bolovi-u-donjem-delu-ledja

BOLOVI U DONJEM DELU LEĐA

Diskus hernija, spondiloza, spondilolisteza, spinalna stenoza, sindrom piriformisa
Pojava bola u donjem delu leđa (lumbo-sakralni deo) je učestala i može da se desi u svakom uzrastu, a najčešće se javlja od 25. godine života.

ZNAČAJ KIČME

Značaj kičme je višestruk. U ovom slučaju, pomenućemo da kičma štiti kičmenu moždinu od povređivanja. Istovremeno, kičma daje čvrstinu i potporu telu.Iz glave, gde je smešten mozak, kao deo centralnog nervnog sistema, nastavlja se kičmena moždina koja prolazi kroz kičmeni kanal.Kičmeni kanal sačinjavaju koštani otvori u svakom pršljenu. Iz kičme se dalje granaju periferni nervi koji oživčavaju celo telo. Kičma se sastoji od pršljenova, a svaki pršljen sa susednim i gore i dole, predstavlja zglob. S obzirom da su pršljenovi po sastavu koštana masa, da ne bi došlo do trenja, između svakog pršljena je smešten po jedan disk koji je od pulpoznog mekanog tkiva, sa funkcijom amortizacije pokreta i sprečavanja trenja koštanih zglobnih površina tela pršljena. Kompaktnost, čvrstina i elastičnost kičme se obezbeđuje ostalim mekim tkivom koje i počinje i završava sa koštane mase pršljenova.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-2

Anatomski prikaz kičmenih pršljenova, diskusi i periferni nervi

NAJČEŠĆE AKTIVNOSTI KOJE UZROKUJU NASTANAK BOLA

Svaka radna ili sportska aktivnost ili aktivnost svakodnevnog života, ukoliko se nepravilno ili naglo izvede ili vremenski dugo traje, može da prouzrokuje bol u lumbalnom delu leđa. Bol se najčešće vezuje za sledeće aktivnosti:

  nepravilno dizanje tereta ma koje težine, gde se trup savija i rotira
  nagli pokret rotacije, savijanja ili rotacije i istezanja trupa
  dugotrajno sedenje
  dugotrajna vožnja automobilom
  dugotrajno hodanje
  dugotrajno stajanje
  loš položaj u toku spavanja
povrede koštano-mišićnog sistema lumbalne regije – traume (najčešće saobraćajni udesi, povrede u toku sportskih aktivnosti…)

SUŠTINSKI RAZLOG NASTANKA LUMBALNOG BOLA

MIŠIĆNA SLABOST KAO POSLEDICA INAKTIVNOSTI

Mišići trupa koji su veza trupa i karlice su: mišići zadnjeg dela leđa (nalaze se pored kičme obostrano – m.m. extensores trunci), glutealni mišići (m.gluteus minimus, medius et maximus), sa prednje strane trupa trbušni mišić (m.rectus abdominis) i fleksor natkolenice (m. iliopsoas), i sa obe strane trupa bočno (m.m.lat. flexores trunci:m.obliquus abdominis ext, m.obliquus abdominis int, m.quadratus lumborum). Lumbalna regija predstavlja mesto gde se trup spaja sa karlicom, a karlica sa nogama i čini jedan od najpokretljivijih delova kičmenog stuba, a u isto vreme je to deo koji trpi najveće opterećenje. Ujedno, to je i mesto gde se nalazi težište čitavog tela ili, tačnije rečeno, njegovo središte. Telo čoveka se u prostoru nalazi u labilnoj ravnoteži koja, da bi se održavala, zahteva konstantnu, preciznu akciju velike grupe mišića. Površina oslonca su stopala, težište tela je najšešće 1 metar od podloge, a kompletno opterećenje težine tela i sile zemljine teže u lumbalnoj kičmi. Mišićna slabost najčešće kao posledicu ima loše posturalno držanje tela i lošu biomehaniku.To je i razlog zbog čega bi trebalo da navedene mišićne grupe budu jake.Stabilnost veze trupa-karlice i nogu proističe iz mišićne mase i snage navedenih mišićnih grupa. Suština telesnog vežbanja, gde je akcenat na stvaranju pelvitrohanteričnog midera, je u što boljoj zaštiti kičme.

