BOL U PETI – PETNI TRN – CALCAR CALCANEI

KLINIČKA SLIKA PETNOG TRNA:

 • dugotrajni bol u predelu pene kosti
 • bol u Ahilovoj tetivi
 • bol u mišiću lista – m. triceps surae
 • bol u tabanskom delu stopala
 • otežan hod
 • otežano trčanje
 • otežano stajanje

 

BOL MOŽE DA BUDE

1.      AKUTNI BOL – iznenadan, jak, intezivan

Nakon 3 nedelje nelečenja akutni bol prerasta u hronični bol.

2.      HRONIČNI BOL – tup, postepen, manje boli, dugo traje, ne prestaje tokom dana.

 

KAKO SE BOL PROVOCIRA

 • duže hodanje
 • duže stajanje
 • trčanje

 

ZAŠTO SE JAVLJA PETNI TRN

 • deformiteti stopala – varus/valgus/planum stopala
 • bolno limitirana pokretljivost dorzalne fleksije u skočnom zglobu
 • neadekvatna obuća
 • poremećena postura
 • poremećena biomehanika

 

POSLEDICE NELEČENJA PETNOG TRNA

 • petni burzitis
 • upaljena Ahilova tetiva – Tendinitis lig. Achilii
 • plantarni fascitis
 • bolno limitirani pokreti u skočnom zglobu
 • mišićna slabost potkolenice i stopala
 • poremećaj posture i biomehanike

 

TERAPIJA PETNOG TRNA

 • fizikalna terapija – terapija bola i razgradnje kalcifikata (SOCKWAVE i ULTRAZVUK)
 • masaža stopala
 • kinezitape
 • kineziterapija – povećanje obima pokreta i mišićne snage
 • kineziterapija – korekcija posture
 • kineziterapija – korekcija biomehanike
 • rasteretni ulošci izrađeni po otisku stopala u peni

POSTAVITE PITANJE

Leave Your Comments