bolovi-u-donjem-delu-ledja

BOLOVI U DONJEM DELU LEĐA

Diskus hernija, spondiloza, spondilolisteza, spinalna stenoza, sindrom piriformisa
Pojava bola u donjem delu leđa (lumbo-sakralni deo) je učestala i može da se desi u svakom uzrastu, a najčešće se javlja od 25. godine života.

ZNAČAJ KIČME

Značaj kičme je višestruk. U ovom slučaju, pomenućemo da kičma štiti kičmenu moždinu od povređivanja. Istovremeno, kičma daje čvrstinu i potporu telu.Iz glave, gde je smešten mozak, kao deo centralnog nervnog sistema, nastavlja se kičmena moždina koja prolazi kroz kičmeni kanal.Kičmeni kanal sačinjavaju koštani otvori u svakom pršljenu. Iz kičme se dalje granaju periferni nervi koji oživčavaju celo telo. Kičma se sastoji od pršljenova, a svaki pršljen sa susednim i gore i dole, predstavlja zglob. S obzirom da su pršljenovi po sastavu koštana masa, da ne bi došlo do trenja, između svakog pršljena je smešten po jedan disk koji je od pulpoznog mekanog tkiva, sa funkcijom amortizacije pokreta i sprečavanja trenja koštanih zglobnih površina tela pršljena. Kompaktnost, čvrstina i elastičnost kičme se obezbeđuje ostalim mekim tkivom koje i počinje i završava sa koštane mase pršljenova.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-2

Anatomski prikaz kičmenih pršljenova, diskusi i periferni nervi

NAJČEŠĆE AKTIVNOSTI KOJE UZROKUJU NASTANAK BOLA

Svaka radna ili sportska aktivnost ili aktivnost svakodnevnog života, ukoliko se nepravilno ili naglo izvede ili vremenski dugo traje, može da prouzrokuje bol u lumbalnom delu leđa. Bol se najčešće vezuje za sledeće aktivnosti:

  nepravilno dizanje tereta ma koje težine, gde se trup savija i rotira
  nagli pokret rotacije, savijanja ili rotacije i istezanja trupa
  dugotrajno sedenje
  dugotrajna vožnja automobilom
  dugotrajno hodanje
  dugotrajno stajanje
  loš položaj u toku spavanja
povrede koštano-mišićnog sistema lumbalne regije – traume (najčešće saobraćajni udesi, povrede u toku sportskih aktivnosti…)

SUŠTINSKI RAZLOG NASTANKA LUMBALNOG BOLA

MIŠIĆNA SLABOST KAO POSLEDICA INAKTIVNOSTI

Mišići trupa koji su veza trupa i karlice su: mišići zadnjeg dela leđa (nalaze se pored kičme obostrano – m.m. extensores trunci), glutealni mišići (m.gluteus minimus, medius et maximus), sa prednje strane trupa trbušni mišić (m.rectus abdominis) i fleksor natkolenice (m. iliopsoas), i sa obe strane trupa bočno (m.m.lat. flexores trunci:m.obliquus abdominis ext, m.obliquus abdominis int, m.quadratus lumborum). Lumbalna regija predstavlja mesto gde se trup spaja sa karlicom, a karlica sa nogama i čini jedan od najpokretljivijih delova kičmenog stuba, a u isto vreme je to deo koji trpi najveće opterećenje. Ujedno, to je i mesto gde se nalazi težište čitavog tela ili, tačnije rečeno, njegovo središte. Telo čoveka se u prostoru nalazi u labilnoj ravnoteži koja, da bi se održavala, zahteva konstantnu, preciznu akciju velike grupe mišića. Površina oslonca su stopala, težište tela je najšešće 1 metar od podloge, a kompletno opterećenje težine tela i sile zemljine teže u lumbalnoj kičmi. Mišićna slabost najčešće kao posledicu ima loše posturalno držanje tela i lošu biomehaniku.To je i razlog zbog čega bi trebalo da navedene mišićne grupe budu jake.Stabilnost veze trupa-karlice i nogu proističe iz mišićne mase i snage navedenih mišićnih grupa. Suština telesnog vežbanja, gde je akcenat na stvaranju pelvitrohanteričnog midera, je u što boljoj zaštiti kičme.