MIŠIĆNI DISBALANS

Mišićna snaga pojedinačnih mišića i mišićnih grupa trebalo bi da bude izbalansirana, harmonična i ujednačena.Telo čoveka je simetrično.Preko 640 mišića se nalazi u čovekovom telu. Svaki od tih mišića ima svoju osnovnu funkciju. U svakoj situaciji tela, postoje mišići koji vrše određeni pokret (agonisti) kome se suprostavljaju mišići koji isti taj pokret onemogućavaju/otežavaju (antagonisti).Ukoliko postoji bilo koji mišićni disbalans, mišićni tonus se povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje.

NAJČEŠĆE MEHANIČKE PROMENE NA KIČMI KOJE UZROKUJU LUMBALNI BOL

Spondiloza (spondylosis) – okoštavanje dva ili više susednih pršljenova, kao posledica degenerativnih promena
Spondilolisteza (spondylolisthesis) – pomeranje pršljena put napred u odnosu na susedne pršljenove, kao posledica traume.
Spinalna stenoza (stenosis spinalis) – suženje kičmenog kanala, kao posledica degenerativnih i upalnih procesa na jednom ili više diskusa. Česta je kod starih osoba.
Hernija diska (discus hernia) – pucanje spoljnog omotača diska i ispadanja mekog pulpoznog sadržaja koji čini disk u okolni prostor.
Sindrom piriformisa (Sy. m.piriformis) – mišićni disbalans pelvitrohanterične muskulature vodi pomeranju u zglobu kuka i karlici, čime se provocira mišić piriformis, koji vrši pritisak na išijadični nerv (n.ishiadicus).

KLINIČKA SLIKA

Bol je teško lokalizovati, jer boli cela regija. Bol je najčešće pojasni i kreće se od leve do desne strane glutealne regije lumbo-sakralne kičme. Često se oseti mravinjanje ili oštar bol koji ide iz kičme duž jedne noge (ili obostrano), do sredine butine, lista ili stopala. Ova senzacija je kratkotrajna i veoma je neprijatna.Pacijenti navode i stezanje mišića i osećaj “pečenja” (butina, list) koji može da traje neko vreme. Moguće je da bolovi i ne postoje, ali da je prisutan osećaj nelagodnosti u lumbo-sakralnoj kičmi, koji implicira nesigurnost i nespremnost pacijenta za bilo koju fizičku aktivnost. Telo na bol reaguje tako što zauzima zaštitni, najmanje bolni položaj (antalgičan položaj) koji je uvek i nepravilan.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-3

Trup je najčešće nagnut na jednu stranu, a mišići su u spazmu (grču), tako da su pokreti trupa značajno limitirani. Položaj koji prija je različit i individualan.Najčešće prija tzv.fiziološki položaj na leđima sa savijenim kolenima (urolani veći peškir ili ćebe debljine 20 cm), mada je čest slučaj da prija i položaj na stomaku sa urolanim većim peškirom, koji se postavlja ispod karlice.

Najčešće, pacijent spontano sam pronađe antalgičan (bezbolan) položaj.Koliko god taj položaj bio nefiziološki, u tom trenutku bi trebalo da se primenjuje.Svaka pojava bola je siguran znak tela da nešto ne valja i da bi trebalo nešto da preduzmemo kako bi bol otklonili.

DIJAGNOSTIKA

U poslednjih 30 godina u medicini je značajno uznapredovala dijagnostika. Bitno je ispoštovati redosled dijagnostičkih metoda i krenuti od prostijih ka složenijim, ukoliko za tim ima potrebe. Uspostavljanje dijagnoze započinje uzimanjem anamneze i kliničke slike.

