bolovi-u-donjem-delu-ledja

BOLOVI U DONJEM DELU LEĐA

Diskus hernija, spondiloza, spondilolisteza, spinalna stenoza, sindrom piriformisa
Pojava bola u donjem delu leđa (lumbo-sakralni deo) je učestala i može da se desi u svakom uzrastu, a najčešće se javlja od 25. godine života.

ZNAČAJ KIČME

Značaj kičme je višestruk. U ovom slučaju, pomenućemo da kičma štiti kičmenu moždinu od povređivanja. Istovremeno, kičma daje čvrstinu i potporu telu.Iz glave, gde je smešten mozak, kao deo centralnog nervnog sistema, nastavlja se kičmena moždina koja prolazi kroz kičmeni kanal.Kičmeni kanal sačinjavaju koštani otvori u svakom pršljenu. Iz kičme se dalje granaju periferni nervi koji oživčavaju celo telo. Kičma se sastoji od pršljenova, a svaki pršljen sa susednim i gore i dole, predstavlja zglob. S obzirom da su pršljenovi po sastavu koštana masa, da ne bi došlo do trenja, između svakog pršljena je smešten po jedan disk koji je od pulpoznog mekanog tkiva, sa funkcijom amortizacije pokreta i sprečavanja trenja koštanih zglobnih površina tela pršljena. Kompaktnost, čvrstina i elastičnost kičme se obezbeđuje ostalim mekim tkivom koje i počinje i završava sa koštane mase pršljenova.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-2

Anatomski prikaz kičmenih pršljenova, diskusi i periferni nervi

NAJČEŠĆE AKTIVNOSTI KOJE UZROKUJU NASTANAK BOLA

Svaka radna ili sportska aktivnost ili aktivnost svakodnevnog života, ukoliko se nepravilno ili naglo izvede ili vremenski dugo traje, može da prouzrokuje bol u lumbalnom delu leđa. Bol se najčešće vezuje za sledeće aktivnosti:

  nepravilno dizanje tereta ma koje težine, gde se trup savija i rotira
  nagli pokret rotacije, savijanja ili rotacije i istezanja trupa
  dugotrajno sedenje
  dugotrajna vožnja automobilom
  dugotrajno hodanje
  dugotrajno stajanje
  loš položaj u toku spavanja
povrede koštano-mišićnog sistema lumbalne regije – traume (najčešće saobraćajni udesi, povrede u toku sportskih aktivnosti…)

SUŠTINSKI RAZLOG NASTANKA LUMBALNOG BOLA

MIŠIĆNA SLABOST KAO POSLEDICA INAKTIVNOSTI

Mišići trupa koji su veza trupa i karlice su: mišići zadnjeg dela leđa (nalaze se pored kičme obostrano – m.m. extensores trunci), glutealni mišići (m.gluteus minimus, medius et maximus), sa prednje strane trupa trbušni mišić (m.rectus abdominis) i fleksor natkolenice (m. iliopsoas), i sa obe strane trupa bočno (m.m.lat. flexores trunci:m.obliquus abdominis ext, m.obliquus abdominis int, m.quadratus lumborum). Lumbalna regija predstavlja mesto gde se trup spaja sa karlicom, a karlica sa nogama i čini jedan od najpokretljivijih delova kičmenog stuba, a u isto vreme je to deo koji trpi najveće opterećenje. Ujedno, to je i mesto gde se nalazi težište čitavog tela ili, tačnije rečeno, njegovo središte. Telo čoveka se u prostoru nalazi u labilnoj ravnoteži koja, da bi se održavala, zahteva konstantnu, preciznu akciju velike grupe mišića. Površina oslonca su stopala, težište tela je najšešće 1 metar od podloge, a kompletno opterećenje težine tela i sile zemljine teže u lumbalnoj kičmi. Mišićna slabost najčešće kao posledicu ima loše posturalno držanje tela i lošu biomehaniku.To je i razlog zbog čega bi trebalo da navedene mišićne grupe budu jake.Stabilnost veze trupa-karlice i nogu proističe iz mišićne mase i snage navedenih mišićnih grupa. Suština telesnog vežbanja, gde je akcenat na stvaranju pelvitrohanteričnog midera, je u što boljoj zaštiti kičme.