MIŠIĆNI DISBALANS

Mišićna snaga pojedinačnih mišića i mišićnih grupa trebalo bi da bude izbalansirana, harmonična i ujednačena.Telo čoveka je simetrično.Preko 640 mišića se nalazi u čovekovom telu. Svaki od tih mišića ima svoju osnovnu funkciju. U svakoj situaciji tela, postoje mišići koji vrše određeni pokret (agonisti) kome se suprostavljaju mišići koji isti taj pokret onemogućavaju/otežavaju (antagonisti).Ukoliko postoji bilo koji mišićni disbalans, mišićni tonus se povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje.

NAJČEŠĆE MEHANIČKE PROMENE NA KIČMI KOJE UZROKUJU LUMBALNI BOL

Spondiloza (spondylosis) – okoštavanje dva ili više susednih pršljenova, kao posledica degenerativnih promena
Spondilolisteza (spondylolisthesis) – pomeranje pršljena put napred u odnosu na susedne pršljenove, kao posledica traume.
Spinalna stenoza (stenosis spinalis) – suženje kičmenog kanala, kao posledica degenerativnih i upalnih procesa na jednom ili više diskusa. Česta je kod starih osoba.
Hernija diska (discus hernia) – pucanje spoljnog omotača diska i ispadanja mekog pulpoznog sadržaja koji čini disk u okolni prostor.
Sindrom piriformisa (Sy. m.piriformis) – mišićni disbalans pelvitrohanterične muskulature vodi pomeranju u zglobu kuka i karlici, čime se provocira mišić piriformis, koji vrši pritisak na išijadični nerv (n.ishiadicus).

KLINIČKA SLIKA

Bol je teško lokalizovati, jer boli cela regija. Bol je najčešće pojasni i kreće se od leve do desne strane glutealne regije lumbo-sakralne kičme. Često se oseti mravinjanje ili oštar bol koji ide iz kičme duž jedne noge (ili obostrano), do sredine butine, lista ili stopala. Ova senzacija je kratkotrajna i veoma je neprijatna.Pacijenti navode i stezanje mišića i osećaj “pečenja” (butina, list) koji može da traje neko vreme. Moguće je da bolovi i ne postoje, ali da je prisutan osećaj nelagodnosti u lumbo-sakralnoj kičmi, koji implicira nesigurnost i nespremnost pacijenta za bilo koju fizičku aktivnost. Telo na bol reaguje tako što zauzima zaštitni, najmanje bolni položaj (antalgičan položaj) koji je uvek i nepravilan.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-3

Trup je najčešće nagnut na jednu stranu, a mišići su u spazmu (grču), tako da su pokreti trupa značajno limitirani. Položaj koji prija je različit i individualan.Najčešće prija tzv.fiziološki položaj na leđima sa savijenim kolenima (urolani veći peškir ili ćebe debljine 20 cm), mada je čest slučaj da prija i položaj na stomaku sa urolanim većim peškirom, koji se postavlja ispod karlice.

Najčešće, pacijent spontano sam pronađe antalgičan (bezbolan) položaj.Koliko god taj položaj bio nefiziološki, u tom trenutku bi trebalo da se primenjuje.Svaka pojava bola je siguran znak tela da nešto ne valja i da bi trebalo nešto da preduzmemo kako bi bol otklonili.

DIJAGNOSTIKA

U poslednjih 30 godina u medicini je značajno uznapredovala dijagnostika. Bitno je ispoštovati redosled dijagnostičkih metoda i krenuti od prostijih ka složenijim, ukoliko za tim ima potrebe. Uspostavljanje dijagnoze započinje uzimanjem anamneze i kliničke slike.