Probleme lumbo-sakralnog bola moguće je dijagnostikovati sledećim dijagnostičkim metodama:

KLINIČKI PREGLED

bolovi-u-donjem-delu-ledja-4

Rendgenski snimak lumbo-sakralnog dela kičme (X- rays)
Kompjuterizovana tomografija (CT) skener – Computed Tomography (CT) Scan
Magnetna rezonanca (MR) – Magnetic Resonance Imaging (MRI)
Elektromišićna neurografija EMNG

TERAPIJA

Odmah po nastanku bola, potrebno je uzeti nešto od analgetka i miorelaksanata.
Bitno je napomenuti da se navedeni lekovi konzumiraju posle jela. Naravno, sve životne aktivnosti bi trebalo ograničiti na najneophodnije. Moguće je, u kućnim uslovima, primeniti i lekovitu glinu na bolno mesto, kao i tople kupke. Aplikacija gline i kupke bi trebalo vremenski da traje 15-30 minuta. Ukoliko bol ne prestane u roku od par dana, obratite se stručnjaku za pomoć.

FIZIKALNA TERAPIJA

Terapija bola fizikalnim procedurama najpribližnija je prirodnim procedurama zbog blagotvornosti i prijatnosti i odsustva agresije. U određivanju fizikalne terapije, značajna je anamneza, dijagnostika, klinički pregled, funkcionalni status..S obzirom da je širok spektar fizikalnih procedura, odabira se najbolja moguća kombinacija fizikalnih procedura. Značajno je napomenuti da ono što prija i daje efekta u lečenju kod jednog pacijenta, ne mora da prija i dâ efekat u lečenju kod drugog pacijenta sa sličnim problemom.

U fizikalnoj terapiji se primenjuju razne vrste zračenja počev od magneto terapije, ultra zvuka, lasera, infra red, kao i struje različite frekvencije i modulacije. Dejstvo aparaturne fizikalne trapije je anelgezija i vazodilatacija, kao i celularno pospešivanje metabolizma.

Primenjuje se elektroforeza leka lokalno na bolno mesto (prokain ili kalijum jodid, 3% rastvor) koristeći pravilo protoka električne energije od pozitivne do negativne elektrode.

Od bezaparaturnih procedura aplikuje se glina i tople kupke (topla pakovanja). Terapeutska masaža i akupresura bolnih mesta i muskulature koja je u spazmu predstavlja sastavni deo fizikalne terapije. U proseku, trajanje fizikalnih procedura u kontinuitetu iznosi 2-3 nedelje.Bitno je ispoštovati kontinuitet terapije.

Fizikalna terapija predstavlja uvodnu proceduru u sistemsko rešavanje problema lumbalnog bola, a to je kineziterapija (medicinske vežbe).

MANIPULATIVNE METODE – KIROPRAKTIKA LUMBALNOG BOLA

Potpuna indikacija za primenu kiropraktike je mišićni disbalans, gde se mišićni tonus povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje i bol. Kiropraktika nema efekta ukoliko postoji mišićni spazam.

Zato, tek posle par dana od započinjanja sa fizikalnim procedurama, koje sem anelgzije imaju i relaksirajuće dejstvo koje pospešuju masaže, kao i medikamentozna terapija, trebalo bi stvoriti preduslove za primenu kiropraktike kao jedne od metoda za odstranjivanje lumbalnog bola.

KINEZITERAPIJSKE PROCEDURE LUMBALNOG BOLA

Sa kineziterapijom (medicinskim vežbanjem) se započinje kada se potpuno otkloni bol. Sistemsko rešavanje lumbalnog bola, kao i prevencija njegovog nastanka, obuhvata kineziterapijske procedure koje su akcentirane na stvaranje mišićne mase i snage pelvitrohanterične muskulature.