MIŠIĆNI DISBALANS

Mišićna snaga pojedinačnih mišića i mišićnih grupa trebalo bi da bude izbalansirana, harmonična i ujednačena.Telo čoveka je simetrično.Preko 640 mišića se nalazi u čovekovom telu. Svaki od tih mišića ima svoju osnovnu funkciju. U svakoj situaciji tela, postoje mišići koji vrše određeni pokret (agonisti) kome se suprostavljaju mišići koji isti taj pokret onemogućavaju/otežavaju (antagonisti).Ukoliko postoji bilo koji mišićni disbalans, mišićni tonus se povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje.

NAJČEŠĆE MEHANIČKE PROMENE NA KIČMI KOJE UZROKUJU LUMBALNI BOL

Spondiloza (spondylosis) – okoštavanje dva ili više susednih pršljenova, kao posledica degenerativnih promena
Spondilolisteza (spondylolisthesis) – pomeranje pršljena put napred u odnosu na susedne pršljenove, kao posledica traume.
Spinalna stenoza (stenosis spinalis) – suženje kičmenog kanala, kao posledica degenerativnih i upalnih procesa na jednom ili više diskusa. Česta je kod starih osoba.
Hernija diska (discus hernia) – pucanje spoljnog omotača diska i ispadanja mekog pulpoznog sadržaja koji čini disk u okolni prostor.
Sindrom piriformisa (Sy. m.piriformis) – mišićni disbalans pelvitrohanterične muskulature vodi pomeranju u zglobu kuka i karlici, čime se provocira mišić piriformis, koji vrši pritisak na išijadični nerv (n.ishiadicus).

KLINIČKA SLIKA

Bol je teško lokalizovati, jer boli cela regija. Bol je najčešće pojasni i kreće se od leve do desne strane glutealne regije lumbo-sakralne kičme. Često se oseti mravinjanje ili oštar bol koji ide iz kičme duž jedne noge (ili obostrano), do sredine butine, lista ili stopala. Ova senzacija je kratkotrajna i veoma je neprijatna.Pacijenti navode i stezanje mišića i osećaj “pečenja” (butina, list) koji može da traje neko vreme. Moguće je da bolovi i ne postoje, ali da je prisutan osećaj nelagodnosti u lumbo-sakralnoj kičmi, koji implicira nesigurnost i nespremnost pacijenta za bilo koju fizičku aktivnost. Telo na bol reaguje tako što zauzima zaštitni, najmanje bolni položaj (antalgičan položaj) koji je uvek i nepravilan.

bolovi-u-donjem-delu-ledja-3

Trup je najčešće nagnut na jednu stranu, a mišići su u spazmu (grču), tako da su pokreti trupa značajno limitirani. Položaj koji prija je različit i individualan.Najčešće prija tzv.fiziološki položaj na leđima sa savijenim kolenima (urolani veći peškir ili ćebe debljine 20 cm), mada je čest slučaj da prija i položaj na stomaku sa urolanim većim peškirom, koji se postavlja ispod karlice.

Najčešće, pacijent spontano sam pronađe antalgičan (bezbolan) položaj.Koliko god taj položaj bio nefiziološki, u tom trenutku bi trebalo da se primenjuje.Svaka pojava bola je siguran znak tela da nešto ne valja i da bi trebalo nešto da preduzmemo kako bi bol otklonili.

DIJAGNOSTIKA

U poslednjih 30 godina u medicini je značajno uznapredovala dijagnostika. Bitno je ispoštovati redosled dijagnostičkih metoda i krenuti od prostijih ka složenijim, ukoliko za tim ima potrebe. Uspostavljanje dijagnoze započinje uzimanjem anamneze i kliničke slike.

Probleme lumbo-sakralnog bola moguće je dijagnostikovati sledećim dijagnostičkim metodama:

KLINIČKI PREGLED

bolovi-u-donjem-delu-ledja-4

Rendgenski snimak lumbo-sakralnog dela kičme (X- rays)
Kompjuterizovana tomografija (CT) skener – Computed Tomography (CT) Scan
Magnetna rezonanca (MR) – Magnetic Resonance Imaging (MRI)
Elektromišićna neurografija EMNG

TERAPIJA

Odmah po nastanku bola, potrebno je uzeti nešto od analgetka i miorelaksanata.
Bitno je napomenuti da se navedeni lekovi konzumiraju posle jela. Naravno, sve životne aktivnosti bi trebalo ograničiti na najneophodnije. Moguće je, u kućnim uslovima, primeniti i lekovitu glinu na bolno mesto, kao i tople kupke. Aplikacija gline i kupke bi trebalo vremenski da traje 15-30 minuta. Ukoliko bol ne prestane u roku od par dana, obratite se stručnjaku za pomoć.