Probleme lumbo-sakralnog bola moguće je dijagnostikovati sledećim dijagnostičkim metodama:

KLINIČKI PREGLED

bolovi-u-donjem-delu-ledja-4

Rendgenski snimak lumbo-sakralnog dela kičme (X- rays)
Kompjuterizovana tomografija (CT) skener – Computed Tomography (CT) Scan
Magnetna rezonanca (MR) – Magnetic Resonance Imaging (MRI)
Elektromišićna neurografija EMNG

TERAPIJA

Odmah po nastanku bola, potrebno je uzeti nešto od analgetka i miorelaksanata.
Bitno je napomenuti da se navedeni lekovi konzumiraju posle jela. Naravno, sve životne aktivnosti bi trebalo ograničiti na najneophodnije. Moguće je, u kućnim uslovima, primeniti i lekovitu glinu na bolno mesto, kao i tople kupke. Aplikacija gline i kupke bi trebalo vremenski da traje 15-30 minuta. Ukoliko bol ne prestane u roku od par dana, obratite se stručnjaku za pomoć.

FIZIKALNA TERAPIJA

Terapija bola fizikalnim procedurama najpribližnija je prirodnim procedurama zbog blagotvornosti i prijatnosti i odsustva agresije. U određivanju fizikalne terapije, značajna je anamneza, dijagnostika, klinički pregled, funkcionalni status..S obzirom da je širok spektar fizikalnih procedura, odabira se najbolja moguća kombinacija fizikalnih procedura. Značajno je napomenuti da ono što prija i daje efekta u lečenju kod jednog pacijenta, ne mora da prija i dâ efekat u lečenju kod drugog pacijenta sa sličnim problemom.

U fizikalnoj terapiji se primenjuju razne vrste zračenja počev od magneto terapije, ultra zvuka, lasera, infra red, kao i struje različite frekvencije i modulacije. Dejstvo aparaturne fizikalne trapije je anelgezija i vazodilatacija, kao i celularno pospešivanje metabolizma.

Primenjuje se elektroforeza leka lokalno na bolno mesto (prokain ili kalijum jodid, 3% rastvor) koristeći pravilo protoka električne energije od pozitivne do negativne elektrode.

Od bezaparaturnih procedura aplikuje se glina i tople kupke (topla pakovanja). Terapeutska masaža i akupresura bolnih mesta i muskulature koja je u spazmu predstavlja sastavni deo fizikalne terapije. U proseku, trajanje fizikalnih procedura u kontinuitetu iznosi 2-3 nedelje.Bitno je ispoštovati kontinuitet terapije.

Fizikalna terapija predstavlja uvodnu proceduru u sistemsko rešavanje problema lumbalnog bola, a to je kineziterapija (medicinske vežbe).

MANIPULATIVNE METODE – KIROPRAKTIKA LUMBALNOG BOLA

Potpuna indikacija za primenu kiropraktike je mišićni disbalans, gde se mišićni tonus povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje i bol. Kiropraktika nema efekta ukoliko postoji mišićni spazam.

Zato, tek posle par dana od započinjanja sa fizikalnim procedurama, koje sem anelgzije imaju i relaksirajuće dejstvo koje pospešuju masaže, kao i medikamentozna terapija, trebalo bi stvoriti preduslove za primenu kiropraktike kao jedne od metoda za odstranjivanje lumbalnog bola.

KINEZITERAPIJSKE PROCEDURE LUMBALNOG BOLA

Sa kineziterapijom (medicinskim vežbanjem) se započinje kada se potpuno otkloni bol. Sistemsko rešavanje lumbalnog bola, kao i prevencija njegovog nastanka, obuhvata kineziterapijske procedure koje su akcentirane na stvaranje mišićne mase i snage pelvitrohanterične muskulature.