Cilj nam je da jaka muskulatura preuzme deo tereta lumbalne kičme.Bitno je napomenuti da ne postoji aktivnost svakodnevnog života koja jača lumbo-sakralne ekstenzore kičme. Isto tako, ne postoji ni sportska aktivnost koja jača mišiće ove regije. To je i najčešći razlog ovih tegoba.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI: Kako zaštiti kičmu i Vežbe za jačanje lumbalne kičme

Comments

 • Azemina

  AzeminaMay 31, 2020 at 12:40 am

  Pozdrav.Imam 34g imam (Behtereva) Spondilitis i imam jakih bolova neznm šta do sad nisam probala pokusalai nevredi. 0tkrili mi 2015g magnetnom.Kako da umanjim bol?

  • nikawp

   nikawpMay 31, 2020 at 7:26 am

   Poštovana Azemina,
   Mb. Bechterew sitemski menja strukturu i funkciju kičmenog stuba. Pokreti glave i vrata, trupa i donjeg dela leđa se limitiraju,
   zbog okoštavanja SVIH kičmenih pršljenova. Kičmeni stub postaje praktično “jedna kost” i ima izgled bambusovog štapa.
   Inače, svaki kičmeni pršljen sa pršljenom iznad i ispod predstavlja zglob koji nam daje mogućnost izvođenja pokreta. Zbog toga se kvalitet života se prilično menja i limitira.
   Bolovi su posledica opisanih promena.
   Terapija bola je prilično značajna i krajnje individualna. Na tržištu postoje analgetici koji bi trebalo da vam pomognu!
   Ampulirana analgetska terapija je svakako opcija.
   Ali to nije sistemsko rešenje. Predlažem vam da dva puta godišnje sprovedete terapijske setove u trajanju od po mesec dana. Najbolje je sa proleće i na izmaku jeseni.
   Time ćete ne samo da smanjite bolove u perspektivi, već ćete i funkcije da sačuvate!
   Kineziterapiju – vežbe morate da sprovodite pod nadzorom fizioterapeuta.
   Svako drugo rešenje – nije rešenje.

 • Bica

  BicaMay 30, 2020 at 5:32 pm

  Postovani imam bol u desnom donjem delu ledja vise desno nego prema kicmi i to onako boli kao na sevanje imam problema sa kicmom sa prsljenovima i to sa gornjim uglavnom da li taj bol moze biti od kicme pozdrav

  • nikawp

   nikawpMay 30, 2020 at 5:56 pm

   Poštovani,
   Naravno da je opisana tegoba posledica najverovatnije lezije perifernog nerva.
   Ne čekajte da se stanje iskomplikuje već zakažite pregled i terapije pre nego što se “sevanje” ne proširi duž desne noge.

 • Nikola

  NikolaMay 26, 2020 at 12:09 pm

  Poštovanje. Imam 20 godina i neko vrijeme osjećam bol u donjem lijevom dijelu leđa, koji se takođe osjeti i u butini lijeve noge. Javlja mi se pri nepravilnom položaju dok sjedim ili kada duže vrijeme obavljam neke fizičke poslove. Značilo bi mi vaše mišljenje. Srdačan pozdrav!

  • nikawp

   nikawpMay 27, 2020 at 5:39 am

   Poštovani Nikola,
   Iz vašeg opisa tegobe mogu da zaključim da je reč o lumboišialgiji koja bi trebalo da se tretira od strane stručnjaka.
   Naravno da je poželjno da se uradi MR LS kičme kako bi se napravio uvid u razlog vaše tegobe ujedno i referenca
   vašeg zdravstvenog statusa.
   Godine u kojima ste pogoduju brzini delovanja fizikalnih procedura. Delotvornost nije upitna.
   Ne pokušavajte sami da rešite problem!