FIZIKALNA TERAPIJA

Terapija bola fizikalnim procedurama najpribližnija je prirodnim procedurama zbog blagotvornosti i prijatnosti i odsustva agresije. U određivanju fizikalne terapije, značajna je anamneza, dijagnostika, klinički pregled, funkcionalni status..S obzirom da je širok spektar fizikalnih procedura, odabira se najbolja moguća kombinacija fizikalnih procedura. Značajno je napomenuti da ono što prija i daje efekta u lečenju kod jednog pacijenta, ne mora da prija i dâ efekat u lečenju kod drugog pacijenta sa sličnim problemom.

U fizikalnoj terapiji se primenjuju razne vrste zračenja počev od magneto terapije, ultra zvuka, lasera, infra red, kao i struje različite frekvencije i modulacije. Dejstvo aparaturne fizikalne trapije je anelgezija i vazodilatacija, kao i celularno pospešivanje metabolizma.

Primenjuje se elektroforeza leka lokalno na bolno mesto (prokain ili kalijum jodid, 3% rastvor) koristeći pravilo protoka električne energije od pozitivne do negativne elektrode.

Od bezaparaturnih procedura aplikuje se glina i tople kupke (topla pakovanja). Terapeutska masaža i akupresura bolnih mesta i muskulature koja je u spazmu predstavlja sastavni deo fizikalne terapije. U proseku, trajanje fizikalnih procedura u kontinuitetu iznosi 2-3 nedelje.Bitno je ispoštovati kontinuitet terapije.

Fizikalna terapija predstavlja uvodnu proceduru u sistemsko rešavanje problema lumbalnog bola, a to je kineziterapija (medicinske vežbe).

MANIPULATIVNE METODE – KIROPRAKTIKA LUMBALNOG BOLA

Potpuna indikacija za primenu kiropraktike je mišićni disbalans, gde se mišićni tonus povećava, a sam mišić gura kosti i zglobove iz svog fiziološkog položaja, tako da kosti, mišići i zglobovi trpe konstantno opterećenje i bol. Kiropraktika nema efekta ukoliko postoji mišićni spazam.

Zato, tek posle par dana od započinjanja sa fizikalnim procedurama, koje sem anelgzije imaju i relaksirajuće dejstvo koje pospešuju masaže, kao i medikamentozna terapija, trebalo bi stvoriti preduslove za primenu kiropraktike kao jedne od metoda za odstranjivanje lumbalnog bola.

KINEZITERAPIJSKE PROCEDURE LUMBALNOG BOLA

Sa kineziterapijom (medicinskim vežbanjem) se započinje kada se potpuno otkloni bol. Sistemsko rešavanje lumbalnog bola, kao i prevencija njegovog nastanka, obuhvata kineziterapijske procedure koje su akcentirane na stvaranje mišićne mase i snage pelvitrohanterične muskulature.

Cilj nam je da jaka muskulatura preuzme deo tereta lumbalne kičme.Bitno je napomenuti da ne postoji aktivnost svakodnevnog života koja jača lumbo-sakralne ekstenzore kičme. Isto tako, ne postoji ni sportska aktivnost koja jača mišiće ove regije. To je i najčešći razlog ovih tegoba.

Autor teksta: Žarko Popović, viši fizioterapeut, defektolog-somatoped

POVEZANI TEKSTOVI: Kako zaštiti kičmu i Vežbe za jačanje lumbalne kičme

Comments

 • Natasa

  NatasaJuly 14, 2018 at 6:23 am

  Postovani,
  29.06.sam pala u autobusu prilikom jakog kocenja.Pad je bio na desnu stranu tela na bok iako sam u nekom trenutku udarila i rebra leve strane ledja,tu je oziljak i bol a sa desne strane ledja hematom.Odmah nakon pada nisam mogla da se pomerim na ledja ostar jak bol u donjem delu ledja.Radili su kicmu to kazu da je u redu a karlica i dole ledja su nagnjeceni.Do 09.06.nisam ustajala iz kreveta i lezala na desnoj strani na boku jer tada nisam osetila bol.Nakon toga sam uspela da ustanem ali se sada bol proteze i u levu butinu kao da mi neko sece meso,neko zatezanje.Ovih dana ustajem malo ali taj bol kada hodam iz ledja levo u butinu je prisutan i takodje ne mogu da lezim na levom boku.Trenutno sam u Slovackoj a lekari kazu da mi nije nista i nisu me zadrzali u bolnici.Sta je u pitanju molim Vas?Prilikom hodanja najbolji polozaj mi je da se naginjem sagnuta napred,tada malo manje boli.