Cilj nam je da jaka muskulatura preuzme deo tereta lumbalne kičme.Bitno je napomenuti da ne postoji aktivnost svakodnevnog života koja jača lumbo-sakralne ekstenzore kičme. Isto tako, ne postoji ni sportska aktivnost koja jača mišiće ove regije. To je i najčešći razlog ovih tegoba.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI: Kako zaštiti kičmu i Vežbe za jačanje lumbalne kičme

Comments

 • Marijana

  MarijanaMarch 15, 2018 at 4:04 pm

  Postovani, Od poslednjeg(cetvrtog)porodjaja imam bolove u donjem delu ledja i bol je najveci kada savijena ostanem duze u tom polozaju.A poslednji mesec su krenuli bolovi sa cele leve strane tela,posebno od kuka nadole.molila bih za savet sta dalje,sobzirom da nisam bila na pregledu u vezi kicme.hvala unapred.

  • nikawp

   nikawpMarch 16, 2018 at 6:50 am

   Poštovana Marijana,
   Prvo da Vam objasnim mehanizam postavljanja i odgovaranja na pitanja.
   Kada postavite pitanje, ono ide u inbox sa pitanjima na koja se odgovara u naredna 24 sata.
   Zato ga ne vidite. Na svako pitanje koje se postavi smo odgovorili u 24 sata koje tada postaje vidljivo.

   Ono što bi odmah mogli da učinite za sebe kako bi olakšali aktivnosti svakodnevnog života je
   da usvojite zaštitne položaje i pokrete kroz aktivnosti svakodnevnog života.
   O tome smo pisali na našem sajtu: https://www.nika.rs/kako-zastititi-kicmu/
   Time ćete olakšati tegobe i sprečiti da se stanje pogoršava.

   Opisane tegobe odgovaraju levostranoj išijalgiji koja zahteva klinički pregled, uzimanje funkcionalnog statusa i
   dodatnu dijagnostiku u smislu MR LS eventualno EMNG donjih ekstremiteta.

   Prva terapijska faza je kupiranje bola medikamentoznom terapijom ujedno i započinjanje analgetskih fizikalnih procedura.
   Sistemsko rešenje je kineziterapija (vežbe). Sve opisano će vam pomoći i prijaće Vam.

   Zato Vam savetujem da ne gubite vreme jer navedenu tegobu ne možete sami da rešite već se obratite se stručnjacima.

 • Merima

  MerimaMarch 11, 2018 at 8:08 am

  Zasto brisete moje pitanje?

  • nikawp

   nikawpMarch 11, 2018 at 10:42 am

   Poštovana Merima,
   Iz vašeg pisma zaista ne mogu da shvatim koja je uputna dijagnoza. Ali idemo ispočetka.
   Trebalo bi da uradite klinički pregled i da vam se utvrdi stanje, na osnovu kojeg se ordinira terapija.
   Opisane tegobe vezuju se za problem mekih tkiva gde se ne isključuje ni problem sa senzitivnim nervima.
   Stoga preporučujem da se od dodatnih dijagnostičkig metoda uradi i EMNG.
   U ovoj fazi je preporuka nedikamentozna relaksirajuća terapija ujedno i revitalizirajuća za periferne nerve.
   Fizikalna terapija daje odlične rezultate u vašem slučaju.

   • Merima

    MerimaMarch 11, 2018 at 7:03 pm

    Hvala vam na odgovoru.

 • Merima

  MerimaMarch 10, 2018 at 6:44 pm

  Postovani, imam jako zarenje i bol koji osjecam sa strana prsljenova u torakalnom dijelu ledja. Uradila sam rtg na kojem pise da nemam degenerativnih promjena na prsljenovima, imam kifozu i blagu skoliozu. Isla sam na fizikalne terapije ( magnet,masaza i laser) koji su ublazili bol ali bol se vratila. oslabljeni su mi misici ali su mi rekli da pod upalom ne vjezbam. Jako me zari dok lezim na ledjima ili se naslonim na taj dio ledja. Zaista ne znam sta da radim. Da li ponovo ici na fizikalne terapije? Imam 26 godina. Pozdrav

 • Dijana

  DijanaMarch 7, 2018 at 9:19 pm

  Postovani,imam bolove u donjem delu kicme.Bol nije konstantan,nego me bole neke tacke prilikom pritiska u ledjima.Bolovi koje osecam prilikom pritiska su izuzetno ostri.Da li da radim neke vezbe? Ili da odem kod doktora? Unapred Hvala.