 • Beki

  BekiMay 22, 2020 at 10:12 pm

  Prilikom rada na poslu okrenuo sam se naglo sa manjim teretom 6,7 kg u rukama jak bol sam osetio u dodjem delu Ledja bukvalno kao da pece i u butinama. Primao sam injekcije oko 5 kom. Ispravio sam se i pokrenuo ali bol je prisutan i varira od prepona do leve i desne strane Ledja. Cak mi ucestalo trnu noge i ruke… Na zalost imam obeveze rada i radim na jako odgovornom poslu nisam ni zbog situacije sa covid 19 hteo puno da se izlazem i da jurim po domovima zdravlja i klinikama.na i mali potez ili okret osetim jak bol trenutni… Inace sam bivsi sportista i prilicno sam aktivan fizicki i imam 33 god.

  • nikawp

   nikawpMay 23, 2020 at 5:38 am

   Poštovani Beki,
   I sami ste svesni zdravstvenog problema! I znate da su vam neophodni i pregled i fizikalne terapije.
   Kada je reč o COVID 19 virusu, trebalo bi da znate da privatni sektor zdravstvenih ustanova nije bio ni na koji način involviran u mere koje je propisala Vlada Srbije.
   Baš zato što radite prilično odgovoran posao, od vas se očekuje i da postupite prilično odgovorno u odnosu na zdravstveni problem koji imate a zove se lumboišijalgija.
   Tegobe koje imate mogu prilično da se iskomplikukju.
   Savetujem vam, kako ne bi gubili vreme, potražite pomoć stručnjaka baš u privatnom sektoru.

 • Dajana

  DajanaMay 20, 2020 at 9:13 pm

  Poštovani,
  imam 28 godina. Od juče osećam bol u donjem delu leđu. Prisutan je samo u određenim polož. pri pomeranju tela. Koliko se sećam, nije bio provociran radnjom u tom trenutku. Bol je u vidu pritiska i relativno oštrog bola koji me sprečava da se okrećem, sedam, ustajem iz ležećeg položaja… Jutros se umirio, nije nestao, sve do trenutka saginjanja. Pri uspravljanju sam osetila bol i morala sam da legnem. A i to, kao i ustajanje predstavlja ozbiljan proces okretanja i oslanjanja na ruke, kako ne bih opteretila taj deo i izazvala bol. Molim Vas za Vaše mišljenje, diferencijalnu dg.
  Srdačan pozdrav

  • nikawp

   nikawpMay 21, 2020 at 7:48 am

   Poštovana Dajana,
   Iz vašeg opisa, mišljenja sam da jer o bolu mekih tkiva.
   Za početk pročitajte o načinima kako da zaštite telo od bolova: https://www.nika.rs/kako-zastititi-kicmu/
   ujedno i predlog pravilnog postupanja u opisanim situacijama: https://www.nika.rs/ukocio-sam-se/
   Svakako vam savetijum da čim pre zakažete pregled i započnete terapije koje će vam brzo i efikasno rešiti zdravstveni problem.

   • Dajana

    DajanaMay 21, 2020 at 9:50 pm

    Hvala Vam mnogo na odgovoru! Srdačan pozdrav

 • Aleksandra

  AleksandraMay 18, 2020 at 8:20 am

  И ја имам дискус хернију.
  Пре неколико месеци сам се искривила, значи недељу дана нисам могла да се исправим.
  Ево управо данас, имам менструалне болове, али ме сваки покрет боли што није нормално, не могу да легнем никако, пре ми је пријало лежање на стомаку, а сад ни то. Не могу да се исправим скроз, убија колико боли.

  • nikawp

   nikawpMay 18, 2020 at 10:42 am

   Poštovana Aleksandra,
   Predlažem vam da ne čekate i ne trpite bolove, već da zakažete pregled i započnete terapije.
   U ovom trenutku vam nije potrebna dodatna dijagnostika sem kliničkog pregleda gde će se odrediti terapija bola.
   PROČITAJTE:
   https://www.nika.rs/ukocio-sam-se/
   ZAKAŽITE PREGLED:
   https://www.nika.rs/kontakt/

 • Martin

  MartinMay 13, 2020 at 9:51 am

  Postovani, dijagnostikovana mi je diskus hernija sa prolapsom na L5 S1. Oporavak je tekao uredno (mirovanje, injekcije, lagana setnja po stanu) nakon odlaska na terapije stanje mi se pogorsalo i dr je opet prepisao injekcije. Kako mi bolovanje istice, a radim dosta sedeci, mozete li mi reci koiko maksimalno smem da provedem u sedecem polozaju tokom radnog vremena?

