam osecaj radila sam magnetnu ostecena mi je leva strana pomeren prsljen i suzen neki deo kanala imam bolove leva strana stomaka ledja i leva noga trni i imam bolove u kuku. Ako moze neki savet kod koga da se obratim isla sam kod neurohirurga on kaze da se prati da nije za operaciju. Molim za pomoc ? Hvala puno.

  • nikawp

   nikawpDecember 24, 2018 at 6:46 am

   Poštovana Milice,
   Završili ste dijagnostiku i vreme je da se započne lečenje. Fizikalne terapije su
   u prvoj fazi koja može da traje do 3 nedelje analgetske i relaksirajuće.
   Rešićete se bolova i pripremićete se za kineziterapiju (medicinsko vežbanje) što predstavlja
   sistemsko rešavanje vašeg zdravstvenog problema.
   Pretpostavljam da već koristite medikamentoznu terapiju per os, tako da rezultat ne može da izostane.

 • 1 23 24 25

Leave Your Comments