  • nikawp

   nikawpJuly 14, 2018 at 8:42 am

   Poštovana Nataša,
   Politraume su uvek indikacija za prilično pažljivu opservaciju.
   Tegobe koje opisujete da vam u ovom trenutku predstavljaju problem su
   prava indikacija za upućivanje na magnetnu rezonancu LS kičme.
   Savetujem vam da u međuvremenu koristite analgetike (per os, a nisu isključene ni injekcije).
   Fizikalna terapija bi vam bila od prilične koristi, te pokušajte da započnete čim pre.

 • Srdjan

  SrdjanJuly 10, 2018 at 4:40 pm

  Poštovani, nalazim se u Grčkoj već treći dan. Jutros sam se probudio sa bolom u donjem kičmenom delu sa refleksiom bola u jednoj pa onda u drugoj nozi. Osećam oštar bol kad sednem. Mazao sam fastum gel ali nisam osetio promenu. Šta mi predlažete koji lek bih mogao da popijem dok se ne vratim u Srbiju?

  • nikawp

   nikawpJuly 11, 2018 at 5:55 am

   Poštovani Srđane,
   Predlažem vam da uzmete neki od analgetika koji ćete naći u apoteci.
   Doduše, mislim da je potrebno da imate recept da bi vam lek izdali.
   Brufen tbl. od 600 mg. (2×1 uz obrok) ili Diclofenac retard tbl. od 100 mg (1+1/2 (uveče) uz obrok) su pravi izbor.
   Ukoliko vam u apoteci traže recept, pokušajte sa opšti analgeticima:Nimulid tbl. od 100 mg. (2×1 posle obroka) ili
   Analgin tbl. od 500 mg. (na 6 sati po 1 tbl. maksimalna dnevna doza je 8 tableta).
   I pokušajte da zaštitite kičmu: https://www.nika.rs/kako-zastititi-kicmu/
   Što se tiče plivanja, savetujem vam da budete što više u vodi i LAGANO plivate.
   Sunčanje je blagotvorno, tako da sam siguran da će vam odmor proteći bez bola.

 • Maki

  MakiJuly 4, 2018 at 7:02 am

  Postovani , imam diskus herniju l4l5 i l5s1 , pre mesec dana sam isao na fizikalne , bol je malo umanjio ali ne potpuno , sada sam opet poceo ali prilikom sprovodjenja terapije u nekoliko navrata osecam bol, da li da nastavim sa terapijom ? Hvala

  • nikawp

   nikawpJuly 4, 2018 at 10:48 am

   Poštovani Maki,
   Jednom ordinirana terapija nije konstantna koje se slepo treba držati i od nje neodustajati.
   Svaku terapijsku reakciju i subjektivni osećaj koji imate bi trebalo obavezno da prijavite fizioterapeutu.
   Vaše iskaze bi trebalo proveriti. Odsustvo komunikacije ne vodi izlečenju.
   Odrediti terapijsku meru i adekvatnost je vrhunsko umeće.
   Kada se bol eliminiše, započnite kineziterapije koje ćete raditi pod nadzorom fizioterapeuta, nikako sami!
   Kineziterapija je sistemsko rešavanje vašeg zdravstvenog problema.
   Svako odstupanje od navedenog indikacija je da promenite ordinarijusa.

 • Benamin Muhic

  Benamin MuhicJuly 3, 2018 at 6:46 am

  Imam diskus herniju, pislednjih sedam godina. Lecen sam bolnicki uz fizikslnu terapiju…..poslednjih mesrc dana opet bolovi u lumbalnom delu ledja, a zadnjih desetak dana bol se siri od kuka do unutrasnje strane kolena I bukvalno ne prestaje…..otezano kretanje, zatezanje u bitini…..stopalo nije palo……sta ciniri, da li fizikalna terapija moze da pomogne I sta preporucujete?

  • nikawp

   nikawpJuly 3, 2018 at 7:34 am

   Poštovani Benamine,
   Kao što i sami vidite, bez obzira što je fizikalni tretman diskus hernije inače vremenski duži, kod vas nije dao rezultat.
   Razlog je svakako neadekvatna terapija. Predlažem vam da promenite ordinarijusa.
   Bol bi trebalo fizikalnim procedurama da bude kupiran za najduže 2-3 nedelje.
   Nakon toga se sprovode kineziterapijske procedure koje morate da radite pod nadzorom fizioterapeuta.
   Uz dobru terapiju rezultati neće izostati.