  • nikawp

   nikawpMay 13, 2020 at 4:35 pm

   Poštovani Martine,
   Posle operacije diskusa, potrebno je da se telo oporavi primenom kineziterapijskih vežbi.
   Vi ste umesto toga lagano šetali po stanu.
   Predlažem vam da urdite kontrolni MR nalaz nakon operacije!
   Sa navedenim nalazom koji će se očitati od strane specijaliste radiologije,
   dobićete prezent stanje vaše kičme, ujedno i zaključak da li je ili ne operacija uspela.
   Potražite i mišljenje drug lekara.
   Gore navedeno vam je pravni osnov da produžite bolovanje. U prilog tome ide i vaše trenutno zdravstveno stanje.
   To što je diskus operisan ne znači da ste rešili problem!
   U svakom slučaju vam savetujem da započnete fizikalne terapije, kasnije i kineziterapiju.

   • Martin

    MartinMay 13, 2020 at 8:34 pm

    Postovani
    Pre svega hvala na odgovoru, nisam verovao da ce iko odgovoriti, bez reci sam, svako dobro dobri narode. Elem, zbog stanja vezanog za epidemiju kovida 19, uradjen mi je skener kicme, nakon nekoliko primljenih injekcija, mislim 3 ili 4 koliko da ustanem. MRI je otpao zbog saobracajne nesrece (imam metalne implante) te mi je nemoguce odraditi snimak. Nalaz lokalnog radiologa sa pomenutom dijagnozom prosledio sam neurologu. Pri razgovoru sa istim, rekao da operacija nije potrebna. Da je stanje zadovoljavajuce. Bola u nogama i stopalima nije bilo, koncentrisan je u 1 tacku u lumbalnom delu. Zbog korona virusa otisao sam do privatnog fizijatra, po pregledu fizijatra isti je zakljucio da situacijaa nije toliko opasna…da ce biti sve u redu itd itd..Nakon tretmana laserom rekao je bice reakcije, od tada krece pogorsanje koje i dalje osecam. Bola u nogama nemam, sve se i dalje svodi na 1 tacku. Injekcije vise ne primam, bol je minimalan i podnosljiv. Sta raditi dalje? Nastaviti terapije bez lasera ili poceti sa vezbama?

   • nikawp

    nikawpMay 14, 2020 at 7:04 am

    Poštovani Martine,
    Hvala vam na ukazanom poverenju.
    Predlažem vam da po prestanku bolova započnete kineziterapijske procedure uz nadzor terapeuta.
    Pregledu predhodi uzimanje preciznog funkcionalni statusa na osnovu kojeg se ordinira kineziterapijski plan i program.
    Kada je reč o terapiji laserom, mislim da je nedovoljna.
    Budite strpljivi i disciplinovani i rezultat neće izostati.

 • Vladimir

  VladimirMay 12, 2020 at 7:17 pm

  Ja nemam puno godina ali imam problem sa kicmom. Ranije dok sam bio dete isao sam na fizikalne terepaije zbog krive kicme. Sada kao momak mogu reci da neprestano imam bol u donjem desnom delu ledja, u levom nikada. Nekada me tako zaboli da telo samo nadje polozaj da taj bol prestane. Kada sam duze savijen i radim nesto cim krenem da se podizem zakoce me ledja da moram prvo kolenima malo da se spustim i podignem. Nekada i kada spavam kada treba da ustanem eto tu je bol. Nekada ume da od ledja osetim bol do nogu sve zavisi kako kada retki su dani kada me kicma ne boli ima ih ali su to inda kada uglavnom slabo radim i ne setam se puno. Da li moze neki savet?