  • nikawp

   nikawpMarch 8, 2018 at 6:37 am

   Poštovana Dijana,
   Dok imate bolove izbegavajte svaku fizičku aktivnost. Idite na pregled. Sa vežbama krenite kada se bol eliminiše.

 • Lazar

  LazarFebruary 28, 2018 at 6:48 pm

  Imam 16 godina i osecam bolove u donjem delu ledja vec oko 5meseci.samo u donjem delu ledja nista oko nogu me ne boli znaci samo donji deo leđa me boli. Radio sam neke vezbe za lover back pain. I ponekad bi me prestalo da me boli ali se bol opet vrati.Moze neki savet kako i sta da radim. Molim vas odgovorite!!!

  • nikawp

   nikawpMarch 1, 2018 at 6:44 am

   Poštovani Lazare,
   U tvojim godinima terapijski učinak adekvatne terapije je prilično brz i bez ostatka, tako da ti savetujem da bez obzira što pretpostavljam da je
   reč o bolovima mekih tkiva (mišića), da ne pokušavaš sam da rešiš zdravstveni problem, pogotovu što ako bol postoji VEŽBE SE NE RADE, već da sve lepo ispričaš
   roditeljima koji će da te odvedu kod doktora.

  • nikawp

   nikawpMarch 1, 2018 at 6:49 am

   Poštovana Milena,
   To što ste primetili da ne valja, mora lekar da potvrdi kliničkim pregledom i ako je potrebno dodatnom dijgnastikom.
   Savetovao bih da se uradi pregled celog tela deteta, na osnovu čega bi se uputili na korektivne kineziterapijske procedure.
   Kada započnete vežbe, budite uporni i rezultat neće izostati.

  • nikawp

   nikawpMarch 1, 2018 at 6:52 am

   Poštovani Lazare,
   Bez obzira što iz opisanog pretpostavljam da je reč o bolovima mekih tkiva (mišića), trebalo bi pre svega da prestaneš sa vežbanjem.
   Tako samo možeš da pogoršaš zdravstveno stanje. U tvojim godinama terapija ima sjajan učinak za kratko vreme i bez ostatka.
   Zato sve ovo ispričaj roditeljima koji bi trebalo da te odvedu kod stručnjaka na klinički pregled i koji će da ordinira terapiju.

   • Lazar

    LazarMarch 2, 2018 at 7:51 am

    Hvala vam na odgovoru! Trebao sam da idem na fizikalnu terapiju ali sam morao u inostranstvo da idem tako da nisam stigao pa cu sad opet da zakazem da se sto pre resim tog bola u donjem delu ledja

 • Mira

  MiraFebruary 22, 2018 at 8:12 pm

  Postovani,
  Pala sam 27.10.2017. na kicmu sa stolice,pad je bio bolan..ali nisam odmah osetila posledice. Tek posle desetak dana osetila sam bol u kIcmi.Otisla sam na RTG kicme.Nalaz je Ispravljena fizioloska lordoza lumbalne kicme u gornjim ekstremitetima.Sinistrokonveksna skolioza sa temenom na nivou VL 3-VL 4 dinamickog segmenta.Odrzana visina prsnjanskih tela.Blage osteohondricne i spondiloartoticne promene od VL3 do VL5 i umerene osteohondricne od VL5 do VS1.Kicmu sam snimila 04.12.2017. Odlazim kod fizijatra 19.12.2017. i kaze da uzmem nesto za bolove.
  Ponovo zakazujem kod fizijatra 24.01.2018. i dobijam terapiju TENS za LS kicme10 dana i MT 50 HZ 7 MT 10 dana. Dobijam lek Nalgesin 2*1. U medjuvremenu sam uradila test na osteoporozu kicme i kuka i nalazim se u osteopeniji M 85.8 i dobijam da pijem Ostero K2 3 meseca i Vigantol svakih 7 dana 35 kapi 3 meseca.Bol u kicmi je prisutan narocito pri saginjanju, okretanju u krevetu.Molim Vas za savet.