 • Dijana

  DijanaJuly 2, 2018 at 5:00 pm

  Postovani,molim Vas za preporuku.
  Moj nalaz je :LS kicma u naglasenoj lordozi.Prsljenska tijela odrzane visine.I.V prostori odrzane visine.Dublje utisnuta donja pokrovna ploha L5 u prilog degenerativnih promjena.Pocetne spondiloticne i spondilartroticne promjene.Prednja i zadnja interkorporalna linija neprekinitog kontinuiteta….Zbog bolova u donjem dijelu kicme tokom rada dobijem uputnicu za RTG i fizijatra,ortopeda i neurohirurga.1977.sam godiste .Kome prvo da se javim i sta mi preporucujete?Hvala unaprijed.

  • nikawp

   nikawpJuly 3, 2018 at 5:40 am

   Poštovana Dijana,
   Pretpostavljam da vam je opisani nalaz Rtg.-a tako da mi nije jasno zašto bi ponovo radili Rtg.
   Da ne bi komplikovali i gubili vreme, započnite čim pre fizikalne terapije koje će brzo da vas reše bola.
   Nakon toga slede kineziterapije koje NE PRESKAČITE jer su deo sistemskog rešenja (da se problem ne bi ponavljao).
   Kineziterapiju ne možete da sprovodite sami već u prisustvu fizioterapeuta.

   • Dijana

    DijanaJuly 3, 2018 at 5:43 pm

    Veliko hvala ma odgovoru,da to je taj RTG nalaz,necu ga ponavljati.Hvala jos jednom i puno uspjeha u buducem radu Vam zelim.

 • Dejan

  DejanJune 27, 2018 at 11:20 am

  Imam tegobe zarenja oko trtice, sedalni deo, analni deo, ide i kroz penis a znaju da se uzare i noge-stopala, simotomi su jaci kada sedim, uroloski i rektalno nema nista snimano sve. Kada se pored zarenja javila i nelagoda na repu-trtici lekar je ustanovio lumbalnosakralnu neuropatiju. Pijem liriku i milgamu, tj jos se uvodim u terapiju lirikom manje ka vecoj dozi, stanje onako nekad bolje a nekad pogotovo kada sedim uzas koliko pece. Shvatio sam da se dugo leci mesecima, da li je to tacno i sta je jos preporuka da uradim. Znaci bolove koji me bude ili tako to nemam nikada, glavna indikacija je zarenje.

  • nikawp

   nikawpJune 27, 2018 at 12:07 pm

   Poštovani Dejane,
   Hernija diska L5-S1 je pretostavka koju bi trebalo dokazati MR LS kičme i EMNG donjih ekstremiteta.
   Pretpostavka je da je reč o leziji senzitivnog nerva.
   Navedene tegobe su uobičajena klinička slika za navedenu patologiju.
   Sedeći položaj će vam biti podnošljiviji ako koristite rasteretni jastuk koji se postavlja na sedište stolice.
   http://www.addsk.com/product/antidekubitni-jastuk-djevrek/
   Predlažem vam da započnete fizikalne tretmane sa ciljem revitalizacije perifernog nerva, koji bi vam svakako pomogli.
   Trajanje terapija se određuje nakon pregleda, uzimanja funkcionalnog statusa i nakon 10 inicijalnih fizikalnih terapija.

   • Dejan

    DejanJuly 4, 2018 at 6:46 pm

    Puno hvala na odgovoru, da li da nastavim sa lirikom i milgamom za oporavak nerva sa obzirom da vec 20 dana pijem terapiju i ocekujem da konacno pocne da reaguje i smanji mi tegobe.

   • nikawp

    nikawpJuly 5, 2018 at 5:37 am

    Poštovani Dejane,
    Lyrica caps. a 75 mg se koristi u lečenju neuropatskog bola i dobro se pokazala.
    Umesto miligamma tbl. mogže da se koristi i Optimum B kompleks plus (1×1)

   • Dejan

    DejanJuly 7, 2018 at 9:13 am

    Hvala punona odvojenom vremenu, samo me jos zanima koliko je liriki potrebno da pocne da bolje deluje, jos uvek se uvodim u terapiju, negde sam procitao da je jako dobra kako ste i vi rekli ali da je potrebno bar mesec dana da pocne da ozbiljnije reaguje a da se pije ako treba i mesecima

   • nikawp

    nikawpJuly 8, 2018 at 9:28 am

    Poštovani Dejane,
    Prvi rezultati upotrebe navedenog leka se osete za 10 dana.