  • nikawp

   nikawpMay 13, 2020 at 5:38 am

   Dragi Vladimire,
   Sa tvojim tegobama bi trebalo da se upoznaju tvoji roditelji! Budi krajnje iskren i reci im šta ti je problem!
   Trebalo bi da se uradi MR LS kičme i zakaže pregled na osnovu čega bi se čim pre započele terapije.
   Samostalnim vežbanjem ne možeš ništa da postigneš.
   Potrebna je pomoć terapeuta!
   Iskoristi upravo to što si mlad i rešavaj problem!

 • Aleksandar

  AleksandarMay 10, 2020 at 12:03 am

  Pozdrav. Oktobra 2019 godine dijagnostikovana mi je DH L4 l5 i L5 S1. Od tada pa sve do kraja decembra pio sam lekove i radio vezbe kuci i bola skork da nije bilo 2 meseca. Medjutim, krajem decembra desio mi se peh da sam nezgodno stao na levu nogu i odjednom me je zabolelo u lumbalnom delu. Od tada pa sve do sada svakog dana imam blage bolove u lumbalnom delu. Bolova skoro da nema kada sam kuci i kad nisam mnogo na nogama. Medjutim, bol pocne da se pojacava prilikom malo duzeg setanja ili stajanja, a prestane kada sedim. Interesuje me misljenje povodom toga, sta bi moglo da bude u pitanju. Da naponem da nemam bolove u nozi prilikom setanja, samo bol u lumbalnom delu koji nije ni slab a ni jak.

  • nikawp

   nikawpMay 10, 2020 at 7:24 am

   Poštovani Aleksandre,
   Korićenjem medikamentozne terapije bol se kupira! Ali to naravno da nije sistemsko rešenje, daleko od toga!
   Zato se problem i vratio!
   Predlažem vam da uradite ono što niste, dok se zdravstveni status ne pogorša.
   Zakažite pregled i započnite fizikalne terapije.
   Po prestanku bola, započnite kineziterapiju – medicinske vežbe isključivo u zdravstvenoj ustanovi i uz nadzor fizioterapeuta.
   Nikako u kućnim uslovima i bez nadzora.
   Uspeh neće izostati!

 • Dusan

  DusanMay 8, 2020 at 12:00 pm

  Postovani,
  Imam problem sa donjim delom kicme. Jutros, tokom redovnog odrzavanja licne higijene (pranja zuba), par puta sam se jako nakasljao i odjednom sam osetio jak bol u donjem delu kicme. Nisam mogao par sekundi da se ispravim. Moram da napomenem da mi nedja nisu bila u prirodnom polozaju, vec savijena u trenutku kada sam se nakasljao. Sada mi samo jedan polozaj u krevetu odgovara i jedan polozaj dok sedim. Ne mogu da ustanem i da se pokrenem, a da ne oserim bol. Takoje bih da napomenem, da sam pre par godina bas imao zestokih problema sa diskus herniom (radio magnetnu i CT sa kontrastom), pa mi je dijagnostikovano to. Molim Vas racite mi Vase misljenje. Hvala unapred.

  • nikawp

   nikawpMay 8, 2020 at 5:48 pm

   Poštovani Dušane,
   Upravo tako! Diskus hernija odgovara navedenoj kliničkoj slici. Dobro je da nema propagacije bola duž nogu.
   Upravo zbog toga, započnite fizikalne terapije čim pre i skoristite ranu terapijsku fazu
   kako bi oporavak što kraće trajao.
   Kada se bol otkloni primenom fizikalnih terapija, oporavak se nastavlja kineziterapijom koju
   sprovodi terapeut – neikako vežbe ne radite sami!
   pročitajte: https://www.nika.rs/ukocio-sam-se/

 • 1 38 39 40

Leave Your Comments