  • nikawp

   nikawpFebruary 23, 2018 at 6:39 am

   Poštovana Miro,
   Rtg. snimak je osnovna dijagnostika na kom se ne vide meka tkiva. To je i razlog što vam i terapija nije dala rezultat.
   Degenerativne promene na kičmenom stubu nastaju od 25. godine života! Pretpostavljam da nije određen stepen krivljenja kičme!
   Na stranu što TENS i magnet kao terapijske procedure uglavnom nisu dovoljni u tretmanu bola.
   Otkuda odjednom ideja da se uradi test na osteoporozu?! Osnovna dijagnostika nije urađena!!!
   Zato vam i savetujem da krenete ispočetka. Pregled-klinički, MR LS, dobra fizikalna i medikamentozna terapija i ne razmišljajte o osteoporozi.

 • rade

  radeFebruary 18, 2018 at 9:59 am

  Molim za pomoc! Hvala za svaku sugestiju unapred!
  imam 29 godina,problem je u rotatorima kuka. Imam nelagodnost u donjem delu ledja
  vise je zahvacena leva strana. kada hodam cuje se pucketanje u predelu kuka i u kolenima
  kada ih zategnem pa opustim. Glava butne kosti kao da mi se tare i preskace ali bezbolno.
  Kada vrsim istezanje unutrasnje rotacije kuka osecam iziritiranost i ukocenost u donjem delu ledja … Prilikom istezanja nema bola … U dobroj sam formi bavio sam se dosta sportom … Molim za odgovor. Rade

  • nikawp

   nikawpFebruary 18, 2018 at 12:47 pm

   Poštovani Rade,
   Najčešći razlog krepitacija (pucketanja) u zglobovima je slabost mišića i/ili mišićni disbalans.
   Upravo je to glavni razlog nastanka nelagodnosti i straha “da se nešto loše ne desi”.
   Predlažem Vam da zakažete pregled na kom bi se precizno utvrdile amplitude pokreta segmenata, prisustvo bola (ako ga ima),
   procena posture i biomehanike i naravno mišićni test.
   Dobijeni rezultati su ključ za ordiniranje adekvatne sistemske terapije.

   • rade

    radeFebruary 18, 2018 at 4:56 pm

    Hvala vam, poslusacu vas.

 • Lena

  LenaFebruary 11, 2018 at 8:44 pm

  Hvala puno na odgovoru stanje nije gore nego prosli put,bol je u peedelu lumbalnog dela i siri se prema levom kuku,pri mirovanju je dosta dobro,samo pri pokrwtu me streca bol,sto se tice dijagnostike radila sam i ove godine dosta bar sto se tice rtg snimaka pa mislim da nebude previse a sto se magnetne tice dugo se ceka a privatno sam isla i prosli put pa mnogo treba para,nadam se da nije nista opasno i da je bol misicnog porekla,hvala puno jos jednom…

 • Lena

  LenaFebruary 11, 2018 at 7:04 pm

  Postovani,pre dve godine imala sam bol u lumbalnoj kicmi.Uradjena je magnetna rezonanca i EMG donjih ekstremiteta i nalazi su bili u redu,isla sam na fizikalnu terapiju i sve se vremenom poboljsalo.Pre neki dan opet se pojavio bol u lumbalnom delu vise levo.Dali je potrebno da opet radim sva snimanja ponovo ili je dovoljan samo pregled fizijatra i fizikalna terapija.Hvala unapred,pozdrav…

  • nikawp

   nikawpFebruary 11, 2018 at 7:41 pm

   Poštovana Leno,
   Odlično je što imate stare nalaze. Predlažem Vam da Vam se uzme precizan funkcionalni status kako bi se
   utvrdilo trenutno stanje i na osnovu dobijenog nalaza i uvida u medicinsku dokumentaciju
   ordinirala adekvatna terapija. Dodatna dijagnostika je potrebna kod postojanja nedoumica
   nakon pregleda i/ili pogoršanja zdravstvenog statusa.

 • 1 16 17 18

Leave Your Comments