 • Edin Husic

  Edin HusicJune 25, 2018 at 9:28 am

  Da li mi možete malo pojasniti što govori ovaj nalaz sa magnetne;
  narucila sam se za pregled kod ali tek za mjesec dana, a voljela bih da do tada bar znam okvirno o cemu je rijec.
  Zakljucak:
  1. Na L4-5 novou mala dorzmedijalna protuzija IV diska sa tek diskretnim kontaktom na lijevi L5 korijen u odstupu.
  2. Na L3-4 I L5S1 nivou anularno bubrenje IV diska sa diskretnim kontaktom na desni L4 korijen u odstupu
  3. Blaga sinistrokonveksna skolioza.
  – Uzgredan nalaz: minorna kolicina slobodne tecnosti u duglasu.

  • nikawp

   nikawpJune 25, 2018 at 2:10 pm

   Poštovani Edine,
   Celokupan nalaz ukazuje na polidiskopatiju sa kontaktom na korenove perifernih nerava.
   U prevodu, diskusu su u kontaktu sa perifernim živcima na tri nivoa.
   Sada kada ste saznali šta je uzrok bolnim tegobama, čim pre započnite fizikalne terapije koje
   uspešno rešavaju navedeni zdravstveni problem.

 • Neda

  NedaJune 18, 2018 at 7:17 pm

  Poštovani,
  Imam bolove u donjem desnom delu ledja. Nisam sigurna otkada me tačno boli, ali treniram odbojku i radim vezbe pa je moguce da je bol posledica nekog naglog pokreta. Šta mogu da uradim kako bi me bol prošla? Hvala.

  • nikawp

   nikawpJune 19, 2018 at 5:30 am

   Poštovana Nedo,
   Svaka fizička aktivnost je kontraindikovana u priustvu bola.
   Prestanite da vežbate i trenirate.
   Ako bol ne prestane u narednih par dana, započnite fizikalne terapije koje će
   za kratko vreme da daju dobar rezultat.
   Ako bol prestane, pre treniranja dobro istegnite muskulaturu.

 • Sanja

  SanjaJune 18, 2018 at 5:14 pm

  Postovani doktore !
  Pisala sam vam vise puta jel je moj problem dugo trajao.Poslednji put kada sam vam pisala bilo je kada sam dosla iz banje.Problem je bio u afekciji korenova L4 L5 S1 obostrano vise desno i padom desnog stopala.Posle banje delovalo je da je sve dobro,a onda nastaje pakao.Bolovi koji su se spustili sve do stopala.Lazarevic desne noge je bio 10 ,a leve 20 stepeni.Dr mi je rekao da nervi vriste koliko su upaljeni.Uradjena mi je ponovo MR lumbalnog dela kicme gde se video bulding i L5s1.Dr mi je rekao da je to uzrok moje iritacije nerava.Radjena mi je PLLD minimalno invazivna operacija laserom.Vec posle operacije bolovi su odmah prestali.Proslo je mesec dana posle operacije i sada vise neosecam bolove koje sam imala.Ali mi se u poslednje vreme javlja bolni spazam u listovima.Da li postoji neki lek.Pre operacije sam isla i banju ,jer su mi rekli da ce to da mi pomogne.A sada namam pravo jel sam bila skoro.Hvala Bogu kada su radjene iglice nije bilo ostecenja na nervima.Doktore znam da je potrebno dosta vremena da se upala smiri.Pijem trenutno KELTIKAN FORTE ( vitamin B12). Nije mi jasno zasto se sada stvara bolni spazam u listovima.Mnogo dugo je moja muka trajala.Sta mi vi preporucujete,puno bi mi znacio vas odgovor.HVALA VAM OD SRCA !!!

  • nikawp

   nikawpJune 19, 2018 at 5:34 am

   Poštovana Sanja,
   Sada kada ste se izborili sa bolom, predlažem vam da ne stajete i ne pomišljate da je gotovo i da je
   “bolni spazam” najveći problem koji bi trebalo rešiti.
   Zato vam predlažem da započnete kineziterapiju pod nadzorom fizioterapeuta, kojoj će da predhodi
   precizno uzet funkcionalni status.
   Ujedno, fizikalnim procedurama, masažama i redovnim kontinuiranim uzimanjem magnezijuma 375 mg. (1×1)
   rešićete i spazam koji je posledičan.

 • 1 20 21 22

Leave Your Comments